Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRWR Lakartidningen.se 2014-02-03

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. 
– Det här är en maning till uppror, säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström.

Marie Ström

Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tar nu öppet ställning mot de så kallade vita dokusåporna. I ett gemensamt uttalande råder de läkare och sjuksköterskor att vägra vara med i tv-serierna och uppmanar till protest i landsting där nya inspelningar pågår eller planeras. 

– Ställer vi inte upp så blir det inga tv-program. Vi tycker att man både som enskild och grupp av läkare eller sjuksköterskor ska ifrågasätta sitt landsting, säger Ingmar Engström.

Svenska läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen skriver att det finns allvarliga etiska problem med sjukhussåpor »vare sig verksamheten kan anses vara juridiskt möjlig eller ej«. De anser att serierna utgör ett oacceptabelt hot mot patienternas integritet.

Grundproblemet med tv-serierna är att vårdgivaren – landstinget – har skrivit ett avtal som överlåter rätten fullt ut till ett externt kommersiellt bolag, enligt Engström. Och att bolagen i sin tur inte skyddar patienternas integritet.

– Kommer man in som svårt sjuk är man oftast inte i stånd att fatta ett övertänkt beslut om man vill vara med eller vilka konsekvenser det får. Informationen som patienterna har fått har varit bristfällig, och man har inte heller kunnat ångra sig efteråt.

Han tycker att samma regler borde gälla som när patienter deltar i forskning eller inspelningar som används för att visa studenterna på läkarutbildningen.
– Då har man alltid rätt att ångra sig och får besked om vem som ska titta på det och var materialet förvaras.

Vita dokusåpor är inget nytt fenomen. Första säsongen av »Sjukhuset» spelades exempelvis in redan 2007. Varför har ni inte tagit ställning i frågan tidigare?

– Uppsala-fallet har satt fokus på frågan. Vi har fått uppmaningar från medlemmar som undrat var vi står. Vi borde ha agerat tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger Ingemar Engström, som erkänner att varken han eller någon annan i etikdelegationen hade sett någon av de så kallade vita dokusåporna innan domen föll i det omtalade fallet från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där första säsongen av tv-serien »Sjukhuset« spelades in (LT 2014-01-28 och LT 49/50 2014).

– Vi har tittat på en stor del av serierna nu, säger Ingemar Engström som poängterar att Svenska läkaresällskapet tycker att det är viktigt att skilja de kommersiella sjukhusserierna från andra tv-produktioner.

– Seriösa dokumentärer som vill skildra någon ny metod eller behandlingsform gagnar både sjukvården och allmänheten och där måste det finnas en öppenhet. 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har tidigare uttalat sig om sjukhusserierna (se slf.se) men har uttryckt sig mer försiktigt än Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapet. Enligt förbundet har patienterna rätt till »integritet, sekretess och autonomi« men säger samtidigt att det finns » ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media«. Etik- och ansvarsrådets ordförande Thomas Flodin flaggar dock för att även Läkarförbundet inom kort kommer att göra ett nytt, betydligt skarpare uttalande.

– Vi har bestämt oss för att ägna en stor del av våren åt denna fråga. Det är inte rimligt att utsätta patienter som är i en svår och sårbar situation för den här typen av ställningstaganden, säger Thomas Flodin.

Kommentarer (9)

 • Utmärkt!

  2014-02-03 18:49 | Vissa saker borde man ha gjort redan i går, men bättre sent än aldrig.

  Gunnar Tiger, docent, Umeå universitet

  Jäv:

 • På tiden

  2014-02-03 20:54 | Som sägs, bättre sent än aldrig. Det är inte rätt mot vare sig patient eller personal att filma i en stressad situation utan att de har »vetorätt«.

  Ulrika Lidén, ögonläkare, Mälarsjukhuset

  Jäv:

 • Bra rutet!

  2014-02-04 07:34 | Äntligen en adekvat reaktion från inflytelserikt håll på detta ofog i modern »saluföring av sjukvården«.

  Jan Fagius, överläkare, neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; »deltagarvägrare« redan från starten,

  Jäv: Tja, jag är ju anställd på Akademiska.

 • Till slut!

  2014-02-04 10:31 | Så vi har väntat! Men äntligen har nu våra företrädare för etik i sjukvården uttalat sig mot denna dikeskörning i integritet. Förhoppningsvis kan vi som arbetar i sjukvården nu återvända till den etiska kompass som en gång fanns och arbeta för att förtroendet för oss återuppbyggs och för alltid lämna underhållningsbranschen därhän.

  Bernice Wiberg, överläkare, MD, geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Tack!

  2014-02-04 18:54 | Skönt att man kan lita på sin magkänsla.

  Catrin Furuhjelm, barnläkare, med dr, Barnklinken, Linköping

  Jäv:

 • Vita dokusåpor

  2014-02-04 20:48 | Oerhört bra att både Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen gör gemensam sak mot dessa, i många fall mot både patienter och filmad sjukvårdspersonal, kränkande och störande TV-inspelningar. Läkarförbundet bör med det snaraste ansluta sig.

  Thomas Ranch, överläkare, med dr, NU-sjukvården

  Jäv:

 • Ett självklart etiskt ställningstagande i marknadens tid

  2014-02-04 22:53 | Så skönt att våra föreningar enades om ett försvar för högre värden än pengarnas.

  Lars Englund, allmänläkare, chefsläkare, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv:

 • Generande sent!

  2014-02-05 00:02 | Sent ska syndaren vakna! Var och en torde väl mot bakgrund av läkarreglerna inse att vi aldrig ska medverka eller låta våra patienter medverka i dessa sammanhang!

  Bengt H Sjölund, professor, Syddansk Universitet

  Jäv:

 • Dags för självrannsakan

  2014-02-16 13:47 | Typen av program har ju förekommit i ca 20 år och mängder av läkare och sköterskor har fullt medvetet brutit mot tystnadsplikten i rent egenintresse – antingen för att få synas i rutan, eller för att smörja chefer och sjukhusledning – och troligen räknat med att de senare skulle få "ta smällen" om det skulle bli kritik, medan de senare lika medvetet tänkt det omvända, att personalen i främsta ledet skulle "åka dit" om lagförande skulle äga rum.

  Från alla håll har man ett tungt ansvar att axla för att inte bara patienternas förtrtoende missbrukats utan att de blivit direkt utnyttjade och ibland systematiskt bedragna för korrupta syften.

  En väsentlig orsak till att det kunnat ske är nog att initiativen kommit från högsta ledning hos sjukhus och landsting och däri bland särskilt drivande enskilda individer. Det verkar sällan vara politiska beslut som legat bakom, även om politiker aningslöst stött projekten.

  Göran Rahm, leg läk, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons