Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRD9 Läkartidningen 5/2014
Lakartidningen.se 2014-01-23

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

Michael Lövtrup

Enligt regeringen och SKL finns det uppgifter från flera håll om att missbruket av narkotikaklassade läkemedel ökar i omfattning.

Manipulerade pappersrecept och recept som skrivs på stulna receptblock anses vara en viktig del i den problematiken. Därför har man i den nya handlingsplanen för den nationella läkemedelsstrategin beslutat att ge Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det går att avskaffa pappersrecepten för särskilda läkemedel, där de narkotikaklassade preparaten ingår.

De allra flesta recept skrivs redan idag ut som e-recept, och för de läkare som inte har tillgång till en läkemedelsmodul i journalsystemet skulle receptblock på nätet kunna vara ett alternativ.

Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik och ledamot i läkemedelsstrategins högnivågrupp, menar att slopade pappersrecept förutsätter att IT-systemen är säkrare än i dag.

– Man får inte ta bort pappersrecepten innan man har ett fullvärdigt alternativ. Idag ligger ju IT-systemen nere av och till och då har vi pappersrecepten som en ventil så att vi ändå kan sköta vården, säger Karin Båtelsson.

Hon menar också att man skulle kunna pröva andra vägar, som att göra blanketterna säkrare.

– Det är ett relativt fåtal som förfalskar och de kan inte få förstöra vården för alla övriga patienter och läkare.

En annan nyhet i strategin är att den nya Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att se hur befintliga antibiotika kan användas mer optimalt. Det kan handla om att korta ned behandlingstiden för vissa diagnoser, om att ta tillvara ny kunskap om möjligheten till kombinationsbehandlingar och om att finna nya indikationer för gamla preparat.

Man har också beslutat att uppdra åt Läkemedelsverket att i samråd med TLV och SKL studera möjligheten till stegvist godkännande av nya läkemedel, vilket innebär att man relativt tidigt, utifrån begränsade data, kan godkänna ett läkemedel för en viss patientpopulation med större medicinska behov. De data som genereras kan i sin tur ge underlag för en utvidgning av indikationen.

Kopplat till ett nationellt system för ordnat införande av nya läkemedel bedöms stegvist godkännande kunna medföra att läkemedel snabbare kommer de allvarligast sjuka patienterna till godo och att man snabbare får en bild av ett läkemedels värde i förhållande till alternativa behandlingar. 

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons