Annons
Annons

Danderyd backar från kritiserat antibiotikabeslut

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Efter hård kritik ändrar Danderyds sjukhus sitt beslut att använda en bredare antibiotika till följd av sjuksköterskebrist.

Stockholms läns landsting: Nytt jouravtal skjuts på framtiden

Nyheter 17 FEB 2017 Stockholms läkarförening varnade för kaos när landstinget sa upp de lokala jour- och beredskapsavtalen. Nu har landstinget skjutit upp införandet av det nya avtalet från april till sista augusti.

Annons Annons

Uppgifter från Amnesty: Läkare torterade fångar i syriskt fängelse

Nyheter 17 FEB 2017 I en ny rapport från Amnesty International avslöjas att tusentals fångar dött från omfattande tortyr och att cirka 13 000 fångar avrättats genom hängning mellan 2011 och 2015. De läkare, som skrev dödsattesterna, fick bara uppge två dödsorsaker: hjärtsvikt eller respiratorisk svikt.

Skyddsombud kräver åtgärder mot slarv med diarieföring

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Slarv med dokument som rör medarbetarnas säkerhet är oacceptabelt, menar huvudskyddsombudet i Region Uppsala – som kräver att Arbetsmiljöverket griper in.

bild

Nationell strategi för behandling vid tryckfallssjuka efterlyses

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (1 kommentar)

Annons Annons

Ja till att föra in rotavirusvaccin
i barnvaccinationsprogrammet

Nyheter 17 FEB 2017 Rotavirusvaccin uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier och kan föras in i nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det meddelar Folkhälsomyndigheten som utrett frågan.

Annons Annons

Majoriteten får återbesök i tid – med stora skillnader över landet

Nyheter 17 FEB 2017 65 procent av patienterna inom den specialiserade vården får återbesök inom måltiden. Men de regionala skillnaderna är stora – i Västerbotten får exempelvis bara 20 procent av patienterna återbesök i tid.

Kraftig ökning av antibiotikaresistens bland förskolebarn

bild

Nyheter 17 FEB 2017 Andelen förskolebarn i Uppsala som bär på ESBL-bildande tarmbakterier har ökat kraftigt mellan 2010 och 2016. Resultaten presenteras i en ny avhandling från Uppsala universitet.

bild

Bättre skolresultat och minskad frakturrisk med daglig skolidrott

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling.

Debattörer: Socialstyrelsen var partisk om nationella riktlinjer

Nyheter 16 FEB 2017 Partiskhet och toppstyrning har kännetecknat arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för vård vid ångest och depression. Det skriver tre debattörer, som varit med om att ta fram riktlinjerna, i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer)

Personalen ber IVO granska Sahlgrenskas akutmottagning

bild

Nyheter 16 FEB 2017 18 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset har skrivit ett brev till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och påtalat brister i patientsäkerheten på akutmottagningen. Det rapporterar Göteborgs-Posten, GP. (2 kommentarer)

Läkarförbundet ogillar förslag om höjd skatt för företagare

Nyheter 16 FEB 2017 Minskat utrymme för kapitalbeskattad utdelning med lägre skattesats är ett förslag från en utredning som har sett över skattereglerna i fåmansföretag. Men förslaget är fel väg att gå, skriver Läkarförbundet i sitt remissvar. (1 kommentar)

Annons Annons

Bra om bredden
i palliativ medicin

bild

Recension 16 FEB 2017 En nyligen utgiven bok som illustrerar bredden inom palliativ medicin recenseras av docenten Staffan Lundström, överläkare på Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms sjukhem. Boken lyfter fram bland annat den palliativa vårdens fyra hörnstenar – symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd.

Utbildning viktigare än bostadsort för skillnader i hälsa

bild

Nyheter 16 FEB 2017 Mer fokus bör läggas på hälsoskillnader mellan människor med olika utbildningsnivå. Det tycker Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap och ledamot i kommissionen för jämlik hälsa. (1 kommentar)

Kommissionen för jämlik hälsa: Stärk Folkhälsomyndighetens roll

Nyheter 16 FEB 2017 Kommissionen för jämlik hälsa anser att Folkhälsomyndigheten bör få en starkare och tydligare roll. Ett annat förslag är att inrätta ett råd för en god och jämlik hälsa.

Socialstyrelsen: AT på Åland blir kvar

bild

Nyheter 16 FEB 2017 Socialstyrelsen ändrar sig gällande möjligheten att göra AT på Åland. EU-direktivet kan kringgås med utbildning.

Förstudie om den nationella läkemedelslistan är på gång

Nyheter 16 FEB 2017 E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Läkarförbundet vill stärka kubanska läkares rättigheter

bild

Nyheter 16 FEB 2017 Läkarförbundet har inlett kontakt med en oberoende läkarorganisation på Kuba. Nu ska förbundet söka bidrag från Union to union för att stärka fackliga och mänskliga rättigheter i landet. (2 kommentarer)

bild

Utbredd kolonisering med vård-relaterade S epidermis på IVA

Nya rön 16 FEB 2017 Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken.

Umeå universitet och Socialstyrelsen: Längre skrivtid och nya chanser i det
nya kunskapsprovet

bild

Debatt 15 FEB 2017 Socialstyrelsen och Umeå universitet förlänger provtiden till fyra timmar för det teoretiska delprovet i det nya kunskapsprovet för läkare. Dessutom behöver de med underkända resultat vid de första två provtillfällena inte räkna in dem i de maximalt tre försök de har på sig att klara provet. Socialstyrelsen kommer att kontakta berörda. (1 kommentar)

Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons