Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLF Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

»Arbetet med asylhälsan är utvecklande«

Gabor Hont

Din enhet, Asylhälsan, har fått länsövergripande ansvar för sin verksamhet. Vilken är din roll?

   – Jag arbetar kliniskt som distriktsläkare, har ingen chefsbefattning eller ansvar som administratör. På den här enheten bistår vi vårdcentraler med råd och kompetens, och utryckningar där det behövs.

Hur fungerar det i praktiken?

   – I Dalarna finns ingen segregerad enhet för asylhälsovård, vårdcentralerna ansvarar för den sjukvård som behövs. Vår enhet anpassar sitt arbete efter behoven, hjälper till med hälsoundersökningar, provtagningar och provhanteringen. Själv samarbetar jag just nu med fyra vårdcentraler,­ bland annat med den vid flyktingboendet på gamla skjutfältet i Trängslet (Älvdalens skjutfält), 17 mil härifrån. Vi arrangerar även utbildningar om sådant som anses vara aktuellt. Jag kan till exempel föreläsa om smittskydd, provtagningar, kvinnlig könsstympning, psykisk ohälsa.

Vad är mest angeläget just nu?

   – Att utöka det nätverk av asylsjuksköterskor som redan finns – utbilda fler för jobbet och stötta dem i insatserna ute på vårdcentralerna. Det är brist på doktorer, så sköterskorna lämnas ofta ensamma.

Hur många är ni vid enheten?

   – En doktor på 70 procent, två administratörer tillika chefer, fyra asylsköterskor en sekreterare två undersköterskor.

Någon provtagning som är särskilt angelägen?

   – Enligt Socialstyrelsens önskan kollar vi rubellaserologin hos fertila kvinnor bland de nyanlända. Inte så mycket för att hitta dem som har en immunitet, utan för att hitta dem som saknar skydd och behöver vaccineras.

Varför började du arbeta med asylhälsovård?

   – Jag kommer från Stockholms södra förorter. Blev färdig med läkarutbildningen 1982 och specialist 1990. Jag hamnade i Borlänge, i ett område där cirka 70 procent av invånarna var invandrare, många med flyktingbakgrund, framför allt från den somaliska gruppen. Jag jobbade på vårdcentralen där i 16-17 år. Följde utvecklingen och tyckte det var intressant med den gruppen, och de behov som fanns. På den tiden hade vi minst ett aktivt tuberkulosfall varannan vecka. 

Har det blivit bättre nu?

   – Just med den diagnosen har det blivit bättre. Men det svänger förstås. Bland ssylsökande som kommer finns färre kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, jämfört med inhemsk befolkning. Däremot är vårdbehovet mycket större när det gäller karies och tandvård. Och psykiatrisk sjukvård.

Hur är behoven där?

   – Socialstyrelsen vill att vi vid hälsosamtal med asylsökande gör en helhetsbedömning av individen – och framför allt håller utkik efter psykisk ohälsa, och hur måendet hos föräldrarna eventuellt kan påverka barnen. Och där tycker jag att vi har ett problem med den kliniska psykiatrin i Sverige, som av hävd tycks göra bedömningar utifrån remisser, inte utifrån individuella patienter. En remiss till psykiatrin studsar ofta tillbaka till oss, antingen för att fallet anses för banalt – eller alltför komplext. 

Hur har arbetet med asylhälsan påverkat dig?

   – Jag har utvecklats i min specialitet. Intressanta frågeställningar. Ett komplext spektrum. Tacksamma patienter …

Lars Arvidsson

Yrke: Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin.

Ålder: 60 år.

Familj: Fru och två tonårsbarn.

Bor: Falun.

Aktuell: Verksam som läkare på Asylhälsan i Dalarna som fått länsövergripande ansvar för sjukvården för nyanlända.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons