Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW3D Läkartidningen 08/2016
Lakartidningen.se 2016-02-24

»Patienter, precis som restaurang­gäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte.«

Jakob Ratz Endler, narkosläkare, Södersjukhuset, Stockholm @JakobEndler

Vrider man huvudet lite åt höger ser man hela Table Mountain som i dag är draperat med ett molntäcke som långsamt rör sig över den imaginära bordsytan, och jag får ett samtal med en av restaurang ­The ­Smokes ägare när det ännu är lugnt. Den är det exklusiva flaggskeppet i den grupp av restauranger som George Altman äger och driver i Kapstaden tillsammans med sin kompanjon. Han är egentligen revisor och hans intresse för mat är måttligt, för att inte säga litet. Passionen är i stället mer traditionella revisorsämnen som siffror, flöden och kontroll. Och kontroll har han. Att skapa en framgångsrik restaurang är svårt, att bibehålla en framgång är ännu svårare, och det är just konsekvensen som är den stora utmaningen. 

På restaurangen finns checklistor och kontrollsy­stem för allt från toalettstädning till varumottagning och inventering. Råvaror levereras två gånger dagligen och spillet, det vill säga produkter som måste kastas, är under två procent. Ett problem är att produkterna inte är helt standardiserade: »Hade vi varit McDonald’s hade det varit betydligt enklare«, berättar George. I stället är varje beställning unik, och kyparna och framför allt köket måste hålla ordning på de olika beställningarna och variationerna. Tänk på ett typiskt bordssällskap, säger han, fyra gäster som beställer fyra olika förrätter, huvudrätter och efterrätter, vill dricka två olika sorters vin till. De vill ha sitt kött olika tillagat, med olika tillbehör. En i sällskapet är nötallergiker, en annan tycker inte om vit sparris och vill ha en annan grönsak till sin fiskrätt. Naturligtvis vill de alla få maten samtidigt. Multiplicera bordets beställningar med 50 och köket blir till en bubblande informationscentral – så kallade »just-in-time«-leveranser är ett måste och kvalitetskontrollen är ständigt närvarande.

Köket liknar på många sätt en akutmottagning – naturligtvis med några fundamentala skillnader. George har fullständig kontroll över sin restaurang med hjälp av kameror, avancerad IT-teknik och kontrollsystem. De för statistik och analyserar en mängd parametrar och återkopplingen är snabb och personlig. Restaurangchefen kan när som helst se väntetider och flöden i realtid och agerar utifrån dem; statistik genereras automatiskt av systemet och följs upp regelbundet. Kockarna är professionella individer – vissa är stjärnor, andra har just börjat – men de arbetar alla under ett varumärke, och ingen maträtt lämnar köket utan att ha blivit bedömd och godkänd av köksmästaren.

Hur många kunder skulle the Smoke ha om 8,6 procent av gästerna inte fick det som de beställde? Inte att något gick allvarligt fel, utan bara att det som levererades inte överensstämde med beställningen. Siffran är naturligtvis inte slumpmässig utan är tagen från Socialstyrelsens granskning som visar att 8,6 procent av sjukhusvårdade patienter drabbas av en vårdskada. Minst hälften bedöms vara undvikbara.  

Jämförelsen kan tyckas absurd; patienter kan inte jämföras med restauranggäster, nöjdhet kan inte ställas mot patientskador. Men varför inte? Tvärtom så är behovet av kontrollsystem ännu större inom vården eftersom tjänsten är så mycket mer komplex, och konsekvenserna av ett fel så mycket allvarligare. Men vården ligger långt efter när det gäller stödsystem. Patienterna är unika individer, men deras problem är det inte och läkare är i allra högsta grad mänskliga och har bra och dåliga dagar, gör bättre och sämre bedömningar. Patienter, precis som restauranggäster, vill dock ha en jämn kvalitet oavsett om någon har sovit dåligt eller inte. Att ha fler säkerhetssystem är att öppet medge för våra patienter, kollegor och inte minst för oss själva de brister och begränsningar som vi alla har. Läkare är inga undantag.

Kommentarer (2)

 • Strålande!

  2016-02-25 06:51 | Talande jämförelse. Bra skrivet.

  Rita Fernholm, Distriktsläkare, Boo VC

  Jäv:

 • Mycket bra!

  2016-02-25 22:23 | Tack för en mycket bra krönika. Vi har mycket att lära av andra sektorer för att minska variationen, öka kvaliteten och frigöra tid för det personliga mötet.

  Olof Norin, Leg läk/Med Dr, SLL

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons