Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXD Lakartidningen.se 2016-02-01

Många råd till blivande forskare

Att börja forska – inom medicin, bio- och vårdvetenskap

489 sidor, andra upplagan
Författare: Jonas F. Ludvigsson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-09736-7

Mats Eliasson

professor i medicin, Umeå Universitet, överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå

mats.eliasson@nll.se

Tiden före en doktorandanmälan och tiden som tidig doktorand är mycket krävande. Det är många nya färdigheter att bemästra, och grundutbildningen har gett föga förberedelse. Jonas Ludvigsson har tagit sig an utmaningen att ge en grund och ett handfast stöd i sin bok »Att börja forska«. Den har nu kommit i sin andra upplaga på hela 489 sidor.

Texten sprudlar av entusiasm och vilja att dela med sig av erfarenhet och kunskaper inom många skilda ämnen. Anslaget är personligt och har formen av den nydisputerades råd till en yngre kollega. Men texten är också mångordig, skriven i jag-form, som ett referat av en föreläsning för en mindre grupp doktorander, med en uppsjö av omfattande exempel.

Samtidigt sträcker sig texten allt från att beskriva hur man söker anslag från NIH och EU samt skriver protokoll för läkemedelsprövningar (uppgifter som knappast hör till doktoranders vanligaste), till att redovisa den mest basala statistik, om vilket det vore mer rimligt att läsa en riktad lärobok.

Stora delar av texten, t ex inom studiedesign och kritisk granskning, täcks redan av standardböcker med hög kvalitet, såsom Greenhalghs »How to read a paper«. Andra delar, som att skriva doktorandplaner, hur man skriver och skickar in ett manus för publicering är välfunna och är nyttig läsning för den unga forskaren.

Strukturen i boken är dock svår att följa – startar direkt med post-doc eller handledaruppgifter såsom att skriva ett mycket detaljerat protokoll för klinisk prövning och att söka projektpengar från tunga finansiärer. Först därefter kommer beskrivning av de basala färdigheter som den unge forskaren behöver ta till sig. Jag föreslår en kraftig redaktionell översyn och ett renodlat fokus på det som behövs tidigt i forskarkarriären, och där det saknas lämpliga alternativ. Då kan Jonas Ludvigsson dessutom få återkomma med en ny bok, »Att fortsätta forska«, riktad till den nydisputerade, och då gärna med inriktning på klinisk forskning.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016