Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW3D Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-24

»Patienter, precis som restaurang­gäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte.«

Jakob Ratz Endler, narkosläkare, Södersjukhuset, Stockholm @JakobEndler

Vrider man huvudet lite åt höger ser man hela Table Mountain som i dag är draperat med ett molntäcke som långsamt rör sig över den imaginära bordsytan, och jag får ett samtal med en av restaurang ­The ­Smokes ägare när det ännu är lugnt. Den är det exklusiva flaggskeppet i den grupp av restauranger som George Altman äger och driver i Kapstaden tillsammans med sin kompanjon. Han är egentligen revisor och hans intresse för mat är måttligt, för att inte säga litet. Passionen är i stället mer traditionella revisorsämnen som siffror, flöden och kontroll. Och kontroll har han. Att skapa en framgångsrik restaurang är svårt, att bibehålla en framgång är ännu svårare, och det är just konsekvensen som är den stora utmaningen. 

På restaurangen finns checklistor och kontrollsy­stem för allt från toalettstädning till varumottagning och inventering. Råvaror levereras två gånger dagligen och spillet, det vill säga produkter som måste kastas, är under två procent. Ett problem är att produkterna inte är helt standardiserade: »Hade vi varit McDonald’s hade det varit betydligt enklare«, berättar George. I stället är varje beställning unik, och kyparna och framför allt köket måste hålla ordning på de olika beställningarna och variationerna. Tänk på ett typiskt bordssällskap, säger han, fyra gäster som beställer fyra olika förrätter, huvudrätter och efterrätter, vill dricka två olika sorters vin till. De vill ha sitt kött olika tillagat, med olika tillbehör. En i sällskapet är nötallergiker, en annan tycker inte om vit sparris och vill ha en annan grönsak till sin fiskrätt. Naturligtvis vill de alla få maten samtidigt. Multiplicera bordets beställningar med 50 och köket blir till en bubblande informationscentral – så kallade »just-in-time«-leveranser är ett måste och kvalitetskontrollen är ständigt närvarande.

Köket liknar på många sätt en akutmottagning – naturligtvis med några fundamentala skillnader. George har fullständig kontroll över sin restaurang med hjälp av kameror, avancerad IT-teknik och kontrollsystem. De för statistik och analyserar en mängd parametrar och återkopplingen är snabb och personlig. Restaurangchefen kan när som helst se väntetider och flöden i realtid och agerar utifrån dem; statistik genereras automatiskt av systemet och följs upp regelbundet. Kockarna är professionella individer – vissa är stjärnor, andra har just börjat – men de arbetar alla under ett varumärke, och ingen maträtt lämnar köket utan att ha blivit bedömd och godkänd av köksmästaren.

Hur många kunder skulle the Smoke ha om 8,6 procent av gästerna inte fick det som de beställde? Inte att något gick allvarligt fel, utan bara att det som levererades inte överensstämde med beställningen. Siffran är naturligtvis inte slumpmässig utan är tagen från Socialstyrelsens granskning som visar att 8,6 procent av sjukhusvårdade patienter drabbas av en vårdskada. Minst hälften bedöms vara undvikbara.  

Jämförelsen kan tyckas absurd; patienter kan inte jämföras med restauranggäster, nöjdhet kan inte ställas mot patientskador. Men varför inte? Tvärtom så är behovet av kontrollsystem ännu större inom vården eftersom tjänsten är så mycket mer komplex, och konsekvenserna av ett fel så mycket allvarligare. Men vården ligger långt efter när det gäller stödsystem. Patienterna är unika individer, men deras problem är det inte och läkare är i allra högsta grad mänskliga och har bra och dåliga dagar, gör bättre och sämre bedömningar. Patienter, precis som restauranggäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte. Att ha fler säkerhetssystem är att öppet medge för våra patienter, kollegor och inte minst för oss själva de brister och begränsningar som vi alla har. Läkare är inga undantag.

Kommentarer (2)

 • Strålande!

  2016-02-25 06:51 | Talande jämförelse. Bra skrivet.

  Rita Fernholm, Distriktsläkare, Boo VC

  Jäv:

 • Mycket bra!

  2016-02-25 22:23 | Tack för en mycket bra krönika. Vi har mycket att lära av andra sektorer för att minska variationen, öka kvaliteten och frigöra tid för det personliga mötet.

  Olof Norin, Leg läk/Med Dr, SLL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016