Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYT4 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-22

Jenny Seilitz bäst i Sverige 2016 på forskning inom intensivvård

Gabor Hont

Din specialistförening SFAI ansåg att ditt forskningsprojekt var det bästa i Sverige 2016. Du vann i konkurrens med landets alla anestesikliniker och universitetssjukhus – hur känns det?

– Det är trevligt och hedrande att bli uppmärksammad så tidigt i forskarkarriären. Priset delades ut vid SFAI:s årliga forskningsforum, ett informellt möte och bra tillfälle att diskutera sitt eget och andras projekt med seniora forskare från hela Sverige inom anestesi och intensivvård. Alla projekt som presenterades i år höll hög kvalitet och var givande att lyssna till.

Vad går din forskning ut på?

– Hos de sjukaste patienterna inom intensivvården tillstöter ofta problem som kan härledas till mag–tarmkanalen. Det kändes därför kliniskt relevant att undersöka detta. Vid intensivvård är det svårt att följa magtarmkanalens funktioner, jämfört med funktioner för andra organ, till exempel njuren och lungorna.  Det finns teorier om att magtarmkanalen kan orsaka och underhålla en systemisk inflammationsreaktion vid svår sjukdom, och att förstå dessa samband skulle vara av stor betydelse. Det är delvis känt att hjärt–kärlaktiva läkemedel som används på intensivvården kan ha effekter på magtarmkanalen – men området är inte så välstuderat. Därför ville vi undersöka detta djupare, både genom djur- och humanstudier, inom ramen för ett doktorandprojekt.

Du planerar att disputera på det här?

– Det är tanken, men det dröjer nog ett par år. Resultaten är preliminära. Det gäller nu att färdigställa de första studierna i min avhandling för ett så kallat halvtidsseminarium. Just nu driver vi en klinisk studie där vi bedömer magtarmkanalens funktion efter hjärtkirurgi och samtidigt samlar blodprover i förhoppning att finna biomarkörer för nedsatt funktion i magtarmkanalen.  

När bestämde du dig för att välja just anestesiologi som specialitet?

– Jag gick ut utbildningen 2003, blev specialist 2010. Bestämde mig för anestesiologi under AT-tjänstgöringen i Mora. Där tillbringade jag två fantastiska veckor ihop med en trevlig narkossjuksköterska och en inspirerande handledare som var narkosläkare. Det som tilltalade mig var att man fick jobba med både extremt välplanerade insatser och störtakuta händelser. 

Är det fortfarande så i ditt dagliga arbete? 

– Det tycker jag. Största delen av jobbet här går ut på att söva patienter vid hjärt-, lung- och kärloperationer, och den tillhörande intensivvården. Ofta planerad verksamhet men sen kan det ju uppstå akuta situationer, mest under jourverksamheten. Då kan det hända lite vad som helst.

Vad är din drivfjäder i yrket?

– Känslan att göra någon form av nytta nästan varje dag. Vid en enklare operation, om patienten är mycket nervös, gör man nytta genom att lugna och förklara vad som ska hända, och tala om att allt kommer att gå bra. Och vid stora operationer är det en nytta i sig att man tar patienten igenom händelsen. 

Om du inte hade blivit läkare – vilket annat yrke skulle du ha valt?

– Jurist, kanske. Fast från början var målet att bli dagmamma.

Namn: Jenny Seilitz

Yrke: Anestesiolog på kärl–thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Ålder: 37 år

Familj: Sambo.

Bor: Örebro.

Aktuell: Har fått 2016 års förstapris vid Forskningsforum anordnat av Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) för sin forskning om läkemedels påverkan på mag–tarmkanalen vid nedsatt hjärtfunktion.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons