Annons Annons
Annons Annons
bild

Resistens hotar aids-mål

Nyheter 21 JUL 2017 Antalet personer i världen som avlider i aids-relaterad sjukdom minskar. Men ökad förekomst av resistenta virusstammar hotar målet att stoppa aids till år 2030.

Det finns en naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

bild

Debatt 21 JUL 2017 En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet kan ge läsaren intrycket att färre söker till läkare då den visar att antagningspoängen sjunker. Det finns dock en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen, skriver Hannes och Jonas F Ludvigsson. (2 kommentarer)

Annons Annons

Pulmonell hyper-tension vanligt vid kronisk lungsjukdom Europeiska riktlinjer kring utredning och behandling

bild

Översikt 21 JUL 2017 Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar.

Lancetkommission: Demens kan förebyggas genom att rikta in sig på riskfaktorer

Nyheter 21 JUL 2017 Ett av tre fall av demens i världen skulle potentiellt sett kunna förebyggas genom att ta itu med ett antal riskfaktorer i olika skeden av livet – den slutsatsen drar en stor grupp internationella experter bakom en ny rapport.

De som injicerar droger självklar målgrupp för
att få hepatit C-behandling

bild

Debatt 21 JUL 2017 Prioritera personer som injicerar droger i kommande riktlinjer för behandling av hepatit C. Det föreslår Simon Larsson och Karl Persson de Fine Licht. De vill också ha en tydligare formulering om att behandlingen av denna grupp kan och bör ske på exempelvis sprututbytesmottagningar.

Annons Annons

»Jag ser ett stort värde i att chefer är kliniskt aktiva«

bild

Nyheter 20 JUL 2017 Hallå där Jonas Ekström, överläkare och klinikchef, Västmanlands sjukhus Sala som skriver på twitter att fördelen med sommarperioden är att man som chef i vården har tid till ­– och måste – vara mycket mer i vården. 

Annons Annons
bild

Noterat: Nu är det dags för andra att
ta över ATLS-utbildningen

Kultur 20 JUL 2017 Tore Vikström och Maria Lampi slutar som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige, en utbildningsverksamhet för omhändertagande av traumapatienter som pågått i 20 år. Nu tar andra över.    (1 kommentar)

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat fynd vid buksmärta

bild

Fallbeskrivning 20 JUL 2017 När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios.

Utbildningar till specialist-sjuksköterskor ses över

Nyheter 20 JUL 2017 En särskild utredare har utsetts av regeringen för att se hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler.

Annons Annons

Apropå! Vinsten
med vården

bild

Debatt 20 JUL 2017 Vinsten av en effektiv vård ska gå till patienterna. Vägen till detta är att alla ekonomiska satsningar på primärvården ska genomföras i hela landet. Det räcker inte med politiska ord om förpliktelser och drömmar utan ände, skriver Kaj Norrby. (1 kommentar)

bild

Första barnet i världen med
två transplanterade händer

Nyheter 19 JUL 2017 Det första barnet i världen som genomgått en dubbel handtransplantation kan nu skriva, äta och klä på sig utan hjälp, enligt en fallrapport med 18 månaders uppföljning i Lancet Child & Adolescent Health. Men det är långt ifrån dags att börja genomföra ingreppet på barn på bred front, anser en svensk expert på handkirurgi.

Läkare utan gränser: Nya verktyg mot
tbc används för lite

bild

Nyheter 19 JUL 2017 Nya behandlingar och diagnostiska metoder i kampen mot tuberkulos används inte i tillräckligt hög grad, enligt Läkare utan gränser.

Annons Annons

KI:s omsvängning kring värdebaserad vård välkommen, men dras rätt slutsats? Forskning central
vid nya idéer
om organisation

bild

Debatt 19 JUL 2017 "Felet med värdebaserad vård var inte att Karolinska institutet (KI) engagerades utan att KI snabbt blev drivande i en icke-evidensbaserad modell …", skriver Bengt Järhult. (1 kommentar)

Karolinska institutet i kommentar om värdebaserad vård: Universitetet har både synpunkter på och kan bidra till vårdens utveckling

bild

Debatt 19 JUL 2017 Hälso- och sjukvården, inklusive dess styrning och ersättningssystemens utformning, är sjukvårdshuvudmannens ansvar. KI:s hållning innebär inte något aktivt ställningstagande för en viss lösning. Men självklart är KI engagerat i frågan. Universitet har både synpunkter på, och kan bidra till, utvecklingen av framtidens vård. Det skriver Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för Karolinska institutet, i en replik. (1 kommentar)

Martin Ingvar i replik om värdebaserad vård: En kärna i vårdens arbete är att veta hur det går för patienten

bild

Debatt 19 JUL 2017 Jag står på patienternas sida genom att kämpa för införandet på bred front av patientrapporterade utfallsmått som bas för att medborgarna ska kunna veta vad vården åstadkommer, skriver Martin Ingvar i en replik till Bengt Järhult om värdebaserad vård.

bild

Läkaren Tobias Perldahl driver Vårdmaktpodden: »Det saknades en bra intervjupodd inom vården«

Nyheter 18 JUL 2017 Tobias Perldahl, specialist i internmedicin och medicinsk chef på den digitala vårdgivaren Healy, driver sedan ett drygt halvår podden Vårdmaktpodden. I de timslånga avsnitten intervjuas politiker, sjukvårdsledare, patientföreträdare och andra inflytelserika personer inom hälso- och sjukvården. Läkartidningen ringde upp för att ställa några frågor.

Magsår togs för magsjuka – läkare och vårdgivare får kritik

Patientsäkerhet 18 JUL 2017 En patient avled av blödande magsår efter att ha skickats hem två gånger från akutmottagningen med bedömningen magsjuka. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar vårdgivaren för att samverkan inte skedde med andra specialiteter.

Högre risk för endokardit med biologisk klaffprotes

bild

Nya rön 18 JUL 2017 Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie.

DO-anmäler nekad AT

Nyheter 18 JUL 2017 En läkare med syrisk läkarutbildning har försökt få göra AT sedan 2011. Nu anmäler han ett landsting för diskriminering.

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

bild

Nya rön 18 JUL 2017 I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons