Annons

bild

Norra Sverige hårt drabbat av harpest

Nyheter | I år har det varit ovanligt många fall av harpest. 325 fall hos människor har hittills rapporterats in till Folkhälsomyndigheten. Norra Sverige är värst drabbat. () 28 AUG 2015

bild

Lovande resultat för vaccin mot RS-virus

Nya rön | Ett nytt vaccin mot RS-viruset tolererades väl och inducerade ett önskvärt immunsvar i 42 friska frivilliga försökspersoner. Det rapporterar forskare i Science Translational Medicine. () 28 AUG 2015

Annons Annons
bild

Styrkan underifrån

Krönika | Huruvida det finns rikedomar som »sipprar« ned ovanifrån är tveksamt. Däremot finns det en styrka som väller fram underifrån, påpekar krönikören. () 28 AUG 2015

bild

Ökad livslängd men fler år med ohälsa

Nya rön | Globalt ökade den förväntade livslängden med drygt 6 år mellan 1990 och 2013, men antalet friska levnadsår har inte ökat lika mycket. Det visar en omfattande studie som presenteras i Lancet. () 28 AUG 2015

Kirurg och röntgenläkare kritiseras för missad propp

Patientsäkerhet | En röntgenläkare och en kirurg får kritik för att en patient som misstänktes lida av djup ventrombos skickades hem och inte lades in för vidare utredning och åtgärd. (2 kommentarer) 27 AUG 2015

bild

Kaffedrickande var kopplat till färre återfall av koloncancer

Nya rön | Patienter med koloncancer i stadium III som drack minst 2 koppar kaffe om dagen hade signifikant lägre risk att få återfall eller dö än patienter som inte drack kaffe alls. Det visar en studie i Journal of Clinical Oncology. (1 kommentar) 27 AUG 2015

bild

Etikpris till
LT-redaktör

Nyheter | Lena Marions, medicinsk redaktör för gynekologi och obstetrik på Läkartidningen, har tilldelats Karolinska institutets etikpris 2015. () 27 AUG 2015

bild

Mängder av pedagogiska
EKG-exempel

Recension | Recensenten hittar mängder av tydliga, pedagogiska EKG-exempel i tredje upplagan av en klassisk dansk bok i klinisk elektrokardiologi, där tyngdpunkten ligger på avsnitten om hjärtarytmi. () 27 AUG 2015

Ny GD för Försäkringskassan

Nyheter | Ann-Marie Begler blir ny generaldirektör för Försäkringskassan. Hon beskrivs som en »modig ledare som inte duckar för tuffa utmaningar«. () 27 AUG 2015

bild

Gastrisk bypass-operation ökade energiomsättning efter måltid

Nya rön | En svensk studie som följde sex obesa kvinnor visade att gastrisk bypass-kirurgi höjde dygnsenergiförbrukningen och att detta berodde på ökad energiomsättning efter måltid. Basalmetabolism och den fysiska aktivitet påverkades inte av operationen. Mätning av kroppssammansättning verifierade operationens goda effekt avseende viktnedgång med bevarad muskelmassa. (1 kommentar) 26 AUG 2015

Ökning av patientklagomål

Nyheter | Patientklagomålen fortsätter att öka. De flesta klagomål som kom in till patientnämnderna förra året rörde den somatiska specialistvården och handlade om vård, behandling och kommunikation. () 26 AUG 2015

bild

Många faktorer i arbetsmiljön kopplade till hjärt–kärlhälsa

Nyheter | Psykosocial belastning och ett antal andra riskfaktorer i arbetsmiljön har ett tydligt samband med utvecklingen av hjärt–kärlsjukdom. Det fastslås i en färsk rapport från SBU. () 26 AUG 2015

KI tar beslut i oredlighetsärende

Nyheter | På fredag kommer Karolinska institutet att fatta beslut i oredlighetsärendet rörande en gästprofessor i kirurgi. Professorn anklagas för att ha förvanskat data från de världsunika operationer med konstgjorda luftstrupar som han genomfört på Karolinska universitetssjukhuset. () 26 AUG 2015

Förbundet lockar fler

Nyheter | Läkarförbundet får allt fler medlemmar. Vid halvårsskiftet hade det totala medlemsantalet ökat med 2,2 procent jämfört med föregående år. () 26 AUG 2015

Nytt försök få in krav på kollektivavtal i vårdvalet

Nyheter | Tidigare försök att kräva kollektivavtal av alla utförare i vårdvalet har stupat i rätten. Med hänvisning till nya EU-bestämmelser gör nu Västernorrland ett nytt försök. (1 kommentar) 25 AUG 2015

Resistensgener följde med hem

Nya rön | Många typer av resistenta bakterier återfanns i tarmarna hos svenskar som vistats i Indien och Centralafrika trots att ingen av dem tagit antibiotika. Det visar en studie publicerad i tidskriften Antimicrobial Agents and Chemotheraphy. () 25 AUG 2015

Längre överlevnad med kombinations-
terapi från början

Nya rön | En kombination av hormonbehandling och cytostatikan docetaxel gav signifikant längre överlevnad än enbart hormonbehandling hos män med metastaserad hormonkänslig prostatacancer. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine. () 25 AUG 2015

Fler AT-platser i VG-regionen

Nyheter | Väntetiderna till AT har ökat stadigt de senaste åren. Nu planerar Västra Götalandsregionen att utöka antalet AT-platser från 200 till 250 under en femårsperiod. () 25 AUG 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2015

Sågtandade polyper vanlig orsak till kolorektal cancer

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons