Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRWR Lakartidningen.se 2014-02-03

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. 
– Det här är en maning till uppror, säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström.

Marie Ström

Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tar nu öppet ställning mot de så kallade vita dokusåporna. I ett gemensamt uttalande råder de läkare och sjuksköterskor att vägra vara med i tv-serierna och uppmanar till protest i landsting där nya inspelningar pågår eller planeras. 

– Ställer vi inte upp så blir det inga tv-program. Vi tycker att man både som enskild och grupp av läkare eller sjuksköterskor ska ifrågasätta sitt landsting, säger Ingmar Engström.

Svenska läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen skriver att det finns allvarliga etiska problem med sjukhussåpor »vare sig verksamheten kan anses vara juridiskt möjlig eller ej«. De anser att serierna utgör ett oacceptabelt hot mot patienternas integritet.

Grundproblemet med tv-serierna är att vårdgivaren – landstinget – har skrivit ett avtal som överlåter rätten fullt ut till ett externt kommersiellt bolag, enligt Engström. Och att bolagen i sin tur inte skyddar patienternas integritet.

– Kommer man in som svårt sjuk är man oftast inte i stånd att fatta ett övertänkt beslut om man vill vara med eller vilka konsekvenser det får. Informationen som patienterna har fått har varit bristfällig, och man har inte heller kunnat ångra sig efteråt.

Han tycker att samma regler borde gälla som när patienter deltar i forskning eller inspelningar som används för att visa studenterna på läkarutbildningen.
– Då har man alltid rätt att ångra sig och får besked om vem som ska titta på det och var materialet förvaras.

Vita dokusåpor är inget nytt fenomen. Första säsongen av »Sjukhuset» spelades exempelvis in redan 2007. Varför har ni inte tagit ställning i frågan tidigare?

– Uppsala-fallet har satt fokus på frågan. Vi har fått uppmaningar från medlemmar som undrat var vi står. Vi borde ha agerat tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger Ingemar Engström, som erkänner att varken han eller någon annan i etikdelegationen hade sett någon av de så kallade vita dokusåporna innan domen föll i det omtalade fallet från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där första säsongen av tv-serien »Sjukhuset« spelades in (LT 2014-01-28 och LT 49/50 2014).

– Vi har tittat på en stor del av serierna nu, säger Ingemar Engström som poängterar att Svenska läkaresällskapet tycker att det är viktigt att skilja de kommersiella sjukhusserierna från andra tv-produktioner.

– Seriösa dokumentärer som vill skildra någon ny metod eller behandlingsform gagnar både sjukvården och allmänheten och där måste det finnas en öppenhet. 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har tidigare uttalat sig om sjukhusserierna (se slf.se) men har uttryckt sig mer försiktigt än Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapet. Enligt förbundet har patienterna rätt till »integritet, sekretess och autonomi« men säger samtidigt att det finns » ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media«. Etik- och ansvarsrådets ordförande Thomas Flodin flaggar dock för att även Läkarförbundet inom kort kommer att göra ett nytt, betydligt skarpare uttalande.

– Vi har bestämt oss för att ägna en stor del av våren åt denna fråga. Det är inte rimligt att utsätta patienter som är i en svår och sårbar situation för den här typen av ställningstaganden, säger Thomas Flodin.

Kommentarer (9)

 • Utmärkt!

  2014-02-03 18:49 | Vissa saker borde man ha gjort redan i går, men bättre sent än aldrig.

  Gunnar Tiger, docent, Umeå universitet

  Jäv:

 • På tiden

  2014-02-03 20:54 | Som sägs, bättre sent än aldrig. Det är inte rätt mot vare sig patient eller personal att filma i en stressad situation utan att de har »vetorätt«.

  Ulrika Lidén, ögonläkare, Mälarsjukhuset

  Jäv:

 • Bra rutet!

  2014-02-04 07:34 | Äntligen en adekvat reaktion från inflytelserikt håll på detta ofog i modern »saluföring av sjukvården«.

  Jan Fagius, överläkare, neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; »deltagarvägrare« redan från starten,

  Jäv: Tja, jag är ju anställd på Akademiska.

 • Till slut!

  2014-02-04 10:31 | Så vi har väntat! Men äntligen har nu våra företrädare för etik i sjukvården uttalat sig mot denna dikeskörning i integritet. Förhoppningsvis kan vi som arbetar i sjukvården nu återvända till den etiska kompass som en gång fanns och arbeta för att förtroendet för oss återuppbyggs och för alltid lämna underhållningsbranschen därhän.

  Bernice Wiberg, överläkare, MD, geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Tack!

  2014-02-04 18:54 | Skönt att man kan lita på sin magkänsla.

  Catrin Furuhjelm, barnläkare, med dr, Barnklinken, Linköping

  Jäv:

 • Vita dokusåpor

  2014-02-04 20:48 | Oerhört bra att både Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen gör gemensam sak mot dessa, i många fall mot både patienter och filmad sjukvårdspersonal, kränkande och störande TV-inspelningar. Läkarförbundet bör med det snaraste ansluta sig.

  Thomas Ranch, överläkare, med dr, NU-sjukvården

  Jäv:

 • Ett självklart etiskt ställningstagande i marknadens tid

  2014-02-04 22:53 | Så skönt att våra föreningar enades om ett försvar för högre värden än pengarnas.

  Lars Englund, allmänläkare, chefsläkare, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv:

 • Generande sent!

  2014-02-05 00:02 | Sent ska syndaren vakna! Var och en torde väl mot bakgrund av läkarreglerna inse att vi aldrig ska medverka eller låta våra patienter medverka i dessa sammanhang!

  Bengt H Sjölund, professor, Syddansk Universitet

  Jäv:

 • Dags för självrannsakan

  2014-02-16 13:47 | Typen av program har ju förekommit i ca 20 år och mängder av läkare och sköterskor har fullt medvetet brutit mot tystnadsplikten i rent egenintresse – antingen för att få synas i rutan, eller för att smörja chefer och sjukhusledning – och troligen räknat med att de senare skulle få "ta smällen" om det skulle bli kritik, medan de senare lika medvetet tänkt det omvända, att personalen i främsta ledet skulle "åka dit" om lagförande skulle äga rum.

  Från alla håll har man ett tungt ansvar att axla för att inte bara patienternas förtrtoende missbrukats utan att de blivit direkt utnyttjade och ibland systematiskt bedragna för korrupta syften.

  En väsentlig orsak till att det kunnat ske är nog att initiativen kommit från högsta ledning hos sjukhus och landsting och däri bland särskilt drivande enskilda individer. Det verkar sällan vara politiska beslut som legat bakom, även om politiker aningslöst stött projekten.

  Göran Rahm, leg läk, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö.  () 25 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (11 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (4 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons