Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHLX Lakartidningen.se 2013-09-24

Landstinget backar från hyrläkarstoppet i Östersund

Landstinget i Jämtland backar nu från hyrläkarstoppet inom primärvården i Östersund. I ett nytt beslut ska i stället beroendet av hyrläkare fasas ut under en tvåårsperiod.

Fredrik Mårtensson

– Nu har det äntligen kommit en risk- och konsekvensanalys, och utifrån den hade politikerna knappast något val. Analysen pekar tydligt på att hyrläkarstoppet slagit mot patientsäkerheten och försämrat arbetsmiljön ute på hälsocentralerna, säger Sara Sehlstedt, ordförande i Jämtlands läns läkarförening.

Hon välkomnar det nya beslutet, men anser samtidigt att skadeverkningarna blir svåra att reparera.

– En stor del av primärvården har raserats sedan familjeläkare sökt sig till andra arbetsplatser. Jag skulle inte bli förvånad om hyrläkarkostnaderna i slutändan blir högre än före det snabbstopp som trädde i kraft den 1 juni.

– Politikerna pekar nu på en tvåårsstrategi för att i långsammare takt göra sig av med hyrläkare. Men det är precis det arbete som primärvårdsledningen bedrev före sommarstoppet. Nu är man inte ens tillbaka på ruta ett utan måste inleda arbetet från ett betydligt sämre utgångsläge, säger Sara Sehlstedt.

Landstingets egen granskning visar nu på negativa konsekvenser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dessutom har specialistvårdens arbetsbelastning ökat som en effekt av hyrläkarstoppet.

Tidigare i höst har landstinget gett dispens för hyrläkare på de två hälsocentralerna i Östersund med flest läkarvakanser. Det nya beslutet – som fattats i samråd mellan landstingsdirektör och landstingsråd – ger landstinget större möjligheter att anlita hyrläkare.

I ett pressmeddelande hoppas tf landstingsdirektör Nina Fållbäck-Svensson att bemanningen av familjeläkare i Östersund kan förstärkas till 50–70 procent av normal bemanning under resten av året. Enligt Distriktsläkarföreningen motsvarar andelen fasta doktorer – efter att nio familjeläkare slutat under sommaren och hösten – endast 45 procent av läkarbemanningen.

– Det här blir ingen återgång till det gamla systemet där varje enhet kunde besluta om att anlita stafettläkare. Varje beslut ska godkännas av landstingsdirektören, säger oppositionsrådet Christer Siwertsson (M).

Han tycker att det var ett naturligt beslut att luckra upp hyrläkarstoppet sedan landstingets granskning pekade på tydliga, negativa konsekvenser.

Turerna kring hyrläkarstoppet i Östersund är samtidigt i många stycken en dragkamp mellan politiker och chefstjänstemän, där politikerna är eniga om en hårdare linje.

– Jag är besviken över att beslutet som togs i våras inte verkställts fullt ut. Det gäller bland annat att tänka i nya banor för rekryteringen av familjeläkare. En del platsannonser liknar i mina ögon mer dödsannonser, och då kan man fråga sig hur vi ska kunna locka unga doktorer, säger Christer Siwertsson.

Läs även:
»Patientsäkerheten i fritt fall«

Kommentarer (1)

  • Ändring under galgen!

    2013-09-28 12:26 | Att hyrläkarstoppet nu hävs är en logisk följd av ett förhastat beslut som höll på att lägga ned primärvården och sabotera utbildningen av framtida allmänläkare. Frågan är dock vad kostnaderna blir för att få igång verksamheten igen!? Det är lätt skära ned - påstå att pengar sparas - men det vore intressant om det totalt sett har blivit en besparing när vården kommit igång igen med rimlig andel ordinarie befattningshavare. Det tager tid och kostar pengar att återställa förtroendet för landstinget. Fast den analysen vill nog ingen göra - vare sig nuvarande majoritet eller den oppositionspolitiker som satte ingång det hela. Hur påverkas t ex allmänhetens tendens att gå till akuten för det som åligger primärvården, vilket kanske långsiktigt påverkar akutens arbetsmiljö.

    Mats E Nilsson , f d överläkare, öronkliniken, Östersund

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons