Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWXR Läkartidningen 16/2016
Lakartidningen.se 2016-02-05

Skrivråd till skrivande

Skrivande om skrivande

303 sidor

Redaktörer: Benedikte Borgström, Jenny Helin, Maria Norbäck, Elena Raviola

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN 978-91-44–10615-1

Åke Thörn

leg läk, med dr, tidigare FoU-chef, Norrbottens läns landsting, Luleå

En central del i forskning är att förmedla dess resultat till omgivningen. Forskaren måste skriva och beskriva den studie hon/han har slutfört, annars är den som ogjord. Sedan länge är det viktigaste sättet för detta att skriva en artikel för publicering i en internationell vetenskaplig tidskrift. Det är publiceringen som ger en studie dess vetenskapliga legitimitet. Förutom att sprida den kunskap, som forskning leder till, ger det också meriterande poäng till författarnas cv:n och prestige samt intäkter till deras institutioner.

Den vetenskapliga artikelns form styrs av regler, konventioner och av den disciplin som författarna tillhör. De har utarbetats för att ge läsare möjlighet att självständigt ta ställning till en studies kvalitet. Håller den måttet, på vilket sätt sviktar den och hur välgrundade är dess slutsatser? Inom naturvetenskaper och medicin dominerar rapportformen IMRAD-modellen helt. Som form i sig kan den ge tillräcklig transparens för värdering, diskussion och ifrågasättande av en studies kvaliteter.

Ofta känns emellertid sådana regelstyrda former alltför trånga. Det kan delvis bero på en smal och ytlig syn på själva skrivandets roll i det vetenskapliga arbetet. I en nyutgiven antologi reflekterar närmare tjugo huvudsakligen akademiskt verksamma samhällsvetare och humanister allsidigt och grundligt över vetenskapligt skrivande. På skilda sätt lyfter de fram att utgångspunkten för skrivandet bör vara att man har något att säga i ett angeläget samtal. Flera av författarna pekar på att detta starkt försvåras av att den publicerade artikeln så helt dominerande har blivit vetenskapens definierade legitimitet. Det har lett till strömlinjeformat tänkande, rädsla att utmana förhärskande tänkesätt och strävan att hålla sig till forskningens publicerbara mittfåra. Viktigast är att få sin artikel publicerad. En instrumentell logik har tagit över, varför »forskningen immuniseras mot grundläggande ifrågasättanden«. Följden har blivit tillverkning av en stor mängd meningslösa texter, eller med två av författarnas beteckning, »nonsensproduktion«. 

Så har också skett inom det medicinska fältet. För knappt ett år sedan skrev The Lancets chefredaktör att kanske så mycket som hälften av publicerad forskning kan vara »osann«. Det beror på att »i strävan efter att berätta en övertygande historia formar vetenskapsmän alltför ofta sina data till att passa deras prefererade teorier om världen«. Antologin rubbar naturligtvis inte sådant oskick.

Den ger emellertid goda råd till de forskare som vill skriva bättre innanför eller utanför IMRAD-modellen. Man ska följa sin idé, problematisera sin förundran, erfarenhet och beläsenhet, skriva enkelt utan att förenkla, låta sig överraskas av sina empiriska data, i stället för att söka kontrollera dem, skriva kontinuerligt, skriva, skriva och skriva om och läsa mycket och brett. Det är en läsvärd, viktig bok, som förtjänar en given plats i såväl medicinsk grund-, specialist- som forskarutbildning.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons