Annons Annons
Annons Annons

Efterlyser regler om ansvar för komplikationer

bild

Nyheter 18 AUG 2017 När öron-, näs- och halskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset fattade ett policybeslut att neka vård till patienter med komplikationer efter skönhetsoperationer blev kritiken stor. Nu efterlyser Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd tydligare regler.

Ministrar: Styrsystem som New public management en börda

Nyheter 18 AUG 2017 Styrsystem av typen New public management som skulle effektivisera välfärden ledde till raka motsatsen, enligt S-ministrarna Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Annons Annons

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av bastjänstgöringen

bild

Nyheter 18 AUG 2017 Det vore »djupt olyckligt« om inte krav på extern granskning av kvaliteten i den framtida bastjänstgöringen infördes, anser Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundets utbildnings-och forskningsdelegation, och Jonas Ålebring, ordförande för Sylf.

Intraoperativ strålbehandling vid bröstcancer rekommenderas inte

Nyheter 18 AUG 2017 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har kommenterat det vetenskapliga underlaget för att vid bröstcancer ge strålbehandling under operation i stället för efteråt.

bild

Sponsring av vård utreds

Nyheter 18 AUG 2017 Regeringen har gett Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av extern sponsring inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Annons Annons

Från pek till patientnytta

Debatt 18 AUG 2017 Vi har tidigare visat att ett lågprisnät kan användas vid bråckkirurgi hos män utan att tumma på kvaliteten. Potentialen för förbättrad kirurgisk vård i världens fattigaste länder är stor, skriver Jenny Löfgren och medförfattare.

Annons Annons

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds

Nyheter 17 AUG 2017 En grupp personer orsakade stök och tumult på akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna efter att två personer som blivit skjutna förts dit för vård. Läkarföreningens klinikombud vill nu se förbättringar.

Likvidation hotar hyrföretag – problem i Region Örebro

Nyheter 17 AUG 2017 Bemanningsföretaget Läkarleasings framtid är osäker sedan företagets revisorer lämnat sitt uppdrag i förtid. Problemen oroar en av företagets största kunder Region Örebro län, rapporterar SVT Nyheter.

bild

SBU ska kartlägga kunskap om modellen »värdebaserad vård«

Nyheter 17 AUG 2017 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska på uppdrag av regeringen  kartlägga kunskapsläget rörande styrmodellen värdebaserad vård. 

Annons Annons

»Inför bonus i offentlig sektor«

bild

Nyheter 17 AUG 2017 Inför bonus för enskilda medarbetare inom offentlig sektor. Det föreslår Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna i en debattartikel.

Epilepsianfall efter medelåldern kan vara riskfaktor för stroke

Nya rön 17 AUG 2017 En betydande andel av alla patienter med ett första epileptiskt anfall efter medelåldern förefaller senare få stroke, enligt en registerstudie.

Fler får cancer i livmoderhalsen trots ökad cellprovtagning

bild

Nyheter 16 AUG 2017 Trots rekordhögt deltagande i cellprovtagning i Sverige förra året sker en regional ökning av livmoderhalscancer, visar statistik från den senaste årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention. (3 kommentarer)

Annons Annons

Modell för riskskattning vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats

Nya rön 16 AUG 2017 Hur en modell för att skatta risker vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats, det beskrivs i en artikel i Journal of the American College of Cardiology. 

Förundersökning mot läkare för misstänkt dataintrång nedlagd

Nyheter 16 AUG 2017 De två läkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde som delgivits misstanke om dataintrång efter att ha tagit del av journaler utan patienternas kännedom är inte längre misstänkta för brott. Det rapporterar P4 Skaraborg.

Om kompetens att organisera vården

bild

Debatt 16 AUG 2017 Omorganiserar man sjukvård utan aktiv medverkan av läkare eller sjuksköterskor bryter man mot något som är grundläggande för allt ledarskap, skriver Leif Wallin. (1 kommentar)

bild

Studie om läkemedel som fått villkorat godkännande väcker oro

Nya rön 16 AUG 2017 Nya fynd publicerade i JAMA väcker oro kring om det amerikanska regulatoriska systemet blivit för tillåtande. (4 kommentarer)

Lovande cancerbehandling – artikeln har dragits tillbaka

Nyheter 15 AUG 2017 Ett forskarlag vid Karolinska institutet, KI, upptäckte en mycket lovande läkemedelskandidat för att behandla aggressiv hjärncancer. Resultaten för överlevnaden hos försöksdjuren visade sig dock vara överskattade och svåra att reproducera. Nu har den ursprungliga vetenskapliga artikeln dragits tillbaka.

Läkares livräddande insatser för aborterade foster debatteras

Nyheter 15 AUG 2017 Den överläkare som försökte rädda livet på ett sent aborterat foster gjorde enligt Socialstyrelsens rättsliga råd inte fel. Men läkarens agerande ifrågasätts av läkarkollegor. Det rapporterar SVT Nyheter. (3 kommentarer)

bild

Bussolyckan i Härjedalen: Primärvården klarade krisen

Nyheter 15 AUG 2017 När en buss full med ungdomar körde av vägen utanför Sveg den 2 april försattes sjukvården omedelbart i krisberedskap. I ett slag fick en ensam hälsocentral ta emot 32 olycksdrabbade – en utmaning som krävde både samverkan, struktur och lite improvisation.

bild

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

Nyheter 15 AUG 2017 En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons