Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CRWR Lakartidningen.se 2014-02-03

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. 
– Det här är en maning till uppror, säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström.

Marie Ström

Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik tar nu öppet ställning mot de så kallade vita dokusåporna. I ett gemensamt uttalande råder de läkare och sjuksköterskor att vägra vara med i tv-serierna och uppmanar till protest i landsting där nya inspelningar pågår eller planeras. 

– Ställer vi inte upp så blir det inga tv-program. Vi tycker att man både som enskild och grupp av läkare eller sjuksköterskor ska ifrågasätta sitt landsting, säger Ingmar Engström.

Svenska läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen skriver att det finns allvarliga etiska problem med sjukhussåpor »vare sig verksamheten kan anses vara juridiskt möjlig eller ej«. De anser att serierna utgör ett oacceptabelt hot mot patienternas integritet.

Grundproblemet med tv-serierna är att vårdgivaren – landstinget – har skrivit ett avtal som överlåter rätten fullt ut till ett externt kommersiellt bolag, enligt Engström. Och att bolagen i sin tur inte skyddar patienternas integritet.

– Kommer man in som svårt sjuk är man oftast inte i stånd att fatta ett övertänkt beslut om man vill vara med eller vilka konsekvenser det får. Informationen som patienterna har fått har varit bristfällig, och man har inte heller kunnat ångra sig efteråt.

Han tycker att samma regler borde gälla som när patienter deltar i forskning eller inspelningar som används för att visa studenterna på läkarutbildningen.
– Då har man alltid rätt att ångra sig och får besked om vem som ska titta på det och var materialet förvaras.

Vita dokusåpor är inget nytt fenomen. Första säsongen av »Sjukhuset» spelades exempelvis in redan 2007. Varför har ni inte tagit ställning i frågan tidigare?

– Uppsala-fallet har satt fokus på frågan. Vi har fått uppmaningar från medlemmar som undrat var vi står. Vi borde ha agerat tidigare. Men bättre sent än aldrig, säger Ingemar Engström, som erkänner att varken han eller någon annan i etikdelegationen hade sett någon av de så kallade vita dokusåporna innan domen föll i det omtalade fallet från Akademiska sjukhuset i Uppsala, där första säsongen av tv-serien »Sjukhuset« spelades in (LT 2014-01-28 och LT 49/50 2014).

– Vi har tittat på en stor del av serierna nu, säger Ingemar Engström som poängterar att Svenska läkaresällskapet tycker att det är viktigt att skilja de kommersiella sjukhusserierna från andra tv-produktioner.

– Seriösa dokumentärer som vill skildra någon ny metod eller behandlingsform gagnar både sjukvården och allmänheten och där måste det finnas en öppenhet. 

Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har tidigare uttalat sig om sjukhusserierna (se slf.se) men har uttryckt sig mer försiktigt än Sjuksköterskeföreningen och Svenska läkaresällskapet. Enligt förbundet har patienterna rätt till »integritet, sekretess och autonomi« men säger samtidigt att det finns » ett berättigat intresse i det öppna samhället att belysa hälso- och sjukvården i media«. Etik- och ansvarsrådets ordförande Thomas Flodin flaggar dock för att även Läkarförbundet inom kort kommer att göra ett nytt, betydligt skarpare uttalande.

– Vi har bestämt oss för att ägna en stor del av våren åt denna fråga. Det är inte rimligt att utsätta patienter som är i en svår och sårbar situation för den här typen av ställningstaganden, säger Thomas Flodin.

Kommentarer (9)

 • Utmärkt!

  2014-02-03 18:49 | Vissa saker borde man ha gjort redan i går, men bättre sent än aldrig.

  Gunnar Tiger, docent, Umeå universitet

  Jäv:

 • På tiden

  2014-02-03 20:54 | Som sägs, bättre sent än aldrig. Det är inte rätt mot vare sig patient eller personal att filma i en stressad situation utan att de har »vetorätt«.

  Ulrika Lidén, ögonläkare, Mälarsjukhuset

  Jäv:

 • Bra rutet!

  2014-02-04 07:34 | Äntligen en adekvat reaktion från inflytelserikt håll på detta ofog i modern »saluföring av sjukvården«.

  Jan Fagius, överläkare, neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; »deltagarvägrare« redan från starten,

  Jäv: Tja, jag är ju anställd på Akademiska.

 • Till slut!

  2014-02-04 10:31 | Så vi har väntat! Men äntligen har nu våra företrädare för etik i sjukvården uttalat sig mot denna dikeskörning i integritet. Förhoppningsvis kan vi som arbetar i sjukvården nu återvända till den etiska kompass som en gång fanns och arbeta för att förtroendet för oss återuppbyggs och för alltid lämna underhållningsbranschen därhän.

  Bernice Wiberg, överläkare, MD, geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

  Jäv:

 • Tack!

  2014-02-04 18:54 | Skönt att man kan lita på sin magkänsla.

  Catrin Furuhjelm, barnläkare, med dr, Barnklinken, Linköping

  Jäv:

 • Vita dokusåpor

  2014-02-04 20:48 | Oerhört bra att både Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen gör gemensam sak mot dessa, i många fall mot både patienter och filmad sjukvårdspersonal, kränkande och störande TV-inspelningar. Läkarförbundet bör med det snaraste ansluta sig.

  Thomas Ranch, överläkare, med dr, NU-sjukvården

  Jäv:

 • Ett självklart etiskt ställningstagande i marknadens tid

  2014-02-04 22:53 | Så skönt att våra föreningar enades om ett försvar för högre värden än pengarnas.

  Lars Englund, allmänläkare, chefsläkare, Jakobsgårdarnas VC, Borlänge

  Jäv:

 • Generande sent!

  2014-02-05 00:02 | Sent ska syndaren vakna! Var och en torde väl mot bakgrund av läkarreglerna inse att vi aldrig ska medverka eller låta våra patienter medverka i dessa sammanhang!

  Bengt H Sjölund, professor, Syddansk Universitet

  Jäv:

 • Dags för självrannsakan

  2014-02-16 13:47 | Typen av program har ju förekommit i ca 20 år och mängder av läkare och sköterskor har fullt medvetet brutit mot tystnadsplikten i rent egenintresse – antingen för att få synas i rutan, eller för att smörja chefer och sjukhusledning – och troligen räknat med att de senare skulle få "ta smällen" om det skulle bli kritik, medan de senare lika medvetet tänkt det omvända, att personalen i främsta ledet skulle "åka dit" om lagförande skulle äga rum.

  Från alla håll har man ett tungt ansvar att axla för att inte bara patienternas förtrtoende missbrukats utan att de blivit direkt utnyttjade och ibland systematiskt bedragna för korrupta syften.

  En väsentlig orsak till att det kunnat ske är nog att initiativen kommit från högsta ledning hos sjukhus och landsting och däri bland särskilt drivande enskilda individer. Det verkar sällan vara politiska beslut som legat bakom, även om politiker aningslöst stött projekten.

  Göran Rahm, leg läk, pensionär

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (1 kommentar) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016