Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX3U Läkartidningen 09/2016
Lakartidningen.se 2016-03-01

Noterat:Receptet gällde gubbsalva

Leo Hassler, 76,

privatläkare, Luleå

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare i Läkartidningen nr 6/2016, apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet. Och fem kunniga kolleger tolkade receptet och svarade direkt.

Eskil Dalenius kom först: Med hjälp av hustrun, som är receptarie, tror vi oss kunna »expediera« det gamla receptet:

    Camphora,

    Chloroformium germanicum,

    Hydrat. chloralicus ana G 50.

    M.D.S. Utvärtes ingnidning.

    Liniment.

Siffrorna upptill t v är apotekets texering: tre ingredienser, flaska samt blandningskostnad.

Detta var, enligt min farmakopé från 1889, ett bra medel mot klåda. Ja, det var tider, när man kunde förskriva vad som helst på vilken papperslapp som helst, och det tåliga apoteket rörde ihop och expedierade det ...

Malin Appelquist, överläkare, psykiater, doktorand i psykiatrihistoria, hade mer att tillägga. Hon har studerat provinsialläkarrapporter från 1800-talet och fått »viss erfarenhet i att tolka gammal handstil«. Hennes kommentar: 

Kamfer, uppiggande; chloroform; klorallösning, rogivande för sömnen. Dessa tre läkemedel talar för diagnosen »neurasteni« som var mycket vanlig i slutet på 1800-talet, då den var en modediagnos.

Agneta Durling, psykiater: Receptet var inte så svårtolkat för mig som arbetat som farmaceut. Ingredienserna blandas till ett linement för att användas utvärtes som smärtstillande medel vid neuralgier och reumatisk värk. Kamfer är även bra vid kylskador och klorallhydrat vid klåda.

Sophie Lindgren, anestesiläkare: Undrar vad detta linement var för? Stark blandning! Nervositet kanske? Sömnproblem? Visst strök man kamfer på bröstet vid andningsproblem av olika slag? Eller var det inte det som damer fick lukta på när de blev svimfärdiga?

Carl Warholm, tidigare nefrolog, numera palliativmedicinare, förmodar att receptet är en variant på Gubbsalva.

    Levomentolum 2 g

    Chlorali hydras 2 g

    Camphora racemica 2 g

    Vaselinum album 44 g 

Bra mot klåda – vi använde det till våra dialyspatienter ibland. 

Privatläkaren Leo Hassler, Luleå, som ställde frågan, samlade in svaren och förmedlade dem till Läkartidningen, skriver: 

Gubbsalva? Något för mig själv? Jag är 76 år, så jag har åldern inne. Fast ingen klåda eller värk. Men en salva, som är både uppiggande och rogivande, den borde vi väl alla pröva!

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons