Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMI Lakartidningen.se 2013-12-04

Rapport från Myndigheten för vårdanalys:Så ska läkarna få mer tid för patienterna

Svenska läkare hamnar i botten av OECD-länderna när det gäller antal patientbesök. Mer tid för patienterna skulle enligt en utredning från Myndigheten för vårdanalys bland annat kunna frigöras genom bättre IT-stöd. 

Marie Ström

I Sverige finns relativt många läkare per invånare, men de hinner inte träffa särskilt många patienter. Jämfört med de andra 34 OECD-länderna hamnar svenska läkare i botten, med i snitt 900 patientbesök per år (se tidigare artikel i Läkartidningen.)

Men det går att använda läkarnas tid mer effektivt enligt Vårdanalys, som i sin nya rapport »Ur led är tiden« identifierar fyra utvecklingsområden: 

 • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Läkare ägnar en stor del av tiden till administrativa uppgifter. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning. En del är viktiga, men en del akn enligt Vårdanalys ifrågasättas.
 • Förbättra IT-stöden. Förbättrade IT-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar i dag i IT-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika IT-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.  
 • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.
 • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högre grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. I dag planeras inte alltid läkares arbetstider utifrån en analys av patienternas behov, och möjligheterna till en effektiv bemanning inom nuvarande regler och avtal tillvaratas inte alltid. 

»Vad gör doktorn på jobbet?« är namnet på ett symposium som Myndigheten för vårdanalys håller apropå rapporten på Medicinska riksstämman den 6 december.

Kommentarer (10)

 • NPM

  2013-12-04 12:41 | Svaret på vårdens problem stavas NPM, dvs, det styrsystem som infördes i början på 1990-talet och som effektivt har raserat vården och tvingar läkare att använda alltmer tid åt administrativa sysslor i stället för att träffa patienter.

  Byt ut systemet mot ett där patienten åter kommer i första rummet och betraktas som en medmänniska i behov av vård och inte som en själlös vara som ska produceras som vid löpande band.

  Ta bort det inhumana ekonomiska värderandet där empati med patienten nedvärderas.

  Zarembas bok »Patientens pris« borde bli kurslitteratur i läkarutbildningen.

  Sveriges läkarförbund borde snarast formulera ett förslag hur man kan restaurera vården i Sverige!

  Johan Sällström, leg läkare, pensionär

  Jäv:

 • Prestationsersättning bör införas

  2013-12-04 13:05 | Före 1970 när den sk sjukronorsreformen infördes arbetade läkare mot prestationsersättning. Och då var det en annan fart på våra mottagningar. Det som enligt min mening bör återinföras är en prestationsersättning. Statistik från 1980-talet visar att antalet behandlade patienter per dag ökade från ungefär 10 till ungefär 20 när en allmänläkare blev privatpraktiker enligt den nationella taxan. För dem som från politisk synpunkt inte kan instämma i detta bör påpekas att i det forna Sovjetunionen arbetade många läkare mot prestationsersättning, detta även under Lenin och Stalins tid.

  Leif Bergdahl, docent, Medgoldkliniken, Juoksengi

  Jäv:

 • Så deprimerande

  2013-12-04 15:47 | Ja, det här har vi vetat i väldigt många år, men utvecklingen har, tyvärr, gått åt precis andra hållet. För 25 år sedan behövde jag inte städa mitt rum, leta efter förbrukningsmaterial, boka patienter för årskontroller etc. Nu har jag slutat med lilla kirurgin - litar inte på att tiden ska räcka när där inte finns personal till hands.

  Ingereva Bergdahl, specialistläkare, Nynäshamn

  Jäv:

 • Roligt på jobbet!

  2013-12-04 16:03 | När hjärnan har roligt, har doktorn roligt på jobbet. Mer utredningstid, tid att läsa på, tid med patient. IT-tid kan också vara rolig tid ... En doktor som har roligt är attans så mycket mer effektiv!

  Anna Karlbom, överläkare, Smärt-och rehabcentrum US Linköping

  Jäv:

 • Uppskatta tillgänglighet!

  2013-12-04 16:15 | Myndigheten för Vårdanalys glömde att identifiera ett femte utvecklingsområde: Ta bort taket för antalet besök på nationella taxan!

  Det kan inte vara vettigt att jag ägnar tid åt att ha koll på hur många besök som arvoderas med 100 procent på höstkanten. Likt förbaskat slog jag i taket i fredags kl 11.15! Det är inte stimulerande att jobba för 50 procent resten av året.

  Tillgänglighet är ett honnörsord i sjukvården. Jag sparar naturligtvis besöken till ”mina” patienter, men har aldrig haft så många nybesök som i år. Tyvärr har jag varit tvungen att säga nej till många, och det känns inte bra då det finns tid över. Absurt att jag försöker göra mig otillgänglig! Jag har sagt tidigare att jag jobbar gärna ideellt för Läkare utan gränser men banne mig inte för Stockholms läns landsting!

  Självklart gör vi alla prioriteringar i vardagen. Får jag inte lön för mödan finns det faktiskt annat att göra. Efter 25 år som privatist har jag faktiskt uppövat en hygglig färdighet och har bra snurr på min mottagning. Är det inte värt att ta vara på det? Ser inte jag patienten måste, förhoppningsvis, en kollega göra det. Kostnaden kommer vi aldrig undan.

  Tillgängligheten i primärvården diskuteras ständigt, och den är oerhört viktig. Vi kan inte ha primärvårdspatienter på sjukhusens akutmottagningar, dels för dem själva, dels rent samhällsekonomiskt. Det är lika vansinnigt att sjukhuset har opererat upp sin budget i oktober/november och inväntar friska pengar i januari. Igen, kommer vi undan kostnaden? Nej, och risken är mycket stor att den totalt ökat.

  Läkare är inte stöpta i samma form. Det finns kollegor som säkert aldrig är i närheten av taket och förmodligen även sjukhus som inte opererar upp sin budget. Men varför inte ta vara på dessa olikheter? Sjukdomar låter sig tyvärr inte styras av en budget. Influensan kommer varje år! Depressionen smyger i vassen och slår till på höstkanten! Jag är inte, kanske tyvärr, en Dr Nightingale även om min fru tycker att jag bor på jobbet. Jag vill inte ha någon bonus för uträttat arbete, bara 100 procent ersättning. Förresten, jag skulle uppskatta om landstinget bjöd på prinsesstårta och kaffe då jag slår i taket! Lite uppskattning i stället för en 50-procentig nedsättning av arvodet per besök!

  Göran Thingwall, privatläkare, Doktorn Direkt

  Jäv:

 • Direkt patientarbete behöver alltid prioriteras.

  2013-12-04 16:34 | Avbyråkratisera läkarnas arbete. Dock behövs nödvändig dokumentation och vidarekoppling utan att drunkna i ditt och datt. Ge erforderlig adminstrativ hjälp och upprioritera det direkta patientarbetet.

  Benny Fhager, överläkare, Neuropsykiatri SU/Mölndal

  Jäv:

 • Rätt använd kompetens ger kanske färre besök?

  2013-12-04 18:59 | En anledning att man i andra länder, åtminstone i primärvården, har fler läkarbesök kan vara att läkarna där har besök för sådant som i den svenska primärvården oftast görs per telefon eller mailkontakt (receptförnyelser) eller av undersköterska/distriktssköterska eller patienten själv (blodtryckskontroller). Det är snabba, lätta besök. När vi i Sverige jobbar allt mer via andra personalkategorier blir det mera indirekta patientkontakter och färre läkarbesök, och besöken blir längre och mera krävande. Så fler besök behöver kanske inte alltid innebära en bättre vård för patienten! Men ett bekymmer är det att vi inte alltid har tid för de läkarbesök som verkligen skulle behövas. Att ge större besöksersättning torde dock snarare styra mot fler enkla snabba besök, inte mot en bättre vård för äldre multisjuka eller personer med komplicerade rehabiliteringsbehov.

  Annika Larsson, Specialist i allmänmedicin, KågeMoröbacke HC

  Jäv:

 • Kan inte annat än att instämma...

  2013-12-04 20:39 | Tror de flesta kollegor instämmer i vad som skrivs i artikeln. Läkarnas administrativa börda måste minska genom utökade resurser för sekreterare. Vi måste kompetensväxla en del av våra enklare arbetsuppgifter till sjuksköterskor. Sjukvårdspersonal måste involveras i framtagande av datasystem i sjukvården och inte tvingas att arbeta i användarovänliga system konstruerade av tekniker och administratörer.

  Ersättning efter prestation är kanske inte den bästa vägen att gå då det inte fungerar inom de flesta sjukhusspecialiteter. Det kan dessutom resultera i enkla och onödiga besök då det blir ett sätt att hantera många patienter snabbt. Däremot tycker jag att lönesättningen ska vara mer baserad på vad den enskilde läkaren faktiskt tillför kliniken.

  Maria Ekholm, Specialistläkare, Onkologkliniken, Jönköping

  Jäv:

 • Förslagen motverkar sig själva

  2013-12-04 23:38 | Oddsen är inte särskilt höga för att dessa förslag, när de processats i landstingens administrativa apparater, enbart blir till ännu en ny administrativ uppgift för oss där vi skall visa hur vi ”prioriterat mellan administrativa krav”, hur vi ”utvecklat arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper” och hur vi ”optimerat bemanningen utifrån patienternas behov”.

  Även om tanken skulle vara god så är jag rädd att förslagen kommer att motverka sig själva - som vanligt - därför att utgångspunkten är fel. I det inverterade orkesterdiket (det där 20 dirigenter anger hur den ende instrumentinnehavaren skall spela) löser man inte situationen genom att ännu en dirigent (Myndigheten för vårdanalys) anger takterna för effektivare spelande.

  Thomas Bengmark, allmänläkare, ST-läkare , Stenblommans Vårdcentral

  Jäv:

 • Väl använd tid?

  2013-12-07 11:04 | På vårt sjukhus har vi fått nya blanka journaler på två år. Och riskerar att få ett tredje snart om Praktikertjänst tar över. Alltså nya sammanfattningar och nya medicinlistor nästan hela tiden. Man gör om samma arbete som man själv gjort tidigare. Att hoppa mellan journalerna, samla och sammanställa data och skriva om i princip samma medicinlista som man själv gjorde för 1-2 år sen tar förstås tid. Räkna med 10-20 min per patient av dyrbar mottagningstid. Alternativet, vilket de flesta väljer av tidsskäl, lathet eller allmän frustration eller resignation är den lätta vägen ut, dvs att slarva med tillbakablick i gamla journaler och inte skriva in några mediciner alls, förutom de som till slut hamnar i listan när recept utfärdas. Tror ni att de som beslutar är medvetna om detta, eller hur vi arbetar över huvud taget, eller vill höra talas om gjorda misstag, eller ännu värre, bryr sig det minsta? Eller att man kan kommunicera med de som bestämmer för att förhindra att det händer eventuellt en tredje gång inom kort? Nej just det, inte en chans. Låter detta klokt? Vi är många som inte vill gå igenom detta en gång till.


  Michael Maspers , Kardiolog och internmedinare, Capio Simrishamns Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons