Annons
Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

22 mars, kl 09.00, Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 27, Umeå. Florentin Späth: »Molekylär epidemiologi: Fall-kontrollstudier för gliom och lymfoida maligniteter« (Molecular epidemiology approach: Nested case-control studies in glioma and lymphoid malignancies). Fakultetsopponent: Ola Landgren, USA.

22 mars, kl 09.00, Hörsal D, 9trappor, Unod, Umeå. Jenny Alenius Dahlqvist: »Hjärtfrekvensvariabilitet och pacemakerbehandling hos barn och ungdomar med enkammarhjärta« (Heart rate variability and pacemaker treatment in children with Fontan circulation). Fakultetsopponent: Jaana Pihkala, Finland.

28 mars, kl 09.00, Sal A, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Marie Bendix: »Neuroendokrinologiska studier av patienter med affektiva sjukdomar« (Neuroendocrine studies in patients with affective disorders). Fakultetsopponent: Wiesław J. Cubała, Polen.

29 mars, kl 09.00, Aulan, Sunderby sjukhus (upplåten enhet)Anders Niklasson: »Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling« (Malleus fracture. A clinical and experimental study). Fakultetsopponent: Preben Homøe, Danmark.

29 mars, kl 09.00, Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Manuela Lehmann: »SOD1 patologi vid ALS – Ur strukturspecifika antikroppars perspektiv« (SOD1 misfolding and aggregation in ALS  - In the light of conformation-specific antibodies). Fakultetsopponent: Elizabeth Fisher, England.

29 mars, kl 13.00, Hörsal B, trapphus T, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPetter Holmlund: »Fluiddynamiska principer för analys av intrakraniellt tryck och dess reglering - för tillämpning inom rymdmedicin och hydrocefalus« (Fluid dynamic principles for analysis of intracranial pressure control – application towards space medicine and hydrocephalus). Fakultetsopponent: Marek Czosnyka, England.

5 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåDaniel Eid Rodriguez: »Den långa resan för att få vård: fallet med leishmaniasis i den bolivianska regnskogen« (The rough journey to access health care.The case of leishmaniasis in the Bolivian rainforest). Fakultetsopponent: John Porter, England.

12 april, kl 09.00, Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, UmeåPatricia Hägglund: Sväljningsdysfunktion bland äldre i korttidsvård: prevalens, effekt av munskärmsträning och risk för död« (Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality). Fakultetsopponent: Per Östberg.

12 april, kl 13.00, Hörsal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåVolker Otten: »Den ocementerade höftskålen i totalprotesen. Stabilitet, slitage och benförlust« (The uncemented cup in total hip arthroplasty. Stability, wear and osteolysis). Fakultetsopponent: André Stark.

26 april, kl 09.00, E04, Byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus, UmeåKamila Al-Alawi: »Teambaserad diabetesvård i primärvården i Muscat, Oman: utmaningar och möjligheter« (Team-based approach in the management of diabetes at primary health care level in Muscat, Oman: challenges and opportunities). Fakultetsopponent: Charli Eriksson.

26 april, kl 09.00, Hörsal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAkbar Espaillat: »Nya cellväggskemikalier i gramnegativa bakterier: från utveckling av dedikerade peptidoglykankemometriska verktyg till funktionell genomik« (Uncovering novel cell wall chemistries in Gram negative bacteria: from the development of dedicated peptidoglycan chemometric tools to functional genomics). Fakultetsopponent: Waldemar Vollmer, England.

10 maj, kl 09.00, Grupprum 2, våning 3 by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil K Nüssler: »Kirurgisk kvalitetskontroll avseende minimala invasiva forfaranden, snabbspårkirurgi och implantatteknik vid gynekologisk kirurgi 2006–2018« (Surgical quality control regarding minimal invasive procedures, fast track surgery and implant technology in Swedish gynecological surgery 2006–2018). Fakultetsopponent: Per Nordin.

10 maj, kl 09.00, Sal 933, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Bengt Wahlin: »Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid reumatoid artrit. Aspekter på patogenes och risk« (Atherosclerotic cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis. Aspects of pathogenesis and risk). Fakultetsopponent: Anders Bengtsson.

17 maj, kl 13.00, Sal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pär Asplund: »Ballongkompression av trigeminusroten för behandling av trigeminusneuralgi« (Percutaneous balloon compression for the treatment of trigeminal neuralgia). Fakultetsopponent: Marc Sindou, Frankrike.

24 maj, kl 09.30, Stora hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Daniel Huber: »Sekundärprevention efter hjärtinfarkt – vad, när och vem?« (On secondary prevention after acute coronary syndrome – what, when, and who?). Fakultetsopponent: Annika Rosengren.

24 maj, kl 10.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Holm: »Humant papillomvirus i respiratoriska papillom, inverterade näspapillom och vid godartad sjukdom i halsmandlarna« (Human papillomavirus in recurrent respiratory papilloma, sino-nasal inverted papilloma and non-malignant tonsils). Fakultetsopponent: Stina Syrjänen, Finland.

24 maj, kl 13.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Magdalena Johansson: »Venös tromboembolism – epidemiologi med fokus på riskmarkörer« (Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers). Fakultetsopponent: Gerd Lärfars.

31 maj, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Susanna Pusa: »Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad« (Towards implementation of family systems nursing). Fakultetsopponent: Karin Josefsson.

5 juni, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Olof (Olle) Sjöström: »Risk och överlevnad för kolorektal cancer i Norra Sverige – Sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer« (Risk and survival for colorectal cancer in Northern Sweden – Sociodemographic factors and surveillance programs). Fakultetsopponent: Johannes Blom.

5 juni, kl 13.00, Sal B, 9 trappor, tandläkarhuset, Umeå. Laleh Zarrinkoob: »Cerebralt blodflöde med fokus på blodflödesfördelning, kollateraler och artärpulsationer, hos friska och patienter med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning med magnetisk resonanstomografi« (Cerebral blood flow distribution, collateral function and pulsatility in healthy and in patients with symptomatic carotid stenosis. A magnetic resonance imaging approach). Fakultetsopponent: Sepideh Amin-Hanjani, USA.

5 juni, kl 13.00, Sal C, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Erik Tossavainen: »Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension" i vila och under stress. I händerna på Ohm« (Cardiac hemodynamics in pulmonary hypertension at rest and stress. In the hands of Ohm). Fakultetsopponent: Peter Eriksson.

6 juni, kl 09.00, Sal D, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Emil Nüssler: »Kvalitetskontroll och förbättringspotential av prolapskirurgi: Inflytande av innovativ teknologi, operativ erfarenhet och tid på operationsresultat« (Quality control and improvement potentials in prolapse surgery: Innovative technology, operative experience and time dependency of operative results). Fakultetsopponent: Martin Stjernquist.

13 juni, kl 09.00, Sunderby sjukhus, Konferenscentrum. Christian Schyllert: »Sociala bestämningsfaktorer och astma – Populationsbaserade studier av astma och luftvägssymtom i relation till yrke, yrkesmässig exponering och socioekonomisk status« (Social determinants in asthma – Population-based studies on asthma and respiratory symptoms in relation to occupation, occupational exposure and socioeconomic status). Fakultetsopponent: Johny Kongerud, Norge.

Uppsala universitet

22 mars, kl 09.15, Rosénsalen, Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96, NBV, Uppsala. Karl Wilhelm Olsson: »Persistent ductus arteriosus in extremely preterm infants«. Fakultetsopponent: Sture andersson, Finland.

22 mars, kl 13.15, B42, Biomedical Center, Husargatan 3, Uppsala. Maria Tsioumpekou: »Studies of PDGF receptor signaling in vitro and in vivo«. Fakultetsopponent: Jean-Baptiste Demoulin, Belgien.

25 mars, kl 13.15, A1:111a, BMC, Husargatan, ingång A11, Uppsala. Eva Åkerman: »Challenges and opportunities for sexual and reproductive healthcare services for immigrant women in Sweden«. Fakultetsopponent: Knut Lönnroth.

Örebro universitet

22 mars, kl 13.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro. Anna Röckert Tjernberg: »Celiac disease and infections«. Fakultetsopponent: Carolina Ciacci, Italien.

26 april, kl 09.00, Hörsal C3, campus USÖ, Örebro universitet. Tomas Jerlström: »Clinical aspects of cystectomy and urinary diversion«. Fakultetsopponent: Jørgen Bjerggaard Jensen, Danmark.

3 maj, kl 13.00, Hörsal C2, campus USÖ, Örebro universitet. Marcus Jonsson: »Physiotherapy and physical activity in patients undergoing cardiac or lung cancer surgery«. Fakultetsopponent: Maria Hagströmer.

Karolinska institutet

22 mars, kl 09.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Meike Paschen: »Pancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance«. Fakultetsopponent: Peter Flatt, Nordirland.

22 mars, kl 09.30, CMB hall, Berzelius Väg 21, Campus Solna. Dominika Seblova: »Causal effects of education on cognition: How do we generate evidence?«. Fakultetsopponent: Jennifer Weuve, USA.

22 mars, kl 13.00, Inghesalen, Tomtebodavägen 18 A, Widerströmska, Karolinska institutet, Campus Solna. John Mesterton: »Pancreatic beta-cell insulin signaling in genetic and dietary models of obesity and insulin resistance«. Fakultetsopponent: Thomas Bergholt, Danmark.

Linköpings universitet

26 mars, kl 13.00, Belladonna, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Mehdi Amirhosseini: »Aseptic loosening of orthopedic implants – Osteoclastogenesis regulation and potential therapeutics«. Fakultetsopponent: Teun J. de Vries, Nederländerna.

29 mars, kl 09.00, Granitsalen, Campus, ingång 7, Universitetssjukhuset Linköping. Antonio Lentini: »Dynamic regulation of DNA methylation in human T-cell biology«. Fakultetsopponent: Ian Adams, Skottland.

26 april, kl 13.00, Originalet, Qulturum, Ryhov, Jönköping. Hanna Gustafsson Bragde: »Biomarkers of inflammation and intestinal mucosa pathology in celiac disease«. Fakultetsopponent: Ross McManus, Ireland.

Göteborgs universitet

22 mars, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Filip Ahlmanner: »Regulatory T cells and mucosa-associated invariant T cells in colon adenocardinomas; Phenotype and function«. Fakultetsopponent: Fredrik Ivars.

28 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anna Nordenskjöld: »To predict results of breast cancer therapy«. Fakultetsopponent: Jonas Manjer.

29 mars, kl 09.00, Sal 2118, Hus 2, Arvid Wallgrens backe, Göteborg. Saliha Musovic: »Pathophysiological regulation of white adipocyte exocytosis of different adiponectin molecular forms«. Fakultetsopponent: Matthias Blüher, Tyskland.

29 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Malin Sternby Eilard: »Prognostic factors and tumor treatments in hepatocellular cancer«. Fakultetsopponent: Norman M. Kneteman, Kanada.

12 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Hlin Kvartsberg: »The postsynaptic protein neurogranin: a new item in the Alzheimer's disease biomarker toolbox«. Fakultetsopponent: Tara Spires-Jones, Skottland.

10 maj, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Annie Pedersen: »Ischemic stroke outcomes – analyses of protein genetic biomarkers«. Fakultetsopponent: Mia von Euler.

Lunds universitet

22 mars, kl 13.00, Health Science Centre, Baravägen 3 i Lund. Kristine Lund: »Balancing everyday life. Experiences of a lifestyle intervention for mental health service users«. Fakultetsopponent: Helen Killaspy, England.

28 mars, kl 13.00, Onkologiklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nicolai Skovbjerg Arildsen: »Hunting a silent killer – Biomolecular approaches in ovarian cancer«. Fakultetsopponent: James Brenton, England.

29 mars, kl 09.00, Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Artur Németh: »Role of capsule endoscopy in small bowel management«. Fakultetsopponent: Hans Strid.

29 mars, kl 09.00, Aulan, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Filip Ottosson: »Metabolomics in cardiometabolic disease – A population-based perspective«. Fakultetsopponent: Karsten Suhre, Quatar.