Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX33 Lakartidningen.se 2016-02-23

Memoarer med sällsynt rikt material

Mitt medvetande

206 sidor

Författare: Hugo Lagercrantz. (Atlantis 2015)

Förlag: Bokförlaget Atlantis; 2015

ISBN: 978-91-73-53817-6

P C Jersild

författare

En uppsats som varje filosofistuderande torde vara bekant med är Thomas Nagels »What is it like to be a bat«. I den argumenterar den kände filosofen för det omöjliga i att föreställa sig hur det är att vara en fladdermus. Musen har ju ett extra sinne – sin navigeringsradar – som vi saknar. I början på sin självbiografi »Mitt medvetande« ställer Hugo Lagercrantz en minst lika intressant fråga: »Hur är det att vara nyfödd?«. Frågan illustreras på bokens omslag där Lagercrantz ses räcka ut tungan åt en baby, som räcker ut sin tunga som svar. Men hur vet barnet att det är tungan det räcker ut? Och hur upplever barnet att vara barn?

Hugo Lagercrantz egen barndom – han föddes 1945 – var knappast en barndom för barn. Hans mor blev tidigt psykiskt sjuk och lobotomerades. Hugo och systern Cecilia togs om hand av pappan, som var mitt uppe i sin karriär som barnläkare. Fadern i sin tur var yngre bror till författaren Olof Lagercrantz. Själv mötte jag bägge i början på sextiotalet. Aldrig har jag mött två så olika bröder: Den ene, Olof, brilliant, karismatisk, snabb- för att inte säja ormtungad; den andre, Rutger, tillbakadragen, blyg för att inte säja socialt tafatt, i varje fall i sällskap med vuxna. Barn hade han bättre hand med.

Det är sällan en biografi spelar med så rikt material: Här finns Hugo Lagercrantz uppväxt och medicinska karriär, mycket spännande i sig. Varje steg i livet – barndom, tonår, ung man – varvar han med en sorts faktarutor i kursiv där han översätter sina subjektiva upplevelser i hjärnforskning. Ty hela författarens livsprojekt går i slutänden ut på att försöka förstå medvetandets uppkomst.

Detta skildras mot en kuliss av modern svensk historia speglad i en släkt som länge befunnit sig i samhällets absoluta toppskikt. Genom sitt äktenskap med författaren Rose Lagercrantz gifter sig Hugo dessutom in i den judiska »adeln«. Detta hade räckt till en rejäl och utomordentligt intressant sedeskildring – men till slut är det hjärnforskningen, som tar ledningen.

Författaren blir så småningom en av landets ledande professorer i neonatalogi; själv kallar han sig blygsamt för »nyföddhetsläkare«. Man får följa hur ett jourdygn kan se ut på en kuvösavdelning där komplicerade åtgärder kan krävas på minuten. Och man får följa den ofta sega processen att forska. Till Lagercrantz stora och bestående insatser hör beviset att spädbarn ska ligga på rygg, inte på mage. Ett råd som räddat hundratals barn från kvävningsdöden.

Det finns också en offentlig sida av Hugo Lagercrantz. Han är humanistiskt bildad, frankofil och en flitig skribent på DN-debatt och drar sig inte för att säga sin osminkade mening. Något som retat gallfeber på såväl politiker, arbetsgivare som kollegor.

Det är sällan man har anledning beklaga att en biografi är för kort. Men här är det utan tvekan på sin plats.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016