Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Sjukvården – en resa från fall till fall

Kultur 26 JUL 2017 Sjukvården då och nu representerar skilda verkligheter som binds samman av en resa. Psykiatern Ulf Rydberg, professor emeritus, Karolinska institutet, minns några av sina stopp på vägen.  ()

»... detta rävspel fortsätter. Och som vanligt sitter den svage patienten i kläm.«

Krönika 25 JUL 2017 Inte ens den mest nitiska tjänstemannen, vare sig på Försäkringskassan eller inom kommunal omsorg, anser att de gravt funktionshindrade borde klara sig utan stöd och hjälp. Däremot försöker stat och kommun vältra över kostnaderna på varandra – och beskyller läkarna för att skriva »dåliga« intyg. Hans Olssons krönika vittnar om ett rävspel.   (1 kommentar)

KI-cirkus blir teater

Kultur 24 JUL 2017 Den 15 september får pjäsen »Stark som en räv« urpremiär på Östgötatatern. Pjäsen, skriven av dramatikern Ylva Lööf, är en politisk komedi om autonomireformen i universitets- och högskolevärlden – den reform som enligt henne gjort Macchiariniaffären möjlig. ()

Dags för andra att ta över ATLS-utbildningen

Kultur 20 JUL 2017 Tore Vikström och Maria Lampi slutar som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige, en utbildningsverksamhet för omhändertagande av traumapatienter som pågått i 20 år. Nu tar andra över.    (1 kommentar)

»Alltid med ett vänligt ord på slutet... Tack, Hans, för allt du har lärt mig!«

Krönika 30 JUN 2017 Tillgänglig, kunnig, självreviderande, utan åthävor. Barnonkologernas mest begåvade vuxenkollega erinrar sig plötsligt en case report, och det hopplösa fallet är löst, ett liv räddat. Nina Cavalli-Björkman om den hjälp man kan få – och den tacksamhet man kan känna. (3 kommentarer)

De döda barnen – och sorgens ekonomi

Kultur 30 JUN 2017 Vi har lärt oss att tänka djupare kring vad förluster av dödfödda och tidigt döda barn innebär. Det har kostat tid, kraft och utbildning, men samhällets förhållningssätt har förändrats betydligt sedan 1970-talet, berättar Astrid Andersson Wretmark, teol dr och tidigare sjukhuspräst. ()

Praktisk hjälp i att ställa rätt diagnos

Recension 28 JUN 2017 En av läkaryrkets kärnkompetenser är konsten att ställa rätt diagnos. En ny bok som erbjuder praktisk hjälp för läsaren att förbättra träffsäkerheten i diagnostik recenseras av patientsäkerhetsläkaren Anders von Heijne. ()

Praktisk handbok för patientskadeärenden

Recension 27 JUN 2017 Patientskadelagen fungerar bra, men behöver förbättras. Det skriver Kerstin Hulter Åsberg, docent vid Uppsala universitet, med anledning av Carl Esperssons och Ulf Hellbachers kommenterande bok om just Patientskadelagen och dess utveckling.  ()

»Jag ska skjuta mig, doktorn!«

Kultur 19 JUN 2017 Ibland ställs man inför svåra val som distriktsläkare. Någon störtar in i mottagningsrummet flera timmar efter att vårdcentralen stängt och meddelar ett oroväckande besked ... ()

Världsrekord på blodigt allvar

Kultur 16 JUN 2017 Den 19 januari 1984 slog proffscyklisten Francesco Moser från Italien »The hour record«, cykelsportens mest prestigefyllda världsrekord. Till sin hjälp hade han en utomordentlig vinnarskalle, en hypermodern silvercykel – och en förslagen idrottsläkare och forskare som tog tävlandet på blodigt allvar. (1 kommentar)

»Det är omöjligt för mig att ägna mig åt det här utan att ge det bästa jag har.«

Krönika 16 JUN 2017 Även en högst privilegierad situation – som att ha haft förmånen att utbilda sig till läkare – kan vara plågsam, om man tillåter sig att inte ge det bästa man har, varje dag, skriver Ulrika Nettelblad i sin krönika. ()

Sociologiska aspekter på alkohol- och narkotikaproblem

Recension 08 JUN 2017 En ny bok ger nyttigt perspektiv på mötet med missbruk av alkohol och narkotika – men fokuserar mest på problemets sociologiska snarare än medicinska aspekter, skriver anmälaren Sven Wåhlin.   ()

Patient H M – forskningsetik och en minnesvärd operation

Kultur 05 JUN 2017 Patienten H M levde i ett ständigt nu efter det neurokirurgiska ingrepp han genomgick 1953. Därmed råkade han bidra till uppkomsten av den moderna minnespsykologin. Rickard L Sjöberg, docent och neurokirurg i Umeå har läst en bok som berättar om neurokirurgiska ingrepp, forskningsetik och familjehemligheter.  ()

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.«

Krönika 02 JUN 2017 Gör-det-själv-begreppet har revolutionerat inte bara specerihandeln och resebyrånäringen utan också sjukvården, påpekar seniorprofessorn Stephan Rössner i sin krönika. Leder utvecklingen till att patienten blir sin egen läkare?   (1 kommentar)

Våga tala om sex med patienten!

