Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Barnläkare ska få hjälp att strömlinjeforma intyg

Nyheter 24 JUN 2019 Ett nytt underlag ska få Försäkringskassan att göra mer jämlika bedömningar när föräldrar till barn med diabetes söker omvårdnadsbidrag. Och barnläkarna ska slippa lägga lika mycket tid på att skriva intyg. ()

Ännu ett preparat som ska öka kvinnors sexlust godkänt i USA

Nyheter 24 JUN 2019 Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ytterligare ett preparat som ska öka sexlusten hos kvinnor med så kallad hypoaktiv sexuell störning (HSDD). Vyleesi (bremelanotid) tas som en subkutan injektion minst 45 minuter före sex. ()

Egen personalpool ska minska hyrnotan på vårdcentraler i Uppsala

Nyheter 24 JUN 2019 Region Uppsala ska inrätta en egen personalpool som ska kunna täcka upp när det uppstår vakanser på vårdcentralerna. Målet är att minska kostnaden för inhyrd personal. ()

Skåne utreder läkares bisysslor på nätet

Nyheter 24 JUN 2019 Efter ett visselblåsartips utreder Region Skåne flera läkares extraknäck hos privata digitala vårdgivare. Bara 6 av 19 läkare hade anmält bisyssla. ()

Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än männen

Nyheter 24 JUN 2019 Förra årets kollektiva löneökning för läkare blev 1,9 procent jämfört med 2017. Men det är fortfarande skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga läkare. Det visar färsk lönestatistik från Läkarförbundet. ()

Bristande kommunikation vanlig orsak till diagnostiska fel

Nyheter 20 JUN 2019 Bristande rutiner och kommunikation är vanliga bakomliggande orsaker till diagnostiska fel. Det visar den första större sammanställningen som gjorts av händelseanalyser i regionernas gemensamma kunskapsbank Nitha. ()

1177-läckan: Stockholm behöver arbeta mer med säkerheten

Nyheter 20 JUN 2019 Region Stockholm behöver bli bättre på att hantera frågor om informationssäkerhet. Det visar en granskning efter 1177-läckan där miljoner telefonsamtal låg öppet på internet. ()

Doktor i familjen bra för hälsan

Nyheter 20 JUN 2019 Att ha eller inte ha en läkare eller sjuksköterska i släkten kan betyda mycket för hälsan, enligt en studie av forskare vid Stanford University baserad på svenska data. (1 kommentar)

Läkare protesterar mot helgstängd narkosjour: »Stryptag på sjukhuset«

Nyheter 20 JUN 2019 Snart kommer narkosjouren på Uddevalla sjukhus att stänga helgtid. Man kommer också att behöva tillkalla ambulans vid hjärtstopp. Nu har 37 läkare skrivit under ett protestbrev till sjukhusledningen. ()

Karolinska gör om i kritiserad verksamhetsmodell

Nyheter 20 JUN 2019 Karolinska universitetssjukhuset gör flera förändringar i sin kritiserade verksamhetsmodell. Bland annat föreslås färre chefer, vilket ska leda till tydligare ansvar och kortare beslutsvägar. ()

Sväljbara avföringskapslar – nu har de nått svenska patienter

Nyheter 20 JUN 2019 Under våren har läkare i Linköping behandlat de första patienterna med svår Clostridiumdiarré med sväljbara kapslar med avföring. En metod som beskrivs som mer patientvänlig än avföringstransplantation direkt till tarmen. ()

»Bra satsningar – men det behövs långsiktig finansiering«

Nyheter 19 JUN 2019 Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren välkomnar att regeringen satsar på ökad tillgänglighet i vården och att den nya kömiljarden gjorts om. Men hon är kritisk till att det inte finns med några riktade satsningar för fler AT-platser. ()

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser

Nyheter 19 JUN 2019 Regeringen måste göra en konsekvensanalys av vårdmomsens. Och med två veckor kvar måste det göras skyndsamt. Den uppmaningen gjorde riksdagen på onsdagen. ()

Socialstyrelsen vill granska donationsverksamhet

Nyheter 19 JUN 2019 Socialstyrelsen är kritisk till att allt fler intensivvårdsenheter saknar donationsansvarig läkare och sjuksköterska. Nu vill myndigheten granska donationsverksamheten i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg. ()

Kort och intensiv strålbehandling var effektivt vid prostatacancer

Nyheter 19 JUN 2019 Intensiv strålbehandling under drygt två veckor var lika effektivt som lägre stråldos under längre tid hos män med prostatacancer, enligt preliminära resultat som Läkartidningen skrev om förra året. Nu publiceras de svenska fynden i Lancet. (1 kommentar)

Ny kömiljard ska ta hänsyn regionernas förutsättningar

Nyheter 19 JUN 2019 I dag presenterade regeringen hälso- och sjukvårdssatsningar på totalt 9,4 miljarder kronor. Bland nyheterna finns en uppdaterad kömiljard, öronmärkta pengar till utbildning av specialistsjuksköterskor och en satsning för att stärka den nära vården. (1 kommentar)

Svenska patienter åker till Danmark för att få cannabis

Nyheter 19 JUN 2019 Trots den ökade förskrivningen av cannabis i Sverige har cirka 150 svenska patienter åkt över till Danmark för att få behandling där. En anledning är att det, trots reskostnaderna, är billigare. ()

Användningen av medicinsk cannabis ökar

Nyheter 19 JUN 2019 På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga. ()

Läkare och försäkringskassa gör olika bedömning av psykisk ohälsa

Nyheter 18 JUN 2019 Med hjälp av fiktiva fall har skillnader mellan läkares och handläggares bedömning av personer med psykisk ohälsa studerats i en doktorsavhandling. (2 kommentarer)

Modell för att säkra leverans av viktig antibiotika ska testas

Nyheter 18 JUN 2019 Folkhälsomyndigheten ska på regeringens uppdrag testa en ny ersättningsmodell för läkemedelsföretagens leveranser av antibiotika.  ()

Svårt att nå SOS Alarm efter störningar hos Tele2

Nyheter 18 JUN 2019 Störningarna i Tele2:s telefoni skapar problem för SOS Alarm. Man får in många samtal där det inte hörs vad den som ringer säger. ()

Stamcellsbråk var inte oredlighet

Nyheter 18 JUN 2019 Ingen oredlighet i forskning i tvist mellan stamcellsforskare vid universiteten i Lund respektive Uppsala. Det skriver Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning i ett yttrande. ()

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat

Nyheter 18 JUN 2019 Akademiska sjukhuset i Uppsala får tre år på sig att vända ekonomin och nå ett nollresultat. För att lyckas ska en del av verksamheten föras över till andra enheter. ()

Ny visselblåsartjänst i Stockholm – »Borde ha kommit efter Macchiarini«

Nyheter 17 JUN 2019 Från måndagen kan anställda vid Region Stockholm anonymt anmäla missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Och det är på tiden, menar Stockholms läkarförening. ()

Självvald inläggning ledde inte till mindre vårdkonsumtion

Nyheter 17 JUN 2019 Självvald inläggning tycks inte minska slutenvårdskonsumtionen mer för patienter med allvarligt självskadebeteende, jämfört med att inte få tillgång till den här modellen. Den slutsatsen drar forskare i Skåne i en ny studie. (2 kommentarer)

Verksamhetschef hoppar av: »Jag borde få fatta beslut om löner«

Nyheter 14 JUN 2019 Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi vid Danderyds sjukhus, nekades att ge en sjuksköterska extra betalt för arbete under sommaren. Nu lämnar han sitt uppdrag i protest. (2 kommentarer)

Privata vårdgivare kritiska till SKL:s beslut

Nyheter 14 JUN 2019 De digitala vårdgivarna är starkt kritiska till Sveriges Kommuner och landstings beslut att sänka ersättningen för besök till nätläkare. »Absurt«, säger Min Doktors medicinskt ansvariga läkare. (1 kommentar)

Expertgrupp: Kritik men ingen oredlighet i KI-prorektorns forskning

Nyheter 14 JUN 2019 Expertgruppen för oredlighet i forskning anser att allvarlig kritik ska riktas mot felaktigheter i ett antal vetenskapliga artiklar som KI:s prorektor Karin Dahlman-Wright är medförfattare till. Däremot är det inte klarlagt att avvikelserna utgör forskningsfusk. ()

Anders W Jonsson: kömiljard är på väg

Nyheter 14 JUN 2019 Ett besked om en kömiljard för innevarande år kan komma inom de närmaste dagarna. Det säger riksdagsledamoten och läkaren Anders W Jonsson (C) när han intervjuas i det första avsnittet av Läkartidningens nya podd. (1 kommentar)

SKL sänker ersättningen till digitala vårdgivare

Nyheter 14 JUN 2019 Sveriges Kommuner och landsting sänker ersättningen för digitala vårdtjänster i sin nya rekommendation. Företagen ska nu få 500 kronor för ett läkarbesök. (1 kommentar)

Norge skärper regler för fosterantalsreduktion

Nyheter 14 JUN 2019 Norska stortinget har röstat ja till att skärpa en del av abortlagen. Nu ska fosterantalsreduktion kräva godkännande från en särskild nämnd. ()

Socialstyrelsen kartlägger återinläggningar

Nyheter 14 JUN 2019 Nu ska Socialstyrelsen – på regeringens uppdrag – titta närmare på återinläggningar av multisjuka och sköra äldre. ()

Checklistor och team ska göra demensvården mer jämlik

Nyheter 14 JUN 2019 Demensteam och checklistor är två centrala delar i Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insattsförlopp vid demenssjukdom. Målet är en mer jämlik vård. ()

Utländsk vårdpersonal ska sättas in snabbare vid kris

Nyheter 14 JUN 2019 Om en kris drabbar Sverige kan inte utländsk sjukvårdspersonal snabbt få behörighet att arbeta i landet. Nu får Socialstyrelsen uppdraget att ändra på det. ()

KI granskar Macchiarini-utredning

Nyheter 13 JUN 2019 Visselblåsare i Macchiarini-ärendet ville överklaga Karolinska institutets beslut om oredlighet och klander. Högsta förvaltningsdomstolen sa nej, men nu ska KI inleda en granskning av oredlighetsutredningen kring Paolo Macchiarinis forskning. ()

Två läkare blir sommarvärdar i P1

Nyheter 13 JUN 2019 Läkarna Anders Hansen och Ingrid le Roux – det är två av sommarvärdarna i årets Sommar i Sveriges Radio P1. ()

Inget stöd för mer hiv hos dem som använder p-spruta

Nyheter 13 JUN 2019 I den första randomiserade studien i sitt slag hittar forskare inget stöd för att kvinnor som använder p-spruta skulle ha högre mottaglighet för hiv, jämfört med dem som använder andra preventivmetoder. Fynden, som bygger på data från Afrika, publiceras i Lancet. ()

Nedläggning av förlossningen i Karlskoga överklagas

Nyheter 13 JUN 2019 En politiker i Degerfors har överklagat beslutet att stänga förlossningsverksamheten i Karlskoga. Han menar att verksamhetschefen har överträtt sina befogenheter vid beslutet. (1 kommentar)

Kjell Asplund: »Det har varit väldigt trögt att få sluta«

Nyheter 13 JUN 2019 Kjell Asplund lämnade nyligen posten som ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Framöver kommer han ägna en hel del tid åt styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset – men han har också planer på att »skriva en del«. ()

Universitet vill ha hjälp att lösa stamcellsbråk

Nyheter 12 JUN 2019 En tvist mellan stamcellsforskare i Lund och Uppsala har blivit ett ärende för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning. Bråket handlar bland annat om vem som ska få publicera sina resultat först. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.