Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX99 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-07

Hennes forskning kan leda till nytt sätt att behandla Azheimer

Gabor Hont

Du och din forskargrupp publicerade nyligen en internationellt uppmärksammad rapport. Vilka är rönen?

    – Vi undersökte friska personer som har ärftlig risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Vissa har amyloida plack – proteinstrukturer i hjärnan som kopplas till utvecklingen av Alzheimer – redan 15-20 år innan sjukdomen ger symtom. Kring placken finns astrocyter, stödceller till neuron. Som första forskargrupp i världen introducerade vi en metod att visualisera astrocyterna med PET-kamera, och fann att mängden astrocyter i hjärnan hos dessa personer är störst just när de tidiga placken dyker upp. Sedan sjunker antalet under de år som går innan sjukdomen ger symtom. Att studera även astrocyterna kan ge oss ytterligare förståelse av den tidiga sjukdomsprocessen.

Hur tolkar ni era fynd?

    – Astrocyterna ser jag gärna som ett slags brandsoldater som kommer i början av en brand och försöker släcka den. Sen tar andra mekanismer över. Det anses att astrocyterna kan äta beta-amyloidet, och det är mycket möjligt att de attackerar även mindre strukturer än de synliga placken. Det som fascinerar mig är att man nu kan undersöka det här i levande patienter, redan innan sjukdomen bryter ut.

Kommer det att finnas effektiva läkemedel mot Alzheimer?

    – Dagens preparat är bromsmediciner inriktade på signalsubstansreceptorer. Det har gjorts försök att komma åt orsaken till Alzheimer, genom vaccination, men vaccinationsstudierna har lärt oss att de patologiska förändringar som leder till Alzheimers sjukdom sätter i gång mycket tidigt – kanske finns de redan hos patienterna när man försöker vaccinera. Därför tror jag att vi behöver hitta en helt ny infallsvinkel på Alzheimerterapi, och där tror jag att tankar på en möjlig inflammationsprocess kan vara ett uppslag.

Du har hållit på länge med Alzheimerforskning. Varför valde du just det här området?

    – Jag började utbilda mig till apotekare, valde sen att forska på signalsubstansen acetylkolin, just det ämne som dagens Alzheimermediciner inriktar sig på. När jag skulle doktorera, kände jag att jag måste lära mig mer om hjärnan, så jag läste in läkarutbildningen parallellt med doktorerandet. Efter disputationen tog Alzheimer-forskningen fart med studier på humanhjärna, och det var faktiskt Arvid Carlsson, sedermera nobelpristagare, som ledde de undersökningarna i Sverige då. Jag ingick i en av de grupper som jobbade med dessa analyser i Umeå, och det var på så sätt kom jag in i Alzheimerforskningen. När jag sen gjorde klart läkarutbildningen på riktigt och blev legitimerad, föll det sig naturligt att ägna mig åt geriatrik. I dag jobbar jag med såväl patienter som forskning. 

Har du ett gott råd till någon som ska börja forska och har hela resan framför sig?

    – Man måste vara nyfiken och energisk. Inte ge upp av motgångar, som ju är fler än framgångar i samband med forskning. Och man måste verkligen tro på det man gör och hålla fast vid en forskningslinje, även om man kanske får höra att det där är för tidigt, eller inte aktuellt.

Namn: Agneta Nordberg

Yrke: Professor i klinisk neurovetenskap, överläkare.

Ålder: 67 år

Familj: Ja.

Bor: Uppsala.

Aktuell: Hennes forskargrupp har publicerat en internationellt uppmärksammad studie om inflammatoriska förändringar i hjärnan hos blivande Alzheimerpatienter, tjugo år innan de första symtomen på sjukdom uppträder. 

Referenser

Rodriguez-Vieitez E, et al. Brain. Epub 27 Januari 2016. doi: http://dx.doi:awv404.

Kommentera

Kommentera

Depression som tilltar var kopplad till demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons