Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYT4 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

Jenny Seilitz bäst i Sverige 2016 på forskning inom intensivvård

Gabor Hont

Din specialistförening SFAI ansåg att ditt forskningsprojekt var det bästa i Sverige 2016. Du vann i konkurrens med landets alla anestesikliniker och universitetssjukhus – hur känns det?

– Det är trevligt och hedrande att bli uppmärksammad så tidigt i forskarkarriären. Priset delades ut vid SFAI:s årliga forskningsforum, ett informellt möte och bra tillfälle att diskutera sitt eget och andras projekt med seniora forskare från hela Sverige inom anestesi och intensivvård. Alla projekt som presenterades i år höll hög kvalitet och var givande att lyssna till.

Vad går din forskning ut på?

– Hos de sjukaste patienterna inom intensivvården tillstöter ofta problem som kan härledas till mag–tarmkanalen. Det kändes därför kliniskt relevant att undersöka detta. Vid intensivvård är det svårt att följa magtarmkanalens funktioner, jämfört med funktioner för andra organ, till exempel njuren och lungorna.  Det finns teorier om att magtarmkanalen kan orsaka och underhålla en systemisk inflammationsreaktion vid svår sjukdom, och att förstå dessa samband skulle vara av stor betydelse. Det är delvis känt att hjärt–kärlaktiva läkemedel som används på intensivvården kan ha effekter på magtarmkanalen – men området är inte så välstuderat. Därför ville vi undersöka detta djupare, både genom djur- och humanstudier, inom ramen för ett doktorandprojekt.

Du planerar att disputera på det här?

– Det är tanken, men det dröjer nog ett par år. Resultaten är preliminära. Det gäller nu att färdigställa de första studierna i min avhandling för ett så kallat halvtidsseminarium. Just nu driver vi en klinisk studie där vi bedömer magtarmkanalens funktion efter hjärtkirurgi och samtidigt samlar blodprover i förhoppning att finna biomarkörer för nedsatt funktion i magtarmkanalen.  

När bestämde du dig för att välja just anestesiologi som specialitet?

– Jag gick ut utbildningen 2003, blev specialist 2010. Bestämde mig för anestesiologi under AT-tjänstgöringen i Mora. Där tillbringade jag två fantastiska veckor ihop med en trevlig narkossjuksköterska och en inspirerande handledare som var narkosläkare. Det som tilltalade mig var att man fick jobba med både extremt välplanerade insatser och störtakuta händelser. 

Är det fortfarande så i ditt dagliga arbete? 

– Det tycker jag. Största delen av jobbet här går ut på att söva patienter vid hjärt-, lung- och kärloperationer, och den tillhörande intensivvården. Ofta planerad verksamhet men sen kan det ju uppstå akuta situationer, mest under jourverksamheten. Då kan det hända lite vad som helst.

Vad är din drivfjäder i yrket?

– Känslan att göra någon form av nytta nästan varje dag. Vid en enklare operation, om patienten är mycket nervös, gör man nytta genom att lugna och förklara vad som ska hända, och tala om att allt kommer att gå bra. Och vid stora operationer är det en nytta i sig att man tar patienten igenom händelsen. 

Om du inte hade blivit läkare – vilket annat yrke skulle du ha valt?

– Jurist, kanske. Fast från början var målet att bli dagmamma.

Namn: Jenny Seilitz

Yrke: Anestesiolog på kärl–thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Ålder: 37 år

Familj: Sambo.

Bor: Örebro.

Aktuell: Har fått 2016 års förstapris vid Forskningsforum anordnat av Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) för sin forskning om läkemedels påverkan på mag–tarmkanalen vid nedsatt hjärtfunktion.

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons