Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Utlämnande av journaler till tidning polisanmält

Nyheter 26 JUL 2017 Södertälje sjukhus har gjort en polisanmälan sedan det visat sig att Länstidningen i Södertälje kommit över ett trettiotal avidentifierade journaler. ()

Drastiskt försämrad situation för asylsökande på Lesbos

Nyheter 25 JUL 2017 En stor andel av de asylsökande från flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos som sökt vård hos Läkare utan gränser mår psykiskt dåligt och har utsatts för tortyr och sexuellt våld. De får ändå inte den hjälp de behöver eftersom resurserna för hälso- och sjukvård minskat kraftigt. Nu slår Läkare utan gränser larm om förhållandena på ön. ()

Kartläggning: allvarliga arbetsmiljörisker vid BUP i Uppsala

Nyheter 25 JUL 2017 En arbetsmiljökartläggning har påvisat en rad allvarliga brister i läkarnas arbetsmiljö vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om inte en trovärdig handlingsplan redovisas till den 25 augusti hotar Arbetsmiljöverket med vite. ()

Digital vård får pengarna att rulla

Nyheter 25 JUL 2017 När patientbesöken hos de digitala vårdgivarna skjuter i höjden gör landstingens nota för nätvården detsamma. I Stockholm har kostnaderna per månad ökat från under hundra tusen kronor till flera miljoner kronor på ett år – men någon direkt avlastning för den reguljära primärvården går ännu inte att se. (5 kommentarer)

»Om patienterna måste vänta en timme ber vi om ursäkt«

Nyheter 25 JUL 2017 En länk mellan 1177 och en fysisk vårdcentral – så beskriver Johan Flodin, medicinskt ansvarig på Kry, den digitala vårdgivarens funktion. »Vi kan vara en första viktig kontakt för att slussa vidare till rätt vårdnivå«, säger han. (2 kommentarer)

»Ger man patienten makt att välja måste regelverket följa med«

Nyheter 25 JUL 2017 När digitala vårdbesök i Jönköping jämställdes med fysiska var det för att öka tillgängligheten för regionens egna invånare. Men på grund av ersättningssystemen tog utvecklingen en annan väg – drygt ett år senare kommer majoriteten av patienterna från andra delar av landet. ()

Striden hårdnar kring open access

Nyheter 24 JUL 2017 Tyska universitet hotar att inte förnya sina avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Åtgärden är en del i kampen för att göra forskningsresultat fritt tillgängliga. Även i Sverige pågår förhandlingar med förlaget. ()

»Erbjud gratis TBE-vaccin för barn«

Nyheter 24 JUL 2017 Professorn och överläkaren Tomas Bergström vill att barn ska erbjudas gratis vaccin mot fästingburen hjärnhinne- och hjärninflammation, TBE. ()

WHO nedgraderar Tamiflu

Nyheter 24 JUL 2017 Efter att studier ifrågasatt effektiviteten hos influensamedicinen Tamiflu har världshälsoorganisationen WHO nu nedgraderat läkemedlet på sin lista över viktiga läkemedel. ()

Demens kan förebyggas genom att rikta in sig på riskfaktorer

Nyheter 21 JUL 2017 Ett av tre fall av demens i världen skulle potentiellt sett kunna förebyggas genom att ta itu med ett antal riskfaktorer i olika skeden av livet – den slutsatsen drar en stor grupp internationella experter bakom en ny rapport. (1 kommentar)

Resistens hotar aids-mål

Nyheter 21 JUL 2017 Antalet personer i världen som avlider i aids-relaterad sjukdom minskar. Men ökad förekomst av resistenta virusstammar hotar målet att stoppa aids till år 2030. ()

»Jag ser ett stort värde i att chefer är kliniskt aktiva«

Nyheter 20 JUL 2017 Hallå där Jonas Ekström, överläkare och klinikchef, Västmanlands sjukhus Sala som skriver på twitter att fördelen med sommarperioden är att man som chef i vården har tid till ­– och måste – vara mycket mer i vården.  ()

Utbildningar till specialistsjuksköterskor ses över

Nyheter 20 JUL 2017 En särskild utredare har utsetts av regeringen för att se hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler. ()

Nya verktyg i kampen mot tuberkulos används för lite

Nyheter 19 JUL 2017 Nya behandlingar och diagnostiska metoder i kampen mot tuberkulos används inte i tillräckligt hög grad, enligt Läkare utan gränser. ()

Världens första dubbla handtransplantation hos ett barn

Nyheter 19 JUL 2017 Det första barnet i världen som genomgått en dubbel handtransplantation kan nu skriva, äta och klä på sig utan hjälp, enligt en fallrapport med 18 månaders uppföljning i Lancet Child & Adolescent Health. Men det är långt ifrån dags att börja genomföra ingreppet på barn på bred front, anser en svensk expert på handkirurgi. ()

»Det saknades en bra intervjupodd inom vården«

Nyheter 18 JUL 2017 Tobias Perldahl, specialist i internmedicin och medicinsk chef på den digitala vårdgivaren Healy, driver sedan ett drygt halvår podden Vårdmaktpodden. I de timslånga avsnitten intervjuas politiker, sjukvårdsledare, patientföreträdare och andra inflytelserika personer inom hälso- och sjukvården. Läkartidningen ringde upp för att ställa några frågor. ()

DO-anmäler nekad AT

Nyheter 18 JUL 2017 En läkare med syrisk läkarutbildning har försökt få göra AT sedan 2011. Nu anmäler han ett landsting för diskriminering. ()

Intensivt arbete pågår för att lösa problemen

Nyheter 17 JUL 2017 Med de åtgärder vi gör nu är vi på god väg att minska arbetsmiljöproblematiken – det säger Harald Roos, tillförordnad divisionschef, apropå det ansträngda läget på Helsingborgs lasarett. ()

Brons till Sverige i fotbolls-VM för läkare

Nyheter 17 JUL 2017 Svenska läkarlandslaget i fotboll vann bronsmedaljen efter att ha vunnit över Uzbekistan med 2–0. ()

Riktade insatser för att nå hälso- och sjukvården med webbkurs om våld

Nyheter 17 JUL 2017 Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om mäns våld mot kvinnor har sedan september fått 12 500 användare. I höst kommer man att arbeta vidare för att nå personal inom hälso- och sjukvården och tandvården.  ()

Fler donerar – men fortfarande brist på organ

Nyheter 14 JUL 2017 Antalet organdonatorer har ökat stadigt de senaste åren. Förra året blev 185 personen donatorer, vilket är den högsta siffran någonsin. Även om 2017 följer trenden har 19 personer avlidit i väntan på transplantation, enligt Socialstyrelsen. (3 kommentarer)

Konsulterna körde sitt eget race

Nyheter 14 JUL 2017 Den tidigare sjukhusdirektören på Karolinska universitetssjukhuset, Birgir Jakobsson, hävdar att konsultbolaget Boston Consulting Group körde sitt eget race och inte lyssnade på sjukhusledningen när organisationen för Nya Karolinska planerades. Det skriver Svenska Dagbladet. (1 kommentar)

Lägre krav för antagning till läkarprogrammet

Nyheter 13 JUL 2017 Sedan förra året har kravet för att bli antagen till läkarprogrammet sänkts vid nästan alla lärosäten. Det framgår när den första antagningen till höstens utbildningar är klar. ()

EU ska bli en förebild i kampen mot antibiotikaresistens

Nyheter 13 JUL 2017 EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Ett av målen är att göra EU till en global förebild på området. ()

Åtta regioner erbjuder nu rotavirusvaccin

Nyheter 13 JUL 2017 Det är nu åtta regioner och landsting som erbjuder vaccination mot rotavirus. Det rapporterar Sveriges Radio. ()

Läkarförbundet vill stärka banden till specialitetsföreningarna

Nyheter 13 JUL 2017 Efter att ha kartlagt hur specialitetsföreningarna ser på samarbetet med förbundet planerar Läkarförbundet nu att stärka kontakten med specialitetsföreningarna. ()

Över 200 000 registrerade kolerafall i Jemen

Nyheter 12 JUL 2017 Världshälsoorganisationen (WHO) hade i slutet av juni över 200 000 registrerade kolerafall i Jemen. Vi står nu inför det värsta kolerautbrottet i världen, enligt organisationen. Men antalet ökar, och enligt Röda korset kan det redan finnas 300 000 misstänkta fall, skriver Svenska Dagbladet. ()

