Annons
Annons
Annons Annons

HTA-rapporter gör vården mer evidensbaserad

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor.

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 Implementering kräver noggrann reflektion kring om den aktuella lösningen är den bästa, vad som konkret behöver göras annorlunda när innovationen används och hur beteendeförändring ska vara möjlig och önskvärd på både kort och lång sikt.

Annons Annons
Annons Annons
bild

Innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

Temaartikel 12 NOV 2019 För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna.

5 frågor: »Svårt att förändra vissa beteendemönster inom vården«

bild

Författarintervjun 12 NOV 2019 Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens.

bild

Stabsläge efter problem med kraschade datorer avblåst

Nyheter 11 NOV 2019 NU-sjukvården i Västra Götaland blåste på måndagen av sitt stabsläge efter den senaste tidens eskalerande datorproblem. Och regionen hoppas ha bytt ut de trasiga datorerna under veckan.

Annons Annons
bild

John Ioannidis - professorn som går till attack mot dålig forskning

Nyheter 11 NOV 2019 Läkaren och Stanfordprofessorn John Ioannidis har nått stjärnstatus genom att rikta strålkastarljuset mot problemet med felaktiga forskningsresultat. Andra talar om en kris – själv ser han en chans att göra forskningen bättre.

»Under AT har vi fått förmånen att arbeta inom olika områden«

bild

Krönika 11 NOV 2019 Bra ändå med AT, tänker Mia Lind och skriver om förmånen att ha fått arbeta inom olika områden och öva på olika kompetenser på vägen till legitimation, kvittot på att man är »en hel läkare«. Men nu ska allmäntjänstgöringen fasas ut och bastjänstgöringen fasas in.

Annons Annons

Rekordmånga anmälningar under Donationsveckan

bild

Nyheter 11 NOV 2019 Socialstyrelsens donationsregister fick över 21 000 anmälningar under årets donationsvecka. Det innebär nytt rekord för antalet anmälningar under kampanjveckan.

Fem nya namn föreslås ta plats i SLF:s styrelse

bild

Nyheter 11 NOV 2019 Jonas Ålebring lämnar Läkarförbundets styrelse. Därmed behövs totalt fem nya personer väljas in. Nu har valberedningen lämnat in sina förslag inför fullmäktigemötet i slutet av november.

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

bild

Medicinsk kommentar 11 NOV 2019 Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion.

Apropå! Livslångt lärande och kortad läkarutbildning

bild

Debatt 11 NOV 2019 Tord Bergmark ställer sig frågan om huruvida den nu starka betoningen av livslångt lärande ses som en kompensation för den förkortade läkarutbildningen. (1 kommentar)

bild

153 barnläkare protesterar mot besparingar i Stockholmsvården

Nyheter 08 NOV 2019 Efter beskedet om storvarsel på Karolinska universitetssjukhuset har nu 153 barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus skickat ett öppet brev till ansvariga politiker i regionen. I brevet uttrycker läkarna en stor oro inför framtiden. (1 kommentar)

bild

Omplacerad överläkare kräver att få tillbaka tjänsten på Karolinska

Nyheter 08 NOV 2019 Överläkaren som omplacerats efter anklagelser om antisemitism överväger att stämma Karolinska universitetssjukhuset. Han kräver nu att få återgå i klinisk tjänst, enligt SVT.

En pedagogisk beskrivning av psykopati

bild

Recension 08 NOV 2019 I en ambitiöst och pedagogiskt upplagd bok ger författarna en medryckande beskrivning av fenomenet psykopati. Där finns såväl vinjetter som fallskildringar men inte ett spår av psykodynamiskt tänkande, menar Läkartidningens recensent, själv med bakgrund som psykiater och psykoanalytiker. (1 kommentar)

»Ultraljudsbilder fascinerar mig – de är som konstverk«

bild

Människor & möten 08 NOV 2019 Lil Valentin, professor, överläkare och forskare inom gynekologisk ultraljudsdiagnostik, belönades nyligen med Ian Donald Gold Medal, en prestigefylld internationell utmärkelse för framstående vetenskapliga bidrag inom specialiteten. (1 kommentar)

bild

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med ett nytt formulär

Nya rön 08 NOV 2019 En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn.

bild

Patientens tillit börjar med ledningens tillit till professionen

Debatt 08 NOV 2019 Tillit till läkarna och andra vårdprofessioner är sjukvårdssystemets största tillgång. Dess betydelse kan inte överskattas. Antalet studier om tillit har ökat explosionsartat, och en ny insikt är att tilliten måste börja inom politiken, i chefsleden och i staber, skriver Louise Bringselius och Björn Eriksson. (1 kommentar)

bild

Anna Starbrink: Karolinska borde ha dragit ned tidigare

Nyheter 07 NOV 2019 Karolinska universitetssjukhuset borde ha dragit ned på läkare och annan personal tidigare. Det säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, apropå sjukhusets varsel.

Läkare krävs på 16 miljoner efter påhittade besök

bild

Nyheter 07 NOV 2019 En läkare måste betala tillbaka varenda krona som han fått i ersättning från Region Stockholm med stöd av nationella taxan under åren 2012 till 2017. Det handlar om drygt 16 miljoner kronor plus ränta.

bild

Två sjukhus i stabsläge – problem med många datorer som kraschat

Nyheter 07 NOV 2019 Tusentals datorer i Västra Götalandsregionens verksamheter har kraschat den senaste tiden. NU-sjukvården har gått upp i stabsläge på grund av problemen.

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.