Annons

Annons

Anamnesupptagning via dator kan ge bättre vård och forskning

Översikt | Att låta patienten – före besöket hos läkaren – besvara ett batteri av anamnestiska frågor i ett interagerande datorprogram kan ge läkaren bättre underlag för handläggning än vid traditionell anamnesupptagning. () 21 OKT 2014

bild

Telemedicin leder till ökad patientnytta

Rapport | Vård på distans, att kunna erbjuda specialistvård oberoende av avstånd, vårdgivare och vårdnivå, är viktigt för att uppnå en jämlik vård. Vinsterna är många – både för vårdpersonal, patient och anhöriga. () 21 OKT 2014

Kliniska beslutsstöd kan ge hjälp i den komplexa vården

Översikt | Hälso- och sjukvården blir alltmer komplex, alltmer specialiserad, alltmer svåröverskådlig. Ett bra kliniskt beslutsstöd kan ge struktur och hjälp vid behandling av den enskilda patienten.  () 21 OKT 2014

bild

IT i vården måste få kosta

Debatt | Vården står inför ett gigantiskt behov av kompetensutveckling och insatser inom IT-området, skriver Karin Båtelson och Göran Petersson. () 21 OKT 2014

Sjukdomen tvingade honom att skriva oavbrutet Berättelsen om Kierkegaards hypergrafi och död

Kultur | Den explosiva produktiviteten, för att inte säga skrivklådan, hos den store danske författaren Søren Kierkegaard hade enligt vissa en medicinsk förklaring. () 21 OKT 2014

bild

IVO besiktigar kontorslandskap

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att på plats undersöka om kontorslandskapen i Psykiatrins hus i Uppsala håller måttet ur sekretessynpunkt. Ärendet är unikt i sitt slag. »Vi tycker att det är en principiellt väldigt viktig fråga«, säger medicinalrådet Karl-Otto Svärd på IVO. () 21 OKT 2014

bild

Direkt till chefspost

Nyheter | Samtidigt som Towa Jexmark fick sitt specialistbevis blev hon chef över 320 anställda. Christian Colldén blev sektionschef under sin första dag som legitimerad läkare, medan Petra Vogt blev chef över en vårdcentral – och sin egen ST-handledare.  (2 kommentarer) 20 OKT 2014

bild

5 frågor
till  John Norcini . . .

Nyheter | . . . professor och ordförande för Foundation for Advancement of International Medical Education and Research i USA, som den 17 oktober mottog Karolinska institutets pris för forskning i medicnsk pedagogik på 50 000 euro. () 20 OKT 2014

bild

Tala klarspråk om läkarutbildning utanför Sverige

Debatt | Läkarförbundet bör både på nationell och EU-nivå driva frågan om lagstadgad AT-tjänstgöring för studenter som utbildat sig utanför Norden, skriver Josef Davidsson. (4 kommentarer) 20 OKT 2014

Evidensbaserad medicin – triumfer och problem

Kommentar | Den evidensbaserade medicinen har inneburit stora framsteg och revolutionerat klinisk praktik. Det behövs dock en medvetenhet om dess begränsningar i den kliniska vardagen. () 20 OKT 2014

Dräkter som ska skydda mot ebola gick sönder vid övning

Nyheter | Skyddsutrustning som ska hindra vårdpersonalen från att smittas av ebola sprack under en övning på Skånes universitetssjukhus. Nu köps nya dräkter in. »Min första reaktion var att det är jättebra att man testat detta. Det är precis så man ska göra« kommenterar statsepidemiolog Anders Tegnell, och uppmanar andra landsting att ta efter. () 17 OKT 2014

Karolinska
vill ta bort övertidsersättning

Nyheter | Läkare på Karolinska universitetssjukhuset kan förlora rätten till övertidsersättning. Sjukhusledningen har bestämt att den ska tas bort vid nyanställningar. Läkarföreningen befarar att det får flera negativa konsekvenser. (3 kommentarer) 17 OKT 2014

Post-it pre-op bäddar för risk

Krönika | En saga om säkerhet i en tidigare krönika inspirerade till denna motsvarighet, som berättar hur den gamle anestesiologen från Det Stora Sjukhuset får en hastig och olustig inblick i vissa kollegers riskbeteende. (5 kommentarer) 17 OKT 2014

Placebo-
effekten ökar i studier av antipsykotika

Nya rön | Placeboeffekten har under de senaste decennierna ökat stadigt i kliniska studier av antipsykotisk medicinering. Det visas i en metaanalys som presenteras i tidskriften JAMA psychiatry. Ett kommersiellt inslag i studierna kan vara en del av förklaringen. (2 kommentarer) 17 OKT 2014

Djup hjärn-
stimulering vid parkinson – inte ökad risk för äldre

Nya rön | Djup hjärnstimulering innebär att man opererar in elektroder i hjärnan. I flera studier har man på grund av en misstänkt ökad komplikationsrisk valt att exkludera patienter över 65 års ålder. Farhågorna är överdrivna, enligt en studie i JAMA Neurology. () 17 OKT 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 43/2014

IT-system i vården kräver nya tankesätt

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons