Annons Annons
Annons
bild

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell

Nyheter 21 JUN 2018 Verksamhetsmodellen ses över – och det kan bli aktuellt med en helt ny byggnad för arbets- och omklädningsrum vid Nya Karolinska Solna. Så lyder beskeden från Karolinska universitetssjukhusets nya styrelseordförande.

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Nyheter 21 JUN 2018 En ny nämndmyndighet med namnet Oredlighetsnämnden ska i fortsättningen hantera utredningar om misstänkt oredlighet i forskning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Annons Annons

Region Västernorrland skruvar på modellen med länskliniker

bild

Nyheter 21 JUN 2018 I slutet av sommaren ska Region Västernorrland lägga fram sina förslag på hur hälso- och sjukvården i regionen ska förbättras efter det kritiserade införandet av länskliniker. »Det handlar om ett stort förbättringsarbete«, säger regiondirektören Hans Wiklund.

Uppdrag: Hindra spridning och förbättra behandling av hepatit C

bild

Nyheter 21 JUN 2018 Folkhälsomyndigheten ska – på uppdrag av regeringen – analysera hur smittspridning av hepatit C kan förhindras och behandling förbättras.

bild

Fler försök och längre tid för att klara medicinska kunskapsprovet

Nyheter 20 JUN 2018 Processen för kunskapsprovet för vårdpersonal utbildade utanför EU/EES görs om. Bland annat utökas antalet praktiska provförsök och tidsperioden för att klara samtliga moment förlängs till fem år, meddelar Socialstyrelsen.

Annons Annons

Från Sundsvall till Nya Zeeland: »Mycket är omodernt här«

bild

Nyheter 20 JUN 2018 Det är inte ovanligt att svenskar åker till Nya Zeeland för att arbeta en tid – även läkare. Men inom sjukvården finns det tydliga skillnader jämfört med Sverige. »Det är mycket mer annorlunda än jag hade förväntat mig«, säger förlossningsäkaren Per Kempe. 

Erstas psykiatriska klinik förlorar uppdrag för vårdpersonal

bild

Nyheter 20 JUN 2018 Erstas uppskattade psykiatriska klinik får inget nytt avtal med Stockholms läns landsting – från och med nästa år tar i stället Capio hjärnhälsan över uppdraget med särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården. Företrädare för Ersta sjukhus är besvikna. (6 kommentarer)

bild

Karolinskas högsta ledning larmades om cancerköerna

Nyheter 20 JUN 2018 Karolinska universitetssjukhusets högsta chefer, inklusive sjukhusdirektören Melvin Samsom, förvarnades om att förra sommarens cancerköer riskerade att leda till att patienter avled. Ändå tilläts köerna fortsätta växa – men sjukhusets styrelse har trots det fortsatt förtroende för Melvin Samsom, uppger styrelseordföranden Håkan Sörman.

Studie knyter stressdiagnos till ökad risk för autoimmun sjukdom

bild

Nyheter 19 JUN 2018 Svenska och isländska forskare kopplar stressrelaterade tillstånd till ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis i en ny observationsstudie. Fynden publiceras i JAMA. 

Ny metod prioriteras högre i uppdaterade hjärtriktlinjer

bild

Nyheter 19 JUN 2018 De nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, prioriteras högre än trotjänaren warfarin vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke när Socialstyrelsen nu har uppdaterat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. En annan nyhet är att en kateterbaserad metod för byte av aortaklaff får högre prioritet.

Så blev satsningen på personer med kroniska sjukdomar

Nyheter 19 JUN 2018 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har följt upp den stora satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Slutsatsen är att den lett till flera kunskapsunderlag och stödsystem – som ännu inte har fått fäste i den kliniska vardagen.

»Vätskefällan« kan printas i vilket material som helst

bild

Människor & möten 19 JUN 2018 Läkarstudenten Randy Boya vill tillsammans med forskarkollegor visa vetenskapligt att uppfinningen »vätskefällan« kan användas inom sjukvården. Vätskefällan har potential att rena blodet från slaggprodukter eller bakterier för att hjälpa patienter med njursvikt respektive sepsis. (2 kommentarer)

Journalinriktade studentprojekt stoppas – betraktas som dataintrång

Nyheter 19 JUN 2018 Alla studentprojekt vid Uppsala universitet som kräver tillgång till patientjournaler har stoppats med omedelbar verkan.  (5 kommentarer)

SKL: Andelen mindre allvarliga skador i vården ökar

bild

Nyheter 18 JUN 2018 Andelen vårdtillfällen med skador har ökat mellan 2015 och 2017. Främst beror ökningen på att lindriga skador blivit vanligare. Det är en av slutsatserna i den senaste journalgranskningsrapporten från Sveriges Kommuner och landsting.

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

bild

Nyheter 18 JUN 2018 Bättre ledning och styrning samt tydligare riktlinjer för hur patienter i behov av akut kirurgi och ortopedi ska tas om hand. Det kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att ha granskat vården i Region Västernorrland. (1 kommentar)

Villkorlig dom för läkares dataintrång fastställd

Nyheter 18 JUN 2018 Den tidigare villkorliga domen mot en Stockholmsläkare som olovligen läst nära 400 patientjournaler under tre års tid har fastställts av hovrätten. ()

Ny handlingsplan för omställningen av vården i Västra Götaland

Nyheter 18 JUN 2018 En ny handlingsplan för den stora omställningen i Västra Götaland har klubbats. Koncentrationen av högspecialisterad vård fortsätter, trots kritiken mot Måns Roséns utredning. Dessutom ska regionen utreda om även exempelvis dagkirurgi och öppenvård kan koncentreras. ()

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

Nyheter 18 JUN 2018 Sedan i höstas testas en närakutsmodell på Östra sjukhuset i Göteborg – och planen är att den ska få flera efterföljare. Men närakuterna oroar läkarföreningarna i Västra Götalandsregionen. (3 kommentarer)

Annons Annons

Mer forskning krävs om effekter av behandling inom rättspsykiatrin

Nyheter 18 JUN 2018 Det behövs mer forskning om såväl psykologisk behandling som läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrin. Det konstaterar SBU i två rapporter. ()

Syndromet – inte längre Aspergers

Kultur 18 JUN 2018 Diagnosen Aspergers syndrom har tagits ur bruk, i varje fall vad amerikanska DSM-5 anbelangar. Där heter syndromet »autismspektrumstörningar« sedan 2013. Ny diagnos är aktuell även på mannen som först gav namn åt syndromet; Wien-psykiatern Johan »Hans« Friedrich Karl Aspberger. Sentida kollegan Johan Lagerfelt berättar. (1 kommentar)

Sjukvårdens struktur bidrar till ojämlik vård

Nyheter 15 JUN 2018 Den nuvarande strukturen i hälso- och sjukvården främjar inte målet om en jämlik och behovsanpassad vård. Det är en slutsats i det delbetänkande som regeringens särskilda utredare Göran Stiernstedt lade fram på fredagen. ()

»Till underläkarna säger jag, efter lunchintermezzot: Skjut mig om jag blir så där.«

Krönika 15 JUN 2018 På sommaren, flera veckor före Almedalsveckan, glider svenska sjukhus över i ett slags undantagsläge. Vårdavdelningar stängs, spelet om att bli av med patienter utan sängplats börjar, olust och cynism är reella hot i arbetsmiljön. Nina Cavalli-Björkman minns ett intermezzo från sommaren 2017 – och har ett uppslag för ett Almedalsseminarium.  (17 kommentarer)

Annons Annons

Ja till nationell läkemedelslista

Nyheter 15 JUN 2018 Den nationella läkemedelslistan blir verklighet. I veckan gav riksdagen klartecken till förslaget. ()

Förundersökning mot läkare misstänkt för mordförsök läggs ner

Nyheter 15 JUN 2018 Förundersökningen mot en läkare och tre andra personer som bland annat misstänktes för försök till mord efter ett bråk vid en vårdcentral läggs ner. ()

Socialstyrelsen: Nationell uppföljning av digital vård krävs

Nyheter 15 JUN 2018 Digitala läkarbesök ökar kraftigt, men landstingen har helt olika förutsättningar att göra bra kvalitetsuppföljningar. Därför behövs en nationell sådan, menar Socialstyrelsen som kartlagt digital vård i Sverige. ()

Läkemedlet Orkambi subventioneras

Nyheter 15 JUN 2018 Orkambi – ett läkemedel som beskrivs som banbrytande vid cystisk fibros – ska ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bestämt efter trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. ()

Svenska forskare ifrågasätter screening för bukaortaaneurysm

Nyheter 15 JUN 2018 Svenska forskare ifrågasätter nyttan med nationell screening för aortabråck i buken i en ny observationsstudie i Lancet. »Vi anser att Socialstyrelsen bör omvärdera screeningprogrammet«, säger Minna Johansson, allmänläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin. ()

Medicinskt beslutsfattande lyfts fram i ny läkarutbildning

Nyheter 14 JUN 2018 En sexårig, legitimationsgrundande utbildning som betonar vetenskaplig förankring, etik och medicinskt beslutsfattande. Så vill regeringen utforma den nya läkarutbildningen, enligt ett förslag som presenterades på torsdagen. (3 kommentarer)

Så ska professionen få mer tillit

Nyheter 14 JUN 2018 På torsdagen överlämnade Tillitsdelegationen sina rapporter till regeringen. Där finns en rad förslag för att mer makt ska komma närmare professionen inom välfärdsyrkena, till exempel genom mindre målstyrning och mer generella statsbidrag. ()

Utredning föreslår inte övre åldersgräns för läkarlegitimation

Nyheter 14 JUN 2018 Ge HSAN rätt att besluta om skarpare åtgärd än den som yrkats av IVO, inför möjlighet till kortare prövotid än tre år och gör prövotidsplaner obligatoriska. Det är några av förslagen i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Däremot föreslås ingen övre åldergräns för legitimation. ()

Ny IVO-kritik mot Södersjukhuset

Nyheter 14 JUN 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en uppföljande oanmäld tillsyn vid Södersjukhusets akutmottagning och hittat flera brister. Om bristerna inte åtgärdas riskerar sjukhuset vite. (2 kommentarer)

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Recension 14 JUN 2018 Begrepp som molekylär, kognitiv eller social neurovetenskap skulle nog inte ha setts med blida ögon på 60-talet, påpekar Ulf Rydberg, senior professor i psykiatri, i sin positiva anmälan av »Neurovetenskaplig psykiatri«, en bok späckad med ny kunskap om människans psyke. (1 kommentar)

»Vi lever i en tid av mirakler«

Nyheter 13 JUN 2018 På onsdagen presenterades årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1. En av årets debutanter är läkaren Mouna Esmaeilzadeh – som bland annat får sällskap av psykiatern David Eberhard och medicinprofessorn Arne Ljungqvist. ()

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering

Nyheter 13 JUN 2018 Hur gör man ett bra urval när de sökande har liknande formell bakgrund och tjänsterna är alldeles för få? Nu lanserar Sveriges yngre läkares förening, Sylf, en utmärkelse för arbetsgivare som har en schyst AT-rekrytering. ()

Sylf upptäckte miss med AT-platser i Uppsala

Nyheter 13 JUN 2018 I Uppsala upptäckte Sylf tio bortglömda AT-tjänster i samband med AT-intervjuerna. Nu har den utlovade ökningen äntligen blivit verklighet. »Det är kul att se att påverkansarbete kan göra skillnad«, säger styrelseledamoten Gustav Denstedt. ()

Annons Annons

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.