Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DXEM Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Barnläkaren som förnyade poesin förlöste över 3000 kvinnor

Den amerikanske läkaren William Carlos Williams var en flitig, omtyckt och mångkunnig barnmedicinare. 
Men han var också en produktiv författare och förnyare av poesin, som umgicks med sin tids litterära giganter.

Carl Lindgren, med dr, barnläkare och författare

doktorcalle@yahoo.se

Många läkare har haft ett författarskap vid sidan av sitt yrke. Några har lämnat patientarbetet och helt övergått till att skriva. Få har emellertid växlat mellan dessa två uppgifter med sådan konsekvens och hastighet som William Carlos Williams (1883–1963). Williams var barnläkare, med utvidgat mandat som familjeläkare, i New Jersey och han skriver i sin självbiografi att »I had my typewriter on my desk. I worked at a top speed. If a patient came in at the door, while I was in the middle of a sentence, bang would go the machine – I was a physician. When the patient left, up would come the machine« [1].

Williams far var född i England och modern i Puerto Rico. De två hade träffats under sina studieår i Paris. Deras hem i Rutherford, New Jersey, där senare två söner föddes, stod alltid öppet för internationella gäster och i familjen talades omväxlande engelska, franska och spanska. Mellannamnet Carlos fick William från en morbror som var en framstående kirurg i Santo Domingo. På mammans initiativ tillbringade William och hans yngre bror Ed ett skolår på en internatskola utanför i Genève och senare vid Lycée Condorcet i Paris. Uppväxten präglades således av tillgång till flera kulturer och internationell skolgång.

Efter hemkomsten från Europa och high school-studier vid den ansedda Horace Mann-skolan i New York utbildade sig William till läkare vid University of Pennsylvania. Vid den tiden kunde man gå direkt från high school till läkarutbildningen utan att ha en examen från college. 

Intresset för poesi hade Williams grundlagt redan i high school. Under studietiden läste han de antika och framför allt de romantiska poeterna. »Keats, during the years of medical school, was my God«, bekänner han [1]. Liksom den blivande läkaren och poeten John Keats var han emellertid mer engagerad i poesi än i sina medicinska studier [2].

På campus lärde han känna Ezra Pound, som blev en vän för livet, även om vänskapen med tiden blev något ansträngd, eftersom Williams inte delade Pounds fascination och engagemang för fascismen. Tillsammans blev de två tongivande i den, framför allt anglo-amerikanska, litterära rörelse i början av seklet som kom att kallas imagismen. Även om dess epok var kortlivad banade den vägen för den senare modernistiska poesin. Imagismens estetiska riktning, som senare utmynnade i objektivismen, bröt med de traditionella versformerna av rimmad jambisk pentameter och hyllade i stället ett nytt, suggestivt bildspråk och fri orimmad vers. Imagismen är en visuell poesi där stroferna utgörs av ett fåtal verser. Poesin ska vara koncentrerad, med nya rytmer och kadenser. Varje ord som inte har en betydelsebärande del anses belastande. Språket, med sin skenbara enkelhet, är korthugget, gränsande mot talspråket. Metaforer är bannlysta och dikten ska förmedla precis det den säger.

Williams bröt också med den traditionella brittiska engelskan i den tidigare amerikanska poesin. Han använde konsekvent det amerikanska, provinsiella språket med dess uttryck. Typisk för Williams stil är till exempel hans kanske mest kända dikt »The Red Wheelbarrow« (se nästa sida). Den består av en enda mening uppdelad i fyra verspar, utan vare sig versaler eller interpunktion. Men även om versen är fri och orimmad är den inte strukturlös. Det är fyra ord i varje vers, med två centrala enjambemang (wheel-barrow; rain-water) och med det tre färgerna rött, blått och vitt som en blinkning till hemvisten.

Trots att Williams förblev läkare i en vid tiden lantlig miljö, i småstaden Rutherford strax utanför New York, och hans patienter i huvudsak var barn till fattiga invandrare var hans kulturella kontakter globala. Under två år (1924 och 1927) tog han ett avbrott från kliniken och vistades i Italien och Frankrike. Där umgicks han flitigt med författare som till exempel James Joyce, T S Eliot, Ezra Pound och Ernest Hemingway samt med konstnärer som Fernand Léger, Marcel Duchamp och Constantin Brâncuşi.

