Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

»Svårt skadade i strid är den största medicinska utmaningen«

Människor & möten 22 SEP 2017 Ortopedspecialisten Lars Wramdemark har tjänstgjort vid den rörliga kirurgiska enheten under den svenska FN-insatsen i Mali. Han ingick i ett team av sjukvårdspersonal som följde med soldaterna ut i öknen på längre spaningsuppdrag. ()

Belönad med kirurgernas finaste pris

Nytt om namn 15 SEP 2017 Eva Angenete, docent, överläkare och chef på avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, tog emot »Svensk kirurgisk förenings stora forskarstipendium« för sin forskning om kolorektalcancer. Priset på 250 000 kr kommer att användas till att starta upp två nya studier, en studie om icke-kirurgisk behandling vid ändtarmscancer och en studie om betydelsen av sociala medier vid en tjock- och ändtarmscancerdiagnos. Svensk Kirurgisk förenings stora forskarstipendium är föreningens finaste pris och delas varje år ut av en kommitté som erhållit nomineringar från alla Sveriges universitet.    ()

»Läkarutbildningen gjorde genusfrågan viktig för mig«

Människor & möten 15 SEP 2017 När Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin och folkhälsa i Umeå, gick läkarutbildningen på 1970-talet såg hon att alla läkare som syntes var män, det fanns bara manliga förebilder. Genusfrågan blev en viktig rättvisefråga för henne, och hon beslöt sig för att börja forska och arbeta för att vända en trend. (1 kommentar)

Två forskare delar på 19 miljoner

Nytt om namn 14 SEP 2017 Hjärt-kärlforskarna Fredrik Bäckhed och Annika Rosengren, båda vid Göteborgs universitet, får dela på 19 miljoner kronor ur AFA Försäkrings satsning om sammanlagt 50 miljoner på svensk forskning. Fredrik Bäckhed tilldelas 8 000 000 kronor för att studera tarmfloran i relation till arbetsrelaterad stress hos kvinnor och män i åldern 50–64 år, och Annika Rosengren 11 000 000 kronor för att studera effekten av exponering av arbetsstress tidigare i yrkeslivet, utbildning, inkomst och andra sociala faktorer hos 30 000 personer mellan 50 och 64 år.   ()

Hedrad i Skottland för arbetet som hjälper barn med CP

Människor & möten 07 SEP 2017 Gunnar Hägglund, professor i barnortopedi i Lund, är numera hedersmedlem i anrika Royal College of Surgeons of Edinburgh. Han blev invald som tecken på uppskattning av pionjärarbetet som förebygger höftfluxation hos barn med CP. Uppföljningsprogrammet som preventionen bygger på används i flera länder, bland andra Skottland. ()

Han blir ny vd för Södersjukhuset

Nytt om namn 05 SEP 2017 Mikael Runsiö, specialist i thoraxkirurgi, har utnämnts till ny vd för Södersjukhuset i Stockholm. Han börjar sin tjänst den 1 oktober och efterträder Tomas Movin som varit vd för sjukhuset sedan början av 2013. Mikael Runsiö är i dag vd för Södertälje sjukhus och har varit det sedan 2008. Beslutet om hans nya befattning har fattats efter dialog mellan Södersjukhusets styrelseordförande och landstingsdirektören Malin Frenning. Avgående vd:n Tomas Movin kommer att arbeta kvar inom Stockholms läns landsting men med andra arbetsuppgifter. Rekryteringen av ny vd för Södertälje sjukhus inleds omgående.   ()

Årets bästa utbildare

Nytt om namn 04 SEP 2017 Janina Waga, överläkare, specialist i ögonsjukdomar, får priset för årets bästa utbildningsinsats vid ögonkliniken på Skånes universitetssjukhus, Lund. ST-läkarna som hon har utbildat ger henne utmärkelsen, kompletterad med varmaste tack och lyrisk motivering:  ()

Bästa kliniska handledaren i psykiatri

Nytt om namn 28 AUG 2017 Natte Hillerberg, vikarierande underläkare, har valts till bästa kliniska handledare av läkarstudenterna på psykiatrikursen på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, vårterminen 2017 . Hon får utmärkelsen för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av studenter. Priset delades ut vid en ceremoni den 29 maj 2017. (1 kommentar)

»Jag ville göra något litet för att kompensera för orättvisorna«

Människor & möten 23 AUG 2017 Ludvig Bolinder, ST-läkare från Stockholm, arbetar under sin tjänstledighet för Läkare utan gränser. Motivet är att som lyckligt lottad och välutbildad göra »något litet« för att kompensera för orättvisorna i världen. Under senaste uppdraget i Centralafrika arbetade han bland annat med ett utbrott av ebola.  (1 kommentar)

Belönad analys av bättre säkerhet vid gastrokirurgi

Nytt om namn 23 AUG 2017 Erik Stenberg, läkare vid kirurgiska klinikerna i Örebro och Lindesberg, skrev 2016 års bästa doktorsavhandling i kirurgi, anser Svensk kirurgisk förening som belönar honom med utmärkelsen under årets »Kirurgivecka«. Avhandlingen analyserar hur man på flera sätt kan förbättra patientsäkerheten i samband med operationer för övervikt. Bland annat beskrivs hur en ny metod halverar risken för att drabbas av tarmvred efter gastrokirurgi, vilket är en känd och allvarlig komplikation följande ingreppet.   ()

Anslag till fyra HIV-forskare

Nytt om namn 18 AUG 2017 Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond har i mars 2017 delat ut anslag till fyra forskare inom HIV-området. Göran Bratt, MD, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm, har tilldelats 75 000 kr för projektet »Comorbiditet bland välbehandlade HIV-positiva, 5-årsutveckling«. Björn Nordberg, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Global Hälsa (IHCAR), Karolinska institutet, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »The effect of weekly text-messaging to improve retention in PMTCT for pregnant HIV-infected women«. Christina Carlander, överläkare, Karolinska institutet, Stockholm, och Centrallasarettet, Västerås, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Outcome after treatment of cervical neoplasia among women living with HIV«. Maria Röhl, student, MD PhD, Institutionen för medicin/Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tilldelats 150 000 kr för projektet »Hormonal contraceptive use affects HIV susceptibility: mechanisms and prophylactic interventions«. ()

Bästa handledaren i intensivvård

Nytt om namn 16 AUG 2017 Mårten Unnerbäck, legitimerad läkare, verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård, Skånes universitetssjukhus, Malmö, har utsetts till bästa handledare av läkarstudenterna på termin 8, vårterminen 2017. Studenternas motivering till valet lyder: »Med engagemang och tålamod har Mårten Unnerbäck undervisat oss studenter på bästa möjliga vis. Mårten ser oss studenter och gör sig mån om att vi ska få en förståelse för vad vi lär. På ett roligt sätt fångar han vårt intresse och hjälper oss att se helheten.«    ()

Jubileumspris för diabetesstudier i världsklass

Nytt om namn 14 AUG 2017 Marcus Lind, lektor och docent i diabetologi, Göteborgs universitet, samt överläkare i NU-sjukvården, Uddevalla, får Svenska Läkarsällskapets Jubileumspris »för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes i syfte att förbättra behandlingarna för dessa sjukdomar«. Hans nationella och internationella epidemiologiska studier i världsklass ökar kunskapen om hur typ 1- och typ 2-diabetes bör behandlas för att minska risken för organskador och uppnå normal livslängd hos de som har sjukdomarna. Marcus Linds forskning har även bidragit till utvecklingen av så kallad kontinuerlig blodsocker-mätning, och han var en av de första som studerade effekter på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes i populationsbaserade studier. Priset på 150 000 kronor kommer att delas ut vid Läkaresällskapets årshögtid den 14 november 2017. ()

Lundaprofessor hedersdoktor i Luleå

Nytt om namn 09 AUG 2017 Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, med medicinskt ansvar för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar, har utsetts till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Han är uppvuxen i Luleå har under en lång tid samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet, främst inom rehabiliteringsområdet, och har därmed verkat för att stärka banden mellan universitetet och hälso- och sjukvården i Norrbotten. Jan Lexell är också ordförande i Svenska parasportförbundets medicinska kommitté samt chefsläkare i Sveriges paralympiska kommitté. ()

»Lovely« sa påven om professorns fertilitetssymbol

Människor & möten 09 AUG 2017 Lundaprofessorn Nils-Otto Sjöberg har ett speciellt förhållande till ägg. Som symbol, förtäring och vetenskapligt objekt har ägget följt honom genom hela karriären som obstetriker och gynekolog. Intresset har nu kulminerat i boken »Sagan om ägget«. (4 kommentarer)

»Det gäller att gardera sig för miljön dit man ska«

Människor & möten 26 JUL 2017 Olivia Kiwanuka är läkare på kirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Hon har skrivit en bok om vildmarksmedicin – det område inom medicinen som fascinerar henne mest.  ()

»Skalpellen« till vass pedagog

Nytt om namn 03 JUL 2017 Eva Ekström, ST-läkare inom området kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund har tilldelats »Skalpellen«, det pedagogiska pris som läkarstudenterna på termin 8 röstar fram. Eva Ekström utsågs efter kursavslutningen den 9 juni till vårterminens »bästa handledare«. Utmärkelsen motiveras med pristagarens stora engagemang, goda pedagogik och förmåga att få alla i grupperna att »känna sig sedda«. ()

»Som högutbildad är man inte rädd att lägga sig i…«

Människor & möten 30 JUN 2017 Ingrid Eckerman, pensionerad »folkhälsoläkare«, är outtröttlig i sitt engagemang för att motverka utvisningen från Sverige av ensamkommande afghanska ungdomar. »Jag är besviken på att varken Läkarförbundet eller Läkaresällskapet har tagit den här frågan på större allvar«, säger hon. (8 kommentarer)

Årets allmänläkare och allmänläkarvän

Nytt om namn 29 JUN 2017 Peter Lindstedt, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen Brinken i Motala har fått utmärkelsen »Årets allmänläkare«, och Ingrid Ohlsson, utbildningssekreterare på Allmänmedicinskt utbildningscentrum, AMC, i Region Östergötland, har utnämnts till »Årets allmänläkarvän« av Distriktsläkarföreningen i Östergötland. Per Lindstedt hyllas för engagemang och energi i utbildningen av yngre kollegor, Ingrid Ohlsson får erkännandet för sitt personliga och engagerande arbete för blivande specialister.  ()

Årets förebild kämpar för ensamkommande

Nytt om namn 27 JUN 2017 Karima Assel, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri vid Transkulturellt centrum i Stockholm, har valts till Årets förebild inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017 av ST-läkarna inom specialistföreningen SFBUP. ST-läkarnas motivering till valet av årets pristagare är bland annat att hon »… med stor entusiasm och energi lyft debatten och engagemanget för en utsatt grupp i samhället«, närmare bestämt ensamkommande flyktingar. Priset delades ut vid en galamiddag i Gävle den 3 maj i samband med SFBUP:s årliga kongress. (1 kommentar)

Tipsa redaktören!


Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?