Annons Annons
Annons Annons

Flera terapier för alkoholproblem är bevisat effektiva Utmaningen är att realisera behandlingarna i vården så att personer med lindrigt–måttligt beroende får hjälp

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Det stora flertalet med alkoholberoende har lindrigt till måttligt beroende. Genom att erbjuda evidensbaserade insatser ökar möjligheten att förebygga en fortsatt negativ utveckling. Utmaningen är dock att dessa insatser sällan erbjuds inom hälso- och sjukvården och inte heller inom primärvården, som har den största kontaktytan mot personer med alkoholberoende.

Med nytänkande inom alkoholvården kan stora grupper nås

bild

Temainledning 16 OKT 2018 I detta tema diskuteras förutsättningar för ett nytänkande inom behandlingen av alkoholproblem, med fokus på den stora majoriteten personer med lindrigt till måttligt beroende. 

Annons Annons

Vård av alkoholberoende behöver omfatta fler delar av sjukvården

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholberoende behöver bli en angelägenhet för fler delar av sjukvården, såsom primärvård. Det behövs också ökad diagnostik och användning av evidensbaserade behandlingsmetoder för alkoholberoende.

Beroendevården behöver bli patientcentrerad

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Få söker vård i Sverige för att få hjälp med att dricka mindre alkohol. Fler skulle sannolikt söka vård om alternativet att pröva en målsättning om kontrollerat drickande erbjöds inom vården. 

bild

Digital vård hissad och dissad i debatt med strulande teknik

Nyheter 16 OKT 2018 Digitala vårdgivare mötte skeptiker i en debatt kantad av mer teknikfrågor än tänkt.

Annons Annons

Statskontoret: Renodla Smer

Nyheter 16 OKT 2018 Statens medicinsk-etiska råd (Smer) sköter sitt uppdrag väl, uppfattas som en seriös och kompetent aktör och stärks av sin sammansättning – en mix av politiker och representanter från olika organisationer och myndigheter. Men rådets roll kan renodlas, skriver Statskontoret i en analys.

Annons Annons

Nya metoder behövs för alkoholarbetet i primärvården

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Det är främst två åtgärder som krävs för ett effektivt alkoholarbete i primärvården: en ny form av screening som utgår från patientens hälsoproblem och enkla effektiva metoder för att behandla alkoholberoende. 

Akademiska häver sitt stopp

Nyheter 16 OKT 2018 Akademiska sjukhuset meddelar nu att totalstoppet för intag av patienter till planerade åtgärder hävs. Samtidigt presenterar sjukhuset en strikt lista för hur stort elektivt intag de olika verksamhetsområdena ska ha per vecka. 

Beroendebehandling kan nå fler om den finns i primärvården De med riskbruk och skadligt bruk kan nås med rådgivning

bild

Temaartikel 16 OKT 2018 Få med alkoholproblem söker vård. Skam och stigma är viktiga hinder. Genom att integrera beroendebehandling i primärvården kan fler nås.

Annons Annons

Aleris byter ägare och blir renodlat sjukvårdsföretag

Nyheter 16 OKT 2018 Omsorgsbolaget Ambea köper samtliga Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark. Aleris kommer framöver fokusera helt på sjukvård.

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad

Temaartikel 16 OKT 2018 Flera studier pekar på att alkoholberoende är ett föränderligt tillstånd som många kommer in i, men flertalet också kommer ut ur. Dessa epidemiologiska resultat har stor betydelse för synen på personer med alkoholproblem och för hur behandlingsinsatser kan utformas.

Alkohol eftersatt fråga hos äldre

Temaartikel 16 OKT 2018 Alkoholkonsumtionen hos äldre har ökat på senare tid, liksom alkoholrelaterade skador. Rutiner för hur alkoholproblematik i denna grupp hanteras inom vården kan förbättras.

Annons Annons

4 frågor till Felicia Ahlner

bild

Författarintervjun 16 OKT 2018 Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.

MONICA-undersökningen utvärderar Västerbottens hälsoundersökning Bättre blodtryck, mindre rökning

bild

Nya rön 09 OKT 2018 Blodtryck, glukos och rökning förbättras i jämförelsen i snabbare takt i ett län med ett program för primärvårdsbaserad primärprevention. Det visar en jämförelse av tidstrender för kardiovaskulära riskfaktorer i Västerbotten och Norrbotten.

Ville göra något som kändes meningsfullt

bild

Människor & möten 15 OKT 2018 Marie Inhammar, ST-läkare i pediatrik kom nyligen hem från arbete för Läkare utan gränser på ett fältsjukhus i anslutning till det stora lägret för rohingya-flyktingar vid gränsen mellan Bangladesh och Burma.

Ondska och alkohol – en resa genom himmel och helvete

bild

Kultur 15 OKT 2018 Ondskan och alkoholen är två teman som återkommer i den norska författaren Jens Bjørneboes produktion. Bjørneboe betraktade tillvaron från ett individualistiskt outsiderperspektiv och skrev bland annat fjorton romaner. Hans missbruksproblem följde honom under hela livet, berättar Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare. 

Klart med blågrön majoritet i Stockholms läns landsting

Nyheter 15 OKT 2018 Det blir en blågrön majoritet som ska styra i Stockholms läns landsting framöver. Det står klart sedan Miljöpartiet sagt ja till att bilda en koalition med de fyra allianspartierna.

Riskstratifiering nytt sätt utvärdera status vid pulmonell arteriell hyper­tension

bild

Medicinsk kommentar 15 OKT 2018 Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen.

Ingen anledning att ifrågasätta intagnings-CTG

bild

Debatt 15 OKT 2018 Intagnings-CTG är en effektiv metod som förespråkas på alla förlossningsenheter. Flera tidigare studier har missförstått användningen av intagnings-CTG och kommit till felaktiga slutsatser, skriver Lizza Parts (bilden) och Pelle G Lindqvist. (1 kommentar)

Planerade operationer stoppade

Nyheter 12 OKT 2018 En akut brist på vårdplatser gör att Akademiska sjukhuset i Uppsala infört ett totalstopp för planerade operationer till och med måndag i nästa vecka. Då ska en ny lägesbedömning göras. Det rapporterar Upsala Nya Tidning. (1 kommentar)

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons