Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMH Läkartidningen 51–52/2013
Lakartidningen.se 2013-12-04 (uppdaterad 2016-01-26)

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås ge privatanställda i skattefinansierade verksamheter stärkt meddelarskydd. Det innebär att de har rätt att anonymt berätta för massmedier om missförhållanden. 
– Det är ett steg i rätt riktning. Modiga »whistleblowers« ska inte behöva straffas för sitt mod, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Marie Ström

På onsdagsmorgonen överlämnade utredaren Margareta Åberg »Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finaniserad verksamhet« (SOU 2013:79) till justitieminister Beatrice Ask (M). I utredningen föreslås en ny lag för att stärka meddelarskyddet för dem som arbetar inom vård, skola och omsorg. Lagen ska utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och föreslås träda i kraft 1 juli 2015.
I dag kan en privatanställds arbetsgivare i efterhand ta reda på vem som har lämnat ut information till massmedier och utsätta personen för repressalier, något som offentliganställda är skyddade mot. Den nya lagen innebär att även anställda på skattefinansierade privata företag inom vård, skola och omsorg har rätt att vara anonyma. Arbetsgivaren får varken göra efterforskningar med syfte att ta reda på varifrån uppgifterna kommer eller straffa en visselblåsare.  
– Vi har drivit den här frågan länge. Vi tycker det är rimligt att så länge det är offentligt finansierat så ska man ha möjlighet att ha meddelarskydd om man talar om att skattebetalarnas pengar används på fel sätt, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Bakgrunden är att allt fler verksamheter som tidigare bedrivits i offentlig regi numer drivs i privat regi och att man nu vill öka insynen i dem.
– Utvecklingen har lett till att fler verksamheter än tidigare har hamnat utanför meddelarskyddet, säger Margareta Åberg.
I förslaget står det att alla i kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen – även inhyrd personal. Personer i företagsledande ställning undantas dock från skyddet. Vad som räknas som kärnverksamhet är däremot något oklart. Enligt Margareta Åberg är det delvis en organisatorisk fråga.
– Om du är ute på en avdelning på ett sjukhus eller en läkarmottagning omfattas du av lagen, men om du sitter i löneadministrationen är du däremot inte i kärnverksamheten. Personal med rent administrativa uppgifter ingår inte i kärnverksamheten. Och en inhyrd elektriker som lagar en kontakt på en läkarmottagning omfattas inte av skyddet, men om du tar in en hyrläkare så omfattas läkaren av det.

Den som bryter mot meddelarskyddet kan straffas med böter och/eller upp till ett års fängelse. Utredningen föreslår däremot inga regler om tillsyn. När det gäller offentligt anställda är det Justitiekanslern (JK) som ansvarar för att reglerna efterlevs.
– Det finns helt enkelt inget naturligt organ som kan utöva tillsyn. Däremot tror jag att Justitiekanslerns praxis kommer att bilda skola för vad de här företagen får eller inte får göra, säger Margareta Åberg.
Ett problem som tagits upp med att införa meddelarskydd har varit risken att företagshemligheter ska läcka ut. Ett annat är lojalitetsplikten. En privatanställd förväntas vara lojal och inte agera på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Enligt Margareta Åberg har utredningen därför valt att avgränsa lagförslaget till att enbart omfatta företag inom vård, skola och omsorg. Dels för att man anser att det är där som behovet av stärkt meddelarskydd är störst, dels för att risken för negativa följdverkningar bedöms vara ganska begränsad inom dessa verksamheter. Hon påpekar att det redan i dag finns privata företag som på frivillig väg har infört meddelarskydd.

All typ av information kan i princip lämnas ut med stöd av lagen, enligt utredningen. Man får inte lämna ut handlingar, utan får endast muntligen berätta om informationen – detsamma gäller för offentligt anställda. Den lagstadgade tystnadsplikten bryter dock meddelarskyddet.
– Vårdpersonal får till exempel inte sprida vidare hälso- och sjukvårdsuppgifter som är inskrivna i en journal, säger Margareta Åberg.
Frågan om meddelarskydd för anställda inom privata välfärdsföretag har varit uppe ett flertal gånger under 2000-talet. Beatrice Ask har tidigare varit negativ: »Jag avser alltså inte att vidta några generella åtgärder för att förstärka privatanställdas meddelarskydd«, svarade hon exempelvis år 2007 på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Margareta Persson (S). Men nu har Ask ändrat inställning:
– Det är viktigt att få en bra öppenhet när det gäller de här verksamheterna, som i allt högre utsträckning ligger i privat regi, men som drivs med skattemedel, säger hon till TT.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons