Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9A Lakartidningen.se 2016-01-12

Ökad kunskap om resultaten av epilepsikirurgi

Long-term outcomes of epilepsy surgery in adults and children

Sidor 277

Författare: Kristina Malmgren, Sallie Baxendale, J. Helen Cross

Förlag: Springer 2015

ISBN 978-3-319-17782-3

Eva Kumlien

överläkare, docent i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Epilepsikirurgi är en sedan länge etablerad behandlingsmetod vid medicinskt refraktär epilepsi, såväl hos barn som vuxna. Ny teknik såsom högupplösande MR har ökat möjligheterna att identifiera strukturella skador i hjärnan och därmed kandidater för resektiv kirurgi. Trots att epilepsikirurgi är en säker och kostnadseffektiv behandling så vet vi från många studier från flera länder att behandlingen är underutnyttjad. En bland många förklaringar till detta kan vara osäkerhet kring hur det kommer att gå för den enskilde patienten.

Resultaten på kort sikt är goda men hur går det för patienterna i ett längre perspektiv? Denna fråga har författarna belyst på ett föredömligt sätt i denna ambitiösa bok. Kapitlen är många och ett flertal internationellt välrenommerade forskare och kliniker har bidragit.

Boken inleds med ett avsnitt om metodologiska problem när man studerar utfallsmått efter epilepsikirurgi. Kapitlet är mycket välskrivet och allmängiltigt i så måtto att det principiellt kan appliceras på alla vetenskapliga studier som syftar till att följa upp en behandlingsmetod. Därefter följer kapitel som systematiskt sammanfattar kunskapen kring olika utfallsmått, uppdelat på ett kapitel för vuxna och ett för barn. Ämnen som tas upp är hur anfallssituation, läkemedelsbehandling och livskvalitet påverkas i ett längre perspektiv. Det finns vidare kapitel om kognitiva och psykiatriska långtidseffekter samt sociala konsekvenser inklusive arbetssituation och familjebildning. Boken tar också upp de hälsoekonomiska studier som finns om epilepsikirurgi.

Ett av de intressantaste kapitlen handlar om hur man hanterar patienternas förväntningar inför en operation. Begreppet informerat samtycke och de universella och unika problem som är förknippade med epilepsikirurgiska ingrepp avhandlas nogsamt. I ett annat tänkvärt kapitel redovisas patienternas subjektiva upplevelser av epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Boken vänder sig till alla discipliner (neurologer, neurokirurger, neuropsykologer, neurofysiologer och epilepsisköterskor) som kommer i kontakt med barn och vuxna med svår epilepsi. Den bör självklart finnas tillgänglig på varje neurolog- och barnneurologisk klinik i Sverige.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons