Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT9 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Hon ska göra forskare rustade att möta ett förändrat klimat

Gabor Hont

Din forskargrupp har i stenhård konkurrens just fått 28 miljoner kronor av Nord­forsk. Varför är din forskning så viktig?

– Det är ett pionjär­arbete med samverkan över fakul­tetsgränserna. Målet är att ut­veckla doktorander och forskare anpassade för en ny tid som kommer, och som kommer snabbare än vi trott. Klimatförändringen förändrar floran, vilket i sin tur ger förändrat djur- och insektsliv. Vi måste följa upp vad kedjan av förändringar innebär för människors hälsa och för samhället i stort. 70 procent av de nya infek­tio­ner vi konstaterar kommer från djurvärlden: ebola, fågelinfluensan … dengue­feber har vi nu i Europa.

Hur började din resa inom professionen?

– Jag är tropikmedicinare från början. Disputerade på snäckfeber, en tropikmedicinsk sjukdom. Forskningsområdet var nytt i Sverige, och jag var väl äventyrslysten också. Jag har varit mycket i tropikerna. Var läkare i Guinea-Bissau, haft projekt i Tanzania och Somalia, auskulte­ra­de som student i Ghana. Som studenter liftade vi runt i Öst­afrika. Det var det glada 70-­talet, innan HIV kom. Jag var och är väldigt intresserad av Afrika. Har haft ett hus på Zanzibar, direkt på stranden. Jag har just sålt det, men hade det i tio år. Det var fantastiskt.

Blev din läkarkarriär som du trodde att den skulle bli?

– Jag kan inte påstå att jag har haft någon plan, utan jag har känt mig för, och beroende på vad jag har träffat för människor, så har det blivit som det blivit. Jag kommer från en familj där ingen var akademiker. Det var ingen som bestämde åt mig. 

Du är den första kvinnan i Sverige som har fått en professur med en stol i infektionssjuk­domar.

– Det känns bra, inte minst för att jag har jobbat jättemycket med jämställdhet – och överlevt. Jag kom från en bra skola utan ojämställd­het, från en familj där sånt inte förekom alls, till Karolinska institutet, där det blev som ett knytnävsslag i ansiktet när jag upptäckte vad som pågick. Det började med kurslitteraturen på anatomen, med sexistiska bilder på nakna kvinnor för att beskriva en muskel – och den enda mannen som var med hade kalsonger. Det var helt otroligt. 

Men jag hade förmånen att starta arbetet med jämställd vård, i egenskap av jämställd­hetsansvarig på halvtid mellan 2003 och 2006 i Stockholms läns landsting. Det som vi gjorde där var ett fantastiskt projekt som spreds till andra landsting och SKL. 

Vilka tips eller råd vill du ge till unga kolleger? 

– När jag var tolv år vann jag Kamratpostens uppsats­tävling. Förstapriset var att bo i två veckor hos familjen Spik i deras kåta i Saltoluokta. Det var en stark upplevelse som jag sen bar med mig. Därför var jag glad att kunna skicka Umeå­studenter till huset på Zanzi­bar för att slutföra olika projekt. Att skaffa sig särskilda upplevelser under tidiga studie­år gör att man kanske fattar lite annorlunda beslut senare i livet, och förhoppningsvis lite bättre beslut. Man blir inte inskränkt om man kan tänka lite utanför de invanda banorna. Och man måste ha uthållighet.

BIRGITTA EVENGÅRD

Yrke: Överläkare, professor i infektionssjukdomar.   

Ålder: 63 år.

Familj: Två döttrar.

Bor: Stockholm och Umeå.

Aktuell: Leder en internationell forskargrupp som studerar effekter av klimatförändringen på ekosystemen i norr.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?