Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CL9S Läkartidningen 49–50/2013
Lakartidningen.se 2013-11-25 (uppdaterad 2013-12-04)

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Landstinget i Uppsala län anklagas för att ha brutit mot sekretesslagen när de filmade en döende man i tv-serien »Sjukhuset«. Men landstinget tycker inte att någon allvarlig kränkning har skett.

Marie Ström

Förhandlingen, som är planerad till en dag, inleddes måndagen den 25 november vid Uppsala tingsrätt. Tre anhöriga till en döende 58-årig man som vårdades på Akademiska sjukhuset 2007 har stämt Landstinget i Uppsala län, med stöd av stiftelsen Centrum för rättvisa.  De anhöriga anser att Akademiska sjukhuset har brutit mot sekretesslagen och kräver 125 000 kronor vardera i skadestånd. Domen ska meddelas 18 december.

Den cancersjuke mannen figurerade i tv-serien »Sjukhuset« utan de anhörigas vetskap eller tillstånd. Enligt Upsala Nya Tidning, som talat med mannens dotter, såg hon av en slump sin pappa på tv en månad efter hans bortgång i september 2007. Han var mycket illa däran och hade andnöd. I klippet visades även sjukvårdspersonal som talar om mannens allvarliga tillstånd. Hans ansikte syntes aldrig i bild, men de anhöriga kände igen både hans röst och hans kläder. Varken dottern eller någon annan nära anhörig visste om att mannen hade blivit filmad. De säger sig även vara säkra på att mannen aldrig själv skulle ha accepterat att bli filmad.

Landstinget i Uppsala län tillbakavisar anklagelserna. »Landstinget anser det angeläget att tillgodose det stora allmänintresset av insyn i vårdverksamheten samtidigt som patienternas integritet inte får trädas för när«, står det att läsa i svaromålet. Enligt landstinget har varken mannen eller de anhöriga utsatts för någon allvarlig kränkning. På Akademiska sjukhusets webbplats kommenterar biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson och landstingets chefsjurist Jens Larsson skadeståndsprocessen. Där skriver de att »bilden har gjorts suddig för att avidentifiera patienten. Igenkänning är endast möjlig för en familjemedlem eller annan närstående person.« Därför menar de att de inte har behövt be om något tillstånd. 

Serien »Sjukhuset«, som visats på TV3, har gjorts av produktionsbolaget Titan Television AB. I april 2007 ingick landstinget och produktionsbolaget ett avtal där Titan Television tilläts filma på sjukhuset innan de fått patienternas samtycke – med syfte att senare visa det filmade materialet på tv. I avtalet stod att landstinget skulle få se och godkänna avsnitten innan de sändes. Varje avsnitt sågs av cirka 350 000 personer. Serien har fått flera anmälningar mot sig. I mars 2011 konstaterade Justitieombudsmannen (JO) att Akademiska sjukhuset bröt mot lagen när filmbolaget släpptes in på akutmottagningen. Socialstyrelsen har också riktat kritik mot landstinget och avtalet med Titan Television AB.

Tidigare artiklar om »Sjukhuset«:
När sjukvård blir tv-underhållning
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">Oetiskt angrepp på tv-serien »Sjukhuset«
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11929">Efterlyses: Konstruktiv debatt om sjukhus-tvhttp://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=11898">. 

Kommentarer (1)

 • Sjukvårds-TV underhållning från vården

  2013-12-13 02:34 | Syftet enligt ansvariga från Titan TV, TV3 samt UAS är att ge info för att rekrytera unga till sjukvården samt avdramatisera vårt arbete!?
  Varför fokuserar serien (inkl nästan all reality-TV inom vårdområdet) då på akutsjukvården speciellt ambulanssjukvård,akutmottagningsarbetet samt förlossningsvård. Detta är områden som inte har det minsta problem med rekrytering!!!!
  Ansvariga bedyrar också att det är frivilligt deltagande för patienter och vårdpersonal. Låter OK men om man tittar lite närmre så tummas det på detta för "birollsfigurer" som skymtar förbi i korridoerrna. Indirekt känner sig en hel del tvingade att deltaga i denna utvikning pga press ifrån arbetskamrater som är mera Robinson-benägna.
  Värsta fallet jag hört talas om var när en kollega blev tillfrågad av barnmorska i samband med förlossningsepidural om det var OK. Kollegan avböjde men när hen träder in i rummet är filmteamet riggat och man hade dukat upp allt (vilket inte är fallet i normala fall) inklusive "koksaltet". Kollegan blev så överraskad att hen inte gjorde det enda riktiga dvs backa ur situationen. Det hela fick avbrytas då man serverat fel "koksalt". Det var sterilt vatten vilket gav svåra smärtor i ryggen på patienten. Detta föranleder barnmorskan att skriva en avvikelse som leder till att kollegan får bära hundhuvudet för något som han tvingats in i.

  Lars Engborg, Överläkare, King Faisal Specialist Hosp & Research Center tjänstledig från US Linköping

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nu utreds behovet av introduktion till ST

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Detta som en del i en förnyad läkarutbildning. () 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016