Annons
Annons
Annons Annons
bild

»Inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt«

Nyheter 19 APR 2018 Att ställa diagnos vid ett digitalt vårdbesök, utan att träffa patienten, saknar helt vetenskapligt stöd och bör betraktas som en experimentell verksamhet. Det hävdar läkare och andra företrädare för Camtö i Örebro, som kartlägger nytta och risker med hälso- och sjukvårdens metoder.

bild

Sjukhus röjde patientdata i jobbannons

Nyheter 18 APR 2018 I hopp om att rekrytera specialistsjuksköterskor gjorde Sahlgrenska universitetssjukhuset ett utskick till 400 personer över hela Sverige – med en bild där flera patienters personnummer syntes. Nu anmäler sjukhuset händelsen enligt lex Maria.

Annons Annons

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

bild

Nyheter 18 APR 2018 Sahlgrenska universitetssjukhuset redovisar ett underskott på 114 miljoner kronor för årets tre första månader. I går beslutade sjukhusets styrelse om förstärkta åtgärder för att få budgeten i balans. Bland annat behöver bemanningen minska med 300 tjänster.

bild

Vägen till en svensk läkarlegitimation

Nyheter 18 APR 2018 Det medicinska kunskapsprovet har mött hård kritik. Hittills har 16 utländska läkare fått en svensk legitimation den vägen – och de provansvariga är nöjda.  Läkartidningen var med under det sjätte praktiska delprovet i Göteborg.

bild

Delade meningar om kardiologers plats vid trombektomi

Nyheter 17 APR 2018 I Sundsvall finns planer på att låta kardiologer genomföra trombektomi vid akut stroke, för att ge fler patienter tillgång till behandlingen. Men det är en dålig idé, anser företrädare för Nationella arbetsgruppen för stroke. (1 kommentar)

Annons Annons

Experter sågar gråzonsutredningen: »Förslaget om att kalla viss sjukvård forskning bör inte genomföras«

bild

Nyheter 17 APR 2018 Företrädare för Statens medicinsk-etiska råd och Kungliga vetenskapsakademien är mycket kritiska till »gråzonsutredningens« förslag om att obeprövade metoder som används i sjukvården ska klassas som forskning och etikprövas.

bild

NKS-överläkare starkt kritisk till sjukhusledningen efter dödsfall

Nyheter 17 APR 2018 Överläkaren Jarl Ehrenberg på Nya Karolinska i Solna, NKS, menar att den patient som avled i anslutning till med ett IT-haveri i slutet av förra året har fått »betala det ultimata priset för en prestigefylld sjukhusledning«.

Facebook ville dela patientdata för forskning

bild

Nyheter 17 APR 2018 Facebook undersökte intresset hos flera stora amerikanska sjukhus om att dela patientdata. Projektet lades dock på is efter en nyligen uppdagad skandal rörande det amerikanska presidentvalet.

bild

Ett år efter larmet: Bättre men inte bra på Sahlgrenskas akutmottagning

Nyheter 16 APR 2018 Det har gått ett år sedan krisen på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning blev känd över hela Sverige. Nu pågår ett omfattande arbete för att vända läget – vilket inte alltid är friktionsfritt.

bild

Hälsokontroller i Västerbotten kostnadseffektiva

Nyheter 16 APR 2018 De regelbundna förebyggande hälsokontrollerna som genomförs i Västerbotten är mycket kostnadseffektiva ur ett sjukvårdsperspektiv. Detta enligt en ny hälsoekonomisk analys som gjorts av forskare vid Umeå universitet. (2 kommentarer)

Sylf Stockholm om AT-rekrytering: »Tillsätt AT-platser utifrån behov«

bild

Nyheter 16 APR 2018 Viktigast för att komma tillrätta med de långa väntetiderna till AT är att AT-platser tillsätts och utlyses utifrån behov. Så ser Sylf Stockholm på de satsningar på AT-rekrytering i Stockholms läns landsting som presenterades i fredags.

Vårbudgeten: Satsning på bristkompetenser i vården

bild

Nyheter 16 APR 2018 Regeringen satsar en knapp miljard extra på vård och omsorg i vårbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till insatser inom bristkompetenser och snabbare validering av utländska examina.

»Vi har en skyldighet att vara på plats och förebygga skador«

bild

Människor & möten 16 APR 2018 Hassan Shabana, ST-läkare i psykiatri, är läkaransvarig på Svenska boxningsförbundet. Han medverkade i att organisera en tvådagarskurs för läkare för att informera om skaderisker och möjliga läkarinsatser i samband med utövning av kampsporter.  (1 kommentar)

Fortsatt förtroende för Marina Tuutma som DLF-ordförande

bild

Nyheter 13 APR 2018 Marina Tuutma får förnyat förtroende på ordförandeposten i Svenska distriktsläkarföreningen (DLF). Dessutom valdes två nya personer in till föreningens styrelse. Det beslutade Distriktsläkarföreningens fullmäktige på fredagen. 

»Vi som jobbar inom psykiatrin ser ofta samhällets mörkare sidor.«

bild

Krönika 13 APR 2018 I väntan på livet efter detta och återförening med maken, enligt löfte från ideologiska »försäljare« som ringer på dörren gång på gång, kan tiden stanna, dammet samlas i högar på golvet och elen stängas av på grund av förfallna räkningar. Men om psykiatrin rycker in kan slutet ändå bli ganska bra, skriver Hans Olsson i sin krönika. (3 kommentarer)

Trots miljardunderskottet – regionstyrelse fick ansvarsfrihet

Nyheter 13 APR 2018 För fjärde året i rad motsatte sig revisorerna i Region Jämtland Härjedalen att regionstyrelsen skulle få ansvarsfrihet. Efter en lång debatt beslutade fullmäktige att gå emot revisorernas vilja. ()

Sjukvården får 400 miljoner extra i vårbudgeten

Nyheter 13 APR 2018 Sjukvården ska få 400 miljoner kronor extra som främst ska gå till att öka tillgängligheten. Det är en del av regeringens vårbudget. ()

Christiaan Barnard och den första hjärttransplantationen

Kultur 13 APR 2018 Mannen bakom den första hjärttransplantationen från människa till människa, Christiaan Barnard, blev världskändis över en natt i december 1967. Läkartidningens medicinske huvudredaktör Jan Östergren har besökt museet på sjukhuset i Kapstaden, Sydafrika, som vårdar minnet av den spektakulära kirurgbragden. ()

Annons Annons

Utskott vill se fängelsestraff för våld mot vårdpersonal

Nyheter 12 APR 2018 Regeringens utredare har föreslagit att sabotage eller angrepp mot blåljuspersonal blir ett nytt brott i brottsbalken. Nu vill justitieutskottet att även våld mot hälso- och sjukvårdspersonal blir ett eget brott – och straffas med minst sex månaders fängelse. ()

Pandemier och terrorism – så ska Socialstyrelsen stödja landstingen

Nyheter 12 APR 2018 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att hjälpa landstingen med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. ()

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Nyheter 12 APR 2018 Stockholms oppositionslandstingsråd vill att Karolinska universitetssjukhusets direktör Melvin Samsom tydligt visar på fördelarna med den nya tematiska verksamhetsmodellen. Blir hon inte nöjd med svaren vill hon att klinikstrukturen återinförs. (2 kommentarer)

Var tionde vårdplats i Östergötland stängd – öppnar inte igen

Nyheter 12 APR 2018 Var tionde vårdplats i Region Östergötland är stängd och kommer sannolikt inte att öppna igen, meddelar den politiska majoriteten. Samtidigt oroar sig Region Jönköpins län för att Östergötland inte ska klara sina åtaganden. (4 kommentarer)

Annons Annons

Idrottsskador i nytt perspektiv

Recension 12 APR 2018 En bok som lämpar sig för såväl grundutbildning som vidareutbildning av sjukvårdspersonal i kontakt med behandling av idrottsskador, anser Jón Karlsson, professor i ortopedi, Göteborgs universitet. Han anmäler ett arbete som presenterar nya infallsvinklar på kända idrottsskador.  ()

Så ska sjukhusvården organiseras i Göteborg

Nyheter 12 APR 2018 Ett beslut om framtida inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet har fattas. Det innebär bland annat att 10 000 ingrepp och 40 000 besök ska flyttas från Sahlgrenska universitetssjukhuset till andra sjukhus. Detta för att Sahlgrenska ska kunna satsa på avancerad och högspecialiserad vård. ()

Samverkan och uthållighet avgörande för en ny primärvård

Nyheter 11 APR 2018 För att få till en bra primärvårdsreform i Sverige krävs samverkan, uthållighet och politisk handlingskraft. Det menade en namnkunnig panel när Läkarförbundet på onsdagen höll seminarium i riksdagen om en nationell primärvårdsreform. (1 kommentar)

»Underlättar att vi har fått skriftliga riktlinjer«

Nyheter 11 APR 2018 Kvinnokliniken i Värnamo håller numera hårt på att patienter inte ska få välja bort en manlig läkare. Men det finns också de som tycker att man ska göra sitt allra yttersta för att patienten ska få som hen vill. (3 kommentarer)

Byta doktor ingen rättighet

Nyheter 11 APR 2018 Hur ska vården bemöta en patient som kräver att bli undersökt av en kvinnlig gynekolog eller vägrar träffa en läkare med utländskt ursprung? Åsikterna går isär – men på flera håll har personalen nu fått tydliga riktlinjer att arbeta efter. (6 kommentarer)

Här är Karolinskas nya styrelse

Nyheter 11 APR 2018 Med en helt ny styrelse vill Alliansen förbättra förtroendet för Karolinska universitetssjukhuset. Där ingår bland andra Kjell Asplund, som tidigare utrett sjukhusets hantering av Macchiarini-affären. (1 kommentar)

Traumasjukvården i Västra Götaland ska samordnas

Nyheter 11 APR 2018 Sahlgrenska universitetssjukhuset blir navet i ett nytt regionalt samverkande traumasjukvårdssystem. Det har regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutat. ()

»Se över hela Karolinskas uppdrag«

Nyheter 11 APR 2018 Yvonne Dellmark, Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, hoppas att bytet av styrelse innebär ett omtag för planeringen av sjukhusets verksamhet. De styrande politikerna öppnar också för en översyn av organisationen. (1 kommentar)

Mer vanligt med fast frisör än fast läkare

Nyheter 11 APR 2018 Sex av tio patienter har inte en fast läkarkontakt. Men en stor majoritet av dessa vill ha det, visar en ny undersökning som Läkarförbundet beställt. (2 kommentarer)

Karolinskas styrelse ger upp

Nyheter 10 APR 2018 Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting vill ha en omstart för Karolinska universitetssjukhuset och planerade att byta ut styrelsen helt i maj. Men den sittande styrelsen väljer i stället att avgå omedelbart. ()

Stockholm avbryter upphandling av IT-plattform

Nyheter 10 APR 2018 Miljardupphandlingen av en ny IT-plattform i Stockholms läns landsting stoppas av landstingsstyrelsen på grund av en »juridisk teknikalitet«. Nu ska arbetet med en ny upphandling inledas. (3 kommentarer)

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal

Nyheter 10 APR 2018 Ändrade skatteregler kan leda till att såväl privata aktörer som offentliga sjukhus och vårdcentraler som drivs i bolagsform riskerar att drabbas av en momssmäll på inhyrd personal. Det rapporterar Svenska Dagbladet. (2 kommentarer)

Gynavdelningar stängs i Gävleborg

Nyheter 10 APR 2018 Sjukhusen i Gävle och Hudiksvall stänger sina gynavdelningar på helgerna på grund av sjuksköterskebrist. Totalt är ett 60-tal av regionens 630 vårdplatser stängda i nuläget. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«