Annons

Annons

Toraxkirurg friad från anklagelser om fusk

Nyheter | Karolinska institutet friar en toraxkirurg från anklagelser om oredlighet i forskning. Han har visserligen i flera fall brutit mot god forskningssed, enligt KI, men det ska ha skett av oaktsamhet. () 30 APR 2015

bild

Mirakel och beprövad erfarenhet

Krönika | En sista önskan från kvinnan döende i akut leukemi kunde till slut uppfyllas med minsta möjliga marginal. Sedan kom livet emellan. Nina Cavalli-Björkman berättar. () 30 APR 2015

Annons Annons
bild

Goda resultat av minimalinvasiva ingrepp vid lumbal spinal stenos

Nya rön | En jämförande studie publicerad i BMJ visar att patienter som opererats med mikrokirurgisk dekompression upplever efter ett års uppföljning samma förbättring som vid traditionell laminektomi. () 30 APR 2015

Avsiktlig förgiftning hos unga markör för framtida suicid

Nya rön | Barn och ungdomar som förgiftar sig frivilligt i suicid- eller självskadesyfte löper kraftigt ökad risk att senare fullborda ett självmord, trots att åtskilliga år kan ha gått sedan händelsen, visar en studie som presenteras i tidskriften Lancet Psychiatry. () 30 APR 2015

Taxeläkare fick rätt i hovrätten

Nyheter | Den taxeläkare från Gävleborg som vägrat lämna ut journaler till landstinget får nu rätt även i hovrätten. () 30 APR 2015

bild

Blodgrupp O skydd vid malaria

Nya rön | Personer med blodgrupp O skyddas från att dö i en svår malariasjukdom, något som är känt sedan tidigare. I en studie publicerad i Nature Medicine har forskare vid Karolinska institutet nu kartlagt mekanismerna bakom skyddet. () 29 APR 2015

IVO planerar öppna särskild direktlinje för professionen

Nyheter | Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, vill öppna en direktlinje för hälso- och sjukvårdspersonal. () 29 APR 2015

bild

Vårdpersonal som beter sig respekt-
löst är ett hot mot patientsäkerheten

Nyheter | Vårdpersonalens beteende kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Men frågan är inte särskilt uppmärksammad i Sverige – något läkaren och patientsäkerhetsstrategen Marion Lindh vill ändra på. () 29 APR 2015

Chefer i Skåne får arbeta kliniskt

Nyheter | Region Skåne tänker avskaffa den regel som säger att chefer i vården ska vara chefer på heltid. Det blir alltså möjligt att kombinera chefskap med kliniskt arbete. Det rapporterar Dagens Medicin. () 29 APR 2015

DT-angiografi överskattar risken för hjärtinfarkt
vid operation

Nya rön | DT-angiografi som preoperativt bedömningsinstrument överskattar risken för hjärtinfarkt i samband med operation, enligt en studie som publiceras i BMJ. () 29 APR 2015

Ny enhet ska samordna studier

Nyheter | På regeringens uppdrag inrättar Vetenskapsrådet en särskild enhet för samordning av kliniska studier. Enhetens uppdrag blir bland annat att underlätta rekryteringen av patienter. () 29 APR 2015

Män kostar mer än kvinnor
vid hjärtinfarkt och appendicit

Originalstudie | När män vårdas för hjärtinfarkt och appendicit kostar de mer än kvinnor. Det avslöjar en originalstudie, som därmed påvisar nyttan av könsuppdelad statistik. () 28 APR 2015

Nu vill »alla« ha akutläkare

Nyheter | Efter beskedet att akutsjukvård blir ny basspecialitet är intresset för specialiteten stort på landets sjukhus. De sjukhus som redan har akutläkare vill anställa fler, medan många andra sjukhus har mer eller mindre konkreta planer på att införa sådana. Det visar en enkät som Läkartidningen gjort bland landets akutsjukhus. (1 kommentar) 28 APR 2015

Piteå vågade satsa på akutläkare

Nyheter | Att förbättra omhändertagandet av äldre, multisjuka patienter var målet när Piteå älvdals sjukhus som ett av de första mindre sjukhusen i landet valde att satsa på akutläkare.    () 28 APR 2015

RÅ vill få dom om misslyckad operation prövad i högsta instans

Nyheter | Riksåklagaren, RÅ, vill att Högsta domstolen tar upp fallet med en kirurg som åtalats för vållande till kroppsskada efter en misslyckad penisförstoring. () 28 APR 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 18–19/2015

Mäns vård kostar mer

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons