Annons
Annons
bild

Genredigering är ett faktum – vilka värderingar ska styra?

Debatt 24 MAJ 2017 Med biologiska saxar kan vi i dag redigera arvsmassan. Genredigeringstekniken har fått stor uppmärksamhet. Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin anser att det är hög tid att tänka igenom vilka värderingar som ska vara styrande på området. I skottgluggen står lagen om genetisk integritet.

Prisad kardiolog med världsrekord i att samla på igelkottar

bild

Människor & möten 24 MAJ 2017 Bengt W Johansson, nestor inom svensk kardiologi, har belönats med Nylinmedaljen. Han är den förste att få den trots att den präglades redan för 20 år sedan. Medaljen är uppkallad efter Gustav Nylin (1892–1961), en av pionjärerna inom svensk kardiologi. 

bild

Akademiska sjukhuset tvingas köpa neonatalvårdplatser i Åbo

Nyheter 23 MAJ 2017 För att klara vårdbehovet under sommaren har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn på universitetssjukhuset i Åbo, Finland. Det rapporterar tidningen Sjukhusläkaren.

Nationella program en väg till jämlik vård

bild

Nyheter 23 MAJ 2017 Landsting och regioner ska gemensamt skapa nationella programråd för ett flertal sjukdomsområden. På så sätt ska vården bli mer jämlik framöver.

Kritik mot klinik som använde defekt operationsutrustning

Patientsäkerhet 23 MAJ 2017 En utrustning för laparoskopi hade krånglat under längre tid. Trots detta fortsatte kliniken att använda den. Efter att en patient drabbats av komplikationer efter en bukhåleoperation får vårdgivaren nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nytt beslutsstöd väcker frågor om intravenös trombolys

bild

Debatt 23 MAJ 2017 Det finns olika syn på om behandlingsutfallet för intravenös trombolys är bra eller dåligt. Nationella programrådet understryker i ett nytt beslutsstöd att patienten ska ge sitt samtycke. Frågan kvarstår dock hur vi informerar på ett fullödigt och begripligt sätt, skriver Peter Appelros.

Annons Annons

Replik till Peter Appelros: Följ riktlinjer och nationella beslutsstöd om trombolys

Debatt 23 MAJ 2017 Trombolysbehandling ska präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Följ Socialstyrelsens riktlinjer och Nationella programrådets beslutsstöd. Det ger patienter lika möjligheter till god vård, skriver Nationella programrådet för stroke i denna replik.

Missad diagnos av hälseneruptur vanligast hos äldre

bild

Originalstudie 23 MAJ 2017 En genomgång visar att missad diagnos av hälsenerupturer som anmäldes till IVO oftast gällde patienter äldre än 60 år, och patienter med ett insjuknande som avvek från en klassisk akut ruptur. Mer är en fjärdedel av patienterna medicinerade dessutom med kinoloner och statiner.

Framtiden för registren stakas ut

Nyheter 23 MAJ 2017 Framöver ska de nationella kvalitetsregistren samordnas mer. Samtidigt ska det ställas tuffare krav för att få anslag.

bild

Nu kan du se hela seminariet om läkarassisterat självmord på tv

Nyheter 23 MAJ 2017 Den 23 och 24 maj visas samtliga föreläsningar från Läkartidningens och Läkarförbundets seminarium om läkarassisterat självmord på tv.

Harriet Wallberg kräver rättelser i Macchiarini-rapport

bild

Nyheter 22 MAJ 2017 Karolinska institutets tidigare rektor Harriet Wallberg begär rättelser på flera punkter där hon anser att det finns felaktigheter i utredningen kring universitetets agerande i Macchiarini-fallet. »Man måste värna om sanning, fakta och vetenskap«, säger hon.

Läkare anmäler
Min doktor till IVO

bild

Nyheter 22 MAJ 2017 En psykiater på Min doktor bytte antidepressiv behandling för en patient med långvarig psykisk problematik. Patientens ordinarie läkare är kritisk och har anmält till händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Annons Annons

Diabetespatient fortsatte ta Metformin vid magsjuka – avled

Patientsäkerhet 22 MAJ 2017 En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten drabbades av laktoacidos och avled.

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

bild

Debatt 22 MAJ 2017 Vi vet nu mer än vi gjorde när Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket 2016 fattade beslut om åldersbestämningar. Rekommendationerna bör därför redan ändras, skriver Inge Axelsson.

Replik från Rättsmedicinalverket: Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

Debatt 22 MAJ 2017 Rättsmedicinalverket välkomnar en vetenskapligt grundad diskussion om medicinsk åldersbedömning och deltar gärna med sin expertkunskap, skriver Carl Johan Wingren och Elias Palm i denna replik till Inge Axelsson. (1 kommentar)

Socialstyrelsen: Fler patienter
bör få trombektomi efter stroke

Nyheter 22 MAJ 2017 Trombektomi ges högsta prioritet i de nya nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Dessutom riktas fokus mot rehabilitering.

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

bild

Nya rön 22 MAJ 2017 Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling.

Tetanus – en nästan bortglömd men fortsatt allvarlig sjukdom

Fallbeskrivning 22 MAJ 2017 Tetanus är i dag en ovanlig sjukdom i Sverige, men äldre kan sakna immunitet. Utmaningen, ofta för primärvården, ligger i att identifiera patienten i tid. Inget stöd finns att få i laboratorieundersökningar akut, diagnosen är klinisk.

Högre mortalitet bland patienter som behandlats av äldre läkare

Nyheter 19 MAJ 2017 I en studie bland amerikanska sjukhusläkare var mortaliteten bland inlagda patienter högre ju äldre läkaren var. Skillnaderna försvann dock om man bara tittade på de läkare som handlade många patienter. (2 kommentarer)

Emma Spak ska samordna nära vård på SKL: »Det känns som en fantastisk möjlighet att få bidra till detta«

bild

Nyheter 19 MAJ 2017 Emma Spak, ordförande för Göteborgs läkarförening och ledamot i Läkarförbundets styrelse, har utsetts till samordnare för nära vård på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons