Annons
Annons
Annons Annons

Rätt kopplat EKG – en förutsättning för rätt diagnos Uppåt 4 procent av alla EKG-registeringar är felkopplade

bild

Översikt 17 JAN 2018 Korrekt elektrodplacering är en förutsättning för att EKG ska kunna bedömas korrekt. Olika typer av felkopplingar kan ge upphov till förändringar av EKG-bilden, som kan påverka handläggningen av patienten.

»Tänk på att EKG kan vara felkopplat om EKG-fyndet inte är det förväntade«

bild

Författarintervjun 17 JAN 2018 Thomas Lindow har tillsammans med Olle Pahlm skrivit en artikel om felkopplingar av EKG. I en tabell i artikeln sammanfattar de ledtrådar för att upptäcka felkopplingar.

Annons Annons
bild

Fetmakirurgi vid diabetes hjälpte patienter även på sikt

Nyheter 16 JAN 2018 Många – men långt ifrån alla – som hade fått sin typ 2-diabetes under kontroll ett år efter gastrisk bypass hade det fortfarande efter fem år, i en amerikansk studie i JAMA. Det var dock få som var fria från sjukdomen.

Viktigt att anpassa arbetsmiljön för gravida ST-läkare

bild

Debatt 16 JAN 2018 Av en enkät riktad till 48 studierektorer där vi undersökt eventuella svårigheter på arbetsplatsen för gravida ST-läkare inom anestesi och intensivvård framgår att vissa utbildningsmoment kan innebära stor belastning och risk, skriver Sveriges yngre anestesiologer.

40 000 i Västra Götaland erbjuds kostnadsfri mässlingsvaccination

Nyheter 16 JAN 2018 Boende i Västra Götaland, födda 1960 eller senare, och som av olika skäl misstänker att de inte är immuna mot mässling erbjuds nu gratis vaccin. Enligt regionens beräkningar kan det röra sig om närmare 40 000 personer.

Tidig infektions-konsult gav effekt vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

bild

Originalstudie 16 JAN 2018 Hos patienter med Staphylococcus aureus-bakteriemi minskade 30-dagarsmortalitet och återinläggningsfrekvens då automatiskt svar skickades från klinisk mikrobiologi till infektionskonsult. Dessutom ökade behandlingen med rekommenderat förstahandsval av antibiotika (kloxacillin) samtidigt som användning av cefotaxim och meropenem minskade.

Annons Annons

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

bild

Medicinsk kommentar 16 JAN 2018 Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag.

Nya medicinska krav för körkortsinnehav

bild

Nyheter 16 JAN 2018 Transportstyrelsen har ändrat föreskrifterna om medicinska krav för körkort. De nya reglerna som började gälla vid årsskiftet är mer detaljerade och kräver därmed mer detaljerade svar i läkarintygen.

»Jag försöker fokusera på det friska hos människan«

bild

Människor & möten 16 JAN 2018 Barnläkaren och skolöverläkaren Kristina Bähr driver »Hjärnpodden« som förmedlar kunskap om hur man som människa kan använda hjärnan i arbetslivet och privat. »Om vi förstod lite bättre hur hjärnan fungerar så kunde vi agera annorlunda mot varandra«, säger hon.

Annons Annons

Resa till Cancerland – sjukdomsberättelser som bidrag till cancerrehabilitering

bild

Kultur 16 JAN 2018 Patografier – den litterära genren av självbiografiska eller biografiska berättelser om sjukdomsupplevelser – skulle kunna bidra med värdefull information i utvecklingen av den långsiktiga cancerrehabiliteringen, skriver Åsa M Wallin, ST-läkare och doktorand i medicinsk humaniora.

Många asylsökande erbjuds inte hjälp för psykisk ohälsa

bild

Nyheter 15 JAN 2018 Endast en fjärdedel av de asylsökande tillfrågas om sin psykiska hälsa och flera vårdcentraler nekar dem vård för psykisk ohälsa. Det visar en ny rapport från Läkare utan gränser. (1 kommentar)

Läkarstrejken i Bolivia är över

Nyheter 15 JAN 2018 Bolivias president har dragit tillbaka lagförslaget som hade kunnat ge läkare sex års fängelse för felaktig vård. Därmed har också den landsomfattande läkarstrejken upphört efter en och en halv månad.

Annons Annons

»Ensamma vinner vi inte över kraven, lika lite som vi kan vinna över havet«

bild

Krönika 15 JAN 2018 Stress beror på organisatoriska brister, inte individuella brister. Det fick man lära sig på Handelshögskolan, enligt Läkartidningens krönikör. På läkarutbildningen fick man lära sig att även om det inte fanns tid till ens det viktigaste så skulle man ändå alltid ta sig den tiden. (1 kommentar)

Slutreplik från Mats Reimer: Vi har en bit kvar till målet om en jämlik barnsjukvård

bild

Debatt 15 JAN 2018 Målet, en jämlik och excellent barnsjukvård, nås lättare och samarbetet med övriga barnläkare förbättras om habiliteringen inte fortsätter som en egen förvaltning utan införlivas med barnklinikerna, skriver Mats Reimer i denna slutreplik i debatten om barnhabiliteringen i Göteborg. (1 kommentar)

Goda resultat när akutläkare diagnostiserade djup ventrombos

Originalstudie 15 JAN 2018 Resultatetet i pilotstudien överensstämmer med tidigare internationella studier och stödjer uppfattningen att med kort och strukturerad utbildning kan akutläkare utföra enkel DVT-diagnostik. (1 kommentar)

Ny utredning om donationer ska lösa juridiska knutar

bild

Nyheter 15 JAN 2018 Regeringen vill inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum för att öka antalet organdonationer. I vår tillsätts också en ny donationsutredning som ska se över hur lagen kan ändras för att underlätta fler donationer, efter att den tidigare utredningens förslag stött på juridisk patrull. (2 kommentarer)

bild

Långvarigt Trendelenburgs läge kan öka risken för ögonskador

Medicinsk kommentar 15 JAN 2018 Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada. 

Barberare, fältskärer och kirurgins historia

bild

Recension 15 JAN 2018 En bok om det kirurgiska hantverkets historia berättar om barberare, fältskärer och kirurger från de första högkulturernas tid och fram till våra dagar. Berndt Ehinger, seniorprofessor vid medicinska fakulteten i Lund, anmäler en intressant läsning.

Så kan tvångsåtgärder mot barn minska i användning i psykiatrin

Nyheter 12 JAN 2018 Striktare användning av tvångsåtgärder mot barn och mer fokus på uppföljning. Det vill den nationella psykiatrisamordnaren Kerstin Evelius se. Och hon blev särskilt imponerad av en BUP-akuts insatser som minskat tvångsåtgärderna till en tiondel. (2 kommentarer)

Fikru Marus dom åter uppskjuten

bild

Nyheter 12 JAN 2018 Den svenske hjärtläkaren Fikru Maru, som sitter häktad i Etiopien, skulle ha fått sin dom på fredagen. Den har dock skjutits upp till slutet av månaden.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons