Annons

Annons
bild

Tvivel om
e-cigaretters förmåga att bidra till rökstopp

Nya rön | Cancerpatienter som tar e-cigaretter till hjälp för att sluta röka har inte ökade chanser att lyckas, enligt en studie som publiceras i den amerikanska tidskriften Cancer. () 01 OKT 2014

bild

Ökade kostnader för läkemedel utanför förmånen

Nyheter | På tio år har kostnaderna för receptbelagda läkemedel utanför förmånen ökat från 500 miljoner kronor till 2 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. () 01 OKT 2014

Annons Annons
bild

»Vänskap« på Facebook inte jäv

Nyheter | En handläggare på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, var Facebook-vän med områdeschefen i ett ärende han utredde. IVO menar dock att sådan vänskap inte i sig utgör jäv. () 01 OKT 2014

IVO kritiserar fyra läkare
för missat tarmvred

Nyheter | En för tidigt född flicka drabbades av tarmvred, men diagnos och operation fördröjdes så länge att bara en liten del av tunntarmen kunde räddas. En neonatolog, två röntgenläkare och en kirurg får nu kritik av IVO. () 01 OKT 2014

bild

Prestationsbaserad ersättning får kritik av Riksrevisionen

Nyheter | För mycket ekonomistyrning i landstingen riskerar att stjälpa mer än det hjälper. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport, där regeringens prestationsbaserade ersättningar kritiseras. (1 kommentar) 01 OKT 2014

Även ibuprofen, inte bara paracetamol, kan ge barn allvarlig leverskada NSAID bör användas med försiktighet hos barn, visar fall med letal utgång

Fallbeskrivning | Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) är nyckfulla preparat i hepatotoxiskt avseende, och mycket är ännu okänt om varför de i sällsynta fall ger icke-dosberoende leverskada. En beskrivning av två fall med letal utgång varnar för alltför frikostig användning av NSAID hos barn. (3 kommentarer) 30 SEP 2014

bild

Alas Abdikarin, Vårdcentralen Nävertorp Flyktingbarnet från Somalia som blev svensk läkare

Nyheter | Läkaren Alas Abdikarin flydde inbördeskrigets Somalia som tonåring. Nu har han blivit en viktig länk mellan Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm och den svensksomaliska befolkningen i området. () 30 SEP 2014

bild

Svenska neurologer – ovanligt ­olydiga lumbalpunktörer?

Debatt | Det saknas kunskap om hur de amerikanska riktlinjerna för lumbalpunktion efterlevs, och de är inte ens kända hos flertalet svenska neurologer, skriver Jonatan Salzer och medförfattare. (3 kommentarer) 30 SEP 2014

Strukturerad mottagning
för patienter med nya
orala antikoagulantia
Sjuksköterskebaserat omhändertagande av vuxna med förmaksflimmer

Rapport | Nya orala antikoagulantia är enligt Socialstyrelsens riktlinjer likvärdiga med warfarin vid behandling av icke-valvulärt förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke. Här beskrivs ett strukturerat omhändertagande av patienter som behandlas med nya antikoagulantia i form av en sjuksköterskekoordinerad mottagning. () 30 SEP 2014

Kirurgkurs
med fokus på interkulturell kompetens

Utbildning och forskning | Varje höst genomförs en integrerad engelskspråkig kirurgkurs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där en tredjedel av studenterna är utländska. Kursen bidrar till interkulturell kompetens, samtidigt som studieresultaten bland svenska och utländska studenter är goda och likvärdiga. () 30 SEP 2014

Kognitiv medicin får stöd i DSM-5

Debatt | Det är dags att ta det kognitionsmedicinska området på allvar i praktisk verksamhet och forskning, skriver Anders Wallin och medförfattare. Den nya klassificeringen av kognitiv störning i DSM-5 ger stöd. () 30 SEP 2014

Ödets fataliteter – i teori och praktik

Kultur | Vart är vi på väg – och i vilken mån är vi människor betrodda med att styra vår levnads lopp? Är vårt »öde« ett skräddarsytt program som väntar på oss vid födseln, som en uppsättning gångkläder att  ta på sig utan protester? Leif Öjesjö berättar om tänkare och författare vilkas öde det tycks ha varit att grunna på just detta mysterium. () 30 SEP 2014

Kliniken – ett hotat ekosystem

Debatt | Kliniken är ett ekosystem som bör få leva utan klåfingrig uppdelning, skriver Karin Stenfeldt. () 30 SEP 2014

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Nyheter | Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör. () 29 SEP 2014

Nyttan av trombolys vid hjärninfarkt – en fråga om mått

Debatt | Försiktighet bör även fortsättningsvis råda vid användandet av intravenös trombolys, skriver Peter Appelros och Andreas Terént.  () 29 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 40/2014

Även Ibuprofen kan ge allvarlig leverskada hos barn

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons