Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX33 Lakartidningen.se 2016-02-23

Memoarer med sällsynt rikt material

Mitt medvetande

206 sidor

Författare: Hugo Lagercrantz. (Atlantis 2015)

Förlag: Bokförlaget Atlantis; 2015

ISBN: 978-91-73-53817-6

P C Jersild

författare

En uppsats som varje filosofistuderande torde vara bekant med är Thomas Nagels »What is it like to be a bat«. I den argumenterar den kände filosofen för det omöjliga i att föreställa sig hur det är att vara en fladdermus. Musen har ju ett extra sinne – sin navigeringsradar – som vi saknar. I början på sin självbiografi »Mitt medvetande« ställer Hugo Lagercrantz en minst lika intressant fråga: »Hur är det att vara nyfödd?«. Frågan illustreras på bokens omslag där Lagercrantz ses räcka ut tungan åt en baby, som räcker ut sin tunga som svar. Men hur vet barnet att det är tungan det räcker ut? Och hur upplever barnet att vara barn?

Hugo Lagercrantz egen barndom – han föddes 1945 – var knappast en barndom för barn. Hans mor blev tidigt psykiskt sjuk och lobotomerades. Hugo och systern Cecilia togs om hand av pappan, som var mitt uppe i sin karriär som barnläkare. Fadern i sin tur var yngre bror till författaren Olof Lagercrantz. Själv mötte jag bägge i början på sextiotalet. Aldrig har jag mött två så olika bröder: Den ene, Olof, brilliant, karismatisk, snabb- för att inte säja ormtungad; den andre, Rutger, tillbakadragen, blyg för att inte säja socialt tafatt, i varje fall i sällskap med vuxna. Barn hade han bättre hand med.

Det är sällan en biografi spelar med så rikt material: Här finns Hugo Lagercrantz uppväxt och medicinska karriär, mycket spännande i sig. Varje steg i livet – barndom, tonår, ung man – varvar han med en sorts faktarutor i kursiv där han översätter sina subjektiva upplevelser i hjärnforskning. Ty hela författarens livsprojekt går i slutänden ut på att försöka förstå medvetandets uppkomst.

Detta skildras mot en kuliss av modern svensk historia speglad i en släkt som länge befunnit sig i samhällets absoluta toppskikt. Genom sitt äktenskap med författaren Rose Lagercrantz gifter sig Hugo dessutom in i den judiska »adeln«. Detta hade räckt till en rejäl och utomordentligt intressant sedeskildring – men till slut är det hjärnforskningen, som tar ledningen.

Författaren blir så småningom en av landets ledande professorer i neonatalogi; själv kallar han sig blygsamt för »nyföddhetsläkare«. Man får följa hur ett jourdygn kan se ut på en kuvösavdelning där komplicerade åtgärder kan krävas på minuten. Och man får följa den ofta sega processen att forska. Till Lagercrantz stora och bestående insatser hör beviset att spädbarn ska ligga på rygg, inte på mage. Ett råd som räddat hundratals barn från kvävningsdöden.

Det finns också en offentlig sida av Hugo Lagercrantz. Han är humanistiskt bildad, frankofil och en flitig skribent på DN-debatt och drar sig inte för att säga sin osminkade mening. Något som retat gallfeber på såväl politiker, arbetsgivare som kollegor.

Det är sällan man har anledning beklaga att en biografi är för kort. Men här är det utan tvekan på sin plats.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 26-27/2016

Läkarbesök via vidolänk

Tidigare nummer

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons