Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU9A Lakartidningen.se 2016-01-12

Ökad kunskap om resultaten av epilepsikirurgi

Long-term outcomes of epilepsy surgery in adults and children

Sidor 277

Författare: Kristina Malmgren, Sallie Baxendale, J. Helen Cross

Förlag: Springer 2015

ISBN 978-3-319-17782-3

Eva Kumlien

överläkare, docent i neurologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Epilepsikirurgi är en sedan länge etablerad behandlingsmetod vid medicinskt refraktär epilepsi, såväl hos barn som vuxna. Ny teknik såsom högupplösande MR har ökat möjligheterna att identifiera strukturella skador i hjärnan och därmed kandidater för resektiv kirurgi. Trots att epilepsikirurgi är en säker och kostnadseffektiv behandling så vet vi från många studier från flera länder att behandlingen är underutnyttjad. En bland många förklaringar till detta kan vara osäkerhet kring hur det kommer att gå för den enskilde patienten.

Resultaten på kort sikt är goda men hur går det för patienterna i ett längre perspektiv? Denna fråga har författarna belyst på ett föredömligt sätt i denna ambitiösa bok. Kapitlen är många och ett flertal internationellt välrenommerade forskare och kliniker har bidragit.

Boken inleds med ett avsnitt om metodologiska problem när man studerar utfallsmått efter epilepsikirurgi. Kapitlet är mycket välskrivet och allmängiltigt i så måtto att det principiellt kan appliceras på alla vetenskapliga studier som syftar till att följa upp en behandlingsmetod. Därefter följer kapitel som systematiskt sammanfattar kunskapen kring olika utfallsmått, uppdelat på ett kapitel för vuxna och ett för barn. Ämnen som tas upp är hur anfallssituation, läkemedelsbehandling och livskvalitet påverkas i ett längre perspektiv. Det finns vidare kapitel om kognitiva och psykiatriska långtidseffekter samt sociala konsekvenser inklusive arbetssituation och familjebildning. Boken tar också upp de hälsoekonomiska studier som finns om epilepsikirurgi.

Ett av de intressantaste kapitlen handlar om hur man hanterar patienternas förväntningar inför en operation. Begreppet informerat samtycke och de universella och unika problem som är förknippade med epilepsikirurgiska ingrepp avhandlas nogsamt. I ett annat tänkvärt kapitel redovisas patienternas subjektiva upplevelser av epilepsikirurgisk utredning och behandling.

Boken vänder sig till alla discipliner (neurologer, neurokirurger, neuropsykologer, neurofysiologer och epilepsisköterskor) som kommer i kontakt med barn och vuxna med svår epilepsi. Den bör självklart finnas tillgänglig på varje neurolog- och barnneurologisk klinik i Sverige.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 26-27/2016

Läkarbesök via vidolänk

Tidigare nummer

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons