Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWT9 Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-02-03

Hon ska göra forskare rustade att möta ett förändrat klimat

Gabor Hont

Din forskargrupp har i stenhård konkurrens just fått 28 miljoner kronor av Nord­forsk. Varför är din forskning så viktig?

– Det är ett pionjär­arbete med samverkan över fakul­tetsgränserna. Målet är att ut­veckla doktorander och forskare anpassade för en ny tid som kommer, och som kommer snabbare än vi trott. Klimatförändringen förändrar floran, vilket i sin tur ger förändrat djur- och insektsliv. Vi måste följa upp vad kedjan av förändringar innebär för människors hälsa och för samhället i stort. 70 procent av de nya infek­tio­ner vi konstaterar kommer från djurvärlden: ebola, fågelinfluensan … dengue­feber har vi nu i Europa.

Hur började din resa inom professionen?

– Jag är tropikmedicinare från början. Disputerade på snäckfeber, en tropikmedicinsk sjukdom. Forskningsområdet var nytt i Sverige, och jag var väl äventyrslysten också. Jag har varit mycket i tropikerna. Var läkare i Guinea-Bissau, haft projekt i Tanzania och Somalia, auskulte­ra­de som student i Ghana. Som studenter liftade vi runt i Öst­afrika. Det var det glada 70-­talet, innan HIV kom. Jag var och är väldigt intresserad av Afrika. Har haft ett hus på Zanzibar, direkt på stranden. Jag har just sålt det, men hade det i tio år. Det var fantastiskt.

Blev din läkarkarriär som du trodde att den skulle bli?

– Jag kan inte påstå att jag har haft någon plan, utan jag har känt mig för, och beroende på vad jag har träffat för människor, så har det blivit som det blivit. Jag kommer från en familj där ingen var akademiker. Det var ingen som bestämde åt mig. 

Du är den första kvinnan i Sverige som har fått en professur med en stol i infektionssjuk­domar.

– Det känns bra, inte minst för att jag har jobbat jättemycket med jämställdhet – och överlevt. Jag kom från en bra skola utan ojämställd­het, från en familj där sånt inte förekom alls, till Karolinska institutet, där det blev som ett knytnävsslag i ansiktet när jag upptäckte vad som pågick. Det började med kurslitteraturen på anatomen, med sexistiska bilder på nakna kvinnor för att beskriva en muskel – och den enda mannen som var med hade kalsonger. Det var helt otroligt. 

Men jag hade förmånen att starta arbetet med jämställd vård, i egenskap av jämställd­hetsansvarig på halvtid mellan 2003 och 2006 i Stockholms läns landsting. Det som vi gjorde där var ett fantastiskt projekt som spreds till andra landsting och SKL. 

Vilka tips eller råd vill du ge till unga kolleger? 

– När jag var tolv år vann jag Kamratpostens uppsats­tävling. Förstapriset var att bo i två veckor hos familjen Spik i deras kåta i Saltoluokta. Det var en stark upplevelse som jag sen bar med mig. Därför var jag glad att kunna skicka Umeå­studenter till huset på Zanzi­bar för att slutföra olika projekt. Att skaffa sig särskilda upplevelser under tidiga studie­år gör att man kanske fattar lite annorlunda beslut senare i livet, och förhoppningsvis lite bättre beslut. Man blir inte inskränkt om man kan tänka lite utanför de invanda banorna. Och man måste ha uthållighet.

BIRGITTA EVENGÅRD

Yrke: Överläkare, professor i infektionssjukdomar.   

Ålder: 63 år.

Familj: Två döttrar.

Bor: Stockholm och Umeå.

Aktuell: Leder en internationell forskargrupp som studerar effekter av klimatförändringen på ekosystemen i norr.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons