Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHLX Lakartidningen.se 2013-09-24

Landstinget backar från hyrläkarstoppet i Östersund

Landstinget i Jämtland backar nu från hyrläkarstoppet inom primärvården i Östersund. I ett nytt beslut ska i stället beroendet av hyrläkare fasas ut under en tvåårsperiod.

Fredrik Mårtensson

– Nu har det äntligen kommit en risk- och konsekvensanalys, och utifrån den hade politikerna knappast något val. Analysen pekar tydligt på att hyrläkarstoppet slagit mot patientsäkerheten och försämrat arbetsmiljön ute på hälsocentralerna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon välkomnar det nya beslutet, men anser samtidigt att skadeverkningarna blir svåra att reparera.

– En stor del av primärvården har raserats sedan familjeläkare sökt sig till andra arbetsplatser. Jag skulle inte bli förvånad om hyrläkarkostnaderna i slutändan blir högre än före det snabbstopp som trädde i kraft den 1 juni.

– Politikerna pekar nu på en tvåårsstrategi för att i långsammare takt göra sig av med hyrläkare. Men det är precis det arbete som primärvårdsledningen bedrev före sommarstoppet. Nu är man inte ens tillbaka på ruta ett utan måste inleda arbetet från ett betydligt sämre utgångsläge, säger Sara Sehlstedt.

Landstingets egen granskning visar nu på negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessutom har specialistvårdens arbetsbelastning ökat som en effekt av hyrläkarstoppet.

Tidigare i höst har landstinget gett dispens för hyrläkare på de två hälsocentralerna i Östersund med flest läkarvakanser. Det nya beslutet – som fattats i samråd mellan landstingsdirektör och landstingsråd – ger landstinget större möjligheter att anlita hyrläkare.

I ett pressmeddelande hoppas tf landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson att bemanningen av familjeläkare i Östersund kan förstärkas till 50–70 procent av normal bemanning under resten av året. Enligt Distriktsläkarföreningen motsvarar andelen fasta doktorer – efter att nio familjeläkare slutat under sommaren och hösten – endast 45 procent av läkarbemanningen.

– Det här blir ingen återgång till det gamla systemet där varje enhet kunde besluta om att anlita stafettläkare. Varje beslut ska godkännas av landstingsdirektören, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M).

Han tycker att det var ett naturligt beslut att luckra upp hyrläkarstoppet sedan landstingets granskning pekade på tydliga, negativa konsekvenser.

Turerna kring hyrläkarstoppet i Östersund är samtidigt i många stycken en dragkamp mellan politiker och chefstjänstemän, där politikerna är eniga om en hårdare linje.

– Jag är besviken över att beslutet som togs i våras inte verkställts fullt ut. Det gäller bland annat att tänka i nya banor för rekryteringen av familjeläkare. En del platsannonser liknar i mina ögon mer dödsannonser, och då kan man fråga sig hur vi ska kunna locka unga doktorer, säger Christer Siwertsson.

Läs även:
»Patientsäkerheten i fritt fall«

Kommentarer (1)

  • Ändring under galgen!

    2013-09-28 12:26 | Att hyrläkarstoppet nu hävs är en logisk följd av ett förhastat beslut som höll på att lägga ned primärvården och sabotera utbildningen av framtida allmänläkare. Frågan är dock vad kostnaderna blir för att få igång verksamheten igen!? Det är lätt skära ned - påstå att pengar sparas - men det vore intressant om det totalt sett har blivit en besparing när vården kommit igång igen med rimlig andel ordinarie befattningshavare. Det tager tid och kostar pengar att återställa förtroendet för landstinget. Fast den analysen vill nog ingen göra - vare sig nuvarande majoritet eller den oppositionspolitiker som satte ingång det hela. Hur påverkas t ex allmänhetens tendens att gå till akuten för det som åligger primärvården, vilket kanske långsiktigt påverkar akutens arbetsmiljö.

    Mats E Nilsson , f d överläkare, öronkliniken, Östersund

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons