Annons
Annons
Annons Annons

Landsting en utdöende art

bild

Nyheter 20 MAR 2018 I dag finns få landsting kvar. Nästan alla har blivit regioner och resten tänker snart ta klivet. Nu föreslås att landstingsbegreppet ska begravas för gott.

Principer för digitala vårdmöten fastställda i Region Uppsala

Nyheter 20 MAR 2018 Vårdstyrelsen i Region Uppsala har beslutat om förutsättningar för regionens egen lösning för digitala vårdmöten via video. Det handlar bland annat om vilken teknisk lösning som ska användas på vårdcentralerna och om vilka ersättningsnivåer som ska gälla för den typen av besök.

bild

Fler vårdgivare föreslås få
utföra assisterad befruktning

Nyheter 20 MAR 2018 Reglerna för assisterad befruktning ska ändras så det blir enklare för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar och att fler vårdinrättningar än universitetssjukhus får utföra befruktning med donerade könsceller. Det föreslår regeringen i en proposition.

Stöd för tidig vaccination av prematura barn

bild

Nyheter 20 MAR 2018 För tidigt födda barn bör vaccineras mot bland annat kikhosta redan vid åtta veckors ålder – den slutsatsen drar Folkhälsomyndigheten efter att ha gått igenom forskning på området.

Tidsgräns klar för distriktsläkarbonus i Region Norrbotten

bild

Nyheter 20 MAR 2018 Flera regioner och landsting – bland andra Region Norrbotten – har infört olika former av bonusar för lojala distriktsläkare. Men reglerna för vad som gäller har varit oklara.

Annons Annons

Replik till Hilde Löfqvist: Mer kunskap
om bioidentiska hormoner behövs

bild

Debatt 20 MAR 2018 Hilde Löfqvist skriver i en debattartikel i Läkartidningen att vi även i Sverige bör kunna förskriva mikroniserat progesteron utan att behöva ansöka om licens. Kunskapsläget är dock fortfarande oklart, då det saknas randomiserade studier av bröst- och endometriesäkerhet, skriver Angelica Lindén Hirschberg.

Annons Annons

Granulocyt­transfusion bör övervägas vid neutropeni och allvarlig infektion

bild

Översikt 20 MAR 2018 Granulocyttransfusion bör övervägas till patient med uttalad neutropeni och allvarlig infektion som inte svarat på antibiotika eller antimykotisk behandling. Man bör transfundera en hög dos granulocyter, vilket normalt innebär att granulocytgivaren stimuleras med steroider och granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF).

Psykosomatik: Om legeringen kropp–själ

bild

Kultur 20 MAR 2018 Kropp och själ är som en legering av känsla och form hänvisad att tolka upplevelser och intryck från omvärlden. En form av meningsskapande blir psykosomatiken, ivrigt studerad genom åren av filosofer och beteendevetare. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, har också intresserat sig för fenomenet. (1 kommentar)

Varning för DNA-test riktade direkt till allmänheten

bild

Debatt 19 MAR 2018 Efter analys av ett stort antal webbplatser som marknadsför genetiska test direkt till konsumenter konstaterar Rikard Erlandson att de i de flesta fall endast bidrar med förvirring. Han efterlyser en reglering av verksamheten.

Annons Annons

Göteborgsforskare anses skyldiga till oredlighet i åtta fall

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att det föreligger oredlighet i åtta vetenskapliga artiklar publicerade av forskare vid Göteborgs universitet, och att en professor i transplantationsbiologi samt 25 medförfattare ska anses vara skyldiga. Felaktigheterna gäller bildmanipulationer i syfte att framställa studierna i bättre dager.  (1 kommentar)

De blir Skånes nya sjukhuschefer

Nyheter 19 MAR 2018 Region Skåne har utsett nya sjukhuschefer till fem sjukhus. Chefsposterna återinförs för att stärka lokalt ledarskap.

bild

Sylfs fullmäktige 2018: Lång debatt på fullmäktige om introduktion av underläkare

Nyheter 19 MAR 2018 En motion om att ta fram en checklista för introduktion av underläkare före AT vållade lång debatt på Sveriges yngre läkare, Sylfs, fullmäktigemöte. Förslaget röstades ned. Men många röster höjdes för att gruppen behöver mer stöd.

Annons Annons

Sylfs fullmäktigemöte 2018: AT-platser och digital miljö i fokus på mötet

bild

Nyheter 19 MAR 2018 Sveriges yngre läkares förening, Sylf, vill sätta fokus på allmäntjänstgöringen med ett mål om att minst 1 700 AT-platser ska utlysas 2019. En annan viktig fråga är den digitala miljön. Föreningen anser att den bör betraktas som en hygienfaktor – fungerar den inte leder den till patientskador.

Trombocytopeni och anemi kan vara trombotisk trombo-cytopen purpura

bild

Fallbeskrivning 19 MAR 2018 Vid utveckling av hemolytisk anemi och trombocytopeni hos en gravid kvinna bör diagnosen trombotisk trombocytopen purpura (TTP) misstänkas. Dia­gnosen är mycket ovanlig men om man inte förstår att patienten har TTP, och inte inleder plasmaferes, är det stor risk att både moder och foster kan avlida.

»Vi hoppas kollegor ska komma ihåg att diagnosen finns«

bild

Författarintervjun 19 MAR 2018 Anna Ågren, docent och överläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med medförfattare skrivit en artikel om trombotisk trombocytopen purpura hos gravida.

Var fjärde klarade kunskapsprovet

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Det teoretiska kunskapsprovet för utländska läkare har hållits för sjätte gången. 24 procent av de 91 prövande godkändes.  (2 kommentarer)

»Nu vet hon: 14,1 månader – äntligen kan hon planera!«

bild

Krönika 16 MAR 2018 Människor är olika ända till slutet, även om diagnosen är samma. Ibland räcker det med en forskningsalgoritm som säger sig kunna uppskatta återstående livslängd för att en cancerpatient ska lämna oron därhän och börja prata om sitt liv och saker som är trevliga att göra. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (5 kommentarer)

Naturliga antal förbättrar förmågan att tolka testresultat

Originalstudie 16 MAR 2018 Naturliga antal är ett format att presentera statistik på som kan underlätta förmågan att finna ett testresultats prediktiva värde. Studien indikerar att detta gäller också för svenska läkarstudenter.

Var inte vårdslös
med vårdbegreppen

bild

Kultur 16 FEB 2018 En kommentar från Åke Thörn, allmänläkare Luleå, bjuder på konstruktiva synpunkter gällande konkurrensförhållandet mellan den virtuella »vården på nätet« och »våra verkliga, fysiska hälso- och sjukvårdsinrättningar«. (8 kommentarer)

Avgift klubbad för digitala vårdbesök

bild

Nyheter 16 MAR 2018 Som väntat beslutade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, på fredagen att rekommendera en lägsta patientavgift om 100 kronor för digitala vårdbesök. Landstingen kan själva besluta om en högre avgift. (2 kommentarer)

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons