Annons
Annons
Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

12 januari, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sofia Andersson: »Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter« (End-of-life care in residential care homes for older persons; family members and care professionals reported and narrated experiences). Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

12 januari, kl 09.00, Betula, Umeå. Tommy Henriksson: »Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey« (Physiological and socio-cultural conditions for performance in women´s ice hockey). Fakultetsopponent: Truls Raastad, Norge.

19 januari, kl 09.00, A5_R0, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Chaitanya Kurhade: »Samspelet mellan fästingburen encefalitvirus och det medfödda immunförsvaret« (Interplay between tick borne encephalitis virus and the host innate immune system). Fakultetsopponent: Helene Lazear, USA.

19 januari, kl 09.00, Hörsal E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Björn Gylling: »Markörer för enkolsmetabolism och risk för colorektal cancer« (Biomarkers of One-carbon metabolism in colorectal cancer risk). Fakultetsopponent: Katarina Bälter.

26 januari, kl 09.00, Tripel helix, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Caroline Blomquist: »Metabola konsekvenser av en Paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma« (Metabolic consequences of a Paleolithic diet in obese postmenopausal women). Fakultetsopponent: Per-Arne Svensson.

26 januari, kl 13.00, Hörsal D, Unod T9, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mattias Brunström: »Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer« (Effect of antihypertensive treatment at different blood pressure levels). Fakultetsopponent: Sverre Kjeldsen, Norge.

26 januari, kl 13.00, Astrid Fagraeus Hörsal A 103 Unod R 1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Behzad Khoshnood: »Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga« (Function and targets of the Urm1/Uba4 conjugation machinery in Drosophila melanogaster). Fakultetsopponent: Tor Erik Rusten, Norge.

2 februari, kl 09.00, Hörsal D, unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Jing Helmersson: »Klimatförändring, Dengue och Aedes Myggor – Tidigare trender och framtida scenarier« (Climate Change, Dengue and Aedes Mosquitoes. Past Trends and Future Scenarios). Fakultetsopponent: Ingen uppgift.

2 februari, kl 09.00, Forumsalen, Campus Skellefteå. Catharina Norberg: »Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter« (Understanding spirituality and religiosity among very old people. Measurements and experiences). Fakultetsopponent: Lisbeth Fagerström, Finland.

23 februari, kl 09.00, Sal D, nio trappor (Nian), Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Josephine Starnberg: »Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt« (Neurodevelopment and cardiovascular risk in 7-year old children born with marginally low birth weight). Fakultetsopponent: Atul Singhal, England.

23 februari, kl 13.00, Sal B, nio trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Johan Ljungberg: »Hjärt- och kärlriskfaktorer vid aortastenos« (Cardiovascular risk factors in aortic stenosis). Fakultetsopponent: Peter Nilsson.

28 mars, kl 09.00, Sal 135, allmänmedicinNorrlands universitetssjukhus, Umeå. Nitin Gangane:»Bröstcancer i Indiens landsbygd: en studie om vårdsökande, diagnostik och  livskvalitet« (Breast cancer in rural India: Knowledge, attitudes, practices; delays to care and quality of life). Fakultetsopponent:  Peter Vedsted, Danmark.

20 april, kl 09.00, Lionsalen rum 7-440, Hud och STDkliniken, Målpunkt Y-Y22, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Alexander Shayesteh Afshar: »Primär hyperhidros. Förekomst och påverkan på individen« (Primary hyperhidrosis. Prevalence and impacts for the individual). Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

13 april, kl 09.00, Tripel helix, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Mariam Shirdel: »Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare« (Measuring occupational dust exposure with a passive sampler). Fakultetsopponent: Christer Johansson.

18 maj, kl 09.00, E 04, building 6A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anandi Rajan: »Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsid proteiner« (Capsid protein functions of human enteric adenovirus). Fakultetsopponent: Stefan Schwartz.

Uppsala universitet

18 januari, kl 09.00, Föreläsningssalen, Falu lasarett, Falun. Jenny Ericson: »Breastfeeding in mothers of preterm infants: Prevalence and effects of support«. Fakultetsopponent: Helena Wigert.

18 januari, kl 09.00, Hall B41, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Felipe Marques Souza de Oliveira: »Development and application of proximity assays for proteome analysis in medicine«. Fakultetsopponent: Janne Lehtiö.

18 januari, kl 13.00, Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Anna Wahlberg: »Continuity or change?: Improved understanding of attitudes towards female genital cutting after migration from Somalia to Sweden«. Fakultetsopponent: Bettina Shell-Duncan, USA.

18 januari, kl 13.15, B7:101a, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Mokhtar Almokhtar: »Expression and regulation of steroid metabolizing enzymes in cells of the nervous and skeletal systems: Special focus on vitamin D metabolism«. Fakultetsopponent: Gösta Eggertsen.

19 januari, kl 09.15, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Xiaotian T. Fang: »Preclinical PET imaging of Alzheimer's disease progression«. Fakultetsopponent: Merja Haaparanta-Solin, Finland.

19 januari, kl 13.15, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala. Baderkhan Hassan: »Endovascular aortic aneurysm repair: Aspects of follow-up and complications«. Fakultetsopponent: Colin Bicknell, England.

2 februari, kl 09.00, Rudbecksalen, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Čančer, Matko: »From genes to therapy: Modeling and novel therapeutic strategies for brain tumors«. Fakultetsopponent: Suzanne Baker, USA.

2 februari, kl 09.30, Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 50, Uppsala. Cherno Omar Sidibeh: »Novel mechanisms of glucocorticoid-induced insulin resistance in human adipose tissue«. Fakultetsopponent: Anna Krook.

2 februari, kl 13.00, Lecture hall, Falu lasarett, Lasarettsvägen 10, Falun. Hans-Erik Källman: »Dose management in diagnostic radiology – application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance«. Fakultetsopponent: Hilde Olerud, Norge.

16 februari, kl 13.00, Room B41, BMC, Husargatan 3, Uppsala. Claudia Bellomo: »TGFβ and LXR signaling in hepatocellular carcinoma«. Fakultetsopponent: Lars Holmgren.

Örebro universitet

2 februari, kl 09.15, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karin Amcoff: »Serological and faccal biomarkers in inflammatory bowel disease«. Fakultetsopponent: Hans Törnblom.

9 februari, kl 13.00, Hörsal C1, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Beatrice Kennedy: »Childhood bereavement, stress resilience, and cancer risk: an integrated life-course approach«. Fakultetsopponent: Meena Kumari, England.

9 mars, kl 09.30, Hörsal C3, Campus, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro universitet. Karin Andersson: »Metal artifacts in computed tomography – impact of reduction methods on image quality and radiotherapy treatment planning«. Fakultetsopponent: Anders Tingberg.

Karolinska institutet

19 januari, kl 09.00, Aulan, Danderyds sjukhus, Danderyd. Olof Backman: »Gastric bypass: positive and negative health effects«. Fakultetsopponent: Jan Dalenbäck.

19 januari, kl 09.00, Aulan, Hiss C, plan 6, Södersjukhuset, Stockholm. Ingela Hasselqvist-Ax: »Dual dispatch and the importance of bystander CPR in out-of-hospital cardiac arrest«. Fakultetsopponent: Hans Morten Lossius, Norge.

19 januari, kl 09.00, Atrium, Nobels väg 12 B, Karolinska Institutet, Solna. Stefan Petkov: »In vivo bioluminescence imaging in preclinical trials of genetic vaccines«. Fakultetsopponent: Béhazine Combadière, Frankrike.

19 januari, kl 09.00, Rolf Luft Centrum Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Jorge Iván Ramírez Sepúlveda: »Molecular and clinical sexual dimorphism in systemic autoimmunity«. Fakultetsopponent: Peter Szodoray, Norge.

19 januari, kl 09.30, Lecture Hall Hillarp, Retzius Väg 8, Karolinska Institutet, Solna. Yixin Wang: »Endothelial – mural cell interplay in regulation of blood- and lymph vessel development and function«. Fakultetsopponent: Stefan Schulte-Merker, Tyskland.

19 januari, kl 13.00, CMB-salen, Berzelius väg 21, Karolinska Institutet, Solna. Charlotta Nilsen: »Inflammation and subjective health: The role of sickness behaviour«. Fakultetsopponent: Eva Vingård.

24 januari, kl 10.00, Samuelssonsalen, MBB, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna. M. Aránzazu Rossignoli: »Novel aspects of atherosclerosis: focusing on new target genes and the effect of cholesterol-lowering«. Fakultetsopponent: Malin Levin.

25 januari, kl 10.00, CMB Lecture Hall, Berzelius väg 21, Karolinska Institutet, Solna. Shaohua Xu: »Studies of amyloid precursor protein trafficking and processing«. Fakultetsopponent: Kina Höglund.

26 januari, kl 09.00, Aulan, Danderyds sjukhus, Danderyd. Peter Giesecke: »Hyperthyroidism and its impact on cardiovascular disease: with special emphasis on atrial fibrillation«. Fakultetsopponent: Isabelle van Gelder, Nederländerna.

26 januari, kl 09.00, Leksellsalen, Eugeniahemmet, T3:02, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Zewar Al Dabbagh: »Patients with femoral and tibial shaft fractures: aspects on epidemiology and pain therapy«. Fakultetsopponent: Mikael Sundfeldt.

26 januari, kl 09.00, Hillarpsalen, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Twana Alkasalias: »Tumor microenvironment: the paradoxical action of fibroblasts«. Fakultetsopponent: Kristian Pietras.

26 januari, kl 09.30, Center for Molecular Medicine, Lecture Hall L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Éliás Szabolcs: »Experimental and computational analysis of human GM-CSF producing Thelper cells«. Fakultetsopponent: Chris Cotsapas, USA.

26 januari, kl 10.00, Radiumhemmet föreläsningssal P1:01, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm. Roger Chang: »MicroRNAs and their processing factors in Caenorhabditis elegans and human cancers«. Fakultetsopponent: Carlos Rovira.

26 januari, kl 13.00, Alfred Nobels Allé 23, Karolinska institutet, Flemingsberg. Ingrid Claesson: »Better balance with somatosensory exercises: a Parkinson perspective«. Fakultetsopponent: Maria H Nilsson.

30 januari, kl 09.00, Lecture hall Hillarp, Retzius väg 8, Karolinska institutet, Solna. Germán D. Carrasquilla: »Postmenopausal hormone therapy and cardiovascular risk«. Fakultetsopponent: Oscar Franco.

1 februari, kl 09.00, Sal H3, Nanna Svartz Auditorium, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Claire Rimes-Stigare: »Survival and renal function after acute kidney injury: epidemiological and biomarker studies«. Fakultetsopponent: Heleen Oudemans-van Straaten, Nederländerna.

2 februari, kl 09.00, Sal H3, Hörsalen, Novum, Huddinge. Jolanta L. Lundgren: »Losing connections in Alzheimer Disease – the amyloid precursor protein processing machinery at the synapse«. Fakultetsopponent: Tara Spires-Jones, Skottland.

2 februari, kl 09.00, CMM Lecture hall, L8:00, CMM, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Katrin Habir: »B cell subsets in autoimmune disease«. Fakultetsopponent: Bengt Johansson Lindbom.

2 februari, kl 09.00, Rolf Luft Auditorium, CMM, L1:00, Karolinska University Hospital, Solna. Richard Bernhoff: »Colon cancer: aspects on surgical treatment and complete mesocolic excision«. Fakultetsopponent: Eva Angenete.

2 februari, kl 09.30, Birka aulan, Karolinska University Hospital, Huddinge. Nicholas Feldreich: »Effects on tumor immunity, liver, gut, lung and survival after cutaneous graft-versus-host disease regulated by photochemotherapy«. Fakultetsopponent: James L.M. Ferrara, USA.

22 februari, kl 09.00, Sal H3, Alfred Nobels allé 23, Huddinge. Karin Lodin: »Inflammation and subjective health: The role of sickness behaviour«. Fakultetsopponent: Alf Tunsäter.

Linköpings universitet

19 januari, kl 13.00, Hasselquistsalen, hus 511, våning 9. Ingång 76/78, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Alexandru Grigorescu Fredriksson: »Blood flow specific assessment of ventricular function«. Fakultetsopponent: Bengt Johansson.

9 februari, kl 09.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Susanne Wilhelms: »Epidemiology of severe sepsis in Sweden – methodological aspects on the use of ICD coding in national registries«. Fakultetsopponent: Jean-Louis Vincent, Belgien.

23 mars, kl 13.00, Berzeliussalen, ingång 65, plan 09, Campus, Universitetssjukhuset Linköping. Jan Nestorson: »Arthroplasty in elbow fractures«. Fakultetsopponent: Bo Olsen, Danmark.

Göteborgs universitet

19 januari, kl 09.00, Hjärtats aula, Vita Stråket 12, SU/Sahlgrenska, Göteborg. Jesper Magnusson: »On viral infections in lung transplant recipients«. Fakultetsopponent: Magnus Sköld.

19 januari, kl 13.00, Hördsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Anna Nordin: »Midkine in advanced prostate cancer-bilogic impact and biomarker potential«. Fakultetsopponent: Kristin Austlid Taskén, Norge.

26 januari, kl 09.00, Konfernscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A, – Europa, Göteborg. Martin Grill: »Safety leadership in the construction industry – Managing safety at Swedish and Danish construction sites«. Fakultetsopponent: Sharon Clarke, England.

26 januari, kl 13.00, Carl Kylberg, Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11, Göteborg. Zhiyuan Zhao: »Molecular aspects on Herpes simplex virus DNA replication and gene expression«. Fakultetsopponent: Erik Johansson.

26 januari, kl 13.00, Hördsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Milana Kokosar: »Polycystic Ovary Syndrome. Androgen excess and insulin resistance in women: Identification of molecular targets to improve glucose homeostasis«. Fakultetsopponent: Romain Barres, Danmark.

9 februari, kl 09.00, Hjärtats aula, Blå stråket 5/Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Gunnhildur Gudnadottir: »Paediatric sleep-disordered breathing - diagnostics and treatment«. Fakultetsopponent: Diana Berggren.

15 mars, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Sahlgrenska Akademin, Medicinaregatan 3, Göteborg. Martin Bengtsson: »On prediction in orthognathic surgery. Analysis of 2D and 3D techniques from multiple perspectives«. Fakultetsopponent: Anders Westermark, Finland.

Lunds universitet

16 januari, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Sandra Capellera Garcia: »Programming blood cell fates. Insights from direct lineage conversion and development«. Fakultetsopponent: Mitchell Weiss, USA. 

18 januari, kl 09.00, Reumatologiska klinikens föreläsningssal, Lottasalen, Universitetssjukhuset i Lund. Jon Thorkell Einarsson: »Impact of drug induced remission in rheumatoid arthritis«. Fakultetsopponent: Tillmann Uhlig, Norge. 

19 januari, kl 09.00, Kvinnoklinikens föreläsningssal, Klinikgatan 12, Skånes universitetssjukhus i Lund. Barbara Geppert: »Sentinel lymph node biopsy in endometrial cancer«. Fakultetsopponent: Philippe Morice, Frankrike.

19 januari, kl 13.00, Kvinnoklinikens Aula, Jan Waldenströms gata 47, ing 74, plan 3, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Jasmine Brandt: »Thyroid function and breast cancer«. Fakultetsopponent: Elsebeth Lynge, Danmark. 

25 januari, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Jonas Wihlborg: »The ambulance nurse. Aspects on competence and education«. Fakultetsopponent: Birgitta Wireklint Sundström.

26 januari, kl 09.00, Föresläsningssalen, Radiotherapy building, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus i Lund. Martin Sjöström: »High-Throughput molecular techniques and personalized treatment for primary breast cancer«. Fakultetsopponent: John W.M. Martens, Nederländerna.

26 januari, kl 09.15, Auditorium 302-1, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lundfef. Hanna Landberg: »The use of exposure models in assessing occupational exposure to chemicals«. Fakultetsopponent: Martie van Tongeren, England.

26 januari, kl 13.15, Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mattias Hoffner: »Liposuction of lymphedema: Treatment strategy, pathophysiology and long-term outcome«. Fakultetsopponent: Johan Thorfinn.

2 februari, kl 13.00, Aula Nedre, LUX Building C, Helgonavägen 3, Lund. Jonas Wrigstad: »The inside of a paradigm. An expedition through an incident reporting system«. Fakultetsopponent: Carl Macrae, England.

2 februari, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Katarzyna M. Müller-Luda: »Immune functions of intestinal dendritic cells«. Fakultetsopponent: William Agace.