Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSUT Läkartidningen 47/2015
Lakartidningen.se 2015-11-11

Lättläst översikt om smärta

Långvarig smärta – behandling och rehabilitering

Andra upplagan, 209 sidor

Författare: Stefan Magnusson, Clas Mannheimer

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-09316-1

Emmanuel Bäckryd

överläkare, medicinskt ledningsansvarig för Smärtenheterna, Region Östergötland

Det smärtmedicinska fältet kan grovt indelas i tre delvis överlappande områden: akut, långvarig (kronisk) och cancer-relaterad smärta. Boken »Långvarig smärta – behandling och rehabilitering« handlar således om det ena av dessa tre områden. Anslaget är populärvetenskapligt med ett förhållandevis enkelt språk utan referenser. Boken vänder sig enligt baksidestexten till personer som själva drabbats av långvarig smärta, deras närstående (inklusive arbetsgivare) och till personer som i sin yrkesutövning möter smärtpatienter – till exempel handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Redaktörer är dels professor Clas Mannheimer, ett välkänt namn inom svensk smärtsjukvård, dels Stefan Magnusson som är läkare, medicinsk skribent, diakon och film- och TV-producent.  

Boken består av två delar. Av den första delens 13 kapitel på sammanlagt knappt hundra sidor, är nio kapitel skrivna av redaktörsduon. Den enda kapitelrubriken som förvånar är den om »Kvarstående hjärnpåverkan och smärta efter skalltrauma«. Det är också det enda kapitlet där aktuella forskningsrön står i centrum. I övrigt avhandlas välkända kroniska smärttillstånd som exempelvis nack- och ryggsmärtor, neuropatisk smärta, fibromyalgi och spänningshuvudvärk. Även om boken inte marknadsförs mot den medicinska professionen, är den ändå läsvärd för läkare, sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal. Var femte svensk lider av långvarig smärta, och det finns ett stort behov av att öka förståelsen för och kunskaperna om långvariga smärttillstånd, inte minst eftersom klinisk smärtmedicin inte ingår i läkarprogrammet i någon nämnvärd utsträckning. Boken kan alltså fungera som en lättläst och översiktlig introduktion för sjukvårdspersonal.   

Andra halvan av boken utgörs av tio autentiska och utförliga fallbeskrivningar där patienter själva får komma till tals och beskriva sin situation »inifrån«. Dessa intervjuer förstärker känslan av att man varken läser en regelrätt lärobok eller en praktisk handbok i smärtmedicin. Upplägget är alltså ovanligt, men fungerar. Man kanske kan säga att boken, genom att kombinera ett populärvetenskapligt anslag med ett »förstapersonsperspektiv«, förmedlar en god känsla för den långvariga smärtans mångfacetterade problematik. En och annan läsare blir förhoppningsvis så intresserad att han eller hon väljer att fördjupa sina smärtmedicinska kunskaper genom att studera någon av de böcker som rekommenderas som fördjupningslitteratur.

I förordet konstaterar Clas Mannheimer att patienter med långvarig smärta ofta oreflekterat behandlas efter samma principer som gäller vid akut smärta. Att läsa denna bok kan måhända vara en antidot mot det, samt stimulera till vidare fortbildning inom området.

Kommentera

Kommentera

Läkarförening oroas av vårdköer på Karolinska

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. () 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. () 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men ibland är den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt är att lära sig konsten att ta ledigt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

Staten behöver ta ett större och tydligare ansvar för vården

Debatt | Jag ser inte att det behövs en statlig kriskommission för sjukvården, men ett omställningsarbete som leds av staten. Det skriver sjukvårdsminister Gabriel Wikström (bilden) som svar på inlägget »En sjukvårdspolitikers ansvar«. () 23 JUN 2016

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 26-27/2016

Läkarbesök via vidolänk

Tidigare nummer

Jobb i fokus

145 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons