Annons

Regeringen drar tillbaka förslaget om att avskaffa »tvångs-LOV«

Nyheter | Efter den hårda kritiken från lagrådet väljer regeringen att återkalla lagförslaget om att ta bort obligatoriet om vårdval i primärvården. () 26 NOV 2014

Samvetsklausul stoppades

Nyheter | Landstingsfullmäktige i Kronoberg sa som väntat nej till Kristdemokraternas motion om att införa en samvetsklausul. () 26 NOV 2014

Annons Annons
bild

Ny studie åt Socialstyrelsen: Ställ rätt fråga om fysisk aktivitet

Nyheter | Personer som rör sig för lite ska erbjudas hjälp att bli mer aktiva. Men hur ska sjukvården hitta dem? Nu har forskare fastslagit vilken fråga som fungerar bäst. () 26 NOV 2014

Övertidsavtal sägs upp i Kalmar

Nyheter | För att kunna få hjälp av Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren tar ut för mycket övertid säger Kalmar läns läkarförening nu upp sitt lokala övertidsavtal. () 25 NOV 2014

bild

Bröstcancerrisken för nattarbetare är grovt överdriven

Debatt | Långvarigt nattarbete rapporteras ökar risken för bröstcancer hos kvinnor med 75 procent baserat på en studie av 13 000 kvinnor. Kunskapsläget är dock högst osäkert och studien som refereras är opublicerad och inte tillförlitlig, skriver Michael Ingre. () 26 NOV 2014

bild

Replik till Michael Ingre: Litteraturen pekar på samband,
men större
studier behövs

Debatt | Den stora holländska studie med negativa fynd vad gäller nattarbete och cancer som refereras till har två problem som gör det tveksamt att fästa stor vikt vid resultaten, båda tas upp av författarna, skriver Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstiutet, i denna replik till Michael Ingre. () 26 NOV 2014

Vårdvalsförslaget illa
berett, enligt kritiskt lagråd

Nyheter | Lagrådet är starkt kritiskt till hur regeringen hanterat lagförslaget om att ta bort obligatoriet om vårdval i primärvården. Regeringsformens beredningskrav är inte uppfyllt, enligt lagrådet, och förslaget kan därför inte ligga till grund för lagstiftning. () 25 NOV 2014

bild

»Bakterie­spaning« minskade VRI Ny metod kan identifiera och åtgärda riskfaktorer för smittspridning

Originalstudie | »Bakteriespaningar« med efterföljande ytodlingar synliggör på ett lättillgängligt sätt riskområden för smittspridning. Enkla förbättringsåtgärder som bättre rutiner och ökad följsamhet till redan utarbetade regler kan markant minska bakteriell belastning i miljön runt patienten. () 25 NOV 2014

bild

Livshotande tillstånd måste upptäckas och åtgärdas i tid Och ibland krävs modet att avbryta en behandling

Kommentar | Den allvarligt sjuka patienten identifieras ofta för sent, vilket kan leda till undvikbar död eller behov av mer avancerad intensivvård än vad som annars skulle varit fallet. (1 kommentar) 25 NOV 2014

Ny praxis hos TLV ska
främja generikakonkurrens

Nyheter | En ny praxis hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ska göra det svårare för tillverkare av originalläkemedel att hindra generikakonkurrens genom att lyfta ut läkemedel ut förmånen innan patenten löper ut. () 25 NOV 2014

Specialistremiss med fotografi ger snabbare diagnos av hudtumör

Kommentar | När fotografi(er) av misstänkta hudförändringar bifogas remiss till specialistsjukvården, förkortas tiden till omhändertagande och diagnosbesked med några veckor. Specialistvården kan då också planera omhändertagandet på ett bättre sätt, vilket kan spara resurser. (1 kommentar) 25 NOV 2014

Värdebaserad vård lika illa som New public management

Debatt | Det måste finnas bättre sätt att bemöta den kritik som riktats mot New public management än med värdebaserad vård, anser artikelförfattarna. (2 kommentarer) 25 NOV 2014

Estetisk plastikkirurgi
är oftast sjukvård

Debatt | Skatteverkets ställningstagande till en dom i Högsta förvaltningsdomstolen har lett till en komplex situation för den estetiska plastikkirurgin, skriver Disa Lidman och Birgit Stark. () 25 NOV 2014

Vården av skönlitteratur hälsosamt för medicinare

Kultur | Innan de konfronteras med riktiga patienter kan medicinstuderande ha nytta av att studera fiktiva gestalter skapade av skönlitteraturens giganter – eller normalvuxna. Kurser inom ramen för »medical humanities« införs vid allt fler lärosäten med läkarutbildning, och den goda effekten är redan dokumenterad.  (1 kommentar) 25 NOV 2014

Dags att ta
fetala alkohol-
skador på allvar

Debatt | Det är bråttom med satsningar för att upplysa om och förebygga fetala alkoholspektrumstörningar i Sverige, liksom att återinföra en restriktiv alkoholpolitik. Det anser Magnus Landgren och Ihsan Sarman. () 25 NOV 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 48/2014

Bakteriespaning för att minska vårdrelaterade infektioner

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons