Annons
Annons
Annons Annons

Var fjärde klarade det medicinska kunskapsprovet

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes. Sedan det nya kunskapsprovet infördes har 88 procent av dem som gjort både det teoretiska och det praktiska delprovet blivit godkända.

»Nu vet hon: 14,1 månader – äntligen kan hon planera!«

bild

Krönika 16 MAR 2018 Människor är olika ända till slutet, även om diagnosen är samma. Ibland räcker det med en forskningsalgoritm som säger sig kunna uppskatta återstående livslängd för att en cancerpatient ska lämna oron därhän och börja prata om sitt liv och saker som är trevliga att göra. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.

Annons Annons

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Originalstudie 16 MAR 2018 Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter.

Var inte vårdslös
med vårdbegreppen

bild

Kultur 16 FEB 2018 En kommentar från Åke Thörn, allmänläkare Luleå, bjuder på konstruktiva synpunkter gällande konkurrensförhållandet mellan den virtuella »vården på nätet« och »våra verkliga, fysiska hälso- och sjukvårdsinrättningar«. (1 kommentar)

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Som väntat beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att rekommendera en lägsta patientavgift om 100 kronor för digitala vårdbesök. Landstingen kan själva besluta om en högre avgift.

Annons Annons

Sylfs fullmäktigemöte 2018: »Orimligt att ha samma ersättning både dag och kväll«

bild

Nyheter 16 MAR 2018 I dag inleds Sveriges yngre läkares förenings fullmäktigemöte. Fyra motioner ska tas upp – en kommer från Sylf mellersta Skåne som vill att Sylf ska arbeta för att läkare ska få skälig kompensation för obekväm arbetstid även före klockan 21.

Annons Annons

Sverige bör inrätta mottagning för stridsgasskadade

bild

Debatt 16 MAR 2018 Den 16 mars 2018 är det trettio år sedan staden Halabja i den kurdiska regionen av Irak attackerades med kemiska vapen. Hundratals offer för framför allt senapsgas har flyttat till Europa och Sverige. Det behövs en särskild mottagning för denna nya grupp av patienter i Sverige, skriver Faraidoun och Fazil Moradi.

bild

VRE sprids mellan flera sjukhus

Nyheter 15 MAR 2018 De pågående utbrotten av vankomycinresistenta enterokocker (VRE) vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Nyköpings lasarett hör ihop och smittspridningen har skett genom att patienter flyttats mellan sjukhusen. (2 kommentarer)

bild

Socialstyrelsen: »Operera dubbelt så många patienter med epilepsi«

Nyheter 15 MAR 2018 Fler patienter med epilepsi ska få chans till kirurgi för att slippa anfall. Det trycker Socialstyrelsen på i förslaget till de första nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi.

Annons Annons

Kritik mot fördröjda borreliadiagnoser

bild

Patientsäkerhet 15 MAR 2018 En patient behövde flera vårdbesök, varav fem till akuten, innan behandling mot neuroborrelios sattes in. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar akuten för att inte lägga in patienten i ett tidigare skede.

»Lätt att feltolka och missa hjärtsvikt hos en patient med KOL«

bild

Människor & möten 15 MAR 2018 Även mindre avancerad hjärtsvikt har samma symtom som KOL. Läkare i primärvården, hänvisade att ställa diagnos kliniskt på basis av symtomen, riskerar att feltolka och missa en eventuell hjärtsvikt hos patienter med KOL, berättar allmänläkaren Elzbieta Kaszuba som nyligen disputerat i ämnet.

bild

Fortbilda läkare i miljömedicin

Debatt 15 MAR 2018 Livsstilsfaktorer som rökning, kost, fysisk aktivitet och alkohol har en självklar plats i samtalet mellan läkare och patient. Det är dags att ge miljöfaktorer plats i samtalet, skriver Anna Oudin och medförfattare.

Annons Annons
bild

Långsiktig kompetens­försörjning behövs i hälso- och sjukvården

Medicinsk kommentar 15 MAR 2018 Grundutbildningen av läkare måste inriktas på generisk och generalistbaserad kompetens. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag. Behovet av lärandemiljöer för långsiktig kompetensförsörjning måste beaktas när nya organisatoriska modeller införs. (1 kommentar)

bild

Läkarföreningen ska anmäla arbetsmiljön på Södersjukhuset

Nyheter 14 MAR 2018 Under onsdagen hävdes det tidigare stabsläget vid Södersjukhuset i Stockholm. Den lokala läkarföreningen har dock fått nog och ska nu lämna in en anmälan om bristande arbetsmiljö till Arbetsmiljöverket.

Får inte remittera direkt Capio – klagar hos Konkurrensverket

Nyheter 14 MAR 2018 Privata vårdaktörer i Örebro kommer snart inte att kunna remittera patienter direkt till Capio. Nu anmäls de nya reglerna till Konkurrensverket.

Planerna på att bygga nytt sjukhus i Sollefteå kvarstår

bild

Nyheter 14 MAR 2018 Föreningen Ådalen reser sig står fast vid sina planer på att bygga ett nytt sjukhus i Sollefteå. Samtidigt undersöker Region Västernorrland möjligheterna till alternativa driftsformer för det befintliga sjukhuset – och Inspektionen för vård och omsorg granskar patientsäkerheten.

bild

Här är Sveriges vanligaste läkare

Nyheter 14 MAR 2018 Specialist i allmänmedicin, gift med en annan läkare, bor i storstan och har en hälsosam livsstil. Det här är Sveriges normalaste läkare 2018 – enligt statistiken.

»Jag har haft lite svårt att välja – då är allmänmedicin bra«

bild

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Sandra Berggren Alm, 41 år, specialistläkare i allmänmedicin. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det?

»Läkaryrket har på många vis stöpt och fostrat mig«

bild

Nyheter 14 MAR 2018 Hallå där, Ingvar Syk, 60 år, professor och överläkare i kolorektal kirurgi. Du är Sveriges vanligaste läkare, hur känns det?

Delirium bör bedömas enhetligt och strukturerat

bild

Debatt 14 MAR 2018 Bristfällig kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal gör att det allvarliga tillståndet delirium är underdiagnostiserat och underbehandlat. Det konstaterar Yvonne A Johansson och medförfattare inför World Delirium Awareness Day.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons