Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE3S Läkartidningen 34–35/2013
Lakartidningen.se 2013-08-12

Transportstyrelsens chefsläkare:Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år. Men fortfarande är det alldeles för få körkort som återkallas på grund av medicinska skäl, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.

Michael Lövtrup

Enligt statistik från Transportstyrelsen drogs 4 527 körkort in under första halvåret 2013, antingen på grund av direkta medicinska skäl eller för att innehavaren inte lämnat in begärt läkarintyg. Motsvarande siffra för 2012 var 3 825.

Den 1 februari 2012 ändrades regelverket så att läkare är skyldiga att meddela alla olämpliga förare till Transportstyrelsen, inte bara de som är uppenbart olämpliga. Det skedde trots kritik från Läkarförbundet, som ansåg att det kunde skada patient–läkarrelationen.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tror dock inte att lagändringen är den viktigaste förklaringen till att läkare anmäler fler olämpliga bilförare. Enligt honom har man sett en årlig ökning av anmälningsfrekvensen på 10-20 procent under en längre tid.

– Jag tror inte att det är så många läkare som lagt märke till att man ändrat från »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Jag tror att det mer handlar om en långsiktig förändring av attityden bland doktorer. Det finns en ökad insikt om att det är ett bra sätt att förebygga dödsfall.

Skulle alla olämpliga förare få indraget körkort skulle siffrorna dock vara mycket högre, enligt Lars Englund. Han pekar på att det varje år ställs runt 25 000 demensdiagnoser.

– En stor del av dessa patienter har körkort, och de flesta borde vi få in, kanske inte omedelbart men så småningom.

Stroke är en annan diagnos som borde leda till fler indragna körkort, menar Lars Englund. I många fall utnyttjar läkarna i stället möjligheten att ge ett muntligt körförbud som bara registreras i journalen.

– Det viktigaste för mig är att folk inte kör som inte borde det. Men att bara komma överens om ett muntligt förbud är lite osäkert. Det finns exempel där en patient med synfältsrubbningar på grund av stroke kommit överens med sin läkare om tillfälligt körförbud och sedan fått det förlängt trots att patienten kört bil och kört på en cyklist, eftersom läkaren inte visste om det.

Kommentarer (3)

 • Medicojuridiskt underlag viktigt

  2013-08-12 18:42 | Sådana selektiva restriktioner om "körförbud" ges ofta i olika situationer.

  Om TPS vill DRA IN körkort måste det finnas ett juridiskt underlag, antingen från en domstol eller en läkare. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste ju alla sådana intyg fylla vissa krav och inte utfärdas på en höft / på personligt tyckande. Det finns mängder av skäl som patienterna framhåller som havande stor betydelse ...

  De bor på landet. Besöker affären o en käresta x 1/vecka. Kör sakta på ensliga o. privata vägar mestadels.

  Deras bil är handikappanpassad.

  Norge: Jag deltog aktivt i den Norska motståndsrörelsen och riskerade livet många gånger.

  Det mest sympatiska alternativet vore en slags PVC (Pensionärernas Vård Central) dit alla kallas för allehanda preventivt inriktade undersökningar. Blir då körkortsindragning aktuell - baserat på riktlinjer / direktiv från Transportstyrelsen - har man ju möjlighet att fixa färdtjänsten först och göra allt i samförstånd.

  Ett juridiskt exempel från verkligheten
  Gammal dam med gråstarr mm kör fortfarande bil. Kryssar in på enkelrikta gata från fel håll. Håller då enligt egen uppfattning på att köra på ett par krukor som var olämpligt uppställda. En av dessa sk krukor som i verkligheten var människor, ringde polisen från sin mobil. Polisen kom o beslagtog körkortet.

  Damen menade att det hela var mobiltelefonernas fel att hon mist körkortet, inte hennes körning. Hennes dotter var jurist o. överklagade beslaget och fick rätt i domstolen, polisen saknade underlag för att återkalla körkortet permanent.

  Transportstyrelsen ålade henne då att inkomma med läkarintyg ang synen - det var då man försökte koppla in mig.
  Till sist - efter 2 starroperationer fick hon tillbaka sitt körkort.
  Exemplet visar att en medicinskt mer proaktiv inställning behövs om man vill minska antalet medicinsikt olämpliga bilförare med körkort.
  Notaras att Transportstyrelsen inte begärde ett komplett läkarintyg - enbart synintyg önskades. Från leg.optiker gick bra.

  Hur ofta (%) beror olyckor på gamla förare jämfört med yngre?
  Jag tror att ungdom o. bristande erfarenheter orsakar fler olyckor än äldres medicinska problem. Varannan bilförare som dödas sägs i pressartiklar ha alkohol i blodet.

  Därmed sagt att vi skall intressera oss preventivt för alla åldersgrupper.
  Alkolås i bilarna och krav på ny läkarus vid t.ex. 50, 60, 70, 75, 80, ... års ålder är vad som behövs.

  Göran Svensson, Allmänläkare, Pensionerad

  Jäv:

 • För få indragningar?

  2013-08-17 20:52 | Om fler körkort borde dras in:Hur vet man detta? Har det skett så många olyckor?? Finns det annat sätt att påvisa olämplighet, när den inte är "uppenbar"? Kanske inte bara äldre människors sjukdomar. Ett stort problem är drogberoende, med eller utan läkarrecept, gäller alla åldrar. Har upplevt patienter som gjort många manipulationer för att behålla körkortet.

  Lena Ulevik, överläkare, Centralsjukhuset Karlstad

  Jäv:

 • Regelbunden kontroll rimligare

  2013-08-19 08:46 | Jag har följt resonemanget runt den, enligt centrala myndigheter, "undermåliga" rapporteringen från läkare avseende körkort.

  I viss mån sannolikt beroende på läkarens behov av en god relation till sin patient, men också känslan av angiveri som inte harmonierar med läkarens övriga roll.

  Det förefaller rimligt att man i stället för en, "rätt" till körkort, inför ett regelbundet intyg (var 5-10 år) där respektive får bevisa sin kapacitet att inneha den rätt som hen en gång tillskansat sig. Hälsointyg, drogtest, syn-us samt en fysisk undersökning.

  Detta skulle dels möjliggöra en regelbunden adekvat undersökning, där ett underkännande skulle ses som en naturlig process.
  Dels flytta ansvaret för processen från den enskilde doktorn till den som innehar "rätten".
  Dessutom skulle det förändra bilden från en rättighet till något man aktivt måste förtjäna och vidmakthålla.

  Naturligtvis kan läkarskrået parallellt med detta förfarande, fortsatt ha ansvar för att i uppenbara fall rapportera olämplighet, t ex vid akut stroke, svår alkoholism etc.

  Jag är övertygad om att en formalisering skulle upplevas som mindre godtycklig än spontana anmälningar, och dessutom skulle vi sannolikt fånga upp flera individer som är direkt olämpliga för innehav.

  Det kräver dock en ordentlig genomgång av det rättsliga läget och en uttalad vilja från politikerhåll att göra något åt själva problemet.

  Paul Malmheden, Allmänläkare, Företagshälsovården

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016