Annons

Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Patienters möjlighet kommentera stoppad

Nyheter | Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in. () 19 SEP 2014

bild

Bensodiazepiner kopplas till Alzheimers sjukdom

Nya rön | Användning av bensodiazepiner förknippas med ökad risk för Alzheimers sjukdom, enligt en studie som publiceras i BMJ. Studiens resultat understryker vikten av att vid ordination av bensodiazepiner försöka hålla behandlingen så kort och så lågintensiv som möjligt. (3 kommentarer) 19 SEP 2014

Annons Annons
bild

Neonatal omvårdnad är ett viktigt forskningsområde

Debatt | Det är av stor vikt att stötta och utveckla den neonatala omvårdnadsforskningen, skriver Mats Eriksson och medförfattare. () 19 SEP 2014

bild

Omfattande samsjuklighet
vid utmattnings-syndrom

Nya rön | I en nyligen försvarad avhandling studerades samsjuklighet med depression och ångest hos patienter med misstänkt utmattningssyndrom (UMS). Studien visar att UMS är en allvarlig sjukdom med ett flertal somatiska symtom och ett långt förlopp. (1 kommentar) 18 SEP 2014

Lovvärt men osmält om krisstöd

Recension | En ny bok med både aktualitet och ambition vill ge stöd i modern krishantering. Med blandade resultat, anser recensenten. (1 kommentar) 19 SEP 2014

Även Sundsvalls sjukhus riskerar att få betala nytt miljonvite

Nyheter | Det miljonvite som Sundsvalls sjukhus tvingades betala förra året tycks inte ha minskat arbetsmiljöproblemen. En tillsyn från Arbetsmiljöverket visar att situationen är fortsatt svår för personalen. Nu hotas sjukhuset av nya miljonböter. (1 kommentar) 18 SEP 2014

Lång väntan på parkinsondiagnos

Nyheter | En tredjedel av alla personer i Europa med Parkinsons sjukdom fick vänta mer än ett år på att få en korrekt diagnos, och endast tolv procent fick direkt remiss till en parkinsonspecialist. Det visar en ny europeisk patientenkät. () 18 SEP 2014

bild

Västerås + Wroclaw = sant

Nyheter | Sverige måste bli bättre på att fånga upp svenska läkarstudenterna som läser i utlandet. Det tycker professorn och forskaren Jerzy Leppert – eldsjälen bakom ett samarbete mellan Västmanland och Polen. (2 kommentarer) 17 SEP 2014

bild

Ny neonatalenhet minskar risken för smittspridning

Debatt | Den nya neonatalenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad är bland annat utformad för att minimera risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner, skriver Olle Wik och KG Ellström. () 18 SEP 2014

Kort gångtest ger snabbt svar på utveckling av MS

Nya rön | I JAMA Neurology konstateras att ett mycket enkelt test, »Timed 25 foot walk test«,  har ett bra prediktivt värde vid multipel skleros. () 18 SEP 2014

Med vapen
i hand
till strid mot osynlig fiende

Krönika | När fienden är osynlig men mycket nära får krigaren ta hjälp av doktorns vapen. Gunnar Birgegård, överläkare i hematologi, professor emeritus, berättar. () 18 SEP 2014

16 läkare i nytt vetenskapligt råd på Läkemedelsverket

Nyheter | Läkemedelsverket har inrättat ett nytt vetenskapligt råd med syfte att ge myndigheten ett utökat vetenskapligt stöd och en bredare förankring i sjukvården i läkemedelsrelaterade frågor. () 17 SEP 2014

Hormonbehandling i klimakteriet – risk för oseriös verksamhet

Debatt | Oseriös verksamhet kan komma att ta över klimakterierådgivning och hormonförskrivning, skriver Hilde Löfqvist och Eva Rylander. () 17 SEP 2014

Färre fall av dykarsjuka i Västra Götaland

Originalstudie | Snabbt och korrekt omhändertagande av patienter som uppsöker sjukvård i samband med dykning är viktigt; utebliven behandling kan leda till bestående sequelae. Det finns dock en risk att kunskaperna om diagnostik och behandling av dessa fall inte kan upprätthållas. () 16 SEP 2014

Allvarliga konsekvenser
av frekvent cannabismissbruk

Nya rön | Kortare skolgång och vanligare med självmordsförsök bland personer som rökt cannabis ofta i unga år. Det visar en undersökning gjord på drygt 3 700 individer som ingått i två omfattande longitudinella studier, sammanfattade i Lancet Psychiatry. () 17 SEP 2014

Senaste nummer

Senaste nummer

Nr 38/2014

Färre fall av dykarsjuka

Tidigare nummer

Nya arkivet

Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Astrid Lindgren-fallet

Här hittar du artiklarna om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Böcker

Beställ en bok från Läkartidningen!

Läkartidningen arrangerar

Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons