Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHLX Lakartidningen.se 2013-09-24

Landstinget backar från hyrläkarstoppet i Östersund

Landstinget i Jämtland backar nu från hyrläkarstoppet inom primärvården i Östersund. I ett nytt beslut ska i stället beroendet av hyrläkare fasas ut under en tvåårsperiod.

Fredrik Mårtensson

– Nu har det äntligen kommit en risk- och konsekvensanalys, och utifrån den hade politikerna knappast något val. Analysen pekar tydligt på att hyrläkarstoppet slagit mot patientsäkerheten och försämrat arbetsmiljön ute på hälsocentralerna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon välkomnar det nya beslutet, men anser samtidigt att skadeverkningarna blir svåra att reparera.

– En stor del av primärvården har raserats sedan familjeläkare sökt sig till andra arbetsplatser. Jag skulle inte bli förvånad om hyrläkarkostnaderna i slutändan blir högre än före det snabbstopp som trädde i kraft den 1 juni.

– Politikerna pekar nu på en tvåårsstrategi för att i långsammare takt göra sig av med hyrläkare. Men det är precis det arbete som primärvårdsledningen bedrev före sommarstoppet. Nu är man inte ens tillbaka på ruta ett utan måste inleda arbetet från ett betydligt sämre utgångsläge, säger Sara Sehlstedt.

Landstingets egen granskning visar nu på negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessutom har specialistvårdens arbetsbelastning ökat som en effekt av hyrläkarstoppet.

Tidigare i höst har landstinget gett dispens för hyrläkare på de två hälsocentralerna i Östersund med flest läkarvakanser. Det nya beslutet – som fattats i samråd mellan landstingsdirektör och landstingsråd – ger landstinget större möjligheter att anlita hyrläkare.

I ett pressmeddelande hoppas tf landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson att bemanningen av familjeläkare i Östersund kan förstärkas till 50–70 procent av normal bemanning under resten av året. Enligt Distriktsläkarföreningen motsvarar andelen fasta doktorer – efter att nio familjeläkare slutat under sommaren och hösten – endast 45 procent av läkarbemanningen.

– Det här blir ingen återgång till det gamla systemet där varje enhet kunde besluta om att anlita stafettläkare. Varje beslut ska godkännas av landstingsdirektören, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M).

Han tycker att det var ett naturligt beslut att luckra upp hyrläkarstoppet sedan landstingets granskning pekade på tydliga, negativa konsekvenser.

Turerna kring hyrläkarstoppet i Östersund är samtidigt i många stycken en dragkamp mellan politiker och chefstjänstemän, där politikerna är eniga om en hårdare linje.

– Jag är besviken över att beslutet som togs i våras inte verkställts fullt ut. Det gäller bland annat att tänka i nya banor för rekryteringen av familjeläkare. En del platsannonser liknar i mina ögon mer dödsannonser, och då kan man fråga sig hur vi ska kunna locka unga doktorer, säger Christer Siwertsson.

Läs även:
»Patientsäkerheten i fritt fall«

Kommentarer (1)

  • Ändring under galgen!

    2013-09-28 12:26 | Att hyrläkarstoppet nu hävs är en logisk följd av ett förhastat beslut som höll på att lägga ned primärvården och sabotera utbildningen av framtida allmänläkare. Frågan är dock vad kostnaderna blir för att få igång verksamheten igen!? Det är lätt skära ned - påstå att pengar sparas - men det vore intressant om det totalt sett har blivit en besparing när vården kommit igång igen med rimlig andel ordinarie befattningshavare. Det tager tid och kostar pengar att återställa förtroendet för landstinget. Fast den analysen vill nog ingen göra - vare sig nuvarande majoritet eller den oppositionspolitiker som satte ingång det hela. Hur påverkas t ex allmänhetens tendens att gå till akuten för det som åligger primärvården, vilket kanske långsiktigt påverkar akutens arbetsmiljö.

    Mats E Nilsson , f d överläkare, öronkliniken, Östersund

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016