Annons

Uppsägningshot togs tillbaka på Kullbergska

Nyheter | November har varit en turbulent månad för läkarna på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. 15 läkare skrev under sina uppsägningar och både verksamhetschef och divisionschef lämnade sina poster. Nu är konflikten löst och lärdomen är att kommunikationen till berörd personal brustit. () 27 NOV 2015

»Läkare världen över är oroade«

Nyheter | »Läkare världen över är oroade då Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att klimatförändringar utgör ett oacceptabelt stort hot mot den globala hälsan.« Det skriver bland andra Sofia Lindegren, ledamot Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. () 27 NOV 2015

Besked om läkarutbildning dröjer

Nyheter | Det finns ännu ingen tidsplan för det fortsatta arbetet kring en ny läkarutbildning. Efter remissrundan har det framkommit att det finns frågor som behöver beredas vidare, enligt ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. () 27 NOV 2015

bild

Barnläkare: Dags för krafttag mot passiv rökning

Debatt | Svenska barnläkarföreningen tar europeiskt initiativ för att begränsa exponeringen för passiv rökning bland barn och för att förhindra att barn och unga börjar röka. (1 kommentar) 27 NOV 2015

Skånebesöket bra första stopp

Nyheter | Skåne var första stoppet för »Sverigeronden« – Läkarförbundets turné bland landstingen. En bra start, tycker ordförande Heidi Stensmyren. () 27 NOV 2015

De har skrivit Årets artikel 2015

Nyheter | Nu är vinnarna av Läkartidningens utmärkelse Årets artikel utsedda. Författarna till sex artiklar i lika många kategorier får ta emot priset på Medicinska riksstämman den 3 december. () 27 NOV 2015

bild

Svårt förebygga risker på resan

Nya rön | För att minska hälsorisker vid utlandsresor ges resenärer råd, vaccinationer och ordineras malariaprofylax. I en avhandling undersöktes olika typer av risker och huruvida råden skyddade mot hälsoproblem. En slutsats är att kritisk granskning av de vanliga reseråden behövs. (1 kommentar) 27 NOV 2015

Läkare ville få sin rätt förskriva narkotika inskränkt – fick nej

Patientsäkerhet | Läkaren begärde själv att hans behörighet att förskriva läkemedel som innehåller vissa substanser skulle begränsas. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, avslår dock ansökan, eftersom en begränsning inte kan omfatta endast vissa läkemedel som innehåller substanserna. () 27 NOV 2015

bild

Mjukt vatten kan lindra eksem

Nya rön | Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten, och patienter med eksem verkar särskilt känsliga. I en studie undersöktes fenomenet på 336 barn med atopiskt eksem. () 26 NOV 2015

206 miljoner till cancervården

Nyheter | Regeringen beslutade i dag torsdag om årets andra utbetalning inom ramen för satsningen på kortare väntetider i cancervården. 206 miljoner kronor fördelas på landstingen. () 26 NOV 2015

Intermountain Healthcare i Utah förebild för ny ledarutbildning

Nyheter | En ny svensk ledarutbildning vill ta ett helhetsgrepp på sjukvården. Förebild och samarbetspartner är Intermountain Healthcare, en stor sjukvårdsorganisation i delstaten Utah i USA. (2 kommentarer) 26 NOV 2015

Ivo kritiserar »oskuldskontroller«

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot en läkare som vid två tillfällen utfört »oskuldskontroller«. Läkaren har i övrigt en prickfri tjänstgöring och myndigheten kommer inte att vidta ytterligare utredningar. () 26 NOV 2015

Akademiska sjukhuset vill rena avloppsvattnet från antibiotika

Nyheter | Med hjälp av ozon hoppas Akademiska sjukhuset kunna rena avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. Om ett år hoppas man kunna installera en pilotanläggning på infektionskliniken. () 26 NOV 2015

Nya fynd om ECT vid depression

Nya rön | Den kliniska användningen av elektrokonvulsiv terapi i Sverige har inte undersökts systematiskt sedan 1975. I en nyligen gjord avhandling visas resultat som var unika i samband med publikation, och flera oberoende forskargrupper har nu replikerat fynden. (1 kommentar) 26 NOV 2015

Lägre risk för barnastma för barn som växer upp med hund

Nya rön | Sambandet mellan tidig djurkontakt och senare astmasjukdom har studerats hos en miljon svenska barn födda mellan 2001 och 2010. Studien visar att barn som växer upp med hund har omkring 13 procents lägre risk att drabbas av astma i skolåldern. () 26 NOV 2015

Skånes primärvårdsläkare är de mest missnöjda med IT-systemen

Nyheter | Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät. () 25 NOV 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 48/2015

Mer än var tredje gravid är fet eller överviktig

Tidigare nummer

Skriv under Nya rön

Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons