Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHD6 Läkartidningen 42/2013
Lakartidningen.se 2013-10-15

Läkare bildar förening för kost och hälsa

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.

Miki Agerberg
miki.agerberg@lakartidningen.se

Förebilden är amerikanska PCRM, Physicians Committee for Responsible Medicine. Den grundades 1985 av läkaren Neal Barnard – som fortfarande är ordförande – och har i dag cirka 150 000 medlemmar, varav cirka 11 000 läkare.

David Stenholtz är specialistläkare i onkologi vid sjukhuset i Västerås, men har också ett stort intresse för kostfrågor. För ett par år sedan stötte han på information om PCRM på internet, och så småningom mognade idén att bygga upp en svensk version. I somras reste han till USA för att delta i PCRM:s kongress i Washington DC.

– Det var väldigt givande, säger han. Föreläsningarna höll hög klass, och det var inspirerande att se så mycket folk samlas med kost och hälsa överst på agendan.

Föreläsningarna skilde sig inte från dem vid andra medicinska kongresser, säger han, och alla föreläsare var inte meningsfränder. Men när det kom till kost­råd handlade det nästan uteslutande om växtbaserad kost.

De allra flesta som är aktiva i PCRM förespråkar en kost som är helt växtbaserad. Detta brukar kallas vegankost, men att vara vegan är egentligen en livshållning, säger David Stenholtz:

– En vegan avstår från alla animaliska produkter för att inte stödja djurförtryck. Om man vill poängtera att kostvalet är av hälsoskäl, säger man hellre växtbaserad kost. Den amerikanska benämningen är tydligare: »whole food plant based diet«.

Har man en bredare definition på vegan, och räknar både dem som är det för djurens och för hälsans skull, tycks det vara en rörelse på frammarsch i USA. Enligt David Stenholtz räknar man nu med omkring åtta miljoner veganer där, och många kändisar har anslutit sig och sprider budskapet.

Den kanske effektivaste marknadsföraren är förre presidenten Bill Clinton, som i en CNN-intervju för ett par år sedan berättade om hur han gick över till vegankost efter sin hjärtoperation; han gick ner drygt tio kilo och mår betydligt bättre. Clinton hänvisar i intervjun till flera vetenskapliga studier som visat att vegankost kan få hjärt- och kärlsjukdomar att gå tillbaka.

På sin webbplats sprider PCRM information om studier som dessa, och man gör också egna kliniska studier om kostintervention mot olika sjukdomar. Föreningen ägnar sig också åt lobbyverksamhet, debattinlägg i media och utbildning i växtbaserad matlagning.

Förutom kostfrågorna har PCRM en huvudpunkt till på sin agenda: att ersätta eller minska antalet djurförsök.

– Det går inte över en dag, säger David Stenholtz. Men om vi använder vetenskap tror jag vi kan avveckla alla djurförsök inom 50 år.

Denna fråga är också under utveckling i Sverige, men just nu har arbetet kommit längst i kostfrågan. Den blivande styrelsen arbetar nu med att bygga upp en webbplats och andra förberedelser. Enligt planerna ska den svenska föreningen lanseras i början av nästa år. Namnet är ännu inte slutgiltigt fastställt.

 

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons