Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

bild

Ebola-DNA kartlagt – men flera av studiens medförfattare har dött

Nyheter | Forskare från USA har tillsammans med kollegor från Sierra Leone lyckats DNA-sekvensera det västafrikanska ebolautbrottet tack vare en ny teknik. Men fem av artikelförfattarna är i dag döda efter att ha smittats av viruset. () 29 AUG 2014

bild

Första globala konferensen om klimat och hälsa

Nyheter | Över 300 personer möts i Geneve för den första globala konferensen om hälsa och klimat i Världshälsoorganisationens regi. () 29 AUG 2014

Annons Annons

Regeringspengar för att utveckla »Gustavsbergsmodellen«

Nyheter | Regeringen ger Karolinska institutet fem miljoner kronor. Pengarna är öronmärkta för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. () 29 AUG 2014

bild

Fördomar om psykisk sjukdom hindrar många från att söka sig
till vården
Europeiska psykiaterföreningen arbetar för att stärka tilliten till psykiatrin

Kommentar | Varje år lider en tredjedel av Europas befolkning av psykisk sjukdom. Färre än en tredjedel av dem får behandling av psykiatrisk expertis. Åtgärder som stärker förtroendet för psykiatrin samt mental hälsoförståelse skulle kunna öka andelen hjälpsökande. () 29 AUG 2014

SKL:s ordförande: »Läkar-förbundet vill att staten ska bestämma var läkare ska jobba«

Nyheter | Genom sitt krav på att staten ska vara huvudman för vården förordar Läkarförbundet att läkare ska anvisas tjänstgöringsort av staten. Det skriver SKL:s ordförande Anders Knape i en debattartikel. () 29 AUG 2014

bild

Nödvändigt minska ohälsan
i utsatta bostadsområden

Debatt | Att förstärka hälso- och sjukvårdsresurserna är en viktig pusselbit för att öka integrationen i utsatta bostadsområden, skirver Jan Halldin. () 28 AUG 2014

Kritik mot indragna primärvårdsjourer i Kiruna

Nyheter | Från och med i höst ska distriktsläkarna i Kiruna enbart arbeta dagtid. Men beslutet kan leda till att orten förlorar de få fastboende primärvårdsläkare man har, enligt Läkarföreningens ordförande. () 28 AUG 2014

Misstog hjärtproblematik
för psykisk störning

Patientsäkerhet | På grund av läkarbrist anställdes en olegitimerad läkare på ett underläkarvikariat på vårdcentralen. Underläkaren hade svårt att rätta sig efter ledningens instruktioner och vidtog alltför långtgående åtgärder utan att konsultera handledare. IVO riktar kritik mot underläkaren. (IVO 9.2-39399/2012) () 29 AUG 2014

bild

Klaritro-
mycin ökade risken för hjärtdöd i dansk studie

Nya rön | Användning av antibiotikumet klaritromycin ökar risken för hjärtdöd, enligt en studie som publiceras i BMJ. () 28 AUG 2014

Ny tvångsåtgärd föreslås för mycket våldsamma patienter

Nyheter | För synnerligen våldsamma psykiatripatienter som innebär allvarlig fara för andra föreslås i en departementspromemoria en ny tvångsåtgärd, långtidsavskiljning. Beslut ska fattas av chefsöverläkare och får gälla för högst fyra veckor i taget. () 28 AUG 2014

Lavett är
inte lämpligt

Patientsäkerhet | En läkare klappade en motsträvig patient på kinden. »Klappade på« eller »klappade till«. För att lugna patienten eller för att få kontakt. Berättelsen går isär. Oavsett vilket är IVO kritisk till agerandet. (8.2-43564/2013-8) () 28 AUG 2014

»Katastrofen går inte att bekämpa utan att ta risker«

Nyheter | Den svenske läkaren Johan von Schreeb är i Sierra Leone för att koordinera de internationella sjukvårdsinsatserna. Ebolautbrottet skiljer sig dramatiskt från andra katastrofer han arbetat med. »Ingen kommer hit frivilligt«, säger han. () 27 AUG 2014

Läkare utan gränser bygger upp ebolacenter i Kongo-Kinshasa

Nyheter | Läkare utan gränser har inlett en insats i Kongo-Kinshasa efter att flera ebolafall har konstaterats. () 27 AUG 2014

Antipsykotisk läkemedelsterapi vid schizofreni – nya riktlinjer

Kommentar | Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling publicerades i april 2014. Riktlinjerna är officiella rekommendationer i Sverige om vilka antipsykotiska läkemedel som bör väljas för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd för att minimera symtom och biverkningar. () 27 AUG 2014

Rökstopp efter utskrivning lättare med fri medicin och samtal

Nya rön | Om en rökare vårdas på sjukhus kan det vara ett bra tillfälle att motivera till rökstopp. I JAMA har en grupp forskare från USA undersökt just detta. () 27 AUG 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 34-35/2014

Myggnät vid ljumskbråckskirurgi

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons