Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSUT Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-11

Lättläst översikt om smärta

Långvarig smärta – behandling och rehabilitering

Andra upplagan, 209 sidor

Författare: Stefan Magnusson, Clas Mannheimer

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-09316-1

Emmanuel Bäckryd

överläkare, medicinskt ledningsansvarig för Smärtenheterna, Region Östergötland

Det smärtmedicinska fältet kan grovt indelas i tre delvis överlappande områden: akut, långvarig (kronisk) och cancer-relaterad smärta. Boken »Långvarig smärta – behandling och rehabilitering« handlar således om det ena av dessa tre områden. Anslaget är populärvetenskapligt med ett förhållandevis enkelt språk utan referenser. Boken vänder sig enligt baksidestexten till personer som själva drabbats av långvarig smärta, deras närstående (inklusive arbetsgivare) och till personer som i sin yrkesutövning möter smärtpatienter – till exempel handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Redaktörer är dels professor Clas Mannheimer, ett välkänt namn inom svensk smärtsjukvård, dels Stefan Magnusson som är läkare, medicinsk skribent, diakon och film- och TV-producent.  

Boken består av två delar. Av den första delens 13 kapitel på sammanlagt knappt hundra sidor, är nio kapitel skrivna av redaktörsduon. Den enda kapitelrubriken som förvånar är den om »Kvarstående hjärnpåverkan och smärta efter skalltrauma«. Det är också det enda kapitlet där aktuella forskningsrön står i centrum. I övrigt avhandlas välkända kroniska smärttillstånd som exempelvis nack- och ryggsmärtor, neuropatisk smärta, fibromyalgi och spänningshuvudvärk. Även om boken inte marknadsförs mot den medicinska professionen, är den ändå läsvärd för läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal. Var femte svensk lider av långvarig smärta, och det finns ett stort behov av att öka förståelsen för och kunskaperna om långvariga smärttillstånd, inte minst eftersom klinisk smärtmedicin inte ingår i läkarprogrammet i någon nämnvärd utsträckning. Boken kan alltså fungera som en lättläst och översiktlig introduktion för sjukvårdspersonal.   

Andra halvan av boken utgörs av tio autentiska och utförliga fallbeskrivningar där patienter själva får komma till tals och beskriva sin situation »inifrån«. Dessa intervjuer förstärker känslan av att man varken läser en regelrätt lärobok eller en praktisk handbok i smärtmedicin. Upplägget är alltså ovanligt, men fungerar. Man kanske kan säga att boken, genom att kombinera ett populärvetenskapligt anslag med ett »förstapersonsperspektiv«, förmedlar en god känsla för den långvariga smärtans mångfacetterade problematik. En och annan läsare blir förhoppningsvis så intresserad att han eller hon väljer att fördjupa sina smärtmedicinska kunskaper genom att studera någon av de böcker som rekommenderas som fördjupningslitteratur.

I förordet konstaterar Clas Mannheimer att patienter med långvarig smärta ofta oreflekterat behandlas efter samma principer som gäller vid akut smärta. Att läsa denna bok kan måhända vara en antidot mot det, samt stimulera till vidare fortbildning inom området.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons