Annons

Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Mer än hälften av nya legitimationer till utlandsutbildade

Nyheter | Förra året fanns drygt 56 500 personer med svensk läkarlegitimation. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Mer än hälften av de nya legitimationer som utfärdades under året gick till personer med läkarutbildning från andra länder. () 02 SEP 2014

bild

Frågor och svar om vården inför valet Så eniga är de politiska partierna med Läkarförbundet

Nyheter | När det gäller behovet av samordning av ST-tjänster, att vårdgarantin bör ses över och att styrsystemen behöver förändras finns det en samsyn mellan flertalet partier och Läkarförbundet. Det visar Läkartidningens enkät. () 02 SEP 2014

Annons Annons

Ansvaret för ändringar i läkemedelslistan klarlagt

Nyheter | Läkarförbundet slår i en ny policy fast att den läkare som ändrar i en patients läkemedelslista är ansvarig för eventuella krockar med annan behandling. () 02 SEP 2014

Individualiserad behandling viktig vid akut hälseneruptur

Översikt | Ett ökat intresse för motion högre upp i åldrarna har gjort att incidensen av akuta hälsenerupturer ökar. Viktigt är att diagnosen inte fördröjs, och att välja rätt behandling för varje patient.  () 02 SEP 2014

bild

Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta

Översikt | Många patienter besväras av smärta orsakat av så kallad femuro-acetabulärt impingement. Det kan förekomma hos yngre idrottsutövare, men också hos medelålders individer med symtom som påverkar vardagslivet. () 02 SEP 2014

Socialdemokraterna satsar på bemanning i vården

Nyheter | Nu har även Socialdemokraterna presenterat sina vallöften på vårdområdet. Största satsningen handlar om att öka bemanningen i vården genom traineeprogram och fler utbildningsplatser för sjuksköterskor. () 02 SEP 2014

bild

Skadepanoramat är idrottens baksida

Översikt | Motion och idrott är bra – glädjefyllt och hälsobringande. Men motion och idrott har också en baksida i risken för problem med överbelastning och skador. I högriskzonen finns självfallet elitidrottarna, men även vanliga vardagsmotionärer kan drabbas, skriver Jón Karlsson och Carl Johan Sundberg. () 02 SEP 2014

bild

Individualiserad terapi viktigt vid främre korsbandsskada

Översikt | Alltid rehabilitering, ibland rekonstruktion. Så lyder behandlingsstrategin vid främre korsbandsskada – i princip. Individualiserad behandling är nämligen också en hörnsten; varje enskilt knä har sina egna förutsättningar. () 02 SEP 2014

Färre vårdrelaterade infektioner kräver mer än hygienrutiner

Debatt | Om man vidgar begreppet hygienrutiner till att omfatta mer än basala hygienrutiner förebyggs vårdrelaterade infektioner, skriver företrädare för Svensk förening för vårdhygien. () 02 SEP 2014

De vågade livet för att hjälpa krigsfångarna

Kultur | Uppsalastudenten Sven Hedblom avbröt studierna och reste 1915 som Röda korsdelegat till i Sibirien. Hans uppgift var att dela ut förnödenheter bland krigsfångar och behövande, men insatsen kom att kosta honom livet.  () 02 SEP 2014

Kirunas väg till toppen

Nyheter | För tre år sedan kritiserades Kiruna sjukhus för att AT-läkarna fick för lite handledning och gick ensamjourer. I år toppar sjukhuset AT-rankningen. Läkartidningen åkte till Kiruna för att ta reda på vad som hänt. () 01 SEP 2014

»Surfa in« på biblioteket hemifrån

Debatt | Sjukhusbiblioteket i Dalarna har utvecklat en tjänst som ger användaren enkel och snabb åtkomst till medicinsk information. () 02 SEP 2014

Få gravida röker i låg- och medel-inkomstländer

Nya rön | I Lancet Global Health presenteras en undersökning om gravida kvinnors rökvanor i låg- och medelinkomstländer. Av samtliga gravida använder bara 2,6 procent tobak. () 01 SEP 2014

Större skillnad mellan de bästa och sämsta orterna

Nyheter | Det spelar stor roll var du gör din AT. Klyftan mellan de bästa och de sämsta orterna har växt, enligt årets AT-rankning från Sveriges yngre läkares förening. () 01 SEP 2014

Alliansen presenterar sina sjukvårdssatsningar

Nyheter | Kömiljarden ska utvecklas till en »samordnings- och tillgänglighetsmiljard«. Och en miljard ska satsas för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Det är några av satsningarna på vårdpolitikens område i alllianspartiernas valmanifest som presenterades på måndagen. () 01 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 36/2014

Tema Motions- och idrottsskador

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons