Annons Annons
Annons Annons

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer. 
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

1 september, kl 09.00, Room 135, building 9B, Family Medicin, Norrlands University Hospital, Umeå. Kanyiva Muindi: »Luftföroreningar  i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning« (Air pollution in Nairobi's slums: sources, levels and lay perceptions). Fakultetsopponent: Marie Thynell.

6 september, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Karl-Johan Lundström: »Utfall och komplikationer i kirurgiska och urologiska ingrepp« (Outcomes and complications in surgical and urological procedures). Fakultetsopponent: Thue Bisgaard, Danmark.

15 september, kl 09.00, Rum 135, Norrlands universitetssjukhus, UmeåDaerga Laila: »Hälsoaspekter i Svensk renskötsel – att leva i två världar« (Health aspects among reindeer herders in Sweden – living in two worlds). Fakultetsopponent: Ketil Lenert Hansen, Norge.

15 september, kl 09.00, Hörsal D Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, UmeåAlireza Labani Motlagh: »Immunomodulering vid serös epitelial äggstockscancer: fokus på tumör-deriverade exosomer« (Immune modulation in serous epithelial ovarian cancer: focus on the role of tumor-derived exosomes). Fakultetsopponent: Ola Winqvist.

15 september, kl 13.00, Hörsal E04_R-1, Norrlands universitetssjukhus, UmeåNiklas Höglund: »Förmaksflimmer- Behandling, associcerade tillstånd och symptomskattning« (Atrial Fibrillation-Treatment, associated conditions and quantification of symptoms). Fakultetsopponent: Juhani Koistinen, Finland.

22 september, kl 09.00, Hörsal D, t trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ulf Nilsson: »Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom« (Cardiovascular aspects on chronic obstructive pulmonary disease). Fakultetsopponent: Per Bakke, Norge.

22 september, kl 09.00, Astrid Fagraeus, Umeå. Svitlana Vdovikova: »Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes« (Roles of membrane vesicles in bacterial pathogenesis). Fakultetsopponent: Ann-Beth Jonsson.

23 september, kl 09.00, A5_R0 (Farmakologens seminarierum), Umeå. Grzegorz Pietz: »Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki – påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet« (Innate immunity of human intestinal epithelium in childhood celiac disease – Influences from celiac disease associated bacteria and dietary oats). Fakultetsopponent: Thomas T MacDonald, England.

27 september, kl 09.00, Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet, Umeå. Juha Prittinen: »Undersökningar om olika odlingsystemer för broskceller och osteoblaster« (Studies on various culture systems for chondrocytes and osteoblasts). Fakultetsopponent: Minna Kellomäki, Finland.

28 september, kl 09.00, Major Groove, Department of Molecular Biology, building 6L, Umeå. Elin Forsgren: »Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS« (Using patient-derived cell models to investigate the role of misfolded SOD1 in ALS). Fakultetsopponent: Séverine Boillée, Frankrike.

29 september, kl 09.00, Norra Beteendevetarhuset sal 1031, Umeå. Jonas Hansson: »Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn« (Mind the blues: Swedish police officers' mental health in the forced deportations of unaccompanied refugee children). Fakultetsopponent: Maurice Punsch, England.

29 september, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Sabine Björk: »Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre« (Exploring resident thriving in Swedish nursing homes. The Umeå ageing and health research programme (U-Age) Thesis I). Fakultetsopponent: Jimmie Kristensson.

29 september, kl 13.00, 933 Hus 3B, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Lars Jonasson: »Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin« (Aerobic training and healthy brain aging. Cognition, brain structure, and dopamine). Fakultetsopponent: Emrah Düzel, Tyskland.

6 oktober, kl 09.00, Hörsal D Unod T 9, Umeå. Björn Pilebro: »Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning« (The heart in hereditary transthyretin amyloidosis. Clinical studies on the impact of amyloid fibril composition). Fakultetsopponent: Henning Mölgaard, Danmark.

6 oktober, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Åsa Svedmark: »Nacksmärta hos kvinnor. Effekten av individanpassad rehabilitering och betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer« (Neck pain in women. Effect of tailored treatment and impact of work environment). Fakultetsopponent: Ottar Vasseljen, Norge.

