Annons

Annons

Vaccin mot ebola ses som unikt genombrott

Nyheter | Ett unikt genombrott i kampen mot ebola. Så kommenterar Läkare utan gränser att ett nytt vaccin visat mycket lovande resultat. () 31 JUL 2015

bild

Vem hjälper patienter med näsblödning
nu för tiden?

Debatt | Arne Kleberg menar att näsblödning är något som nästan alla läkare ska kunna hantera, även läkare på akutmottagningar. (3 kommentarer) 31 JUL 2015

Kranskärlsanomali vanlig orsak till plötslig hjärtdöd hos unga Ovanlig diagnos som kräver riktad utredning för att inte missas

Fallbeskrivning | Kranskärlsanomali är ett ovanligt tillstånd, men med livshotande konsekvenser. Om diagnosen misstänks kan den ställas med relativt lättillgängliga bilddiagnostiska metoder. () 31 JUL 2015

bild

Patienter med ångestsjukdom har mycket större risk för depression

Nya rön | Det finns som bekant en kraftig komorbiditet mellan ångest och depression. Nu visar en retrospektiv dansk studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry att en ångestsjukdom ökar risken för depression med mellan tre och fem gånger. () 31 JUL 2015

Undvik valproat vid graviditet

Läkemedelsfrågan | Finns en »säker« plasmakoncentration av valproat i samband med graviditet? () 31 JUL 2015

Mers blir nu anmälningspliktig

Nyheter | Mers blir en anmälningspliktig sjukdom. Det skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. () 31 JUL 2015

bild

Läkare föreslår nationell databas

Nyheter | Socialdepartementet bör ta initiativet till en nationell databas för journaldata. Det skulle kunna bryta utvecklingen mot ett lapptäcke av IT-system i vården som leder till en ständig ökning av administrationen, anser tre sjukhusläkare vid NU-sjukvården i Nordvästra Götaland. (3 kommentarer) 30 JUL 2015

Prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är nu hög

Nya rön | En färsk studie visar att prevalensen av litiumassocierad hyperparatyreoidism är hög, och att patienterna varken bedöms för kirurgi eller opereras i någon större utsträckning jämfört med patienter med primär hyperparatyreoidism där en av tio bedöms genomgå operation. () 30 JUL 2015

Psykiatrin i Malmö kritiseras

Nyheter | Psykiatrin i Malmö får kritik av IVO och myndigheten ska inleda en ett år lång tillsyn av psykiatrin. (1 kommentar) 30 JUL 2015

bild

Brister i HBTQ-kunskap kritiseras

Nyheter | Sjukhus och vårdcentraler brister i kunskap om HBTQ-frågor. Det konstaterades vid ett samtal i går, onsdag, i Kulturhuset i Stockholm. () 30 JUL 2015

Sensorisk hyperkänslighet vid autism granskas i en ny studie

Nya rön | I tidskriften JAMA psychiatry presenteras en studie i vilken en grupp amerikanska forskare undersökt barn med autismspektrumstörning och sensorisk överkänslighet (sensory overresponsivity). () 30 JUL 2015

Inget orsakssamband konstaterat mellan vareniklin och självmord

Nya rön | Rökavvänjningspreparatet vareniklin har misstänkts för att ge psykosociala biverkningar som suicidalitet och våldsbrott. Men en studie publicerad i BMJ visar att det saknas ett orsakssamband mellan preparatet och flertalet av de rapporterade biverkningarna. () 29 JUL 2015

MikroRNA:t
miR-132 viktigt vid sårläkning

Nya rön | Ett mikroRNA, miR-132, är viktigt under övergången från den inflammatoriska till den proliferativa fasen, och fungerar som en kritisk regulator, vid hudens sårläkning. () 29 JUL 2015

Läkare ska ge läkemedel för impotens utan att träffa patienten

Nyheter | Läkarbedömning inom 24 timmar – utan direktkontakt med patienten – utlovas i en ny e-hälsosatsning för förskrivning av läkemedel vid impotens. Risken med modellen är att grundsjukdomar till erektil dysfunktion (ED) inte utreds, anser Svensk andrologisk förening. (1 kommentar) 29 JUL 2015

Inte ovanligt med PTSD hos veteraner 40 år efter Vietnam

Nya rön | Individer kan vara drabbade av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under mycket lång tid, till och med flera decennier efter den traumatiska händelsen. Det visar en amerikansk studie som presenteras i tidskriften JAMA (Journal of american medical association) psychiatry. () 29 JUL 2015

»Vinterkräksjuka« visade sig vara havandeskapsförgiftning

Patientsäkerhet | Kräkningar och svår smärta under revbenen bedömdes som sviterna av en inte utläkt kräksjuka. I själva verket hade kvinnan svår havandeskapsförgiftning. Nu får vårdgivaren kritik av inspektionen för vård och omsorg,  IVO. () 29 JUL 2015

Kranskärlsopererade med typ 1-diabetes är viktiga att följa

Nya rön | Det finns ett starkt samband mellan ökad risk för död eller allvarlig hjärt–kärlhändelse och stigande nivåer av HbA1c hos patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsoperation, visar en nyligen gjord studie. () 28 JUL 2015

IVO: Lita inte för mycket på bedömningar som andra gjort

Patientsäkerhet | En patient med hjärnblödning riskerade allvarlig vårdskada sedan diagnos och behandling försenats. Såväl vårdgivaren som två läkare kritiseras. En orsak var att man i för hög grad litade på andras bedömningar. (1 kommentar) 28 JUL 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 29–31/2015

Skottlossningar i Göteborg visar behovet av traumavård

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons