Annons
Annons Annons
bild

Många står i kö för hiv-profylax

Nyheter 16 JUL 2019 Intresset för hiv-behandling i förebyggande syfte är större än väntat, enligt läkare på Södersjukhuset i Stockholm. 

bild

Kvinnoklinik sållar bort abortmotståndare vid anställning

Nyheter 16 JUL 2019 Nya medarbetare på kvinnokliniken i Karlskrona får numera ange om de vill medverka vid aborter i sitt anställningskontrakt. På så sätt sållas abortmotståndare bort redan från början.

Annons Annons

Ny studie: anorexi är inte bara en psykiatrisk sjukdom

bild

Nyheter 16 JUL 2019 En stor internationell studie stärker bilden av att anorexi verkar vara en både metabol och psykiatrisk sjukdom. Bakom fynden står bland annat forskare vid Karolinska institutet.

Ivo-kritik för otillräcklig tillsyn av patient med hög suicidrisk

bild

Patientsäkerhet 16 JUL 2019 Patient med självmordstankar lämnades ensam med tillsyn var 15:e minut. Kort därefter suiciderade patienten.

Annons Annons
bild

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år

Nyheter 15 JUL 2019 Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.                                   

bild

JO: Psykakuten i Göteborg är för liten

Nyheter 15 JUL 2019 Psykakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg är underdimensionerad – det konstaterar Justitieombudsmannen efter en inspektion. Regionen uppmanas nu att se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna ha koll på patienterna, som ibland kan uppgå till ett 30-tal samtidigt.

Blodtransporter med drönare testas i Göteborg

bild

Nyheter 15 JUL 2019 Västra Götalandsregionen och ett företag genomför testflygningar med en drönare som ska transportera blod mellan Sahlgrenska och Mölndals sjukhus. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

Ivo-kritik för provtagning utan medgivande

Patientsäkerhet 15 JUL 2019 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en region för att blodprover togs under ett ingrepp utan att patienten gett sitt medgivande eller informerats. Patienten var sövd.  (3 kommentarer)

Nya Karolinska skickar smutsiga operationsinstrument till Gävle

Nyheter 12 JUL 2019 Sterilcentralen vid Nya Karolinska Solna skickar sedan i juni operationsinstrument från Astrid Lindgrens barnsjukhus till Gävle sjukhus för rengöring. Det rapporterar Gefle Dagblad.

bild

Stor läkemedelsbrist i Europa

Nyheter 12 JUL 2019 Det råder brist på läkemedel på flera håll i Europa. För att få bukt med problemet föreslår Nederländerna och Frankrike en offentligt ägd europeisk läkemedelstillverkare. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Brist på vårdplatser runt om i landet

bild

Nyheter 12 JUL 2019 Från flera håll i landet kommer uppgifter om att vårdplatsläget är tufft nu i sommar. Men att patienter skulle behöva ta med sig matsäck för ett dygn till akuten på Sunderby sjukhus, som rapporterats i medier, stämmer inte enligt ansvariga för akuten.

bild

Patientnämnd: Vårdgivare har dålig kunskap om klagomålssystemet

Nyheter 12 JUL 2019 Vårdgivare verkar inte känna till hur det nya klagomålssystemet fungerar. Det konstaterar Patientnämnden i Region Stockholm i en skarp skrivelse till Socialstyrelsen.

Karolinska inför ny metod för att screena patienter på intensiven

bild

Nyheter 12 JUL 2019 Läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har utvecklat ett screeninginstrument som ska göra det lättare att fånga upp patienter som mår psykiskt dåligt efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning. Efter sommaren införs det i kliniken.

Nu blir det lättare att förskriva licensläkemedel med litium

bild

Nyheter 11 JUL 2019 På grund av bristen på litiumläkemedlet Lithionit har Läkemedelsverket beslutat att tillfälligt släppa på kraven för att lämna ut licensläkemedel med litium. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter.

»Låt läkaren få makten över sjukskrivningen«

bild

Nyheter 11 JUL 2019 Försäkringskassans system för bedömning av läkarintyg i sjukskrivningsprocessen är dysfunktionellt och rättsosäkert. Det skriver sex allmänläkare på SvD Debatt. (2 kommentarer)

Risk för brist på blod

Nyheter 11 JUL 2019 Läget är ansträngt på landets blodcentraler, och framför allt är det storstadsområdena som behöver mer färskt blod. Det rapporterar TT. ()

Ytterligare svar till DN:s Barbro Hedvall

Nyheter 11 JUL 2019 »Det är mig Barbro Hedvall skriver om i sin ledare«, skriver underläkaren Fanny Nilsson i DN i dag. (1 kommentar)

Läkarutbildningen lockar något fler

Nyheter 11 JUL 2019 Det är både fler förstahandssökande och fler som blivit antagna till landets läkarutbildningar jämfört med förra året. Det visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR). ()

Annons Annons

Filippinerna ska vaccinera miljontals mot mässling

Nyheter 11 JUL 2019 Sjukvården i Filippinerna tampas med ett stort utbrott av mässling. För att få ett stopp på utbrottet planerar landet att vaccinera åtta miljoner barn under de kommande två månaderna. Det rapporterar Sveriges Radio. ()

