Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CL9S Läkartidningen 49–50/2013
Lakartidningen.se 2013-11-25 (uppdaterad 2013-12-04)

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Landstinget i Uppsala län anklagas för att ha brutit mot sekretesslagen när de filmade en döende man i tv-serien »Sjukhuset«. Men landstinget tycker inte att någon allvarlig kränkning har skett.

Marie Ström

Förhandlingen, som är planerad till en dag, inleddes måndagen den 25 november vid Uppsala tingsrätt. Tre anhöriga till en döende 58-årig man som vårdades på Akademiska sjukhuset 2007 har stämt Landstinget i Uppsala län, med stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa.  De anhöriga anser att Akademiska sjukhuset har brutit mot sekretesslagen och kräver 125 000 kronor vardera i skadestånd. Domen ska meddelas 18 december.

Den cancersjuke mannen figurerade i tv-serien »Sjukhuset« utan de anhörigas vetskap eller tillstånd. Enligt Upsala Nya Tidning, som talat med mannens dotter, såg hon av en slump sin pappa på tv en månad efter hans bortgång i september 2007. Han var mycket illa däran och hade andnöd. I klippet visades även sjukvårdspersonal som talar om mannens allvarliga tillstånd. Hans ansikte syntes aldrig i bild, men de anhöriga kände igen både hans röst och hans kläder. Varken dottern eller någon annan nära anhörig visste om att mannen hade blivit filmad. De säger sig även vara säkra på att mannen aldrig själv skulle ha accepterat att bli filmad.

Landstinget i Uppsala län tillbakavisar anklagelserna. »Landstinget anser det angeläget att tillgodose det stora allmänintresset av insyn i vårdverksamheten samtidigt som patienternas integritet inte får trädas för när«, står det att läsa i svaromålet. Enligt landstinget har varken mannen eller de anhöriga utsatts för någon allvarlig kränkning. På Akademiska sjukhusets webbplats kommenterar biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson och landstingets chefsjurist Jens Larsson skadeståndsprocessen. Där skriver de att »bilden har gjorts suddig för att avidentifiera patienten. Igenkänning är endast möjlig för en familjemedlem eller annan närstående person.« Därför menar de att de inte har behövt be om något tillstånd. 

Serien »Sjukhuset«, som visats på TV3, har gjorts av produktionsbolaget Titan Television AB. I april 2007 ingick landstinget och produktionsbolaget ett avtal där Titan Television tilläts filma på sjukhuset innan de fått patienternas samtycke – med syfte att senare visa det filmade materialet på tv. I avtalet stod att landstinget skulle få se och godkänna avsnitten innan de sändes. Varje avsnitt sågs av cirka 350 000 personer. Serien har fått flera anmälningar mot sig. I mars 2011 konstaterade Justitieombudsmannen (JO) att Akademiska sjukhuset bröt mot lagen när filmbolaget släpptes in på akutmottagningen. Socialstyrelsen har också riktat kritik mot landstinget och avtalet med Titan Television AB.

Tidigare artiklar om »Sjukhuset«:
När sjukvård blir tv-underhållning
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11929">Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tvhttp://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">. 

Kommentarer (1)

 • Sjukvårds-TV underhållning från vården

  2013-12-13 02:34 | Syftet enligt ansvariga från Titan TV, TV3 samt UAS är att ge info för att rekrytera unga till sjukvården samt avdramatisera vårt arbete!?
  Varför fokuserar serien (inkl nästan all reality-TV inom vårdområdet) då på akutsjukvården speciellt ambulanssjukvård,akutmottagningsarbetet samt förlossningsvård. Detta är områden som inte har det minsta problem med rekrytering!!!!
  Ansvariga bedyrar också att det är frivilligt deltagande för patienter och vårdpersonal. Låter OK men om man tittar lite närmre så tummas det på detta för "birollsfigurer" som skymtar förbi i korridoerrna. Indirekt känner sig en hel del tvingade att deltaga i denna utvikning pga press ifrån arbetskamrater som är mera Robinson-benägna.
  Värsta fallet jag hört talas om var när en kollega blev tillfrågad av barnmorska i samband med förlossningsepidural om det var OK. Kollegan avböjde men när hen träder in i rummet är filmteamet riggat och man hade dukat upp allt (vilket inte är fallet i normala fall) inklusive "koksaltet". Kollegan blev så överraskad att hen inte gjorde det enda riktiga dvs backa ur situationen. Det hela fick avbrytas då man serverat fel "koksalt". Det var sterilt vatten vilket gav svåra smärtor i ryggen på patienten. Detta föranleder barnmorskan att skriva en avvikelse som leder till att kollegan får bära hundhuvudet för något som han tvingats in i.

  Lars Engborg, Överläkare, King Faisal Specialist Hosp & Research Center tjänstledig från US Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons