Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYLF Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

»Arbetet med asylhälsan är utvecklande«

Gabor Hont

Din enhet, Asylhälsan, har fått länsövergripande ansvar för sin verksamhet. Vilken är din roll?

   – Jag arbetar kliniskt som distriktsläkare, har ingen chefsbefattning eller ansvar som administratör. På den här enheten bistår vi vårdcentraler med råd och kompetens, och utryckningar där det behövs.

Hur fungerar det i praktiken?

   – I Dalarna finns ingen segregerad enhet för asylhälsovård, vårdcentralerna ansvarar för den sjukvård som behövs. Vår enhet anpassar sitt arbete efter behoven, hjälper till med hälsoundersökningar, provtagningar och provhanteringen. Själv samarbetar jag just nu med fyra vårdcentraler,­ bland annat med den vid flyktingboendet på gamla skjutfältet i Trängslet (Älvdalens skjutfält), 17 mil härifrån. Vi arrangerar även utbildningar om sådant som anses vara aktuellt. Jag kan till exempel föreläsa om smittskydd, provtagningar, kvinnlig könsstympning, psykisk ohälsa.

Vad är mest angeläget just nu?

   – Att utöka det nätverk av asylsjuksköterskor som redan finns – utbilda fler för jobbet och stötta dem i insatserna ute på vårdcentralerna. Det är brist på doktorer, så sköterskorna lämnas ofta ensamma.

Hur många är ni vid enheten?

   – En doktor på 70 procent, två administratörer tillika chefer, fyra asylsköterskor en sekreterare två undersköterskor.

Någon provtagning som är särskilt angelägen?

   – Enligt Socialstyrelsens önskan kollar vi rubellaserologin hos fertila kvinnor bland de nyanlända. Inte så mycket för att hitta dem som har en immunitet, utan för att hitta dem som saknar skydd och behöver vaccineras.

Varför började du arbeta med asylhälsovård?

   – Jag kommer från Stockholms södra förorter. Blev färdig med läkarutbildningen 1982 och specialist 1990. Jag hamnade i Borlänge, i ett område där cirka 70 procent av invånarna var invandrare, många med flyktingbakgrund, framför allt från den somaliska gruppen. Jag jobbade på vårdcentralen där i 16-17 år. Följde utvecklingen och tyckte det var intressant med den gruppen, och de behov som fanns. På den tiden hade vi minst ett aktivt tuberkulosfall varannan vecka. 

Har det blivit bättre nu?

   – Just med den diagnosen har det blivit bättre. Men det svänger förstås. Bland ssylsökande som kommer finns färre kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, jämfört med inhemsk befolkning. Däremot är vårdbehovet mycket större när det gäller karies och tandvård. Och psykiatrisk sjukvård.

Hur är behoven där?

   – Socialstyrelsen vill att vi vid hälsosamtal med asylsökande gör en helhetsbedömning av individen – och framför allt håller utkik efter psykisk ohälsa, och hur måendet hos föräldrarna eventuellt kan påverka barnen. Och där tycker jag att vi har ett problem med den kliniska psykiatrin i Sverige, som av hävd tycks göra bedömningar utifrån remisser, inte utifrån individuella patienter. En remiss till psykiatrin studsar ofta tillbaka till oss, antingen för att fallet anses för banalt – eller alltför komplext. 

Hur har arbetet med asylhälsan påverkat dig?

   – Jag har utvecklats i min specialitet. Intressanta frågeställningar. Ett komplext spektrum. Tacksamma patienter …

Lars Arvidsson

Yrke: Distriktsläkare, specialist i allmänmedicin.

Ålder: 60 år.

Familj: Fru och två tonårsbarn.

Bor: Falun.

Aktuell: Verksam som läkare på Asylhälsan i Dalarna som fått länsövergripande ansvar för sjukvården för nyanlända.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016

Tipsa redaktören!

Har du bytt jobb eller fått en utmärkelse? Har du annat meddelande att bidra med?