Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CL9S Läkartidningen 49–50/2013
Lakartidningen.se 2013-11-25 (uppdaterad 2013-12-04)

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Landstinget i Uppsala län anklagas för att ha brutit mot sekretesslagen när de filmade en döende man i tv-serien »Sjukhuset«. Men landstinget tycker inte att någon allvarlig kränkning har skett.

Marie Ström

Förhandlingen, som är planerad till en dag, inleddes måndagen den 25 november vid Uppsala tingsrätt. Tre anhöriga till en döende 58-årig man som vårdades på Akademiska sjukhuset 2007 har stämt Landstinget i Uppsala län, med stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa.  De anhöriga anser att Akademiska sjukhuset har brutit mot sekretesslagen och kräver 125 000 kronor vardera i skadestånd. Domen ska meddelas 18 december.

Den cancersjuke mannen figurerade i tv-serien »Sjukhuset« utan de anhörigas vetskap eller tillstånd. Enligt Upsala Nya Tidning, som talat med mannens dotter, såg hon av en slump sin pappa på tv en månad efter hans bortgång i september 2007. Han var mycket illa däran och hade andnöd. I klippet visades även sjukvårdspersonal som talar om mannens allvarliga tillstånd. Hans ansikte syntes aldrig i bild, men de anhöriga kände igen både hans röst och hans kläder. Varken dottern eller någon annan nära anhörig visste om att mannen hade blivit filmad. De säger sig även vara säkra på att mannen aldrig själv skulle ha accepterat att bli filmad.

Landstinget i Uppsala län tillbakavisar anklagelserna. »Landstinget anser det angeläget att tillgodose det stora allmänintresset av insyn i vårdverksamheten samtidigt som patienternas integritet inte får trädas för när«, står det att läsa i svaromålet. Enligt landstinget har varken mannen eller de anhöriga utsatts för någon allvarlig kränkning. På Akademiska sjukhusets webbplats kommenterar biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson och landstingets chefsjurist Jens Larsson skadeståndsprocessen. Där skriver de att »bilden har gjorts suddig för att avidentifiera patienten. Igenkänning är endast möjlig för en familjemedlem eller annan närstående person.« Därför menar de att de inte har behövt be om något tillstånd. 

Serien »Sjukhuset«, som visats på TV3, har gjorts av produktionsbolaget Titan Television AB. I april 2007 ingick landstinget och produktionsbolaget ett avtal där Titan Television tilläts filma på sjukhuset innan de fått patienternas samtycke – med syfte att senare visa det filmade materialet på tv. I avtalet stod att landstinget skulle få se och godkänna avsnitten innan de sändes. Varje avsnitt sågs av cirka 350 000 personer. Serien har fått flera anmälningar mot sig. I mars 2011 konstaterade Justitieombudsmannen (JO) att Akademiska sjukhuset bröt mot lagen när filmbolaget släpptes in på akutmottagningen. Socialstyrelsen har också riktat kritik mot landstinget och avtalet med Titan Television AB.

Tidigare artiklar om »Sjukhuset«:
När sjukvård blir tv-underhållning
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11929">Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tvhttp://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">. 

Kommentarer (1)

 • Sjukvårds-TV underhållning från vården

  2013-12-13 02:34 | Syftet enligt ansvariga från Titan TV, TV3 samt UAS är att ge info för att rekrytera unga till sjukvården samt avdramatisera vårt arbete!?
  Varför fokuserar serien (inkl nästan all reality-TV inom vårdområdet) då på akutsjukvården speciellt ambulanssjukvård,akutmottagningsarbetet samt förlossningsvård. Detta är områden som inte har det minsta problem med rekrytering!!!!
  Ansvariga bedyrar också att det är frivilligt deltagande för patienter och vårdpersonal. Låter OK men om man tittar lite närmre så tummas det på detta för "birollsfigurer" som skymtar förbi i korridoerrna. Indirekt känner sig en hel del tvingade att deltaga i denna utvikning pga press ifrån arbetskamrater som är mera Robinson-benägna.
  Värsta fallet jag hört talas om var när en kollega blev tillfrågad av barnmorska i samband med förlossningsepidural om det var OK. Kollegan avböjde men när hen träder in i rummet är filmteamet riggat och man hade dukat upp allt (vilket inte är fallet i normala fall) inklusive "koksaltet". Kollegan blev så överraskad att hen inte gjorde det enda riktiga dvs backa ur situationen. Det hela fick avbrytas då man serverat fel "koksalt". Det var sterilt vatten vilket gav svåra smärtor i ryggen på patienten. Detta föranleder barnmorskan att skriva en avvikelse som leder till att kollegan får bära hundhuvudet för något som han tvingats in i.

  Lars Engborg, Överläkare, King Faisal Specialist Hosp & Research Center tjänstledig från US Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons