Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXR Läkartidningen 16/2016
Lakartidningen.se 2016-02-05

Skrivråd till skrivande

Skrivande om skrivande

303 sidor

Redaktörer: Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck, Elena Raviola

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44–10615-1

Åke Thörn

leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå

En central del i forskning är att förmedla dess resultat till omgivningen. Forskaren måste skriva och beskriva den studie hon/han har slutfört, annars är den som ogjord. Sedan länge är det viktigaste sättet för detta att skriva en artikel för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift. Det är publiceringen som ger en studie dess vetenskapliga legitimitet. Förutom att sprida den kunskap, som forskning leder till, ger det också meriterande poäng till författarnas cv:n och prestige samt intäkter till deras institutioner.

Den vetenskapliga artikelns form styrs av regler, konventioner och av den disciplin som författarna tillhör. De har utarbetats för att ge läsare möjlighet att självständigt ta ställning till en studies kvalitet. Håller den måttet, på vilket sätt sviktar den och hur välgrundade är dess slutsatser? Inom naturvetenskaper och medicin dominerar rapportformen IMRAD-modellen helt. Som form i sig kan den ge tillräcklig transparens för värdering, diskussion och ifrågasättande av en studies kvaliteter.

Ofta känns emellertid sådana regelstyrda former alltför trånga. Det kan delvis bero på en smal och ytlig syn på själva skrivandets roll i det vetenskapliga arbetet. I en nyutgiven antologi reflekterar närmare tjugo huvudsakligen akademiskt verksamma samhällsvetare och humanister allsidigt och grundligt över vetenskapligt skrivande. På skilda sätt lyfter de fram att utgångspunkten för skrivandet bör vara att man har något att säga i ett angeläget samtal. Flera av författarna pekar på att detta starkt försvåras av att den publicerade artikeln så helt dominerande har blivit vetenskapens definierade legitimitet. Det har lett till strömlinjeformat tänkande, rädsla att utmana förhärskande tänkesätt och strävan att hålla sig till forskningens publicerbara mittfåra. Viktigast är att få sin artikel publicerad. En instrumentell logik har tagit över, varför »forskningen immuniseras mot grundläggande ifrågasättanden«. Följden har blivit tillverkning av en stor mängd meningslösa texter, eller med två av författarnas beteckning, »nonsensproduktion«. 

Så har också skett inom det medicinska fältet. För knappt ett år sedan skrev The Lancets chefredaktör att kanske så mycket som hälften av publicerad forskning kan vara »osann«. Det beror på att »i strävan efter att berätta en övertygande historia formar vetenskapsmän alltför ofta sina data till att passa deras prefererade teorier om världen«. Antologin rubbar naturligtvis inte sådant oskick.

Den ger emellertid goda råd till de forskare som vill skriva bättre innanför eller utanför IMRAD-modellen. Man ska följa sin idé, problematisera sin förundran, erfarenhet och beläsenhet, skriva enkelt utan att förenkla, låta sig överraskas av sina empiriska data, i stället för att söka kontrollera dem, skriva kontinuerligt, skriva, skriva och skriva om och läsa mycket och brett. Det är en läsvärd, viktig bok, som förtjänar en given plats i såväl medicinsk grund-, specialist- som forskarutbildning.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016