Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DW4T Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-02-10

Brodera bort flygskräcken

Om konsten att flyga. Säkerhetsinstruktioner

143 sidor

Författare: Wiveka Wachtmeister

Förlag: Bucket List Books; 2015

ISBN: 978-91-87-96901-0

Harriet Nyström, neuroradiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

harriet.nystrom@karolinska.se

Jag har just läst om ett annorlunda sätt att bota sin flygrädsla.

Wiveka Wachtmeisters nyutkomna bok låter sig inte klassificeras i någon kategori. Det är en kreativ, oväntad, humoristisk och okonstlad konstbok med en medicinsk baksida. Författaren är flygrädd, men vill resa runt i världen. Hon uppfinner sin egen metod att hantera dilemmat. Hon broderar på planet – det låter banalt. Men hon broderar flygvärdinnor, flytvästar och säkerhetsinstruktioner. Själv tycker hon att den trassliga baksidan är mest intressant.

Författaren har en sällsynt spontanitet och sprudlande humor i sina bilder och sitt berättande. Min favorit är bokföringsboken, där Wiveka Wachtmeister i en närmast antik bokföringsbok ritar alla urdruckna vinglas och champagneflaskor och samtidigt berättar i dagboksform vad hon gör. Texten är ibland på rader; när raderna tar slut skriver författaren i spiraler.

I boken finns många tecknade kartor över Paris och Söderhavet, ett hjälpmedel mot Wiveka Wachtmeisters dåliga lokalsinne. (Till vardags arbetar hon också som guide i Paris.) Kartorna är dekorativa, och ofta finns humor och överraskningar i bilderna. Samtidigt finns en upptäckarglädje med inklistrade biljetter och reseminnen som hos ett barn eller tonåring på sin förs­ta utlandsresa.

I texterna finns roliga passager och flera gästförfattare. Bilder med flygplan, ritade och broderade, flygvärdinnor med pratbubblor. Hur de tänker när de instruerar om säkerhetsbälten och nedfallande syrgasmasker. Pariskartan som successivt förvandlas till ett blått streck med två öar i.

Kartor, flytvästar och säkerhetsinstruktioner – man kan tro att författaren hittat sin egen KBT. Dagböcker i dubbel italiensk bokföring med vinare, kaffekoppar och skrivmaskiner. Reseskrivmaskinen är för övrigt en av författarens favoriter. Bättre än laptop på flighten, avstängning behövs inte. Och visst känns flygresan bättre om man träder in i planet med flygvärdinneklänning. Modell vintage 1980.

Den kreativa interventionen broderi för att hantera flygrädsla har jag själv provat. Det var effektivt, sömnaden håller rädslan borta, man måste tänka på hur man sätter nålen. Tidigare har jag provat några glas vin eller frenetiskt läsande för att hålla rädslan under kontroll. Broderi är bättre. Man måste dock tänka på att inte ta med sax utan låta trådarna hänga kvar tills man landat.

Boken är naturligtvis högst ovetenskaplig. Den är användbar såtillvida att man kan inspireras till originella metoder att hantera sina svårigheter och sin rädsla. Det gäller bara att tänka fritt och kreativt. Glöm ramar och mallar, gör något eget. Wiveka Wachtmeister har verkligen lyckats med att göra något helt eget, utanför alla tidigare ramar och begränsningar. Det är härligt att ta del av den oförstörda glädjen, spontaniteten och humorn som finns i boken, och i författarens hela väsen.

Kommentarer (1)

  • Evidensbaserad behandling

    2016-02-10 16:11 | Art therapy! Även om boken är ovetenskaplig (och fantastisk!) så finns en hel del vetenskap som stöd för art therapy. En snabbslagning i Pubmed på Art therapy och systematic reviews (högsta evidensnivån) ger 55 träffar, med en hel del RCT:er som underlag. En av de senare, Uttley et al 2015, visar signifikanta positiva effekter av bildterapi på mentala symtom hos patienter med psykisk ohälsa. Wivekas fina bok är ett mycket bra exempel på konstens många effekter!

    Susanne Bernhardsson, leg sjukgymnast, Med Dr., Närhälsan Rehabilitering

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016