Annons

bild

Replik, etik och marknadsföring: Inte för sent för reformer

Debatt | Ett steg i rätt riktning hade varit att publicera »reprimander« i Läkartidningen vid allvarliga överträdelser av de etiska reglerna, skriver Shai Mulinari i denna replik om etik i läkemedelsbranschen. () 24 APR 2015

bild

Felaktigt om
hur läkemedel marknadsförs

Debatt | Vi välkomnar alla att besöka vår webbplats och göra er egen bedömning, skriver företrädare för läkemedelsbranschen, i en kommentar till ett referat i Läkartidningen. () 24 APR 2015

Annons Annons
bild

Svensk pediatrisk forskning fortsatt stark

Debatt | Den 22 april släppte Cancerfonden nyheten att svensk cancerforskning tappar mark i en internationell jämförelse. Men om svensk cancerforskning sackar vill jag hävda att svensk pediatrisk forskning står sig fortsatt stark, skriver Jonas F Ludvigsson. () 24 APR 2015

bild

Kritik av hävdvunna sanningar – kring behandling av alkoholproblem

Recension | Hur ska alkoholberoende behandlas på bästa sätt? Förslagen är lika blandade som terapiresultaten. En postumt utkommen bok av socialläkaren, alkoholläkaren och psykoanalytikern Bo Löfgren ger perspektiv på många hävdvunna sanningar kring behandling av alkoholberoende. () 24 APR 2015

bild

Ökad risk för demens vid depression
och diabetes

Nya rön | Depression är kopplad till ökad demensrisk, betydligt mer än vad diabetes är. För de patienter som har både depression och diabetes är dock riskökningen för demens större än för sjukdomarna var för sig, visar en studie som presenteras i JAMA och som bygger på registerdata från drygt 2,4 miljoner danskar. () 23 APR 2015

Ökade komplikationsrisker
vid inläggning under helgtid

Nya rön | För patienter som läggs in på sjukhus helgtid ökar risken för sjukhusförvärvade komplikationer, vilket leder till längre vårdtid och högre vårdkostnader, enligt en studie som publiceras i BMJ. () 24 APR 2015

bild

Landstingen sviker cancerpatienterna

Nyheter | Landstingen når inte Socialstyrelsens mål för cancervården visar en granskning från Cancerfonden. Ett svek mot patienterna, enligt Jan Zedenius, kirurg och vetenskapligt sakkunnig.   () 23 APR 2015

Ny modell framtagen för att granska journaler i psykiatrin

Nyheter | Hittills har bara den somatiska slutenvården för vuxna granskats med hjälp av markörbaserad journalgranskning. Men nu har en modell tagits fram som passar för psykiatrisk vård. () 23 APR 2015

IVO:s granskning avslöjar: Läkare och sjuksköterskor anställdes utan legitimation

Nyheter | Under ett år var 39 personer anställda i legitimationsyrken i Skåne och Blekinge, trots att de varken hade yrkeslegitimation eller särskilt förordnande. Av dessa var ett tiotal läkare. Det visar en granskning som IVO:s Avdelning syd har gjort inom hela sitt ansvarsområde.  () 23 APR 2015

Typ av diabetes påverkade risk
för död efter kranskärlskirurgi

Nya rön | Typ 1-diabetes, men inte typ-2 diabetes, var förenad med ökad risk för död i hjärt–kärlsjukdom efter kranskärlskirurgi, enligt en svensk nypublicerad studie. () 23 APR 2015

»Obs« i recept får ny betydelse

Nyheter | Tidigare har läkarna varit skyldiga att markera recept med ett »obs« när doseringen avviker från den godkända. Nu har det lilla ordet fått en bredare betydelse. (2 kommentarer) 23 APR 2015

Centralstyrelsen föreslår namnbyte och tydligare roller

Nyheter | Läkarförbundets centralstyrelse bör döpas om till förbundsstyrelse. Det är ett av flera förslag från just centralstyrelsen inför förbundets fullmäktigemöte den 26–27 maj. () 23 APR 2015

Läkare som larmade om fusk klarar sig utan att bli varnade

Nyheter | De fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, som anmält en gästprofessor vid Karolinska institutet för forskningsfusk slipper varningar för att de olovligen gått in i journalsystemet för att hämta underlag för sin anmälan. () 22 APR 2015

Barnläkare fick jobba i ett storkök

Nyheter | För åtta år sedan kom barnläkaren Irada Lundgren till Sverige från Azerbajdzjan. Hon trodde att hennes specialistkunskap skulle bli efterfrågad – men hamnade i ett storkök. Nu har hon äntligen fått praktik på en vårdcentral tack vare Läkarförbundets nya praktiknätverk. (1 kommentar) 22 APR 2015

Läkarförbundet efterlyser fler handledare för utlandsutbildade

Nyheter | 12 läkare har hittills anmält intresse av att vara handledare. Men fler behövs. Det säger projektledaren Joel Hellstrand på Läkarförbundet. () 22 APR 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 17/2015

Hon banade väg för akutläkarna

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons