Annons
Annons
Annons Annons
bild

Nytt momsbeslut ett bakslag för de privata vårdgivarna

Nyheter 24 MAJ 2019 Skatterättsnämnden går på Skatteverkets linje: uthyrning av vårdpersonal är momspliktigt. Det visar tre fall nämnden beslutat i. Men beslutet var inte enhälligt.

Kenneth Johansson ny ordförande i Smer

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 I dag, fredag, utsåg socialminister Lena Hallengren (S) Kenneth Johansson till ny ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer). Han tar över efter Kjell Asplund.

Annons
Annons Annons

Kritisk ledamot avgår från KI:s styrelse

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Professor Liselotte Højgaard avgår som ledamot i Karolinska institutets styrelse. Hon har tidigare riktat kritik mot styrelseordföranden Mikael Odenberg samt uppmanat regeringen att tillsätta en oberoende granskning i Macchiarini-ärendet.

En bok som borde bli obligatorisk läsning

bild

Recension 24 MAJ 2019 Hur går det när teorier och Excel-ark möter verkligheten? Kanske så som det gjorde på Nya Karolinska Solna, där lagar och jävsregler rundades, omdömen sviktade och ansvar skyfflades runt när de nya verksamhetsformerna inte verkade fungera. Turer och vändningar skildras i »Konsulterna«, en ny bok som anmäls av Pelle Gustafson, medicinsk redaktör, Läkartidningen.

»Förhoppningsvis slutar denna läkare aldrig att eftersträva kunskap, utveckling och erfarenhet«

bild

Krönika 24 MAJ 2019 Att skilja på sitt jag och sitt läkarjag kan vara besvärligt nog. En prövning är när en patient signalerar att någonting i personkemin inte binder som det borde. AT-läkaren Mia Lind tänker på patientmöten som inte blir bra förrän efter ett tag.

Annons Annons

Skyddsombud 6:6a-anmäler nytt IT-stöd

bild

Nyheter 24 MAJ 2019 Skyddsombudet vid Lasarettet i Enköping begär att arbetsgivaren åtgärdar arbetsmiljöproblem som uppstått med ett nytt operationsplaneringssystem, Orbit. Uppdaterad kl 16.30.

Encefalopati har kopplats till behandling med cefotaxim

Läkemedelsfrågan 24 MAJ 2019 Det finns ett dokumenterat samband mellan encefalopati och behandling med cefalosporiner inklusive cefotaxim. Denna biverkan har beskrivits som sannolikt koncentrationsberoende och reversibel.

Annons Annons
bild

Nu sprids S:t Görans modell för patientnära ultraljud i landet

Nyheter 24 MAJ 2019 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm blev för några år sedan först i Sverige med ett helhetsgrepp för att få alla läkare att jobba på samma sätt med patientnära ultraljud. Nu sprids konceptet.

bild

Läkarstudent i Linköping portas

Nyheter 23 MAJ 2019 En manlig läkarstudent, som skrämt och oroat sina yngre kvinnliga medstudenter genom att skicka mejl till dem, ska avskiljas från sin utbildning. Det har Kammarrätten i Stockholm slagit fast.

Allt färre aborter bland yngre kvinnor

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Färska siffror från Socialstyrelsen visar att antalet aborter bland yngre kvinnor fortsätter minska. Statistiken visar också att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

Annons Annons

Ny vårddirektör i Skåne trots hård facklig kritik

bild

Nyheter 23 MAJ 2019 Trots kritik från samtliga fackföreningar i vården har Region Skåne nu utsett Pia Lundbom till ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Hon har »gedigen kunskap och mycket goda resultat«, menar regiondirektör Alf Jönsson.

bild

Universiteten: För svårt att stänga av olämpliga studenter

Nyheter 23 MAJ 2019 Örebros universitets rektor Johan Schnürer tycker att det är för svårt att avskilja olämpliga studenter i dag. Det är han inte ensam om. Även de ansvariga vid läkarutbildningarna tycker att systemet brister.   (1 kommentar)

Hematohidros – en
ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

bild

Nya rön 23 MAJ 2019 En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd.

Svår KOL är en indikation för endobronkiella ventiler Ger bättre livskvalitet, lungfunktion och prestationsförmåga enligt ny HTA-analys

Rapport 23 MAJ 2019 Nio randomiserade kontrollerade studier har undersökt effekterna av endobronkiella ventiler hos patienter med avancerat emfysem jämfört med optimal medicinsk terapi. Ventilerna fungerar volymreducerande genom att åstadkomma atelektas i behandlad lob. 

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient

bild

Medicinsk kommentar 23 MAJ 2019 Intrabronkiella ventiler kan avsevärt förbättra lungfunktion och livskvalitet hos vissa patienter med gravt emfysem. Bäst resultat fås vid heterogena emfysem: ju större skillnader i lungans elasticitet, desto bättre resultat. Risker finns, men de är ganska små. Ingreppen bör endast ske på centrum med erfarenhet.

bild

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Nyheter 22 MAJ 2019 När artificiell intelligens införs vården måste man vara transparent med hur den används och vad datorerna lär sig. Det menar AI-experten Meeri Haataja, som föreläste om etisk användning av artificiell intelligens på Vitalis. 

Bred uppslutning bakom Blekinges sjukvårdsdirektör

bild

Nyheter 22 MAJ 2019 En »tystnads- och lydnadskultur« vore mycket olycklig, skriver Blekinge läkarförening och fyra andra fack i en gemensam protest mot att Alliansen vill avsätta sjukvårdsdirektören Lars Almroth. Och även politiker är kritiska.

Ökad risk för analinkontinens efter kejsarsnitt

bild

Nya rön 22 MAJ 2019 En svensk studie visar en högre risk för analinkontinens hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt än hos kvinnor som inte föder barn alls, även om risken är lägre än efter en vaginal förlossning.

bild

En av fem vårdplatser stänger

Nyheter 22 MAJ 2019 Minst 3 000 av de drygt 17 000 vårdplatser som har varit öppna i vår kommer att stängas i sommar. Det visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort. (1 kommentar)

Brister i vården vid långvarig smärta

bild

Debatt 22 MAJ 2019 Som smärtläkare med många års erfarenhet av att behandla personer med långvarig smärta är det bekymmersamt att kunskaper om smärta och dess konsekvenser inte tycks vara prioriterat, tycker Gunilla Brodda Jansen. Smärtutbildningen måste prioriteras inom grundutbildningen för läkare, anser hon.  (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.