Annons
Annons Annons
bild

Det kom ett brev … Byråkratiska barriärer för sjukvården i Palestina

Kultur 20 NOV 2018 Anton Nordeman, läkarstudent på termin 9 vid Linköpings universitet, var utbytesstudent i fyra veckor på det palestinska sjukhuset Al Makassed i Jerusalem. Hans brev berättar om vardagen i en sjukvård inte alltför olik den svenska.

bild

Rekordstort upprop ännu aktivt

Nyheter 20 NOV 2018 De kände inte varandra, men brann för samma sak. Under några intensiva veckor formade en grupp kvinnliga läkare #utantystnadsplikt, som blev det största svenska uppropet med 10 400 underskrifter. Nu har ett år gått. Har det fått någon effekt?

Annons Annons

#utantystnadsplikt – så gick det

Nyheter 20 NOV 2018 Har de kvinnliga läkarnas upprop lett till förändring? Läkartidningen har ställt frågan till samtliga regioner/landsting och de medicinska fakulteterna. Många uppger att det har blivit lättare att prata om problemen. Flera har även satt in extra utbildningar, sett över sina riktlinjer och infört frågan som en stående mötespunkt som ett resultat av #metoo.

KI välkomnar akutförslag

Nyheter 20 NOV 2018 Karolinska institutet tycker att förslaget att öppna en kompletterande nygammal akutmottagning i Solna är mycket intressant.

Afrikanska unionen satsar på smittskydd

bild

Debatt 20 NOV 2018 Afrikanska unionen har inlett arbetet med att upprätta ett smittskyddsinstitut för den afrikanska kontinenten. Sverige skulle med sitt mångåriga arbete på smittskyddsområdet kunna göra stor nytta i uppbyggnaden, skriver Johan Giesecke.

Annons Annons

Facklig protest mot budget i Västra Götalandsregionen

Nyheter 19 NOV 2018 Läkarfacket i Västra Götalandsregionen protesterar mot hälso- och sjukvårdens budget för nästa år, som de anser ökar glappet mellan förväntningarna på vad de ska göra och möjligheterna att kunna göra det. Kommunal, Vision och Vårdförbundet ställer sig också bakom protesten.

Annons Annons
bild

Kirurgprofessor: Studenter svajpar bort hantverksskicklighet

Nyheter 19 NOV 2018 För mycket tid framför skärmar och för lite tid till att använda händerna. Därför har studenterna blivit sämre på att sy patienterna, menar professor i kirurgi.

bild

AT en allt snävare flaskhals

Nyheter 19 NOV 2018 På tio år har väntetiderna till en AT-tjänst ökat med 50 procent i landet. Och väntan skiljer stort mellan sjukhusen: från 3 månader till 25.

Sällskapet om betänkandet: Resursöverföringen knäckfrågan

Nyheter 19 NOV 2018 En utbyggnad av hälso- och sjukvården nära befolkningen är nödvändig, men det är viktigt att resursöverföringen sker utan att riskera försämringar av kvaliteten i vården som helhet. Det är en av synpunkterna från Läkaresällskapet.

Annons Annons
bild

Abdominell rektusmuskeldiastas kan ge funktionella besvär Indikation för behandling måste förtydligas

Rapport 19 NOV 2018 En ökande efterfrågan på kirurgisk behandling gör det angeläget att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av rektusmuskeldiastas.

5 frågor till Anders Carlstedt

bild

Författarintervjun 14 NOV 2018 Anders Carlstedt, f d överläkare kirurgi, Centralsjukhuset, Karlstad, är en av författarna till en artikel om abdominell rektus­diastas.

Akuten ska inte byggas om till vårdavdelning

bild

Debatt 19 NOV 2018 Under 2017 granskade Inspektionen för vård och omsorg 63 somatiska akutmottagningar. IVO:s tillsynsrapport ger oss verktyg att förbättra patientsäkerheten på akuten och argumentera för fler vårdplatser, konstaterar Svensk förening för akutsjukvård.

Region ber om ursäkt för »experimentell metod«

Nyheter 16 NOV 2018 IVO kritiserar en läkare då denne använt en experimentell metod på en höftpatient. Samma metod har använts flera gånger tidigare på sjukhuset och på andra håll i landet.

bild

Härjedalingar får vård i Norge

Nyheter 16 NOV 2018 Invånarna i västra Härjedalen kan nu få akutsjukvård och större operationer i Tynset i Norge, enligt ett nytt avtal. Region Jämtland Härjedalen har sedan tidigare ett avtal för planerad sjukvård i Norge. (1 kommentar)

Stort intresse för fadderskap

Nyheter 16 NOV 2018 I januari startar Läkarförbundet ett fadderskapsprogram riktat till utlandsutbildade läkare. Hittills har intresset för att bli fadder varit över förväntan. Det säger Hanna Vihavainen, internationell samordnare och projektledare på Läkarförbundet. (1 kommentar)

bild

»Jobbet som allmänmedicinare är extra roligt på landsbygden«

Människor & möten 16 NOV 2018 Louise Emilsson är allmänläkare på Nysäters vårdcentral i Värmland. Som forskare har hon just fått en av allmänmedicinens prestigefyllda utmärkelser vid WONCA 2018, världskongressen för allmänläkare.  (3 kommentarer)

»Vem kan hjälpa onkologjouren att ta hand om en kissnödig hund?«

bild

Krönika 16 NOV 2018 Jourtjänstgöring på akuten. Ett synnerligen tråkigt besked aktualiserar ett synnerligen ovanligt problem som onkologjouren nära nog går bet på att lösa. Men vad tänkte kandidaten innan han somnade den kvällen? Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika.

Komplikation vid koloskopi skiljer sig åt mellan landstingen

bild

Nya rön 16 NOV 2018 Det finns stora skillnader avseende risken att drabbas av en allvarlig blödning eller perforation i samband med en koloskopi beroende på i vilket landsting som koloskopin utförs. Det visar en kohortstudie av alla i Sverige registrerade koloskopier i öppen- och slutenvårdsregistret under åren 2001–2013. (1 kommentar)

Även SLF och Sjukhusläkarna vill ha listningstak

bild

Nyheter 15 NOV 2018 Listning på läkare och listningstak saknas. Det tycker både Sjukhusläkarna och Sveriges läkarförbund som lämnat in sina remissvar på betänkandet »God och nära vård«. 

Ökad platsbrist i stora regioner

Nyheter 15 NOV 2018 Överbeläggningarna på svenska sjukhus har fördubblats på fem år. Men det skiljer stort mellan landstingen – i ett är ökningen nästan 50 procent på ett år.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons