Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CE3S Läkartidningen 34–35/2013
Lakartidningen.se 2013-08-12

Transportstyrelsens chefsläkare:Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år. Men fortfarande är det alldeles för få körkort som återkallas på grund av medicinska skäl, enligt Transportstyrelsens chefsläkare.

Michael Lövtrup

Enligt statistik från Transportstyrelsen drogs 4 527 körkort in under första halvåret 2013, antingen på grund av direkta medicinska skäl eller för att innehavaren inte lämnat in begärt läkarintyg. Motsvarande siffra för 2012 var 3 825.

Den 1 februari 2012 ändrades regelverket så att läkare är skyldiga att meddela alla olämpliga förare till Transportstyrelsen, inte bara de som är uppenbart olämpliga. Det skedde trots kritik från Läkarförbundet, som ansåg att det kunde skada patient–läkarrelationen.

Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen, tror dock inte att lagändringen är den viktigaste förklaringen till att läkare anmäler fler olämpliga bilförare. Enligt honom har man sett en årlig ökning av anmälningsfrekvensen på 10-20 procent under en längre tid.

– Jag tror inte att det är så många läkare som lagt märke till att man ändrat från »uppenbart olämplig« till »olämplig«. Jag tror att det mer handlar om en långsiktig förändring av attityden bland doktorer. Det finns en ökad insikt om att det är ett bra sätt att förebygga dödsfall.

Skulle alla olämpliga förare få indraget körkort skulle siffrorna dock vara mycket högre, enligt Lars Englund. Han pekar på att det varje år ställs runt 25 000 demensdiagnoser.

– En stor del av dessa patienter har körkort, och de flesta borde vi få in, kanske inte omedelbart men så småningom.

Stroke är en annan diagnos som borde leda till fler indragna körkort, menar Lars Englund. I många fall utnyttjar läkarna i stället möjligheten att ge ett muntligt körförbud som bara registreras i journalen.

– Det viktigaste för mig är att folk inte kör som inte borde det. Men att bara komma överens om ett muntligt förbud är lite osäkert. Det finns exempel där en patient med synfältsrubbningar på grund av stroke kommit överens med sin läkare om tillfälligt körförbud och sedan fått det förlängt trots att patienten kört bil och kört på en cyklist, eftersom läkaren inte visste om det.

Kommentarer (3)

 • Medicojuridiskt underlag viktigt

  2013-08-12 18:42 | Sådana selektiva restriktioner om "körförbud" ges ofta i olika situationer.

  Om TPS vill DRA IN körkort måste det finnas ett juridiskt underlag, antingen från en domstol eller en läkare. Ur rättssäkerhetssynpunkt måste ju alla sådana intyg fylla vissa krav och inte utfärdas på en höft / på personligt tyckande. Det finns mängder av skäl som patienterna framhåller som havande stor betydelse ...

  De bor på landet. Besöker affären o en käresta x 1/vecka. Kör sakta på ensliga o. privata vägar mestadels.

  Deras bil är handikappanpassad.

  Norge: Jag deltog aktivt i den Norska motståndsrörelsen och riskerade livet många gånger.

  Det mest sympatiska alternativet vore en slags PVC (Pensionärernas Vård Central) dit alla kallas för allehanda preventivt inriktade undersökningar. Blir då körkortsindragning aktuell - baserat på riktlinjer / direktiv från Transportstyrelsen - har man ju möjlighet att fixa färdtjänsten först och göra allt i samförstånd.

  Ett juridiskt exempel från verkligheten
  Gammal dam med gråstarr mm kör fortfarande bil. Kryssar in på enkelrikta gata från fel håll. Håller då enligt egen uppfattning på att köra på ett par krukor som var olämpligt uppställda. En av dessa sk krukor som i verkligheten var människor, ringde polisen från sin mobil. Polisen kom o beslagtog körkortet.

  Damen menade att det hela var mobiltelefonernas fel att hon mist körkortet, inte hennes körning. Hennes dotter var jurist o. överklagade beslaget och fick rätt i domstolen, polisen saknade underlag för att återkalla körkortet permanent.

  Transportstyrelsen ålade henne då att inkomma med läkarintyg ang synen - det var då man försökte koppla in mig.
  Till sist - efter 2 starroperationer fick hon tillbaka sitt körkort.
  Exemplet visar att en medicinskt mer proaktiv inställning behövs om man vill minska antalet medicinsikt olämpliga bilförare med körkort.
  Notaras att Transportstyrelsen inte begärde ett komplett läkarintyg - enbart synintyg önskades. Från leg.optiker gick bra.

  Hur ofta (%) beror olyckor på gamla förare jämfört med yngre?
  Jag tror att ungdom o. bristande erfarenheter orsakar fler olyckor än äldres medicinska problem. Varannan bilförare som dödas sägs i pressartiklar ha alkohol i blodet.

  Därmed sagt att vi skall intressera oss preventivt för alla åldersgrupper.
  Alkolås i bilarna och krav på ny läkarus vid t.ex. 50, 60, 70, 75, 80, ... års ålder är vad som behövs.

  Göran Svensson, Allmänläkare, Pensionerad

  Jäv:

 • För få indragningar?

  2013-08-17 20:52 | Om fler körkort borde dras in:Hur vet man detta? Har det skett så många olyckor?? Finns det annat sätt att påvisa olämplighet, när den inte är "uppenbar"? Kanske inte bara äldre människors sjukdomar. Ett stort problem är drogberoende, med eller utan läkarrecept, gäller alla åldrar. Har upplevt patienter som gjort många manipulationer för att behålla körkortet.

  Lena Ulevik, överläkare, Centralsjukhuset Karlstad

  Jäv:

 • Regelbunden kontroll rimligare

  2013-08-19 08:46 | Jag har följt resonemanget runt den, enligt centrala myndigheter, "undermåliga" rapporteringen från läkare avseende körkort.

  I viss mån sannolikt beroende på läkarens behov av en god relation till sin patient, men också känslan av angiveri som inte harmonierar med läkarens övriga roll.

  Det förefaller rimligt att man i stället för en, "rätt" till körkort, inför ett regelbundet intyg (var 5-10 år) där respektive får bevisa sin kapacitet att inneha den rätt som hen en gång tillskansat sig. Hälsointyg, drogtest, syn-us samt en fysisk undersökning.

  Detta skulle dels möjliggöra en regelbunden adekvat undersökning, där ett underkännande skulle ses som en naturlig process.
  Dels flytta ansvaret för processen från den enskilde doktorn till den som innehar "rätten".
  Dessutom skulle det förändra bilden från en rättighet till något man aktivt måste förtjäna och vidmakthålla.

  Naturligtvis kan läkarskrået parallellt med detta förfarande, fortsatt ha ansvar för att i uppenbara fall rapportera olämplighet, t ex vid akut stroke, svår alkoholism etc.

  Jag är övertygad om att en formalisering skulle upplevas som mindre godtycklig än spontana anmälningar, och dessutom skulle vi sannolikt fånga upp flera individer som är direkt olämpliga för innehav.

  Det kräver dock en ordentlig genomgång av det rättsliga läget och en uttalad vilja från politikerhåll att göra något åt själva problemet.

  Paul Malmheden, Allmänläkare, Företagshälsovården

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons