Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DPTS Lakartidningen.se 2015-09-18

Polyfarmacia patologica

Vendela Berglund

underläkare AT, Region Gävleborg

Jag träffar farbror B på avdelningen. Farbror B är yr. Har ramlat. Det visar sig att farbror B har 25 läkemedel på sin lista. 4 blodtrycksmediciner och 1 vätskedrivande. Han blev väldigt kissnödig då, så han fick en tablett mot trängningarna. Och så salttabletterna för blodsalterna han tappar av vätskedrivande (de är totalt 6+4 piller om dagen). Och så vitamin B12 och folsyra, för de har han alltid haft, i förebyggande syfte. Folsyradosen är 20 gånger dagsbehovet för gentlemän i farbror B's ålder (det kan öka risken för cancer, men det visste man inte 1992 när han fick tabletten, och det är klart, farbror B är gammal).

Farbror B har också blodfettssänkande, för att han hade en hjärtinfarkt för 10 år sedan (men för den plackstabiliserande effekten kan det räcka med 3 månaders behandling för farbröder som B). Han får lite ont i musklerna av den – något som är vanligt bland årgångar som B. Mot det har han fått kortison, för det kanske kan vara polymyalgia reumatika också. Och på grund av hjärtinfarkten har han också två blodförtunnande, det stod så i riktlinjerna då. Och så något som skyddar magslemhinnan när man står på blodförtunnande och kortison, så att den inte börjar blöda. Fast blodvärdet har varit lågt ändå, så han har fått järntabletter. Han får lite ont i magen av dem, men farbröder som B är noga med att ta alla tabletter enligt doktorernas order. Tabletterna hette något annat sist han hämtade ut dem också, så det är bäst att ta två för säkerhets skull.

På grund av blodsalterna (och faktiskt också på grund av tabletten mot trängningarna) har han blivit lite förvirrad, farbror B. Letat efter taxen Tudor som gick bort för fyra år sedan. Han har fått antibiotika för urinvägsinfektion, för det måste det vara. Och så har magen hamnat i olag. Mer antibiotika. Som farbror B fått av en snäll doktor som inte vetat att farbror B tar järntabletterna samtidigt och därför inte kan tillgodogöra sig bakteriedödaren. Förvirrad ja, lugnande tablett, så att farbror B kan få sova. Han såg fler taxar av den – och när han skulle fånga en av dem så ramlade han. Farbror B hamnar på lasarettet. Han har ingen medicinlista med sig. Och eftersom farbror B bara ser taxar kan han inte tala om vilka tabletter han tar så farbror B får inga alls. Två dagar senare kan farbror B redogöra för alla tabletter i minutiös ordning. Men han får bara fyra med sig hem.

Kommentarer (9)

 • En sedelärande historia

  2015-09-18 17:26 | Spontant vill jag travestera Byrådirektör H K Bergdahl (från Karl-Bertil Jonssons Julafton, av Tage Danielsson, som kollegan V B stilistiskt inte ligger långt efter): "Det var tammefan det vackraste jag läst sen jag konfirmerades". Små kåserier med sådan form och sådant innehåll lär oss mera än hundra Avvikelserapporter. En uppföljning vore önskvärd, även om man förstås förutsätter ett lyckligt slut.

  Pär Lindström, Barn- och skolläkare, Utbildning Gävle

  Jäv:

 • Bra gjort!

  2015-09-18 17:31 | Är nyligen pensionerad geriatriker och har sett många patienter med alldeles för många mediciner ( men detta var nog rekord). Att han mådde dåligt, när han kom in, var ju inget konstigt ! När jag var senast på vårdcentral ( i tisdags) åhörde jag ett tel.samtal mellan ett serviceboende och distriktssköterskan , där hon (ssk) förklarade att det behövdes bara personnumret på den som behövde recept och sista journalanteckningen, så skulle recept ordnas. Inget tal om något läkarbesök...... Ingen utvärdering om recept behövdes eller om medicinen kunde sättas ut...

  Görel Gleiss, pens.överläkare, hemma

  Jäv:

 • Polyfarmacia patologica

  2015-09-18 21:50 | Hej. Kan säga bara"Bravo!" Mvh

  Saadat Mansurova , Överläkare, Halland Vuxen psykiatri

  Jäv:

 • Vad blev diagnosen?

  2015-09-18 23:41 | Vilka diagnoser fick farbror B?

  Ingrid Eckerman, Pensionerad allmänläkare, Hemmet

  Jäv:

 • Ska man gråta eller skratta?

  2015-09-21 13:23 | Både och eller hur? TACK!

  Katharina Wengerzink, ST-läkare, Geriatriska kliniken, Norrköping

  Jäv:

 • Citerad i fel sammanhang?

  2015-09-21 20:36 | Du belyser problemet på ett utmärkt sätt. Tack! Vet du om att du är citerad och satt i annat sammanhang. Fet Hälsa. Wordpress.

  Christer Sjöberg, Företagsläkare, Region Gävleborg

  Jäv:

 • Strålande!

  2015-10-02 15:13 | Fantastisk text om svårt område. Hatten av!

  Nathalie Morén, Överläkare, Capio Geriatrik Nacka

  Jäv:

 • Toppen!

  2015-10-08 08:05 | Hej Vendela! Toppenbra skrivet. Vad ska du göra efter AT? Du är välkommen att jobba hos oss på medicinkliniken i Eksjö.

  Johan Blomgren, överläkare, medicinkliniken Eksjö

  Jäv:

 • Snyggt!

  2015-10-23 07:56 | Man får förmoda att denna vackra manöver även kommunicerades vidare med all tydlighet till farbror Bs PAL och att man kontaktade apoteket för att "Mina sparade recept" inte skulle kunna feltolkas av farbror B som att man kanske hade ändrat sig ändå och ville att han skulle fortsätta med några av de mediciner som han ändå hade hemma i huset, för det vore ju lite tokigt att bara kasta bort dem.

  Stefan Wallén, Klinisk apotekare, USÖ

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016