Annons
Annons
Annons

Så ska regeringen locka hit EU:s läkemedelsmyndighet

Nyheter 08 DEC 2016 Regeringen startar en kampanj för att förlägga EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, till Sverige. Enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) är Sverige »ett naturligt framtida hem« för EMA.

Fikru Maru opererad av svenskt läkarteam

bild

Nyheter 08 DEC 2016 Det var ett läkarteam från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som opererade Fikru Maru i Addis Abeba, Etiopien. Det avslöjar SVT Nyheter Gävleborg.

Annons Annons

Ny rapport: Fortsatt minskning av läkares tid för fortbildning

Nyheter 08 DEC 2016 Sedan 2012 har specialistläkarnas tid tillägnad extern fortbildning minskat från 7,1 till 6 dagar per år, och de regionala skillnaderna är stora. Det visar Läkarförbundets senaste fortbildningsenkät.

Kroniskt trötthets-syndrom: en immun-metabol sjukdom?

bild

Nya rön 08 DEC 2016 I två nya studier hittades energimetabola förändringar hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom, en sjukdom som ofta debuterar efter infektion. Energiproducenterna mitokondrier och peroxisomer deltar i det medfödda immunsystemet, vilket väcker frågan: Kan en infektion därigenom förändra ämnesomsättningen?

Nya kontakter och språkträning i fokus för nyanlända läkare

bild

Nyheter 07 DEC 2016 Frågorna var många och kontaktuppgifter byttes kors och tvärs när Läkarförbundet och Läkaresällskapet återigen anordnade julfika för utländska läkare. Det gemensamma målet för gästerna: att få arbeta som läkare i Sverige.

Annons Annons

Direktörens personliga konsult kostade Karolinska 1,4 miljoner

Nyheter 07 DEC 2016 Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom hyrde in en personlig konsult för att få stöd under sin första tid som chef. Notan: 1,4 miljoner kronor på drygt fem månader, enligt P4 Stockholm. (5 kommentarer)

Annons Annons

Blir chef på distans
– ska leda arbetet i Umeå från Australien

bild

Nyheter 07 DEC 2016 Är det möjligt att ha chefen på andra sidan jorden? Det ska testas i Umeå när Virginia Zazo, överläkare vid hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, flyttar till Australien men ändå behåller sin tjänst som verksamhetschef.

Svensk hjärtvård den tredje bästa i Europa

bild

Nyheter 07 DEC 2016 Sveriges hjärtsjukvård hamnar på tredje plats i Euro Heart Index, en jämförelse mellan 30 europeiska länder. Vården av hjärtsjuka förbättras i så gott som hela Europa, men läkemedelsanvändningen varierar stort.

Arbets(o)förmågan större när samhället springer för fort

bild

Debatt 07 DEC 2016 Samhället springer för fort för många, vilket blir ett samhällsproblem för alla. Hur kan vi få tillbaka enklare jobb och acceptans av de gränser vi har? Det undrar Tord Bergmark.

»Jag var fascinerad: Doktorn klagar, högt, och på arbetstid!«

bild

Krönika 07 DEC 2016 Som konsult på en byrå arbetade Johanna Ranes, Läkartidningens krönikör, i en värld som på betald arbetstid prioriterade beteenden signalerande »high performance culture«. Vid första vårdcentralsplaceringen, i samband med omskolningen till läkare, mötte hon en doktor som önskade att hon (doktorn) hade blivit renskötare.

Merjobb för läkarna när allt
fler sjukintyg blir underkända

Nyheter 07 DEC 2016 Försäkringskassans ändrade arbetssätt gör att det ställs högre krav på sjukintygen. Det leder till ökad arbetsbörda för läkare som tvingas skriva kompletterande sjukintyg. Det framgår av Sveriges Radios rapportering. (2 kommentarer)

Förstå personlighets-syndrom bättre med kunskap om hjärnan

bild

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom som innefattar emotionell instabilitet kan förstås utifrån ett informationsbearbetningsperspektiv, hjärnforskning och vår kunskap om ADHD. Detta kan underlätta framtida diagnossättning och behandlingsalternativ.

Utred risk för kriminalitet och våld vid personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Vid personlighetssyndrom och förhöjd våldsrisk bör man behandla dels behandlingsbara komponenter i individens specifika personlighetssyndrom, dels samtidiga substansproblem, psykossymtom och uppmärksamhetsstörningar. Läkemedel som minskar impulskontroll, till exempel bensodiazepiner, ska inte användas. En social miljö där droger, kriminellt umgänge och närhet till potentiella våldsoffer kan undvikas är önskvärd.

bild

Patienten man minns: ofta den med personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanliga och förekommer ofta tillsammans med annan psykisk och fysisk sjuklighet. Mötet med patienter med personlighetssyndrom väcker inte sällan frustration och vanmakt. Bemötandet måste präglas av respekt och hög grad av professionalism.

Självskadebeteende vanligt även utan personlighetssyndrom

Temaartikel 07 DEC 2016 Undersökningar bland skolungdomar visar att cirka hälften bejakar självskadebeteende vid något enstaka tillfälle, medan upprepat självskadebeteende förekommer hos 13–14 procent. Självskadebeteende förekommer vid flertalet psykiatriska tillstånd, och även hos personer som saknar andra symtom på psykisk sjukdom. 

»Möt den som skadar sig själv med respekt och medkänsla«

bild

Författarintervjun 07 DEC 2016 Sofie Westling, med dr och överläkare, har tillsammans med docent och överläkare Mia Ramklint skrivit en artikel om att självskadebeteende är vanligt även utan personlighetssyndrom. Artikeln finns med i temat om personlighetssyndrom.

bild

Följsamhet och tålamod krävs
för att möta dessa patienter

Temaartikel 07 DEC 2016 Patienter med personlighetssyndrom erbjuder särskilda utmaningar i fråga om bemötande. De flesta behandlingsstudier har gjorts på borderline-­formen av personlighetssyndrom. Av de specifika psykologiska behandlingar som är utvärderade vid borderline-formen har dialektisk beteendeterapi det starkaste forskningsstödet, följt av mentaliseringsbaserad terapi.

Personlighetssyndrom – vad är det och hur ställer man diagnos?

Temaartikel 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom benämndes tidigare »personlighetsstörningar« och är vanligt förekommande, för­enade med sämre livskvalitet, funktionsbegränsningar och sämre hälsa, och de förblir ofta odiagnostiserade. Etiologin är komplex, och både genetiska faktorer och miljöfaktorer bidrar. Ett personcentrerat, förståelseinriktat arbetssätt är viktigt för diagnostik och samarbetsallians. (1 kommentar)

En angelägenhet
för alla i sjukvården

bild

Temainledning 07 DEC 2016 Personlighetssyndrom är vanligt förekommande och påverkar interaktionen mellan patient och behandlare liksom även behandlingsutfallet vid andra former av fysisk eller psykisk ohälsa. De är därför en angelägenhet för alla som arbetar inom sjukvården, skriver gästredaktör för temat, Lisa Ekselius.

Nya samarbeten kan avlasta och stärka ögonsjukvården

bild

Nyheter 07 DEC 2016 Nya föreskrifter för optiker kan avlasta ögonsjukvården och leda till att fler patienter med glaukom upptäcks och följs upp på ett bättre sätt. På Hallands sjukhus i Halmstad testas ett samarbete mellan den landstingsdrivna ögonsjukvården, privata vårdmottagningar och optiker.

Annons Annons
Annons
Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons