Annons

Almedalen 2015 Om Bergwall-fallet: »Det kan hända igen«

Nyheter | En central roll i dramat Sture Bergwall spelade den psykologiprofessor som i rättegång efter rättegång gick i god för äktheten hos Sture Bergwalls »bortträngda minnen«. Detta har väckt frågan om expertvittnenas roll vid våra domstolar, vilket var temat för ett seminarium som anordnades av Statens medicinsk-etiska råd, Smer. () 03 JUL 2015

bild

Kosttillskott innehöll olistad amfetamin-isomer

Nya rön | Amfetamin-isomeren β-metylfenetylamin (BMPEA) påvisades i hög dos som olistad substans i kosttillskottet Jacked Power, vilket kopplades till hjärnblödning i samband med träning. () 03 JUL 2015

Annons Annons
bild

Sämre njurfunktion av warfarin jämfört med dabigatran

Nya rön | Patienter med förmaksflimmer som behandlats med warfarin fick en större försämring av njurfunktionen jämfört med patienter som behandlats med dabigatran, enligt en nyligen publicerad studie i Journal of the American College of Cardiology. (1 kommentar) 03 JUL 2015

Almedalen 2015 Tid i »väntrummet« för läkare från tredje land måste minska

Nyheter | Runt om i landet väntar 100-tals läkare från länder utanför EU på att påbörja valideringen av sin läkarutbildning. I Västra Götaland och Skåne har man startat projekt för att korta tiden i »väntrummet«. () 03 JUL 2015

Genterapi effekt mot cystisk fibros

Nya rön | För första gången visar genterapi mot cystisk fibros en signifikant, om än blygsam, förbättring av lungfunktionen jämfört med placebo. Det rapporterar forskare i Lancet Respiratory Medicine. () 03 JUL 2015

bild

Ny rapport från Läkarförbundet: Samband mellan många hyr-läkare och lägre upplevd kvalitet

Nyheter | Är patienter mer nöjda med vården de får på vårdcentraler med fast bemanning? Ja, tveklöst. Dåligt bemannade vårdcentraler har däremot sämre kontinuitet och patientupplevd kvalitet. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet. (1 kommentar) 02 JUL 2015

Pressad arbetsmiljö på neonatala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska Skyddsombud gör gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket

Nyheter | »Ny personal pressas att sköta svårt sjuka barn innan de har den kunskap och kompetens som krävs«. Det skriver flera fackförbund i en anmälan till Arbetsmiljöverket angående den pressade situationen på neonatala intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. () 02 JUL 2015

bild

Sms-livräddare fördubblar överlevnadschans vid hjärtstopp

Nya rön | Hjärt–lungräddning i väntan på ambulansen fördubblar chansen till överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus, och andelen patienter som får hjärt–lungräddning har ökat kraftigt med hjälp av frivilliga så kallade sms-livräddare. Resultaten publicerades nyligen i New England Journal of Medicine. (1 kommentar) 02 JUL 2015

ST-utbildningen av saudiska läkare Region Skåne svarar på kritiken

Nyheter | Hälso- och sjukvårdsdirektören Ingrid Bengtsson-Rijavec svarar på Läkarförbundet Skånes kritik.»Vi borde vara stolta över att Saudiarabien har valt oss«, säger hon om det omtvistade avtalet. () 02 JUL 2015

Läkarförbundet Skåne kräver svar om ST-utbildning av saudier

Nyheter | Läkarförbundet Skåne har begärt svar på en rad frågor från arbetsgivaren gällande den kritiserade ST-utbildningen av 35 saudiska läkare i Region Skåne – och utesluter inte möjligheten att ta ärendet vidare till central förhandling. () 02 JUL 2015

bild

Almedalen 2015 »Mindre strykrädda« chefer och bättre arbetsgivare efterlyses

Nyheter | Det kommer allt fler signaler om ökad stressrelaterad psykisk ohälsa bland läkare. Nu måste landsting och regioner fundera på hur man kan bli bättre arbetsgivare, menade Dag Larsson, Sveriges Kommuner och landsting, på ett seminarium som anordnades av Sveriges yngre läkares förening, Sylf. () 01 JUL 2015

bild

Almedalen 2015 Olika lätt få ledigt för utlandsjobb

Nyheter | Anestesiläkaren Denise Bäckström har nyligen kommit hem från ett uppdrag med svensk militär i Mali. Förra året var hon i Afghanistan. Trots riskerna är hon säker på att hon kommer att åka ut fler gånger. () 01 JUL 2015

Läkarkåren kan spela en viktig roll i klimat- och hälsofrågan

Nyheter | Läkarkåren kan spela viktig roll att spela för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och främja en mer miljövänlig livsstil. Det menade deltagarna på Läkarförbundets seminarium om klimat och hälsa. () 01 JUL 2015

Dags att skrota behovsprincipen?

Nyheter | Svensk lagstiftning säger att vård ska ges utifrån behov. Står sig den principen när allt mer av vården styrs av efterfrågan? Den frågan debatterades på ett seminarium i Almedalen den 1 juli. () 01 JUL 2015

Lägre dödlighet när patienten återkom till samma sjukhus

Nya rön | Opererade patienter som återremitterades till samma sjukhus där operationen genomförts hade signifikant lägre mortalitet än patienter som remitterats till ett annat sjukhus. Det visar en studie i Lancet. () 01 JUL 2015

Få donatorer i sydöstra Sverige

Nyheter | I norra Sverige finns betydligt fler organdonatorer, jämfört med i de sydöstra delarna av landet. Det visar en analys från Socialstyrelsen. (3 kommentarer) 01 JUL 2015

Allmänläkarna på väg mot »all-time-low«

Nyheter | Allmänläkarna blir allt färre. »Vi är på väg mot ett all-time low«, sa Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, på ett seminarium som Läkarförbundet hade arrangerat. (13 kommentarer) 30 JUN 2015

Många jobb annonseras inte ut

Nyheter | Ett hinder för att arbetsmarknaden ska fungera optimalt är att många läkartjänster inte annonseras ut. Det framkom vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni. () 01 JUL 2015

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 27–28/2015

Ljusare hy – men till vilket pris?

Tidigare nummer

Arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annons Annons