Annons Annons
Annons Annons

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

bild

Nya rön 22 SEP 2017 Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology.

bild

Fler får LARO efter vårdval – men dödligheten minskar inte

Nyheter 22 SEP 2017 Ökad tillgänglighet och fler patienter i behandling sedan Region Skåne införde vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende. Men inte minskad dödlighet. Det visar en utvärdering från Malmö högskola.

Annons Annons

Vaccination mot hepatit B får nej

Nyheter 22 SEP 2017 Regeringen säger nej till vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu är det viktigt att beslutet inte feltolkas, menar Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Sjukvården i Örebro drabbades av omfattande IT-problem

Nyheter 22 SEP 2017 Efter en uppdatering av vårdsystem under natten drabbades både vårdcentraler och sjukhus i Region Örebro län under fredagsförmiddagen av ett IT-haveri. Problemen, som medfört längre väntetider för patienter under dagen, är nu avhjälpta. Det meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Våldet att födas

bild

Kultur 22 SEP 2017 Den franske obstetrikern Frédérick Leboyer hävdade att det våld som fostret utsätts för under den normala födelsen är traumatiserande och orsaken till en rad psykiska problem senare i livet. Budskapet fick många motståndare under resten av Leboyers liv.

Annons Annons

»Svårt skadade i strid är en stor medicinsk utmaning«

bild

Människor & möten 22 SEP 2017 Ortopedspecialisten Lars Wramdemark har tjänstgjort vid den rörliga kirurgiska enheten under den svenska FN-insatsen i Mali. Han ingick i ett team av sjukvårdspersonal som följde med soldaterna ut i öknen på längre spaningsuppdrag.

Annons Annons

Ny rapport: »USA fördröjer FN:s arbete för billigare läkemedel«

Nyheter 22 SEP 2017 USA och flera andra länder bromsar FN:s arbete för lägre priser på livräddande läkemedel – det hävdar företrädare för den globala hjälporganisationen Oxfam.

Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

bild

Medicinsk kommentar 21 SEP 2017 Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad. Efter ett flertal år uppnås djupt molekylärt svar hos ca 50 procent av patienterna; ca 50 procent av dem kan då avbryta behandlingen utan tecken på återfall.

»Informerar om fyndet på akuten, men oklart vad patienten tar till sig«

bild

Krönika 21 SEP 2017 Att åtgärda en potentiellt trasig cykel är långtifrån lika avgörande som att behandla en potentiellt sjuk patient. Men i båda fallen kan man välja antingen att följa expertens råd eller att följa den egna magkänslan och låta allt bli som det blir. Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, illustrerar dilemmat i sin krönika.

Annons Annons

Begreppen öppen och sluten vård ses över

bild

Nyheter 21 SEP 2017 Den pågående utredningen om att ställa om och modernisera den svenska sjukvården med fokus på primärvården utvidgas och ska bland annat analysera begreppen öppen och sluten vård. Det meddelade regeringen på tisdagen. (1 kommentar)

Läkarförbundet: Först en attraktiv primärvård – sedan kan dess ansvar breddas

Nyheter 21 SEP 2017 För att framtidsplanen för svensk hälso- och sjukvård ska lyckas måste man först få läkare att söka sig till och stanna kvar i primärvården. Den slutsatsen återkommer Läkarförbundet till gång på gång i sitt remissvar till Anna Nergårdhs delbetänkande »God och nära vård«.

bild

Väntetider inget nödvändigt ont

Debatt 21 SEP 2017 Utredningen »God och nära vård« föreslår att väntetiden till ett läkarbesök i primärvården ska bli högst 3 dagar. De allra flesta vårdcentraler klarar inte dagens 7 dagar. Vår uppfattning är att lagstiftningen och våra avtal är kontraproduktiva. Tillgängligheten måste styras på annat sätt, skriver Carola Johansson och Lars Agréus.

Annons Annons

Superdatorn Watson långt från att revolutionera cancervården

Nyheter 21 SEP 2017 IBM:s hajpade superdator Watson är fortfarande inte i närheten av att revolutionera cancervården enligt en ny granskning. Nu varnar en svensk AI-forskare landsting och regioner för att köpa in ny teknik innan nyttan visats i stora kliniska studier.

bild

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn kopplad till ökad cancerrisk

Nya rön 21 SEP 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar barn leder inte bara till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet. Risken för cancer ökar också. (1 kommentar)

Resultat talar för brister i metod för åldersbedömning

bild

Debatt 20 SEP 2017 Det finns indikationer på allvarliga brister i Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinska åldersbedömningar (röntgen av visdomständer och MR knä). Nyligen redovisades resultatet av de bedömningar som utförts till och med sista juli i år. RMV:s siffror visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att knäleden mognat före tänderna än tvärtom, skriver Fredrik Tamsen.  (10 kommentarer)

Journalsystem tappade viktig information om läkemedel

Nyheter 20 SEP 2017 Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm anmäler att ett problem i journalsystemet Cosmic gör att information om läkemedel försvinner. Det kan få allvarliga följder för patientsäkerheten, menar sjukhuset.

Landstinget tar till flera åtgärder för att kapa höga NKS-kostnader

Nyheter 20 SEP 2017 För att komma till rätta med de höga kostnaderna för anpassningar och tilläggsbeställningar på Nya Karolinska Solna presenterar nu finanslandstingsrådet i Stockholm ett antal åtgärder – och öppnar för att omförhandla hela OPS-avtalet.

Läkarförbundet om höstbudgeten: Bra satsningar – men mer behöver göras

bild

Nyheter 20 SEP 2017 På onsdagen presenterar regeringen höstens budgetproposition. Läkartidningen går igenom de viktigaste punkterna för hälso- och sjukvården – där Sveriges läkarförbund särskilt välkomnar satsningarna inom psykiatri.

bild

De löste knepig ekvation: Nytt arbetssätt gav mindre stress och mer vård – till lägre pris

Nyheter 20 SEP 2017 Mer vård till samma pris och nöjdare personal och patienter. Det var uppdraget som gavs till projektet »Framtidens vårdavdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg för tre år sedan. Läkartidningen besökte avdelning 349 för att ta reda på hur det har gått. 

Facket positivt till nytt arbetssätt men frågande till apotekarens roll

Nyheter 20 SEP 2017 Sjukhusläkarna Göteborg är sammantaget positiva till en hel del av arbetssättet som används på Framtidens vårdavdelning. Dock ifrågasätts apotekarens roll.

Annons Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons Annons