Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHZC Läkartidningen 41/2013
Lakartidningen.se 2013-10-08

Uppskjuten specialitetsreform oroar

Beskedet att den nya specialitetsstrukturen dröjer till 2015 har skapat otrygghet för ST-läkare och osäkerhet för utbildningsansvariga. Nu kräver Läkarförbundet att Socialstyrelsen vidtar åtgärder för att minska osäkerheten.

Michael Lövtrup

Många var de specialitetsföreträdare som jublade när Socialstyrelsen för ett drygt år sedan presenterade den nya specialitetsstruktur som ska gälla i framtiden. Med färre grenspecialiteter och i stället en gemensam kunskapsbas för näraliggande ämnen hoppades man att utbildningen skulle kunna effektiviseras och rekryteringen få ett uppsving.

I dag är stämningen mindre uppåt. Skälet är Socialstyrelsens besked att de nya föreskrifterna och målbeskrivningarna inte blir klara förrän den 1 januari 2015, eftersom man vill synkronisera arbetet med en del andra uppdrag som rör ST, såsom utvecklingen av SK-kurserna.

Enligt ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak, har man på många ställen redan börjat utbilda enligt den nya strukturen. Nu vet många ST-läkare inte om de kommer att kunna tillgodogöra sig de delar de gjort innan den nya indelningen formellt träder i kraft.

– Det är ett jätteproblem att folk i systemet som gör sin ST i dag inte har målbeskrivningar. Man riskerar få problem när man söker sitt specialistbevis, säger Emma Spak.

Förseningen drabbar alla de läkare som gör sin ST på akutmottagningar runtom i landet och som hoppas att när de är klara kunna söka specialistbevis i den ännu inte införda basspecialiteten akutsjukvård. Den drabbar också blivande urologer, handkirurger, kliniska fysiologer och andra som sett fram mot en kortare utbildningstid när deras specialiteter övergår från gren- till basspecialitet.

Emma Spak håller med om att den som börjar en ST-utbildning som inte är formellt införd i viss mån gör det på egen risk, men tror att många uppfattat det som att det var klart att den nya strukturen skulle införas den 1 januari 2014.

– Många har nog tänkt att om man börjar ST ett år innan de nya målbeskrivningarna är klara så löser det sig, men två år är betydligt längre tid, säger Emma Spak, som inte heller tror att alla är medvetna om att deras ST-utbildningar inte finns formellt.

– Jag tror att arbetsgivarna inte alltid är så bra på att förmedla det till dem som anställs.

 De försenade målbeskrivningarna innebär också ett hot mot kompetensförsörjningen. Det säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

– Vi står inför stora pensionsavgångar och måste rekrytera för att lära upp nya specialister så att det inte blir glapp mellan generationerna. Problemet är att man inte vet vad man ska rekrytera till, när man inte vet hur målen kommer att se ut.

Även Marcus Carlsson, ordförande för Svensk förening för klinisk fysiologi, vittnar om en rekryteringsprocess som gått i stå.

– De flesta specialitetsföreningar har redan tagit fram utbildningsböcker och skulle kunna sätta igång och utbilda ST-läkare enligt den nya strukturen. Men det går inte att rekrytera till något som inte finns.

 För att undanröja den osäkerhet som råder kräver Läkarförbundet nu i en skrivelse till Socialstyrelsen att man snarast presenterar en »karta« som ger ST-läkare, specialitetsföreningar, utbildningsansvariga och andra berörda möjlighet att fatta trygga beslut. Man vill också att Socialstyrelsen preciserar vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för personer som påbörjat sin utbildning enligt nuvarande system och som vill växla över och slutföra sin utbildning enligt det nya.

Tidigare har ordförandena för tjugo specialitetsföreningar i en gemensam skrivelse till Socialstyrelsen föreslagit att man slår fast själva specialitetsstrukturen redan nu, utan att invänta målbeskrivningarna. Därigenom skulle ST-läkare och utbildningsansvariga kunna börja planera och verksamheterna komma igång och rekrytera enligt den nya strukturen.

– Så gjorde man när den nuvarande specialitetsindelningen infördes. 2006 togs själva beslutet, medan föreskrifterna med målbeskrivningar blev klara 2008, säger Marcus Carlsson, som är orolig för att det kan bli fler förseningar:

– Man säger att planen är att det ska vara klart första januari 2015. Men inget datum har hittills hållits, och det är inget som säger att det inte blir två år den här gången också.

 Febe Westberg, projektledare på Socialstyrelsen för revideringen av specialitetsindelningen, vill inte kommentera förslaget att fatta ett separat beslut om strukturen.

– Men den frågan kommer att vara huvudfrågan på ett möte med specialitetsföreningarna som ska hållas den 6 november.

Hur de utlovade övergångsreglerna kommer att se ut för dem som påbörjat sin ST i det nuvarande systemet och vill byta till det nya kan hon inte säga. Men hon bekräftar att det under en period ska vara möjligt att söka specialistbevis enligt båda föreskrifterna.

– Avsikten är att göra övergången så smidig som möjligt. 

Kommentera

Kommentera

Depression som tilltar var kopplad till demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons