Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYIC Lakartidningen.se 2016-03-07

Mer än bara samtal om tobak

Läkarsamtalet om tobak

228 sidor

Författare: Agneta Hjalmarson, Margareta Pantzar

Förlag: Studentlitteratur; 2015

ISBN: 978-91-44-10447-8

Lars-Göran Persson

Distriktsläkare, Habo vårdcentral

Ska man som läkare bry sig om ett tillstånd som enligt »Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar« utgiven av Socialstyrelsen 2014 gör att närmare 12 000 människor i Sverige årligen avlider och nästan 100 000 insjuknar i olika sjukdomar? Om det varit en definierad sjukdom hade svaret självklart varit ja. Det verkar inte lika självklart när det gäller rökning, en levnadsvana som våra patienter själv bestämmer om. Vi som läkare borde åtminstone fråga våra patienter om tobaksvanor, speciellt rökning, och samtala med dem kring denna livshotande vana.

För att vi ska bli bättre på detta samtal har två psykologer tillika psykoterapeuter Agneta Hjalmarson och Margareta Pantzar skrivit en bok på detta tema. Båda författarna har mycket lång erfarenhet av tobaksavvänjning och tobaksprevention. Agneta Hjalmarson är också docent.

Boken innehåller betydligt mer än själva samtalet om tobak. Där finns det mesta som är bra att veta kring tobak: Tobakspolitik, prevalens, skador, vad händer när man slutar röka, fysiskt och psykologiskt beroende, läkemedel för tobaksavvänjning, rådgivning och tobaksavvänjning på andra arenor än vårdcentralen, och forskningsdata om olika metoder för tobaksavvänjning.

Själva läkarsamtalet om tobak behandlas i två kapitel. Det illustreras med olika exempel, där också MI (motiverande samtal) ingår. Det finns också ett par kapitel som handlar om tobaksavvänjning individuellt och i grupp. Det är något som läkare inte brukar ägna sig åt utan diplomerade tobaksavvänjare, oftast sjuksköterskor. Det kan dock vara bra även för läkare att känna till en del kring denna verksamhet som bör finns på varje vårdcentral och läkarmottagning. En målsättning med läkarsamtalet om rökning är att motivera patienter att komma till det kvalificerade rådgivande samtalet hos tobaksavvänjare. Det är den åtgärd som prioriteras högst i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Det jag saknar i boken är hur man registrerar tobaksvanor i en datajournal, exempelvis enligt den modell som finns i Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från Socialstyrelsen.  En annan viktig del i arbetet mot tobak, som kunde ha beskrivits mera utförligt, är den som bedrivs av frivilligorganisationer, exempelvis Yrkesföreningar mot tobak, där särskilt Läkare mot tobak ingår. Opinionsbildning är mycket viktig för att t ex skärpa lagar kring rökning på allmän plats, neutrala tobakspaket, öka utbildningen kring tobak i vårdutbildningar etc.

Det hade varit intressant med ett särskilt kapitel om tobaksindustrin och dess metoder att i det längsta förneka skadeverkningar av rökning, motarbeta varje lagförslag som begränsar reklam osv. Det är mycket mäktiga ekonomiska intressen som till varje pris motarbetar de mål som hälso- och sjukvården står för.

Boken »Läkarsamtalet om tobak« kan varmt rekommenderas. Den som inte anser sig ha tid att läsa en hel bok om detta ämne kan läsa det betydligt kortare avsnittet i Läkemedelsboken. 

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Senaste nummer
Senaste nummer

Nr 34–35/2016

Hon hoppas på socialmedicinens återkomst

Tidigare nummer

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons