Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Låg risk för skador vid mindre än tio standardglas alkohol i veckan

Nyheter 19 APR 2018 Omoderna alkoholråd får ge vika när Stockholm som första landsting nu har tagit fram rekommendationer för lågriskkonsumtion av alkohol. Tanken är att de ska bli ett stöd för sjukvården. ()

En siffra fel i artikel nog för att räknas som oredlighet

Nyheter 19 APR 2018 Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp anser att en professor i Uppsala gjort sig skyldig till oredlighet efter att antalet respondenter i en vetenskaplig artikel felaktigt angetts till 3 390 i stället för 3 389. ()

Resistenta tarmbakterier sprider sig till fler sjukhus

Nyheter 19 APR 2018 Spridningen av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, fortsätter. Nu har smitta konstaterats även på sjukhus i Region Örebro län. ()

Kongress som bygger broar för global hälsa

Nyheter 19 APR 2018 Samla olika forskningsfält, engagera studenter i ett tidigt skede och lär politiker och allmänhet hur världen faktiskt ser ut. Det var några av huvudbudskapen när The Swedish Global Health Research Conference drog igång på onsdagen. ()

»Inget vetenskapligt stöd för att ställa diagnos digitalt«

Nyheter 19 APR 2018 Att ställa diagnos vid ett digitalt vårdbesök, utan att träffa patienten, saknar helt vetenskapligt stöd och bör betraktas som en experimentell verksamhet. Det hävdar läkare och andra företrädare för Camtö i Örebro, som kartlägger nytta och risker med hälso- och sjukvårdens metoder. (2 kommentarer)

Sjukhus röjde patientdata i jobbannons

Nyheter 18 APR 2018 I hopp om att rekrytera specialistsjuksköterskor gjorde Sahlgrenska universitetssjukhuset ett utskick till 400 personer över hela Sverige – med en bild där flera patienters personnummer syntes. Nu anmäler sjukhuset händelsen enligt lex Maria. ()

Sahlgrenska fortsätter att backa ekonomiskt

Nyheter 18 APR 2018 Sahlgrenska universitetssjukhuset redovisar ett underskott på 114 miljoner kronor för årets tre första månader. I går beslutade sjukhusets styrelse om förstärkta åtgärder för att få budgeten i balans. Bland annat behöver bemanningen minska med 300 tjänster. ()

Vägen till en svensk läkarlegitimation

Nyheter 18 APR 2018 Det medicinska kunskapsprovet har mött hård kritik. Hittills har 16 utländska läkare fått en svensk legitimation den vägen – och de provansvariga är nöjda.  Läkartidningen var med under det sjätte praktiska delprovet i Göteborg. (1 kommentar)

Delade meningar om kardiologers plats vid trombektomi

Nyheter 17 APR 2018 I Sundsvall finns planer på att låta kardiologer genomföra trombektomi vid akut stroke, för att ge fler patienter tillgång till behandlingen. Men det är en dålig idé, anser företrädare för Nationella arbetsgruppen för stroke. (1 kommentar)

»Förslaget om att kalla viss sjukvård forskning bör inte genomföras«

Nyheter 17 APR 2018 Företrädare för Statens medicinsk-etiska råd och Kungliga vetenskapsakademien är mycket kritiska till »gråzonsutredningens« förslag om att obeprövade metoder som används i sjukvården ska klassas som forskning och etikprövas. ()

NKS-överläkare starkt kritisk till sjukhusledningen efter dödsfall

Nyheter 17 APR 2018 Överläkaren Jarl Ehrenberg på Nya Karolinska i Solna, NKS, menar att den patient som avled i anslutning till med ett IT-haveri i slutet av förra året har fått »betala det ultimata priset för en prestigefylld sjukhusledning«. ()

Facebook ville dela patientdata för forskning

Nyheter 17 APR 2018 Facebook undersökte intresset hos flera stora amerikanska sjukhus om att dela patientdata. Projektet lades dock på is efter en nyligen uppdagad skandal rörande det amerikanska presidentvalet. ()

Bättre men inte bra på Sahlgrenskas akutmottagning

Nyheter 16 APR 2018 Det har gått ett år sedan krisen på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning blev känd över hela Sverige. Nu pågår ett omfattande arbete för att vända läget – vilket inte alltid är friktionsfritt. ()

Hälsokontroller i Västerbotten kostnadseffektiva

Nyheter 16 APR 2018 De regelbundna förebyggande hälsokontrollerna som genomförs i Västerbotten är mycket kostnadseffektiva ur ett sjukvårdsperspektiv. Detta enligt en ny hälsoekonomisk analys som gjorts av forskare vid Umeå universitet. (2 kommentarer)

»Tillsätt AT-platser utifrån behov«

Nyheter 16 APR 2018 Viktigast för att komma tillrätta med de långa väntetiderna till AT är att AT-platser tillsätts och utlyses utifrån behov. Så ser Sylf Stockholm på de satsningar på AT-rekrytering i Stockholms läns landsting som presenterades i fredags. ()

Vårbudgeten: Satsning på bristkompetenser i vården

Nyheter 16 APR 2018 Regeringen satsar en knapp miljard extra på vård och omsorg i vårbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till insatser inom bristkompetenser och snabbare validering av utländska examina. ()

Fortsatt förtroende för Marina Tuutma som DLF-ordförande

Nyheter 13 APR 2018 Marina Tuutma får förnyat förtroende på ordförandeposten i Svenska distriktsläkarföreningen (DLF). Dessutom valdes två nya personer in till föreningens styrelse. Det beslutade Distriktsläkarföreningens fullmäktige på fredagen.  ()

Trots miljardunderskottet – regionstyrelse fick ansvarsfrihet

Nyheter 13 APR 2018 För fjärde året i rad motsatte sig revisorerna i Region Jämtland Härjedalen att regionstyrelsen skulle få ansvarsfrihet. Efter en lång debatt beslutade fullmäktige att gå emot revisorernas vilja. ()

Sjukvården får 400 miljoner extra i vårbudgeten

Nyheter 13 APR 2018 Sjukvården ska få 400 miljoner kronor extra som främst ska gå till att öka tillgängligheten. Det är en del av regeringens vårbudget. ()

Utskott vill se fängelsestraff för våld mot vårdpersonal

Nyheter 12 APR 2018 Regeringens utredare har föreslagit att sabotage eller angrepp mot blåljuspersonal blir ett nytt brott i brottsbalken. Nu vill justitieutskottet att även våld mot hälso- och sjukvårdspersonal blir ett eget brott – och straffas med minst sex månaders fängelse. ()

Pandemier och terrorism – så ska Socialstyrelsen stödja landstingen

Nyheter 12 APR 2018 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att hjälpa landstingen med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. ()

S: Återinför klinikerna på Karolinska

Nyheter 12 APR 2018 Stockholms oppositionslandstingsråd vill att Karolinska universitetssjukhusets direktör Melvin Samsom tydligt visar på fördelarna med den nya tematiska verksamhetsmodellen. Blir hon inte nöjd med svaren vill hon att klinikstrukturen återinförs. (2 kommentarer)

Var tionde vårdplats i Östergötland stängd – öppnar inte igen

Nyheter 12 APR 2018 Var tionde vårdplats i Region Östergötland är stängd och kommer sannolikt inte att öppna igen, meddelar den politiska majoriteten. Samtidigt oroar sig Region Jönköpins län för att Östergötland inte ska klara sina åtaganden. (4 kommentarer)

Så ska sjukhusvården organiseras i Göteborg

Nyheter 12 APR 2018 Ett beslut om framtida inriktning för sjukhusen i Göteborgsområdet har fattas. Det innebär bland annat att 10 000 ingrepp och 40 000 besök ska flyttas från Sahlgrenska universitetssjukhuset till andra sjukhus. Detta för att Sahlgrenska ska kunna satsa på avancerad och högspecialiserad vård. ()

Samverkan och uthållighet avgörande för en ny primärvård

Nyheter 11 APR 2018 För att få till en bra primärvårdsreform i Sverige krävs samverkan, uthållighet och politisk handlingskraft. Det menade en namnkunnig panel när Läkarförbundet på onsdagen höll seminarium i riksdagen om en nationell primärvårdsreform. (1 kommentar)

»Underlättar att vi har fått skriftliga riktlinjer«

Nyheter 11 APR 2018 Kvinnokliniken i Värnamo håller numera hårt på att patienter inte ska få välja bort en manlig läkare. Men det finns också de som tycker att man ska göra sitt allra yttersta för att patienten ska få som hen vill. (4 kommentarer)

Byta doktor ingen rättighet

Nyheter 11 APR 2018 Hur ska vården bemöta en patient som kräver att bli undersökt av en kvinnlig gynekolog eller vägrar träffa en läkare med utländskt ursprung? Åsikterna går isär – men på flera håll har personalen nu fått tydliga riktlinjer att arbeta efter. (7 kommentarer)

Här är Karolinskas nya styrelse

Nyheter 11 APR 2018 Med en helt ny styrelse vill Alliansen förbättra förtroendet för Karolinska universitetssjukhuset. Där ingår bland andra Kjell Asplund, som tidigare utrett sjukhusets hantering av Macchiarini-affären. (1 kommentar)

Traumasjukvården i Västra Götaland ska samordnas

Nyheter 11 APR 2018 Sahlgrenska universitetssjukhuset blir navet i ett nytt regionalt samverkande traumasjukvårdssystem. Det har regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslutat. ()

»Se över hela Karolinskas uppdrag«

Nyheter 11 APR 2018 Yvonne Dellmark, Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, hoppas att bytet av styrelse innebär ett omtag för planeringen av sjukhusets verksamhet. De styrande politikerna öppnar också för en översyn av organisationen. (1 kommentar)

Mer vanligt med fast frisör än fast läkare

Nyheter 11 APR 2018 Sex av tio patienter har inte en fast läkarkontakt. Men en stor majoritet av dessa vill ha det, visar en ny undersökning som Läkarförbundet beställt. (2 kommentarer)

Karolinskas styrelse ger upp

Nyheter 10 APR 2018 Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting vill ha en omstart för Karolinska universitetssjukhuset och planerade att byta ut styrelsen helt i maj. Men den sittande styrelsen väljer i stället att avgå omedelbart. ()

Stockholm avbryter upphandling av IT-plattform

Nyheter 10 APR 2018 Miljardupphandlingen av en ny IT-plattform i Stockholms läns landsting stoppas av landstingsstyrelsen på grund av en »juridisk teknikalitet«. Nu ska arbetet med en ny upphandling inledas. (3 kommentarer)

Privata vårdgivare riskerar momssmäll för hyrpersonal

Nyheter 10 APR 2018 Ändrade skatteregler kan leda till att såväl privata aktörer som offentliga sjukhus och vårdcentraler som drivs i bolagsform riskerar att drabbas av en momssmäll på inhyrd personal. Det rapporterar Svenska Dagbladet. (2 kommentarer)

Gynavdelningar stängs i Gävleborg

Nyheter 10 APR 2018 Sjukhusen i Gävle och Hudiksvall stänger sina gynavdelningar på helgerna på grund av sjuksköterskebrist. Totalt är ett 60-tal av regionens 630 vårdplatser stängda i nuläget. ()

Södersjukhusets akutmottagning anmäls dubbelt upp

Nyheter 09 APR 2018 Arbetsmiljön på Södersjukhuset i Stockholm beskrivs som »hemsk och patientosäker«. Nu anmäler läkarna sjukhuset till både Inspektionen för vård och omsorg och till Arbetsmiljöverket. (1 kommentar)

Stora variationer i förskrivning av ADHD-läkemedel

Nyheter 09 APR 2018 Andelen barn som får ADHD-läkemedel kan vara flera gånger större i ett landsting jämfört med ett annat. Och användningen fortsätter att öka, visar en ny sammanställning från Socialstyrelsen. (2 kommentarer)

Minister frågas ut om KI:s Hongkong-satsning

Nyheter 09 APR 2018 Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, ska frågas ut av konstitutionsutskottet, KU, med anledning av Karolinska institutets filial för regenerativ medicin i Hongkong. ()

RMV fortsätter med åldersbedömningar trots fel i rapport

Nyheter 06 APR 2018 Rättsmedicinalverket, RMV, kommer att fortsätta med de medicinska åldersbedömningarna trots att brister uppdagats i en rapport som låg till grund för myndighetens metodval. (2 kommentarer)

Ett år efteråt – så är beredskapen

Nyheter 06 APR 2018 Efter terrordådet på Drottninggatan i april förra året väcktes återigen frågan om Sveriges katastrofmedicinska beredskap. Men vad har hänt sedan dess? ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.