Recension 31 MAJ 2017 Jag tror att boken kan få en strykande åtgång och att andra upplagan kan bli ännu bättre. Med »Praktisk sexualmedicin« i bokhyllan kan fler läkare våga tala om sex med patienten, skriver recensenten. ()

Dag Hammarskjölds livsverk – och rökverk

Kultur 30 MAJ 2017 Dag Hammarskjöld, på sin tid både FN-generalsekreterare och akademiledamot, var en inbiten rökare. Bilder visar honom ofta med en pipa eller cigarett till hands. Vad rökvanorna säger om hans gåtfulla personlighet kan man bara spekulera om – och det gör Anders Wennlund, geriatriker och endokrinolog på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. (2 kommentarer)

»Hon byggde en kuvös genom att lägga pojkarna i varsin skokartong med flaskor fyllda med varmt vatten.«

Krönika 29 MAJ 2017 Utgången av en prematur tvillingfödsel i vecka 26-28 i 1930-talets Skåne var förutsägbar. Modern fick lov att ta hand om de nyfödda bäst hon kunde. Tvillingen som överlevde mot alla odds är nu 82 år. »I dag hade Sven och hans brors rätt till livet betraktats som självklar trots en prematur födsel«, skriver ST-läkaren Amita Falk, själv nyförlöst. (2 kommentarer)

Interventionell radiologi är nu certifierad i Sverige

Kultur 29 MAJ 2017 Interventionell radiologi är nu certifierad i Sverige. Den svenska certifieringsprocessen är det första exemplet i Sverige på att en kvalitetssäkring av en medicinsk kompetens sker på initiativ av läkarprofessionen. (1 kommentar)

»Inte, som vi tidigare läst om, i ett annat land, på en annan plats, utan mitt i vår stad.«

Krönika 17 MAJ 2017 Kort efter lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm var stämningen fylld av osäkerhet och oro på Södersjukhusets akutmottagning. Men den som var där imponerades av lugnet och kontrollen, och av kolleger som oombedda kom till sjukhuset för att hjälpa till. Det var mod i rörelse, skriver Jakob Ratz Endler. (1 kommentar)

Mer besjälad än någonsin

Kultur 16 MAJ 2017 En man i rullstol vid ett fönster. Har just fått diagnosen demens – ett latinskt ord som betyder »utan själ«. Men han är kanske mer besjälad än någonsin. ()

Primitiva lokaler, spetsforskande läkare

Kultur 15 MAJ 2017 Serafimerlasarettet och Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm i mitten av förra seklet såg många läkartalanger komma och gå, bedriva sjukvård i världsklass, utveckla unika behandlingsmetoder. Kollegor på besök från när och fjärran häpnade över yrkesskickligheten – liksom över de primitiva lokaler där allt bedrevs. (1 kommentar)

Dramatikern Eugene O’Neill stod emot sin alkoholism

Kultur 10 MAJ 2017 Den amerikanske dramatikern Eugene O’Neill använde författarskapet som motmedel mot sin alkoholism. Perioder av missbruk växlade med nyktra kreativa skeden, då han skrev pjäserna som ledde till att han fick Nobelpris i litteratur. ()

Med risk-gener i den bästa av världar

Kultur 09 MAJ 2017 Att leva med nedärvda riskgener för hjärt-kärlsjukdom är lättare i dag än det var för ett par decennier sedan. Man kan överleva sin 60-årsdag men inte bli kvitt känslan att någonting hotfullt lurar där någonstans under ytan. Karl-Mikael Kälkner, docent i onkologi, Läkemedelsverket, skrev ett brev om den känslan.  ()

»Jag efterlyser en mottagning för alla oss som ibland behöver få veta att vi är friska.«

Krönika 05 MAJ 2017 Har man hjälpt många kvinnor med bröstcancer är det rimligt att man själv förväntar sig stå på tur snart. Nina Cavalli-Björkman berättar om »korridorskonsultationer« som inte föranleds av »hypokondri«.  (11 kommentarer)

Hon sprang sig frisk

Kultur 03 MAJ 2017 Patienten sprang för livet – och klarade sig. I många år. Den som tipsade om metoden var hennes distriktsläkare. ()