Men Williams var alltså inte bara författare. Hans medicinska karriär ska verkligen inte trivialiseras [2]. Efter sitt »internship« vid The Old French hospital och the Nursery and Child’s Hospital vid Lexington Avenue och avslutat med fördjupningsstudier i pediatrik i Leipzig öppnade han 1909 egen praktik i sin bostad i Rutherford, New Jersey.

Han arbetade vissa timmar på den egna mottagningen men arbetsdygnet bestod framför allt av hembesök. Dessutom tjänstgjorde han som skolläkare och hade en klinisk tjänst på General Hospital i det närliggande Passaic. Under sina 40 år i Rutherford förlöste han, framför allt i hemmen, fler än 3 000 barn, behandlade ett oändligt antal fall av difteri, tuberkulos, reumatiska febrar och andra sjukdomar typiska för tidens fattiga, och såg två generationer växa upp [2].

I hans poesi finns få medicinska referenser, men det finns desto fler i hans epik. Hembesöken gav honom en unik insikt i patienternas många gånger svåra livsvillkor. Han beskriver dessa erfarenheter bland annat i böckerna »Kora in Hell«, »The White Mule«, »A Voyage to Pagany« och »In the American Grain«. Williams var inte någon utpräglad akademiker och han har bara en vetenskaplig publikation i Archives of Pediatrics årgång 1913. Han publicerade däremot mer än 50 noveller, 600 dikter, fem teaterpjäser, essäer, kritik, otaliga brev till litterära kollegor och en autobiografi. Det episka poemet »Paterson«, publicerat i fem volymer mellan åren 1946 och 1958, där han väver in livet och utvecklingen i staden Paterson vid Passaic-floden med sitt eget liv, är kanske hans mest kända verk.

Vid 65 års ålder, i samband med att han skottade fram sin bil ur snön efter att ha kört fast när han lämnade sjukhuset halv två på natten, fick han sin första hjärtinfarkt [2]. Denna följdes senare av flera alltmer handikappande hjärnblödningar. Året innan han vid 80 års ålder avled i hemmet hade han hedrats med det prestigefulla Pulitzerpriset för boken »Pictures from Brueghel«.

Williams barndom hade satt spår i hans framtida liv och författarskap. Hans mor, »a foreigner to me« hade spiritistiska seanser i hemmet. Fadern var ofta ute på långa affärsresor. »Terror dominated my youth, not fear«, skriver han, liksom att »The hidden core of my life will not easily be deciphered« [1].

Williams var följaktligen ingen okomplicerad person. Hans temperament pendlande mellan uppgivenhet och frenetiskt arbete, nedstämdhet och upprymd eufori. Han tillät sig inte många timmars sömn men hans hembesök, efter att mottagningen i hemmet var slut, verkar ha kompenserat för sömnbristen. »Time after time I have gone out of my office in the evening as if I could not keep my eyes open a moment longer. […] But once I saw the patient all that would disappear« [1]. Under McCarthy-eran anklagades han dessutom, som så många andra amerikanska intellektuella, för vänstersympatier, vilket sannolikt bidrog till att han vårdades åtta månader på mentalsjukhus för en depression.

Williams personlighet och erfarenheter i kombination med ett febrilt korsbefruktande dubbelarbete har gjort att han gått till historien som en av de mest respekterade amerikanska poeterna. Han anses i dag helt jämställd med författare som Walt Whitman, Robert Frost, Henry W Longfellow, Carl Sandburg och Emily Dickinson.

The Red Wheelbarrow

so much depends

upon

a red wheel

barrow

glazed with rain

water

beside the white

chickens

Referenser

  1. Williams WC. The autobiography of William Carlos Williams. New York: New Direction Publishing Corporation; 1967.

    2.  Carter C. William Carlos Williams (1883–1963): physician-writer and »godfather of avant garde poetry«. Ann Thorac Surg. 1999;67:1512-7.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016