Annons
Annons
Annons
bild

Läkare besökte Fikru Maru: »Riskerna ökar varje dag«

Nyheter 28 SEP 2016 Läget för hjärtläkaren Fikru Maru, som varit fängslad utan dom i snart 3,5 år i Etiopien, är allvarligt. Katrin Hruska, akutläkare och ordförande för Svensk förening för akutsjukvård/SWESEM, och hans dotter besökte honom förra veckan på sjukhuset där han ligger med kollapsad lunga.

Störst vinst i små välfärdsbolag

Nyheter 28 SEP 2016 Det är inte de stora jättarna inom den privata vårdsektorn som gör störst vinster, utan mindre vårdcentraler eller specialistkliniker. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort.

Annons Annons

Samvetsfångars organ används för masstransplantationer i Kina

Nyheter 28 SEP 2016 Kinesiska myndigheter avrättar tusentals samvetsfångar och använder deras organ för transplantationer, enligt en ny rapport. På tisdagen mötte författarna politiker och medier i riksdagen.

»Jag kan bara hoppas att den unga kvinnan vill arbeta kvar«

bild

Krönika 28 SEP 2016 Neuropsykiatriska diagnoser blir allt fler inom psykiatrin. Ändå finns i dag ingen fungerande organisation för medicinskt omhändertagande av de gravt utvecklingsstörda, skriver läkaren och vuxenrehabiliteraren Hans Olsson. Begåvad hjälp kommer ibland från enskild vårdpersonal som han hoppas inte ska byta yrke alltför snart.

bild

ABC om Axelluxation – var tredje patient riskerar att drabbas flera gånger

Medicinens ABC 28 SEP 2016 Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm.

»Viktigt att behärska handläggningen
av axelluxation«

bild

Författarintervjun 28 SEP 2016 Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation.

Annons Annons

Kartlägg medfödda alkoholskador
i skolhälsovården

bild

Debatt 28 SEP 2016 Sverige behöver en bred skolhälsoundersökning där även förekomsten av fetala alkoholspektrumstörningar kartläggs, en skärpt förebyggande strategi och effektiva insatser för de drabbade och deras familjer, skriver Magnus Landgren och medförfattare.

»Man måste ta sig
in bakom orden och tyda vad de står för«

bild

Människor & möten 28 SEP 2016 Psykiatern Sofie Bäärnhielm blev intresserad av transkulturell psykiatri när hon kände att hon inte gjorde ett tillräckligt bra jobb på öppenvårdsmottagningen som servade ett »mångkulturellt« område. I dag är hon och kollegerna på Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting en viktig kunskapsresurs.

Läkaren kritiserades av IVO – anmäler nu myndigheten till JO

Nyheter 27 SEP 2016 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kritiserat en läkare som enligt myndigheten befaras utgöra en fara för patientsäkerheten. Nu anmäler läkaren IVO till Justitieombudsmannen, JO.

bild

ST-läkare överfölls av patient: »Allting hände väldigt snabbt«

Nyheter 27 SEP 2016 Ett slag från ingenstans, en kniv som skymtar innanför jackan. Ett hotfullt telefonsamtal. Allt fler utsätts för hot och våld i arbetslivet, och vården är en av de branscher som drabbas hårdast. För ST-läkaren Sofia Lundgren slutade en journatt med att en patient tog strupgrepp på henne.

Forskaren Sofia Wikman: Nedskärningar och ökat antal hot följs åt

bild

Nyheter 27 SEP 2016 Förekomsten av hot och våld i arbets­livet ligger på en högre nivå än någon­sin. Men forskaren Sofia Wikman menar att vad som görs åt problematiken är viktigare än att titta på statistik.

»Man ska kunna kräva att det finns rutiner som alla känner till«

Nyheter 27 SEP 2016 Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp, efterfrågar tydliga rutiner från arbetsgivarna och en ökad medvetenhet om hot och våld.

Risken för dödsfall ökade vid låg fysisk syreupptagningsförmåga

Nya rön 27 SEP 2016 Det finns ett tydligt samband mellan låg maximal syreupptagningsförmåga i medelåldern och risken för död. Det visar en populationsstudie där män i Göteborg följdes upp under 45 år. Endast rökning hade större betydelse för död. 

bild

Doktor Dan på Östtimor Möter 200 patienter – varje dag

Kultur 27 SEP 2016 I stället för att jaga efter materiellt välstånd har läkare privilegiet att kunna lindra lidande på platser där de behövs som mest. En som lever efter den filosofin är den amerikanske familjeläkaren Dan Murphy, som bytte välutrustade vårdcentraler i Iowa, USA, mot en klinik med knappa resurser på Östtimor.

En synlig ledning förbättrar arbetet med patientsäkerhet

Nyheter 27 SEP 2016 I Östergötland inleddes en dialog mellan högsta ledning och personal på vårdgolvet för att öka förtroendet för ledningens beslut om patientsäkerhet. Inom Skånes universitetssjukvård har man arbetat aktivt med dialoger, ronder och seminarier för att sätta fokus på patientsäkerheten.

Så ska landstingen bli jämställda

Nyheter 27 SEP 2016 Kvinnorna har lägre lön och högre sjukfrånvaro medan männen är i majoritet på de allra högsta chefsposterna. Läget i landstingen speglar det som råder på arbetsmarknaden i resten av Sverige – men nu ska det bli ändring på det, lovar Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Biverkningar av läkemedel på akuten rapporteras sällan

bild

Nya rön 27 SEP 2016 Läkemedelsbiverkningar är vanliga på akuten och rapporteringen och dokumentationen av biverkningar brister. Det bekräftar en ny svensk studie. Nästan en femtedel av patienterna lades in i slutenvården helt eller delvis på grund av biverkningssymtom, och det bedömdes att en knapp fjärdedel hade kunnat förebyggas.

Centraliserad kirurgi gav ökad överlevnad i äggstockscancer

Nyheter 27 SEP 2016 Överlevnaden för kvinnor med avancerad äggstockscancer har ökat sedan operationerna i regionen centraliserades till en klinik. Det visar en studie från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, rapporterar Ekot.

Ett tydligt ledarskap kräver både kunskap och kommunikation Tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation

Översikt 26 SEP 2016 I en studie analyserades kommunikationen i 18 traumateamövningar. Kommunikation med kvittens (closed-loop communication, CLC) initierad av teamledare var associerad med kortare tid till beslut om slutlig behandling än om kommunikation med kvittens hade initierats av andra teammedlemmar.

Slutreplik från Mattias Brunström och medförfattare: Stark evidens finns för de nuvarande blodtrycksmålen

bild

Debatt 26 SEP 2016 Vi håller inte med om att det finns svag evidens för dagens blodtrycksmål, skriver Mattias Brunström och medförfattare i denna slutreplik.

Annons
Annons

Tidningen lite sen?


En del av våra läsare i södra Sverige får tidningen (nr 40) först torsdag morgon pga problem hos tryckeriet.

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons