Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CHZC Läkartidningen 41/2013
Lakartidningen.se 2013-10-08

Uppskjuten specialitetsreform oroar

Beskedet att den nya specialitetsstrukturen dröjer till 2015 har skapat otrygghet för ST-läkare och osäkerhet för utbildningsansvariga. Nu kräver Läkarförbundet att Socialstyrelsen vidtar åtgärder för att minska osäkerheten.

Michael Lövtrup

Många var de specialitetsföreträdare som jublade när Socialstyrelsen för ett drygt år sedan presenterade den nya specialitetsstruktur som ska gälla i framtiden. Med färre grenspecialiteter och i stället en gemensam kunskapsbas för näraliggande ämnen hoppades man att utbildningen skulle kunna effektiviseras och rekryteringen få ett uppsving.

I dag är stämningen mindre uppåt. Skälet är Socialstyrelsens besked att de nya föreskrifterna och målbeskrivningarna inte blir klara förrän den 1 januari 2015, eftersom man vill synkronisera arbetet med en del andra uppdrag som rör ST, såsom utvecklingen av SK-kurserna.

Enligt ordföranden för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak, har man på många ställen redan börjat utbilda enligt den nya strukturen. Nu vet många ST-läkare inte om de kommer att kunna tillgodogöra sig de delar de gjort innan den nya indelningen formellt träder i kraft.

– Det är ett jätteproblem att folk i systemet som gör sin ST i dag inte har målbeskrivningar. Man riskerar få problem när man söker sitt specialistbevis, säger Emma Spak.

Förseningen drabbar alla de läkare som gör sin ST på akutmottagningar runtom i landet och som hoppas att när de är klara kunna söka specialistbevis i den ännu inte införda basspecialiteten akutsjukvård. Den drabbar också blivande urologer, handkirurger, kliniska fysiologer och andra som sett fram mot en kortare utbildningstid när deras specialiteter övergår från gren- till basspecialitet.

Emma Spak håller med om att den som börjar en ST-utbildning som inte är formellt införd i viss mån gör det på egen risk, men tror att många uppfattat det som att det var klart att den nya strukturen skulle införas den 1 januari 2014.

– Många har nog tänkt att om man börjar ST ett år innan de nya målbeskrivningarna är klara så löser det sig, men två år är betydligt längre tid, säger Emma Spak, som inte heller tror att alla är medvetna om att deras ST-utbildningar inte finns formellt.

– Jag tror att arbetsgivarna inte alltid är så bra på att förmedla det till dem som anställs.

 De försenade målbeskrivningarna innebär också ett hot mot kompetensförsörjningen. Det säger Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.

– Vi står inför stora pensionsavgångar och måste rekrytera för att lära upp nya specialister så att det inte blir glapp mellan generationerna. Problemet är att man inte vet vad man ska rekrytera till, när man inte vet hur målen kommer att se ut.

Även Marcus Carlsson, ordförande för Svensk förening för klinisk fysiologi, vittnar om en rekryteringsprocess som gått i stå.

– De flesta specialitetsföreningar har redan tagit fram utbildningsböcker och skulle kunna sätta igång och utbilda ST-läkare enligt den nya strukturen. Men det går inte att rekrytera till något som inte finns.

 För att undanröja den osäkerhet som råder kräver Läkarförbundet nu i en skrivelse till Socialstyrelsen att man snarast presenterar en »karta« som ger ST-läkare, specialitetsföreningar, utbildningsansvariga och andra berörda möjlighet att fatta trygga beslut. Man vill också att Socialstyrelsen preciserar vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för personer som påbörjat sin utbildning enligt nuvarande system och som vill växla över och slutföra sin utbildning enligt det nya.

Tidigare har ordförandena för tjugo specialitetsföreningar i en gemensam skrivelse till Socialstyrelsen föreslagit att man slår fast själva specialitetsstrukturen redan nu, utan att invänta målbeskrivningarna. Därigenom skulle ST-läkare och utbildningsansvariga kunna börja planera och verksamheterna komma igång och rekrytera enligt den nya strukturen.

– Så gjorde man när den nuvarande specialitetsindelningen infördes. 2006 togs själva beslutet, medan föreskrifterna med målbeskrivningar blev klara 2008, säger Marcus Carlsson, som är orolig för att det kan bli fler förseningar:

– Man säger att planen är att det ska vara klart första januari 2015. Men inget datum har hittills hållits, och det är inget som säger att det inte blir två år den här gången också.

 Febe Westberg, projektledare på Socialstyrelsen för revideringen av specialitetsindelningen, vill inte kommentera förslaget att fatta ett separat beslut om strukturen.

– Men den frågan kommer att vara huvudfrågan på ett möte med specialitetsföreningarna som ska hållas den 6 november.

Hur de utlovade övergångsreglerna kommer att se ut för dem som påbörjat sin ST i det nuvarande systemet och vill byta till det nya kan hon inte säga. Men hon bekräftar att det under en period ska vara möjligt att söka specialistbevis enligt båda föreskrifterna.

– Avsikten är att göra övergången så smidig som möjligt. 

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons