Halvautoma­tiska hjärt-startare inte alltid rätt Fem patienter defibrillerades trots icke-defibrillerbar rytm

Fallbeskrivning | Halvautomatiska defibrillatorer är en viktig del i kampen mot plötslig hjärtdöd. Systematisk undersökning av deras prestationsförmåga vid rytmtolkning är nödvändig och skulle kunna bidra till utveckling av förbättrade analysalgoritmer och utbildningsprogram. () 04 AUG 2015

Upptäckt av testikelcancer dröjde

Patientsäkerhet | Vårdcentralen bokade inte in någon efterkontroll när att en patient hade ordinerats antibiotika mot en förmodad bitestikelinflammation. Det dröjde tio månader innan patienten sökte läkare igen. Då konstaterades det att han hade en testikeltumör. () 04 AUG 2015

bild

Ställningstagande efter höftplastik

Kultur | Råd och hjälpmedel till handikappade och rörelsehindrade har blivit allt bättre. Hjälpen omfattar även tips om ställningstaganden i sexlivet efter till exempel en höftledsoperation. Stephan Rössner, professor emeritus, har synat utbudet.  () 04 AUG 2015

bild

Återkallad legitimation –
hur oskicklig får man vara?

Patientsäkerhet | Hur oskicklig måste man vara för att riskera legitimationen? Läkartidningen har tittat närmare på tio »oskicklighetsärenden«. (1 kommentar) 03 AUG 2015

Höga beviskrav för återkallelse av legitimation och prövotid

Patientsäkerhet | Det är höga beviskrav för att frånta en läkare legitimationen på grund av oskicklighet. Under 2014 hände det bara en gång. () 03 AUG 2015

Värdebaserad vård halverade väntan på höftledsoperation

Nyheter | Antalet höftprotesoperationer har ökat kraftigt och väntetiderna till operation har halverats. De resultaten redovisar ortopedin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal, sedan man gått över till så kallad värdebaserad vård. (1 kommentar) 03 AUG 2015

bild

Sängläge vid tidig vattenavgång – evidens eller gammal vana?

Originalstudie | En kvinna med prematur vattenavgång kan tillbringa veckor, ibland månader, på sjukhus. Men det är oklart om sängvila har någon positiv effekt, samtidigt som negativa effekter rapporterats. Rutinerna kring sängvila varierar stort mellan förlossningskliniker. () 03 AUG 2015

bild

Informerade val vid screening kräver mer än information

Debatt | Information om nackdelar med screening utelämnas ofta i kallelser, vilket är etiskt tveksamt då det motverkar möjligheten till informerade val. En mer balanserad information i kallelsen är dock bara ett litet steg mot sant informerade val, menar Minna Johansson (bilden) och John Brodersen. () 03 AUG 2015

Ebolavaccin ses som genombrott

Nyheter | Ett unikt genombrott i kampen mot ebola. Så kommenterar Läkare utan gränser att ett nytt vaccin visat mycket lovande resultat. () 31 JUL 2015

bild

Vem hjälper patienter med näsblödning
nu för tiden?

Debatt | Arne Kleberg menar att näsblödning är något som nästan alla läkare ska kunna hantera, även läkare på akutmottagningar. (5 kommentarer) 31 JUL 2015

Kranskärlsanomali vanlig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga Ovanlig diagnos som kräver riktad utredning för att inte missas

Fallbeskrivning | Kranskärlsanomali är ett ovanligt tillstånd, men med livshotande konsekvenser. Om diagnosen misstänks kan den ställas med relativt lättillgängliga bilddiagnostiska metoder. () 31 JUL 2015

bild

Patienter med ångestsjukdom har mycket större risk för depression

Nya rön | Det finns som bekant en kraftig komorbiditet mellan ångest och depression. Nu visar en retrospektiv dansk studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry att en ångestsjukdom ökar risken för depression med mellan tre och fem gånger. (1 kommentar) 31 JUL 2015

Undvik valproat vid graviditet

Läkemedelsfrågan | Finns en »säker« plasmakoncentration av valproat i samband med graviditet? (1 kommentar) 31 JUL 2015

Mers blir nu anmälningspliktig

Nyheter | Mers blir en anmälningspliktig sjukdom. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. () 31 JUL 2015

Läkare föreslår nationell databas

Nyheter | Socialdepartementet bör ta initiativet till en nationell databas för journaldata. Det skulle kunna bryta utvecklingen mot ett lapptäcke av IT-system i vården som leder till en ständig ökning av administrationen, anser tre sjukhusläkare vid NU-sjukvården i Nordvästra Götaland. (7 kommentarer) 30 JUL 2015

Prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är nu hög

Nya rön | En färsk studie visar att prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är hög, och att patienterna varken bedöms för kirurgi eller opereras i någon större utsträckning jämfört med patienter med primär hyperparatyreoidism där en av tio bedöms genomgå operation. (1 kommentar) 30 JUL 2015

Psykiatrin i Malmö kritiseras

Nyheter | Psykiatrin i Malmö får kritik av IVO och myndigheten ska inleda en ett år lång tillsyn av psykiatrin. (1 kommentar) 30 JUL 2015

Brister i HBTQ-kunskap kritiseras

Nyheter | Sjukhus och vårdcentraler brister i kunskap om HBTQ-frågor. Det konstaterades vid ett samtal i går, onsdag, i Kulturhuset i Stockholm. () 30 JUL 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 31-32/2015

Ovanlig diagnos med risk för dödlig utgång

Tidigare nummer
Signerat
Signerat

"IT och backup-rutiner måste bli säkrare vid förskrivning"

() Emma Spak (bilden) och Karin Båtelson

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons