Annons
Annons

Sade nej till hjälp
– utreds av IVO

bild

Nyheter 21 APR 2017 Region Jämtland Härjedalen tackade nej till hjälp från norsk räddningstjänst under arbetet med bussolyckan utanför Sveg, vilken krävde tre liv och många skadade. Nu ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreda regionens agerande.

Vetenskapsrådet kan tvingas betala ut anslag: »Det känns fel«

Nyheter 21 APR 2017 Olika tolkningar av forskningsfusk gör att Vetenskapsrådet kan bli tvingade att betala ut miljonanslag till den professor som fällts för oredlighet i forskning av Linköpings universitet.

Annons Annons

Läkarförbundet avfärdar kritik om att delta vid utvisningar

bild

Nyheter 21 APR 2017 Kritiken mot Läkarförbundets avrådan om att delta vid utvisningar av asylsökande är helt byggd på missuppfattningar och övertolkningar. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd i en replik.

Inga arbetsrättsliga åtgärder mot kritiserad Linköpingsprofessor

Nyheter 21 APR 2017 Den forskare som tidigare i april fälldes för oredlighet i forskning av medicinska fakulteten vid Linköpings universitet slipper ytterligare åtgärder. Det har Linköpings universitets rektor nu beslutat.

Evidens finns för att antalet självmord
kan minskas

bild

Kommentaren 21 APR 2017 Åtgärder som försvårar åtkomsten av medel för självmord minskar antalet självmord. Skolbaserade program med medvetandeträning minskar självmordsförsök hos tonåringar. En tydlig vårdkedja och såväl samtal som läkemedel vid depression minskar antalet självmord. Kognitiv beteendeterapi minskar självskadebeteende och självmordsförsök hos barn och ungdomar. (1 kommentar)

Ersätt kvalitetsregistren
med förbättringsnätverk

Debatt 21 APR 2017 Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister, skriver Martin Reijler och medförfattare.

Annons Annons

Stort utbrott av VRE på Värmlandssjukhus

bild

Nyheter 20 APR 2017 Landstinget upptäckte 19 fall av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, på sjukhus vilket är det hittills största utbrottet i Värmland. 

Heidi Stensmyren
blir ny ordförande i WMA:s etikkommitté

bild

Nyheter 20 APR 2017 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren valdes på torsdagen till ny ordförande i World Medical Associations etikkommitté.

Läkemedelsverket vill se ökad kunskap om läkemedel till barn

Nyheter 20 APR 2017 Det finns särskilda utmaningar med ordination, administrering samt patientsäkerhetsrisker vid läkemedelsbehandling av barn. Därför har Läkemedelsverket tagit fram ett kunskapsdokument som ska göra det säkrare.

Annons Annons
bild

Folkhälsomyndigheten: »Fortsatt kraftfull satsning på svensk folkhälsa behövs«

Nyheter 20 APR 2017 Hälsoskillnaderna mellan hög- och lågutbildade svenskar är fortsatt stora, övervikt och fetma ökar och den psykiska ohälsan ser också ut att göra det. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport.

WMA: Släpp fängslad läkare fri

Nyheter 20 APR 2017 Den turkiske läkaren Serdar Küni greps efter att ha gett vård till beväpnade kurdiska grupper.

Individanpassad KOL-vård motverkas av resursslöseri

Debatt 20 APR 2017 Trots att det finns internationella och nationella riktlinjer för KOL-behandling har 21 landsting olika rekommendationer för vilka läkemedel som ska väljas i första hand. Detta resursslöseri motverkar individanpassad vård, anser Kjell Larsson.

Annons Annons

Läkarförbundet: Säkra tillgången till digitalt förskrivarstöd

bild

Nyheter 20 APR 2017 Läkarförbundet är i stort sett positivt till förslaget om en nationell läkemedelslista – men kommer också med en rad invändningar i sitt remissvar.

Ovanligt fall visar
att hiatusbråck måste tas på stort allvar

bild

Fallbeskrivning 20 APR 2017 En ovanlig komplikation till diafragmabråck presenteras. På grund av divertikulitstenos utvecklade patienten kolonileus, som sekundärt ledde till mediastinal överskjutning. Patienten opererades akut med laparatomi och anterolateral torakotomi.  (2 kommentarer)

Journalsystemet i Västmanland uppdateras: »Ingen stor risk för nytt stopp«

Nyheter 19 APR 2017 För några veckor sedan drabbades både huvud- och reservsystemet för journalerna i Region Västmanland av en stor krasch. Nu ska journalsystemet uppgraderas, men enligt överläkare Jonas Ekström har det inget att göra med det tidigare stoppet.

P-piller medförde sänkt livskvalitet

bild

Nyheter 19 APR 2017 Kvinnor som använde Sveriges vanligaste kombinerade p-piller i tre månader, skattade sin livskvalitet signifikant lägre än kvinnor som fick placebo. Det visar en randomiserad kontrollerad studie vid Karolinska institutet.

bild

Franska ST-läkare ut i storstrejk

Nyheter 19 APR 2017 De franska ST-läkarna strejkar för att få längre utbildning. Konflikten inleds bara några dagar före presidentvalet. »Den avgående regeringen försöker driva igenom en halvdan reform«, säger en fackledare.

SSRI under graviditet ökar inte risken för autism och adhd

Nyheter 19 APR 2017 Att använda SSRI-preparat under tidig graviditet medför inte någon ökad risk för autism eller adhd hos barnet. Det visar en stor studie utifrån svenska registerdata.

Upp till försvar
för forskningen

bild

Debatt 19 APR 2017 Den amerikanske presidentens okunskap om värdet av forskning kan innebära en möjlighet för Europa, skriver Anna Nilsson Vindefjärd. (1 kommentar)

Stockholms läkarförening om Karolinska: »Viktigt att själv ta kontroll«

Nyheter 19 APR 2017 Karolinska universitetssjukhuset har meddelat att man avslutar sitt samarbete med det kritiserade konsultbolaget Boston Consulting Group – och gör samtidigt förändringar i sjukhusledningen. Beskedet välkomnas av Stockholms läkarförening. (1 kommentar)

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons