Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRWR Lakartidningen.se 2014-02-03

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. 
– Det här är en maning till uppror, säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström.

Marie Ström

Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tar nu öppet ställning mot de så kallade vita dokusåporna. I ett gemensamt uttalande råder de läkare och sjuksköterskor att vägra vara med i tv-serierna och uppmanar till protest i landsting där nya inspelningar pågår eller planeras. 

– Ställer vi inte upp så blir det inga tv-program. Vi tycker att man både som enskild och grupp av läkare eller sjuksköterskor ska ifrågasätta sitt landsting, säger Ingmar Engström.

Svenska läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen skriver att det finns allvarliga etiska problem med sjukhussåpor »vare sig verksamheten kan anses vara juridiskt möjlig eller ej«. De anser att serierna utgör ett oacceptabelt hot mot patienternas integritet.

Grundproblemet med tv-serierna är att vårdgivaren – landstinget – har skrivit ett avtal som överlåter rätten fullt ut till ett externt kommersiellt bolag, enligt Engström. Och att bolagen i sin tur inte skyddar patienternas integritet.

– Kommer man in som svårt sjuk är man oftast inte i stånd att fatta ett övertänkt beslut om man vill vara med eller vilka konsekvenser det får. Informationen som patienterna har fått har varit bristfällig, och man har inte heller kunnat ångra sig efteråt.

Han tycker att samma regler borde gälla som när patienter deltar i forskning eller inspelningar som används för att visa studenterna på läkarutbildningen.
– Då har man alltid rätt att ångra sig och får besked om vem som ska titta på det och var materialet förvaras.

Vita dokusåpor är inget nytt fenomen. Första säsongen av »Sjukhuset» spelades exempelvis in redan 2007. Varför har ni inte tagit ställning i frågan tidigare?

– Uppsala-fallet har satt fokus på frågan. Vi har fått uppmaningar från medlemmar som undrat var vi står. Vi borde ha agerat tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger Ingemar Engström, som erkänner att varken han eller någon annan i etikdelegationen hade sett någon av de så kallade vita dokusåporna innan domen föll i det omtalade fallet från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där första säsongen av tv-serien »Sjukhuset« spelades in (LT 2014-01-28 och LT 49/50 2014).

– Vi har tittat på en stor del av serierna nu, säger Ingemar Engström som poängterar att Svenska läkaresällskapet tycker att det är viktigt att skilja de kommersiella sjukhusserierna från andra tv-produktioner.

– Seriösa dokumentärer som vill skildra någon ny metod eller behandlingsform gagnar både sjukvården och allmänheten och där måste det finnas en öppenhet. 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har tidigare uttalat sig om sjukhusserierna (se slf.se) men har uttryckt sig mer försiktigt än Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapet. Enligt förbundet har patienterna rätt till »integritet, sekretess och autonomi« men säger samtidigt att det finns » ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media«. Etik- och ansvarsrådets ordförande Thomas Flodin flaggar dock för att även Läkarförbundet inom kort kommer att göra ett nytt, betydligt skarpare uttalande.

– Vi har bestämt oss för att ägna en stor del av våren åt denna fråga. Det är inte rimligt att utsätta patienter som är i en svår och sårbar situation för den här typen av ställningstaganden, säger Thomas Flodin.

Kommentarer (9)

 • Utmärkt!

  2014-02-03 18:49 | Vissa saker borde man ha gjort redan i går, men bättre sent än aldrig.

  Gunnar Tiger, docent, Umeå universitet

  Jäv:

 • På tiden

  2014-02-03 20:54 | Som sägs, bättre sent än aldrig. Det är inte rätt mot vare sig patient eller personal att filma i en stressad situation utan att de har »vetorätt«.

  Ulrika Lidén, ögonläkare, Mälarsjukhuset

  Jäv:

 • Bra rutet!

  2014-02-04 07:34 | Äntligen en adekvat reaktion från inflytelserikt håll på detta ofog i modern »saluföring av sjukvården«.

  Jan Fagius, överläkare, neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; »deltagarvägrare« redan från starten,

  Jäv: Tja, jag är ju anställd på Akademiska.

 • Till slut!

  2014-02-04 10:31 | Så vi har väntat! Men äntligen har nu våra företrädare för etik i sjukvården uttalat sig mot denna dikeskörning i integritet. Förhoppningsvis kan vi som arbetar i sjukvården nu återvända till den etiska kompass som en gång fanns och arbeta för att förtroendet för oss återuppbyggs och för alltid lämna underhållningsbranschen därhän.

  Bernice Wiberg, överläkare, MD, geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Tack!

  2014-02-04 18:54 | Skönt att man kan lita på sin magkänsla.

  Catrin Furuhjelm, barnläkare, med dr, Barnklinken, Linköping

  Jäv:

 • Vita dokusåpor

  2014-02-04 20:48 | Oerhört bra att både Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen gör gemensam sak mot dessa, i många fall mot både patienter och filmad sjukvårdspersonal, kränkande och störande TV-inspelningar. Läkarförbundet bör med det snaraste ansluta sig.

  Thomas Ranch, överläkare, med dr, NU-sjukvården

  Jäv:

 • Ett självklart etiskt ställningstagande i marknadens tid

  2014-02-04 22:53 | Så skönt att våra föreningar enades om ett försvar för högre värden än pengarnas.

  Lars Englund, allmänläkare, chefsläkare, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv:

 • Generande sent!

  2014-02-05 00:02 | Sent ska syndaren vakna! Var och en torde väl mot bakgrund av läkarreglerna inse att vi aldrig ska medverka eller låta våra patienter medverka i dessa sammanhang!

  Bengt H Sjölund, professor, Syddansk Universitet

  Jäv:

 • Dags för självrannsakan

  2014-02-16 13:47 | Typen av program har ju förekommit i ca 20 år och mängder av läkare och sköterskor har fullt medvetet brutit mot tystnadsplikten i rent egenintresse – antingen för att få synas i rutan, eller för att smörja chefer och sjukhusledning – och troligen räknat med att de senare skulle få "ta smällen" om det skulle bli kritik, medan de senare lika medvetet tänkt det omvända, att personalen i främsta ledet skulle "åka dit" om lagförande skulle äga rum.

  Från alla håll har man ett tungt ansvar att axla för att inte bara patienternas förtrtoende missbrukats utan att de blivit direkt utnyttjade och ibland systematiskt bedragna för korrupta syften.

  En väsentlig orsak till att det kunnat ske är nog att initiativen kommit från högsta ledning hos sjukhus och landsting och däri bland särskilt drivande enskilda individer. Det verkar sällan vara politiska beslut som legat bakom, även om politiker aningslöst stött projekten.

  Göran Rahm, leg läk, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Kan åtalas för uppgifter på Facebook om patient

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons