Annons
Annons
Annons Annons

Alexander den store – hur sjuk var han?

bild

Kultur 18 SEP 2019 Världserövraren Alexander den store dog ung – bara 33 år gammal. En analys av källor som skrevs hundratals år efter hans död avslöjar dock att han kan ha haft en lång rad fysiska och psykiska sjukdomar som i dag finns uppräknade i diagnosbibeln ICD-10.

bild

Nu ska pojkar få HPV-vaccin

Nyheter 18 SEP 2019 HPV-vaccin till pojkar i hela landet ska förebygga 120 cancerfall per år. Det är en av vårdsatsningarna i höstbudgeten som presenterades på onsdagsmorgonen.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Öppet landskap gav ett lyft i Piteå

Nyheter 18 SEP 2019 Det öppna kontorslandskapet var en nödlösning – nu har det blivit en grundbult i arbetssättet för läkarna på Cederkliniken i Piteå. »Stängda dörrar kan bli ett osynligt hinder«, säger verksamhetschefen Petter Tuorda.

Forskare: Viktigt att det finns tysta rum

bild

Nyheter 18 SEP 2019 En studie av flytt från cellkontor till aktivitetsbaserade kontor inom Örnsköldsviks kommun visar att graden av nöjdhet kan hänga ihop med arbetsuppgifterna.

Läkarförbundet: Vi avråder från landskap

bild

Nyheter 18 SEP 2019 Balansen mellan koncentration och kommunikation är ekvationen som måste lösas för att skapa den ultimata arbetsplatsen. Men i läkarkåren kvarstår en stark skepsis mot öppna kontorslandskap.

Annons Annons
bild

Macchiariniutredning får kritik

Nyheter 17 SEP 2019 Karolinska institutet kritiseras för handläggningen av oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarini. Det gäller bland annat brister i diarieföringen och kommunikation av källdata, enligt ett beslut från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

JO vill ha en översyn av abortlagen

bild

Nyheter 17 SEP 2019 Justitieombudsmannen (JO) vill att regeringen ser över abortlagstiftningen. Enligt en granskning som JO gjort kan regelverket tolkas olika av både vårdpersonal och myndigheter vid sena aborter.

Annons Annons

Sjukvården i Blekinge vill få grönt ljus för stort underskott

bild

Nyheter 17 SEP 2019 Regiondirektörens förslag att stänga 240 av 300 vårdplatser på Blekingesjukhuset under resten av året skulle rädda budgeten. Men hälso- och sjukvårdsförvaltningen säger nej och vill i stället att politikerna godkänner ett underskott på 120 miljoner.

bild

Behandling av ätstörning vid samtidiga ADHD-symtom

Översikt 17 SEP 2019 Det finns ett samband mellan bulimia nervosa/hetsätningsstörning och ADHD/hög nivå av ADHD-symtom. Hög nivå av ADHD-symtom kan försämra prognosen vid behandling av ätstörningar med kontrollförlust över matintaget, hetsätning och självrensning.

5 frågor: »ADHD ökar risken för bulimia nervosa«

bild

Författarintervjun 17 SEP 2019 Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD.

Annons Annons

Hallengren kallar till stort möte om förlossningsvården

bild

Nyheter 17 SEP 2019 Bilden av förlossningsvården i somras har varierat stort – från bra till krisartad. Nu kallar socialminister Lena Hallengren (S) in fackförbund, myndigheter och Sveriges Kommuner och landsting till möte för att få en samlad bild.

Läkarförbundet vill se vässat förslag om betald utvecklingstid

bild

Nyheter 17 SEP 2019 Regeringen vill införa möjligheten att ta ledigt från jobbet för att utbilda sig eller starta eget och samtidigt få ersättning. Läkarförbundet är positivt – men vill att satsningen ska riktas mot bristyrken och ge en högre ersättning.

bild

Nytt uppdrag blir startskottet för bastjänstgöring i Region Skåne

Debatt 17 SEP 2019 Region Skåne tänker skapa en riktigt bra BT. Sedan gäller det att trampa på gasen och växla upp till en BT-dimensionering som kan möta det stora behov av läkare vården kommer att ha framöver. (2 kommentarer)

Läkarlegitimation på papper ett tag till

bild

Nyheter 16 SEP 2019 För ett drygt år sedan flaggade Socialstyrelsen för att specialitetsbevis och läkarlegitimationer i pappersform ska tas bort. Men nu skjuts beslutet upp på obestämd tid. 

Utredningar enligt lex Maria behöver ofta kompletteras

Nyheter 16 SEP 2019 Mellan 2016 och 2018 underkände Ivo drygt tre procent av lex Maria-utredningarna. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Men trots den låga andelen underkända utredningar pekar Ivo på att utredningarna kan förbättras.

»Att hjälpa någon att överleva går ... över i att hjälpa någon att själv klara av sitt liv.«

bild

Krönika 16 SEP 2019 Inte lätt att sätta sig över sitt kontrollbehov vare sig i rollen som förälder eller i den som läkare. Det lyckas först när man inser vikten av att delegera ansvar till dem som måste anförtros att leva ett eget liv. Ulrika Nettelblad berättar i sin krönika.  (1 kommentar)

Fragilitetsfrakturer bör förebyggas brett

bild

Medicinsk kommentar 16 SEP 2019 Atypiska femurfrakturer kan uppkomma efter långvarig bisfosfonatbehandling. Innan frakturen blir komplett får patienten ofta ospecifik värk i ljumske/lår. Det är nödvändigt att bedöma patienter med upprepade fall och frakturer inte bara utifrån bentäthet, utan även i ett holistiskt och bredare perspektiv.

Atypisk femurfraktur en allvarlig komplikation till bisfosfonater

Översikt 16 SEP 2019 Atypisk femurfraktur är en insufficiensfraktur som är starkt kopplad till bisfosfonatanvändning, och där frakturen uppstår utan eller efter minimalt trauma. Ny kunskap har de senaste åren gett större insikt i de utmaningar som biverkningen medför. 

Nya besparingar i Kronobergs vård

bild

Nyheter 16 SEP 2019 Region Kronoberg dras med ett stort budgetunderskott. Denna vecka ska regionstyrelsen besluta om knappt 90 miljoner kronor i besparingar. Samtidigt utreds nya förslag värda 350 miljoner.

Positivt att satsa på tvärprofessionell kompetensutveckling

bild

Debatt 13 SEP 2019 Oliver Namin, specialistläkare och alumn, Handelshögskolan i Stockholm, anser att det vore olyckligt om det skapas ett drev baserat på misstolkningar mot Heidi Stensmyren. Fokus bör ligga på det positiva i att Läkarförbundet inser vikten av tvärprofessionell kompetensutveckling och satsar på de förtroendevaldas vidareutveckling, skriver han. (8 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.