Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXI4 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-09

Alkoholism – Malcolm Lowrys dödliga sjukdom och litterära tema

Den brittiske författaren Malcolm Lowry (1909–1957) var svårt alkoholiserad, och hela hans författarskap är ett umgänge med alkoholmissbrukets demoner. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand berättar om ett tragiskt men skapande konstnärsliv.

Lars Sjöstrand, psykiater och beroendeläkare

larsocsjostrand@gmail.com

Vid sin död den 27 juni 1957, 47 år gammal, hade Malcolm Lowry redan gått till litteraturhistorien för en roman – »Under the volcano« (1947), (»Under vulkanen«). Visserligen hade han gett ut ytterligare två romaner: »Ultramarine« (1933), i det närmaste bortglömd, och en kortroman »Lunar caustic«, skriven i slutet av 1930-talet, men publicerad 1956. I övrigt publicerade han enstaka noveller, dikter och andra texter. Resten, några oavslutade romanprojekt samt noveller och dikter, har getts ut postumt.

»Under vulkanen« är en av de stora romanerna från 1900-talet. Den handlar om den sista dagen i en svårt alkoholiserad mans liv. Han är före detta konsul för brittiska UD, bosatt i en förfallen kurort på mexikanska höglandet. Året är 1938; spanska inbördeskriget går mot sitt slut med fascismens seger. I en förtätad, bildrik prosa rör sig berättelsen in och ut mellan romanens olika gestalter för att flyta med i deras medvetandeströmmar. Men det är konsuln som står i fokus.  Dagen är De dödas dag i början av november – egentligen en uppsluppen dag för mexikanerna att festa och umgås med sina döda – men för konsuln är det en dag då hans misslyckanden speglas i nuets alkoholdimma. Styrkraften i hans tillvaro är beroende av nästa tequila, whisky eller mescal (ett mexikanskt brännvin) för att upprätthålla en ständigt rubbad balans mellan verklighet och hallucinationer, mellan hjälpligt stadiga rörelser och en darrande svettdrypande kropp. Hustrun, som separerat från honom, återvänder just den dagen för att försöka lappa ihop deras äktenskap, men får stå tillbaka för hans alkoholbegär – ändå älskar han henne. Behovet av sprit är »en svag rest av kärlek till livet som nu förvandlats till gift«. I slutkapitlet dör konsuln; han vräks ner i en ravin, skjuten i ett meningslöst gräl med några obskyra poliser. Liksom i nästan allt Lowry skrev är det självbiografiska inslaget i »Under vulkanen« tydligt. Ständigt gestaltade han sin alkoholism.  

Lowry föddes den 28 juli 1909; han växte upp i byn Caldy i nordvästra England. Fadern var framgångsrik bomullshandlare med firma i det närbelägna Liverpool; han saknade högre utbildning och kulturella ambitioner. Det var inte bättre med Lowrys mor. Hemmiljön präglades av metodistisk fromhet, konventionalism och moraliserande, inte minst när det gällde synen på alkohol. I motsats till sina tre äldre bröder lockades inte Lowry av en fortsatt karriär i firman. Han var under hela livet ekonomiskt beroende av sin familj, men som en främmande fågel i dess gemenskap. Trots avsaknaden av bildningstradition studerade Lowry moderna språk och litteratur i Cambridge. Tidigt stod hans håg till författande. För att skaffa sig erfarenheter som kunde omsättas i litteratur mönstrade han sjutton år gammal som mässpojke på en lastångare för en fyra månaders seglats till Fjärran östern.

Som 16-åring drack han sig för första gången berusad under ett pubbesök. Umgänget med alkohol blev trots dess tragiska följder en inspirationskälla för honom. Redan i debutromanen »Ultramarine« spelar alkohol en central roll. Huvudpersonen, en mässpojke som mönstrat på en lastångare av samma skäl som Lowry, vågar inte följa med den övriga besättningen på dess nästan obligatoriska bordellbesök i hamnarna som fartyget angör; han håller sig gärna ombord både av trohet mot Jane, fästmön som väntar på honom hemma i Liverpool, och fruktan för syfilis. I stället dricker han sig berusad för sig själv. Till och med hans garvade däckskamrater förvånas över hur mycket han dricker. Till slut sviker han dock Jane för Olga, en 16-årig ryska, som fördrivits av ryska revolutionen till en bordell i Hongkong.

Under Cambridgetiden hade Lowry grundlagt sin alkoholism. Men han lyckades ändå fullfölja studierna till examen – »third class honors in English tripos«. Under en alkoholomgång tillsammans med en kamrat, som befann sig i psykisk obalans, följde han med denne från puben till hans studentrum. Dagen därpå påträffades kamraten död; han hade täckt för alla fönster och ventiler och gasat sig till döds. Lowry kom undan med en reprimand i enrum från undersökningsdomaren för passivitet. Senare tillstod han för sin första hustru, Jan Gabrial, som långt senare skrev en bok om sitt liv med honom, »Inside the volcano«, att han aktivt hjälpt kamraten med förberedelserna till självmordet. Händelsen gav ett livslångt skuldtrauma som bland annat kommer till uttryck i ett stort ofullbordat romanprojekt från 1930-talet, »In ballast to the White Sea«. Här lämnar en Cambridgestudent efter en alkoholdebauche sin bror på hans studentrum att gasa ihjäl sig. Som en flykt, ett desperat försök att tvätta bort kainsmärket, mönstrar han sedan på en båt på väg mot Vita havet. 

1935 togs Lowry in på den psykiatriska enheten av Bellevue Hospital i New York för avgiftning och behandling av delirium tremens. Erfarenheterna därifrån återkommer i »Lunar caustic«. Här följer vi en alkoholiserad jazzmusiker som söker hjälp på sjukhuset. Den yttre verkligheten blandas med hans hallucinationer och färgas av hans ångestfyllda paranoia. Vårdtiden blir kort; han är medellös utlänning och inte berättigad till mer vård. Följaktligen återfaller han omgående; den första klunken intas i en kyrka under en målning där Kristus bjuds på dryck. Handlingen är både blasfemi och ett exempel på oförlöst religiositet hos Lowry. Återkommande är känslan av skuld. Men Gud, som lyser med sin frånvaro, kan inte ge förlåtelse.  Alkoholruset blir en kompensation för försoning i limbo mellan tro och vantro. En annan reaktion på Guds otillgänglighet var intresset för magi och ockultism, som Lowry i likhet med konsuln i »Under the volcano« var besatt av.

1936 bosatte sig Lowry med Jan i Mexiko. Här började han skriva »Under vulkanen«. Men vistelsen i landet blev en katastrof för honom. Alkoholismen med flera sekundära psykotiska episoder fortskred; han gjorde också ett självmordförsök. Av ren självbevarelsedrift lämnade Jan honom 1938. Hon insåg att endast en separation kunde rädda henne från att själv dras med i alkoholmissbruk. Men först 1940, efter sju års äktenskap, var skilsmässan klar. Lowry hade då redan inlett en förbindelse med Margerie Bonner, som blev hans andra hustru. De slog sig ner i Dollarton, en liten fiskarby på norra stranden till den smala vik av Stilla havet, som går in i British Columbia norr om Vancouver. Här levde de som »squatters« på statlig mark utan egentligt tillstånd.   

En stuga på pålar vid gränsen mellan skog och hav blev deras hem. Runt stugan och in till stranden löpte en brygga. Vid flod stod stugan strax ovan vattenytan och vid ebb någon meter över marken. Här kom Lowry att uppnå en viss frid; alkoholkonsumtionen upphörde inte, men den hölls för det mesta inom vissa gränser. Med osjälviskt stöd från Margerie kunde han skriva färdigt »Under vulkanen«. Det tog 10 år med ideliga omarbetningar och flera refuserade manuskript. Trots att deras stuga brann ner och måste återuppbyggas, var Dollarton Lowrys Eden i 14 år – mot slutet under hot om fördrivning, eftersom myndigheterna planerade att exploatera området.

De gånger han lämnade Dollarton, vilket skedde vid resor till Haiti, Europa, östra Kanada och USA, återföll han genomgående i ohämmat alkoholmissbruk. Han kunde till och med dricka rakvatten. Efter att han och Margerie lämnat Dollarton för gott 1954 gick det utför. Lowrys alkoholmissbruk blandades med missbruk av barbiturater. Paret förde en kringflackande tillvaro med tillfälliga vistelser i Frankrike och Italien, och Lowry vårdades flera gånger för delirium tremens. Slutligen ändade odysséen i England.

