Annons Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Nya styrelsen ska utvärdera Karolinskas verksamhetsmodell

Nyheter 21 JUN 2018 Verksamhetsmodellen ses över – och det kan bli aktuellt med en helt ny byggnad för arbets- och omklädningsrum vid Nya Karolinska Solna. Så lyder beskeden från Karolinska universitetssjukhusets nya styrelseordförande. ()

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Nyheter 21 JUN 2018 En ny nämndmyndighet med namnet Oredlighetsnämnden ska i fortsättningen hantera utredningar om misstänkt oredlighet i forskning. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. ()

Region Västernorrland skruvar på modellen med länskliniker

Nyheter 21 JUN 2018 I slutet av sommaren ska Region Västernorrland lägga fram sina förslag på hur hälso- och sjukvården i regionen ska förbättras efter det kritiserade införandet av länskliniker. »Det handlar om ett stort förbättringsarbete«, säger regiondirektören Hans Wiklund. ()

Uppdrag: Hindra spridning och förbättra behandling av hepatit C

Nyheter 21 JUN 2018 Folkhälsomyndigheten ska – på uppdrag av regeringen – analysera hur smittspridning av hepatit C kan förhindras och behandling förbättras. ()

Fler försök och längre tid för att klara medicinska kunskapsprovet

Nyheter 20 JUN 2018 Processen för kunskapsprovet för vårdpersonal utbildade utanför EU/EES görs om. Bland annat utökas antalet praktiska provförsök och tidsperioden för att klara samtliga moment förlängs till fem år, meddelar Socialstyrelsen. ()

»Mycket är omodernt här«

Nyheter 20 JUN 2018 Det är inte ovanligt att svenskar åker till Nya Zeeland för att arbeta en tid – även läkare. Men inom sjukvården finns det tydliga skillnader jämfört med Sverige. »Det är mycket mer annorlunda än jag hade förväntat mig«, säger förlossningsäkaren Per Kempe.  ()

Erstas psykiatriska klinik förlorar uppdrag för vårdpersonal

Nyheter 20 JUN 2018 Erstas uppskattade psykiatriska klinik får inget nytt avtal med Stockholms läns landsting – från och med nästa år tar i stället Capio hjärnhälsan över uppdraget med särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården. Företrädare för Ersta sjukhus är besvikna. (6 kommentarer)

Karolinskas högsta ledning larmades om cancerköerna

Nyheter 20 JUN 2018 Karolinska universitetssjukhusets högsta chefer, inklusive sjukhusdirektören Melvin Samsom, förvarnades om att förra sommarens cancerköer riskerade att leda till att patienter avled. Ändå tilläts köerna fortsätta växa – men sjukhusets styrelse har trots det fortsatt förtroende för Melvin Samsom, uppger styrelseordföranden Håkan Sörman. ()

Studie knyter stressdiagnos till ökad risk för autoimmun sjukdom

Nyheter 19 JUN 2018 Svenska och isländska forskare kopplar stressrelaterade tillstånd till ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och psoriasis i en ny observationsstudie. Fynden publiceras i JAMA.  ()

Ny metod prioriteras högre i uppdaterade hjärtriktlinjer

Nyheter 19 JUN 2018 De nya orala blodförtunnande läkemedlen, NOAK, prioriteras högre än trotjänaren warfarin vid förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke när Socialstyrelsen nu har uppdaterat sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvården. En annan nyhet är att en kateterbaserad metod för byte av aortaklaff får högre prioritet. ()

Så blev satsningen på personer med kroniska sjukdomar

Nyheter 19 JUN 2018 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, har följt upp den stora satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Slutsatsen är att den lett till flera kunskapsunderlag och stödsystem – som ännu inte har fått fäste i den kliniska vardagen. ()

Journalinriktade studentprojekt stoppas – betraktas som dataintrång

Nyheter 19 JUN 2018 Alla studentprojekt vid Uppsala universitet som kräver tillgång till patientjournaler har stoppats med omedelbar verkan.  (5 kommentarer)

SKL: Andelen mindre allvarliga skador i vården ökar

Nyheter 18 JUN 2018 Andelen vårdtillfällen med skador har ökat mellan 2015 och 2017. Främst beror ökningen på att lindriga skador blivit vanligare. Det är en av slutsatserna i den senaste journalgranskningsrapporten från Sveriges Kommuner och landsting. ()

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

Nyheter 18 JUN 2018 Bättre ledning och styrning samt tydligare riktlinjer för hur patienter i behov av akut kirurgi och ortopedi ska tas om hand. Det kräver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att ha granskat vården i Region Västernorrland. (1 kommentar)

Villkorlig dom för läkares dataintrång fastställd

Nyheter 18 JUN 2018 Den tidigare villkorliga domen mot en Stockholmsläkare som olovligen läst nära 400 patientjournaler under tre års tid har fastställts av hovrätten. ()

Ny handlingsplan för omställningen av vården i Västra Götaland

Nyheter 18 JUN 2018 En ny handlingsplan för den stora omställningen i Västra Götaland har klubbats. Koncentrationen av högspecialisterad vård fortsätter, trots kritiken mot Måns Roséns utredning. Dessutom ska regionen utreda om även exempelvis dagkirurgi och öppenvård kan koncentreras. ()

Närakuter oroar läkarföreningar i Västra Götaland

Nyheter 18 JUN 2018 Sedan i höstas testas en närakutsmodell på Östra sjukhuset i Göteborg – och planen är att den ska få flera efterföljare. Men närakuterna oroar läkarföreningarna i Västra Götalandsregionen. (3 kommentarer)

Mer forskning krävs om effekter av behandling inom rättspsykiatrin

Nyheter 18 JUN 2018 Det behövs mer forskning om såväl psykologisk behandling som läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrin. Det konstaterar SBU i två rapporter. ()

Sjukvårdens struktur bidrar till ojämlik vård

Nyheter 15 JUN 2018 Den nuvarande strukturen i hälso- och sjukvården främjar inte målet om en jämlik och behovsanpassad vård. Det är en slutsats i det delbetänkande som regeringens särskilda utredare Göran Stiernstedt lade fram på fredagen. ()

Ja till nationell läkemedelslista

Nyheter 15 JUN 2018 Den nationella läkemedelslistan blir verklighet. I veckan gav riksdagen klartecken till förslaget. ()

Förundersökning mot läkare misstänkt för mordförsök läggs ner

Nyheter 15 JUN 2018 Förundersökningen mot en läkare och tre andra personer som bland annat misstänktes för försök till mord efter ett bråk vid en vårdcentral läggs ner. ()

Socialstyrelsen: Nationell uppföljning av digital vård krävs

Nyheter 15 JUN 2018 Digitala läkarbesök ökar kraftigt, men landstingen har helt olika förutsättningar att göra bra kvalitetsuppföljningar. Därför behövs en nationell sådan, menar Socialstyrelsen som kartlagt digital vård i Sverige. ()

Läkemedlet Orkambi subventioneras

Nyheter 15 JUN 2018 Orkambi – ett läkemedel som beskrivs som banbrytande vid cystisk fibros – ska ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bestämt efter trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. ()

Svenska forskare ifrågasätter screening för bukaortaaneurysm

Nyheter 15 JUN 2018 Svenska forskare ifrågasätter nyttan med nationell screening för aortabråck i buken i en ny observationsstudie i Lancet. »Vi anser att Socialstyrelsen bör omvärdera screeningprogrammet«, säger Minna Johansson, allmänläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin. ()

Medicinskt beslutsfattande lyfts fram i ny läkarutbildning

Nyheter 14 JUN 2018 En sexårig, legitimationsgrundande utbildning som betonar vetenskaplig förankring, etik och medicinskt beslutsfattande. Så vill regeringen utforma den nya läkarutbildningen, enligt ett förslag som presenterades på torsdagen. (3 kommentarer)

Så ska professionen få mer tillit

Nyheter 14 JUN 2018 På torsdagen överlämnade Tillitsdelegationen sina rapporter till regeringen. Där finns en rad förslag för att mer makt ska komma närmare professionen inom välfärdsyrkena, till exempel genom mindre målstyrning och mer generella statsbidrag. ()

Utredning föreslår inte övre åldersgräns för läkarlegitimation

Nyheter 14 JUN 2018 Ge HSAN rätt att besluta om skarpare åtgärd än den som yrkats av IVO, inför möjlighet till kortare prövotid än tre år och gör prövotidsplaner obligatoriska. Det är några av förslagen i en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Däremot föreslås ingen övre åldergräns för legitimation. ()

Ny IVO-kritik mot Södersjukhuset

Nyheter 14 JUN 2018 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en uppföljande oanmäld tillsyn vid Södersjukhusets akutmottagning och hittat flera brister. Om bristerna inte åtgärdas riskerar sjukhuset vite. (2 kommentarer)

»Vi lever i en tid av mirakler«

Nyheter 13 JUN 2018 På onsdagen presenterades årets sommarvärdar i Sveriges Radio P1. En av årets debutanter är läkaren Mouna Esmaeilzadeh – som bland annat får sällskap av psykiatern David Eberhard och medicinprofessorn Arne Ljungqvist. ()

Sylf upptäckte miss med AT-platser i Uppsala

Nyheter 13 JUN 2018 I Uppsala upptäckte Sylf tio bortglömda AT-tjänster i samband med AT-intervjuerna. Nu har den utlovade ökningen äntligen blivit verklighet. »Det är kul att se att påverkansarbete kan göra skillnad«, säger styrelseledamoten Gustav Denstedt. ()

Sylf får stöd för schyst AT-rekrytering

Nyheter 13 JUN 2018 Hur gör man ett bra urval när de sökande har liknande formell bakgrund och tjänsterna är alldeles för få? Nu lanserar Sveriges yngre läkares förening, Sylf, en utmärkelse för arbetsgivare som har en schyst AT-rekrytering. ()

Kompetensenhet ska stärka primärvården i Norrbotten

Nyheter 13 JUN 2018 Region Norrbotten ska starta en kompetensenhet inom primärvården. Den får i uppgift att stärka utbildnings- och forskningsfrågor och stödja insatser för att rekrytera, utbilda och behålla specialistläkare. ()

Efter dödsfall: Rekommendationer för vätskebehandling till barn

Nyheter 13 JUN 2018 Intravenös vätskebehandling till barn måste vara individanpassad och följas upp noga, annars kan den leda till döden. Användningen måste »tas på allvar« menar Läkemedelsverket som nu går ut med rekommendationer framtagna med kliniska experter. ()

Efter kritiken – konsekvenserna för akutsjukvården utreds

Nyheter 12 JUN 2018 Regeringen kommer att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera vilka konsekvenser den beslutade centraliseringen av högspecialiserad vård får för akutsjukvården. Det rapporterar Dagens Medicin. (2 kommentarer)

Oro för skenande sjukvårdskostnader i Region Västernorrland

Nyheter 12 JUN 2018 Kostnaderna för specialistvården i Region Västernorrland har skenat i väg under första delen av året. Främst beror det på ökade kostnader för läkemedel och köpt regionvård. ()

NT-rådet rekommenderar hiv-profylax till riskgrupper

Nyheter 12 JUN 2018 Landsting och regioner kan använda behandling med läkemedlet Truvada för att förebygga hiv-infektion i vissa riskgrupper – och förskrivningen bör ske inom läkemedelsförmånen – enligt en rekommendation från NT-rådet. ()

Samtal om livsuppehållande behandling uteblev av »språkbrist«

Nyheter 12 JUN 2018 Patienterna kunde inte svenska. Det ska vara anledningen till att de inte informerats om att personalen på Karolinska universitetssjukhuset avsåg att avstå livsuppehållande behandling. ()

Många får vänta länge på läkarbesök – samtidigt stängs hälsocentral

Nyheter 12 JUN 2018 Den första juni stängdes en hälsocentral i Region Jämtland Härjedalen av besparingsskäl. Samtidigt är det lång kö till läkarbesöken på flera hälsocentraler i regionen. (7 kommentarer)

Karin Båtelson invald i europeisk läkarorganisation

Nyheter 12 JUN 2018 Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson har som första kvinna någonsin valts in i styrelsen i AEMH, den europeiska organisationen för läkare och chefer i sjukhusvården. ()

Inget momsundantag för uthyrning av vårdpersonal

Nyheter 11 JUN 2018 Bemanningsföretags uthyrning av hälso- och sjukvårdspersonal är inte undantagen momsplikten. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom. Beslutet oroar organisationen Vårdföretagarna som befarar allvarliga konsekvenser för privata vårdgivare. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.