Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3E Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

En allt starkare alternativ röst om global hälsa

Global health watch 4 – an alternative world health report

432 sidor

Förlag: Zed Books; 2014

ISBN: 978-17-83-60254-4

Anders Jeppsson, läkare och antropolog, Lund 

Global Health Watch, som nu har kommit ut med volym 4, blir alltmer betydelsefull som en alternativ röst inom global hälsa. Och som man betonar i förordet begränsar man sig inte bara till hälso- och sjukvård i inskränkt bemärkelse, utan behandlar också andra samhällssektorer som påverkar människors hälsa.

Den nya volymen fokuserar på fem huvudområden: 

  • Den globala politiska och ekonomiska strukturen
  • Hälsosystem: samtida frågor och diskussioner
  • Bortom hälso- och sjukvården: sociala och strukturella determinanter till hälsa
  • Globala processer och institutioner som påverkar hälsa
  • Kasuistiker från olika delar av världen. 

Det första området handlar om hur nyliberalt ekonomiskt tänkande eroderar sjukvården såväl i låginkomst- som mellaninkomst- och höginkomstländer. Uttryck för New public management som »strukturomvandling«, privatiseringar och nedskärningar i allmänhet kritiseras. Man betonar vikten av att försvara välfärdsstaterna i Europa. Man diskuterar ett nytt begrep, »vivir bien« (ungefär välfärd, ordagrant »leva väl«) som uppstått som ett nytt paradigm i Latinamerika, som en motpol till nykoloniala begrepp som slår mot de fattiga.

I avsnittet om hälsosystem granskar man det nya modebegreppet  »universal health coverage«, UHC, som har kommit att betyda mycket disparata saker. I många fall har det fyllts med ett nyliberalt innehåll, som till exempel när Englands National Health Service omvandlas till en alltmer privatiserad (och dyr) marknad, och vidare har olika system med privata försäkringar exporterats till exempelvis Mexiko, ofta med hjälp av biståndsorganisationer förankrade i länder med egna privata (och dyra) sjukförsäkringssystem. Man diskuterar hur begreppet kan användas och fyllas med innehåll som gagnar patienterna t ex i länder som Sydafrika som satsar på en skattefinansierad sjukvård.

Avsnittet om vad som påverkar hälso- och sjukvården utifrån diskuterar den globala ojämlikheten vad gäller resurser till hälso- och sjukvården, liksom den växande krisen vad gäller sanitet, dvs att ta hand om mänskligt avfall. Vidare är miljöförstöring på grund av gruvdrift under luppen. 

Kapitlet om globala institutioner och processer diskuterar FN-systemet och hur till exempel motsättningar inom Världsbanken lamslår praktiskt arbete, hur enskilda organisationer tenderar att bli alltmer beroende av olika donatorer och hur internationella handelsavtal (läs TRIPS) motverkar framställning av generiska läkemedel i låginkomstländer.

Kasuistikerna erbjuder en spännande läsning från olika delar av världen, alltifrån koleraepidemin på Haiti via motstånd mot ansvarslös gruvdrift i Grekland till »aboriginal community-controlled health care« i Australien. 

GHW4 erbjuder, liksom i de tidigare volymerna, ett rikt perspektiv utifrån andra delar av världen och innehåller mängder av information som inte är tillgänglig på annat håll. Det är en viktig läsning, inte bara för den som är intresserad av global hälsa. Tvärtom borde den läsas av alla som är engagerade i planering och ledning av hälso- och sjukvård.

Fakta – Global health watch

Global health watch (GHW), (www.ghwatch.org) är ett internationellt initiativ med målsättning att presentera en alternativ världshälsorapport, och ge »en fristående granskning av faktorer som bidragit till ökade olikheter i hälsa mellan rika och fattiga i världen«. Initiativet grundar sig på ett samarbete mellan folkhälsoexperter, hälsoarbetare och akademiker verksamma inom enskilda organisationer och lokala gräsrotsgrupper, t ex The Peoples Health Movement, Medact, Health Action International, Medico International och Third World Network. Den första upplagan av GHW kom 2005, den andra 2008 och den tredje 2011.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 21/2016

Sprider smitta till nya områden

Tidigare nummer
Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons