Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRU9 Lakartidningen.se 2015-10-15

Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder

Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare.
300 sidor
Författare: Peter C Gøtzsche
Förlag: Radcliffe Publishing; 2013
ISBN 978-18-46-19884-7

Hans Peter Söndergaard

docent, chefsöverläkare, Kris- och traumacentrum, Karolinska institutet, Stockholm

Bokens titel antyder att läkemedelsbolag förgiftar människor och att deras verksamhet är jämförbar med organiserad kriminalitet. Ett minst sagt anmärkningsvärt påstående. För om det är på det sättet, måste ju någonting vara fel. Så den första tanken som infinner sig är att det troligtvis är en tröttsam monoman kverulant som är i farten. Den andra tanken, att om det inte är så enkelt, så är det bäst att läsa boken.

Det finns ingen läkare som inte använder mediciner som en del av verksamheten, och det finns ingen av oss som inte har blivit utsatt för påverkan från läkemedelsindustrin. Så det finns anledning att läsa denna text för att själv ta ställning till det till synes horribla påståendet.

Så vad finner man? Dels ett förord av mycket tunga namn som har redigerat framstående vetenskapliga tidsskrifter. Dels att författaren punkt för punkt dokumenterar sina påståenden. Han är ursprungligen biolog, med ett antal år i läkemedelsindustrin, vidareutbildade sig till läkare och är numera professor i invärtesmedicin och medgrundare till Cochraneorganisationen.

Kapitel för kapitel visar han på faktorer som alstrar missförhållanden mellan läkemedelsföretagen, läkarna och samhället.

Efter ett inledande kapitel där han beskriver sin egen bakgrund följer kapitel där han förklarar vad han menar med organiserad kriminalitet som affärsmodell.

Så följer kapitel som visat hur läkemedelsföretagen har valt att fokusera på läkemedel som ska ges till många individer under lång tid för att enstaka individer ska tillgodogöra sig effekten.

Så kallade kliniska studier är ofta »seeding trials«, dvs studier som granskas av etisk kommitté och där deltagarna – patienter och läkare – tror att de bidrar till en behjärtansvärd studie i syfte att hjälpa andra. Syftet är dock oftast att introducera »off label«-användning av registrerade läkemedel och att muta läkarna så att de förskriver preparaten. Resultaten publiceras om de gynnar företaget och grävs ned i arkiv om de inte gör det, spökskrivare skriver rapporterna, och naiva eller korrupta figurer står som författare.

I nästa steg dokumenteras hur läkemedelsföretagen erbjuder att beställa enorma upplagor av särtryck från tidskrifter som publicerar dessa artiklar som inte tål en närmare statistisk granskning, eller infiltrerar myndigheter med uppdrag att granska, genom hot, stämningar etc. 

Lättförtjänta pengar eller att ställa sig till förfogande för industrin genom att presentera färdiga power point-presentationer för höga arvoden, det är bara några sätt som läkare kan korrumperas på.

Ett annat sätt att befrämja kommersen är att grunda och finansiera patientföreningar, som aningslösa luras att lobba för industrins intressen.

Författaren presenterar ett antal fall som tydligt illustrerar hans påståenden. Knappast något läkemedelsföretag går fritt, och de resonemang som författaren presenterar gör det troligt att hans påståenden om ofattbara siffror på dödsfall orsakade av läkemedelsbiverkningar är korrekta.

Det är en mycket läsvärd bok. Den är spännande och rolig att läsa pga den stringens som, trots alla påståenden, präglar hans redovisning av fakta, resonemang och slutledningar. En fantastisk snabbkurs i varför statistik och vetenskapsteori är viktig.

Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer.

Utan att för ett ögonblick överge sitt sakliga huvudspår lättar Gøtzsche upp sin text med dråpliga anekdoter, och avslutar sin viktiga bok med ett antal konstruktiva förslag till sanering av det medicinsk-industriella komplexet.

Fotnot: Boken har kommit ut på svenska under 2015 med titeln Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (Karneval förlag). Översättning: Ulrika Junker Miranda. ISBN 978-18-72-0737-2

Kommentarer (63)

 • Hisnande...

  2015-10-15 16:50 | Hur skall jag någonsin kunna titta en patient i ögonen och uppriktigt kunna rekommendera en av de mer moderna medicinerna efter detta? Att falla till föga för den korrumperande situationen med en krävande patient som vill ha omedelbar lindring och erbjuda en "quick fix" med en tablett som i sig är framtagen med korrumperande metoder är uppenbarligen den tid vi lever i och den vardag som många av oss läkare befinner sig i. En djupt oetisk situation. Boken och denna artikels slutsatser är hisnande. Vad gör vi nu? Världsrevolution?

  Pål Lindström, Läkare, Susanorehab

  Jäv:

 • Förbigås med öronbedövande tystnad?

  2015-10-15 17:02 | Boken borde trilla ned som en bomb i dagens sjukvård och medicinska forskning, men jag befarar att den kommer att förbigås med öronbedövande tystnad, i likhet med tidigare larmklockor av liknande slag liksom många patienters omvittnade dåliga erfarenheter av läkemedel, inte minst på psykiatrins område. Återstår att se vad som händer.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Denna bok bör alla läkare läsa!

  2015-10-15 17:16 | Stämmer bara hälften av det som författaren påstår är detta en gigantisk skandal.

  Sven Román, Överläkare, barn och ungdomspsykiater, BUP

  Jäv:

 • Inte riktigt så enkelt!

  2015-10-15 19:33 | Samme författare påstod väl nyligen att inga av psykiatrins läkemedel hade någon effekt?

  Christina Spjut, Leg läk, spec i psykiatri, Stockholm

  Jäv:

 • Alla läkare borde läsa denna bok!

  2015-10-15 21:37 | Om bara hälften av det som författaren skriver är sant, så är det en gigantisk skandal!

  Sven Román, Barn- och ungdomspsykiater, BUP

  Jäv:

 • Sorgligt och hisnande obehagligt ...

  2015-10-15 22:49 | Ja du, Pål, mitt tips är att vi tar till oss detta om moderna mediciner och börjar arbeta målinriktat mot mer hälso- och friskvård inom de verksamheter vi kan arbeta med att göra våra patienter mer medvetna om hur en livsstilsförändring kan hjälpa dem att bli friskare. Exempel på sådana verksamheter kan vara hjärt-, lung-, diabetes-, psykiatriverksamheter, rehabilitering och habilitering. Inom de tre sistnämnda verksamheterna har vi under de sista årtiondena, som jag erfarit/upplevt det, varit allt för duktiga på att "montera ned" helhetssynen på individen/patienten och där med tillåtit att professioner som ex. sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder avtagit eller försvunnit helt samtidigt som vi "snålat" med näringsfysiologer/näringsterapeuter, dietister etc. Naturligtvis bör vi använda oss av medicinering i det mest akuta skedet, förhoppningsvis kan vi använda oss av de mediciner som under åren visat sig är att lita på, de som vi av erfarenhet vet ger god effekt. Nej, jag tror inte på en världsrevolution, mer på ett ärligare samhälle där vi öppet kan berätta för varandra om vilka beprövade metoder som har visat sig ge goda behandlingsresultat - utan att vi riskerar bli nedtystade/dödade. Jag säger så, mycket på grund av den här nyheten från juli 2015, ”It’s now abundantly obvious that a full-scale war has been declared against medical progress and the pioneering doctors who are trying to save lives”, Mike Adams writes for Natural News. (Källa: News Voice)

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Kommentar från recensenten

  2015-10-15 22:50 | Sitt ned och reflektera en stund, är min rekommendation.

  Hans Peter Söndergaard, Doktor, Kris- och traumacentrum

  Jäv:

 • Rootcause istället för quick fix

  2015-10-16 00:42 | Ja, kanske gå ned till grunden, ta reda på vad som är "root cause" till problemen. Är det kanske en oupptäckt glutenintolerans som inte syns på blodprover som är orsaken till tarmproblem, eller kanske är det ett sjukt hus som är grunden till utmattningen eller som gör att barnet utvecklar fler o fler allergier. Det behövs uppror för att läkarna ska få tid att hitta rootcause istället för quick-fix.

  Paula Ryökäs, Allergidetektiv, Allergihjälpen

  Jäv:

 • Offra en helg på den här boken

  2015-10-16 09:22 | När jag läste boken började jag skämmas över mitt yrke och kall. Att jag under en lång karriär av och till i Läkemedelskommitte inte har sett och genomskådat. Att jag låtit mig förledas och tagit uppdrag som skribent och föreläsare för Big Pharma. Vad Götszsche dokumenterar i sin bok är en bomb och ger nya perspektiv som hisnar och skrämmer. Hans lika genomarbetade genomgång i: Deadly Psychiatry and Organised Denial är ännu mera skrämmande. Finns att ladda ner som Ebook via Amazon. Läs böckerna och häpna över den gedigna dokumentationen. Snyggt att Läkartidningen låtit recensera den, till skillnad från vanliga medier som har fullt upp med Idol och Prinsdop.

  Nils Simonson, Pens läkare., Hemmakontoret

  Jäv:

 • Läkaren står inte ensam - det finns kunniga medarbetare

  2015-10-16 10:43 | Hannes Qvarfordt dina, liksom Sven Románs, ord bör begrundas med största allvar. Ja, detta är verkligen något som vi behöver reflektera över, precis som du skriver Hans Peter Söndergaard. Själv reflekterar jag över mycket och mitt allra största huvudbry är varför psykiatrin inte ens lyfter på ögonbrynen då professor Ingvar i maj för två år sedan lyfte fram en stor studie om 43 000 kvinnor som man följt under tolv års tid där man får förståelse för att bl.a. gluten och socker medverkar till nedstämdhet och depression. Inte heller reflekterar psykiatrin en halv sekund över professor Rucklidge och professor Kaplans publicerade artiklar, närmare 200 om jag inte missminner mig, som visar att höga doser med bredspektrum av vitaminer och mineraler samt omega-3 medverkar till att de symptom vi ser vid de flesta neuropsykiatriska och psykiatriska tillstånd avtar och/eller försvinner helt efter några månaders behandling, https://youtu.be/3dqXHHCc5lA – komplettera med kunskaper om vilka symptom läckande tarm kan ge, http://www.amazon.com/Gut-Psychology-Syndrome-Depression-Schizophrenia/dp/0954852028 .
  Du har helt rätt, Paula Ryökäs, att vi skall gå ned till grunden och se vad basen för en god fysisk och psykisk hälsa kan ge patienten för effekt. Basen kan vara så enkelt som daglig och anpassad kost med kosttillskott, kompensation/hjälpmedel och rörelseaktivitet – en bas som ger ökade förutsättningar för individen att medverka i livets dagliga aktiviteter och relationer eftersom bl.a. förmåga känna in och automatisera ökar då. Så enkelt och så billigt – i längden, för både patient och samhälle! Jag ser det som ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot FN:s Barnkonvention när vi inte ens ger patienten möjligheter att prova humanare behandlingsmetoder!

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Biverkningsfria preventivmetoder

  2015-10-16 15:04 | Ska läsa boken. Arbetar sen länge med att sprida kunskap om biverkningsfria preventivmetoder utan hormoner, som till skillnad mot hormonella preventivläkemedel inte heller skadar miljön allvarligt. Har aldrig förstått varför så många utskrivare ( både barnmorskor och gynekologer) verkar vara så naiva när det gäller läkemedelsbolag. Samt ibland negativa till moderna pessar, kunskap om fruktsamhetscykeln etc. Så många, ingen vet hur många, blir inte bara nedstämda utan djupt deprimerade av p-piller och gestagena p-medel. Så onödigt, då INGEN behöver exempelvis tämligen ineffektiva p-piller som preventivmetod. Fler biverkningsrapporter borde skickas in till Läkemedelsverket, även när det gäller kopparspiral. Då det verkar finnas biverkningar som ännu inte är allmänt kända. Jag är tacksam över att inte vara anställd av landstinget längre och tvingas skriva ut läkemedel som jag inte anser nån ska använda. Ska sprida information om denna bok! Bra av Läkartidningen att ta in recensionen.

  Birgit Linderoth, leg barnmorska, Eget företag.

  Jäv:

 • Ersätt inte piller med kosttillskott

  2015-10-16 15:55 | Tack, Sussie O, för din referens till mig. Jag är dock inte enig med dig om att vi skall gå ur askan i elden och ersätta piller med en massa fullständigt onödiga kosttillskott. En normalt varierad kost är helt tillfyllest för i princip alla människor. Jag uppmanar i stället sjukvården och forskningen att börja lyssna på vad patienterna själva har att berätta om sina livserfarenheter och hur dessa hänger samman med åtminstone deras psykiska tillstånd.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Underskattar vi forskning om kosttillskott riskerar vi bita oss själva i svansen

  2015-10-16 16:43 | Du, Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen i Göteborg, tycks göra som allt för många läkare gjort och fortfarande gör; underskatta kosttillskotten (och anpassad kost?) i dagens samhälle där maten förändrats katastrofalt under de senaste hundra åren. Om du inte redan gjort det (låter inte så) skulle jag vilja be dig att lyssna till Professor Rucklidge föreläsning (länk finns inlagd i tidigare kommentarer av mig) och även till den här läkaren, som har helt egna livserfarenheter av sjukdom; Hon har, med hjälp av sin utbildning och sin nyfikenhet kunnat nå fram till ett betydligt friskare liv - rest sig upp från sin rullstol som hon hamnade i pga av sin MS (så vad är MS?): https://www.youtube.com/watch?v=wg216KCuXSM - jag ber dig, våga inhämta de nya (egentligen gamla) kunskaper som lyfts fram men tystats ned ;-) Jag själv är en av de individer som blivit betydligt friskare genom de här metoderna.

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Obekväm text

  2015-10-16 21:06 | Det var på tiden att denna bok diskuteras i Sverige. Det viktigaste är faktiskt att man håller sig uppdaterat och inte blåögd tror på vad mainstream försöka att tuta in oss. Vi har faktiskt ett eget huvud att tänka med. P.Goetze beskriver med all önskvärd tydlighet hur han blev motarbetad att skriva om sina fynd i medicinska tidskrifter, så att han var tvingad att skriva boken. Det har gått långt när man inte längre få arbeta för patients bästa och hans bok är bara ett exempel av många när man är intresserad.

  Birgit Sjölander, Överläkare, Dr.med, Rehabiliterings Kliniken i Sandnessjöen, Norge

  Jäv:

 • AVSLÖJANDE MODIGT STRINGENT

  2015-10-16 21:56 | En viktig bok som utmanar hela Big Pharmas arrogans, maktmissbruk och girighet. När ska läkarkåren inse att de är vilseledda och manipulerade? Vilka orkar välta penningmaskinen överända och ställa industrin till svars? Volkswagens enorma bedrägeri kan vara ett avskräckande exempel på hur en hel industri kan råka i gungning. Men här handlar det om att döda människor, kanske avsiktligt, vilket är långt värre.

  CHRISTER NILSSON, MEDICINHISTORIKER, FÖRFATTARE, EGET KONTOR

  Jäv:

 • Ännu en bra bok.

  2015-10-17 08:45 | Jag kan varmt rekomendera boken Sjuka Pengar av Peter Rost !!!

  Lars Robin, Fritidskonsument., Tidigare anställd på AstraZeneca

  Jäv:

 • Hur bygger vi vår världsbild?

  2015-10-17 11:12 | Bästa kollegor. En bra lögn går från Bagdad till Istanbul medan sanningen fortfarande letar efter sina sandaler. Jag tror säkert att somligt som är beskrivet i denna bok har hänt någonstans och någon gång. Men att bygga en världsbild på extremhändelser och insinuationer borde vara oss främmande.Borde vi inte kunna vara lite mer nyanserade? Med denna argumentering kan vi beskriva den svenska läkarkåren som enbart bestående av pedofiler, våldtäktsmän, hustrumisshandlare och ekonomiska brottslingar. Känns det OK? Jag tycker att vi alla skall tänka oss att vi går till jobbet på måndag och arbetar hela dagen utan att ha tillgång till ett enda läkemedel. Jag har arbetat hela mitt yrkesliv med HIV, 25 år på universitetsklinik och nu inom industrin, och jag har sett vilken skillnad läkemedel kan göra. Jag är stolt över det arbete jag gör idag där mitt mål fortfarande är att förbättra situationen för HIV infekterade.

  Stefan Lindbäck, Läkare, Janssen

  Jäv: Arbetar inom läkemedelsindustrin

 • Självrannsakan

  2015-10-17 11:21 | Tack för recension! Det är mycket man skulle vilja hinna, men som är ogenomförbart eftersom dygnet bara har 24 timmar. Till exempel att skärskåda den information glada läkemedelsrepresentanter serverar när de kommer och presenterar nya preparat. Vi kanske muttrar lite i korridoren efteråt om korta uppföljningstider eller strategiskt val av preparat det nya jämförs med, men sedan rinner det kritiska tänkandet lätt ut i sanden. Jag är tacksam över att en kompetent person tagit sig tiden och gjort jobbet åt oss andra. Kan bara säga läs, läs, läs. Kanske kan vi bli bättre på att ta vårt ansvar för vilka preparat som hamnar på medicinlistor, i medicinskåp hemma, och, inte minst, i våra floder och sjöar...

  Åsa Nilsonne, Senior prof., KI

  Jäv:

 • Mer läsning

  2015-10-17 16:19 | Vill bara göra lite reklam för www.madinamerica.com som är en sida som sedan länge granskar och samlar lite motvikter till den reklamliknande forskning som kommer ur industrin.

  Thomas Gustavsson, leg psykolog, Humanact

  Jäv:

 • Fenomenet "en fuskande läkemedelsindustri" är globalt

  2015-10-17 16:49 | I föreningarna National Health Federation Sweden och föreningen SARA (som ger ut tidningen 2000-Tales Vetenskap) har vi i många år (flera decennier) bevisat att det föreligger en djupt oetisk marknadsföring och en ren indoktrinering från läkemedelsindustrins propagandamaskineri. Det har gång på gång avslöjats att läkemedelsstudier har varit manipulerade. Därför är det av största vikt att alla läkemedel, dess effekter och dess biverkningar utreds ordentligt innan de kommer till användning inom det medicinska etablissemanget i vårt land. Vi måste få till en helt ny lagstiftning på detta område! Skadliga läkemedel med biverkningar som riskerar att ta livet av människor, handikappa dem eller som riskerar att leda till nya sjukdomstillstånd, skall självfallet inte godkännas eller få ordineras. På samma sätt måste genmanipulerade grödor förbjudas liksom livsmedel som innehåller skadliga tillsatser eller som har besprutats med skadliga kemikalier. Vi får den hälsa som vi förtjänar. Äter vi dålig mat så blir vi sjuka. Om vi får felaktig behandling, så blir vi inte friska. Det bästa sättet att sköta statsfinanserna på, är att se till att befolkningen erbjuds goda möjligheter att förse sig med rena och naturliga livsmedel samt att få leva i en ren miljö utan onödig påverkan från miljögifter och strålning med mera. Vi måste värna om befolkningens hälsa och dess överlevnad.

  Michael Zazzio, ordförande i SARA, sakkunnig i hälso- och sjukvårdsjuridik samt vetenskapsteori och forskningsmetodik i NHF Sweden, Föreningen SARA och NHF Sweden

  Jäv:

 • Ogenomtänkt påstå att kosttillskott är fullständigt onödiga när forskning visar något annat än så

  2015-10-18 03:52 | Hannes Qvarfordt, när det finns forskning, under årtionden, som visat och visar att vitaminer och mineraler samt essentiella fettsyror som ex omega-3 kan vara livsnödvändiga för att häva ett neuropsykiatriskt och/eller ett psykiatriskt tillstånd ser jag det som ogenomtänkt att påstå att kosttillskott är onödiga. Ingen har sagt att man skall ersätta piller med kosttillskott. I det akuta skedet kan både ock vara att rekommendera. Forskning av bland annat tidigare nämnda professorer, Rucklidge och Kaplan, samt av Dr Alexandra Richardsson, Dr Jaqueline Stordy m.fl. stärker detta med kosttillskott. Redan före 1900-talet står det nämnt i Franska bondepraktikan om att när en individ börjar må psykiskt dåligt bör man se till att de får i sig extra näring. Jag rekommenderar dig, och alla andra som tvivlar, att lyssna in Rucklidge föreläsning (se länk i tidigare kommentar) och att läsa hennes och Kaplans forskningsartiklar samt läsa vår svenske läkares, Dr Bo Jonssons, bok "The Vitamin Cure for Depression: How to Prevent and Treat Depression Using Nutrition and Vitamin Supplementation" innan du bestämt dig för att stå fast vid ditt ovanstående påstående. Sorgligt nog har det blivit så, i dagens Sverige, tack vare all vår processade mat, att en del av oss behöver kosttillskott, framförallt för oss som har tendens att lätt få läckande tarm om/när vi slarvar med det vi stoppar i oss/äter – då är det tacksamt att det finns kosttillskott. Bra kan ex vara att lyssna in de erfarenheter som mer än tusen norska patienter har. Tillsammans med några norska läkare har de bildat Norsk Protein Intoleranse Forening. På hemsidan berättar de om sina livs- och arbetslivserfarenheter om sambandet mellan kost och psykisk ohälsa. Läs gärna mer på deras hemsida, ex. fliken som innehåller mycket av all den forskning de lutar sig mot: http://npif.no/index.php/proteinintoleranse När det gäller kosttillskott är mitt tips att du jämför med ex att ta järntabletter vid järnbrist, folsyra vid brist på folsyra etc.

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • En komplex värld

  2015-10-18 19:33 | Läkemedelsbranschens korruption enligt boken hade kanske inte varit möjlig utan den fokusering på ekonomistyrning och evidens som startade för 20 år sen. För vad upplevs mer evidensbaserat än alla de tester som nya läkemedel tvingas genomgå? Nedmonteringen av förebyggande insatser, habilitering och rehabilitering har skett i evidensen namn. Samtidigt som effektivitetskraven gjort att människor behandlas över telefon där man inte tar hänsyn till de biverkningar och restriktioner som läkemedelsföretagen ändå noga redovisar. Vi lever sannerligen i en komplex värld...

  Anne Halldin, styrelseledamot, RBU Västmanland

  Jäv: brukarförening

 • Har du läst boken, Stefan Lindbäck?

  2015-10-19 11:14 | Stefan Lindbäck, jag tycker du raljerar och är osaklig. Författaren är inte fientlig till medicinering, tar just upp infektionsmediciner som något som räddar miljontals människoliv. Har du läst hans bok? Jag betvivlar det. Om du inte har läst den, gör det och återkom sedan gärna med dina reflektioner. Själv har jag läst ca 1/4 av boken på danska, men har nu beställt hem den svenska versionen av boken.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP

  Jäv:

 • LÄS DEN OCH MEDVERKA TILL FÖRÄNDRING

  2015-10-19 12:25 | Viktigaste målgruppen för detta utmärkta arbete är väl läkare och vårdpersonal, men allmänheten bör också ta den till sig. Läkemedelsindustrin och köpta forskare är, såvitt jag kan se, det största samhällsproblemet vi har idag. Förstörda liv och miljarders miljarder som går åt till att INTE bota, eller att sätta dit nya problem samtidigt som man lindrar ett annat. Jag uppmanar alla läkare som besitter en uppriktig vilja att hjälpa sina patienter, och som har förmågan att tänka själva, att läsa denna och plocka fram ett extra mått av mod och integritet för att säga ifrån och skapa en förändring.

  Hansi Cross, Stödperson, Progress

  Jäv:

 • Ny bog om psykiatri af Gøtzsche i Danmark

  2015-10-19 13:54 | "Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse". For interesserede ligger der en nylig temadag om dette på youtube, bl. a. dette meget interessante foredrag med Gøtzsche om psykofarmaka: https://www.youtube.com/watch?v=GNpGe5r0jI0 I øvrigt dejligt at se, at svenske læger ser ud til at være meget mere åbne overfor Gøtzsches vigtige forskning end danske læger er.

  Anne-Marie Krogsbøll, Efterløn, -

  Jäv:

 • Svar, off topic, till Sussie O

  2015-10-19 16:09 | Hej, Sussie O! Jag är väl bekant med de flesta teorier om psykisk ohälsa, inklusive den om kostens betydelse. Inom området psykisk ohälsa kan vi alla finna stöd i "forskning" för just våra teser, vilket har sin grund i att fenomenet är närmast omöjligt att definiera och mäta utifrån objektiva kriterier. Jag kan själv ge dig hundratals referenser/länkar, som stöder mitt psykosociala perspektiv. Varken du eller jag kommer närmare sanningen på det sättet. Min erfarenhet är att kosten kan ha en viss, begränsad betydelse för den psykiska ohälsan, men den är inte på något sätt en huvudfaktor. Psykisk ohälsa är ingalunda heller begränsad till enbart den del av världen, som äter modern, industriproducerad mat eller viss typ av mat. Den är spridd, oberoende av vilken kost vi äter. Jag respekterar din uppfattning om orsakerna bakom psykisk ohälsa, men jag delar den inte.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Ett begynnande paradigmskifte inom läkarkåren?

  2015-10-19 21:22 | Hans Peter Söndergaard har skrivit en nyanserad recension, som fick mig att beställa boken direkt.
  För mig som föreläst inom vårdens utbildningar, på universitet och inom näringslivet hela 2000-talet och själv utbildat närmare 2000 läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra inom vården i komplementära, integrativa metoder i form av Medicinsk Yoga, något som numera erbjuds av vårdpersonal till patienter på 127 landstingsanknutna vårdenheter över hela landet – så känns det som sägs i detta forum som en del av ett möjligt paradigmskifte.

  Kommentarerna var minst lika intressanta att ta del av. Det finns ju, som nämns i flera av kommentarerna, andra metoder än bara piller som fungerar väldigt bra – metoder som dock ibland kräver lite mer tid med, och fler frågor till patienten. Metoder som också kräver lite mer av patienten.

  Det kommer löpande beskrivningar av hur läkemedelsbolag och andra stora aktörer internationellt lobbar för att hindra/baktala forskning på icke-patenterbara, biverkningsfria alternativ. Läkaren Pål Lindström undrar i en av kommentarerna hur han ska ”kunna titta en patient i ögonen” igen.

  Ett konkret förslag på vad man som läkare kan göra för att ta sitt patientansvar är att börja ta egna initiativ till att starta upp mer forskning på annat än patenterbara läkemedel.

  Kost, vitaminer, örtpreparat, mindfulness, yoga och andra holistiska metoder är några exempel. Det ska naturligtvis inte tummas på evidenskraven men vi behöver mer svensk forskning på integrativa metoder – och det går att göra randomiserade studier på sådant som exempelvis yoga och mindfulness. Sedan professor Irene Jensen på Karolinska Institutet gjorde den första svenska studien någonsin på yoga 1998 så har ett dussin liknande studier genomförts, på Karolinska Sjukhuset, Danderyd, CPF i Malmö m.fl. Just nu pågår exempelvis två av världens största hjärtstudier på yoga på Danderyd (förmaksflimmer) och KS (hjärtsvikt).

  Den kinesiska forskaren Youyou Tu studerade flera tusen år gamla örtmedicinrecept, fick uppslag till effektiv behandling mot malaria – och fick Nobelpriset i Medicin för det nu i år! Kanske även det ett paradigmskifte……

  Göran Boll, Föreläsare, yogaterapeut, MediYoga Institutet, Stockholm

  Jäv:

 • Svar till Sven Roman

  2015-10-20 12:36 | Min kommentar "Bästa kollegor..." riktar sig just till kollegor och är inte riktad till bokens författare. När jag läser kommentarer till recensionen tycker jag att några av oss väldigt snabbt blir helt svart-vita och tappar alla nyanser i sin syn på läkemedelsindustrin. Det var inte min mening att vara raljant men jag föll kanske i samma fälla som några andra. Jag köpte boken igår och återkommer gärna med reflexioner och en diskussion om innehållet i denna senare.

  Stefan Lindbäck, Läkare, Janssen, Janssen

  Jäv: Arbetar som Senior medicinsk rådgivare på Janssen

 • Mer läsning

  2015-10-20 13:47 | Vad kul att läkemedelsindustrins kopplingar till beslutsfattare, forskare och beställare kommer i dagen. Denna bok rekommenderas också om man vill sätta sig in i hur de allra största preparaten lyckats bli godkända läkemedel vid psykiatriska och psykologiska besvär. Samma författare har även skrivit Mad in America, Anatomy of an epidemic (Pillerparadoxen på svenska) som alla är väl refererade och med utmärkta källor till de slutsatser som dras och de påståenden som görs. https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=fxPACQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=psychiatry+under+the+influence+institutional+corruption+social+injury+and+prescriptions+for+reform&ots=VT-BEN1yMG&sig=S0vGA_Fwxrn4bAj_l9zTkxKWNo4&redir_esc=y#v=onepage&q=psychiatry%20under%20the%20influence%20institutional%20corruption%20social%20injury%20and%20prescriptions%20for%20reform&f=false

  Thomas Gustavsson, leg psykolog, Humanact

  Jäv:

 • Svar till Hannes

  2015-10-20 16:38 | Dina argument är inte helt ovanliga inom sjukvården, tvärtom, Hannes. Jag är van efter tjugo års försök lyfta fram även "den andra delen" som är betydelsefull för psykisk hälsa. Just nu ser jag det som att sådana argument, som du nu för fram, är att spotta på vad forskare som Rucklige, Kaplan, Stordy etc. kommit fram till. Jag återkommer gärna i den här dialogen.

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Myndigheter godkänner och rekommenderar

  2015-10-20 17:28 | Sedan 1500-talet så har nya läkemedel inte introducerats av enskilda läkare och heller inte idag. I Sverige är det Läkemedelsverket och EMA som godkänner de läkemedel, som läkarna får använda. Sedan kommer Socialstyrelsen och Läkemedelsverket med riktlinjer och rekommendationer om hur dessa läkemedel skall användas. Mitt budskap har du som enskild läkare följt riktlinjer från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket så har du inget eget ansvar utan det är Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets ansvar om det visar sig vara fel. Därför vore det intressant med Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets kommentarer till boken snarare än enskilda läkare.

  Roger Lindmark, leg. apotekare, pensionerad

  Jäv:

 • Slutreplik till Sussie O

  2015-10-21 13:08 | När forskningen om den psykiska ohälsans orsaker pekar i ett flertal olika riktningar - vilket den gör! - återstår för var och en att tolka och bedöma de olika resultaten, Sussie O. Utifrån mångåriga erfarenheter landar vår tolkning i att psykosociala faktorer är de helt dominerande. När det gäller symtom måste man ägna ett par tankar åt huruvida de är primära eller sekundära. En hel del talar för att gastrointestinala och autoimmuna symtom till inte oväsentlig del kan vara sekundära effekter av stress och psykisk överbelastning, snarare än tvärtom.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Verklighetenär lite mera komplicerad än såhär...

  2015-10-21 14:02 | Läkemedelsstudier är inte lätta att göra. Och numera görs de ofta på patienter som rekryteras särskilt för studierna. Det innebär, att de patienter man träffar inom psykiatrin också svarar på läkemedelsbehandling på ett annat sätt än de patienter som rekryterats till studierna. Tyvärr. Detta innebär också att effekten av läkemedelsbehandling för psykiatrins patienter kan skilja sig betydligt från effekten på studiepatienter. Finns utmärkta exempel på detta, men jag avstår från att nämna något enskilt läkemedel. Intressant nog så vet många patienter mycket väl att de har god effekt av sina läkemedel. Även om kommentatorerna här inte verkar tro på detta. ;))

  Christina Spjut, Leg läk, spec i psykiatri, *

  Jäv:

 • Slutreplik till Hannes Q

  2015-10-21 14:54 | Det är just det som är det intressanta, det som allt för många läkare m.fl. i dag håller för ögon och öron inför, att beprövad basis talar för att det är tvärtom, nämligen att individen hamnar i en lugnare, icke stressad kropp och knopp, vilket medför att yttre stress inte längre "biter så hårt" på den individ som balanserat upp sin biokemi med hjälp av individuellt anpassad kost med kosttillskott och/eller medicin, Hannes! Detta är dock ett område som vi bör forska på innan vi uttalar oss om att det ena är mer troligt än det andra eftersom ord står mot ord. Tro mig, många tankar har ägnats åt vad som är primärt respektive sekundärt hos de läkare, professorer etc. som begrundat det beprövade och/eller forskat runt kostens och kosttillskottens betydelse. Här är en hel radda av denna forskning http://npif.no/index.php/forskning/om-forskning . Vi inom dagens sjukvård är så pass förståndiga så vi lär av våra misstag och bör således inte göra om ännu en "Semmelweisare" - vilket professorer Rucklidge uttrycker sin oro över i sin föreläsning (se länk i inlägg ovan) ;-) Den psykosociala delen tar vi, som alltid, hänsyn till – det är en av de delar vi tagit hänsyn till och som hängt med långt innan jag började arbeta och utbildade mig inom sjukvården för över 45 år sedan. Nu är det dags ta in även andra ”påverkansfaktorer” till de symptom vi ser växa sig allt större i vårt samhälle – symptom som vi i dag försöker medicinera bort bland bl.a. barn och unga. Kosten har, liksom vårt samhälle i övrigt, förändrats drastiskt under de senaste hundra åren, och det tar vi med i våra bedömningar som bör leda fram till en så bra behandlingsplan som möjligt - för patientens/individens skull.

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Om ansvar

  2015-10-21 18:09 | Jag håller med Roger Lindmark om att kommentarer från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen vore av högsta intresse nu. Däremot håller jag inte med om ansvarsbiten. Alla har ett samhällsansvar. Om någon inte sköter sitt ansvar är det andras ansvar att rätta till det förhållandet. Denna del missar många - men med rättigheterna följer också skyldigheter. På 90-talet klagades mycket på förändringarna av habiliteringsverksamheten. Det gjordes en statlig utredning och resultatet var: Den lagstiftning vi har är tillräcklig, förutsatt att den följs. Det var ju DET vi klagade på.... Detta fina självstyre vi infört innebär att alla håller rent framför egen dörr men inte en centimeter längre. Men en eloge och ett tack att så många läkare kommenterar denna recension på ett självkritisk sätt.

  Anne Halldin, Styrelseledamot, RBU Västmanland

  Jäv: brukarförening

 • Läkemedel en komplcerad produkt

  2015-10-22 10:56 | När ett nytt läkemedel skall godkännas krävs säkert 100-200 pärmar med dokumentation. Den enskilde läkaren kan inte sitta och kolla igenom detta för då finns ingen tid för patienter, men viktigast en enskild läkare är inte kompetent att bedöma allt detta. Därför sköter Läkemedelsverket och dess europeiska motsvarighet detta. Läkarens ansvar är att använda läkemedlet på rätt sätt och rapportera biverkningar. Teoretiskt kan läkaren rapportera att läkemedlet saknar effekt, men det har tror jag aldrig gjorts trots att enstaka preparat saknat effekt. Det är placeboeffekten som ställer till det. Som jag påpekade så fick inte läkare på 1500-talet ge sina patienter otestade läkemedel. Läste att spåmannen Nostredamus läste medicin på 1500-talet, men blev utsparkad när han testade mediciner, som han hittat på själv (han var apotekare i grunden). Motiveringen var att en läkare får absolut inte testa nya mediciner på sina patienter. BigPharma har inte funnits så länge. I Sverige hade apoteken monopol på all läkemedelstillverkning fram till början av 1900-talet. På den tiden samlade och odlade apotekarna läkemedelsväxter, som de sålde på sitt apotek. Botanik var ett viktigt ämne för apotekarna då och botaniken försvann från apotekarutbildningen i mitten av 60-talet. Kan tillägga att jag har inte 100 % förtroende för Peter C Gøtzsche för jag har läst felaktigheter han skrivit. Men det är svårt att alltid ha rätt.

  Roger Lindmark, leg apotekare, pensionerad

  Jäv:

 • Om du känner dig påhoppad- läs boken en gång till långsamt.

  2015-10-22 16:07 | En mycket viktig bok, som visar på vilka missar som gjorts, medvetet ! När blir nästa skandal ? Blir den med de nya antikoagulantia eller ?? Jag använder beprövade läkemedel och har ibland kallats för gammaldags, men har sett hur de "nya" läkemedlen har kommit och gått. Kommer väl ihåg haussen kring cox-2 hämmarna, bl.a. Vioxx, som förbjöds etc.

  Görel Gleiss, pens.överläkare, hemma

  Jäv:

 • Kliniker mät effekten om det går!

  2015-10-23 09:03 | Han påstår att läkemedelsindustrin är organiserad brottslighet. I och för sig händer det att läkemedelsindustrin döms för felaktig marknadsföring i USA, där läkemedelsbranschen är relativt oreglerad och de har dubbla medicinpriser. Men också vården och apoteken i USA ägnar sig åt bedrägerier och 10 % av sjukförsäkringskostnaderna är bedrägerier. Men jag kan inte minnas att det finns domstolsbeslut som stödjer Götsches påståenden t.ex BigPharmas VD:ar sågar inte ved på någon anstalt ännu i alla fall.

  En konklusion av hans skriverier är att det belyser vikten för den enskilde klinikern att försöka mäta läkemedelseffekten på nya läkemedel för att se om behandlingen verkligen ger effekt. Men det kostar och kan vara dyrt och är inte alltid möjligt resursmässigt. Samtidigt förekommer samhällsfinansierade kliniska studier för att undersöka vissa preparats effekter. I Sverige har nya dyra reumatologiska preparat utvärderats på ett systematiskt sätt. Viss efterkontroll förekommer alltså och möjlighet finns för samhället att göra kliniska studier på preparat som är tveksamma. En annan sak att minnas är att patentiden är begränsad och därför BigPharmas inkomster av enskilda preparat tidsbegränsade. På längre sikt kan det vara svårt för BigPharma att överleva. Det kommer inte att gå att evigt komma med nya bättre preparat. Så på lång sikt har generikaföretagen tiden för sig och BigPharma dödsdömd.

  Roger Lindmark, leg apotekare, pensionerad

  Jäv:

 • Brister i information

  2015-10-23 14:24 | Jag tycker att informationen i FASS brister till förskrivare för vissa läkemedel. Antag jag var läkare och ville utvärdera effekten av antidepressiva till en patient. Det måste nästan stå i FASS vilken skattningsskala man skall använda och vilken poängförändring, som krävs för att preparatet har effekt mm. Man kan inte begära att enskilda förskrivare skall göra litteraturstudier i en vecka om de vill mäta läkemedelseffekten hos en patient. Samtidigt är det viktigt att uppmuntra individuell utvärdering av läkemedelseffekt t.ex vid misstänkta falska läkemedel.

  Roger Lindmark, leg apotekare, pensionerad

  Jäv:

 • Vi läkare måste bli bättre på att rapportera läkemedelsbiverkningar

  2015-10-23 16:35 | Roger Lindmark, vi läkare har också ett stort ansvar. Vi måste bli betydligt bättre på att rapportera in biverkningar av läkemedel. Jag har själv syndat, skrev min första anmälan om detta till Läkemedelsverket för ett år sedan, trots att jag arbetat som överläkare i många år och sett en hel del biverkningar. Jag är inte ensam om denna underlåtelse, det finns studier som tyder på att mindre än 10% av alla biverkningar anmäls. Det är enormt viktigt att vi blir bättre på detta, eftersom läkemedelsstudierna sker på patienter som knappt finns i den kliniska vardagen och för att det inte finns långtidsstudier när ett läkemedel lanseras. Läkemedlet jag anmälde första gången hade gett en mycket negativ biverkan: en 15-årig flicka hade på en ganska modest dos olanzapin, 7,5 mg, på 2 mån ökat i vikt från 46 till 69 kg. Viktökningen hade potentierats av samtidig användning av p-piller. Olanzapin är f ö ett av de preparat som omnämns i Gøetzches bok. Läkemedelsföretaget vidgade felaktigt indikationen till bland annat äldre patienter. De fick betala miljarder i skadestånd. Enligt Gøtzche är det särskilt vanligt att läkemedelsföretagen försöker prångla ut psykofarmaka på ett otillbörligt sätt.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, Bup

  Jäv:

 • Enskilda utvärderingar kan inte göras

  2015-10-23 16:35 | Du uppmanar förskrivare att utvärdera effekten av deras förskrivningar, Roger Lindmark. Sådana utvärderingar kan inte göras, eftersom det då inte finns någon kontrollgrupp att jämföra med. Det går därmed inte att renodla läkemedlets effekt från andra påverkansfaktorer, exempelvis placebo.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • ALLA utskrivare bör( ska) rapportera biverkningar till Läkemedelsverket!

  2015-10-26 10:03 | Sven Román, viktig kommentar. När det gäller just p-piller så saknas det ordentliga studier på biverkningar, trots att de använts i över ett halvsekel. Det har gjorts en mindre studie som "visar" att p-piller inte orsakar viktökning, fast det är många patienters erfarenhet. Det är först om alla utskrivare redovisar de biverkningar som patienterna beskriver, som vi får en tydlig bild. Gäller inte bara läkemedel utan även medicin tekniska produkter som kopparspiral. Där många nu verkar ha biverkningar, som inte är "kända" än så länge för sjukvården. Eftersom inga studier gjorts. När det gäller just kopplingen hormonella preventivläkemedel och depression är det extra viktigt. Tänk om de som blir deprimerade, möjligen av sina hormonstörande läkemedel, skulle må bättre om de i stället övergick till nån av alla hormonfria p-metoder som finns ( men många inom sjukvården inte kan så bra, då vidareutbildning om dem ofta saknas)? I stället för antidepressiva? Antidepressiva kan göra så att lusten minskar och svårare att uppnå orgasm, hormonella p-medel kan även de ge minskad libido. Alla inom psykiatrin borde känna till att ingen behöver hormonella p-medel, eftersom det finns många andra alternativ att pröva först. Innan antidepressiva sätts in.....

  Birgit Linderoth, leg barnmorska, Eget företag.

  Jäv:

 • Farmakologisk obduktion kanske bäst

  2015-10-26 10:38 | Tror att biverkningarna övervakas ganska väl av Läkemedelsverket och sedan WHO:s biverkningssektion, som finns i Sverige. Sedan är inte alltid biverkningsrapporter korrekta, vilket den färska svenska studien på Champix, där allvarliga biverkningar som rapporterats inte var sanna. Det som kanske behövs är en utredning av dödsfall, där medicinering förekommer och om mediciner kan ha medverkat. Allvarliga biverkningar av psykofarmaka förekommer hos 4 % av patienterna. Inget jätteproblem annat än för 4 %. Felaktiga indikationer kan gå att undvika i dataprogram, som varnar läkaren att denna indikation är inte godkänd skriv en motivering i journalen om du vill använda preparatet till denna patient.

  Roger Lindmark, leg apotekare, Pensionerad

  Jäv:

 • Det går visst att utvärdera

  2015-10-26 11:32 | Idag utvärderar redan läkare effekten av blodtryckssänkande läkemedel genom att mäta blodtrycket. Diabetesmediciner utvärderas också genom blodsockermätningar av patienten själv. Vid psykofarmaka blir det svårare varje mätning med skattningsskalor kostar 1000-2000 kr och psykolog skall blandas in. Men det finns angivet hur stor symptomminskning som krävs för effekt och då är placeboeffekten inräknad i effekten. Så visst går det i de flesta fall för läkaren att utvärdera om effekt finns. Skall kanske lägga till vad jag skrev om tidigare om att läkemedelsföretagen har funnits i bara 100 år i Sverige och apoteken innan var huvudsakligen hälsokostbod. Våra mediciner idag kan vi tacka läkemedelsföretagen för nästan fullständigt. Nu vill apoteken sjukvårdsinrikta sig, men det fanns förr också t.ex gav man förr lavemang på apotek, vilket var mycket dyrt.

  Roger Lindmark, leg apotekare, pensionerad

  Jäv:

 • Gøtzsche särskilt kritisk mot psykofarmaka

  2015-10-26 11:55 | Jag har börjat läsa den svenska översättningen av Gøtzsches bok. Tonläget är väldigt högt, författaren larmar i varenda mening, och det blir lite tröttsamt. Han drar även väl långtgående slutsatser ibland. Men budskapet är oerhört viktigt, och hans argumentation är väl underbyggd, han är en rutinerad forskare vilket gör att han har förmågan att genomskåda studiers eventuella svagheter. Han går särskilt hårt åt psykofarmaka, anser att psykiatrin är läkemedelsföretagens paradis. I ett avsnitt berörs medicinen jag nämnde i mitt senaste inlägg, olanzapin (vanligaste varumärket Zyprexa). Det är chockerande läsning. Läkemedelsföretaget Lilly försökte i USA vidga indikationerna till alzheimer, depression och demens, och sålde särskilt hårt in läkemedlet till barn och äldre. Lilly fick 2009 betala hela 1,4 miljarder för otillbörlig marknadsföring. Det kanske rent av ingick i kalkylen, läkemedlet inbringade 1996-2009 närmare 40 miljarder dollar. Författaren gör en uppskattning över hur många patienter som dödats av olanzapin. Han kommer fram till den häpnadsväckande siffran 200 000!

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP

  Jäv:

 • Långt från vetenskap, Roger L

  2015-10-26 16:02 | Den utvärderingsmetodik du beskriver, Roger Lindmark, har inte mycket gemensamt med vetenskap. Det går naturligtvis inte att lägga in ett schablonvärde för placebo, utan den faktorn måste utforskas för den specifika behandlingen. När man dessutom inte har att göra med ett slumpmässigt urval patienter, får man en lång rad möjliga felkällor på halsen. Gud bevare oss för den sortens "forskning".

  Hannes Qvarfordt , brukarföreträdare , Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Ett läkarbesök är inte forskning

  2015-10-26 19:51 | Jag lyfter på hatten, Hannes för att du trots det kalla höstvädret är ute och cyklar. Visst kan man göra som exakt jag säger men helst bör man använda samma metod som vid prövningen och använda samma krav som finns för effekt. Det varierar med testmetod och sådana saker kan beskrivas i FASS så att det underlättar utvärdering för den enskilde läkaren. Notera ingen av läkarna här har sagt att jag har fel,vilket tyder på att det är rätt. När Astra:s antipsykotikum Roxiam försvann från marknaden på 90-talet var det på grund av några dödsfall i blodbiverkningar. Jag är därför starkt tvivlande att Zyprexa orsakat 200000 dödsfall därför. I alla fall så anser nog varken FDA eller EMA det eftersom Zyprexa finns kvar. Dessutom skall alla dödliga biverkningar anmälas till myndigheterna, vilken gör saken ännu skummare. Tydligen har han gjort några kalkyler där dödsfall i kroppsliga sjukdomar belastat Zyprexa. Skulle gissa att han gjort något sådant.

  Roger Lindmark, leg apotekare, Pensionerad

  Jäv:

 • Är utebliven protest detsamma som att något är korrekt?

  2015-10-27 10:18 | Din slutsats att du har rätt, därför att ingen härvarande läkare har protesterat, får väl hänföras till samma typ av forskningsmetodik, som du förordar för utvärdering av läkemedelseffekter, Roger Lindmark.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

  Jäv:

 • Ett begynnande paradigmskifte knackar på dörren till Sveriges sjukvård?

  2015-10-27 11:33 | Förhoppningsvis börjar allt fler av oss som arbetar inom Sveriges sjukvård att inse ”pillerparadoxens” elände (läs boken som rek av Thomas Gustavsson) vilket medför att allt fler av oss nu väljer att rikta in oss mot mer hållbara metoder där vi satsar på metoder som syftar till förbättring och varaktighet i individens livskvalité. Många av oss har fått välja bli privatpraktiserande eftersom huvudmannen tidigare inte visat ett dugg intresse – förhoppningsvis börjar det sakta men säkert att vända nu.
  Det finns ju - vilket nämns i flera av kommentarerna, som Göran Boll/yogaterapeut påpekar, andra metoder än bara piller som fungerar väldigt bra – metoder som handlar om en livsstilsförändring som kräver vård och/eller handledning/coachning till närmiljön (anhöriga, lärare, assistenter etc.) från andra terapeuter än läkare. Metoder som således kan minska på köerna till just läkare. Metoder som nämnts handlar om daglig och individuellt anpassad kost, kosttillskott, sömn och rörelse inklusive beröring samt kompensation/hjälpmedel (minst lika viktigt som hjälpmedel för syn- och/eller hörsel). Dessa metoder kräver bedömning av funktion och funktionshinder hos individen från andra terapeuter än enbart läkare – ansvarig läkare sammanställer de olika bedömningarna.
  Precis som du säger, Thomas Gustavsson/leg psykolog, är det bra att läkemedelsindustrins kopplingar till beslutsfattare, forskare och beställare kommer i dagen med hjälp av den här boken – en bok som du rekommenderar till de av oss som vill sätta sig in i hur de allra största preparaten lyckats bli godkända läkemedel vid psykiatriska och psykologiska besvär. Jag kan informera om att det är med sorg i hjärtat som vi - som arbetat med barn och unga inom habilitering och psykiatri under drygt 30 års tid – nu ser hur medicinering skjutit i höjden som en raket under de senaste tio till tjugo åren! Vad gör vi med våra barn och unga? Jo vi ger dem diagnos/er och sedan är det medicin som gäller - erfarenhetsmässigt är det sedan allt mer mediciner som gäller. Medicinskåpen inom barn- och ungdomspsykiatrin växer sig allt större – i storleksordning från en liten skokartong, för tjugo år sedan, till två stora högskåp i dagens läge – på en akutavdelning som tar emot upp till sju/tio barn/ungdomar per dygn. Det är inte ovanligt att en ungdom på cirka 16 år får ta uppemot 16 piller om dagen! Samtidigt iakttar vi att medicineringen kryper ned i åldrarna – idag handlar det om att fem till åttaåringar medicineras utan reflektion över om vi inom vården kan göra något annat för dem i stället. Vi ger dem inte ens möjligheter prova på vad en livsstilsförändring kan hjälpa dem med – om det kan leda till minskat behov, eller inget behov alls, av medicinering. Vi har duktigt hållit oss kvar vid betydelsen av hur det psykosociala kan påverka samtidigt som vi glömt bort/undanhållit hur viktig basen i barnets vardag, livsstilen, är för att de skall må så bra som möjligt. Exempel på detta är FaR (Fysisk Aktivitet på Recept) som inte ens provats under kortare perioder på ex BUP – trots att vi vet att daglig motion/rörelseaktivitet ex kan häva/motverka depression!
  En kliniks bedömning, före och efter, är helt relevant och går att genomföra - bra för insamling av beprövad erfarenhet, något som vi sedan kan forska på ;-)

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Sussie; Läkemedelsverket skall granska neuroleptika till unga

  2015-10-27 14:21 | Citat ur Läkemedelsvärlden: "Läkemedelsverket vill satsa på en djupare analys av barn och ungdomars användning av neuroleptika, enligt ny rapport. " http://lakemedelsvarlden.se/nyheter/sa-ska-kunskapsluckor-inom-varden-fyllas-14716 Det finns studier på yoga, motion, omega-3, psykoterapi mm vid psykiska besvär, även om de inte är så bra utförda oftast. Om man ser på nya mediciner så är de ofta testade på 1000 personer eller mer. Andra behandlingar har färre försökspersoner och ofta är de sämre utförda. Samtidigt så har medicinering av sjukdomar pågått i säkert 5000 år (psykoterapi 100 år gammal), så det är ett sätt att behandla sjukdomar som är ganska populärt bland folk eftersom det är en enkel, snabb metod samt ofta billig. Motion, yoga, diet, psykoterapi mm tar mer tid och kräver eget engagemang. Vid svåra psykiska symptom kan nog sjukdomen lägga krokben för sådana behandlingar. Ligger man bara i sängen så är det svårt med yoga, motion, diet och psykoterapi. Jag skulle gissa att det är förstahandsbehandling för milda symptom och behandlingar populära bland friska.

  Roger Lindmark, leg apotekare, Pensionerad

  Jäv:

 • Gøtzsches beräkning av att olanzapin dödat 200 000 patineter

  2015-10-27 20:26 | Roger Lindmark, här följer Gøtzsches resonemang. En metaanalys av randomiserade försök med olanzapin och liknande läkemedel som patienter med alzheimer eller demens fått visade att 3,5% dog när de fick läkemedel och 2,3% när de fick placebo. För var 100:e patient som behandlades inträffade ett extra dödsfall på läkemedlet. Äldre patienter behandlas ofta med flera läkemedel och är mer sårbara för deras skadeverkningar, sannolikt är dödligheten högre bland dem än yngre patienter. Men de inkluderade försöken pågick normalt bara 10-12 veckor, de flesta patienter i verkliga livet behandlas i åratal. Läkemedel som olanzapin används företrädesvis av äldre, och då dödsfall ofta underrapporteras i försök är den verkliga dödligheten troligen högre än i metaanalysen. Gøtzsche menar utifrån ovanstående att ett dödsfall/100 patienter är ett rimligt antagande. År 2007 hade 20 miljoner människor tagit Zyprexa, ger totalt 200 000 dödsfall.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, Bup

  Jäv:

 • 200000 är nog max 10000 om ens det

  2015-10-28 12:16 | Tack Sven för beskedet. Jag har grubblat febrilt hur han kom till dessa siffror. Socialstyrelsen har en statistikdatabas på läkemedel, som man kan söka i och för olanzapin ligger förbrukningen i 5 års ålders klasser konstant på 4-6 patienter/1000 innevånare. De flesta med demens är i 80 år åldern, så det är nog bara en tjugondel av de som får olanzapin som kan vara i demensåldern, men alla har säkert inte demens som får olanzapin då. Om en tjugondel har demens blir siffran 10000 enligt hans uträkningsmodell och inte 200000. Men det är inte säkert att det är rätt. Nyligen har visats att atypiska neuroleptika har en neuroprotektiv effekt, som ökar med ökande dos. Litium har en neuroprotektiv effekt också och hos de med bipolär minskar demensrisken med 40 %. Gamla antipsykotika verkar dock ha motsatsen till neuroprotektiv effekt. Förresten vad skrev han om den offentligt finansierade CATIE studien på neuroleptika, som kom fram till att Zyprexa var bäst och Seroquel sämst vad gäller antipsykotisk effekt. https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel

  Roger Lindmark, leg. apotekare, Pensionerad

  Jäv:

 • Roger, sensomotorisk stimulering och kost är inte så svårt införa

  2015-10-28 14:57 | Redan i dag har det visat sig att sensomotorisk stimulering (promenader, simning, MIMY-yoga etc.) är populära inslag i behandlingsarbetet om/när det finns sådana resurser att tillgå inom habilitering och psykiatri för barn och unga. Att, baserat på den beprövade erfarenhet och forskning som redan finns, införa detta i kombination med en mer strikt kost - utan socker-, mjöl- och mjölkprodukter med dagligt tillskott av omega-3 - inom slutenvård, psykiatri, är att föregå med gott exempel i behandlingsarbetet/bemötandet och torde varken vara svårt eller kostsamt. Placera gärna in detta som en kostnadsbesparing för vårt samhälle i förlängningen. Den akuta medicineringen kan, med största sannolikhet, sänkas och förhoppningsvis även trappas ned ganska så snart för de flesta - gissningsvis efter någon månad till tre - om vi skall se till professor Rucklidge och professor Kaplans forskning (se tidigare inlägg ovan). Vid ett sådant handhavande, paradigmskifte (?), menar jag att det vid svåra psykiska symptom nog kan visa sig att sjukdomen inte lägger krokben för sådana behandlingar. Ligger man bara i sängen så är det svårt med yoga, motion, diet och psykoterapi - där kan den akuta medicineringen vara befogad. Min erfarenhet är dock att vi oftast kan få barn och unga att ex somna med hjälp av samtal, massage och sådan kost som gör att krypet i kroppen etc. avtagit samtidigt som tidigt uppstigande och promenad i dagsljuset hjälper till ;-) Vi får inte glömma bort de enkla metoderna som, i begynnelsen, kräver mer resurser men, i förlängningen, kräver mindre resurser från sjukvården och en ökad livskvalitet för individen! Mina personliga erfarenheter är att många barn och unga blivit friskare och att jag själv hållit mig friskare i över nitton år med hjälp av en livsstilsförändring.

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Några tankar angående Roger Lindmarks replik

  2015-10-28 15:57 | I Europa och Sverige är vi, än så länge, mer restriktiva vad gäller medicinering än i USA. Mycket av det som Gøtzche beskriver handlar om medicineringen på andra sidan Atlanten. Men inom psykiatrins område, särskilt vuxenpsykiatrin, är vi ganska frikostiga med medicinering i Sverige och inom BUP, som är mitt område, har medicineringen ökat högst avsevärt. För 20 år sedan medicinerade vi nästan inte alls, idag får enligt Socialstyrelsen 4,6% av alla pojkar 11-17 år adhd-medicin. Detta är problematiskt, prevalensen är 5%, 70% har positiv effekt av medicin, således borde max 4% medicineras. För neuroleptika har förskrivningen för åldersgruppen 0-19 år utfrån Socialstyrelsens statistikdatabas ökat med 2,7 gånger (167%) från 2006 till 2014, alltså på 8 år. Biverkningarna av neuroleptika är allvarligare och uppstår vid lägre doser för barn, så även detta är problematiskt. Och även om olanzapin är effektiv mot psykotiska symtom, så har den medicinen väldigt kraftfulla biverkningar och påverkar dessutom den kognitiva förmågan. Vid schizofreni är det sannolikt en nödvändig behandling, men prevalensen för detta tillstånd har minskat avsevärt, förr angav man 1,0%, i Läkartidningenss temanummer nyligen angavs 0,45%.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, Bup

  Jäv:

 • Forskningsgrund

  2015-10-29 08:43 | För någon vecka sen visades ett reportage om en forskning där man studerat barn i förskoleåldern som man lät röra sig intensivt i 10 minuter. I reportaget sa man att två saker överraskade i studien: dels att den korta tiden med rörelse hade så stor effekt, dels att variationen mellan barnen var så stor. Visst, det var "populärmedicinskt" men det verkar som om forskare idag utgår från ingenting, som om vi var konstruerade för att sitta i skolbänken och alla är genetiskt lika. Hur vore det om man pratade med folk istället för att forska om dom?

  Anne Halldin, Styrelseledamot, RBU Västmanland

  Jäv: brukarförening

 • Talande tystnad från industrin

  2015-10-29 11:10 | Mycket nyttig läsning av en välmeriterad författare. Boken som både är spännande och trevligt skriven bör läsas av alla med minsta intresse av läkemedelsfrågor. Särskilt rekommenderar jag medlemmarna i landets läkemedelskommittéer att läsa boken.

  Ola Ohlsson, f.d. överläkare, professor internmedicin, Pensionär Region Skåne

  Jäv: 30 års erfarenhet som ordförande i lokal, regional och nationell Läkemedelskommitte

 • Anne, det är ett viktigt område du tar upp - livsstilsförändring genom skola och hem

  2015-10-30 10:31 | Under tre månader följde vi (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, habiliteringsassistent, logoped och specialpedagog) fyra grupper bestående av sammanlagt 16 barn och unga med avvikande beteenden (fysiskt och psykiskt) på habiliteringen. De fick individuellt anpassad sensomotorisk stimulering - således intensiv rörelse genom ex hopp/studs, snurr och gung samt tryck - två till fyra gånger per vecka. Behandlingsresultatet var långt mer positivt än vad de traditionella metoderna någonsin tidigare (under tio-femton år) hade visat för oss. Vi fick dock lägga ned den formen av behandling/bemötande i samma veva som beslut om diagnos och medicinering tog fart runt 1997/1998. När så den danska filmen "Jag hatar min ADHD" visades upp i svensk TV för några år sedan fick jag stort hopp om att de resultat man där påvisade skulle få habiliteringar, BUP och skolor att anamma den positiva betydelsen av daglig och anpassad rörelseaktivitet för barn och unga med avvikande beteenden (många av de beteenden som hamnar inom neuropsykiatrins och/eller psykiatrins område) https://youtu.be/HJLVoj0x-sc - men ack vad jag bedrog mig! Anledningen till att man lade in daglig och anpassad rörelseaktivitet på den skolan var att lärarna inte ville vara medansvariga till den medicinering som börjat ta fart på elever i skolan. Jag menar att det, här och nu, är av största vikt att vi som arbetar med barn och unga reflekterar över vad du, Sven Romàn, Barn- och ungdomspsykiatriker, skriver: "För 20 år sedan medicinerade vi nästan inte alls" de här barnen. Jag menar att vi måste tänka om - och göra rätt! Idag sätter vi våra barns och ungdomars framtid på spel genom all den medicinering som nu tagit fart. Med risk för att det vi inte rättar till, således det som påverkar dem negativt (inaktivitet, felaktig kost/socker och protein i kost, processad kost, medicinering etc.), leder dem in i en framtid som kommer att bestå av sjukdom och, återigen, sjukdom samt behov av livslång medicinering (kan endast vara av intresse för läkemedelsindustrin och ej för oss som vill bedriva god vård). Våra barn och unga förtjänar en bättre framtid än så! Läs gärna forskning av ex Rucklidge och Kaplan (länkar finns ovan), böckerna ”Charmen med tarmen” och ”Gut and Psychology Syndrome: Natural Treatment for Autism, Dyspraxia, A.D.D., Dyslexia, A.D.H.D., Depression, Schizophrenia” – med syfte/intention om att vi alla inom sjukvården förhoppningsvis skall ta till oss och få ökade insikter om vad som händer med våra barn och unga när de inte får sina speciella behov tillgodosedda vad gäller kost och kosttillskott. Rörelsebehovet vet vi ju redan att barn och unga har – och där har vi ett utmärkt verktyg att arbeta med, FaR - ett verktyg som användningsmässigt går att utveckla. Det gäller våra barns och ungas framtid!

  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut, behandlingsassistent, natt, BUP Vänerviken

  Jäv:

 • Obekväm text om läkemedelsindustrins metoder

  2015-10-31 11:47 | Handen på hjärtat, Christina Spjut! Han har kanske inte helt fel i sin kritik av psykofarmaka....

  Mariann Stenberg, läkare, Vuxenpsykiatri Lund

  Jäv:

 • Antipsykotika till barn och unga ett bekymmer

  2015-11-01 20:50 | Håller helt med Sven Román att neuroleptika till unga är ett bekymmer på grund av biverkningsrisken, som han påpekar, men också för deras hjärnor utvecklas och befinner sig i en mognadsprocess, där i tonåren det psykiska insjuknadet kanske grundläggs. Barn och ungdomar befinner sig i en kritisk period psykiatriskt sett. Läkemedelsverket håller på utreda saken och kanske vore en centralisering av neuroleptikainsättning ske på universitetssjukhus enbart, eftersom fallen är få. Håller med Sussie att kost, motion och vissa alternativa behandlingar kan vara viktiga vid psykiska besvär. Men viktigt att veta att det finns behandlingar med bevisad effekt som inte används så mycket som de borde, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention mfl. En intressant behandling på senare tid är metakognitiv träning (MCT), som ger starkare effekt än antipsykotika mot vanföreställningar. Vården är ganska långsam med nya behandlingar och kan ställa höga beviskrav. Kan vara positivt i längden för att bibehålla förtroendet för vården och pumpa upp sjukvårdens placeboeffekt. Inte så bra om någon bevisar att behandlingar som ofta används i vården inte har effekt.

  Roger Lindmark, leg apotekare, Pensionerad

  Jäv:

 • Rätt eller fel

  2015-11-01 21:14 | Viktigt ändå att inte glömma att rätt svåra biverkningar kan behöva tolereras vid behandling av svår, livshotande sjukdom. Alternativet motion eller hälsokost har inte någon stor effekt vid schizofreni eller bipolär sjukdom. Kanske typiskt att majoriteten av kommentatorerna här inte har ansvar för vård av personer med allvarlig psykisk sjukdom. Patientens uppfattning om nyttan av ett läkemedel är självklart mycket viktig vid val av läkemedel

  Christina Spjut, Leg läk, spec psykiatri, .

  Jäv:

 • Varför denna tystnad från kliniskt verksamma förskrivare?

  2015-11-02 08:14 | Ursäkta - men börjar inte debatten spåra ur? Långa insändare om egna erfarenheter av olika paramedicinska åtgärder och referenser till personer som har samma uppfattning, är det vad debatten skall handla om? Några kloka inlägg har skickat in av företrädare för psykiatrin med lång patienterfarenhet, men var finns ni andra storförskrivare av läkemedel - internmedicinare, allmänläkare, infektionsläkare med flera? Har ni läst avsnittet om bedrägeriet med Tamiflu. Det är väl snart dags att lägga upp nytt beredskapslager för flera miljoner av denna ifrågasatta profylax med hemliga referenser! Vad säger ni om marknadsföringen av coxiber? Vad säger ni om alla miljarder som industrin utan vidare accepterar att betala för falsk marknadsföring. Eftersom industrin lagt locket på vore det intressant att höra förskrivarnas röster - de som håller i receptblocket (innan det försvann in i datorerna).

  Ola Ohlsson, f.d. överläkare, professor internmedicin, Pensionär Region Skåne

  Jäv: 30 års erfarenhet som ordförande i lokal, regional och nationell Läkemedelskommitte

 • Nu avslutas debatten

  2015-11-02 16:10 | Nu har vi tagit emot väldigt många inlägg i denna debatt och väljer därmed att avsluta den.

  Pär Gunnarsson, Chefredaktör, Läkartidningen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons