Annons

Annons

Över 6 500 läkare ska tillfrågas om sitt arbete

Nyheter | Alla läkare i Sverige som valt primärvården som sin arbetsplats ska i dagarna få en enkät från Läkarförbundet i brevlådan med en lång rad frågor om hur de upplever sitt arbete och sina arbetsvillkor. () 30 JAN 2015

bild

Mental träning förbättrade kirurgers kliniska prestation

Nya rön | Kirurger kan förbättra sin kliniska prestation och stresstålighet i akuta situationer om de ägnar sig åt mental träning med fokus på de uppgifter som ska utföras. Det visar en kanadensisk randomiserad studie publicerad i British Journal of Surgery. () 30 JAN 2015

SMER: Nej till medfinansiering

Nyheter | Att patienter får betala upp sig till dyrare behandlingar och tjänster är inte förenligt med principen om vård på lika villkor. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, SMER, som nu uppmanar landsting som har sådana erbjudanden att göra en djupare etisk analys. (1 kommentar) 29 JAN 2015

MS-patienter fick symtomlindring efter autolog blodstamcellsterapi

Nya rön | En öppen, icke-kontrollerad studie redovisar i JAMA nya resultat efter s k icke-myeloablativ blodstamcellstransplantation på MS-patienter. Patienternas tillstånd avseende funktionsnedsättning förbättrades, och även neurologiska parametrar förbättrades. () 30 JAN 2015

bild

Reumatikerförbundet: Bejaka digitaliseringen av patientjournaler

Debatt | Bejaka digitaliseringen av patientjournaler och e-hälsotjänster i stället för att skrämmas med argument om FRA och andra länders underrättelseorgan, skriver Anne Carlsson. () 30 JAN 2015

bild

Ebolavaccin gav svagare immunsvar hos människa

Nya rön | Ett schimpansadenovaccin som innhåller en ebolavirusgen har testats på 60 friska försökspersoner. Vaccinet tolererades väl. Det gav också ett immunsvar, dock inte lika kraftigt som vid tidigare studier på makaker med samma vaccin. () 29 JAN 2015

Kön och ålder påverkar remittering till utredning

Nya rön | I en studie där patienter hade positivt arbets-EKG men inte remitterades vidare drabbades 22,2 procent av hjärt–kärlhändelser. Ökad medvetenhet om systematiska fel relaterade till ålder, kön och socioekonomi vid remittering till kardiologisk specialistvård är angelägen, skriver författarna. () 29 JAN 2015

bild

Göran Hägglund väljer att avgå

Nyheter | Förre socialministern Göran Hägglund avgår som ordförande för Kristdemokraterna. Det meddelade han tidigare i dag via Twitter och en presskonferens. () 29 JAN 2015

bild

BMJ vill ha öppet register över läkares ekonomiska intressen

Nyheter | Den brittiska tillsynsmyndigheten General Medical Council agerade inte trots uppgifter om att sjukhusbolag betalat läkare för att remittera till deras sjukhus. Nu vill British Medical Journal att läkares ekonomiska intressen ska redovisas öppet. () 29 JAN 2015

Otillräcklig vetenskap om rutiner för strokevård i hemmet

Nyheter | Två modeller för rehabilitering av patienter med milda till måttliga funktionshinder efter stroke har utvärderats av SBU i en rapport. () 29 JAN 2015

Team ger bättre rehabilitering för äldre med höftfraktur

Nyheter | Äldre opererade för höftfraktur som rehabiliteras av ett interdisciplinärt team får bättre aktivitets-, funktions- och förflyttningsförmåga än med konventionell rehabiltering. Det finns det måttligt starkt stöd för, enligt SBU. () 29 JAN 2015

Skadestånd efter uppsägning

Nyheter | En läkare på Karolinska som sades upp efter att han varit i kontakt med media och framfört kritik mot sjukhuset har nu fått skadestånd från sjukhuset. () 28 JAN 2015

Ännu inte visat
att östradiol och »naturligt« pro-
gesteron är säkert

Kommentar | Bioidentiskt (»naturligt«) progesteron som tillägg till östrogensubstitution vid klimakteriebesvär efterfrågas som ett alternativ till syntetiskt gestagen. Evidens saknas dock för bröst- och endometrieskydd. Bioidentiskt progesteron kan förskrivas på licens, men kontroller av endometriet bör då göras regelbundet. () 28 JAN 2015

Regeringen vill minska antalet överenskommelser med SKL

Nyheter | Regeringen delar Riksrevisionens kritik vad gäller överenskommelserna mellan staten och SKL, och har nu för avsikt att både dra ner på antalet överenskommelser och vara mer restriktiv med prestationsersättning. () 28 JAN 2015

Stopp för hyrpersonal ska rädda Karolinskas ekonomi

Nyheter | Det är nu klart hur Karolinska universitetssjukhuset ska spara in över en halv miljard kronor. En åtgärd blir att inte längre anlita bemanningspersonal. () 28 JAN 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 5/2015

Cykla bort behovet av operation vid spinal stenos

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons