Annons

Annons
Annons
bild

Mest missnöje med
IT-systemen i Skåne

Nyheter | Primärvårdsläkarna i Skåne är mest missnöjda av alla primärvårdsläkare i Sverige med hur IT-systemen fungerar. Det visar uppgifter från Läkarförbundets nya primärvårdsenkät. () 25 NOV 2015

Läkaresällskapet vill ha översyn av medicinsk åldersbedömning

Nyheter | Läkaresällskapet vill att Socialstyrelsen och regeringen ser över föreskrifterna kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Anledningen är att dagens metoder är för oprecisa. () 25 NOV 2015

Annons Annons
bild

»Sveriges unga behöver inte smaksatt snus«

Debatt | Sverige ska under 2016 genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv. Det finns minst två aspekter som riskerar att hanteras för snävt: att snuset även i fortsättningen jämställs med livsmedel och att snuset tillåts innehålla smaktillsatser ämnade att locka barn och unga konsumenter. Det skriver Hans Gilljam med flera i en debattartikel. () 25 NOV 2015

bild

Nytt namn och ny ordförande för MSF från årsskiftet Tre frågor
till nyvalde
ordföranden

Nyheter | Den 1 januari 2016 byter Medicine studerandes förbund, MSF, namn till Sveriges läkarförbund student. Då kliver även förbundets nye ordförande, Linus Perlerot, på sin post. Han vill sätta fokus på både interndemokrati och extern påverkan. () 25 NOV 2015

Laparoskopisk versus öppen resektionsteknik vid rektalcancer

Nya rön | Två kliniska multicenterstudier har nyligen publicerats i JAMA, där man undersökte om rektalcanceroperationer kan utföras med laparoskopisk teknik med samma kvalitet som öppen resektionsteknik. Ingen av studierna kunde bekräfta i förhand uppställda »inte sämre än«-kriterier. () 25 NOV 2015

bild

Checklistan kopplad till säkerhet

Nya rön | Redan år 2009 publicerades en checklista för användning före och efter kirurgiska ingrepp för att öka patientsäkerheten, och har sedan använts även vid enklare fall. En ny undersökning talar starkt för att checklistan ska förbli en del av rutinen vid alla operationer. (1 kommentar) 25 NOV 2015

Primärvårdsläkare i Skellefteå protesterar mot underbemanning

Nyheter | Vårdcentralerna i Skellefteå är hårt drabbade av underbemanning. Primärvårdsläkarna där har skrivit ett upprop för att påtala situationens allvar, och nu förbereder de en anmälan till Arbetsmiljöverket. () 24 NOV 2015

bild

Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn Kompetent omhändertagande kan minska riskökningen

Översikt | Fetma hos en gravid kvinna innebär ökad risk för missbildning hos fostret och för gestationsdiabetes, preeklampsi, prematur förlossning och intrauterin fosterdöd. Öppningsskedet under förlossningen är förlängt hos kvinnor med BMI >30, men krystskedet är snabbt. (1 kommentar) 24 NOV 2015

bild

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet 38 procent av gravida kvinnor i Sverige är överviktiga eller feta

Kommentar | I dag är 38 procent av kvinnor som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet. Jämfört med normalviktiga har de ökad risk för en rad graviditets- och förlossningskomplikationer. Populationsbaserade randomiserade studier av interventioner för att förbättra graviditetsutfallen hos feta kvinnor är angelägna. () 24 NOV 2015

bild

Läkekonst långt från kliniken

Nyheter | När ambulansen inte når fram och mobilen kanske inte har täckning ställs läke­konsten på prov. Advanced Wilderness Life Support är en fortbildningskurs där läkare lär sig medicinskt omhändertagande i vildmarksmiljö. Läkartidningen var med när kursen för första gången gavs i Stockholm. () 24 NOV 2015

Skillnader i vård av patienter med typ 1- och typ 2-hjärtinfarkt

Originalstudie | Hur typ 2-hjärtinfarkt behandlas i klinisk praxis i Sverige i dag är okänt och riktlinjer saknas helt. I en studie undersöktes förekomst av typ 2-hjärtinfarkt samt skillnader mellan typ 2- och typ 1-hjärtinfarkt vad gäller bakgrundskaraktäristik och behandling. () 24 NOV 2015

Superkraften

Krönika | Ny teknologi och smart apparatur ger läkaren de extra ögon som han eller hon har saknat för att känna sig som någon i besittning av superkrafter. Förutom självkänslan blir också behandlingen bättre, liksom patientsäkerheten. Till och med patienten kan se vad som händer, berättar Jakob Ratz Endler. (1 kommentar) 24 NOV 2015

Doktor Waldenström – och Carl Larssons sista veckor

Kultur | En lindrig stroke blev början till slutet för målaren Carl Larsson. Han dog av en ny stroke några veckor efter de första symtomen. Hans läkare, dr Johan Waldenström, kunde inte bota, men kanske lindra och trösta under den sista tiden.  () 24 NOV 2015

Rökstopp prioriteras

Debatt | Personer med astma och KOL som röker behöver insatser från hälso- och sjukvården för att sluta röka, skriver Christina Broman och Olivia Wigzell. Socialstyrelsens mål är att minst 95 procent av alla rökare med astma och KOL bör erbjudas rökavvänjning. () 24 NOV 2015

»... och det finns inget B-lag för flyktingar«

Nyheter | Vilken vård har asylsökande rätt till? Vad kan man som läkare göra i den flyktingsituation som råder? Två av de frågor som drygt hundra läkare och läkarstudenter i Malmö i förra veckan sökte svar på. () 23 NOV 2015

Brugadas syndrom bör övervägas vid synkope- och arytmiutredning

Fallbeskrivning | Så sent som 1992 beskrevs Brugadas syndrom, ett tillstånd med EKG-avvikelser och ökad risk för synkope och plötslig död. ICD, implanterbar defibrillator, är idag den enda beprövade behandlingsmöjligheten. () 23 NOV 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 48/2015

Mer än var tredje gravid är fet eller överviktig

Tidigare nummer

Skriv under Nya rön

Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons
Annons