Ivo överklagar dom om legitimation för plastikkirurg

Nyheter 10 JUL 2019 Efter en dom i förvaltningsrätten fick en kritiserad plastikkirurg tillbaka sin återkallade legitimation. Nu har Inspektionen för vård och omsorg överklagat förvaltningsrättens dom till kammarrätten med hänvisning till patientsäkerheten. ()

Ansträngt vårdplatsläge i Stockholm

Nyheter 10 JUL 2019 Antalet disponibla vårdplatser i Region Stockholm går i veckan ner på sommarens lägstanivå. Vårdplatsbristen oroar Stockholms läkarförening, rapporterar Dagens Nyheter. (1 kommentar)

Kontrollpunktshämmare kvalar in på lista över livsnödvändiga läkemedel

Nyheter 10 JUL 2019 Immunkontrollpunktshämmare vid cancer hör till nytillskotten på Världshälsoorganisationen WHO:s lista över livsnödvändiga läkemedel. Tre nya sistahandsantibiotika mot multiresistenta bakterier är andra nyheter. ()

Annons Annons

Psykiatripatient avled efter bristande somatisk vård

Patientsäkerhet 10 JUL 2019 En patient som vårdades på en psykiatrisk avdelning avled i hjärtinfarkt. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar psykiatrin för att inte ha utrett och övervakat patientens somatiska hälsa. ()

Nätläkare kritiseras av Ivo för brister i anamnes och bedömning

Patientsäkerhet 10 JUL 2019 En läkare vid ett nätläkarföretag kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för otillräcklig anamnes och bristfällig bedömning. (4 kommentarer)

SLF: Bra om polisen transporterar tvångsvårdade

Nyheter 10 JUL 2019 Regeringen vill att polisen ska genomföra transporter av frihetsberövade där det är lämpligt. Bra förslag, anser Läkarförbundet som pekar på att dagens regler där Kriminalvården har transportansvaret kan medföra fördröjningar för tvångsvårdade. (2 kommentarer)

Harriet Wallberg ska se över Smers uppdrag

Nyheter 09 JUL 2019 Socialminister Lena Hallengren (S) har gett Harriet Wallberg i uppdrag att analysera behovet av etiska analyser på nationell nivå och se över Statens medicinsk-etiska råds uppdrag. (1 kommentar)

Regeringen föreslår straff för »sabotage mot blåljusverksamhet«

Nyheter 09 JUL 2019 Regeringen har lämnat proposition om strafflagstiftning för sabotage mot blåljusverksamhet. Regeringen har tagit visst intryck av Lagrådets kritik. ()

Brittiska pojkar erbjuds HPV-vaccin

Nyheter 09 JUL 2019 Med start efter sommaren erbjuds även brittiska pojkar HPV-vaccin inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. I Sverige bereds frågan fortfarande i Regeringskansliet. (1 kommentar)

Fler får vänta längre på tid hos BUP

Nyheter 09 JUL 2019 Uppåt var tredje barn eller ungdom väntade mer än en månad på att få tid för första bedömning hos BUP under 2018, enligt siffror från SKL som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt. (6 kommentarer)

Läkare kritiseras för att inte ha avbrutit undersökning tidigare

Patientsäkerhet 08 JUL 2019 Inspektionen för vård och omsorg kritiserar en läkare för att inte ha avbrutit en endoskopisk undersökning av gallvägarna i ett tidigare skede. ()

EU-samarbete för att ta grepp om restnoteringar

Nyheter 08 JUL 2019 Nu ska sjukvården få snabbare och bättre information om restnoterade läkemedel. Läkemedelsmyndigheterna i Europa har nämligen tagit fram vägledning för hur läkemedelsföretag och läkemedelsmyndigheter ska agera. (2 kommentarer)

Sylf svarar DN:s Barbro Hedvall

Nyheter 08 JUL 2019 »Sådana läkare vill vi inte ha«, skrev DN:s ledarskribent Barbro Hedvall i helgen apropå underläkare som vill byta yrke. Hon får svar av Sveriges yngre läkares förening.  (2 kommentarer)

Socialstyrelsen ska stärka uppföljning i primärvården

Nyheter 08 JUL 2019 Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården i takt med omställningen till en mer nära vård.  ()

SBU ser över behandling vid komplexa smärttillstånd

Nyheter 08 JUL 2019 Nu ska Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, på regeringens uppdrag utvärdera behandlingsmetoder vid komplexa och långvariga smärttillstånd. Myndigheten ska också titta närmare på behandling och rehabilitering vid fibromyalgi. (1 kommentar)

Drönarprojekt i Västerbotten får miljonstöd

Nyheter 05 JUL 2019 Energimyndigheten har beviljat Region Västerbotten och Glesbygdsmedicinskt centrum 6,2 miljoner för att genomföra skarpa tester med drönare som ska frakta läkemedel, blodprov och utrustning i glesbygd. (2 kommentarer)

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.