Annons

Läkare var schemalagd 112 timmar på åtta dygn

Nyheter | En stafettläkare var schemalagd sju journätter på åtta dygn vid Kalix sjukhus. Norrbottens läkarförening har nu lämnat in en anmälan till både Arbetsmiljöverket och IVO. Arbetsgivaren menar dock att den aktiva arbetstiden varit 52 timmar och att läkaren kunnat vila under passen. () 28 APR 2016

bild

Diabetesvården för barn får inte stupa på jakten
på lågt HbA1c

Debatt | Ambitionen att ha så lågt HbA1c som möjligt gör att många diabetesteam och föräldrar strävar efter riskabelt låga värden, skriver Johnny Ludvigsson. () 29 APR 2016

Ännu inget stopp för vinstförbud

Nyheter | Lagligheten i Landstinget Västernorrlands planer på att begränsa vinstuttag i vårdvalet kan inte bedömas, eftersom planerna inte konkretiserats, enligt en dom i Förvaltningsrätten i Härnösand i går. () 29 APR 2016

Övervikt oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom

Nya rön | Andelen bindväv i levern är den viktigaste riskfaktorn för död i fettlever, och övervikt är en oberoende riskfaktor för utveckling av svår leversjukdom. Det framgår i ny avhandling, där det också visas att låggradig alkoholkonsumtion förefaller vara säker vid primär skleroserande kolangit och fettlever, åtminstone vid tidig sjukdom. () 29 APR 2016

bild

Stefan Lindgren ny ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Nytt om namn | Stefan Lindgren, professor och överläkare vid Sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus Malmö, valdes till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, vid sällskapets fullmäktigeförsamling den 27 april. Han tillträder positionen den 1 juli. () 29 APR 2016

14 döda i attack mot sjukhus

Nyheter | Ett sjukhus i norra Syrien totalförstördes i en bombattack under onsdagsnatten. Läkare utan gränser, som stödjer sjukhuset, rapporterar att minst 14 personer, varav två läkare, ska ha dödats i attacken. () 29 APR 2016

bild

Vill ha strukturerad väg in i yrket för alla oavsett utbildningsland

Debatt | Läkarförbundet, Sveriges läkarförbund Student och Sveriges läkarförbund Student Utland är eniga om att alla läkare, oavsett utbildningsland, behöver en god introduktion och en strukturerad väg in i yrkeslivet. (1 kommentar) 29 APR 2016

bild

Överviktiga kvinnor får större barn

Nya rön | Det är känt att överviktiga gravida kvinnor får större barn. I en nyligen publicerad studie har så kallad mendelsk randomisering använts för att se om sambandet är kausalt eller om det kan förklaras av förväxlingsfaktorer. () 28 APR 2016

Beslut i Västernorrland får vänta

Nyheter | Beslutet om medicinskt rehab i Härnösand och förändringar i ortopediverksamheten i Sollefteå får vänta. Förslagen återremitterades, vilket Ångermanlands läkarförenings ordförande tycker är bra. (2 kommentarer) 28 APR 2016

Hovrätt sänkte fängelsestraffet

Nyheter | Den läkare som i februari i år dömdes till tio års fängelse för människorov får nu straffet sänkt av Svea hovrätt. () 28 APR 2016

Läkarförbundet inför femårsplan

Nyheter | För att öka långsiktigheten och stabiliteten i Läkarförbundets arbete föreslår förbundsstyrelsen att den kommande verksamhetsplanen blir femårig. Samtidigt föreslås den byta namn till strategi. () 28 APR 2016

500 remisser från norska fastläkare avvisas varje dag

Nyheter | Förra året avvisade norska sjukhus över 200 000 remisser från norska fastläkare efter att bedömning gjorts. Ordförande för norska motsvarigheten till SFAM menar att en orsak till överremitteringen kan vara den press som de norska fastläkarna är under. () 28 APR 2016

Icke-invasiva optiska tekniker kan registrera syre i olika vävnader

Nya rön | Flera icke-invasiva ljusbaserade tekniker kan ge värdefull information om syre i vävnader, visar en ny avhandling. Nära-infraröd-spektroskopi visade förändringar i syresättning av vävnader hos vuxna. En laserbaserad metod kunde detektera alveolär syrgas samt vattenånga i lungor och tarm hos nyfödda barn. () 27 APR 2016

Alla nöjda med fastlegeordningen

Nyheter | När fastläkarreformen genomfördes i juni 2001 var Norges primärvård i kris. I många kommuner var läkarbristen stor och patienterna klagade över dålig tillgänglighet. I dag, femton år senare, är nästan alla överens om att reformen blivit en framgång, och norsk primärvård framhålls som exempel för andra länder. (1 kommentar) 27 APR 2016

Norsk allmänläkare har jobb med frihet

Nyheter | Christina Stangeland Fredheim är allmänläkare i norska Fredrikstad. I likhet med de flesta av sina kollegor är hon nöjd med sitt arbete och klarar sig bra fast hon bara har tusen patienter på sin lista. Fastläkarreformen för femton år sedan gjorde till stor del slut på läkarbrist och dålig kontinuitet i primärvården, och resultaten tycks stå sig.  (1 kommentar) 27 APR 2016

»Bevisligen har Norge lyckats«

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser den norska fastläkarreformen som en förebild. I Norge har man löst problem som vi i Sverige bara pratar om, säger hon. (5 kommentarer) 27 APR 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 17/2016

»Frihet att vara läkare«

Tidigare nummer

Apropå handskakning ...påminner vi om ...

Skriv under Nya rön

Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons