Annons
Annons

Socialdepartementet vill ha bastjänstgöring för läkare

Nyheter 22 NOV 2017 Socialdepartementet lägger nu fram förslaget om en bastjänstgöring som gemensam introduktion till läkares specialisttjänstgöring.

bild

Stora teknikproblem vid NKS – patienter fick övervakas manuellt

Nyheter 22 NOV 2017 På tisdagseftermiddagen gick Nya Karolinska Solna upp i stabsläge på grund av stora tekniska problem, vilket bland annat medförde att personal fick gå över till manuella rutiner och att patienter flyttades till Huddinge. Stabsläget avbröts senare under kvällen.

Annons Annons

Psoriasisbehandling: Från tjära till biologiska läkemedel

bild

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar.

Psoriasisartrit en utmaning för både patient och läkare Tidig diagnostik viktig för rätt omhändertagande

Temaartikel 22 NOV 2017 Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas.

Komplexa diagnoser med samsjuklighet

bild

Temainledning 22 NOV 2017 På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter.

Annons Annons

Svensk klimatrapport ska guida politiker till hälsosamma beslut

bild

Nyheter 21 NOV 2017 Vattenburna sjukdomar och fästingar som sprids norrut. Klimatförändringarna påverkar hälsoriskerna även i Sverige och det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. Det visar den första av årligen återkommande svenska policyrapporter som presenterades på tisdagen.

Annons Annons

Läkarrollen i dödshjälpsdebatten: Smer tillför inget nytt beträffande frågans medicinska aspekter

bild

Debatt 21 NOV 2017 Det stöd för argument i dödshjälpsdebatten som nyligen presenterats av Statens medicinsk-etiska råd tillför inget nytt vad beträffar de medicinska aspekterna, skriver Gunnar Eckerdal. När läkare uttalar sig i frågan bör vetenskap och beprövad erfarenhet prägla diskussionen, annars bör läkaren tydligt deklarera att åsikten är av privat natur, anser han. (1 kommentar)

Stockholmspolitiker vill utreda framtidens sjukvård på lång sikt

Nyheter 21 NOV 2017 Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting vill komma igång med en ny framtidsplan för hälso- och sjukvården som ska sträcka sig fram till 2040. I utredningen väntas frågor om digitalisering och rekrytering av personal ingå, men också frågan om ett nytt sjukhus. 

bild

Socialminister Annika Strandhäll: »Ska vi möta vårdens utmaningar står personalfrågan i centrum«

Nyheter 21 NOV 2017 Sjukskrivningarna ökar bland hälso- och sjukvårdens personal. Samtidigt ökar kraven på vårdens tillgänglighet och effektivitet – inte minst inför valet. Hur ska hon få ihop det? Annika Strandhäll är socialminister sedan i somras, med en lång facklig bakgrund och fokus på personalfrågan.

Annons Annons

Kunskapsprovet för läkare utanför EU – gör om, gör rätt

bild

Debatt 21 NOV 2017 Kunskapsprovet kan bli en oöverstiglig tröskel i legitimationsprocessen för erfarna läkare från länder utanför EU, skriver tre läkare från Uppsala som är utbildade i Ryssland, Irak respektive Mongoliet. (9 kommentarer)

Replik från Socialstyrelsen och Umeå universitet: Att kvalitetssäkra kunskapsprovet är en ständigt pågående process

Debatt 21 NOV 2017 Kraven på de kunskaper och färdigheter som krävs för legitimation är desamma oavsett om utbildningen är från Sverige eller från ett land utanför EU, skriver Zara Warglo, Socialstyrelsen, och Magnus Hultin, Umeå universitet, i denna replik på en debattartikel i Läkartidningen.  (1 kommentar)

EMA:s nästa adress: Amsterdam

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar till Amsterdam. Det står klart efter EU-rådets omröstning i Bryssel som avslutades med lottning. Stockholm slogs ut redan i första röstningsomgången och Köpenhamn i den andra.

Annons Annons

SLF Students nya ordförande: »Framtidens medarbetare måste vara med på tåget«

bild

Nyheter 20 NOV 2017 André Hermansson valdes i helgen till ny ordförande för Sveriges läkarförbund student, SLF Student. Han tar över efter Alexander Tejera. (1 kommentar)

Mer restriktivt med syrgas vid hjärtinfarkt i europeiska riktlinjer

Nyheter 20 NOV 2017 Den europeiska kardiologföreningen (ESC) har ändrat sina riktlinjer till följd av svenska fynd tidigare i år. Nu rekommenderas att vara mer restriktiv när det gäller syrgasbehandling till patienter med hjärtinfarkt.

Digital vård på väg i Västra Götaland

bild

Nyheter 20 NOV 2017 Primärvården i Västra Götalandsregionen tar upp den digitala kampen med de privata vårdgivarna. Till årsskiftet kan regionens egen lösning för virtuell vård vara fullt utrullad till invånarna.

bild

Hans Roslings självbiografi – läs ett utdrag i Läkartidningen

Kultur 20 NOV 2017 Läkaren, forskaren och folkbildaren Hans Rosling gick bort den 7 februari i år. Under sin sista tid i livet skrev han tillsammans med journalisten Fanny Härgestam sina memoarer, en berättelse om hur han kom att förstå världen och samtiden. Läkartidningen publicerar några korta utdrag ur boken.

Statens medicinsk-etiska råd: Forskning ger stöd för argument både för och emot dödshjälp

Nyheter 20 NOV 2017 Debatten om dödshjälp och läkarassisterat självmord behöver tydliggöras och baseras på befintlig forskning och fakta. Det anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer, som nu publicerar en rapport om kunskapsläget kring dödshjälp. (2 kommentarer)

Dom i HD: Inte tillåtet odla cannabis för medicinskt bruk

bild

Nyheter 20 NOV 2017 Att odla cannabis för eget bruk i syfte att lindra smärta är inte tillåtet enligt lag. Det slår Högsta domstolen fast i en dom på måndagen.

En arrogant och okunnig organisation

bild

Debatt 20 NOV 2017 Den europeiska läkemedelsorganisationen EMA:s attityd mot forskare riskerar att isolera organisationen från den akademiska världen. EMA blir okunnigt och kommer att dölja sin okunnighet bakom en än mer komplicerad byråkrati, skriver Per Aspenberg. (4 kommentarer)

Varje dag drabbas
10 000 kvinnor av könsstympning

bild

Människor & möten 20 NOV 2017 Johannes Leidinger, specialist i obstetrik och gynekologi samt fostermedicin, har regelbundna informationskvällar för sjukvårdspersonal och allmänhet om kvinnlig känsstympning. »I min specialitet är det praktiskt taget omöjligt att inte komma i kontakt med problematiken även här i det svenska vardagslivet«, säger han. (1 kommentar)

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons