Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CPPW Läkartidningen 03-04/2014
Lakartidningen.se 2014-01-13

Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt

Kan en läkare hjälpa en skidåkare som brutit benet under ett lopp eller en plåstra om scout på sin fritid utan att riskera sanktioner? Enligt Socialdepartementet finns bara en lösning för att möjliggöra frivilligarbete – att ändra lagen.

Marie Ström

2012 kom Socialstyrelsen med en promemoria om vad som gäller för legitimerad personal vid frivilliga insatser (LT nr 26/2012 och LT nr 23–24/2013). Enligt myndighetens tolkning av lagen ska de räknas som yrkesutövande även vid ideellt arbete. Föreningarna som läkarna arbetar för har ett vårdgivaran­svar och måste se till att journaler förs, att tillsyn bedrivs – ja, i princip uppfylla samma villkor som ett sjukhus eller en vårdcentral.

Anna Elmerfeldt Wallinder, specialist i allmänmedicin, har varit engagerad i scouterna sedan barnsben och ledningsansvarig läkare på stora scoutläger som världsscoutjamboreen 2011. Hon ser en risk att föreningar tvingas avråda legitimerad vårdpersonal från att hjälpa till om inget görs.

– Föreskrifterna är egentligen ganska tydliga. Det ska finnas ett tydligt vårdgivar­ansvar och man är alltid skyldig att skriva journal för allt man gör, säger hon och fortsätter:

– Men tittar man på vad det innebär är det helt absurt. Står jag som förälder och tittar på en fotbollsträning eller hänger med mina scouter ut på hajk så kan jag inte sätta på ett plåster eller bedöma en stukad fot. Men om grannen, som inte har medicinsk utbildning, gör det så går det bra.

Hur borde det fungera?

– Jag tycker att man borde ha någon form av förenklat vårdgivaransvar. Man borde definiera vad första hjälpen egentligen innebär – för den få vi alltid ge – och utvidga begreppet. Är man ute på en hajk och något händer kan det räknas in, tycker jag. Man kan till exempel dra gränsen vid att ge läkemedel.

Enligt Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, har Socialstyrelsens promemoria skapat en tveksamhet till frivilligarbete. 

– Om du är legitimerad läkare och tar hand om någon som skadats i sin idrottsutövning eller på ett scoutläger så riskerar du att få en sanktion emot dig om inte kraven på vårdgivare är uppfyllda. Det är en otrygghet som inte är bra.

Han tycker att Socialstyrelsens tolkning är för strikt.

– Vi tycker inte att man kan jämställa den här typen av situationer med ordinarie sjukvård. Det här är en form av första hjälpen-insatser, som visserligen sker med viss beredskap. Därför bör man inte ha samma krav varken på vårdgivaren eller på vårdgivarens skyldigheter.

Nyligen träffade Thomas Flodin representanter från Socialdepartementet och Socialstyrelsen tillsammans med Vårdförbundet, Röda Korset, Scouterna och Riksidrottsförbundet. Han beskriver mötet som en besvikelse.

– Vi hade förhoppningar om att få någon form av mer aktiv respons på våra synpunkter.

På Socialdepartementet håller man med om att legitimerade yrkesutövare ska kunna arbeta ideellt.

– Det är fantastiskt viktigt att man vill bidra till ungdomsrörelser och olika idrottssatsningar på sin fritid, säger kansliråd Petra Zetterberg Ferngren.

Men hon ser bara en lösning för att möjliggöra det: att ändra lagen.

 – Socialstyrelsen har slagit fast hur rättsläget bör tolkas och det är det vi har att utgå ifrån. Inom ramen för befintlig lagstiftning kan man inte göra så mycket.

Just nu skissar departementet på ett uppdrag till Socialstyrelsen om att utreda vilka lagändringar som behövs. Uppdraget ska överlämnas senare i vinter. Men det lär dröja minst ett år – troligen två år – innan lagändringarna är i hamn. 

– Vi arbetar aktivt med frågan men det är naturligtvis något som tar lite tid. Vi kan inte strunta i vad lagen säger eller hafsa iväg en lagändring utan att den är hållbar och korrekt, säger Petra Zetterberg Ferngren.

Hur ska legitimerad personal som vill arbeta ideellt göra till dess?

– Det kan inte Socialdepartementet säga. Man får agera som man själv tycker är lämpligast utifrån den promemoria som Socialstyrelsen har tagit fram.

Kommentarer (11)

 • Juridiken är fyrkantig och världen är rund

  2014-01-13 20:56 | Det är förstås helt absurt att man drar ut lagstiftningen till orimliga konsekvenser. Yrkesetiken kräver att man hjälper till när det behövs och med de resurser som då finns.
  Skulle någon sedan föra talan mot den som agerat så tar jag för givet att Läkarförbundet hjälper till och att man därifrån också omgående agerar för att den lagändring som krävs också kommer till stånd.
  Finns det någon som tycker att det är rätt och bra att vi inte skall hjälpa till när det behövs?
  Lagar och regler är bra, men bara till en viss gräns. Nu är det allt oftare så att vårdens personal agerar för att inte göra fel i stället för att agera för att göra rätt. Dvs man är mera rädd om sitt eget skinn än patientens. Det är en allvarlig sjuka som kostar miljarder och ger en ineffektiv sjukvård.
  Artikeln ger ytterligare belägg för att den byråkratiska/juridiska klåfingrigheten går för långt.

  Bengt Hjelmqvist, distriktsläkare, Astrakanen VC Nybro

  Jäv: Kommer att drabbas nästa gång jag gör nåt

 • Avtal om frivilliginsats

  2014-01-13 21:47 | Eftersom vi har haft många internationella skidskyttetävlingar här i Östersund i några år så har vi ett avtal med landstinget som gör att vi formellt ingår i landstingets sjukvård men på frivillig basis. Journalanteckningar på papper förvaras på känd plats. Det kom till med hjälp av en vänlig jurist på Socialstyrelsen, som kommer från Jämtland, och har finslipats av vår landstingsjurist. De som vill ha del av avtalet kan maila till mig (mats.e.nilsson@jll.se).

  Mats E Nilsson , f d överläkare, öronkliniken, Östersund

  Jäv:

 • Hur är det med tilliten?

  2014-01-14 09:31 | Bra att frågan tages upp! Det får absurda konsekvenser om någon skulle vilja dra dagens regler till sin spets. Tyvärr ytterligare en signal om att man från samhällets sida inte vill känna tillit till oss som professionella utövare utan allt ska administrativt styras och dokumenteras.

  Katarina von Bothmer Östling, överläkare, Halmstad

  Jäv:

 • Underlätta för berörda genom att arbeta igenom och fram tips,råd och regler

  2014-01-14 12:48 | Viktigt att de som gör insatser kan känna att de gör tillräckligt rätt. Journaler finns ju för den enskildes säkerhet. Att kunna gå tillbaka och se vad som gjorts. Viktigt att underlätta så att viljan att hjälpa till vid fritidsevenemang stimuleras. Vill vill ju känna oss trygga när vi utövar scouting eller orientering m m.
  De som hjälper ska känna sig trygga i sin roll att de får göra det de gör utan att tveka om att det eventuellt strider mot det som är rätt och riktigt.

  Liselotte Larsson, leg arbetsterapeut, Töreboda kommunrehab

  Jäv:

 • Läkare utanför arbetsplatsen

  2014-01-14 14:46 | Innebär detta att man ska avstå även från livräddande insatser utanför sitt ordinarie arbete? De hjärtstartare som sätts upp på allt fler allmänna platser, ska de användas enbart av lekmän?

  Och HLR (hjärt-lungräddning) – ska bara amatörer tillåtas i sådana sammanhang? Eller om någon sätter i halsen på barnkalaset?

  Eller gäller särskilda regler när liv står på spel?

  Var går i så fall gränsen?

  Lars Bohman, dr, pensionär

  Jäv:

 • Reglerna kan kringås, men är det bra?

  2014-01-14 16:05 | Jag har sedan AT-tiden varit sjukvårdsansvarig då och då på min lokala ridklubb, då regelverket för vissa hästtävlingar kräver att det finns sjukvårdsansvarig med viss utbildning på plats.
  Nu sedan drygt ett år vågar jag inte längre, då en ideell klubb förstås inte kan uppfylla kraven som vårdgivare. I stället är det någon icke-sjukvårdskunnig som gått en kurs eller två som är ansvarig (det finns dock någon modigare äldre kollega och någon sjuksköterska som ännu ställer upp). Hur bra är det? Är dokumentationskravet viktigare än patienten?

  Åsa Bratt, nybliven specialist, Kalmar

  Jäv:

 • Lag att hjälpa i andra länder!

  2014-01-14 17:51 | I andra länder är det lag att hjälpa, se http://en.wikipedia.org/wiki/Duty_to_rescue. Dags att justera svensk återvändsgränd!

  Johan Järte, leg läkare, Stockholm

  Jäv:

 • Riskerar jag legitimationen?

  2014-01-14 18:39 | Jag arbetar ibland ideellt som polisvolontär och har fått grundläggande utbildning i bl a hjärt–lungräddning. Vågar jag använda resurserna jag har som legitimerad specialistsjuksköterska eller ska jag iskallt lämna sjukvården "på fältet" till mina icke vårdutbildade kollegor? Allt för att inte riskera min yrkeslegitimation, även om det innebär att ett olycksoffer inte får ett adekvat omhändertagande, på grund av min passivitet.

  Leslie Raie, leg sjuksköterska, -

  Jäv:

 • Vård av sjukt barn

  2014-01-15 09:42 | Vid närmare eftertanke ser jag att lagen dessbättre inte förbjuder "första hjälpen", alltså oförutsedda akutinsatser.

  Någon har undrat om sjuksköterskor och läkare kan ge sina egna (andras?) barn en Alvedon vid förkylning utan att riskera sanktioner. All vård ska ju dokumenteras, kvalitetssäkras, underställas lagen om jämställdhet osv, något som torde vara omöjligt i samband med vård utanför tjänsten.

  Är detta en lag som gagnar väljarna? Bör Riksdagen stifta lagar som uppenbarligen strider både mot medborgarnas uppfattning och deras bästa intresse?

  Byråkratiseringen börjar få orwellianska dimensioner.

  Lars Bohman, dr, pensionerad

  Jäv:

 • Byråkratin får inte döda våra medmänniskor

  2014-01-17 19:35 | Petra Zetterberg Ferngren och Socialdepartementet/Socialstyrelsen har hamnat helt snett.
  Med litet eftertanke borde man ta sitt förnuft till fånga.
  Förutom tidigare exempel kan jag nämna
  1. Jag har arbetat i Norrland, Dalarna och Norge. Vid ett antal tillfällen har jag varit ena doktorn i backen eller spåret. I Norrbotten lärde jag mig på 70-talet att bära med mig smärtstillande (narkotiska) preparat för injektion i bröstfickan. Jag fick ofta användning för medicinen. En svårt smärtpåverkad, nedkyld människa klarar inte transport i öppen dressin från Björkliden till Kiruna – vad än byråkrater-jurister säger. Om jag gör det igen och smiter från mitt ”kall”, blir jag åtalad då? Petra, skall jag hoppa över att behandla dig? Eller du såt väl inte på i backarna?
  2. Många gånger har SAS och andra flygbolag ropat på läkare, inte bara på flyget utan ofta också på terminalen. Jag och andra springer förstås. Ofta kommer det 6-7 st läkare och sjuksköterskor, vare sig det är på flyget eller terminalen så tar inte bolagen sitt ansvar. De informerar inte när någon som finns nära informerar om att hen åtar sig uppgiften, de tar inte om hand den som missar sitt flyg (jag blev akterseglad flera gånger). Och sista gången jag fick ett tack (chokladask) var när en amerikanska som brutit foten inne i NY, klev på SAS till Skandinavien och när vi lyft kallade på doktor. Sist var det Thomas Cook som inte med ett ord tackade de 8 som kom rusande på semesterflyget.
  Hur skall man kunna ordna sjukvårdsansvar när bolagen inte ens har tillräcklig utrustning ombord?
  Snälla departementet, vakna snabbt och belys alla aspekter av problemet och ändra lagarna snarast. Alternativet är att ge en rimlig officiell tolkning av vad som är tillåtet.

  Sten Dreborg, Prof, UAS

  Jäv:

 • Petra Zetterberg Ferngren och Socialdepartementet/Socialstyrelsen har ni ett konstruktivt förslag?.

  2014-01-17 19:47 | Kom på en annan situation t.ex. ridsporten, och andra tävlingsgrenar
  Räcker det att t.ex. Riksidrottsförbundet söker kontakt med SKL och utformar ett standardavtal som sedan delföreningarna kan använda när man arrangerar lokala tävlingar?
  Jag sysslar också med hästar, vi har fött upp hästar och är ofta på utställningar och tävlingar, jag har barnbarn som tävlar. De små arrangemangen har inte någon läkare/sköterska kontrakterad, medan ATG bukar ha det. Är det meningen att jag ska avstå att gå på vårens hingstpremieringar t.ex. för att inte komma i konflikten: Behandla/hjälpa eller smita?

  Sten Dreborg, Prof, UAS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons