Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW4T Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-10

Brodera bort flygskräcken

Om konsten att flyga. Säkerhetsinstruktioner

143 sidor

Författare: Wiveka Wachtmeister

Förlag: Bucket List Books; 2015

ISBN: 978-91-87-96901-0

Harriet Nyström, neuroradiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

harriet.nystrom@karolinska.se

Jag har just läst om ett annorlunda sätt att bota sin flygrädsla.

Wiveka Wachtmeisters nyutkomna bok låter sig inte klassificeras i någon kategori. Det är en kreativ, oväntad, humoristisk och okonstlad konstbok med en medicinsk baksida. Författaren är flygrädd, men vill resa runt i världen. Hon uppfinner sin egen metod att hantera dilemmat. Hon broderar på planet – det låter banalt. Men hon broderar flygvärdinnor, flytvästar och säkerhetsinstruktioner. Själv tycker hon att den trassliga baksidan är mest intressant.

Författaren har en sällsynt spontanitet och sprudlande humor i sina bilder och sitt berättande. Min favorit är bokföringsboken, där Wiveka Wachtmeister i en närmast antik bokföringsbok ritar alla urdruckna vinglas och champagneflaskor och samtidigt berättar i dagboksform vad hon gör. Texten är ibland på rader; när raderna tar slut skriver författaren i spiraler.

I boken finns många tecknade kartor över Paris och Söderhavet, ett hjälpmedel mot Wiveka Wachtmeisters dåliga lokalsinne. (Till vardags arbetar hon också som guide i Paris.) Kartorna är dekorativa, och ofta finns humor och överraskningar i bilderna. Samtidigt finns en upptäckarglädje med inklistrade biljetter och reseminnen som hos ett barn eller tonåring på sin förs­ta utlandsresa.

I texterna finns roliga passager och flera gästförfattare. Bilder med flygplan, ritade och broderade, flygvärdinnor med pratbubblor. Hur de tänker när de instruerar om säkerhetsbälten och nedfallande syrgasmasker. Pariskartan som successivt förvandlas till ett blått streck med två öar i.

Kartor, flytvästar och säkerhetsinstruktioner – man kan tro att författaren hittat sin egen KBT. Dagböcker i dubbel italiensk bokföring med vinare, kaffekoppar och skrivmaskiner. Reseskrivmaskinen är för övrigt en av författarens favoriter. Bättre än laptop på flighten, avstängning behövs inte. Och visst känns flygresan bättre om man träder in i planet med flygvärdinneklänning. Modell vintage 1980.

Den kreativa interventionen broderi för att hantera flygrädsla har jag själv provat. Det var effektivt, sömnaden håller rädslan borta, man måste tänka på hur man sätter nålen. Tidigare har jag provat några glas vin eller frenetiskt läsande för att hålla rädslan under kontroll. Broderi är bättre. Man måste dock tänka på att inte ta med sax utan låta trådarna hänga kvar tills man landat.

Boken är naturligtvis högst ovetenskaplig. Den är användbar såtillvida att man kan inspireras till originella metoder att hantera sina svårigheter och sin rädsla. Det gäller bara att tänka fritt och kreativt. Glöm ramar och mallar, gör något eget. Wiveka Wachtmeister har verkligen lyckats med att göra något helt eget, utanför alla tidigare ramar och begränsningar. Det är härligt att ta del av den oförstörda glädjen, spontaniteten och humorn som finns i boken, och i författarens hela väsen.

Kommentarer (1)

  • Evidensbaserad behandling

    2016-02-10 16:11 | Art therapy! Även om boken är ovetenskaplig (och fantastisk!) så finns en hel del vetenskap som stöd för art therapy. En snabbslagning i Pubmed på Art therapy och systematic reviews (högsta evidensnivån) ger 55 träffar, med en hel del RCT:er som underlag. En av de senare, Uttley et al 2015, visar signifikanta positiva effekter av bildterapi på mentala symtom hos patienter med psykisk ohälsa. Wivekas fina bok är ett mycket bra exempel på konstens många effekter!

    Susanne Bernhardsson, leg sjukgymnast, Med Dr., Närhälsan Rehabilitering

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 20/2016

Paolo Macchiarini bryter tystnaden

Tidigare nummer
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons