Ett fåtal läkemedel dominerar vad gäller viktiga interaktioner Svensk registerstudie listar problemläkemedel

Kommentar | Bland D-interaktioner står 15 läkemedelskombinationer för 80 procent av prevalensen, och 10 läkemedel är involverade i 94 procent. Hälften av identifierade C- och D-interaktioner ger risk för minskad eller utebliven effekt. Ökad medvetenhet och användning av förskrivarstöd bör bidra till säkrare behandling. () 31 MAR 2015

Statskontoret hittar mycket att förbättra i IVO:s verksamhet

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är på rätt väg. Men det juridiska stödet måste stärkas och de långa handläggningstiderna måste kortas. Det slår Statskontoret, som utvärderat den unga myndigheten, fast. () 31 MAR 2015

Annons Annons
bild

Ratten har lyft vården i Arvika

Nyheter | Distriktsläkaren och enhetschefen Lars Matthiessen snickrade ihop uppföljningsverktyget Ratten för att systematiskt kunna mäta kvaliteten på vårdcentralen Verkstaden i Arvika. Det har gjort vårdcentralen värdsbäst på antibiotikaförskrivning. (1 kommentar) 31 MAR 2015

bild

Feltänk i teorin gav potent läkemedel Para-aminosalicylsyra (PAS) mot tuberkulos – verkningsmekanismen klarlagd 70 år efter upptäckten

Kultur | Professor Jörgen Lehmann (1898–1989), upptäckte ett av världens första effektiva läkemedel mot tuberkulos, para-aminosalicylsyra, PAS. Hans teori stämde inte men läkemedlet fungerade mycket bra.  () 31 MAR 2015

bild

Oviss effekt av nedkylning efter hjärtstopp

Översikt | Fortfarande finns inte alla svar på hur patienter bäst behandlas efter ett hjärtstopp; om nedkylning bör ske och i så fall till vilken temperatur. Nya riktlinjer är på väg under 2015. () 31 MAR 2015

Osäkert om läkemedel gör någon nytta vid hjärtstopp

Översikt | Av hävd har läkemedel, till exempel adrenalin, varit en del av behandlingsarsenalen vid avancerad hjärt–lungräddning. Men evidensen för behandlingseffekten är klen. () 31 MAR 2015

bild

Flera faktorer påverkar prognosen vid hjärtstopp

Översikt | Många faktorer påverkar chansen att överleva vid hjärtstopp. En del av dem går att påverka, framför allt tiden till behandling. () 31 MAR 2015

bild

Frågetecken om inblåsningar och bröstkompressioner

Översikt | Vad är bäst: bröstkompressioner med eller utan inblåsningar vid basal hjärt–lung-räddning? Kanske kan en planerad nationell randomiserad studie ge svar. En annan fråga gäller manuella kontra mekaniska bröstkompressioner i klinisk praxis. () 31 MAR 2015

bild

Peniscancer modell för centralisering i cancervården

Nyheter | Från och med den 1 januari i år är all kurativ kirurgi av peniscancer i Sverige koncentrerad till två vårdenheter: Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Vården av en rad andra cancersjukdomar står på tur att koncentreras på liknande sätt. () 31 MAR 2015

Bortre tidsgränsen bort 2016

Nyheter | Den bortre tidsgränsen, som innebär att man inte får vara sjukskriven med sjukpenning mer än 2,5 år i sträck, ska avskaffas. Det framgår av en promemoria från Socialdepartementet i dag. (1 kommentar) 30 MAR 2015

IVO-kritik efter MRSA-utbrott

Nyheter | En nyfödd pojke smittades med multiresistenta MRSA-bakterier när han vårdades på en neonatalavdelning vid Universitetssjukhuset i Örebro. Smittspårning visade att sammanlagt 19 personer blivit smittade. Nu riktar IVO hård kritik mot de ansvariga. () 30 MAR 2015

Tidig upptäckt och diagnos önskvärt

Debatt | Min förhoppning är att en debatt kan belysa problematiken med bristande klinisk undersökningsmetodik, och väcka intresse för handledens ligament, skriver Felicia Rosvall i denna slutreplik. () 30 MAR 2015

Ligamentskador
i handleden – överbehandla inte

Debatt | Diagnosen av ledbandsskador i handleden i samband fraktur är svår att ställa i det akuta skedet, skriver Chister Sollerman i denna replik. () 30 MAR 2015

Vårt budskap har missuppfattats

Debatt | Vi instämmer i Ihsan Sarmans efterlysning av nya former för kommunikation i den komplexa situationen på BB, skriver Kristin Svensson och medförfattare i denna slutreplik om BB-ronden. () 30 MAR 2015

Den »skadliga« BB-ronden

Debatt | Kommunikationen på BB måste hitta nya former, och i den komplexa processen finns det många nötter att knäcka. Lösningen ligger dock inte i att ta fram syndabockar och analysera enkelspårigt, skriver Ihsan Sarman. () 30 MAR 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 14–15/2015

Tema hjärtstopp: Fler överlever hjärtstopp – men 9 av 10 dör

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons