Annons Annons
Annons Annons

Utlämnande av journaler
till tidning polisanmält

Nyheter 26 JUL 2017 Södertälje sjukhus har gjort en polisanmälan sedan det visat sig att Länstidningen i Södertälje kommit över ett trettiotal avidentifierade journaler.

bild

Att få snabb analys vid akut förgiftning ger säkrare vård Men möjligheten till akuta prov­­svar varierar över landet

Vårdutveckling 26 JUL 2017 I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier.

Annons Annons

»Det gäller att gardera sig för
miljön dit man ska«

bild

Människor & möten 26 JUL 2017 Olivia Kiwanuka är läkare på kirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har skrivit en bok om vildmarksmedicin – det område inom medicinen som fascinerar henne mest. 

Det kom ett brev ... Sjukvården – resa från fall till fall

Kultur 26 JUL 2017 Sjukvården då och nu representerar skilda verkligheter som binds samman av en resa. Psykiatern Ulf Rydberg, professor emeritus, Karolinska institutet, minns några av sina stopp på vägen. 

Ansvar på rätt nivå
i vården!

bild

Debatt 26 JUL 2017 De högsta ledningarna inom vården har ofta visat brist på verksamhetskunskap, haft dåligt genomtänkta förslag samt bristande förmåga och uthållighet. Stora organisationsförändringar och implementerande av olika ledningsfilosofier är inte ovanligt. Uppenbarligen har dessa åtgärder inte varit svaret på brist på vårdplatser och distriktsläkare, konstaterar Henrich Wilander.

Annons Annons
bild

Nätvård får pengar att rulla

Nyheter 25 JUL 2017 När patientbesöken hos de digitala vårdgivarna skjuter i höjden gör landstingens nota för nätvården detsamma. I Stockholm har kostnaderna per månad ökat från under hundra tusen kronor till flera miljoner kronor på ett år – men någon direkt avlastning för den reguljära primärvården går ännu inte att se. (5 kommentarer)

Annons Annons

»Om patienterna måste vänta en timme ber vi om ursäkt«

bild

Nyheter 25 JUL 2017 En länk mellan 1177 och en fysisk vårdcentral – så beskriver Johan Flodin, medicinskt ansvarig på Kry, den digitala vårdgivarens funktion. »Vi kan vara en första viktig kontakt för att slussa vidare till rätt vårdnivå«, säger han. (3 kommentarer)

»Ger man patienten makt att välja
måste regelverket
följa med«

bild

Nyheter 25 JUL 2017 När digitala vårdbesök i Jönköping jämställdes med fysiska var det för att öka tillgängligheten för regionens egna invånare. Men på grund av ersättningssystemen tog utvecklingen en annan väg – drygt ett år senare kommer majoriteten av patienterna från andra delar av landet.

Allvarliga arbetsmiljörisker
vid BUP i Uppsala

Nyheter 25 JUL 2017 En arbetsmiljökartläggning har påvisat en rad allvarliga brister i läkarnas arbetsmiljö vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om inte en trovärdig handlingsplan redovisas till den 25 augusti hotar Arbetsmiljöverket med vite.

Annons Annons

»... detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten
i kläm.«

bild

Krönika 25 JUL 2017 Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.   (1 kommentar)

Försämrad situation för asylsökande på Lesbos

Nyheter 25 JUL 2017 En stor andel av de asylsökande från flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos som sökt vård hos Läkare utan gränser mår psykiskt dåligt och har utsatts för tortyr och sexuellt våld. De får ändå inte den hjälp de behöver eftersom resurserna för hälso- och sjukvård minskat kraftigt. Nu slår Läkare utan gränser larm om förhållandena på ön.

Striden hårdnar
kring open access

bild

Nyheter 24 JUL 2017 Tyska universitet hotar att inte förnya sina avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Åtgärden är en del i kampen för att göra forskningsresultat fritt tillgängliga. Även i Sverige pågår förhandlingar med förlaget.

Annons Annons

»Erbjud gratis TBE-vaccin för barn«

bild

Nyheter 24 JUL 2017 Professorn och överläkaren Tomas Bergström vill att barn ska erbjudas gratis vaccin mot fästingburen hjärnhinne- och hjärninflammation, TBE.

5 frågor till
Sverre Wikström

bild

Författarintervjun 24 JUL 2017 Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism.

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

bild

Fallbeskrivning 24 JUL 2017 Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn.

bild

WHO nedgraderar Tamiflu

Nyheter 24 JUL 2017 Efter att studier ifrågasatt effektiviteten hos influensamedicinen Tamiflu har världshälsoorganisationen WHO nu nedgraderat läkemedlet på sin lista över viktiga läkemedel.

bild

KI-cirkus blir teater Pjäs om reformen som möjliggjorde Macchiariniaffären

Kultur 24 JUL 2017 Den 15 september får pjäsen »Stark som en räv« urpremiär på Östgötatatern. Pjäsen, skriven av dramatikern Ylva Lööf, är en politisk komedi om autonomireformen i universitets- och högskolevärlden – den reform som enligt henne gjort Macchiariniaffären möjlig.

bild

Resistens hotar aids-mål

Nyheter 21 JUL 2017 Antalet personer i världen som avlider i aids-relaterad sjukdom minskar. Men ökad förekomst av resistenta virusstammar hotar målet att stoppa aids till år 2030.

Det finns en naturlig förklaring till lägre antagningspoäng

bild

Debatt 21 JUL 2017 En redogörelse för höstens antagning till läkarprogrammet kan ge läsaren intrycket att färre söker till läkare då den visar att antagningspoängen sjunker. Det finns dock en naturlig förklaring till de lägre antagningspoängen, skriver Hannes och Jonas F Ludvigsson. (4 kommentarer)

Pulmonell hyper-tension vanligt vid kronisk lungsjukdom Europeiska riktlinjer kring utredning och behandling

bild

Översikt 21 JUL 2017 Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons