Annons

Annons
Annons

Urban Lendahl avgår

Nyheter | Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, har avsagt sig sitt uppdrag efter beslutet om extern utredning av Macchiariniärendet. () 07 FEB 2016

bild

Kunskap om lindrig TSH-stegring
vid graviditet
är otillräcklig
Ännu för tidigt för screening inom mödravårdsprogrammet

Kommentaren | Övertygande bevis saknas för att subklinisk hypotyreos innebär ökad risk för graviditetskomplikationer och skadlig fosterutveckling. I väntan på att kunskapsläget förbättras kan inte bred screening för sköldkörtelsjukdom under graviditet rekommenderas. () 05 FEB 2016

Hypotyreos under graviditet riskerar barnets utveckling Nya riktlinjer och kvarstående kunskapsluckor

Översikt | Tyreoideasjukdomar är vanligt förekommande under graviditet och kan påverka graviditetsutfallet. År 2012 fick arbetsgruppen för endokrinologi (Endokrin-ARG) uppdraget av Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) att ta fram evidensbaserade riktlinjer om handläggning av tyreoideasjukdomar. () 05 FEB 2016

bild

Nya teknik för tidig diagnostik kan radikalt förändra sjukvården Tidig diagnos och individualiserad behandling kan minska patientens lidande och sjukvårdens kostnader

Kommentaren | Många patienter blir inte bättre av sina mediciner, vilket för sjukvården medför enorma kostnader för mediciner och läkemedelsutveckling. Nya tekniker för tidig och individualiserad diagnostik och terapi kan bidra till att lösa detta problem och medföra radikala förändringar av sjukvården. () 05 FEB 2016

Vanligare att cancerpatienter avled på sjukhus i Norge än i USA

Nya rön | Personer över 65 år med cancer avled oftare på sjukhus i Belgien, Kanada, England, Tyskland och Norge än i USA och Nederländerna, visar en nyligen publicerad studie i JAMA. () 05 FEB 2016

Psykisk problematik hos män kopplad till ökad risk för våld

Nya rön | Intellektuell funktionsnedsättning, missbruk och beroende samt tidiga beteendeproblem var förenat med en högre risk för våldsanvändning, enligt en ny avhandling som följt upp en årskull med 49 000 svenska män. Personlighetsstörning innebar en högre risk för våld. Depressions-/ångestsyndrom betydde en viss riskökning för våldsanvändning, liksom att ha blivit utsatt för våld under barndomen. () 02 FEB 2016

KI-beslut: Klart för granskning

Nyheter | Karolinska institutets styrelse har nu fattat beslut om en extern granskning av »Macchiarini-ärendet«. Det skriver institutet i ett pressmeddelande. (5 kommentarer) 04 FEB 2016

bild

Det mesta om socialmedicin

Recension | Socialmedicinen handlar om allt från epidemiologi och folkhälsopolitik till hur man organiserar sjukvård och lagstiftning. Om detta breda ämne har författarna skrivit en hedervärd lärobok, enligt anmälaren, Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör för Folkhälsoinstitutet.  () 05 FEB 2016

bild

Skrivråd till skrivande

Recension | Strömlinjeformat skrivande är till men för en bra presentation av forskningsrön. Här en bok med aktuella råd om hur man ska skriva och skriva om. Recensent: Åke Thörn leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå. () 05 FEB 2016

Macchiarini får sluta sitt uppdrag

Nyheter | Paolo Macchiarini kommer inte att få förlängd anställning när den upphör och hans forskargrupp ska avvecklas, enligt ett beslut av Karolinska institutets rektor. (4 kommentarer) 04 FEB 2016

Vårdavtal om BB Sophia sägs upp

Nyheter | Ett negativt ekonomiskt resultat gör att Praktikertjänst vill avveckla BB Sophia, rapporterar Dagens Nyheter.  () 04 FEB 2016

Sjukhusgranskning helt extern

Nyheter | På onsdagskvällen meddelade Karolinska universitetssjukhuset att man kommer att genomföra en helt extern granskning av Paolo Macchiarinis operationer. (3 kommentarer) 04 FEB 2016

Maximalt halva tidigare ST
får räknas in i ny utbildning

Nyheter | Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv. (1 kommentar) 04 FEB 2016

Lång »skärmtid« kan leda till depression hos barn och ungdomar

Debatt | Försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar kan kopplas till längre tids stillasittande framför en skärm, skriver Maj-Lis Hellénius. (2 kommentarer) 04 FEB 2016

Koppling mellan antipsykotika och typ 2-diabetes hos unga

Nya rön | Incidensen av typ 2-diabetes var tre gånger högre hos unga som behandlades med antipsykotikum än hos friska kontroller, enligt en nyligen publicerad metaanalys. (1 kommentar) 04 FEB 2016

Läkarförbundet säger nej till
ny modell för anslagsfördelning

Nyheter | Läkarförbundet befarar att den nya modell för omfördelning av universitetens basanslag som föreslås riskerar att likrikta forskningen. () 03 FEB 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 5/2016

Vård som gör succé

Tidigare nummer

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Skriv under Nya rön

Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons