Annons Annons
Annons Annons

För låg kvalitet
på bedömningar
i sjukförsäkringen

bild

Nyheter 29 JUN 2017 De bedömningar som Försäkringskassan gör efter 90 respektive 180 dagars sjukskrivning håller i många fall inte tillräcklig kvalitet. Det framgår av en granskning som Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, gjort.

Samråd krävs innan beslut om behandlingsbegränsning fattas

Patientsäkerhet 29 JUN 2017 Den som fattar beslut om begränsning av livsuppehållande åtgärder ska samråda med en kollega och dokumentera det i journalen, påpekar Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut i ett klagomålsärende.

Annons Annons

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT ger inte jämlik vård

bild

Debatt 29 JUN 2017 Medborgare och politiker måste på ett sakligt sätt informeras för att kunna värdera och välja de mest effektiva medicinska metoderna. Inaktuella metoder ska mönstras ut. NIPT måste erbjudas till alla gravida oberoende av var i landet de bor, skriver Lars Breimer.

Replik från SFOG: Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt

Debatt 29 JUN 2017 Att inte primärscreena med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) och i stället erbjuda ultraljud i första trimestern och NIPT skulle medföra en tredubblad kostnad. Därför kvarstår vår rekommendation att i första hand erbjuda KUB till alla och NIPT till de gravida som får hög sannolikhet för kromosomavvikelser, skriver Peter Lindgren och medförfattare i denna replik.

bild

Mångmiljonsatsning får kritik när ambulansflyget samordnas

Nyheter 28 JUN 2017 Sveriges regioner och landsting ska genom Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg köpa sex ambulansflygplan för 600 miljoner kronor. Affären finansieras genom lån från regionerna och landstingen – men nu möter upplägget kritik.

Annons Annons

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

bild

Recension 28 JUN 2017 En av läkaryrkets kärnkompetenser är konsten att ställa rätt diagnos. En ny bok som erbjuder praktisk hjälp för läsaren att förbättra träffsäkerheten i diagnostik recenseras av patientsäkerhetsläkaren Anders von Heijne.

Annons Annons

Knappar till stöd
för BB-ockupation förbjuds i Sollefteå

bild

Nyheter 28 JUN 2017 Personal på Sollefteå sjukhus har börjat bära knappar till stöd för ockupationen av ortens nedlagda BB. Men nu har sjukhusledningen beslutat att förbjuda att knapparna bärs på sjukhuskläderna. (1 kommentar)

Läkare missade fraktur – patient gick med bruten fot i en månad

Patientsäkerhet 28 JUN 2017 En patient som brutit foten vid en motorcykelfärd fick vänta mer än en månad på röntgen. Orsaken var att hans läkare inte misstänkte fraktur. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att handläggningen inte levde upp till lagens krav på en omsorgsfull vård.

Heidi Stensmyren klättrar på lista över vårdens mäktigaste

bild

Nyheter 28 JUN 2017 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren förbättrar förra årets sjundeplacering och hamnar nu på en sjätteplats när tidningen Dagens Medicin rankar sjukvårdens 100 mest inflytelserika personer.

Annons Annons

Patientmedverkan – så rör vi oss från retorik till praktik

bild

Debatt 28 JUN 2017 Vi hoppas att våra studier kan bidra till fortsatt dialog och diskussion så att vi kan röra oss från retorik till praktik vad gäller patientmedverkan med syfte att uppnå bättre patientsäkerhet, skriver Per Nilsen och medförfattare.

Gabriel Wikström förblir sjukskriven hela sommaren

bild

Nyheter 27 JUN 2017 Sjukvårdsminister Gabriel Wikströms sjukskrivning förlängs minst till och med sommaren ut. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll fortsätter att fylla hans plats tills vidare.

Patienter avled efter överförskrivning – läkare döms till böter

bild

Nyheter 27 JUN 2017 En läkare i Västsverige skrev ut stora mängder smärtstillande läkemedel till två patienter som senare avled. Nu döms läkaren till böter och villkorlig dom för framkallande av fara för annan.

Annons Annons

KI:s ledning markerar: Tar inte ställning för värdebaserad vård

Nyheter 27 JUN 2017 Efter en lång och stundtals upprörd debatt kring införandet av värdebaserad vård vid Karolinska universitetssjukhuset väljer nu Karolinska institutet att klargöra sin hållning – och markerar att man inte tagit ställning för modellen.

Ny gemensam EU-lag för kliniska prövningar försenas till 2019

Nyheter 27 JUN 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har beslutat att skjuta fram införandet av den nya EU-gemensamma förordningen för kliniska prövningar till 2019. Det meddelar svenska Läkemedelsverket.

Praktisk handbok för patientskadeärenden

bild

Recension 27 JUN 2017 Patientskadelagen fungerar bra, men behöver förbättras. Det skriver Kerstin Hulter Åsberg, docent vid Uppsala universitet, med anledning av Carl Esperssons och Ulf Hellbachers kommenterande bok om just Patientskadelagen och dess utveckling. 

bild

Ny rapport om global hälsa: Klimatet utgör ett allvarligt hot

Nyheter 27 JUN 2017 Klimatförändringarna är enligt Världshälsoorganisationen WHO det största hotet mot vår hälsa. Den stora utmaningen är att få både individer och beslutsfattare att inse de hälsovinster som fås om samhället blir fossilfritt, enligt Sofia Lindegren, Läkarförbundet.

Viktigt läsa hela nya rekommendationen om smärtbehandling!

bild

Debatt 27 JUN 2017 Den som bara läser sammanfattningen i Läkemedelsverkets nya rekommendationer om smärtbehandling får knappast med sig budskapet att läkemedel endast undantagsvis är speciellt effektivt smärtlindrande i patientgruppen. Det menar Karl-Fredrik Sjölund. (2 kommentarer)

64 akutmottagningar granskas av IVO i höstens nationella tillsyn

Nyheter 26 JUN 2017 Tiden en patient får vänta från beslut om inläggning till dess att en vårdplats faktiskt finns tillgänglig kan bli lång. Nu hamnar denna väntan i fokus för en nationell tillsyn av landets akutmottagningar – inspirerad av en granskning i Stockholm i våras. (1 kommentar)

Läkarförbundet står bakom nytt krav på vård på lika villkor

bild

Nyheter 26 JUN 2017 En rad vårdorganisationer uppmanar i ett gemensamt ställningstagande Sveriges riksdag och regering att se till att asylsökande, papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård på lika villkor oberoende av ursprung och rättslig status. (2 kommentarer)

Slutreplik: Experter betonar biomedicinsk grund för ME/CFS i granskning

Debatt 26 JUN 2017 Den amerikanska IOM-rapportens huvudbudskap är att ME/CFS är en allvarlig, kronisk, komplex multisystemsjukdom, skriver Sten Helmfrid och Johan Edsberg i sin slutreplik. (2 kommentarer)

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons