Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXR Läkartidningen 16/2016
Lakartidningen.se 2016-02-05

Skrivråd till skrivande

Skrivande om skrivande

303 sidor

Redaktörer: Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck, Elena Raviola

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44–10615-1

Åke Thörn

leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå

En central del i forskning är att förmedla dess resultat till omgivningen. Forskaren måste skriva och beskriva den studie hon/han har slutfört, annars är den som ogjord. Sedan länge är det viktigaste sättet för detta att skriva en artikel för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift. Det är publiceringen som ger en studie dess vetenskapliga legitimitet. Förutom att sprida den kunskap, som forskning leder till, ger det också meriterande poäng till författarnas cv:n och prestige samt intäkter till deras institutioner.

Den vetenskapliga artikelns form styrs av regler, konventioner och av den disciplin som författarna tillhör. De har utarbetats för att ge läsare möjlighet att självständigt ta ställning till en studies kvalitet. Håller den måttet, på vilket sätt sviktar den och hur välgrundade är dess slutsatser? Inom naturvetenskaper och medicin dominerar rapportformen IMRAD-modellen helt. Som form i sig kan den ge tillräcklig transparens för värdering, diskussion och ifrågasättande av en studies kvaliteter.

Ofta känns emellertid sådana regelstyrda former alltför trånga. Det kan delvis bero på en smal och ytlig syn på själva skrivandets roll i det vetenskapliga arbetet. I en nyutgiven antologi reflekterar närmare tjugo huvudsakligen akademiskt verksamma samhällsvetare och humanister allsidigt och grundligt över vetenskapligt skrivande. På skilda sätt lyfter de fram att utgångspunkten för skrivandet bör vara att man har något att säga i ett angeläget samtal. Flera av författarna pekar på att detta starkt försvåras av att den publicerade artikeln så helt dominerande har blivit vetenskapens definierade legitimitet. Det har lett till strömlinjeformat tänkande, rädsla att utmana förhärskande tänkesätt och strävan att hålla sig till forskningens publicerbara mittfåra. Viktigast är att få sin artikel publicerad. En instrumentell logik har tagit över, varför »forskningen immuniseras mot grundläggande ifrågasättanden«. Följden har blivit tillverkning av en stor mängd meningslösa texter, eller med två av författarnas beteckning, »nonsensproduktion«. 

Så har också skett inom det medicinska fältet. För knappt ett år sedan skrev The Lancets chefredaktör att kanske så mycket som hälften av publicerad forskning kan vara »osann«. Det beror på att »i strävan efter att berätta en övertygande historia formar vetenskapsmän alltför ofta sina data till att passa deras prefererade teorier om världen«. Antologin rubbar naturligtvis inte sådant oskick.

Den ger emellertid goda råd till de forskare som vill skriva bättre innanför eller utanför IMRAD-modellen. Man ska följa sin idé, problematisera sin förundran, erfarenhet och beläsenhet, skriva enkelt utan att förenkla, låta sig överraskas av sina empiriska data, i stället för att söka kontrollera dem, skriva kontinuerligt, skriva, skriva och skriva om och läsa mycket och brett. Det är en läsvärd, viktig bok, som förtjänar en given plats i såväl medicinsk grund-, specialist- som forskarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Vidarklinikens avtal avslutas under nästa år

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas av läkaren Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

bild

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 26-27/2016

Läkarbesök via vidolänk

Tidigare nummer

Jobb i fokus

138 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons