Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMH Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-04 (uppdaterad 2016-01-26)

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås ge privatanställda i skattefinansierade verksamheter stärkt meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för massmedier om missförhållanden. 
– Det är ett steg i rätt riktning. Modiga »whistleblowers« ska inte behöva straffas för sitt mod, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Marie Ström

På onsdagsmorgonen överlämnade utredaren Margareta Åberg »Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finaniserad verksamhet« (SOU 2013:79) till justitieminister Beatrice Ask (M). I utredningen föreslås en ny lag för att stärka meddelarskyddet för dem som arbetar inom vård, skola och omsorg. Lagen ska utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och föreslås träda i kraft 1 juli 2015.
I dag kan en privatanställds arbetsgivare i efterhand ta reda på vem som har lämnat ut information till massmedier och utsätta personen för repressalier, något som offentliganställda är skyddade mot. Den nya lagen innebär att även anställda på skattefinansierade privata företag inom vård, skola och omsorg har rätt att vara anonyma. Arbetsgivaren får varken göra efterforskningar med syfte att ta reda på varifrån uppgifterna kommer eller straffa en visselblåsare.  
– Vi har drivit den här frågan länge. Vi tycker det är rimligt att så länge det är offentligt finansierat så ska man ha möjlighet att ha meddelarskydd om man talar om att skattebetalarnas pengar används på fel sätt, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Bakgrunden är att allt fler verksamheter som tidigare bedrivits i offentlig regi numer drivs i privat regi och att man nu vill öka insynen i dem.
– Utvecklingen har lett till att fler verksamheter än tidigare har hamnat utanför meddelarskyddet, säger Margareta Åberg.
I förslaget står det att alla i kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen – även inhyrd personal. Personer i företagsledande ställning undantas dock från skyddet. Vad som räknas som kärnverksamhet är däremot något oklart. Enligt Margareta Åberg är det delvis en organisatorisk fråga.
– Om du är ute på en avdelning på ett sjukhus eller en läkarmottagning omfattas du av lagen, men om du sitter i löneadministrationen är du däremot inte i kärnverksamheten. Personal med rent administrativa uppgifter ingår inte i kärnverksamheten. Och en inhyrd elektriker som lagar en kontakt på en läkarmottagning omfattas inte av skyddet, men om du tar in en hyrläkare så omfattas läkaren av det.

Den som bryter mot meddelarskyddet kan straffas med böter och/eller upp till ett års fängelse. Utredningen föreslår däremot inga regler om tillsyn. När det gäller offentligt anställda är det Justitiekanslern (JK) som ansvarar för att reglerna efterlevs.
– Det finns helt enkelt inget naturligt organ som kan utöva tillsyn. Däremot tror jag att Justitiekanslerns praxis kommer att bilda skola för vad de här företagen får eller inte får göra, säger Margareta Åberg.
Ett problem som tagits upp med att införa meddelarskydd har varit risken att företagshemligheter ska läcka ut. Ett annat är lojalitetsplikten. En privatanställd förväntas vara lojal och inte agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Enligt Margareta Åberg har utredningen därför valt att avgränsa lagförslaget till att enbart omfatta företag inom vård, skola och omsorg. Dels för att man anser att det är där som behovet av stärkt meddelarskydd är störst, dels för att risken för negativa följdverkningar bedöms vara ganska begränsad inom dessa verksamheter. Hon påpekar att det redan i dag finns privata företag som på frivillig väg har infört meddelarskydd.

All typ av information kan i princip lämnas ut med stöd av lagen, enligt utredningen. Man får inte lämna ut handlingar, utan får endast muntligen berätta om informationen – detsamma gäller för offentligt anställda. Den lagstadgade tystnadsplikten bryter dock meddelarskyddet.
– Vårdpersonal får till exempel inte sprida vidare hälso- och sjukvårdsuppgifter som är inskrivna i en journal, säger Margareta Åberg.
Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata välfärdsföretag har varit uppe ett flertal gånger under 2000-talet. Beatrice Ask har tidigare varit negativ: »Jag avser alltså inte att vidta några generella åtgärder för att förstärka privatanställdas meddelarskydd«, svarade hon exempelvis år 2007 på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Margareta Persson (S). Men nu har Ask ändrat inställning:
– Det är viktigt att få en bra öppenhet när det gäller de här verksamheterna, som i allt högre utsträckning ligger i privat regi, men som drivs med skattemedel, säger hon till TT.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons