Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Utveckling, strategi, planering … I första hand måste man väl se till att befintlig IT fungerar?«

Krönika 19 OKT 2018 Gott om planerare, tunnsått med lösningar – särskilt när det gäller IT. Utvecklare med helikopterseende står handfallna när praktiska problem i vardagsverksamheten pockar på akutingripanden. Röntgenläkaren Per Hintzes krönika är embryot till en strategi för åtgärd.   ()

Skattefinansierad privatisering med kommersiell logik

Recension 16 OKT 2018 Ännu en aktuell bok om systemskiftet i svensk sjukvård analyserar effekterna som blev. Två synvändor identifieras som resultat av en skattefinansierad privatisering baserad på kommersiell logik. Bo Burström, professor vid Karolinska institutet, anmäler. ()

Ondska och alkohol – en resa genom himmel och helvete

Kultur 15 OKT 2018 Ondskan och alkoholen är två teman som återkommer i den norska författaren Jens Bjørneboes produktion. Bjørneboe betraktade tillvaron från ett individualistiskt outsiderperspektiv och skrev bland annat fjorton romaner. Hans missbruksproblem följde honom under hela livet, berättar Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare.  ()

»B vill hellre leva som bror till Jesus och vara ’stor på det’ än att leva som vi i vår gråa vardag.«

Krönika 12 OKT 2018 Som schizofren, ställd på mediciner med begränsad verkan kan man vara megaloman och »stor på det«, medan man som nymedicinerad schizofren, kalibrerad att leva det gråa vardagsliv som alla andra lever, kanske längtar tillbaka till det förra tillståndet. Hans Olsson berättar i sin krönika.  (1 kommentar)

Kemikalier – bättre än sitt rykte

Recension 11 OKT 2018 Kemikalier är bättre än sitt rykte, i synnerhet om de administreras i rätt dos. Alla är inte giftiga, och i många fall gör de till och med nytta. Allt detta diskuteras i en ny bok om svensk »kemofobi« recenserad av senior professorn Magnus Ingelman-Sundberg. ()

Äldreomsorgen på Hemmet i en svunnen tid

Kultur 09 OKT 2018 Den unge läkaren kommer efter medicinstudierna till Hemmet, ett kombinerat ålderdomshem och sjukhem, där även hans far varit läkare. Världen han möter där finns inte kvar i dag, men Andrus Viidik, prefessor emeritus, minns den mycket väl. ()

Grufva dig icke ...

Kultur 09 OKT 2018 Det kom ett vykort från en nöjd patient: »Tack för god vård!«. Doktorn på privatmottagningen blev glad, i synnerhet som han var i extra stort behov av glada tillrop och uppmuntran just då. ()

Från patient till person till konsument – och läkarens rätta jag

Kultur 08 OKT 2018 Personcentrerad vård (PCV) – avser det handläggning av patienter, personer eller kunder? Och hur ska läkaren förhålla sig, undrar Carl Forsberg, ortoped i Orsa, som har skrivit ett brev.  (9 kommentarer)

»Varje dag tänker jag på att jag ska dö. Det är något som kommer med jobbet.«

Krönika 05 OKT 2018 Under en nattjour förändras det stora sjukhuset. Några finns inte längre när morgonen kommer, några har flyttat på sig och någras roller har förändrats helt. Och själv tänker man på något som man kanske inte gjord för att veta, skriver Evelina Rosenqvist i sin krönika. (3 kommentarer)

Hissnande perspektiv av vikt

Kultur 03 OKT 2018 Holländare och värmlänningar får väga tyngre när de åker hiss, finner seniorprofessorn Stephan Rössner efter att ha studerat skyltar om max antal tillåtna resenärer samt total maxvikt i en kohort slumpvis utvalda hissar. ()

Hur är det med läkarnas hälsa?

Kultur 03 OKT 2018 Ulf Törnebladh har räknat ut medellivslängden för samtliga dödsfall bland läkare som anges under rubriken »Avlidna« i Läkartidningen under ett år. (8 kommentarer)

»Trösten man vill ge kan skilja sig från den någon annan vill ha.«

Krönika 28 SEP 2018 Förmågan att berätta vad man behöver är en ynnest. Det är livsnödvändigt att ha verktygen som kan ge det egna känslolivet en begriplighet och giltighet, och omvandla det till ändamålsenliga handlingar, förklarar Ulrika Nettelblad i sin krönika. (3 kommentarer)

Harveys stora verk – nu i fullständig svensk översättning

Recension 27 SEP 2018 1600-talsläkaren William Harvey var först med att reda ut hur blodomloppet i människor och djur fungerar. För första gången finns nu hela hans latinska text översatt till svenska i en bok som dessutom berättar om Harveys liv och samtid. ()

Namnbytet som ledde till skyhög impaktfaktor

Kultur 26 SEP 2018 Striden stod het när tidskriften Acta Medica Scandinavica 1988 skulle byta namn till Journal of Internal Medicine. Gösta Gahrton, professor och ordförande i Föreningen för utgivande av Journal of Internal Medicine 1993–2009, var med då det hände. Här delar han med sig av sina personliga minnen av turerna kring det omstridda namnbytet. ()

»En ful tumör har fyllt hennes liv med aktiviteter och kontakter hon aldrig kunnat drömma om.«

Krönika 21 SEP 2018 En patient blir botad efter flera återfall i en besvärlig cancer – men ännu, när mer än fem år har gått efter sista behandlingen, hoppas hon i hemlighet att tumören kanske ändå kommer tillbaka en gång till. Nina Cavalli-Björkmans krönika förklarar. (3 kommentarer)

»...ett eget eldfast alkali af hittills okänd natur«

Kultur 19 SEP 2018 Grundämnet litium – rättare vår kännedom om dess existens – fyller 200 år. Historien om dess upptäckt fascinerar, inte minst för att äran för bedriften tillskrivs en mindre känd svensk doktorand i kemi. (1 kommentar)

Rädsla och akademisk hederskultur bakom Macchiariniaffären

Recension 18 SEP 2018 En ny bok om »affären« Paolo Macchiarini innehåller en del nya och intressanta uppgifter kring stjärnkirurgens verksamhet innan han kom till Karolinska institutet. Merparten av uppgifterna kommer från anonyma källor eftersom uppgiftslämnarna är rädda för repressalier om de öppet ifrågasätter kollegor och arbetsgivare. ()

»Inte ett ord av uppmuntran, beröm eller bekräftelse under den hårda arbetsveckan.«

Krönika 14 SEP 2018 Avsaknaden av positiv återkoppling undergräver möjligheten till negativ, konstruktiv feedback, som ju kräver trygghet och mod för att kunna ta till sig, skriver Ebba Lindqvist i sin krönika. Impulsiv, nedsablande kritik hämmar självförtroendet och leder till navigering i ett tomrum som varken läkare eller patienter är betjänta av.  (17 kommentarer)

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Recension 13 SEP 2018 En ny bok om läkaretiken har undersökt den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, opolitiska tjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Författarna pekar på en värdeklyfta som finns mellan tillämpningen av etiska principer ute på klinikerna och inriktningen på den vårdpolitik som ledningsorganisationen för. ()

Utan njuren – ingen intelligens

Kultur 11 SEP 2018 Historien om njurens utveckling är historien om livets dito, och den berättas utförligt i en klassisk volym av Homer Smith, njurfysiologins fader. Anna Lindgren, ST-läkare i njurmedicin och internmedicin, sammanfattar sagan om organet som utgör fundamentet för själva vår existens. (1 kommentar)

»Det här jobbet är ingen enmansshow. Till stor del handlar det om teamet.«

Krönika 07 SEP 2018 Först hemma vid köksbordet, efter sitt 18 timmar långa arbetspass på akuten, kunde AT-läkaren Sofia Palmarsson andas ut. Återigen blev ett liv räddat, inte tack vare någons enmansshow utan som resultat av proffsigt lagarbete. (1 kommentar)

Pseudodiagnoser – och äkta lidande

Kultur 30 AUG 2018 Patientens lidande kan mycket väl vara äkta fastän det orsakas av en pseudodiagnos. Mats Reimer, barnläkare i Göteborg, har fascinerats av en dokumentärserie på streamingtjänsten Netflix – en serie som är nyttig för varje läkare att ta del av, menar han. (6 kommentarer)

Ny ortopedisk lärobok – ett storverk på svenska

Recension 30 AUG 2018 Den nya läroboken på svenska i ortopedi är en imponerande kunskapskälla utan motstycke under senare decennier. Ett storverk, enligt anmälaren Tommy Hansson, senior professor i ortopedi.   ()

Bredd och spets i Lund under 350 år

Recension 27 AUG 2018 Lunds universitet har fyllt 350 år och mycket har hänt, inte minst inom lärosätets medicinska fakultet. Anmälaren Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, blir imponerad av den bredd och spets som en ny jubileumsbok räknar upp.   ()

»Varför håller vi fast vid 1800-talsteknik när det finns modern sådan som är så mycket bättre?«

Krönika 24 AUG 2018 Varför klamra sig fast vid rutinen att verbalt tolka de fynd som otoskopet – en 1800-talsuppfinning – visar i samband med en öronundersökning? Det finns i dag digitala metoder för visuell dokumentering i bilder som säger mer än tusen ord, påpekar Jakob Ratz Endler i sin krönika. (10 kommentarer)