Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX3U Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Noterat:Receptet gällde gubbsalva

Leo Hassler, 76,

privatläkare, Luleå

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare i Läkartidningen nr 6/2016, apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet. Och fem kunniga kolleger tolkade receptet och svarade direkt.

Eskil Dalenius kom först: Med hjälp av hustrun, som är receptarie, tror vi oss kunna »expediera« det gamla receptet:

    Camphora,

    Chloroformium germanicum,

    Hydrat. chloralicus ana G 50.

    M.D.S. Utvärtes ingnidning.

    Liniment.

Siffrorna upptill t v är apotekets texering: tre ingredienser, flaska samt blandningskostnad.

Detta var, enligt min farmakopé från 1889, ett bra medel mot klåda. Ja, det var tider, när man kunde förskriva vad som helst på vilken papperslapp som helst, och det tåliga apoteket rörde ihop och expedierade det ...

Malin Appelquist, överläkare, psykiater, doktorand i psykiatrihistoria, hade mer att tillägga. Hon har studerat provinsialläkarrapporter från 1800-talet och fått »viss erfarenhet i att tolka gammal handstil«. Hennes kommentar: 

Kamfer, uppiggande; chloroform; klorallösning, rogivande för sömnen. Dessa tre läkemedel talar för diagnosen »neurasteni« som var mycket vanlig i slutet på 1800-talet, då den var en modediagnos.

Agneta Durling, psykiater: Receptet var inte så svårtolkat för mig som arbetat som farmaceut. Ingredienserna blandas till ett linement för att användas utvärtes som smärtstillande medel vid neuralgier och reumatisk värk. Kamfer är även bra vid kylskador och klorallhydrat vid klåda.

Sophie Lindgren, anestesiläkare: Undrar vad detta linement var för? Stark blandning! Nervositet kanske? Sömnproblem? Visst strök man kamfer på bröstet vid andningsproblem av olika slag? Eller var det inte det som damer fick lukta på när de blev svimfärdiga?

Carl Warholm, tidigare nefrolog, numera palliativmedicinare, förmodar att receptet är en variant på Gubbsalva.

    Levomentolum 2 g

    Chlorali hydras 2 g

    Camphora racemica 2 g

    Vaselinum album 44 g 

Bra mot klåda – vi använde det till våra dialyspatienter ibland. 

Privatläkaren Leo Hassler, Luleå, som ställde frågan, samlade in svaren och förmedlade dem till Läkartidningen, skriver: 

Gubbsalva? Något för mig själv? Jag är 76 år, så jag har åldern inne. Fast ingen klåda eller värk. Men en salva, som är både uppiggande och rogivande, den borde vi väl alla pröva!

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Annons Annons

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons