Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3E Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

En allt starkare alternativ röst om global hälsa

Global health watch 4 – an alternative world health report

432 sidor

Förlag: Zed Books; 2014

ISBN: 978-17-83-60254-4

Anders Jeppsson, läkare och antropolog, Lund 

Global Health Watch, som nu har kommit ut med volym 4, blir alltmer betydelsefull som en alternativ röst inom global hälsa. Och som man betonar i förordet begränsar man sig inte bara till hälso- och sjukvård i inskränkt bemärkelse, utan behandlar också andra samhällssektorer som påverkar människors hälsa.

Den nya volymen fokuserar på fem huvudområden: 

  • Den globala politiska och ekonomiska strukturen
  • Hälsosystem: samtida frågor och diskussioner
  • Bortom hälso- och sjukvården: sociala och strukturella determinanter till hälsa
  • Globala processer och institutioner som påverkar hälsa
  • Kasuistiker från olika delar av världen. 

Det första området handlar om hur nyliberalt ekonomiskt tänkande eroderar sjukvården såväl i låginkomst- som mellaninkomst- och höginkomstländer. Uttryck för New public management som »strukturomvandling«, privatiseringar och nedskärningar i allmänhet kritiseras. Man betonar vikten av att försvara välfärdsstaterna i Europa. Man diskuterar ett nytt begrep, »vivir bien« (ungefär välfärd, ordagrant »leva väl«) som uppstått som ett nytt paradigm i Latinamerika, som en motpol till nykoloniala begrepp som slår mot de fattiga.

I avsnittet om hälsosystem granskar man det nya modebegreppet  »universal health coverage«, UHC, som har kommit att betyda mycket disparata saker. I många fall har det fyllts med ett nyliberalt innehåll, som till exempel när Englands National Health Service omvandlas till en alltmer privatiserad (och dyr) marknad, och vidare har olika system med privata försäkringar exporterats till exempelvis Mexiko, ofta med hjälp av biståndsorganisationer förankrade i länder med egna privata (och dyra) sjukförsäkringssystem. Man diskuterar hur begreppet kan användas och fyllas med innehåll som gagnar patienterna t ex i länder som Sydafrika som satsar på en skattefinansierad sjukvård.

Avsnittet om vad som påverkar hälso- och sjukvården utifrån diskuterar den globala ojämlikheten vad gäller resurser till hälso- och sjukvården, liksom den växande krisen vad gäller sanitet, dvs att ta hand om mänskligt avfall. Vidare är miljöförstöring på grund av gruvdrift under luppen. 

Kapitlet om globala institutioner och processer diskuterar FN-systemet och hur till exempel motsättningar inom Världsbanken lamslår praktiskt arbete, hur enskilda organisationer tenderar att bli alltmer beroende av olika donatorer och hur internationella handelsavtal (läs TRIPS) motverkar framställning av generiska läkemedel i låginkomstländer.

Kasuistikerna erbjuder en spännande läsning från olika delar av världen, alltifrån koleraepidemin på Haiti via motstånd mot ansvarslös gruvdrift i Grekland till »aboriginal community-controlled health care« i Australien. 

GHW4 erbjuder, liksom i de tidigare volymerna, ett rikt perspektiv utifrån andra delar av världen och innehåller mängder av information som inte är tillgänglig på annat håll. Det är en viktig läsning, inte bara för den som är intresserad av global hälsa. Tvärtom borde den läsas av alla som är engagerade i planering och ledning av hälso- och sjukvård.

Fakta – Global health watch

Global health watch (GHW), (www.ghwatch.org) är ett internationellt initiativ med målsättning att presentera en alternativ världshälsorapport, och ge »en fristående granskning av faktorer som bidragit till ökade olikheter i hälsa mellan rika och fattiga i världen«. Initiativet grundar sig på ett samarbete mellan folkhälsoexperter, hälsoarbetare och akademiker verksamma inom enskilda organisationer och lokala gräsrotsgrupper, t ex The Peoples Health Movement, Medact, Health Action International, Medico International och Third World Network. Den första upplagan av GHW kom 2005, den andra 2008 och den tredje 2011.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons