Läkartidningen
Annons Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Den absurda döden

Kultur 15 AUG 2018 På tal om döden: Inför den har det moderna samhället inte ändrat människans grundläggande existentiella villkor, menar psykiatern Leif Öjesjö i ett tankepass. Döden är absurd och går egentligen inte att förstå – fastän många levande har försökt. (3 kommentarer)

Doktor för hundra år sedan – och om hundra år

Kultur 15 AUG 2018 Läkare för 100 år sedan måste ägna det mesta av sin tid åt infektionssjukdomar, konstaterar senior professor Göran Nilsson. Han rapporterar också om en privat dröm i vilken det uppenbaras att den helt dominerande dödsorsaken om 100 år blir cancern. (2 kommentarer)

»Potentialen hos en förälder som återfått hoppet får aldrig underskattas.«

Krönika 10 AUG 2018 Citatet i The New Yorkers intervju var korrekt återgivet. Det framgick att röstläget hos en mor som återfått hoppet om uppehållstillstånd aldrig får underskattas när det gäller påverkan av vårdförloppet i komplexa sjukdomsfall förknippade med bristande samsyn. Psykiatern Björn Axel Johansson förklarar i sin krönika. ()

Nyköpings lasarett var med sin tid

Recension 10 AUG 2018 Nyköpings lasarett var litet i slutet av 1800-talet men inte på något sätt på efterkälken i fråga om tillämpning av det senaste framstegen inom medicinen. En ny bok berättar om verksamheten vid det lilla sjukhuset under perioden 1835–1903.     ()

»Om du skriver vårdintyg så kommer jag inte att tala om var jag har gömt rakbladet.«

Krönika 20 JUL 2018 Många kanske tror att psykiatrin behandlar människor som »mår dåligt« eller hos vilka det bara är »nerverna som spökar«. Men vissa tillstånd inom psykiatrin är livsfarliga och kan jämställas med livshotande somatiska sjukdomar, förklarar psykiatern Hans Olsson i sin krönika. (5 kommentarer)

Bakteriologen som for till Arktis – och fick en udde uppkallad efter sig

Kultur 19 JUL 2018 Ernst Levin, pionjär inom svensk bakteriologi, deltog i början av 1900-talet i en expedition till Arktis. Förutom sin forskning bidrog han även till anskaffning av färsk föda. Klas Levin, docent i laboratoriemedicin och brorsbarnbarn till Ernst Levin, berättar om en mångsidig läkarkarriär. (1 kommentar)

Sommarläsning: Bouillon du chef

Kultur 29 JUN 2018 Dagens soppa – bouillon du chef – är en anrättning kryddad genom många kockars kompetens. Väldoftande men mager och bantningsvänlig ska den rädda vårdgivare och vårdtagare från långsiktig övernäring. Och när mästerkocken själv en dag serveras en portion ur terrinen står det klart att sjukhussoppan håller precis vad receptet utlovar. Christian Hammarberg, specialist i psykiatri, berättar i en novell specialskriven för Läkartidningens läsare historien om en oväntat magstark smakupplevelse. (2 kommentarer)

»Själv ser jag stora svarta rubriker … 'Halvblind gammal doktor missar cancer'.«

Krönika 29 JUN 2018 Kvinnan som ringer hem till doktorn sent en kväll är skärrad och nära gråten. Ett hudutslag på ryggen – kan det vara cancer? Doktorn slätar över, vänligt, kvinnan börjar gråta – men sedan får det hela en oväntad upplösning. Förklaringen finns att läsa i Olle Hellströms krönika.   (1 kommentar)

Syndromet – inte längre Aspergers

Kultur 18 JUN 2018 Diagnosen Aspergers syndrom har tagits ur bruk, i varje fall vad amerikanska DSM-5 anbelangar. Där heter syndromet »autismspektrumstörningar« sedan 2013. Ny diagnos är aktuell även på mannen som först gav namn åt syndromet; Wien-psykiatern Johan »Hans« Friedrich Karl Aspberger. Sentida kollegan Johan Lagerfelt berättar. (1 kommentar)

»Till underläkarna säger jag, efter lunchintermezzot: Skjut mig om jag blir så där.«

Krönika 15 JUN 2018 På sommaren, flera veckor före Almedalsveckan, glider svenska sjukhus över i ett slags undantagsläge. Vårdavdelningar stängs, spelet om att bli av med patienter utan sängplats börjar, olust och cynism är reella hot i arbetsmiljön. Nina Cavalli-Björkman minns ett intermezzo från sommaren 2017 – och har ett uppslag för ett Almedalsseminarium.  (18 kommentarer)

Ny kunskap om det mänskliga psyket

Recension 14 JUN 2018 Begrepp som molekylär, kognitiv eller social neurovetenskap skulle nog inte ha setts med blida ögon på 60-talet, påpekar Ulf Rydberg, senior professor i psykiatri, i sin positiva anmälan av »Neurovetenskaplig psykiatri«, en bok späckad med ny kunskap om människans psyke. (1 kommentar)

»Men som barnläkare vill jag lyssna till vad tonåringar berättar om sig själva och ta det för sant.«

Krönika 12 JUN 2018 Hade en 18-årig yngling vuxit tre cm på knappt två år? Och hur kunde två bröder som inte var tvillingar bli precis lika gamla? Var Migrationsverkets bedömningar helt bort i tok? Barnläkaren Bengt Lagerkvist berättar i sin krönika om en medicinsk kuriositet – eller ett utvisningsärende. ()

En framgångssaga inom gastroenterologisk endoskopi

Kultur 11 JUN 2018 I år är det 50 år sedan William McCune för första gången kanylerade papillen och lade grunden för utvecklingen av endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP). Det var början på en framgångssaga som dramatiskt förändrade diagnostik och behandling av medicinska och kirurgiska patienter med sjukdomar i pankreas och gallgångar. ()

Vad utgör egentligen vår mänsklighet?

Kultur 29 MAJ 2018 Är det förmågan att uppleva och förvånas över det vackra som utgör vår egentliga mänsklighet – det där något som skiljer oss från maskiner och robotar? Evelina Rosenqvist, ST-läkare internmedicin, har funderat på frågan efter att ha sett en vit duva flyga högt under de gotiska valven i St Vitus-katedralen i Prag. (1 kommentar)

»Det är paradoxen: att drabbas av samhällets oförmåga, och därför söka samhällets hjälp.«

Krönika 25 MAJ 2018 När någon, som en gång flytt sitt hemland för att inte förlora sitt liv, efter fyra år i trygga Sverige i stället vill fly livet självt, känner AT-läkaren Peder af Geijerstam – inringd mitt i natten för att göra sin vårdinsats – en absolut skam. (14 kommentarer)

Sjukvården som handelsvara eller samhällets ansvar

Recension 24 MAJ 2018 Den femte och senaste utgåvan i bokserien »Global health watch« tar tempen på hälso- och sjukvårdens globala nuläge. Anders Jeppsson, läkare och antropolog i Lund, har läst en rapport som ser en ökande distansering i världen från målet om hälsa för alla. ()

Poetisk inblick i en svunnen medicinsk epok

Kultur 23 MAJ 2018 Konstnären och poeten Harriet Löwenhjelm (1887–1918) dog i sviterna efter en tuberkulos som hade kommit att prägla hela hennes vuxna liv. Hon tillbringade det mesta av tiden på sanatorier, och hennes postumt publicerade betraktelser och dikter ger inblick i en svunnen medicinsk epok. (2 kommentarer)

»Den mest uppenbara stölden är alla resurser som läggs ner på att introducera värdegrunden.«

Krönika 17 MAJ 2018 »Värdegrund« är ett ord som i sjukvårdens universum har blommat ut till ett mångfasetterat begrepp: inspirerande, allestädesnärvarande, energikrävande och -alstrande. Jakob Ratz Endler går till grunden med en tolkning i sin krönika. (23 kommentarer)

Alzheimer från vagga till grav – med råge

Recension 17 MAJ 2018 Alois Alzheimer är ju den världsbekante upptäckaren av sjukdomen som bär hans namn. Ändå är det först i år som en fullständig biografi över dr Alzheimers liv och samtid ges ut på svenska. Författaren är Magnus Carlsson, pensionerad internmedicinare och hematolog. Hans nya bok anmäls av geriatrikern och Silvialäkaren Moa Wibom.    ()

Platsannonser i tiden?

Kultur 07 MAJ 2018 Utformningen av platsannonser i Läkartidningen andas förändring, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner. Kan det vara en reaktion på en kritisk text som han skrev för en tid sedan, undrar han. ()

»Så mycket onödig oro, så mycket arbetstid till fel sorts tröst.«

Krönika 04 MAJ 2018 »Varför har du skrivit 'vesikulärt bilateralt'? Är det farligt?« Patienter som läser sina journaler fordrar extra tid av sin doktor för att få hjälp med läkarspråkets facktermer – och med den stegrade oro som dessa ofta bidrar till. Nina Cavalli-Björkman berättar i sin krönika. (8 kommentarer)

Så upptäcktes renin – det blodtryckshöjande hormonet

Kultur 04 MAJ 2018 Robert Tigerstedt, världsberömd fysiolog från Åbo, Finland, slog sina samtida med häpnad när han publicerade sitt bidrag vid Internationella medicinkongressen i Moskva 1897. Där redovisar han för första gången såväl idé som experiment bakom upptäckten av renin, det blodtryckshöjande hormonet. (8 kommentarer)

Praktiskt referensverk om vetenskapsteori

Recension 30 APR 2018 Ett välredigerat och genomtänkt referensverk för personer yrkesverksamma inom sjukvård och forskning. Boken har en naturlig plats även inom forskarutbildningsprogram och de kliniska forskarskolorna, skriver anmälaren Sandra Eloranta, biostatistiker, klinisk epidemiolog och forskningssamordnare vid Karolinska institutet, Solna. ()

Långsammare fortbildning genvägen till praktisk klokhet

Kultur 25 APR 2018 En rapport från ett projekt i Växjö, beskriver en viktig aspekt av fortbildningsarbete inom sjukvården. Genom att ta sig tid för reflektion och diskussion kan man tillägna sig »fronesis«, den praktiska klokhet som alla läkare har behov av. ()

»Men det känns ju redan lite bättre. Nu när doktorn är här.«

Krönika 20 APR 2018 I samtalet mellan läkare och patient kan en avgrund av oförståelse breda ut sig, när ingen förklaring gör något begripligt. För andra känns det direkt lite bättre »nu när doktorn är här«. Ulrika Nettelblad minns några patientmöten. (3 kommentarer)