Utomeuropeiska läkare har lägre lön

Nyheter 12 JUL 2017 Läkare födda utanför Europa eller Nordamerika tjänar 92 procent av vad en läkare med två inrikesfödda föräldrar gör, visar en ny rapport från akademikernas centralorganisation Saco. ()

Läkare i Stockholms läns landsting åtalas för sexuellt ofredande

Nyheter 12 JUL 2017 En läkare på ett sjukhus i Stockholms läns landsting åtalas, misstänkt för sexuellt ofredande mot sex patienter. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm. ()

»Omöjlig situation« på akuten vid Helsingborgs lasarett

Nyheter 11 JUL 2017 För läkarna är det situationen på akutmottagningen som är det stora arbetsmiljöproblemet. Det säger Anders Wihlborg, styrelseledamot i Nordvästra Skånes Läkareförening apropå vår rapportering om den ansträngda situationen på Helsingborgs lasarett. ()

Studenter inom vårdyrken behöver inte vaccineras med BCG

Nyheter 11 JUL 2017 Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre vaccination med BCG till vuxna, eftersom effekten inte är tillräckligt god. Det är en av nyheterna när Folkhälsomyndigheten uppdaterar rekommendationerna för förebyggande insatser mot tuberkulos. ()

»Det är en bristspecialitet och det drabbar oss«

Nyheter 11 JUL 2017 De arbetsmiljöproblem som läkarbristen på psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har lett till är inget unikt för kliniken, enligt verksamhetschefen Marie Proczkowska. ()

Helsingborgs lasarett trotsade förbud mot sängar i korridoren – 99 gånger

Nyheter 10 JUL 2017 Mellan september och maj dokumenterades 99 tillfällen då sängar placerats i korridorer på Helsingborgs lasarett, trots att det inte är tillåtet om det inte finns utrymme att arbeta på båda långsidorna. Lokala fackförbund begär nu förhandling med Region Skåne för brott mot arbetsmiljölagen. ()

Nationell läkemedelslista kan dröja fyra år

Nyheter 10 JUL 2017 E-hälsomyndigheten bedömer att det kan ta upp till fyra år innan de tekniska förutsättningarna för en nationell läkemedelslista är på plats. ()

Ökad risk för fosterskador även vid lätt övervikt under graviditeten

Nyheter 10 JUL 2017 Ett BMI över 25 under graviditeten är tillräckligt för att risken för allvarlig missbildning hos barnet ska öka. Det visar en studie från Karolinska institutet. (2 kommentarer)

Läkarförening vill ha svar om läkarflykt

Nyheter 07 JUL 2017 Läkarföreningens huvudskyddsombud kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder mot den dåliga arbetsmiljön och den stora omsättningen av läkare vid psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Annars kan det bli aktuellt med en anmälan till Arbetsmiljöverket. ()

IVO kräver att Norrlandsläkares legitimation dras tillbaka

Nyheter 07 JUL 2017 En läkare verksam vid en vårdcentral i norra Sverige får mycket skarp kritik av Inspektionen för vård och omsorg för sitt sätt att förskriva narkotiska preparat och för bristande dokumentation. Nu vill myndigheten att läkarens legitimation ska återkallas. ()

Alkoholkonsumtion stor hälsorisk för européer

Nyheter 07 JUL 2017 Ett standardglas alkohol per dag ökar risken för magstrupscancer. Två ökar risken för att få kolorektalcancer. Fler än fyra per dag ökar risken för lever-, pankreas- och magcancer. Det framgår av en ny rapport.  (1 kommentar)

Region Uppsala drabbad av cyberattack

Nyheter 07 JUL 2017 Ett så kallat utpressningsvirus som försöker kryptera filer i datorer drabbar just nu Region Uppsala. Patientsäkerheten ska dock inte vara hotad, uppger regionen i ett pressmeddelande. ()

SLF nekade medlem juridiskt ombud – lokal företrädare kritisk

Nyheter 06 JUL 2017 När ett arbetsskadeärende som rör en av Läkarförbundets medlemmar skulle upp i rätten valde förbundet att inte erbjuda medlemmen något juridiskt ombud – eftersom möjligheterna att vinna målet ansågs vara för små. »Ren och skär skandal«, anser en tidigare företrädare för medlemmens lokala läkarförening. (8 kommentarer)