Annons

Skattning av risk för intrakraniell blödning efter ischemisk stroke

Nya rön | Risken för intrakraniell blödning är ökad efter en ischemisk stroke och risken har ökat något tidigt efter en stroke medan trenden i ett senare skede är sjunkande. Det visar en studie publicerad i Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes. () 08 JUL 2015

Läkare säger ja till storsjukhus

Nyheter | Stockholm läns landsting letar efter en lämplig plats för att bygga ett nytt akutsjukhus söder om Stockholm. Stockholms läkarförening applåderar planerna. () 07 JUL 2015

bild

Tarmbakterie kopplad till bättre metabol hälsa
hos överviktiga

Nya rön | Hög förekomst av tarmbakterien Akkermansia muciniphila kunde kopplas till hälsosammare metabolt status och större förbättringar av en rad kliniska parametrar efter kalorirestriktion hos överviktiga. Det visar en liten studie i tidskriften Gut. () 07 JUL 2015

bild

Enklare anmäla överförskrivning

Nyheter | Det ska bli enklare för apotekspersonal att anmäla misstanke om att en läkare eller tandläkare skriver ut för stora mängder narkotiska läkemedel. () 07 JUL 2015

Medicinsk forskning i förändring

Nyheter | Medicinsk vetenskap är inte objektiv utan styrs av ekonomi, värderingar och praktiska överväganden. I ett pågående projekt studeras hur utformningen av medicinska försök håller på att förändras. () 07 JUL 2015

Högt blodtryck hos unga kopplat till senare hjärtfel

Nya rön | Unga vuxna med tendens till högt blodtryck, men fortfarande inom accepterade värden, var mer benägna att drabbas av vänstersidig ventrikulär dysfunktion 25 år senare. Det visar en studie i Journal of the American College of Cardiology. () 07 JUL 2015

Läkare får rätt att sälja praktik

Nyheter | En dom från Förvaltningsrätten i Stockholm slår fast att allmänläkare som är verksamma på nationella taxan har rätt att sälja sin praktik.– Tidigare har dörren för det varit stängd i Stockholm, säger Camilla Morath, jurist på Läkarförbundet. (2 kommentarer) 29 JUN 2015

Projektet »En värdefull vård« presenterar sina idéer: Specialistläkarna föreslås få obligatorisk årlig fortbildning

Nyheter | Nu presenterar Svenska läkaresällskapets arbetsgrupp »En värdefull vård« åtta förslag för framtidens vård. Gruppen vill bland annat att alla ska erbjudas en fast kontakt med en allmänmedicinsk specialist samt att specialistläkare ska få obligatorisk årlig fortbildning. (4 kommentarer) 06 JUL 2015

bild

Konstgräs kopplas nu till fler skador

Nyheter | Fotbollsspelare på konstgräs har fler överbelastningsskador än spelare på naturgräs. Det visar en ny avhandling. () 06 JUL 2015

De ska föreslå färre landsting

Nyheter | Det blir Barbro Holmberg och Kent Johansson som ska föreslå en ny regional indelning. Ett huvudmål är att minska antalet landsting väsentligt. (1 kommentar) 06 JUL 2015

AFA Försäkrings årliga rapport: Fler allvarliga olycksfall och långa sjukskrivningar för läkare

Nyheter | Den långvariga sjukfrånvaron har ökat i Sverige. Risken att läkare ska drabbas av ett allvarligt olycksfall är liten – men när de väl blir sjuka är de borta länge. Det visar AFA Försäkrings årliga rapport »Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro«. () 06 JUL 2015

bild

Läkare utan gränser tvingas att stänga ett center i Afghanistan

Nyheter | Läkare utan gränsers traumacenter i Kunduz i Afghanistan har utsatts för ett väpnat intrång. Centret har tvingats stänga eftersom patienternas och personalens säkerhet inte kan garanteras i nuläget. () 06 JUL 2015

»Bergwall-fall kan hända igen«

Nyheter | En central roll i dramat Sture Bergwall spelade den psykologiprofessor som i rättegång efter rättegång gick i god för äktheten hos Sture Bergwalls »bortträngda minnen«. Detta har väckt frågan om expertvittnenas roll vid våra domstolar, vilket var temat för ett seminarium som anordnades av Statens medicinsk-etiska råd, Smer. () 03 JUL 2015

Kosttillskott innehöll olistad amfetamin-isomer

Nya rön | Amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) påvisades i hög dos som olistad substans i kosttillskottet Jacked Power, vilket kopplades till hjärnblödning i samband med träning. () 03 JUL 2015

Sämre njurfunktion av warfarin jämfört med dabigatran

Nya rön | Patienter med förmaksflimmer som behandlats med warfarin fick en större försämring av njurfunktionen jämfört med patienter som behandlats med dabigatran, enligt en nyligen publicerad studie i Journal of the American College of Cardiology. (1 kommentar) 03 JUL 2015

Tid i »väntrummet« för läkare från tredje land måste minska

Nyheter | Runt om i landet väntar 100-tals läkare från länder utanför EU på att påbörja valideringen av sin läkarutbildning. I Västra Götaland och Skåne har man startat projekt för att korta tiden i »väntrummet«. (3 kommentarer) 03 JUL 2015

Genterapi effekt mot cystisk fibros

Nya rön | För första gången visar genterapi mot cystisk fibros en signifikant, om än blygsam, förbättring av lungfunktionen jämfört med placebo. Det rapporterar forskare i Lancet Respiratory Medicine. () 03 JUL 2015

Samband mellan många hyr-läkare och lägre upplevd kvalitet

Nyheter | Är patienter mer nöjda med vården de får på vårdcentraler med fast bemanning? Ja, tveklöst. Dåligt bemannade vårdcentraler har däremot sämre kontinuitet och patientupplevd kvalitet. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet. (3 kommentarer) 02 JUL 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 27–28/2015

Ljusare hy – men till vilket pris?

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons Annons