Annons
Annons
Annons

Screening för våldsrisk bra vid personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Vid personlighetssyndrom och förhöjd våldsrisk bör man behandla dels behandlingsbara komponenter i individens specifika personlighetssyndrom, dels samtidiga substansproblem, psykossymtom och uppmärksamhetsstörningar. Läkemedel som minskar impulskontroll, till exempel bensodiazepiner, ska inte användas. En social miljö där droger, kriminellt umgänge och närhet till potentiella våldsoffer kan undvikas är önskvärd.

bild

Patienten man minns: ofta den med personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanliga och förekommer ofta tillsammans med annan psykisk och fysisk sjuklighet. Mötet med patienter med personlighetssyndrom väcker inte sällan frustration och vanmakt. Bemötandet måste präglas av respekt och hög grad av professionalism.

Annons Annons

Självskadebeteende vanligt även utan personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Undersökningar bland skolungdomar visar att cirka hälften bejakar självskadebeteende vid något enstaka tillfälle, medan upprepat självskadebeteende förekommer hos 13–14 procent. Självskadebeteende förekommer vid flertalet psykiatriska tillstånd, och även hos personer som saknar andra symtom på psykisk sjukdom. 

»Möt den som skadar sig själv med respekt och medkänsla«

bild

Författarintervjun 07 DEC 2016 Sofie Westling, med dr och överläkare, har tillsammans med docent och överläkare Mia Ramklint skrivit en artikel om att självskadebeteende är vanligt även utan personlighetssyndrom. Artikeln finns med i temat om personlighetssyndrom.

bild

Följsamhet och tålamod krävs
för att möta dessa patienter

Temaartikel 07 DEC 2016 Patienter med personlighetssyndrom erbjuder särskilda utmaningar i fråga om bemötande. De flesta behandlingsstudier har gjorts på borderline-­formen av personlighetssyndrom. Av de specifika psykologiska behandlingar som är utvärderade vid borderline-formen har dialektisk beteendeterapi det starkaste forskningsstödet, följt av mentaliseringsbaserad terapi.

Annons Annons

Personlighetssyndrom – vad är det och hur ställer man diagnos?

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom benämndes tidigare »personlighetsstörningar« och är vanligt förekommande, för­enade med sämre livskvalitet, funktionsbegränsningar och sämre hälsa, och de förblir ofta odiagnostiserade. Etiologin är komplex, och både genetiska faktorer och miljöfaktorer bidrar. Ett personcentrerat, förståelseinriktat arbetssätt är viktigt för diagnostik och samarbetsallians.

Annons Annons

En angelägenhet
för alla i sjukvården

bild

Temainledning 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanligt förekommande och påverkar interaktionen mellan patient och behandlare liksom även behandlingsutfallet vid andra former av fysisk eller psykisk ohälsa. De är därför en angelägenhet för alla som arbetar inom sjukvården, skriver gästredaktör för temat, Lisa Ekselius.

Nya samarbeten kan avlasta och stärka ögonsjukvården

bild

Nyheter 07 DEC 2016 Nya föreskrifter för optiker kan avlasta ögonsjukvården och leda till att fler patienter med glaukom upptäcks och följs upp på ett bättre sätt. På Hallands sjukhus i Halmstad testas ett samarbete mellan den landstingsdrivna ögonsjukvården, privata vårdmottagningar och optiker.

bild

Åtta optiker på Sahlgrenska Allt fler kliniker anställer optiker

Nyheter 07 DEC 2016 Fler och fler högutbildade optiker ingår i ögonklinikernas multiprofessionella team. Bertil Sterner, optiker vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, har till och med visst eget patientansvar.

De nya cancerläkemedlen bör
ges med individanpassad dos

Kommentaren 06 DEC 2016 Flertalet nya cancerläkemedel ges per­oralt i daglig dos. Därmed ökar sannolikt betydelsen av farmakokinetisk variabilitet, såsom absorption och metabolism. Individualiserad dosering baserad på koncentrationsbestämning och farmakogenetiska analyser kan förväntas bidra till effektivare och säkrare behandling. (1 kommentar)

Vården allt bättre på att stötta patienter till en hälsosam livsstil

bild

Nyheter 06 DEC 2016 Allt fler patienter får hjälp att motionera mer och äta bättre, medan det fortfarande är mindre vanligt med samtal om alkoholvanor. Det visar en ny rapport om hur primärvården arbetar med sjukdomsförebyggande metoder.

Läkare polisanmäler Karolinska för Macchiarinis lönemiljoner

Nyheter 06 DEC 2016 Kirurgen Paolo Macchiarini tjänade miljonbelopp på sin anställning i Sverige – trots att han enligt kollegorna sällan var på plats. Nu har en tidigare överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset polisanmält sjukhusets tjänstemän för trolöshet mot huvudman.

Fikru Maru opererad i Etiopien

Nyheter 06 DEC 2016 Den svenska hjärtläkaren Fikru Maru, som dömts till fängelse i Etiopien, har opererats på ett sjukhus i Addis Abeba. Operationen gick över förväntan, skriver Svenska Dagbladet – som i dag också kan publicera ett brev från Fikru Maru.

Långvarig smärta
i bäckenet kräver nya behandlingsstrategier

bild

Debatt 06 DEC 2016 Vid långvarig bäckensmärta är fokus på en enskild diagnos improduktivt. Tidig intervention och patientutbildning kan minska smärtans långsiktiga konsekvenser, skriver Eva Uustal.

Personligt hälsokonto försenas – ska granskas av Datainspektionen

Nyheter 06 DEC 2016 Datainspektionen inleder en granskning av det personliga hälsokontot »Hälsa för mig«, en tjänst för Sveriges invånare som eHälsomyndigheten planerar att lansera nästa år.

Sprutbytet i Malmö fungerar som bas för hepatit B-vaccination

bild

Nya rön 06 DEC 2016 Sprutbytet i Malmö har väl fyllt sin hiv-preventiva funktion samt utgjort en plattform för administration och uppföljning av hepatit B-vaccination. Förekomsten av hepatit C är fortfarande hög. Det visar en ny avhandling.

Ny rapport föreslår ett nationellt programråd för smärtvården

Nyheter 06 DEC 2016 Det finns stora omotiverade skillnader i den långvariga smärtvården och därför bör ett nationellt programråd etableras för att samordna och understödja förbättringsarbetet på området. Det föreslår författarna till en ny rapport.

Freire visar hur mötet kan frigöra hälsa

bild

Kultur 06 DEC 2016 Distriktsläkaren Olle Hellström berättar om en svensk allmänläkare som efter långt letande hittar sin vetenskapliga handledare i person av en brasiliansk pedagog, tillika humanistisk tänkare. Läkaren är Olle Hellström själv, pedagogen hette Paulo Freire. (1 kommentar)

Dialogisk läkarkontakt kan ge upplevt sjuka ny syn på sin hälsa

Recension 06 DEC 2016 En lättläst bok om dialogpedagogikens fader, den brasilianske pedagogen och tänkaren Paulo Freire (1921–1997), anmäls av distriktsläkaren Olle Hellström.

Riskerna med köns-missmatchat blod kan inte avfärdas

bild

Debatt 06 DEC 2016 Så länge det saknas randomiserade studier kan man med hänsyn till patientsäkerheten inte kategoriskt avfärda den påvisade risken med könsmissmatchat blod, skriver Henrik Bjursten och Per Ederoth i denna replik till ett autoreferat i LT.

Annons Annons
Annons
Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons