Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX33 Lakartidningen.se 2016-02-23

Memoarer med sällsynt rikt material

Mitt medvetande

206 sidor

Författare: Hugo Lagercrantz. (Atlantis 2015)

Förlag: Bokförlaget Atlantis; 2015

ISBN: 978-91-73-53817-6

P C Jersild

författare

En uppsats som varje filosofistuderande torde vara bekant med är Thomas Nagels »What is it like to be a bat«. I den argumenterar den kände filosofen för det omöjliga i att föreställa sig hur det är att vara en fladdermus. Musen har ju ett extra sinne – sin navigeringsradar – som vi saknar. I början på sin självbiografi »Mitt medvetande« ställer Hugo Lagercrantz en minst lika intressant fråga: »Hur är det att vara nyfödd?«. Frågan illustreras på bokens omslag där Lagercrantz ses räcka ut tungan åt en baby, som räcker ut sin tunga som svar. Men hur vet barnet att det är tungan det räcker ut? Och hur upplever barnet att vara barn?

Hugo Lagercrantz egen barndom – han föddes 1945 – var knappast en barndom för barn. Hans mor blev tidigt psykiskt sjuk och lobotomerades. Hugo och systern Cecilia togs om hand av pappan, som var mitt uppe i sin karriär som barnläkare. Fadern i sin tur var yngre bror till författaren Olof Lagercrantz. Själv mötte jag bägge i början på sextiotalet. Aldrig har jag mött två så olika bröder: Den ene, Olof, brilliant, karismatisk, snabb- för att inte säja ormtungad; den andre, Rutger, tillbakadragen, blyg för att inte säja socialt tafatt, i varje fall i sällskap med vuxna. Barn hade han bättre hand med.

Det är sällan en biografi spelar med så rikt material: Här finns Hugo Lagercrantz uppväxt och medicinska karriär, mycket spännande i sig. Varje steg i livet – barndom, tonår, ung man – varvar han med en sorts faktarutor i kursiv där han översätter sina subjektiva upplevelser i hjärnforskning. Ty hela författarens livsprojekt går i slutänden ut på att försöka förstå medvetandets uppkomst.

Detta skildras mot en kuliss av modern svensk historia speglad i en släkt som länge befunnit sig i samhällets absoluta toppskikt. Genom sitt äktenskap med författaren Rose Lagercrantz gifter sig Hugo dessutom in i den judiska »adeln«. Detta hade räckt till en rejäl och utomordentligt intressant sedeskildring – men till slut är det hjärnforskningen, som tar ledningen.

Författaren blir så småningom en av landets ledande professorer i neonatalogi; själv kallar han sig blygsamt för »nyföddhetsläkare«. Man får följa hur ett jourdygn kan se ut på en kuvösavdelning där komplicerade åtgärder kan krävas på minuten. Och man får följa den ofta sega processen att forska. Till Lagercrantz stora och bestående insatser hör beviset att spädbarn ska ligga på rygg, inte på mage. Ett råd som räddat hundratals barn från kvävningsdöden.

Det finns också en offentlig sida av Hugo Lagercrantz. Han är humanistiskt bildad, frankofil och en flitig skribent på DN-debatt och drar sig inte för att säga sin osminkade mening. Något som retat gallfeber på såväl politiker, arbetsgivare som kollegor.

Det är sällan man har anledning beklaga att en biografi är för kort. Men här är det utan tvekan på sin plats.

Kommentera

Kommentera

Flera läkare missade diagnos – IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. () 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons