Annons
Annons

»Kraschen visar hur sårbart det är när vi är helt digitala«

Nyheter 29 MAR 2017 Orsaken till det omfattande journalavbrottet i Region Västmanland natten mot måndagen var ett planerat underhållsarbete på databasen där rutinerna inte följdes fullt ut. Det uppger Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för journalsystemet.

ABC om Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling

bild

Medicinens ABC 29 MAR 2017 Sepsis är ett tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som kan förekomma överallt i vården. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognosen, men försvåras många gånger av att sjukdomsbilden initialt kan vara diffus.

Annons Annons

Fyra år till svenskt läkarleg från påbörjad kompletteringskurs

Nyheter 28 MAR 2017 26 procent av de läkare med examen från land utanför EU/EES som påbörjade kompletteringsutbildningen mellan 2009 och 2014 hade fått svensk läkarlegitimation i mars 2016. Det visar en uppföljning från Karolinska institutet.

SBU: Samband mellan kemiska ämnen och hjärt–kärlsjukdom

bild

Nyheter 28 MAR 2017 I dagens arbetsliv används flera kemiska ämnen som kan leda till hjärt–kärlsjukdom vid exponering. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, efter att ha granskat den epidemiologiska forskningen.

bild

KOL drabbar inte bara rökare – var fjärde patient har aldrig rökt

Kommentaren 28 MAR 2017 Den vanligaste riskfaktorn för KOL är cigarettrökning, men cirka en fjärdedel av patienter med KOL har aldrig rökt. Ett uppdaterat internationellt strategidokument uppmärksammar nu till exempel prematuritet och låg födelsevikt som riskfaktorer och tonar ned betydelsen av progressiv lungfunktionsnedsättning.

Annons Annons

»Jag övar mig i att umgås med mina misstag lagom länge«

bild

Krönika 28 MAR 2017 Det är med avokador som med människor – det krävs utförliga förberedelser innan man lägger ett snitt, konstaterar Ulrika Nettelblad i sin krönika. Positivt utfall uteblir ibland, om man inte har varit tillräckligt noggrann. Men fascinationen vinner i längden över både ångest och skamkänslor. (2 kommentarer)

Annons Annons

Hela sjukvården i Västmanland drabbades av journalkraschen

Nyheter 28 MAR 2017 Både journalsystemet Cosmic och det reservsystem som används låg nere i hela Västmanland under natten mot måndagen. Det är oerhört allvarligt och innebär svårigheter att bedriva vården på ett bra och effektivt sätt, säger Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för systemen till VLT.

Halva budgeten för hyrpersonal redan förbrukad i Uppsala

Nyheter 28 MAR 2017 Under årets första två månader gjorde Region Uppsala av med nästan halva årsbudgeten för inhyrd vårdpersonal. Det rapporterar P4 Uppland.

Halv miljard extra till förlossningsvården

bild

Nyheter 28 MAR 2017 Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att förlossningsvården ska få 500 miljoner kronor extra i den kommande vårbudgeten. I dag, tisdag, träffar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) representanter från sju landsting för att höra hur de arbetar och bemöter blivande föräldrars oro.

Annons Annons

»Jag minns alla som ställde upp när vi flydde till Sverige«

bild

Människor & möten 28 MAR 2017 Han tvingades fly från dåvarande Tjeckoslovakien till Sverige och har haft Saddam Husseins hustru som patient. Nu har Karl Landys, pensionerad specialist i invärtesmedicin och onkologi, skrivit sina memoarer.

bild

Allt tyder på att föräldrar älskade sina barn – även på medeltiden

Kultur 28 MAR 2017 Hur har samhällets syn på barnen förändrats genom århundradena? Är föräldrarnas kärlek till sina barn ett senkommet påfund? Barnläkaren Carl Lindgren har hittat några av svaren i en nyligen utkommen bok.

Fördröjd kirurgi efter strålning kan leda till färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (1 kommentar)

Annons Annons

Skapa register för chefsutveckling

bild

Debatt 27 MAR 2017 Bo Israelsson förslår att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen.

Ove Andersson lämnar posten som ordförande för DLF

bild

Nyheter 27 MAR 2017 Ove Andersson slutar som ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen, DLF, efter åtta år. Vem som föreslås ta över avslöjas senare i veckan. »Jag tror att jag kommer att se tillbaka på de här åren med en oerhörd stolthet«, säger den avgående ordföranden.

Vidarkliniken klarar granskning – Region Skåne förlänger avtal

Nyheter 27 MAR 2017 Region Skåne har gjort en medicinsk revision av antroposofiska Vidarkliniken i Järna med anledning av att Stockholms läns landsting riktat kritik mot kliniken. Granskningen visar inte på några brister, uppger Sveriges Radio Malmöhus.

Mycket påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård

Originalstudie 27 MAR 2017 Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård.

»Viktigast är att vårdpersonal bjuder in patienterna«

bild

Författarintervjun 27 MAR 2017 Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård.

Macchiarini-artikel döms ut

Nyheter 24 MAR 2017 Det var forskning snarare än ren sjukvård, och mycket talar för oredlighet. Det menar den sakkunnige som granskat ett av kirurgen Paolo Macchiarinis patientfall gällande en okonventionell behandling av acute respiratory distress syndrome, ARDS.

Rita Fernholm: »Fragmentisering av primärvården hinder för kunskapsutbyte«

bild

Nyheter 24 MAR 2017 Rita Fernholm, ordförande i Svensk förening för allmänmedicins kvalitets- och patientsäkerhetsråd, tipsar om verktyg som kan användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. (1 kommentar)

Ökad risk för suicid och sjukdomar åren efter partners suicid

bild

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata.

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons