Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

bild

Narkosläkarens advokat: »Som en smäll på truten«

Nyheter | Felaktigt, pinsamt och kränkande, säger narkosläkarens advokat Björn Hurtig om JK:s beslut att inte bevilja narkosläkaren något skadestånd utan endast 20 000 kronor för de dagar hon satt frihetsberövad. Narkosläkaren säger till Läkartidningen att hon känner sig både ledsen och arg och därför själv inte vill uttala sig. () 24 APR 2014

bild

Efter Astrid Lindgren-fallet:JK: IVO borde bli tillsynsmyndighet även för RMV

Nyheter | Tillsynsmyndighet för Rättsmedicinalverket (RMV) och dess yrkesutövare, även läkarna, saknas. Justitiekanslern anser att det vore naturligt att IVO:s uppgifter utökades till att även gälla RMV. RMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är positiv till tillsyn. () 24 APR 2014

Förundersökning om brott mot efterforskningsförbud läggs ned

Nyheter | Det går inte att bevisa att cheferna på psykiatrikliniken i Falköping bröt mot förbudet att efterforska källor efter att  personalen kritiserat arbetsmiljön i en anonym insädare. Men åklagaren menar att de rörde sig  »i gränslandet« till brott. () 24 APR 2014

bild

Astrid Lindgren-falletLäkarförbundet:
JK:s beslut ingen upprättelse

Nyheter | Trots att Justitiekanslern är kritisk mot såväl polis som åklagare får narkosläkaren endast en bråkdel av vad hon begärt i skadestånd. Läkarförbundet tycker att det undergräver tron på möjlighet till upprättelse. (1 kommentar) 24 APR 2014

Multidisciplinär konferens viktigt i nya nationella
riktlinjer för cancervård

Nyheter | Den slutliga versionen av nationella riktlinjer för vård av bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms- och ändtarmscancer har publicerats. () 24 APR 2014

Astrid Lindgren-falletJK kritisk till polis
och åklagare, men inget skadestånd till narkosläkaren

Nyheter | Det förekom brister i förundersökningen som ger anledning till kritik mot polis och åklagare, men inte tillräckliga för disciplinära eller straffrättsliga åtgärder. Det beslutade Justitiekanslern (JK) på onsdagen.  (3 kommentarer) 23 APR 2014

bild

E-cigaretter är ett bättre alternativ än att fortsätta röka

Debatt | Det behövs mer forskning på området, men det finns redan tillräckligt med evidens för att e-cigaretter är ett bättre alternativ än att fortsätta röka vanliga cigaretter, skriver Anders Kjellberg i en kommentar till Lovisa Högberg och Matz Larsson. (1 kommentar) 23 APR 2014

Replik:Nästan vad som helst är ett bra alternativ till att fortsätta röka

Debatt | Vi skiljer oss från Anders Kjellberg i synen på vad vi i vår läkarroll bör förespråka, skriver Lovisa Högberg och Matz Larsson i denna replik angående e-cigaretter. () 23 APR 2014

Värmlands läkarförening
begär förhandling om övertid

Nyheter | Värmlands läkarförening begär förhandling med landstinget med anledning av att 62 läkare under 2013 arbetat mer än de 200 timmar övertid som arbetstidslagen tillåter. () 23 APR 2014

Hämning av enzymet MTH1
ny lovande cancerbehandling

Nya rön | Forskare vid Karolinska institutet har upptäckt att cancerceller är beroende av enzymet MTH1 för att förhindra DNA-skador, och cancerceller som berövades enzymet ådrog sig DNA-skador och dog. Medicinska kemister utvecklade en specifik hämmare som selektivt tycks döda cancerceller, och MTH1-hämmaren förfinas nu kemiskt. (2 kommentarer) 22 APR 2014

Karolinskas läkarprogram populäraste utbildningen

Nyheter | 2 248 av dem som sökt högskolan till hösten vill helst gå läkarprogrammet på Karolinska institutet, som därmed toppar listan över utbildningar med flest förstahandsval. () 22 APR 2014

Nätjournaler tillhör en modern vård med patienten i centrum

Debatt | Låt oss skapa en modern vård med patienten i centrum, skriver Pär Ekström apropå ett inlägg av Björn Andersson om nätjournaler. (7 kommentarer) 23 APR 2014

12 000 nya läkare behövs
fram till 2022, enligt SKL

Nyheter | Landstingen och regionerna behöver rekrytera uppemot 12 000 nya läkare fram till 2022 för att klara behoven. Det finns dock mycket de kan göra för att påverka behovet genom strategiska åtgärder. (6 kommentarer) 22 APR 2014

IVO utreder tillsynen av apotek

Nyheter | Det finns en kunskapslucka vad gäller tillsynen av apoteksverksamhet, konstaterar IVO, som nu ska analysera sådana ärenden från perioden 2010–2013. () 22 APR 2014

Kompetensförsörjning problem som kan leda till vårdskador

Nyheter | Fler sängar löser inte problemen i vården om det inte också följer med kompetent personal. IVO beskriver kompetensförsörjningen i sjukvården som ett stort problemområde som medför risker för att patienter inte får adekvat vård. () 22 APR 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 16–17

Förgiftningstillbud bland barn vanliga

Tidigare nummer

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Arkivet

Läkartidningens arkiv innehåller över 40 000 artiklar. Välj gamla eller nya arkivet.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons Annons
Annons Annons