13 oktober, kl 09.00, Major Grove, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Anna Brydsten: »Spåren av gårdagen? Arbetslöshet och ojämlikhet i hälsa över livsloppet« (Yesterday once more? Unemployment and health inequality across the life course). Fakultetsopponent: Per-Olof Östergren.

13 oktober, kl 13.00, Sal D, plan 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Davide Vanoli: »Carotisultraljud vid bedömning av ateroskleros« (Vascular ultrasound in the assessment of carotid atherosclerosis). Fakultetsopponent: Christine Kremer.

27 oktober, kl 09.00, Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå. Johanna Sundqvist: »Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodel« (Forced repatriation of unaccompanied asylum-seeking refugee children - towards an interagency model). Fakultetsopponent: Solvig Ekblad.

10 november, kl 09.00, Sal A psykiatrihuset / F, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Hans Löfgren: »Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten« (Effects of psychosocial preventive family programs in a general population). Fakultetsopponent: Sven Bremberg.

Uppsala universitet

1 september, kl 09.15, Enghoffsalen, ingång 50, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Kerstin Rosenqvist: »Transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the treatment of symptomatic portal hypertension«. Fakultetsopponent: Lars Lönn, Danmark.

1 september, kl 13.00, Hedstrandsalen, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. Gunnar Strandberg: »Experimental studies on diagnostic and therapeutic aspects of intraosseous access«. Fakultetsopponent: Stefan Lundin.

1 september, kl 13.15, Room C8:305, Biomedical Centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Raviteja Inturi: »Functional characterization of the human adenovirus pVII protein and non-coding VA RNAI«. Fakultetsopponent: Thomas Dobner, Tyskland.

Örebro universitet

6 september, kl 09.00, Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet. Viktor Wanjura: »Register-based studies on cholecystectomy. Quality of Life after cholecystectomy and cholecystectomy incidence and complications after gastric bypass«. Fakultetsopponent: Ville Wallenius.

8 september, kl 13.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Heléne Sundelin: »Comorbidity and complications in patients with neurological diseases«. Fakultetsopponent: Rodney Scott, USA.

15 september, kl 09.00, Prismahuset, Hörsal 1, Örebro universitet. Marianne Boström: »Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeuisk redskap för personer med svårare psykiska funktionshinder – analys av arbetsterapeuters berättelser med hjälp av G H Meads teori om social handling«. Fakultetsopponent: Gunilla Isaksson.

22 september, kl 09.00, HCS2, Örebro universitet, Campus USÖ. Lena Wijk: »Enhanced recovery after surgery in hysterectomy«. Fakultetsopponent: Preben Kjölhede.

27 oktober, kl 09.00, Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet. Jan Kuchálik: »Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies«. Fakultetsopponent: Mats Enlund.

Karolinska institutet

24 augusti, kl 09.00, Föreläsningssal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Solna Campus. Tina Heyder: »Between two lungs - Proteomic and metabolic approaches in inflammatory lung diseases«. Fakultetsopponent: Peter Sterk, Nederländerna.

25 augusti, kl 09.30, Hörsalen, Novum plan 4, Campus Flemingsberg. Soheil Damangir: »The matter of white and gray matter in Alzheimer's disease«. Fakultetsopponent: Norbert Schuff, USA.

1 september, kl 09.30, B64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Arwen Stikvoort: »The challenge of co-existence: from graft-versus-host disease to stable mixed chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation«. Fakultetsopponent: Marcel van de Brink, USA.

15 september, kl 00.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Karin Åvall: »In vitro and in vivo studies of apolipoprotein CIII in diabetes«. Fakultetsopponent: Peter Bergsten.

22 september, kl 00.00, Eken, Norrbacka, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Anna Ugarph-Morawski: »Diabetes and bone disease«. Fakultetsopponent: Bente Langdahl, Danmark.

22 september, kl 09.00, Föreläsningssal Atrium, MEB, Nobels väg 12B, Campus Solna. Ida Karlsson: »Dementia and its comorbidities: genetic and epigenetic influences«. Fakultetsopponent: Ruth Ottman, USA.

29 september, kl 00.00, Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Teresa Daraio: »Studies of SNAP-25 in regulated membrane fusion; metabolic consequences and tuning of intracellular Ca2+ dynamics in beta cells«. Fakultetsopponent: Anders Tengholm.

21 november, kl 09.00, Petrénsalen, Nobels väg 12A, Karolinska institutet, Stockholm. Joar Guterstam: »Imaging of the brain opioid system in amphetamine dependence«. Fakultetsopponent: Trevor Robbins, England.

Linköpings universitet

25 augusti, kl 09.00, Berzeliussalen, Ingång 65, Campus Universitetssjukhuset, Linköping. Malcolm Latorre: »The physical axon: Modeling, simulation and electrode evaluation«. Fakultetsopponent: Ulrich Hoffman.

1 september, kl 09.00, Hugo Theorell, ingång 7, Campus Univeritetssjukhuset, Linköping. Johan Richter: »Fluorescence-guided resection of brain tumors: Evaluation of a hand-held spectroscopic probe«. Fakultetsopponent: Peter Siesjö.

8 september, kl 09.00, Hugo Theorell, ingång 7, Campus Univeritetssjukhuset, Linköping. Jacob Kuruvilla: »Proteomics as a tool for assessment for nanomedicine and environmental pollution«. Fakultetsopponent: Jean Armengaud, Frankrike.

15 november, kl 09.00,  Berzeliussalen, Campus Univeritetssjukhuset, Linköping. Abdul Maruf Asif Aziz: »Neuropeptide receptors as treatment targets in alcohol use disorders«. Fakultetsopponent: Elisabeth Jerlhag Holm.

Göteborgs universitet

8 september, kl 09.00, Hörsal Kammaren, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg. Sherin T Mathew: »Measurement of sensitivity to DNA damaging agents«. Fakultetsopponent: Elias Arner.

15 september, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Amir Lotfi Moghaddam: »Acute and chronic effects by stimulants on behavior and striatal neurotransmission in the rat«. Fakultetsopponent: Karima Chergui.

29 september, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Soheila Dolatabadi: »The role of fusion oncogenes and cancer stem cells in myxoid liposarcoma«. Fakultetsopponent: Stig Linder.

Lunds universitet

1 september, kl 09.00, City Hall, Helsingborg. Sidona-Valentina Bala: »Person-centered care in nurse-led outpatient rheumatology clinics. From experience to measurement«. Fakultetsopponent: Ella Danielson.

1 september, kl 09.15, Aulan, Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Haneen Hamada: »Experimental and clinical studies on contact allergy to diphenylmethane-4,4′-diisocyanate and related substances«. Fakultetsopponent: Lina Hagvall.

1 september, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC, Sölvegatan 17, Lund. Vignesh Murugesan: »Challenging the mystique connection. Deciphering cell-matrix interactions role in atherosclerosis and restenosis«. Fakultetsopponent: Ilze Bot, Nederländerna.

5 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Johanna Sernevi Säll: »Salt-inducible kinases in adipose tissue«. Fakultetsopponent: Margit Mahlapuu.

6 september, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Shubhranshu Debnath: »Development of novel therapies for Diamond-Blackfan Anemia«. Fakultetsopponent: Johnson M Liu, USA.

7 september, kl 13.00, Aulan Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, plan 3, Skånes universitetssjukhus, Malmö. Torsten Holmdahl: »Hospital design and room decontamination for a post-antibiotic era and an era of emerging infectious diseases. From a macro to a micro perspective«. Fakultetsopponent: Anders Johansson.

8 september, kl 09.00, Aulan, Kvinnokliniken, Jan Waldenströms gata 47, plan 3, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Ingrid Siemund: »Contact allergy to aluminium«. Fakultetsopponent: Lennart Emtestam.

8 september, kl 09.00, Konferensrum 12, Baravägen 1, Lund. Nils Haglund: »Autism in children. The importance of early detection and intervention«. Fakultetsopponent: Sven Bölte.

8 september, kl 13.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund. Sophie Jörgensen: »Older adults with long-term spinal cord injury«. Fakultetsopponent: Sven Bölte.