Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

bild

SD-aktiva läkare få – men de finns

Nyheter | Ilona Michalowski, Mölndal, Mattias Kristiansson, Lund, och Mats Erlandsson, Malmö, är tre läkare som kandiderar för Sverigedemokraterna i höstens landstings- och regionval. () 22 JUL 2014

bild

Appendixruptur var inte vanligare vid lång väntan
på operation

Nya rön | I Jama Surgery har amerikanska forskare tittat på progressionen av appendicit fram till ruptur. Det visade sig att det inte var vanligare att patienter som väntat länge på operation drabbades av ruptur. Ökad risk kopplades i stället till –  bland annat – att inte vara sjukförsäkrad. () 22 JUL 2014

Annons Annons

Fick gå hem från akuten
– dog i hjärtinfarkt

Patientsäkerhet | Patienten sökte hjälp på akutmottagningen för magsmärtor. Vid triageringen placerades hen på en vårdnivå där EKG-undersökning inte krävs. Senare samma kväll avled patienten i hemmet efter en hjärtinfarkt. () 22 JUL 2014

bild

Höga priser hindrar HIV-bekämpning

Nyheter | Höga priser är fortfarande ett stort hinder för att få tillgång till såväl HIV-läkemedel som uppföljande test av hur behandlingen fungerar. Det fastslår Läkare utan gränser i två nya rapporter. () 22 JUL 2014

Replik angående åldersbestämning av asylsökande ungdomar:»Barnläkarföreningens instruktion uppmärk-
sammar skelettmognad«

Debatt | Åldersbedömning av asylsökande ungdomar med röntgenundersökningar av skelett och tänder kritiseras i en tidigare debattartikel i Läkartidningen. Det är dock inte sant att vi inte skulle uppmärksamma problemet med metoden, hävdar representanter för BLF. () 22 JUL 2014

bild

Alarmerande ökning av hudcancer – prevention krävs Fördubblat antal fall inom 10 år, enligt prognoser från södra Sverige

Debatt | Prognoser för malignt melanom och skivepitelcancer pekar på alarmerande ökningar. Nu krävs kraftsamling kring primärpreventiva insatser, skriver Ulf Strömberg och medförfattare, som tycker att hudcancerpreventionen i Australien är värd att lyfta fram. () 21 JUL 2014

bild

Psykofarmaka orsak till många akutbesök i USA

Nya rön | Omkring 12 procent av USA:s vuxna befolkning behandlas med någon form av psykofarmaka, och omkring var femte patient söker akut för biverkningar kopplade till psykofarmaka. () 21 JUL 2014

»Skapa en ny myndighet för självmordsprevention«

Nyheter | Riksdagen har fastslagit nollvisioner för både trafiken och för självmord. Men medan antalet trafikdöda har minskat kraftigt, så har antalet självmord legat praktiskt taget stilla. (1 kommentar) 21 JUL 2014

bild

Slutrapport från VinnovaIdéer från vårdpersonal ska komma till nytta

Nyheter | Personalens tankar på förbättringar inom vården stannar ofta vid bara tankar, men med rätt hjälp kan tankarna förverkligas. Ett framgångsrikt sätt är att gå via de nu utvärderade innovationsslussarna, enligt Näringsdepartementets verk Vinnova. () 21 JUL 2014

IVO-kritik: Fel att lämna bedömningen till AT-läkare

Patientsäkerhet | Patientens symtom var allvarliga och svårbedömda. Därför borde jourhavande specialistläkare själv ha undersökt patienten, i stället för att lämna över undersökning och bedömning till en AT-läkare. För detta får specialistläkaren kritik av IVO. () 21 JUL 2014

Skaka inte, darra inte ...

Krönika | Det finns knep som hjälper läkarkandidaten att klara tiotimmarsdagar, tentaångest och maktlöshet. Ulrika Nettelblad, läkarstuderande, förklarar. (4 kommentarer) 18 JUL 2014

Mångfald av läkare försenade patients cancerdiagnos

Patientsäkerhet | Under tre månader träffade patienten fem olika läkare på vårdcentralen. Att så många olika läkare var inblandade kan ha försenat patientens cancerdiagnos. (4 kommentarer) 18 JUL 2014

Varken ASA eller klonidin gav risk-
minskning vid icke-hjärtkirurgi

Nya rön | Varken ASA eller klonidin minskar risken för hjärtinfarkt och död i samband med icke-hjärtkirurgi. Riskerna tycks inte heller öka om ASA-behandling avbryts hos dem som redan har sådan behandling, enligt ett par artiklar i New England Journal of Medicine. () 18 JUL 2014

Framstående aidsforskare
kan ha varit på störtade planet

Nyheter | Planet som misstänks ha skjutits ned över Ukraina kan ha haft ledande aidsforskare ombord. () 18 JUL 2014

JO kritiserar läkare för att
ha lämnat ut hela journalen

Nyheter | En läkare som lämnade ut en förälders hela journal till socialtjänsten för en barnavårdsutredning kritiseras av Justitieombudsmannen, JO. Den behandlande läkaren måste alltid pröva vilka uppgifter som kan lämnas ut, betonar JO. () 18 JUL 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 29–31/2014

På väg till skärgårdsdoktorn

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons