Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Patienter kan ha dött av stromabehandling

Nyheter 24 FEB 2017 Fem patienter kan ha fått allvarliga skador eller till och med avlidit till följd av behandling med stromaceller, menar en utredare. ()

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

Nyheter 24 FEB 2017 Det blir allt vanligare att kvinnliga läkare sjukskrivs på grund av utmattningssyndrom och andra stressreaktioner. 2015 var 8,6 per 1 000 sysselsatta kvinnliga läkare sjukskrivna – en rejäl ökning jämfört med 2014. ()

Karolinska anmäler Macchiarini-operation

Nyheter 23 FEB 2017 Karolinska universitetssjukhuset har gjort en lex Maria-anmälan angående en av kirurgen Paolo Macchiarinis operationer med konstgjorda luftstrupar. ()

Landstingsrevisorerna: »Nästa flytt till NKS bör ges längre tid«

Nyheter 23 FEB 2017 Landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting har granskat den första flytten till Nya Karolinska Solna (NKS). Genomförandet får kritik på flera punkter. (1 kommentar)

IVO inleder tillsyn av Sahlgrenskas akut

Nyheter 23 FEB 2017 Personalen larmade om patientsäkerhetsrisker – nu utreder Inspektionen för vård och omsorg, IVO, akutmottagningen och den medicinska akutvårdsavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. ()

Naloxon ska snabbutredas

Nyheter 23 FEB 2017 Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) ger Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att snabbutreda möjligheten att skriva ut naloxon till missbrukare. Det uppger Sveriges Television. ()

12 000 läkare kan lämna Storbritannien efter Brexit

Nyheter 23 FEB 2017 Den brittiska läkarföreningen varnar för en »katastrof« efter att en enkät visat att 40 procent av läkarna utbildade inom EES överväger att lämna Storbritannien för att de inte känner sig välkomna. ()

Planer att privatisera sjukhus skrinläggs

Nyheter 22 FEB 2017 Planerna på att privatisera ytterligare sjukhus i Stockholm får vänta på att läget i sjukvården ska bli lugnare. ()

Situationen på Sahlgrenskas akut kan ge vite

Nyheter 22 FEB 2017 Arbetssituationen vid akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset måste bli bättre, anser Arbetsmiljöverket – som överväger ett vitesföreläggande. ()

Bättre patientsäkerhet inom psykiatrin i Malmö

Nyheter 22 FEB 2017 Vuxenpsykiatrin i Malmö har förbättrat sitt patientsäkerhetsarbete – men det finns fortfarande brister. Det visar en stor granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort. ()

Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät

Nyheter 22 FEB 2017 En stor del av personalen på Karolinska universitetssjukhuset anser sig ha för hög arbetsbelastning och för lite tid till återhämtning. Det visar resultatet från den kritiserade medarbetarenkäten. ()

Vårdskador vanligare vid vanliga behandlingar

Nyheter 22 FEB 2017 Antalet anmälda vårdskador till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, fortsätter öka – men takten mattades av förra året. Chefläkaren Pelle Gustafson ser dock orosmoln torna upp sig. »Vårdplatsbristen och personalomsättningen är oroande«, säger han. ()

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

Nyheter 22 FEB 2017 En ny nationell myndighet ska utreda och fatta beslut om misstänkt forskningsfusk. Det förelår Oredlighetsutredningen, som i dag lämnade över sitt betänkande till forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). (1 kommentar)

Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Nyheter 22 FEB 2017 Läkemedelsverket släpper nya behandlingsrekommendationer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Vid nyinsättning av orala antikoagulantia rekommenderas NOAK före warfarin. ()

Antalet examinerade ökar fortare än AT-platserna

Nyheter 22 FEB 2017 Landstingen måste ta större ansvar för AT-platserna och se till att de blir fler. Det menar Sylf som kartlagt antalet platser och väntetiden i Sverige. (2 kommentarer)

Fackförbunden anmäler Karolinska universitetssjukhuset

Nyheter 21 FEB 2017 Sjukhusledningens handlingsplan för att lösa problemen med underbemanning och stängda vårdplatser är otillräcklig. Det anser fyra fackförbund, som nu anmäler Karolinska universitetssjukhuset till Arbetsmiljöverket. Det rapporterar Vårdfokus. ()

Äldre teknik ska säkra patientsäkerheten på NKS

Nyheter 21 FEB 2017 Nya Karolinska Solna (NKS) dras fortfarande med omfattande tekniska problem. Det framgår av de handlingar som lämnats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som gör en tillsyn för att säkerställa att sjukhuset lever upp till patientsäkerhetskraven. ()

Regeringen: »Riktade statsbidrag viktiga för att förverkliga politiken«

Nyheter 21 FEB 2017 Riksrevisionen vill att regeringen rensar upp i floran av riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården och följer upp dem bättre. Men enligt regeringen har arbetssättet redan förändrats och uppföljningen ska utvecklas. ()

De blir nya läkare – mitt i livet

Nyheter 21 FEB 2017 En journalist, en operasångare, en politisk sekreterare. Alla är de över 40 och har framgångsrika karriärer bakom sig – men har mitt i livet valt att sätta sig i skolbänken igen för att bli läkare. Och de är inte ensamma. (10 kommentarer)

Transplantationer på Sahlgrenska lex Maria-anmäls

Nyheter 21 FEB 2017 Tre av de fyra kritiserade transplantationerna med stamcellsbehandlade organ som genomfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset mellan 2011 och 2012 har nu anmälts enligt lex Maria. ()

Även Läkarförbundet säger nej till vinsttak

Nyheter 21 FEB 2017 Inte bara Konkurrensverket är kritiskt till välfärdsutredningens förslag på vinsttak på den konkurrensutsatta välfärdsmarknaden. Sveriges läkarförbund, SLF, sällar sig till kritikerna. (2 kommentarer)

Lex Maria-anmälan snart digital

Nyheter 20 FEB 2017 Lex Maria-anmälningarna ökar stadigt, men det anmäls ändå för lite. Det menar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som också berättar att anmälningarna från och med i sommar kan göras digitalt. (1 kommentar)

Ändrade etiska regler ut på remiss

Nyheter 20 FEB 2017 Läkarförbundet vill uppdatera sina etiska regler och föreslår i en remissversion förenklade formuleringar samt en ny regel om säkerhet, integritet och öppenhet vid forskning på människor. (1 kommentar)

Konkurrensverket: Nej till vinsttak

Nyheter 20 FEB 2017 Går emot Ilmar Reepalus välfärdsutredning. ()

KI:s konsistorium föreslår Ole Petter Ottersen till ny rektor för KI

Nyheter 20 FEB 2017 Styrelsens beslut, som togs i dag, var väntat. ()

SLF har nu 50 000 medlemmar

Nyheter 20 FEB 2017 Nu är sammanställningen för fjolåret klar. Läkarförbundet har drygt 50 800 medlemmar. ()

Vart fjärde dödsfall relaterat till platsbrist och hög arbetsbelastning

Nyheter 20 FEB 2017 Bakom 13 av 55 dödsfall som lex Maria-anmäldes förra året låg vårdplatsbrist eller hög arbetsbelastning. (3 kommentarer)

Danderyd backar om bredare antibiotika

Nyheter 17 FEB 2017 Efter hård kritik ändrar Danderyds sjukhus sitt beslut att använda en bredare antibiotika till följd av sjuksköterskebrist. (2 kommentarer)

Amnestyrapport: Läkare torterade fångar i syriskt fängelse

Nyheter 17 FEB 2017 I en ny rapport från Amnesty International avslöjas att tusentals fångar dött från omfattande tortyr och att cirka 13 000 fångar avrättats genom hängning mellan 2011 och 2015. De läkare, som skrev dödsattesterna, fick bara uppge två dödsorsaker: hjärtsvikt eller respiratorisk svikt. ()

Nytt jouravtal skjuts fram

Nyheter 17 FEB 2017 Stockholms läkarförening varnade för kaos när landstinget sa upp de lokala jour- och beredskapsavtalen. Nu har landstinget skjutit upp införandet av det nya avtalet från april till sista augusti. ()

Kräver ingripande efter oordning i diarieföring

Nyheter 17 FEB 2017 Slarv med dokument som rör medarbetarnas säkerhet är oacceptabelt, menar huvudskyddsombudet i Region Uppsala – som kräver att Arbetsmiljöverket griper in. ()

Tummen upp för att inkludera rotavirusvaccin i vaccinationsprogrammet

Nyheter 17 FEB 2017 Rotavirusvaccin uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier och kan föras in i nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det meddelar Folkhälsomyndigheten som utrett frågan. ()

Majoritet får återbesök i tid – men stora skillnader över landet

Nyheter 17 FEB 2017 65 procent av patienterna inom den specialiserade vården får återbesök inom måltiden. Men de regionala skillnaderna är stora – i Västerbotten får exempelvis bara 20 procent av patienterna återbesök i tid. ()

Allt fler förskolebarn bär på antibiotikaresistens

Nyheter 17 FEB 2017 Andelen förskolebarn i Uppsala som bär på ESBL-bildande tarmbakterier har ökat kraftigt mellan 2010 och 2016. Resultaten presenteras i en ny avhandling från Uppsala universitet. (1 kommentar)

Debattörer: Socialstyrelsen partisk om riktlinjer

Nyheter 16 FEB 2017 Partiskhet och toppstyrning har kännetecknat arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för vård vid ångest och depression. Det skriver tre debattörer, som varit med om att ta fram riktlinjerna, i Svenska Dagbladet. (8 kommentarer)

Personalen ber IVO granska akuten på Sahlgrenska

Nyheter 16 FEB 2017 18 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på Sahlgrenska universitetssjukhuset har skrivit ett brev till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och påtalat brister i patientsäkerheten på akutmottagningen. Det rapporterar Göteborgs-Posten, GP. (2 kommentarer)

Läkarförbundet ogillar utredningsförslag om höjd skatt för företagare

Nyheter 16 FEB 2017 Minskat utrymme för kapitalbeskattad utdelning med lägre skattesats är ett förslag från en utredning som har sett över skattereglerna i fåmansföretag. Men förslaget är fel väg att gå, skriver Läkarförbundet i sitt remissvar. (1 kommentar)

Stärk Folkhälsomyndighetens roll

Nyheter 16 FEB 2017 Kommissionen för jämlik hälsa anser att Folkhälsomyndigheten bör få en starkare och tydligare roll. Ett annat förslag är att inrätta ett råd för en god och jämlik hälsa. ()

Utbildning viktigare än bostadsort för hälsoskillnader

Nyheter 16 FEB 2017 Mer fokus bör läggas på hälsoskillnader mellan människor med olika utbildningsnivå. Det tycker Margareta Kristenson, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap och ledamot i kommissionen för jämlik hälsa. (1 kommentar)

AT på Åland blir kvar

Nyheter 16 FEB 2017 Socialstyrelsen ändrar sig gällande möjligheten att göra AT på Åland. EU-direktivet kan kringgås med utbildning. ()