Annons
Annons
Annons

Nätdroger dödar allt fler

Nyheter 21 OKT 2016 Nya siffror från Rättsmedicinalverket visar att antalet dödsfall som är kopplade till så kallade nätdroger har ökat i Sverige. Det rapporterar Ekot.

Vaginal subtotal hysterektomi ett första alternativ

bild

Debatt 21 OKT 2016 Den vaginala vägen bör vara första alternativ vid hysterektomi. Subtotal vaginal hysterektomi är en gammal men bortglömd metod, skriver Folke Flam.

Annons Annons

Macchiarini har JO-anmält Centrala etikprövningsnämnden

Nyheter 20 OKT 2016 Kirurgen Paolo Macchiarini anmäler nu Centrala etikprövningsnämnden till Justitieombudsmannen, JO, för att bland annat ha brutit mot en europeisk uppförandekod inom forskning.

bild

Läkarutbildningen den mest lönsamma utbildningen

Nyheter 20 OKT 2016 9 miljoner kronor. Så mycket större blir livslönen för den som utbildar sig till läkare jämfört med den som börjar jobba direkt efter gymnasiet, enligt en analys som Saco gjort.

Tio förbudsord för IT i vården

Nyheter 20 OKT 2016 Tankesmedjan Digital utmaning har tillsammans med en grupp sakkunniga inom vård och IT, bland andra Sylfs ordförande Emma Spak, myntat tio förbud för IT i vården. (1 kommentar)

Annons Annons

Hälsosamma vanor
i fokus för riktlinjer

bild

Kommentaren 20 OKT 2016 I de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention har hälsosamma levnadsvanor fått större betydelse än tidigare. Allmänläkaren förblir nyckelpersonen, men även sjuksköterskor och andra yrkesgrupper bör delta i det preventiva arbetet.

Annons Annons

Smer säger ja till att använda medicinsk åldersbedömning

Nyheter 20 OKT 2016 Statens medicinsk-etiska råd, Smer, presenterar i dag ett ramverk kring de medicinska åldersbedömningarna i asylärenden. Smer menar att det är etiskt försvarbart att genomföra sådana bedömningar, men att det inte bör ske rutinmässigt.

Het debatt efter sexföreläsning

Nyheter 20 OKT 2016 Sexologen Helena Cewers medverkan på kongressen Framtidens specialistläkare på Malmö Arena har väckt  kritik. Enligt en deltagare uppmanade hon kvinnor att ställa upp på sex trots att de inte har lust.  (7 kommentarer)

»Osaklig rapportering om läkares uppdrag för läkemedelsföretag«

Nyheter 19 OKT 2016 Den senaste tidens medierapportering kring läkare som anlitas av läkemedelsföretag är osaklig, skriver företrädare för flera aktörer inom vården på DN Debatt i dag.

bild

Ta krafttag mot intellektuell bias
i Socialstyrelsens expertgrupper

Debatt 19 OKT 2016 En högre vetenskaplig nivå samt krafttag mot intellektuell bias i expertgrupper är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet för Socialstyrelsens rekommendationer, skriver Minna Johansson och medförfattare. (2 kommentarer)

Replik från Socialstyrelsen och SBU: Våra krav på opartiskhet och vetenskaplighet är mycket höga

Debatt 19 OKT 2016 Socialstyrelsens rekommendationer om nationella screeningprogram arbetas fram i en transparent process som syftar till att säkerställa opartiska bedömningar och vetenskapligt grundade rekommendationer, enligt en debattreplik från Socialstyrelsen och SBU.

Nya läkemedel bör värderas kritiskt och följas upp regionalt

bild

Kommentaren 19 OKT 2016 Nya dyra läkemedel måste utvärderas kritiskt av ojävig expertis innan de introduceras i den svenska hälso- och sjukvården, och upphandlingen bör göras på nationell bas för att få en rimlig prissättning.

Betalningsviljan för läkemedel bygger på fyra etiska principer NT-rådet tolkar riksdagens plattform för prioritering

Vårdutveckling 19 OKT 2016 Landstingens råd för nya terapier (NT-rådet) har formulerat ett policydokument som tolkar riksdagens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården och operationaliserar dess principer i fyra dimensioner: tillståndets svårighetsgrad, tillståndets sällsynthet, effektstorlek och datatillförlitlighet.

Nya läkemedel kan nomineras
för introduktionsfinansiering

Originalstudie 19 OKT 2016 I Västra Götalandsregionen finns en process där ny och resurskrävande läkemedelsbehandling kan nomineras för särskild introduktionsfinansiering, varefter beslut om tilldelning baseras på medicinsk och vetenskaplig värdering av sakkunniga med redovisade jäv. En övergripande analys talar för att processen kan bidra till rationell läkemedelsanvändning.

»Jag tror inte på den sortens inlärning där man bara observerar«

bild

Människor & möten 19 OKT 2016 Ida Bergman, ST-läkare i gynekologi och obstetrik, har valts fyra gånger till bästa handledare på arbetsplatsen, Södersjukhuset, Stockholm. Kandidaterna hon handleder tycks uppskatta hennes pedagogiska strategi att stimulera dem till självständigt tänkande. (1 kommentar)

»Det svåraste blir
att förklara att hon inte får bli gravid«

bild

Krönika 19 OKT 2016 Tolken översätter utan att förstå någonting. Sonen förstår men har svårt att förmedla allt. Patienten, mångbarnsmamman från ett annat land, säger plötsligt på svenska: »Min kropp gråter«. Nina Cavalli-Björkman berättar om en cancerbehandling.

Utredningen om ett nytt sätt att hantera forskningsfusk försenas

Nyheter 18 OKT 2016 Utbildningsdepartementet meddelar att den utredning som ska undersöka behovet av ett nytt sätt att hantera ärenden som rör oredlighet i forskning försenas.

Möt Stockholms nya landstingsdirektör

bild

Nyheter 18 OKT 2016 Telias förra Sverigechef Malin Frenning blir ny landstingsdirektör i Stockholm. Hon saknar erfarenhet från offentlig sektor men ser fram emot att genomföra en rad förändringar i hälso- och sjukvården.

KI:s webbfilter anmäls till JO

Nyheter 18 OKT 2016 Karolinska institutets beslut att införa ett webbfilter som begränsar tillgången till vissa sidor på internet anmäls till Justitieombudsmannen, JO. Det uppger Expressen. (1 kommentar)

Ta ställning mot oskuldskontroller

bild

Debatt 18 OKT 2016 Läkarkåren måste ta sitt ansvar gällande oskuldskontroller. Camilla Starck, Mia Fahlén och Gertrud Åström föreslår ett handlingsprogram för vården och efterlyser nationella riktlinjer. (4 kommentarer)

Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons