Annons Annons
Annons Annons

Viktigt att läsa hela nya texten om smärtbehandling!

bild

Debatt 27 JUN 2017 Den som bara läser sammanfattningen i Läkemedelsverkets nya rekommendationer om smärtbehandling får knappast med sig budskapet att läkemedel endast undantagsvis är speciellt effektivt smärtlindrande i patientgruppen. Det menar Karl-Fredrik Sjölund.

64 akutmottagningar granskas av IVO i höstens nationella tillsyn

Nyheter 26 JUN 2017 Tiden en patient får vänta från beslut om inläggning till dess att en vårdplats faktiskt finns tillgänglig kan bli lång. Nu hamnar denna väntan i fokus för en nationell tillsyn av landets akutmottagningar – inspirerad av en granskning i Stockholm i våras. (1 kommentar)

Annons Annons

Läkarförbundet står bakom nytt krav på vård på lika villkor

bild

Nyheter 26 JUN 2017 En rad vårdorganisationer uppmanar i ett gemensamt ställningstagande Sveriges riksdag och regering att se till att asylsökande, papperslösa och utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige får rätt till vård på lika villkor oberoende av ursprung och rättslig status. (1 kommentar)

Slutreplik: Experter betonar biomedicinsk grund för ME/CFS i granskning

Debatt 26 JUN 2017 Den amerikanska IOM-rapportens huvudbudskap är att ME/CFS är en allvarlig, kronisk, komplex multisystemsjukdom, skriver Sten Helmfrid och Johan Edsberg i sin slutreplik.

Västernorrland ska utreda möjlighet att införa listningsstopp

bild

Nyheter 26 JUN 2017 Regionfullmäktige i Västernorrland har beslutat att utreda frågan om attraktiva vårdcentraler ska kunna få införa listningsstopp. Det rapporterar Tidningen Ångermanland.

Annons Annons

Läkare dömdes för ofredande

Nyheter 26 JUN 2017 En läkare som tjänstgjort i Skaraborgs län har dömts i hovrätten för sexuellt ofredande av en patient. Hovrätten går därmed emot tingsrättens friande dom.

Variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka

bild

Nya rön 26 JUN 2017 I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka. (2 kommentarer)

Gratis primärvård minskade tryck på akutmottagningar

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Fem månader efter att landstinget i Sörmland införde gratis primärvård har besöken på sjukhus börjat minska. I stället söker sig fler patienter till primärvården, som har fått ökade öppettider. (5 kommentarer)

Region Kronoberg fasar ut stora
delar av hyrpersonalen i höst

Nyheter 22 JUN 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har ställt sig bakom ett åtgärdsförslag för att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Utfasningen är tänkt att börja till hösten.

Operation vid lågmaligna gliom får tydligt stöd i norsk studie

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år.

Replik från personallandstingsrådet: SLL arbetar strategiskt med kompetens-försörjning

bild

Debatt 21 JUN 2017 Jag blir förvånad när ordföranden i Stockholms läkarförening, Johan Styrud, försöker ge sken av att landstinget inte skulle prioritera kompetensförsörjningsfrågorna, skriver Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd, i en replik till oppositionslandstingsrådet Jens Sjöström (S) och Johan Styrud.

Slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholm: Det går i alldeles
för långsam takt

bild

Debatt 22 JUN 2017 Stockholms läkarförening och Socialdemokraterna har vid ett flertal tillfällen varit mycket tydliga med att personalen måste ha en kontinuerlig fortbildning, skriver Johan Styrud, ordförande, Stockholms läkarförening, Jens Sjöström (S) i en slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholms läns landsting.

Annons Annons

»Modellen är inte förankrad bland läkarna på golvet«

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Projektet Beon i Värmland, som går ut på att låta sjuksköterskor ta hand om de enkla fallen i primärvården, är inte förankrat bland allmänläkarna. Det säger Mareike Claussen, allmänläkare och styrelseledamot i Värmlands läkarförening, som är tveksam till att det kommer att leda till en minskad arbetsbelastning. (2 kommentarer)

Regeringssatsning
för nyanlända med vårdutbildning

bild

Nyheter 22 JUN 2017 Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att asylsökande och nyanlända som har en utländsk sjukvårdsutbildning snabbare ska kunna komma i arbete i Sverige. Därför satsar man nu två miljoner kronor som ska gå till utbildningsprojekt för dessa personer.

bild

Tre av fyra godkända på omgång tre av praktiska kunskapsprovet

Nyheter 21 JUN 2017 Den praktiska delen av det medicinska kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES har nu hållits för tredje gången. 21 av 27 prövande klarade sig, uppger Umeå universitet. (1 kommentar)

Oklara besked om vinsttak i välfärden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Enligt utredaren Ilmar Reepalus förslag ska vinsterna i privata företag som bedriver offentligt finansierad välfärd begränsas. Men nu är det oklart om förslaget blir verklighet, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Kompletteringar av läkarintyg
vid sjukskrivningar ska utredas

Nyheter 21 JUN 2017 Försäkringskassan får i uppdrag att kartlägga omfattningen av kompletteringar av läkarintyg vid sjukskrivning då arbetsförmåga ska bedömas. Det meddelar regeringen i dag.

Strama vill säkra kvaliteten på vård som ges på distans

bild

Nyheter 21 JUN 2017 De digitala vårdgivarana har kritiserats för sin antibiotikaförskrivning. Nu jobbar en arbetsgrupp inom Programråd Strama med att ta fram kvalitetsindikatorer för behandling av infektioner på distans. 

DO-beslut: Diskriminering att håna patients svenskkunskaper

Nyheter 21 JUN 2017 Det var diskriminering när en läkare uttalade sig nedsättande om en patients svenskkunskaper och hotade att inte erbjuda behandling förrän patienten lärt sig svenska. Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast. (1 kommentar)

De har sin chef på andra sidan jorden

bild

Nyheter 21 JUN 2017 Det är inte helt problemfritt att vara chef på distans. Det kan Virginia Zazo intyga. Hon har kvar jobbet som verksamhetschef på hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå trots att hon sedan årsskiftet bor i Australien. Medarbetarna på kliniken verkar dock ta det hela med ro.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Quiz


Testa dig utifrån nr 23-24!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons