Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXD Lakartidningen.se 2016-02-01

Många råd till blivande forskare

Att börja forska – inom medicin, bio- och vårdvetenskap

489 sidor, andra upplagan
Författare: Jonas F. Ludvigsson

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44-09736-7

Mats Eliasson

professor i medicin, Umeå Universitet, överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå

mats.eliasson@nll.se

Tiden före en doktorandanmälan och tiden som tidig doktorand är mycket krävande. Det är många nya färdigheter att bemästra, och grundutbildningen har gett föga förberedelse. Jonas Ludvigsson har tagit sig an utmaningen att ge en grund och ett handfast stöd i sin bok »Att börja forska«. Den har nu kommit i sin andra upplaga på hela 489 sidor.

Texten sprudlar av entusiasm och vilja att dela med sig av erfarenhet och kunskaper inom många skilda ämnen. Anslaget är personligt och har formen av den nydisputerades råd till en yngre kollega. Men texten är också mångordig, skriven i jag-form, som ett referat av en föreläsning för en mindre grupp doktorander, med en uppsjö av omfattande exempel.

Samtidigt sträcker sig texten allt från att beskriva hur man söker anslag från NIH och EU samt skriver protokoll för läkemedelsprövningar (uppgifter som knappast hör till doktoranders vanligaste), till att redovisa den mest basala statistik, om vilket det vore mer rimligt att läsa en riktad lärobok.

Stora delar av texten, t ex inom studiedesign och kritisk granskning, täcks redan av standardböcker med hög kvalitet, såsom Greenhalghs »How to read a paper«. Andra delar, som att skriva doktorandplaner, hur man skriver och skickar in ett manus för publicering är välfunna och är nyttig läsning för den unga forskaren.

Strukturen i boken är dock svår att följa – startar direkt med post-doc eller handledaruppgifter såsom att skriva ett mycket detaljerat protokoll för klinisk prövning och att söka projektpengar från tunga finansiärer. Först därefter kommer beskrivning av de basala färdigheter som den unge forskaren behöver ta till sig. Jag föreslår en kraftig redaktionell översyn och ett renodlat fokus på det som behövs tidigt i forskarkarriären, och där det saknas lämpliga alternativ. Då kan Jonas Ludvigsson dessutom få återkomma med en ny bok, »Att fortsätta forska«, riktad till den nydisputerade, och då gärna med inriktning på klinisk forskning.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

bild

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus i stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons