Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHD6 Läkartidningen 42/2013
Lakartidningen.se 2013-10-15

Läkare bildar förening för kost och hälsa

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.

Miki Agerberg
miki.agerberg@lakartidningen.se

Förebilden är amerikanska PCRM, Physicians Committee for Responsible Medicine. Den grundades 1985 av läkaren Neal Barnard – som fortfarande är ordförande – och har i dag cirka 150 000 medlemmar, varav cirka 11 000 läkare.

David Stenholtz är specialistläkare i onkologi vid sjukhuset i Västerås, men har också ett stort intresse för kostfrågor. För ett par år sedan stötte han på information om PCRM på internet, och så småningom mognade idén att bygga upp en svensk version. I somras reste han till USA för att delta i PCRM:s kongress i Washington DC.

– Det var väldigt givande, säger han. Föreläsningarna höll hög klass, och det var inspirerande att se så mycket folk samlas med kost och hälsa överst på agendan.

Föreläsningarna skilde sig inte från dem vid andra medicinska kongresser, säger han, och alla föreläsare var inte meningsfränder. Men när det kom till kost­råd handlade det nästan uteslutande om växtbaserad kost.

De allra flesta som är aktiva i PCRM förespråkar en kost som är helt växtbaserad. Detta brukar kallas vegankost, men att vara vegan är egentligen en livshållning, säger David Stenholtz:

– En vegan avstår från alla animaliska produkter för att inte stödja djurförtryck. Om man vill poängtera att kostvalet är av hälsoskäl, säger man hellre växtbaserad kost. Den amerikanska benämningen är tydligare: »whole food plant based diet«.

Har man en bredare definition på vegan, och räknar både dem som är det för djurens och för hälsans skull, tycks det vara en rörelse på frammarsch i USA. Enligt David Stenholtz räknar man nu med omkring åtta miljoner veganer där, och många kändisar har anslutit sig och sprider budskapet.

Den kanske effektivaste marknadsföraren är förre presidenten Bill Clinton, som i en CNN-intervju för ett par år sedan berättade om hur han gick över till vegankost efter sin hjärtoperation; han gick ner drygt tio kilo och mår betydligt bättre. Clinton hänvisar i intervjun till flera vetenskapliga studier som visat att vegankost kan få hjärt- och kärlsjukdomar att gå tillbaka.

På sin webbplats sprider PCRM information om studier som dessa, och man gör också egna kliniska studier om kostintervention mot olika sjukdomar. Föreningen ägnar sig också åt lobbyverksamhet, debattinlägg i media och utbildning i växtbaserad matlagning.

Förutom kostfrågorna har PCRM en huvudpunkt till på sin agenda: att ersätta eller minska antalet djurförsök.

– Det går inte över en dag, säger David Stenholtz. Men om vi använder vetenskap tror jag vi kan avveckla alla djurförsök inom 50 år.

Denna fråga är också under utveckling i Sverige, men just nu har arbetet kommit längst i kostfrågan. Den blivande styrelsen arbetar nu med att bygga upp en webbplats och andra förberedelser. Enligt planerna ska den svenska föreningen lanseras i början av nästa år. Namnet är ännu inte slutgiltigt fastställt.

 

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016