Annons

Annons
bild

Patient-
kommentarer överklagas

Nyheter | Torsdagens beslut i Uppsala läns landsting om att patienter ska kunna kommentera i anslutning till nätjournalerna överklagas av läkarföreningen. () 19 DEC 2014

Dödligheten ökade bland
kvinnor som tjänar minst

Nyheter | Mellan tidigt 1990-tal och 2007 ökade dödligheten hos de kvinnor i Sverige som tjänade minst. Men den sjönk rejält bland männen och kvinnorna som tjänade mest, avslöjar en färsk studie från Stockholms universitet. (1 kommentar) 19 DEC 2014

Annons Annons

Så anmäler du incidenter med medicintekniska produkter

Nyheter | Anmäler du problem med medicintekniska produkter? Läkemedelsverket misstänker en underrapportering på området. Nu har ett informationsblad tagits fram för att få in fler rapporter () 19 DEC 2014

bild

Sjukvårdens bemanningsproblem sätts under Riksrevisionens lupp

Nyheter | Riksrevisionen ska granska kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. En rapport väntas komma hösten 2015. () 19 DEC 2014

Strukturerade läkemedelssamtal på apotek – nyttan inte utredd

Nyheter | Strukturerade läkemedelssamtal på apotek går att genomföra, men det skulle underlättas av en samverkan med förskrivarna. Det säger Läkemedelsverket nu i en slutrapport till regeringen. () 19 DEC 2014

bild

Män har högre risk än kvinnor
för typ 2-diabetes
Flera faktorer samverkar till att män i arbetsför ålder bör ses som riskgrupp

Kommentar | Ökad bukfetma till följd av fysisk inaktivitet, ökat kaloriintag och ökad tobaks- och alkoholkonsumtion är en inkörtsport till typ 2-diabetes. Män tycks vara känsligare för dessa riskfaktorer än kvinnor. () 19 DEC 2014

Elektronisk rapportering av biverkningar färdigt att prövas

Nyheter | Läkemedelsverket har tagit fram en pilot för elektronisk rapportering av biverkningar – en direktlinje mellan patientjournalen och myndigheten. () 19 DEC 2014

Läkare stämmer Google

Nyheter | En läkare i Skåne har stämt Google. Anledningen är att företaget vägrar ta bort en sökträff som länkar till en diskussionstråd om honom på Flashback. () 18 DEC 2014

Effektiv och säker metod
vid akut ischemisk stroke

Nya rön | Intraarteriell trombektomi vid akut ischemisk stroke orsakad av ocklusion av kärlen i hjärnans främre cirkulation, påbörjad inom sex timmar från symtomdebut, är en effektiv och säker behandlingsmetod. Den slutsatsen drar författarna till en artikel i New England Journal of Medicine. () 18 DEC 2014

Helt OK nivå, tycker MSF

Nyheter | Läkarstudenter fick i snitt drygt 25 000 kronor i månadslön när de vikarierade som underläkare i somras. Det visar färsk lönestatistik. En helt ok nivå, enligt Medicine studerandes förbund (MSF). () 18 DEC 2014

»Patientens noteringar« i nätjournal klubbat i Uppsala

Nyheter | I dag beslutade produktionsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län att patienterna ska få möjlighet att kommentera sina journaler på nätet. En tjänst som läkarföreningen är starkt kritisk till. (1 kommentar) 18 DEC 2014

Myndigheter uppmanar till vaksamhet

Nyheter | I år har det var ovanligt många fall av kikhosta. En expertgrupp på  Folkhälsomyndigheten arbetar nu med att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om kikhosta. () 18 DEC 2014

Flest barn föds med kejsarsnitt på Danderyds sjukhus

Nyheter | Kejsarsnitt blir allt vanligare. På Danderyds sjukhus föds nästan en fjärdedel av barnen med kejsarsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. () 18 DEC 2014

Psykiskt sjuka dör oftare i förtid

Nyheter | Psykiskt sjuka har en överdödlighet i vanliga folksjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. () 18 DEC 2014

Riksstämman hålls även nästa år

Nyheter | Medicinska riksstämman kommer att arrangeras även 2015. Det beslutade Läkaresällskapets styrelse i går tisdag. () 17 DEC 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 51–52/2014

Idéburen vård –liten men växande sektor

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Ebola-utbrottet

Här hittar du fler artiklar om ebola.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons