Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHLX Lakartidningen.se 2013-09-24

Landstinget backar från hyrläkarstoppet i Östersund

Landstinget i Jämtland backar nu från hyrläkarstoppet inom primärvården i Östersund. I ett nytt beslut ska i stället beroendet av hyrläkare fasas ut under en tvåårsperiod.

Fredrik Mårtensson

– Nu har det äntligen kommit en risk- och konsekvensanalys, och utifrån den hade politikerna knappast något val. Analysen pekar tydligt på att hyrläkarstoppet slagit mot patientsäkerheten och försämrat arbetsmiljön ute på hälsocentralerna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon välkomnar det nya beslutet, men anser samtidigt att skadeverkningarna blir svåra att reparera.

– En stor del av primärvården har raserats sedan familjeläkare sökt sig till andra arbetsplatser. Jag skulle inte bli förvånad om hyrläkarkostnaderna i slutändan blir högre än före det snabbstopp som trädde i kraft den 1 juni.

– Politikerna pekar nu på en tvåårsstrategi för att i långsammare takt göra sig av med hyrläkare. Men det är precis det arbete som primärvårdsledningen bedrev före sommarstoppet. Nu är man inte ens tillbaka på ruta ett utan måste inleda arbetet från ett betydligt sämre utgångsläge, säger Sara Sehlstedt.

Landstingets egen granskning visar nu på negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessutom har specialistvårdens arbetsbelastning ökat som en effekt av hyrläkarstoppet.

Tidigare i höst har landstinget gett dispens för hyrläkare på de två hälsocentralerna i Östersund med flest läkarvakanser. Det nya beslutet – som fattats i samråd mellan landstingsdirektör och landstingsråd – ger landstinget större möjligheter att anlita hyrläkare.

I ett pressmeddelande hoppas tf landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson att bemanningen av familjeläkare i Östersund kan förstärkas till 50–70 procent av normal bemanning under resten av året. Enligt Distriktsläkarföreningen motsvarar andelen fasta doktorer – efter att nio familjeläkare slutat under sommaren och hösten – endast 45 procent av läkarbemanningen.

– Det här blir ingen återgång till det gamla systemet där varje enhet kunde besluta om att anlita stafettläkare. Varje beslut ska godkännas av landstingsdirektören, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M).

Han tycker att det var ett naturligt beslut att luckra upp hyrläkarstoppet sedan landstingets granskning pekade på tydliga, negativa konsekvenser.

Turerna kring hyrläkarstoppet i Östersund är samtidigt i många stycken en dragkamp mellan politiker och chefstjänstemän, där politikerna är eniga om en hårdare linje.

– Jag är besviken över att beslutet som togs i våras inte verkställts fullt ut. Det gäller bland annat att tänka i nya banor för rekryteringen av familjeläkare. En del platsannonser liknar i mina ögon mer dödsannonser, och då kan man fråga sig hur vi ska kunna locka unga doktorer, säger Christer Siwertsson.

Läs även:
»Patientsäkerheten i fritt fall«

Kommentarer (1)

  • Ändring under galgen!

    2013-09-28 12:26 | Att hyrläkarstoppet nu hävs är en logisk följd av ett förhastat beslut som höll på att lägga ned primärvården och sabotera utbildningen av framtida allmänläkare. Frågan är dock vad kostnaderna blir för att få igång verksamheten igen!? Det är lätt skära ned - påstå att pengar sparas - men det vore intressant om det totalt sett har blivit en besparing när vården kommit igång igen med rimlig andel ordinarie befattningshavare. Det tager tid och kostar pengar att återställa förtroendet för landstinget. Fast den analysen vill nog ingen göra - vare sig nuvarande majoritet eller den oppositionspolitiker som satte ingång det hela. Hur påverkas t ex allmänhetens tendens att gå till akuten för det som åligger primärvården, vilket kanske långsiktigt påverkar akutens arbetsmiljö.

    Mats E Nilsson , f d överläkare, öronkliniken, Östersund

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« (1 kommentar) 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons