Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

JO riktar kritik mot verksamhetschef på sjukhus

Nyheter 23 FEB 2018 En verksamhetschef vid Skånes universitetssjukhus får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för ett beslut om att begränsa besökstiderna för en anhörig till en patient. Men enligt JO finns det rättsliga oklarheter och nu vill man att regeringen ser över lagstiftningen. ()

BT får tummen upp

Nyheter 23 FEB 2018 Stödet för att införa bastjänstgöring, BT, för läkare – och därmed även en ny läkarutbildning – är mycket stort. Det visar svaren från remissinstanserna. Men det råder delade meningar om hur tjänstgöringen ska utformas. ()

Akut personalbrist kan stänga operationssalar på Karolinska

Nyheter 23 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhuset i Solna kan behöva stänga ett stort antal operationssalar i flera veckor på grund av akut brist på sjuksköterskor. ()

Stor regional skillnad i utomlänsvård

Nyheter 23 FEB 2018 Det skiljer stort mellan olika landsting när det gäller specialiserad utomlänsvård. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. ()

Bättre samarbete kring sjukskrivningar i sikte

Nyheter 22 FEB 2018 Landstingen och Försäkringskassan ska få lättare att planera och samarbeta kring försäkringsmedicinska utredningar. Det är budskapet i den lagrådsremiss som regeringen nu beslutat om. ()

Så ska regeringen granska NKS-projektet

Nyheter 22 FEB 2018 På torsdagen beslutade regeringen hur utredningen om Nya Karolinska Solna, NKS, ska se ut. Det handlar om hur avtalen slutits, men därtill ska även modellen med värdebaserad vård granskas. (1 kommentar)

Kritiserat konsultbolag vill inte längre tala om värdebaserad vård

Nyheter 22 FEB 2018 Konsultföretaget Boston Consulting Group (BCG), som varit djupt involverat i omorganisationen av Karolinska universitetssjukhuset och uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna, överger begreppet värdebaserad vård. (1 kommentar)

Lågt förtroende för Karolinskas ledning bland medarbetarna

Nyheter 22 FEB 2018 Nära hälften av medarbetarna vid Karolinska universitetssjukhuset uppger att de har lågt förtroende för sjukhusledningen. Det framgår av den senaste medarbetarundersökningen. ()

Macchiarinis patient anmäler KI till Inspektionen för vård och omsorg

Nyheter 22 FEB 2018 En av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupspatienter anmäler både Macchiarini och Karolinska institutet till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten vill se ytterligare granskning. ()

Klubbat: Västerås får nytt akutsjukhus

Nyheter 22 FEB 2018 På onsdagen tog regionfullmäktige i Västmanland det slutliga beslutet att låta bygga ett nytt akutsjukhus. Den första etappen beräknas kosta 6,8 miljarder kronor. ()

Han skrev Årets artikel i Läkartidningen 2017

Nyheter 22 FEB 2018 På torsdagskvällen prisas vinnarna i Årets artikel i Läkartidningen 2017. En inlaga om digital vård, författad av bland andra Rurik Löfmark, vann i kategorin debatt. ()

Alvedon 665 mg dras in den 1 juni

Nyheter 22 FEB 2018 Europeiska kommissionen har nu – som väntat ­­– bestämt att Alvedon 665 mg ska dras tillbaka från marknaden. I Sverige kommer preparatet kunna förskrivas och lämnas ut till och med den 31 maj. ()

Kraftig ökning av antalet överbeläggningar

Nyheter 22 FEB 2018 Förra året fortsatte antalet överbeläggningar och utlokaliseringar inom den somatiska vården att öka kraftigt, enligt färska siffror. Nu kräver Läkarförbundet tydliga åtgärder för att få bukt med vårdplatsbristen. ()

Kortlek ska främja samtal om livets slut

Nyheter 22 FEB 2018 Forskaren Olav Lindqvist vill främja öppenhet kring döendet. Tillsammans med sin projektgrupp har han översatt och vidareutvecklat en kortlek som ska vara ett stöd för att reflektera och samtala kring  livets slutskede. ()

Skillnader i effekt mellan antidepressiva preparat

Nyheter 22 FEB 2018 Antidepressiva substanser skiljer sig åt när det gäller effekt och tolererbarhet hos vuxna med akut depression enligt en omfattande metaanalys i Lancet. Alla substanser som ingår i analysen är dock mer effektiva än placebo. (3 kommentarer)

KI tillsätter vetenskapligt ombud

Nyheter 21 FEB 2018 Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen har utsett Anders Ekbom, professor och tidigare vikarierande prorektor, till universitetets vetenskapliga ombud. Syftet med uppdraget är bland annat att ge råd och vägledning till forskare och forskargrupper. ()

Oro för vården när ekonomin krisar

Nyheter 21 FEB 2018 Flera regioner och landsting brottas med ekonomin. I Region Jämtland Härjedalen är det riktigt illa – här är läget så akut att regionen varslade om att personalen kanske inte skulle få sin lön utbetald före jul. Det ställer frågan på sin spets: hur länge kan ett landsting eller en region egentligen fortsätta att gå back? ()

Fler skadeanmälningar – men ökningen är blygsam

Nyheter 21 FEB 2018 2017 anmäldes återigen fler skador i vården till Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, än tidigare år. Men utvecklingen är inte längre så stark. ()

Diet efter genetisk profil kopplades inte till fler tappade kilon

Nyheter 20 FEB 2018 Matchning av strategi med genetisk profil kunde inte kopplas till större viktnedgång i en studie i Jama. Och i genomsnitt hade de som snålat på kolhydrater respektive fett gått ned lika mycket efter ett år. ()

IT-bytet på Nya Karolinska gick som planerat

Nyheter 20 FEB 2018 Tidigt på tisdagsmorgonen slutfördes det dygnslånga arbetet att installera ny IT-hårdvara på Nya Karolinska Solna, NKS. Enligt sjukhuset har allt gått enligt planerna. (2 kommentarer)

Upphandlingschef lämnar Karolinska universitetssjukhuset

Nyheter 20 FEB 2018 Karolinska universitetssjukhusets upphandlingschef, tillika make till finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M), lämnar sitt jobb efter den senaste tidens skriverier om en möjlig jävssituation. ()

»Jag ville göra något roligt av de uppenbara överdrifterna«

Nyheter 19 FEB 2018 Den senaste tiden har Twitter fyllts med tillspetsade formuleringar från det fiktiva nätläkarbolaget Doktor Glad AB. Nu har Andreas Thörneby, allmänläkare i Kinna, avslöjat att det är han som står bakom satirkontot. (1 kommentar)

Böter för journaler i återvinningen

Nyheter 19 FEB 2018 Personalen från en matbutik i Västsverige hittade 55 patientjournaler i pappersåtervinningen utanför affären. Nu måste läkaren som slängde handlingarna betala böter för tjänstefel. ()

Regeringens NKS-kommission kan strida mot grundlagen

Nyheter 19 FEB 2018 Den statliga granskning som ska tillsättas med anledning av alla turer kring Nya Karolinska Solna ligger i gränslandet för vad som är tillåtet enligt grundlagen, enligt en expert på kommunalrätt. ()

Långa sjukfall inom vården studeras

Nyheter 19 FEB 2018 Ett nytt stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet sätter sjukfrånvaron inom vård och omsorg under lupp. Fokus ligger på hur kombinationen av fysiska och psykosociala riskfaktorer kan påverka. (2 kommentarer)

»Den ska vara en blinkning i vardagen«

Nyheter 19 FEB 2018 Med en pin i form av en stiliserad daggkåpa. Så ska de som står bakom läkarnas metoo-upprop #utantystnadsplikt fortsätta att stötta varandra i vardagen. (3 kommentarer)

Dödsdömd KI-forskare har fått svenskt medborgarskap

Nyheter 17 FEB 2018 Läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, som dömts till döden i Iran, har beviljats svenskt medborgarskap. Utrikesdepartementet kräver att dödsstraffet inte ska verkställas. ()

Tungt på psykiatrin i Säter – Landstinget Dalarna får betala vite

Nyheter 16 FEB 2018 Arbetsbelastningen på avdelningarna vid Säters sjukhus är för hög. Landstinget Dalarna döms nu att betala vite på 200 000 kronor. ()

Mer stöd för genterapi vid svår form av sjukdomen spinal muskelatrofi

Nyheter 16 FEB 2018 Genterapin Spinraza har effekt även vid den näst svåraste formen av muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, enligt en studie i New England Journal of Medicine. Resultaten är övertygande, anser Mar Tulinius, professor i pediatrik, som står bakom den svenska delen av studien. ()

Krav på jämställda löner och villkor

Nyheter 16 FEB 2018 Män tjänar i snitt 12 procent mer än kvinnor. Räknat på en arbetsdag mellan 8 och 17 innebär det att kvinnor bara får betalt fram till klockan 16:02, enligt Sveriges kvinnolobby. (1 kommentar)

Regeringen tillsätter kriskommission om Nya Karolinska Solna

Nyheter 16 FEB 2018 Kommissionen ska »utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar« vid Nya Karolinska Solna. »Äntligen!«, kommenterar Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. (8 kommentarer)

Personlig dokumentär om Paolo Macchiarini visas snart i Sverige

Nyheter 16 FEB 2018 Den personliga dokumentären om Paolo Macchiarinis liv när skandalen på Karolinska uppdagades visas snart i svensk tv. Läkartidningen har sett den. ()

Europarådet kritiskt till Sveriges medicinska åldersbedömningar

Nyheter 16 FEB 2018 Nu riktar även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritik mot de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande i Sverige. ()

Slut på undantaget för antroposofin

Nyheter 15 FEB 2018 Antroposofiska medel ska från och med 1 juli 2018 underkastas samma regler som gäller för övriga läkemedel, enligt ett lagförslag som nu blir proposition. (1 kommentar)

Väntetiderna fortsätter öka – med stora regionala skillnader

Nyheter 15 FEB 2018 Inget landsting lever till fullo upp till vårdgarantin. Och väntetiderna på akutmottagningarna fortsätter att öka runtom i landet, där det skiljer två och en halv timme mellan botten och toppen. ()

Legionella på Nyköpings lasarett

Nyheter 15 FEB 2018 Ett fall av legionella har konstaterats på Nyköping lasarett. Nu vidtas åtgärder för att få ner halten legionellabakterier i ledningar och tappställen, meddelar Landstinget Sörmland. ()

Tvärfackligt larm om arbetsmiljön på medicinkliniken i Varberg

Nyheter 14 FEB 2018 Hallands läkarförening och två andra fackföreningar vänder sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp. ()

WMA upprepar vädjan: Frige Djalali

Nyheter 14 FEB 2018 Världsläkarorganisationen WMA uppmanar med eftertryck de iranska myndigheterna att återkalla dödsdomen mot KI-forskaren Ahmadreza Djalali och att släppa honom omedelbart. ()

De är bäst på vård vid hjärtinfarkt

Nyheter 14 FEB 2018 Fem sjukhus, varav tre i Stockholm, delar på förstaplatsen när kvalitetsregistret Swedeheart släpper sitt kvalitetsindex för landets hjärtinfarktsvård lagom till alla hjärtans dag. ()

Läkare på ackord ska minska köer till akuten

Nyheter 13 FEB 2018 Vid akuten på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg pågår ett pilotprojekt där läkarna erbjuds arbeta på sin lediga tid, delvis på ackord, med enklare akutfall. Det ska råda bot på de långa ledtiderna. (6 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.