Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Ett guldkorn till handledare

Nytt om namn 28 MAR 2017 Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks Vårdcentral, Stockholm, har belönats med »Guldkornet«, Sylf Stockholms årliga pris till bästa ST-handledaren. Priset, som förutom äran omfattar diplom, blommor och ett presentkort på en fin restaurang, går till en specialistläkare som genom sitt handledarskap utmärkt sig för gott ledarskap och utbildning och bidragit till att bekräfta och stärka handledarskapets roll. Fedra Amorim har fått »Guldkornet« för att hon är »… en fantastisk handledare som besitter kombinationen av en stor medicinsk kompetens och ett brinnande intresse för handledning och utbildningsfrågor«. ()

»Jag minns värmen som mötte oss när vi flydde till Sverige«

Människor & möten 28 MAR 2017 Han tvingades fly från dåvarande Tjeckoslovakien till Sverige och har haft Saddam Husseins hustru som patient. Nu har Karl Landys, pensionerad specialist i invärtesmedicin och onkologi, skrivit sina memoarer. ()

Pokal till bästa mottagningen

Nytt om namn 27 MAR 2017 2016 års randningspris »Randningspokalen« inom Region Örebro län har tilldelats Gynekologmottagningen i Lindesberg. Den årliga utmärkelsen delas ut till den klinik som bäst tagit hand om ST-läkare under deras sidotjänstgöring (»randning«). Motiveringen till priset är bl a att »…kvinnokliniken vid Lindesbergs lasarett är en liten mottagning som ger proffsigt bemötande och handläggning av varje patient. Med glädje, entusiasm och stor kunskap handleder läkarna oss ST-läkare på ett professionellt och trevligt sätt. Från första stund känner man sig omhändertagen och som en i gänget.« ()

ST-läkares kurs fick kvinnorna att börja cykla

Människor & möten 22 MAR 2017 Dorothea Lagrange, ST-läkare i allmänmedicin, vigde sitt kvalitetsarbete i utbildningen åt ett hälsoprojekt: att lära kvinnor med invandrarbakgrund att cykla – och förbättra deras möjligheter till motion. ()

Tio miljoner för unik hjärnforskning

Nytt om namn 17 MAR 2017 Henrik Zetterberg, läkare, professor och chef vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin, får tio miljoner norska kronor för att finansiera banbrytande hjärnforskning med sikte på att hitta ny behandling av Alzheimers sjukdom. Prispengarna kommer från norska Olav Thon Foundation som årligen delar ut 50 miljoner norska kronor för framstående forskning och undervisning inom medicin och vetenskap. Henrik Zetterberg och hans forskargrupp arbetar med projektet »Mikroglia – Möjligt behandlingsmål för Alzheimers sjukdom?«, en studie som kommer att genomföras i djurmodeller. Även ett unikt patientmaterial från en sexårsuppföljning av cirka tusen patienter med Parkinsons respektive Alzheimers sjukdom kommer att användas i studien.      ()

Ledstjärna för ST-ortopeder

Nytt om namn 17 MAR 2017 Miklós Kelecsényi, överläkare på Ortopedkirurgiska länskliniken, Region Örebro län, tilldelas 2016 års handledarpris »Ledstjärnan« av regionens ST-läkare i ortopedi. Den årliga utmärkelsen delas ut till den handledare som utmärkt sig som synnerligen lämplig och skicklig att lära ut hantverket till länets ST-läkare. Sylf Örebro tar varje höst in nomineringar från regionens samtliga ST-läkare och väljer bland dessa ut årets pristagare. Valet av Miklós Kelecsényi för 2016 års pris motiveras motiveras med att han är en »fantastisk handledare« och »duktig kirurg med många års bred erfarenhet här i Sverige och utomlands. (...) Det spelar ingen roll hur svårt fallet verkar då han alltid står lugnt kvar och förklarar hur man ska göra och vilka steg man ska tänka på om man tvekar«, skriver ST-läkarna som nominerat honom till priset. ()

»Våra projekt verkar för ett mer demens­vänligt samhälle«

Människor & möten 13 MAR 2017 Målet är ett demensvänligare samhälle – inte bara på sjukhusen utan i alla miljöer. Wilhelmina Hoffman, geriatriker ­och chef för Svenskt demens­centrum och Stiftelsen Silvia­hemmet, har vigt hela läkarkarriären åt att  främja den målsättningen. Hennes arbete belönades nyligen med kunglig medalj. ()

Svensk vaccinforskare prisas i USA

Nytt om namn 09 MAR 2017 Jan Holmgren, senior professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, har tilldelats utmärkelsen the Albert B. Sabin Gold Medal Award, ett prestigefyllt pris på vaccinforskningens område. Jan Holmgren får priset för sina banbrytande bidrag inom forskningen kring orala vacciner och slemhinneimmunologi samt för att ha lett utvecklingen av världens första effektiva drickbara koleravaccin. Han tar emot priset den 25 april, på Amerikanska vetenskapsakademin i Washington. ()

Handledarpris i öst och väst

Nytt om namn 06 MAR 2017 Specialisterna i allmänmedicin, Boel Jönsson, Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn, och Johanna Söderström, Jämjö vårdcentral i Jämjö, har fått 2016 års handledarpris av AT-läkarna i Sylf Blekinge. I motiveringen till Boel Jönssons pris heter det att hon är »… en obeskrivlig arbetsmyra som trots ständigt hög belastning alltid får en att känna sig välkommen och inte drar sig för att hjälpa till på allra bästa sätt«. Om Johanna Söderström skriver en av dem som nominerat henne: »Hon gjorde sig alltid tillgänglig för handledning, och handledde då genom att kräva ett öppensinnat utbyte av kunskap och erfarenhet på ett sätt som stärkte mig i läkarrollen och bidrog till att entusiasmera mig inför allmänmedicin som specialitet!« ()

AT-kryckan till två föredömen

Nytt om namn 06 MAR 2017 Martin Gedeck, läkare på medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, och Annika Rusko Andersson, distriktsläkare vid Centrumpraktiken, Kungälv, har belönats med AT-kryckan 2016, en utmärkelse som delas ut årligen i samband med AT-läkarnas luciafirande. Det var AT-läkarna på Kungälv sjukhus som nominerade och efter dold omröstning utsåg pristagarna. Martin Gedeck fick priset för »…sitt aldrig sinande engagemang, för varje patient och varje AT-läkare«, och Annika Rusko Andersson sin utmärkelse för »… sitt genuina intresse för sina patienter, en strävan att se människan bakom sjukdomen och en imponerande klinisk kompetens«.   ()

Dysmorfofobi är vanligare än anorexi – ändå nästan okänt

Människor & möten 01 MAR 2017 Sabina Brohede, ST-läkare i barnmedicin, blev intresserad av en diagnos utanför sin specialitet. Nu har hon disputerat på dysmorfofobi, ett tämligen okänt tillstånd, men vanligare än anorexi.  ()

»Jag har skrivit i bra många år – men ser mig som nybörjare«

Människor & möten 22 FEB 2017 Flyget, militären och underrättelseverksamhet är centrala teman i psykiatern och överläkaren Jan Daviléns nyligen utgivna spänningsroman. Bottnarna i texten är många, enligt författaren, och motiven återfinns till viss del i hans brokiga karriär som läkare inom en rad verksamheter. ()

Anslag till forskning kring TBE och bröstcancer

Nytt om namn 21 FEB 2017 Sara Gredmark Russ, ST-läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, och Emma Niméus, specialistläkare i bröstcancerkirurgi vid Skånes universitetssjukhus är de yngre forskare som valts till Wallenberg Clinical Fellows 2016. Sara Gredmark Russ får anslag för sitt projekt: »Immunologisk aktivitet vid fästingburen encefalit (TBE) – kliniska och experimentella studier för förbättrad diagnostik, behandling och vaccinationsstrategier«, och Emma Niméus för att driva projektet: »Proteogenomic signatures for improved prognosis in recurring breast cancer«. ()

Engagerad handledare får studenternas nationella pris

Nytt om namn 20 FEB 2017 Öron-näsa-hals-specialisten Mohammad Saadat, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå har tilldelats Sveriges läkarförbund Students nationella handledarpris 2016. Han får priset för sitt stora engagemang i läkarkandidaternas utveckling när han undervisar dem i de kliniska momenten inom öron-näsa-halsområdet. Han är lyhörd och ger utrymme för kandidater att fundera och reflektera innan han bidrar med sin handledning, enligt motiveringen till att han tilldelas utmärkelsen. ()

Tre prisade allmänläkare

Nytt om namn 15 FEB 2017 Allmänläkarna Klaus Stein, Vårdcentralen Charlottenberg, Tiia Toomessoo, Hagfors vårdcentral, och Madelene Andersson, Lekebergs vårdcentral, belönades med var sitt vandringspris i samband med SFAM Örebro-Värmlands årliga fortbildningsdagar. Klaus Stein och Madelene Andersson fick pris för »Bästa allmänmedicinska insats«, medan Tiia Toomessoo fick det pedagogiska priset »Kunskapens ljus«. Priserna består av diplom, vandringspris, blommor – och äran. ()

»Kunskapens ljus« i Örebro län

Nytt om namn 15 FEB 2017 Richard Wentzel, allmänläkare på Tybble vårdcentral, har fått priset »Kunskapens ljus« av kollegerna i SFAM Örebro-Värmland. Enligt motiveringen till priset, har Richard Wentzel varit en samlande kraft vid Tybble vårdcentral. Han har genom stor erfarenhet och stort engagemang för allmänmedicinska frågor varit en trygg person som alltid gav sig tid att handleda, utbilda och svara på frågor kring hela det allmänmedicinska fältet. Priset, bestående av diplom, vandringspris, blommor och omätlig ära, delades ut i samband med årets fortbildningsdagar på Loka Brunn. ()

Varje patient med cancer är sin egen gåta

Människor & möten 13 FEB 2017 Cancerbekämpning kräver helhetstänkande och improvisation i försöken att övervinna ett komplext system med en rad oförutsägbara egenskaper. Forskaren och patologiprofessorn David Gisselsson Nord fick inspiration från oväntat håll i sin kamp när han läste om den amerikanska militärledningens fältmanual från Irakkriget. (2 kommentarer)

Asklepiospris till yngre forskare

Nytt om namn 08 FEB 2017 Maria Simonsson, Lunds universitet, har fått Svenska Läkaresällskapets Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel 2016. Hon får 15 000 kronor för artikeln: »CYP1A2 – a novel genetic marker for early aromatase inhibitor response in the treatment of breast cancer patients«. Peter Alping, nyligen utexaminerad från läkarutbildningen vid Karolinska institutet i Stockholm, fick Aslepiospriset för bästa projektarbete 2016. Han får 10 000 kronor för ett forskningsprojekt vid Institutionen för klinisk neurovetenskap: »Efficacy and safety of rituximab as compared to fingolimod for patients with highly active multiple sclerosis: a cohort study assessing the risk of disease reactivation after previous treatment with natalizumab«. ()

Många äldre som tar sitt liv lider av psykisk ohälsa

Människor & möten 07 FEB 2017 Hennes forskning har lett till insikten att äldre mycket sällan gör suicid eller suicidförsök utan att det samtidigt finns någon form av psykisk ohälsa med i bilden. Nu strävar Magda Waern, överläkare och professor i psykiatri, efter att skapa en personcentrerad vård för äldre med depression och självmordstankar. ()

Östra Skånes bästa läkarchef

Nytt om namn 06 FEB 2017 Hedvig von Schantz, läkarchef vid barnmottagningen på Barnkliniken i Kristianstad och Hässleholm, har fått titeln Östra Skånes bästa läkarchef 2016. Kollegerna valde henne som värdig kandidat till utmärkelsen därför att Hedvig von Schantz enligt dem har »…alla egenskaper som bidrar till att bli en riktigt bra chef«. De framhåller hennes förmåga att se och förstå medarbetarna, entusiasmera för nya idéer och att gå i bräschen för läkarkollegerna när splittring hotar kliniken.    ()

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?