Läkarföreningen sågar sparpaket i Norrbotten

Nyheter | Orealistiskt och ett ensidigt fokus på primärvården. Norrbottens läkarförening dömer ut landstingets besparingspaket, som innehåller nedlagda hälsocentraler och minskade hyrläkarkostnader. (1 kommentar) 22 MAJ 2015

Enkät: Linköping bästa utbildningen

Nyheter | Linköpings läkarutbildning ligger närmast den »perfekta« läkarutbildningen, enligt en enkät som Läkarförbundet genomfört bland nyutexaminerade läkare. (1 kommentar) 22 MAJ 2015

Annons Annons

Effekten av statsbidrag granskas

Nyheter | Är riktade statsbidrag en effektiv metod för att styra hälso- och sjukvården? Nu startar Riksrevisionen en granskning för att ta reda på det. () 22 MAJ 2015

bild

Vegetarisk kost bör vara utgångspunkt

Debatt | Sjukhusvården bör erbjuda patienterna vegetarisk kost som stående huvudalter­nativ, skriver Antoinette Lundahl och ­Henrik Lind. (6 kommentarer) 22 MAJ 2015

Lipidsänkare kopplade till
30 procent lägre strokerisk

Nya rön | Användningen av statiner eller fibrater är kopplad till 30 procent lägre strokerisk hos äldre friska individer som aldrig tidigare drabbats av vaskulära händelser. Det visar en populationsbaserad kohortstudie i BMJ. (1 kommentar) 22 MAJ 2015

bild

»Rättelse« urholkar säkerheten

Debatt | En ändring i Socialstyrelsens handbok om tvång i vården (SOSFS 2008:18) urholkar patienternas rättssäkerhet, anser Ulf Brettstam. (1 kommentar) 21 MAJ 2015

bild

Amerikanska läkares »burnout« och svenska läkares »utmattning« Stressrelaterad psykisk ohälsa ökar även bland svensk sjukvårdspersonal

Kommentar | Amerikanska läkare har via frågeformulär rapporterat höga och ökande besvär av »burnout«. Även i Sverige ökar stressrelaterad psykisk ohälsa bland sjukvårdspersonal. Stresshantering är central i behandlingen, som behöver skräddarsys för varje patient. (1 kommentar) 21 MAJ 2015

bild

Helt naturligt
att dö vid 89?

Debatt | Inte går det väl att kritisera vården för att en 89 år gammal människa plötsligt dör, särskilt som det inte alls är säkert att hon dog en plötslig hjärtdöd, skriver Tore Södermark. (7 kommentarer) 21 MAJ 2015

Samarbete främjar hälsoarbete

Debatt | Samarbete mellan universitet och primärvård ger bra förutsättningar för en hållbar implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete, skriver Ann Blomstrand och medförfattare. () 21 MAJ 2015

Expert: Omfattande oredlighet i forskning av professor vid KI

Nyheter | Enligt en oberoende expert som granskat fuskanklagelserna mot en gästprofessor vid Karolinska institutet har denne gjort sig skyldig till omfattande oredlighet i forskning. Står sig bedömningen efter att KI:s rektor sagt sitt kan den internationellt kände kirurgens karriär vara i fara. () 20 MAJ 2015

Deltagande i kvalitetsregister kan förbättra den palliativa vården

Nya rön | Enligt en avhandling ökade en halvdagsutbildning av läkare och sjuksköterskor den andel patienter som erhållit brytpunktssamtal och därmed fått mer information om sin obotliga och dödliga sjukdom. () 21 MAJ 2015

Skillnader i hjärnaktivitet vid depression hos bi- och unipolära

Nya rön | Det tycks finnas skillnader i hur bearbetande av emotionell information sker hos individer med unipolär depression jämfört med individer med bipolär sjukdom i depressiv fas, enligt en studie presenterad i JAMA Psychiatry. () 21 MAJ 2015

Landsting hittar inga läkare – ska minska på primärvårdens arbete

Nyheter | Som svar på läkarbristen måste primärvårdens uppdrag begränsas. Det skriver Landstinget Dalarna i sitt svar till Arbetsmiljöverket. (2 kommentarer) 20 MAJ 2015

IVO: Flera kan
lära sig av haveri
med journalsystem

Nyheter | Karolinska universitetssjukhuset har nu vidtagit åtgärder för att säkra driften med journalsystemet TakeCare, enligt IVO. För två år sedan drabbades sjukhuset av en driftstörning som var så allvarlig att den hotade patientsäkerheten. () 20 MAJ 2015

Bristfällig bemanning bakom dödsfall på geriatrisk avdelning

Patientsäkerhet | För låg bemanning och kompetens på en geriatrisk avdelning bidrog till att man missade den snabba försämringen hos en patient som avled av septisk chock. (1 kommentar) 20 MAJ 2015

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 20–21/2015

Skruv med världsrykte

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons