Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DX99 Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-07

Hennes forskning kan leda till nytt sätt att behandla Azheimer

Gabor Hont

Du och din forskargrupp publicerade nyligen en internationellt uppmärksammad rapport. Vilka är rönen?

    – Vi undersökte friska personer som har ärftlig risk att utveckla Alzheimers sjukdom. Vissa har amyloida plack – proteinstrukturer i hjärnan som kopplas till utvecklingen av Alzheimer – redan 15-20 år innan sjukdomen ger symtom. Kring placken finns astrocyter, stödceller till neuron. Som första forskargrupp i världen introducerade vi en metod att visualisera astrocyterna med PET-kamera, och fann att mängden astrocyter i hjärnan hos dessa personer är störst just när de tidiga placken dyker upp. Sedan sjunker antalet under de år som går innan sjukdomen ger symtom. Att studera även astrocyterna kan ge oss ytterligare förståelse av den tidiga sjukdomsprocessen.

Hur tolkar ni era fynd?

    – Astrocyterna ser jag gärna som ett slags brandsoldater som kommer i början av en brand och försöker släcka den. Sen tar andra mekanismer över. Det anses att astrocyterna kan äta beta-amyloidet, och det är mycket möjligt att de attackerar även mindre strukturer än de synliga placken. Det som fascinerar mig är att man nu kan undersöka det här i levande patienter, redan innan sjukdomen bryter ut.

Kommer det att finnas effektiva läkemedel mot Alzheimer?

    – Dagens preparat är bromsmediciner inriktade på signalsubstansreceptorer. Det har gjorts försök att komma åt orsaken till Alzheimer, genom vaccination, men vaccinationsstudierna har lärt oss att de patologiska förändringar som leder till Alzheimers sjukdom sätter i gång mycket tidigt – kanske finns de redan hos patienterna när man försöker vaccinera. Därför tror jag att vi behöver hitta en helt ny infallsvinkel på Alzheimerterapi, och där tror jag att tankar på en möjlig inflammationsprocess kan vara ett uppslag.

Du har hållit på länge med Alzheimerforskning. Varför valde du just det här området?

    – Jag började utbilda mig till apotekare, valde sen att forska på signalsubstansen acetylkolin, just det ämne som dagens Alzheimermediciner inriktar sig på. När jag skulle doktorera, kände jag att jag måste lära mig mer om hjärnan, så jag läste in läkarutbildningen parallellt med doktorerandet. Efter disputationen tog Alzheimer-forskningen fart med studier på humanhjärna, och det var faktiskt Arvid Carlsson, sedermera nobelpristagare, som ledde de undersökningarna i Sverige då. Jag ingick i en av de grupper som jobbade med dessa analyser i Umeå, och det var på så sätt kom jag in i Alzheimerforskningen. När jag sen gjorde klart läkarutbildningen på riktigt och blev legitimerad, föll det sig naturligt att ägna mig åt geriatrik. I dag jobbar jag med såväl patienter som forskning. 

Har du ett gott råd till någon som ska börja forska och har hela resan framför sig?

    – Man måste vara nyfiken och energisk. Inte ge upp av motgångar, som ju är fler än framgångar i samband med forskning. Och man måste verkligen tro på det man gör och hålla fast vid en forskningslinje, även om man kanske får höra att det där är för tidigt, eller inte aktuellt.

Namn: Agneta Nordberg

Yrke: Professor i klinisk neurovetenskap, överläkare.

Ålder: 67 år

Familj: Ja.

Bor: Uppsala.

Aktuell: Hennes forskargrupp har publicerat en internationellt uppmärksammad studie om inflammatoriska förändringar i hjärnan hos blivande Alzheimerpatienter, tjugo år innan de första symtomen på sjukdom uppträder. 

Referenser

Rodriguez-Vieitez E, et al. Brain. Epub 27 Januari 2016. doi: http://dx.doi:awv404.

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?