I november 1955 togs Lowry in på Atkinson Morley Hospital i London. Den ansvarige psykiatern dr Michael Raymond ordinerade metamfetamin (methedrine) i tablettform för att få Lowry att tala fritt, vilket han också gjorde, till slut oavbrutet i fem timmar; då avbröt man honom. Medicinen sattes ut. I stället blev Lowry deprimerad och osammanhängande, varför han ordinerades ECT med till synes gott resultat. För att bota hans alkoholism inleddes i januari 1956 aversionsterapi, varvid Lowry isolerades i ett fönsterlöst rum, endast upplyst av en röd lampa. Där fick han konjak, samtidigt som han gavs apomorfin för att framkalla illamående. Behandlingen pågick i sammanlagt 16 dagar. Raymond var optimistisk om resultatet. Lowry skrevs ut den 7 februari 1956, men återintogs i juni samma år efter att han återfallit, och aversionsterapin upprepades under en vecka.

I februari 1956 bosatte sig paret Lowry i byn Ripe i Sussex; de hyrde ena halvan av ett 1700-talshus. Lowry återupptog sitt skrivande. Hans sista romanprojekt »October ferry to Gabriola« handlar om en alkoholiserad före detta advokat, som lämnat sitt yrke på grund av civilisationsleda. Han är på väg till Gabriola, en ö intill Vancouver Island, med sin unga hustru efter att deras hem i östra Kanada brunnit ned. Ett paradis liknande Dollarton hägrar. Över honom vilar emellertid en skuld, liknande Lowrys egen: hans medskyldighet till en annan människas självmord. Till denna läggs ytterligare en orsak till samvetsnöd när tidningarna berättar att en pojke i tonåren dömts till döden för mord och våldtäkt. Den före detta advokaten tror att han skulle kunna rädda pojken undan dödsdomen om han vore kvar i sitt gamla yrke.

Återkomna från en vandringstur i Lake District i juni 1957 besökte Margerie och Lowry den lokala puben i Ripe. Till en början var hans alkoholintag måttligt, men när paret skulle lämna puben köpte Lowry en flaska gin. Hemkommen började han dricka ur den, vilket ledde till ett gräl med Margerie, som slog flaskan ur hans hand så att den gick sönder. Lowry blev våldsam – och det var inte första gången. Med den sönderslagna flaskan som tillhygge gick han mot henne; hon flydde till värdinnan i den andra halvan av huset. Först morgonen därpå vågade hon återvända och fann då Lowry död. Enligt dödsattesten hade han omkommit på grund av aspiration av maginnehåll, som föregåtts av intag av ett antal barbiturattabletter under alkoholpåverkan. Händelsen rubricerades som »misadventure«.

Referenser

Bowker G. Pursued by furies. A life of Malcolm Lowry. New York: St Martin’s Press; 1997 (1993).

Day D. Malcolm Lowry. New York/Oxford: Oxford University Press; 1984 (1973).

Gabrial J. Inside the volcano. My life with Malcolm Lowry. Breinigsville, PA: Palgrave Macmillan; 2010 (2000).

Lowry M. Hear us O Lord from heaven thy dwelling place & Lunar caustic. London: Picador; 1991.

Lowry M. In ballast to the White Sea. A scholarly edition. Ottawa: University of Ottawa Press; 2014.

Lowry M. October ferry to Gabriola. London: Jonathan Cape; 1971.    

Lowry M. Ultramarine. Woodstock, NY: Tusk Ivories; 2005 (1933).

Lowry M. Under vulkanen. Övers E Sandin. Stockholm: Bonniers; 1970 (1947).

Trotzig B. Dödens triumf. Malcolm Lowrys författarskap. BLM. 1962;31:272-84.

Kommentarer (1)

  • Fin recension

    2016-04-04 13:13 | Vi har nu boken i vår bokcirkel.

    Karl Forsell, läkare, arbets- och miljömedicin

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Annons Annons

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons