Annons
Annons
Annons Annons

Antidepressiva preparat hade olika bra effekt

bild

Nyheter 22 FEB 2018 Antidepressiva läkemedel skiljer sig åt när det gäller effekt och tolererbarhet hos vuxna med akut depression enligt en omfattande metaanalys i Lancet. Alla läkemedel som ingår i analysen är dock mer effektiva än placebo.

Tidigare prorektor nytt vetenskapligt ombud på KI

bild

Nyheter 21 FEB 2018 Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen har utsett Anders Ekbom, professor och tidigare vikarierande prorektor, till universitetets vetenskapliga ombud. Syftet med uppdraget är bland annat att ge råd och vägledning till forskare och forskargrupper.

Annons Annons
bild

Växande oro för sjukvården när regionernas ekonomi är i kris

Nyheter 21 FEB 2018 Flera regioner och landsting brottas med ekonomin. I Region Jämtland Härjedalen är det riktigt illa – här är läget så akut att regionen varslade om att personalen kanske inte skulle få sin lön utbetald före jul. Det ställer frågan på sin spets: hur länge kan ett landsting eller en region egentligen fortsätta att gå back?

Cervixcancer ökar – ny analysutrustning misstänkt orsak

bild

Debatt 21 FEB 2018 De senaste åren har en oroväckande ökning av antalet kvinnor med livmoderhalscancer noterats. Det är fullt möjligt att ökningen beror på att landstingen investerat i en modernare analysutrustning för cytologisk screening, skriver Erik Wilander.

Replik till Erik Wilander: Fortfarande okänd orsak till den kraftiga ökningen av cervixcancer

Debatt 21 FEB 2018 I dagsläget kan vi inte med säkerhet säga vad orsaken till ökningen av cervixcancer är. Men det är tydligt att den i huvudsak inte kan tillskrivas övergången till vätskebaserad cytologi, skriver Joakim Dillner och medförfattare i en replik till ett inlägg i LT av Erik Wilander.

bild

Fler anmälningar av vårdskador 2017 – men ökningen är blygsam

Nyheter 21 FEB 2018 2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark.

Annons Annons

Psykisk ohälsa bland unga – förstärkt elevhälsoteam krävs

bild

Debatt 21 FEB 2018 Ett förstärkt elevhälsoteam bör vara första linjens mottagning för elever med psykisk ohälsa, skriver Joakim Westerlund och medförfattare.

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Medicinsk kommentar 21 FEB 2018 Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet. Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv.

Diet efter genetisk profil kopplades inte till fler tappade kilon

bild

Nyheter 20 FEB 2018 Matchning av strategi med genetisk profil kunde inte kopplas till större viktnedgång i en studie i Jama. Och i genomsnitt hade de som snålat på kolhydrater respektive fett gått ned lika mycket efter ett år.

Annons Annons

»Att forska är att få tillbaka det jag älskar med journalistik«

bild

Människor & möten 20 FEB 2018 Underläkaren Christine Takami Lageborn forskar parallellt med sitt kliniska arbete. Hon studerar suicid, bland annat med riskfaktorer för självmord under studietiden vid högskola och universitet.  

Rörelse och bra mat grunden i prevention av diabetes typ 2

bild

Temaartikel 20 FEB 2018 En stillasittande livsstil och ett ohälsosamt matmönster ökar risken för diabetes typ 2, medan fysisk aktivitet minskar risken. Råd om livsstil utgör grunden i prevention av diabetes typ 2.

Ny era inom terapin för typ 2-diabetes – men vad är nytt?

Temaartikel 20 FEB 2018 Metformin är fortfarande förstahandsalternativet för glukossänkande behandling. Därefter anger Läkemedelsverket att behandlingen ska individualiseras. Relativt friska och yngre bör behandlas intensivt från start.

Annons Annons

»Stora framsteg inom diabetes typ 2«

bild

Temainledning 20 FEB 2018 De senaste årens ökade kunskaper om diabetes typ 2 har gett möjligheter att påverka utfallet i kardiovaskulär sjukdom och död.

bild

IT-bytet på NKS gick enligt plan

Nyheter 20 FEB 2018 Tidigt på tisdagsmorgonen slutfördes det dygnslånga arbetet att installera ny IT-hårdvara på Nya Karolinska Solna, NKS. Enligt sjukhuset har allt gått enligt planerna. (1 kommentar)

Många läkemedel – både nya och gamla – sänker blodglukos

bild

Temaartikel 20 FEB 2018 Målsättningen för behandling av typ 2-diabetes är att förhindra komplikationer, god glukoskontroll är där en viktig del av behandlingen. För att på bästa sätt erbjuda effektiv läkemedelsbehandling behöver man känna till läkemedlens verkningsmekanismer och den grundläggande patofysiologin vid typ 2-diabetes. 

Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra

Temaartikel 20 FEB 2018 Hittills har enstaka läkemedel inom gruppen SGLT2-hämmare respektive GLP-1-receptoragonister visat positiva effekter på kardiovaskulära och renala utfallsmått. Pågående studier får visa om detta är giltigt för hela läkemedelsklasser.

Hög diabetesrisk för icke-västerländska invandrare

bild

Temaartikel 20 FEB 2018 Icke-västerländska invandrare är en högriskgrupp för diabetes, vilket bedöms vara en följd av  exponering för diabetesdrivande riskfaktorer som utsatt socio­ekonomi, ogynnsamma levnadsvanor, ärftlighet och epigenetik. Mer riktat och bättre strukturerat preventivt arbete och ökad kunskap kring kulturella och strukturella hinder behövs.

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Nyheter 20 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhusets upphandlingschef, tillika make till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), lämnar sitt jobb efter den senaste tidens skriverier om en möjlig jävssituation.

bild

Livsstilsintervention basen vid behandling av diabetes typ 2

Temaartikel 20 FEB 2018 Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen med diagnoskriterierna för typ 2-diabetes då en diabetesdiagnos har livslång konsekvens för patienten och vården. Helst bör man identifiera personer med störd glukosmetabolism innan en diabeteskomplikation uppstått, för att sätta in livsstils- och eventuell farmakologisk behandling. 

Nationella diabetesregistret visar tydliga effekter av behandling

Temaartikel 20 FEB 2018 Nationella diabetesregistret är en självklar del av diabetesvården i Sverige för uppföljning av behandlingsresultat på lokal, regional och nationell nivå. Data från registret visar på betydelsen av god riskfaktorkontroll och ger stöd för att resultat i kliniska prövningar också gäller i klinisk vardag.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons