Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CMMI Lakartidningen.se 2013-12-04

Rapport från Myndigheten för vårdanalys:Så ska läkarna få mer tid för patienterna

Svenska läkare hamnar i botten av OECD-länderna när det gäller antal patientbesök. Mer tid för patienterna skulle enligt en utredning från Myndigheten för vårdanalys bland annat kunna frigöras genom bättre IT-stöd. 

Marie Ström

I Sverige finns relativt många läkare per invånare, men de hinner inte träffa särskilt många patienter. Jämfört med de andra 34 OECD-länderna hamnar svenska läkare i botten, med i snitt 900 patientbesök per år (se tidigare artikel i Läkartidningen.)

Men det går att använda läkarnas tid mer effektivt enligt Vårdanalys, som i sin nya rapport »Ur led är tiden« identifierar fyra utvecklingsområden: 

 • Prioritera mellan administrativa krav. Det behövs en prioritering där värdet av vissa administrativa krav utreds och förtydligas. Läkare ägnar en stor del av tiden till administrativa uppgifter. Det handlar både om patientrelaterad administration och om krav på mätning, redovisning och uppföljning. En del är viktiga, men en del akn enligt Vårdanalys ifrågasättas.
 • Förbättra IT-stöden. Förbättrade IT-stöd kan frigöra tid för läkare och annan personal. Läkare arbetar i dag i IT-system som inte upplevs användarvänliga och stödjande i arbetet i tillräcklig utsträckning. Läkare hanterar också många olika IT-system, som inte alltid är kompatibla med varandra.  
 • Utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Läkare skulle kunna ägna mer tid till patienter, och till mer avancerat patientarbete, om andra yrkesgrupper övertog arbetsuppgifter som inte kräver läkarkompetens. Det handlar om vissa administrativa uppgifter och viss vård och behandling som läkare utför som skulle kunna överlåtas till annan personal.
 • Optimera bemanningen utifrån patienternas behov. Genom att i högre grad anpassa bemanningen efter patientströmmarna kan läkares tid användas mer effektivt. I dag planeras inte alltid läkares arbetstider utifrån en analys av patienternas behov, och möjligheterna till en effektiv bemanning inom nuvarande regler och avtal tillvaratas inte alltid. 

»Vad gör doktorn på jobbet?« är namnet på ett symposium som Myndigheten för vårdanalys håller apropå rapporten på Medicinska riksstämman den 6 december.

Kommentarer (10)

 • NPM

  2013-12-04 12:41 | Svaret på vårdens problem stavas NPM, dvs, det styrsystem som infördes i början på 1990-talet och som effektivt har raserat vården och tvingar läkare att använda alltmer tid åt administrativa sysslor i stället för att träffa patienter.

  Byt ut systemet mot ett där patienten åter kommer i första rummet och betraktas som en medmänniska i behov av vård och inte som en själlös vara som ska produceras som vid löpande band.

  Ta bort det inhumana ekonomiska värderandet där empati med patienten nedvärderas.

  Zarembas bok »Patientens pris« borde bli kurslitteratur i läkarutbildningen.

  Sveriges läkarförbund borde snarast formulera ett förslag hur man kan restaurera vården i Sverige!

  Johan Sällström, leg läkare, pensionär

  Jäv:

 • Prestationsersättning bör införas

  2013-12-04 13:05 | Före 1970 när den sk sjukronorsreformen infördes arbetade läkare mot prestationsersättning. Och då var det en annan fart på våra mottagningar. Det som enligt min mening bör återinföras är en prestationsersättning. Statistik från 1980-talet visar att antalet behandlade patienter per dag ökade från ungefär 10 till ungefär 20 när en allmänläkare blev privatpraktiker enligt den nationella taxan. För dem som från politisk synpunkt inte kan instämma i detta bör påpekas att i det forna Sovjetunionen arbetade många läkare mot prestationsersättning, detta även under Lenin och Stalins tid.

  Leif Bergdahl, docent, Medgoldkliniken, Juoksengi

  Jäv:

 • Så deprimerande

  2013-12-04 15:47 | Ja, det här har vi vetat i väldigt många år, men utvecklingen har, tyvärr, gått åt precis andra hållet. För 25 år sedan behövde jag inte städa mitt rum, leta efter förbrukningsmaterial, boka patienter för årskontroller etc. Nu har jag slutat med lilla kirurgin - litar inte på att tiden ska räcka när där inte finns personal till hands.

  Ingereva Bergdahl, specialistläkare, Nynäshamn

  Jäv:

 • Roligt på jobbet!

  2013-12-04 16:03 | När hjärnan har roligt, har doktorn roligt på jobbet. Mer utredningstid, tid att läsa på, tid med patient. IT-tid kan också vara rolig tid ... En doktor som har roligt är attans så mycket mer effektiv!

  Anna Karlbom, överläkare, Smärt-och rehabcentrum US Linköping

  Jäv:

 • Uppskatta tillgänglighet!

  2013-12-04 16:15 | Myndigheten för Vårdanalys glömde att identifiera ett femte utvecklingsområde: Ta bort taket för antalet besök på nationella taxan!

  Det kan inte vara vettigt att jag ägnar tid åt att ha koll på hur många besök som arvoderas med 100 procent på höstkanten. Likt förbaskat slog jag i taket i fredags kl 11.15! Det är inte stimulerande att jobba för 50 procent resten av året.

  Tillgänglighet är ett honnörsord i sjukvården. Jag sparar naturligtvis besöken till ”mina” patienter, men har aldrig haft så många nybesök som i år. Tyvärr har jag varit tvungen att säga nej till många, och det känns inte bra då det finns tid över. Absurt att jag försöker göra mig otillgänglig! Jag har sagt tidigare att jag jobbar gärna ideellt för Läkare utan gränser men banne mig inte för Stockholms läns landsting!

  Självklart gör vi alla prioriteringar i vardagen. Får jag inte lön för mödan finns det faktiskt annat att göra. Efter 25 år som privatist har jag faktiskt uppövat en hygglig färdighet och har bra snurr på min mottagning. Är det inte värt att ta vara på det? Ser inte jag patienten måste, förhoppningsvis, en kollega göra det. Kostnaden kommer vi aldrig undan.

  Tillgängligheten i primärvården diskuteras ständigt, och den är oerhört viktig. Vi kan inte ha primärvårdspatienter på sjukhusens akutmottagningar, dels för dem själva, dels rent samhällsekonomiskt. Det är lika vansinnigt att sjukhuset har opererat upp sin budget i oktober/november och inväntar friska pengar i januari. Igen, kommer vi undan kostnaden? Nej, och risken är mycket stor att den totalt ökat.

  Läkare är inte stöpta i samma form. Det finns kollegor som säkert aldrig är i närheten av taket och förmodligen även sjukhus som inte opererar upp sin budget. Men varför inte ta vara på dessa olikheter? Sjukdomar låter sig tyvärr inte styras av en budget. Influensan kommer varje år! Depressionen smyger i vassen och slår till på höstkanten! Jag är inte, kanske tyvärr, en Dr Nightingale även om min fru tycker att jag bor på jobbet. Jag vill inte ha någon bonus för uträttat arbete, bara 100 procent ersättning. Förresten, jag skulle uppskatta om landstinget bjöd på prinsesstårta och kaffe då jag slår i taket! Lite uppskattning i stället för en 50-procentig nedsättning av arvodet per besök!

  Göran Thingwall, privatläkare, Doktorn Direkt

  Jäv:

 • Direkt patientarbete behöver alltid prioriteras.

  2013-12-04 16:34 | Avbyråkratisera läkarnas arbete. Dock behövs nödvändig dokumentation och vidarekoppling utan att drunkna i ditt och datt. Ge erforderlig adminstrativ hjälp och upprioritera det direkta patientarbetet.

  Benny Fhager, överläkare, Neuropsykiatri SU/Mölndal

  Jäv:

 • Rätt använd kompetens ger kanske färre besök?

  2013-12-04 18:59 | En anledning att man i andra länder, åtminstone i primärvården, har fler läkarbesök kan vara att läkarna där har besök för sådant som i den svenska primärvården oftast görs per telefon eller mailkontakt (receptförnyelser) eller av undersköterska/distriktssköterska eller patienten själv (blodtryckskontroller). Det är snabba, lätta besök. När vi i Sverige jobbar allt mer via andra personalkategorier blir det mera indirekta patientkontakter och färre läkarbesök, och besöken blir längre och mera krävande. Så fler besök behöver kanske inte alltid innebära en bättre vård för patienten! Men ett bekymmer är det att vi inte alltid har tid för de läkarbesök som verkligen skulle behövas. Att ge större besöksersättning torde dock snarare styra mot fler enkla snabba besök, inte mot en bättre vård för äldre multisjuka eller personer med komplicerade rehabiliteringsbehov.

  Annika Larsson, Specialist i allmänmedicin, KågeMoröbacke HC

  Jäv:

 • Kan inte annat än att instämma...

  2013-12-04 20:39 | Tror de flesta kollegor instämmer i vad som skrivs i artikeln. Läkarnas administrativa börda måste minska genom utökade resurser för sekreterare. Vi måste kompetensväxla en del av våra enklare arbetsuppgifter till sjuksköterskor. Sjukvårdspersonal måste involveras i framtagande av datasystem i sjukvården och inte tvingas att arbeta i användarovänliga system konstruerade av tekniker och administratörer.

  Ersättning efter prestation är kanske inte den bästa vägen att gå då det inte fungerar inom de flesta sjukhusspecialiteter. Det kan dessutom resultera i enkla och onödiga besök då det blir ett sätt att hantera många patienter snabbt. Däremot tycker jag att lönesättningen ska vara mer baserad på vad den enskilde läkaren faktiskt tillför kliniken.

  Maria Ekholm, Specialistläkare, Onkologkliniken, Jönköping

  Jäv:

 • Förslagen motverkar sig själva

  2013-12-04 23:38 | Oddsen är inte särskilt höga för att dessa förslag, när de processats i landstingens administrativa apparater, enbart blir till ännu en ny administrativ uppgift för oss där vi skall visa hur vi ”prioriterat mellan administrativa krav”, hur vi ”utvecklat arbetsfördelningen mellan yrkesgrupper” och hur vi ”optimerat bemanningen utifrån patienternas behov”.

  Även om tanken skulle vara god så är jag rädd att förslagen kommer att motverka sig själva - som vanligt - därför att utgångspunkten är fel. I det inverterade orkesterdiket (det där 20 dirigenter anger hur den ende instrumentinnehavaren skall spela) löser man inte situationen genom att ännu en dirigent (Myndigheten för vårdanalys) anger takterna för effektivare spelande.

  Thomas Bengmark, allmänläkare, ST-läkare , Stenblommans Vårdcentral

  Jäv:

 • Väl använd tid?

  2013-12-07 11:04 | På vårt sjukhus har vi fått nya blanka journaler på två år. Och riskerar att få ett tredje snart om Praktikertjänst tar över. Alltså nya sammanfattningar och nya medicinlistor nästan hela tiden. Man gör om samma arbete som man själv gjort tidigare. Att hoppa mellan journalerna, samla och sammanställa data och skriva om i princip samma medicinlista som man själv gjorde för 1-2 år sen tar förstås tid. Räkna med 10-20 min per patient av dyrbar mottagningstid. Alternativet, vilket de flesta väljer av tidsskäl, lathet eller allmän frustration eller resignation är den lätta vägen ut, dvs att slarva med tillbakablick i gamla journaler och inte skriva in några mediciner alls, förutom de som till slut hamnar i listan när recept utfärdas. Tror ni att de som beslutar är medvetna om detta, eller hur vi arbetar över huvud taget, eller vill höra talas om gjorda misstag, eller ännu värre, bryr sig det minsta? Eller att man kan kommunicera med de som bestämmer för att förhindra att det händer eventuellt en tredje gång inom kort? Nej just det, inte en chans. Låter detta klokt? Vi är många som inte vill gå igenom detta en gång till.


  Michael Maspers , Kardiolog och internmedinare, Capio Simrishamns Sjukhus

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. () 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. () 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. () 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. () 20 MAJ 2016

bild

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Åtalas för sexuella övergrepp och grovt barnpornografibrott

Nyheter | I dag väcktes åtal vid Falu tingsrätt mot den skolläkare som suttit häktad misstänkt för sexuella övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Brotten har enligt åtalet i de flesta fall ägt rum på skolor och vårdcentraler. () 19 MAJ 2016

Etikuttalande: Diskutera inte enskilda patienter i sociala medier

Nyheter | Läkare bör inte diskutera enskilda patienter i sociala medier över huvud taget, det säger Läkaresällskapet och Läkarförbundet i ett gemensamt uttalande. (2 kommentarer) 19 MAJ 2016

Fräls oss från sjukskrivningar

Debatt | När nu diskussioner förs om hanteringen av arbetsoförmåga bör man utvärdera hur läkarna kan befrias från uppdraget att sjukskriva, skriver Åke Åkesson. (11 kommentarer) 19 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons