Annons
Annons
Annons Annons
bild

Varierande resultat efter ny vårdgaranti i primärvården

Nyheter 20 MAJ 2019 Sedan den nya vårdgarantin infördes har andelen patienter som får en första medicinsk bedömning i tid hos läkare sjunkit något. Det visar en första uppföljning i de 13 regioner som har redovisat siffror.

Politikerna petar sjukvårdsdirektör i Region Blekinge

bild

Nyheter 20 MAJ 2019 Blekinges sjukvårdsdirektör, barnläkaren Lars Almroth, tvingas lämna sitt uppdrag. Den styrande Alliansen säger att det finns för stora skillnader i synen på hur vårdens ska utvecklas, något facket beklagar.

Annons
Annons Annons

SKL vill inte att regionerna ska ta över ansvar för läkemedelskostnader

bild

Nyheter 20 MAJ 2019 Sveriges Kommuner och landsting säger nej till förslaget att regionerna ska ta över ansvaret för läkemedelskostnaderna. Man ser en risk för ökade kostnader som skulle slå direkt mot regionernas ekonomi.

Replik till Gunnar Nyberg: »SBU:s kommentar stöder Gunnar Nybergs argument«

Debatt 20 MAJ 2019 I en debattartikel i Läkartidningen om nyttan med kolesterolsänkande terapi riktar Gunnar Nyberg kritik mot SBU. Vi vill göra några förtydliganden, skriver Sigurd Vitols, medicinskt sakkunnig, SBU.

bild

Fler sjukdomar ska snart få standardiserade vårdförlopp

Nyheter 20 MAJ 2019 Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. Det är några sjukdomsgrupper som nu kan komma att få standardiserade vårdförlopp. (1 kommentar)

Möjliga strategier vid behandling mot självskadebeteende

bild

Recension 20 MAJ 2019 En bok med öppenvårdsperspektiv på fenomenet självskadebeteende och möjliga strategier för behandling. Hans Olsson, psykiater i Jönköping, anmäler en användbar framställning som belyser även problem som anhöriga till självskadepatienter kan möta.  

»Skräcken för antibiotikaresistens finns alltid där«

bild

Människor & möten 20 MAJ 2019 Jacob Rasmussen, nyutexaminerad läkare, är nyligen hemkommen från Uganda där han inom ramen för sitt examensarbete studerade antibiotikaanvändningen vid behandling av patienter med lunginflammation. 

Annons Annons

Klart: Beslut om att anställa AT-läkare ska tas av Socialstyrelsen

Nyheter 17 MAJ 2019 Nu står det klart att Socialstyrelsen inte får delegera rätten att besluta om särskilda förordnanden, exempelvis för AT-läkare, till regionerna. Detta sedan Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte bevilja prövningstillstånd i ett ärende.

bild

Fritt fram för CAR-T-cellsterapi

Nyheter 17 MAJ 2019 CAR–T–cellsbehandlingen Kymriah kan ges till ett fåtal barn och unga med blodcancer av typen akut lymfatisk B-cellsleukemi, som inte svarat på annan behandling eller återinsjuknat i sin sjukdom. Det rekommenderar NT-rådet.

Central förhandling begärd om ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Nyheter 17 MAJ 2019 Läkarförbundet Skåne har begärt en central förhandling om tillsättandet av en ny hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

bild

Läkaroro för sjukhusplaner

Nyheter 17 MAJ 2019 De styrande politikerna i Växjö vill bygga ett nytt sjukhus. Men läkarna är skeptiska.

bild

Starka argument saknas för att kolla hälsan hos äldre förare

Debatt 17 MAJ 2019 Resultaten i en ny studie ger inget stöd för allmänna hälsokontroller för äldre bilförare vid förnyelse av B-körkort. Att införa sådana skulle dessutom bli både kostsamt och resurskrävande för sjukvården, och även kunna inverka negativt på trafiksäkerheten. Det konstaterar forskargruppen bakom studien.

bild

Chatt ska ge färre telefonsamtal

Nyheter 17 MAJ 2019 Vårdcentralen Stadsfjärden i Nyköping vill lägga mindre tid i telefon och mer på besöken. Nu ska chatten bli »huvudingång« och telefonsamtalen minska 80 procent.

Patientens berättelse upptagen i sällskapet

bild

Nyheter 17 MAJ 2019 Svensk förening för narrativ medicin har upptagits som associerad medlem i Läkaresällskapet. Föreningens mål är att ta vara på patientens berättelse.

»Som utländsk besökare drillas jag inte lika hårt … men återkoppling ges skoningslöst«

bild

Krönika 17 MAJ 2019 Patienten som skrivs in talar bara stamspråket xhosa. Två patienter av tre är HIV-positiva. Tuberkulos är så vanligt att alla måste röntgas före operation, och den inhemska AT-läkarens nattpass börjar bara en timme efter att hans dagtjänstgöring slutat. Ebba Lindqvist berättar om en alldeles unik, alldeles vanlig dag på ett sjukhus i Kapstaden, Sydafrika.

Internat hjälper sjukskrivna lärare tillbaka till jobbet

bild

Originalstudie 17 MAJ 2019 Utmattningssyndrom är en viktig orsak till långtidssjukskrivning, och lärare är den värst utsatta yrkesgruppen. I en kontrollerad prövning gav en kombination av multimodal rehabilitering i internatform, kollegiala gruppsamtal och aktiv uppföljning en förbättrad arbetsåtergång hos sjukskrivna lärare med utmattningssyndrom.

Nytänkande behövs vid behandling av utmattningssyndrom

bild

Medicinsk kommentar 17 MAJ 2019 Studien om yrkesspecifik behandling av lärare sjukskrivna för utmattningssyndrom flyttar fokus från generella åtgärder på individnivå till mer specifika som innefattar en yrkesgrupp och organisationen. Det är lovvärt, eftersom problem identifieras bäst av insatta och ska lösas där de hör hemma. Med tanke på det exklusiva och kostsamma genomförandet med få deltagare krävs dock ytterligare studier. 

bild

För små bokstäver ställde till problem på kunskapsprovet

Nyheter 16 MAJ 2019 En del av det senaste medicinska kunskapsprovet trycktes i för litet format, vilket gjorde texten mycket svårläst. 294 prövande drabbades av problemet. »Vi kommer ta hänsyn till detta när vi sätter betyg«, säger Magnus Hultin, som är provansvarig.

Sofia Wallström tar över som gd på IVO

bild

Nyheter 16 MAJ 2019 Sofia Wallström har utsetts till generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Hon tar över efter Gunilla Hult Backlund som lett myndigheten sedan starten.

Läkaresällskapet ska agera för klimatet

bild

Nyheter 16 MAJ 2019 Läkaresällskapet ska ta fram en policy för att bidra till minskad klimatpåverkan och en resilient hälso- och sjukvård. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.