Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE3S Läkartidningen 34–35/2013
Lakartidningen.se 2013-08-12

Transportstyrelsens chefsläkare:Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år. Men fortfarande är det alldeles för få körkort som återkallas på grund av medicinska skäl, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.

Michael Lövtrup

Enligt statistik från Transportstyrelsen drogs 4 527 körkort in under första halvåret 2013, antingen på grund av direkta medicinska skäl eller för att innehavaren inte lämnat in begärt läkarintyg. Motsvarande siffra för 2012 var 3 825.

Den 1 februari 2012 ändrades regelverket så att läkare är skyldiga att meddela alla olämpliga förare till Transportstyrelsen, inte bara de som är uppenbart olämpliga. Det skedde trots kritik från Läkarförbundet, som ansåg att det kunde skada patient–läkarrelationen.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tror dock inte att lagändringen är den viktigaste förklaringen till att läkare anmäler fler olämpliga bilförare. Enligt honom har man sett en årlig ökning av anmälningsfrekvensen på 10-20 procent under en längre tid.

– Jag tror inte att det är så många läkare som lagt märke till att man ändrat från »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Jag tror att det mer handlar om en långsiktig förändring av attityden bland doktorer. Det finns en ökad insikt om att det är ett bra sätt att förebygga dödsfall.

Skulle alla olämpliga förare få indraget körkort skulle siffrorna dock vara mycket högre, enligt Lars Englund. Han pekar på att det varje år ställs runt 25 000 demensdiagnoser.

– En stor del av dessa patienter har körkort, och de flesta borde vi få in, kanske inte omedelbart men så småningom.

Stroke är en annan diagnos som borde leda till fler indragna körkort, menar Lars Englund. I många fall utnyttjar läkarna i stället möjligheten att ge ett muntligt körförbud som bara registreras i journalen.

– Det viktigaste för mig är att folk inte kör som inte borde det. Men att bara komma överens om ett muntligt förbud är lite osäkert. Det finns exempel där en patient med synfältsrubbningar på grund av stroke kommit överens med sin läkare om tillfälligt körförbud och sedan fått det förlängt trots att patienten kört bil och kört på en cyklist, eftersom läkaren inte visste om det.

Kommentarer (3)

 • Medicojuridiskt underlag viktigt

  2013-08-12 18:42 | Sådana selektiva restriktioner om "körförbud" ges ofta i olika situationer.

  Om TPS vill DRA IN körkort måste det finnas ett juridiskt underlag, antingen från en domstol eller en läkare. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste ju alla sådana intyg fylla vissa krav och inte utfärdas på en höft / på personligt tyckande. Det finns mängder av skäl som patienterna framhåller som havande stor betydelse ...

  De bor på landet. Besöker affären o en käresta x 1/vecka. Kör sakta på ensliga o. privata vägar mestadels.

  Deras bil är handikappanpassad.

  Norge: Jag deltog aktivt i den Norska motståndsrörelsen och riskerade livet många gånger.

  Det mest sympatiska alternativet vore en slags PVC (Pensionärernas Vård Central) dit alla kallas för allehanda preventivt inriktade undersökningar. Blir då körkortsindragning aktuell - baserat på riktlinjer / direktiv från Transportstyrelsen - har man ju möjlighet att fixa färdtjänsten först och göra allt i samförstånd.

  Ett juridiskt exempel från verkligheten
  Gammal dam med gråstarr mm kör fortfarande bil. Kryssar in på enkelrikta gata från fel håll. Håller då enligt egen uppfattning på att köra på ett par krukor som var olämpligt uppställda. En av dessa sk krukor som i verkligheten var människor, ringde polisen från sin mobil. Polisen kom o beslagtog körkortet.

  Damen menade att det hela var mobiltelefonernas fel att hon mist körkortet, inte hennes körning. Hennes dotter var jurist o. överklagade beslaget och fick rätt i domstolen, polisen saknade underlag för att återkalla körkortet permanent.

  Transportstyrelsen ålade henne då att inkomma med läkarintyg ang synen - det var då man försökte koppla in mig.
  Till sist - efter 2 starroperationer fick hon tillbaka sitt körkort.
  Exemplet visar att en medicinskt mer proaktiv inställning behövs om man vill minska antalet medicinsikt olämpliga bilförare med körkort.
  Notaras att Transportstyrelsen inte begärde ett komplett läkarintyg - enbart synintyg önskades. Från leg.optiker gick bra.

  Hur ofta (%) beror olyckor på gamla förare jämfört med yngre?
  Jag tror att ungdom o. bristande erfarenheter orsakar fler olyckor än äldres medicinska problem. Varannan bilförare som dödas sägs i pressartiklar ha alkohol i blodet.

  Därmed sagt att vi skall intressera oss preventivt för alla åldersgrupper.
  Alkolås i bilarna och krav på ny läkarus vid t.ex. 50, 60, 70, 75, 80, ... års ålder är vad som behövs.

  Göran Svensson, Allmänläkare, Pensionerad

  Jäv:

 • För få indragningar?

  2013-08-17 20:52 | Om fler körkort borde dras in:Hur vet man detta? Har det skett så många olyckor?? Finns det annat sätt att påvisa olämplighet, när den inte är "uppenbar"? Kanske inte bara äldre människors sjukdomar. Ett stort problem är drogberoende, med eller utan läkarrecept, gäller alla åldrar. Har upplevt patienter som gjort många manipulationer för att behålla körkortet.

  Lena Ulevik, överläkare, Centralsjukhuset Karlstad

  Jäv:

 • Regelbunden kontroll rimligare

  2013-08-19 08:46 | Jag har följt resonemanget runt den, enligt centrala myndigheter, "undermåliga" rapporteringen från läkare avseende körkort.

  I viss mån sannolikt beroende på läkarens behov av en god relation till sin patient, men också känslan av angiveri som inte harmonierar med läkarens övriga roll.

  Det förefaller rimligt att man i stället för en, "rätt" till körkort, inför ett regelbundet intyg (var 5-10 år) där respektive får bevisa sin kapacitet att inneha den rätt som hen en gång tillskansat sig. Hälsointyg, drogtest, syn-us samt en fysisk undersökning.

  Detta skulle dels möjliggöra en regelbunden adekvat undersökning, där ett underkännande skulle ses som en naturlig process.
  Dels flytta ansvaret för processen från den enskilde doktorn till den som innehar "rätten".
  Dessutom skulle det förändra bilden från en rättighet till något man aktivt måste förtjäna och vidmakthålla.

  Naturligtvis kan läkarskrået parallellt med detta förfarande, fortsatt ha ansvar för att i uppenbara fall rapportera olämplighet, t ex vid akut stroke, svår alkoholism etc.

  Jag är övertygad om att en formalisering skulle upplevas som mindre godtycklig än spontana anmälningar, och dessutom skulle vi sannolikt fånga upp flera individer som är direkt olämpliga för innehav.

  Det kräver dock en ordentlig genomgång av det rättsliga läget och en uttalad vilja från politikerhåll att göra något åt själva problemet.

  Paul Malmheden, Allmänläkare, Företagshälsovården

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons