Annons
Annons
Annons Annons

Läkemedelsbehandling av epilepsi: Många nya alternativ men måttliga framsteg

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Nya antiepileptika har möjliggjort en högre grad av individualisering, men behandlingen är fortfarande att betrakta som symtomatisk och syftar till att minska risken för anfall. Inget talar för att dagens behandling påverkar den underliggande sjukdomsprocessen och »botar« epilepsin. 

Feldiagnos inte ovanligt vid utredning av epileptiska anfall

Temaartikel 22 MAJ 2018 Diagnostik av epileptiska anfall är beroende av god anamnes och vittnesbeskrivning. God kännedom om symtomen både vid olika anfallstyper och vid en rad differentialdiagnostiska tillstånd är viktigt. Feldiagnos är inte ovanligt, och öppenhet för att ompröva diagnosen behövs.

Annons Annons

Epilepsi 2.0: Vad varje läkare bör veta

bild

Temainledning 22 MAJ 2018 Den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen, epilepsi, är en angelägenhet för alla läkare. Här får du uppdaterad kunskap vad gäller klassifikation, utredning, behandling med mera.

Orsaker, prognos och förekomst av epilepsi

bild

Temaartikel 22 MAJ 2018 Mellan 60 000–70 000 personer i Sverige har aktiv epilepsi. Epilepsi kan både orsaka, och vara en följd av, andra sjukdomstillstånd. I den nya epilepsiklassifikationen har stor vikt lagts på att identifiera och klassificera orsaken bakom varje individs epilepsi. 

Nya reviderade klassifikationer av epilepsianfall och sjukdomstyp

Temaartikel 22 MAJ 2018 Varje sjukdom behöver enhetlig terminologi för att möjliggöra kommunikation och utveckling. Epilepsi, som är en mycket heterogen sjukdom avseende orsaker och uttryck, är inget undantag. Den internationella epilepsiorganisationen ILAE har nyligen publicerat tre viktiga dokument: ny klinisk definition av epilepsi, ny anfallsklassifikation och ny epilepsiklassifikation.

Annons Annons
bild

Svårt att få brist på protein – för högt intag större risk

Medicinsk kommentar 21 MAJ 2018 Frågan om proteinbrist dyker ständigt upp, speciellt för vissa grupper, t ex kroppsbyggare och vegetarianer. Men vi behöver inte vara rädda för att få proteinbrist om vi äter lagom mängd mat, oavsett vilken kosttyp vi väljer.

Annons Annons

Ny nationell strategi för cancervården

bild

Nyheter 21 MAJ 2018 Regeringen presenterar nu en ny nationell linje för hur cancervården ska förbättras fram till år 2025. Fokus ligger bland annat på bättre rehabilitering för dem som haft cancer.

Tonårsaborter fortsätter minska

Nyheter 21 MAJ 2018 Färre tonårsaborter och fler tidiga aborter. Det är trender som fortsätter, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det har också blivit vanligare med hemaborter.

Karolinska institutets rektor: Anonymitet ger inte rätt att publicera falska uppgifter

bild

Nyheter 21 MAJ 2018 Det kan finnas skäl för anonymitet i exceptionella fall – men det ger inte rätten att uppge en falsk tillhörighet. Det svarar Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen den indiska tidskrift som publicerat en kommentar av pseudonymen »Lars Andersson«.

Annons Annons

Fyra obehöriga läkare arbetade på vårdcentral – IVO riktar kritik

Patientsäkerhet 21 MAJ 2018 Ett vårdbolag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att ha låtit så kallade läkarassistenter arbeta självständigt som läkare på en vårdcentral.

Vård i världsklass kräver en svensk fastläkarreform

bild

Debatt 21 MAJ 2018 Som snart färdig allmänspecialist vill Morten Agger se en primärvårdsreform där han kan bli fastläkare och egenföretagare. För att axla ansvaret som allmänläkare är en reform av sjukvården och utbyggnad av primärvården nödvändig, anser han.

Läkare för miljön bakom läkemedels effekt på miljön i Fass

bild

Människor & möten 21 MAJ 2018 Läkare för miljön har nu funnits i 27 år, ändå är föreningen relativt okänd bland läkarkollegerna. Infektionsläkaren Sven Blomqvist, pensionerad, är vald till ordförande för tredje gången i rad. Han berättar om konkreta resultat som har uppnåtts genom åren.   

bild

Fikru Maru vägrar bli skrämd

Nyheter 18 MAJ 2018 Fikru Maru kommer att fortsätta arbeta med det hjärtsjukhus han startat i Etiopien. »Ingen kommer att skrämma mig«, berättade han på en presskonferens på fredagen, mindre än tolv timmar efter att han kommit hem.

bild

Läkare sysslolösa på intensivakut

Nyheter 18 MAJ 2018 Samtidigt som flera akutmottagningar i Stockholm går på knäna ekar den nyöppnade intensivakuten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna nästan tom. Det rapporterar Aftonbladet. (3 kommentarer)

bild

Unga canceröverlevare har sämre sexuell hälsa än andra unga

Nya rön 18 MAJ 2018 En studie visar att unga kvinnliga och manliga canceröverlevare känner sig mindre attraktiva på grund av kroppsliga ärr och upplever lägre tillfredsställelse beträffande sexuell funktion än de jämförande kontrollerna.

Göran Stiernstedt får ett halvår till på sig

bild

Nyheter 18 MAJ 2018 Utredningstiden för Göran Stiernstedts utredning »Ordning och reda i vården« förlängs med ett halvår. Det beslutade regeringen på torsdagen. (1 kommentar)

Psykisk ohälsa bland chefer inom vård och omsorg sätts i fokus

bild

Nyheter 18 MAJ 2018 Både Saco och Arbetsmiljöverket har varnat för att den pyskiska ohälsan bland chefer i vård och omsorg ökar. Nu vill socialminister Annika Strandhäll (S) och Saco:s ordförande tillsammans lyfta frågan.

Ingen obligatorisk sidotjänstgöring i Västra Götaland

bild

Nyheter 18 MAJ 2018 Nu backar Västra Götalandsregionen från förslaget om obligatorisk sidotjänstgöring i primärvården för vissa sjukhusbundna ST-tjänster. I stället kommer ett pilotförsök starta där ST-läkarnas deltagande är frivilligt.  (1 kommentar)

Styrningen av ST-tjänster ska öka

Nyheter 18 MAJ 2018 Västra Götalandsregionen ökar den regionala styrningen av ST-tjänster inom sjukhusanknutna specialiteter för att få en bättre balans. Personaldirektören har dessutom fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av en central styrning av alla tjänster.

bild

Fikru Maru hemma i Sverige igen

Nyheter 18 MAJ 2018 Efter fem år i etiopiskt fängelse återvände den svenska hjärtläkaren Fikru Maru till Sverige på fredagsmorgonen. »Det känns helt otroligt«, säger han till Expressen.

Annons
Annons

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.
Annons
Annons