Annons

Slutreplik från Jonas Lindeberg: Felaktig diagnoskod – en fallgrop i journalen

Debatt | Vi kan inte medvetet införa felaktigheter och fallgropar i våra journaler, skriver Jonas Lindeberg apropå Socialstyrelsens svar angående risken med att rapportera diagnoskoder från inskrivning i slutenvård. (1 kommentar) 27 FEB 2015

bild

FaR oförtjänt på »onödiga listan« – vad händer nu?

Debatt | FaR skulle kunna vara en oslagbar medicin för att främja livskvalitet och hälsa, ja rent av ett magiskt piller, skriver Karin Weman-Josefsson. () 27 FEB 2015

Annons Annons
bild

Replik från »Onödiga gruppen«: FaR låser diskussionen

Debatt | Karin Weman-Josefssons inlägg illustrerar hur låsningen till FaR hindrar en förutsättningslös diskussion om hur patienter som skulle må bra av att öka sin fysiska aktivitet bäst blir bemötta, skriver Carl Edvard Rudebeck.  (1 kommentar) 27 FEB 2015

Färre 6:6a-larm om arbetsmiljön

Nyheter | Efter två år med ovanligt många larm från skyddsombud inom hälso- och sjukvården har antalet 6:6a-anmälningar minskat rejält. Men enligt Arbetsmiljöverket betyder det inte att arbetsmiljön har blivit bättre. () 27 FEB 2015

Arbetsmiljöverket granskar arbetsbelastningen för första linjens chefer: Treårig chefssatsning startar i år

Nyheter | Hur mår första linjens hälso- och sjukvårdschefer? Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på. Under året sätts chefernas hälsa under särskild lupp. () 27 FEB 2015

bild

Tidig hemgång efter höftfraktur samband med ökad dödlighet

Nya rön | Kortare inneliggande vårdtid efter höftfraktur kunde i en svensk studie kopplas till ökad risk att avlida inom 30 dagar efter utskrivning – men bara för patienter som skrevs ut från sjukhuset efter högst 10 dagar. () 27 FEB 2015

bild

Rättighetsetik och psykiatrins mest utmanande frågor

Debatt | Suicidprevention, missbruksvård och behandling av människor med beteendestörningar bör ske med respekt för individens självbestämmanderätt och egenansvar, skriver Antoinette Lundahl. (4 kommentarer) 26 FEB 2015

bild

Det är aldrig för sent att träna för en bättre hälsa

Recension | Det är aldrig för sent att träna sig till bättre hälsa, i synnerhet om man får bra handledning i tränandets ädla konst. Denna bok ger just en sådan, menar Läkartidningens anmälare. (1 kommentar) 27 FEB 2015

Halvt svar på etisk fråga om information om dyra läkemedel

Nyheter | Nej, det är inte förenligt med lagen att undanhålla information om godkänd, effektiv behandling. Men huruvida det är etiskt försvarbart att berätta om läkemedel som endast vissa har råd med, det svarar Socialstyrelsen inte på. () 26 FEB 2015

Både plus och minus med operation mot fetma före graviditet

Nya rön | En fetmaoperation före en graviditet minskar risken för graviditetsdiabetes och överdriven fostertillväxt, men ökar risken för att barnet föds litet för tiden och för kortare graviditetslängd, enligt resultaten i en nypublicerad studie. () 26 FEB 2015

Nya låneregler skapar oro bland läkarstudenter i utlandet

Nyheter | I sommar inför Centrala studiestödsnämnden, CSN, nya regler för utlandsstudenter. Något som har skapat oro bland läkarstudenter. () 26 FEB 2015

Stor volym är nödvändigt för kvalitet i sjukvården

Debatt | Svenska sjukhus och kirurger måste operera mer för att upprätthålla hög kvalitet, skriver Måns Rosén och medförfattare, Utredningen om högspecialiserad vård.  (3 kommentarer) 25 FEB 2015

Sex timmars arbetsdag för läkare på Norrlands universitetssjukhus

Nyheter | I Västerbottens läns landsting finns planer på att införa sex timmars arbetsdag på två avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men frågan är om läkarna verkligen vill jobba mindre? (4 kommentarer) 26 FEB 2015

Vägledning för hundterapi i vård och omsorg framtagen

Nyheter | Hur går man praktiskt tillväga vid införande av hund i vård och omsorg? Nu har en vägledning tagits fram. () 25 FEB 2015

Kortad sjukhustid vid hjärtsvikt tack vare personcentrerad vård

Nyheter | Vårdtiden på sjukhus för hjärtsviktspatienter kortades i medeltal från nio till sju dagar, tack vare tillämpning av personcentrerad vård. Det visar en studie som genomförts vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. () 25 FEB 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 9/2015

ABC om Yrsel på akuten

Tidigare nummer

Reflexion

Signerat

"Tack, läkare
vid barnakuten i Örebro!"

(5 kommentarer) Michael Wilczek

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons