Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CTPU Lakartidningen.se 2014-03-13

Läkaren som försökte stoppa Åkesson kritiseras av landstinget

Umeåläkaren blockerade vägen för Jimmie Åkesson och förklarade att han inte kunde besöka vårdavdelningen med hänvisning till patientsäkerheten. Agerandet får nu kraftig kritik av Västerbottens läns landsting, men möts med förståelse av läkarkollegor.

Fredrik Mårtensson

En läkare vid geriatriken på Norrlands universitetssjukhus blockerade i går vägen för Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och förklarade att han inte kunde besöka vårdavdelningen med hänvisning till patientsäkerheten. Agerandet får nu kraftig kritik av Västerbottens läns landsting.

– Det rör sig om en enskild medarbetare som inte förstått sitt uppdrag och som gjorde sin arbetsplats till en politisk arena. Det är absolut inte acceptabelt, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Läkaren har nu någon form av tillrättavisning eller reprimand att vänta och har blivit kallad till ett enskilt samtal med verksamhetschefen för Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Yngve Gustafson, professor och överläkare i geriatrik, som är chef för universitetsdelen av Geriatriskt centrum, tycker att arbetsgivaren hanterat frågan mycket illa.

– Det finns ett regelverk mot politisk propaganda och vad händer då när partiledare för ett parti som i alla fall jag uppfattar som rasistiskt besöker sjukhuset? Jo, personalen hotas med avsked för att man protesterar mot propagandan. Det är extremt omdömeslöst av landstinget.

– Hela besöket är illa skött. Jag som har delat chefsansvar för Geriatriskt centrum har exempelvis inte blivit informerad. Och man kan ifrågasätta det vettiga i att låta en delegation med Säpo-följe besöka svårt sjuka patienter när landstinget är så restriktivt med att låta andra – exempelvis journalister – få tillträde.

Det var under Sverigedemokraternas studiebesök i onsdags som tumult uppstod i en korridor på sjukhuset.

Läkaren, som vill förbli anonym, har förklarat sitt agerande i en intervju med SVT:s Västerbottensnytt. Läkaren ger en bild av att oron för besöket byggdes upp under dagen och att personalen kände sig överkörd genom att få information först samma dag.

– Det som är absolut viktigast inom vården är patientsäkerheten och arbetsmiljön. Patienterna påverkas när personalen är orolig eftersom mindre tid och energi riktas mot patienterna.

– När jag ställde mig och sa ifrån var det inte på ideologisk basis utan helt och hållet för hur besöket påverkar vårdmiljön.  Nu hände det något som påverkar vården och då skyddar jag mina patienter och medarbetare, säger läkaren till Västerbottensnytt.

Verksamhetschefen Undis Englund, överläkare i geriatrik, fanns på plats och ordväxling uppstod.

– Det är jag som chef som är ansvarig för patientsäkerheten och därför bad jag läkaren att gå tillbaka till sitt arbete. Men det ville läkaren inte göra. Efter en stund kunde vi ändå genomföra studiebesöket som planerat.

Nino Bracin, ordförande i Västerbottens läns läkareförening, vill att landstinget ser över sina rutiner med anledning av det inträffade.

– Jag ser det som en brist att personalen inte fick tillräckligt med information om Åkessons besök. Det är heller inte lika oproblematiskt som landstinget vill göra det till.

– Här pratar man om värdet av mångfald och så kommer Sverigedemokraterna på besök mitt i vår kliniska vardag. Arbetsgivaren måste förstå att det sänder dubbla signaler.

Kommentarer (14)

 • Skämmes landstinget!

  2014-03-13 21:31 | Landstingsdirektören och ansvarig chef förstår uppenbarligen inte att SD inte är vilket parti som helst. Om det beror på att de inte vill eller helt enkelt saknar ryggrad låter jag vara osagt. All heder åt den läkare som stod på sig i en viktig principfråga.

  Per Holfve, jurist, -

  Jäv:

 • Jag skulle göra likadant

  2014-03-13 21:51 | Om en representant för det rasistiska (deras nu reviderade principprogram skrev tidigare att ett harmoniskt samhälle "förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen") och fascistiska (DN Debatt 121115) riksdagspartiet SD kom till en avdelning där jag jobbade så skulle också jag ställa mig i vägen.
  Och, jag skulle göra det på ideologiska grunder!
  Såväl läkaretiken som svensk lag framhåller att vård skall ges på lika villkor. Vilket är en naturlig följd av alla människors okränkbara och lika människovärde. Det går alls inte ihop med rasism och fascism. SD gör ju nu vad det kan för att framstå som någorlunda rumsrent. Men i deras politik finns gott om exempel på en högst intolerant och närmast illvillig människosyn, såsom riksdagsmotionen om att begränsa rätten till tolk bl a vid vårdkontakter (expo.se)!

  Petter Öhman, ST-läkare, Röntgenavdelningen Sunderby Sjukhus

  Jäv:

 • Åkesson kritiseras

  2014-03-13 22:25 | Men om Reinfeldt hade kommit så hade det varit ok?

  L K, Ssk, Umeå

  Jäv:

 • Reprimand väntar läkaren som försökte stoppa Jimmie Åkesson

  2014-03-14 08:10 | Hans agerande gör att det är en fråga om man ska behöva vara rädd att lägga sig på ett sjukhus om en läkare som skall operera, på grund av att han inte är överens med mina värderingar, "slinter" med kniven? Jag blev nu väldigt fundersam, osäker och rädd.

  Jana Lund, leg arbetsterapeut, pensionerad

  Jäv:

 • Hedervärt !

  2014-03-14 09:06 | Ett hedersvärt agerande av kollegan som vågade ställa sig i vägen för en högerextrem politiker! Tack ska du ha!
  Tråkigt att ledningen inte vågar att stötta en medarbetare som visar civilkurage. Det kastar en mörk skugga över Västerbottens landsting.

  Lorenz Risk, dr, frilansare

  Jäv:

 • Konstigt agerande

  2014-03-14 12:07 | Äldrevården är viktig. Ett bra sätt för våra kommunal-, landstings- och rikspolitiker att själva se verksamheter man är satta att besluta om är ju bl a i form av dessa besök.

  Hur menar läkaren? Är det bara vissa politiker som är välkomna?
  Han bör hålla inne med sina egna åsikter och inte oroa sina patienter.

  Helena Larsson, sjuksköterska, SU

  Jäv:

 • Var går gränsen?

  2014-03-14 12:43 | Kan vi som ogillar vänsterpopulistiska förslag ställa oss i vägen för Jonas Sjöstedt också då? Eller kan vi enas om att om folkvalda (och därmed demokratiska) politiker vill besöka avdelningen så borde de alla behandlas lika?

  J P, dr, -

  Jäv:

 • Till Jana Lund

  2014-03-14 15:17 | Du måste väl ändå förstå att det är skillnad på att man som ansvarig läkare vill undvika publicitetssökande besök på en avdelning jämfört med en läkare som ändå har svurit en ed på att rädda liv? Det är inget att vara fundersam eller rädd för; kommunistiska läkare har operarat kapitalister, kristna har opererat muslimer utan några problem.

  Missförstå inte med flit är mitt råd Jana.

  Mary Karin, logoped, LIO

  Jäv:

 • Ta debatten istället

  2014-03-14 17:45 | Det finns omfattande belägg för att dagens svenska migrationspolitik är mycket kostsam. Samtidigt finns det en gräns för hur mycket man kan höja skatten innan ytterligare höjning leder till minskade intäkter. Detta påverkar självfallet finansieringen av bl a sjukvården.

  Man måste kunna diskutera detta utan att bli kallad rasist. Att man är kritisk till migrationspolitiken innebär inte att man ogillar människor från andra länder. Stigmatiseringen av SD är olycklig och leder till en polariserad debatt om debatten istället för att sprida ljus över sakfrågan. Jag blir oroad av beskrivningen av läkarens agerande mot en demokratiskt vald politiker.

  Vore det inte bättre om den läkare som har en annan uppfattning än Jimmie Åkesson engagerar sig och tar en saklig debatt med Sverigedemokraterna?

  I Andersson, ekonom, industrin

  Jäv:

 • Vad är demokrati?

  2014-03-14 19:54 | Beteendet är fullständigt oacceptabelt och visar att läkaren inte förstår vad demokrati är. Jag sympatiserar inte med SD, men partiledaren har samma rättigheter som andra demokratiskt valda personer.

  Magnus Larsson, pensionerad kirurg,

  Jäv:

 • Demokratiskt vald, inte allmänt accepterad

  2014-03-14 20:30 | Det finns i landet demokratiskt invalda små ultrahögerpartier, tex Svenskarnas parti, som kommit in i kommunfullmäktige på så lite som tre röster (cave!). Menar alltså Jana, Helena m fl att bl a deras öppet rasistiska och främlingsfientliga värdegrunder är något vi skall välkomna i vården? Nej tack, detta faller på sin egen tokighet. Alla har rätt till sina åsikter, men andra behöver inte acceptera dem bara för det, och att man är del av en minoritet betyder inte automatiskt att man skall ha fullständiga privilegier.

  Pasi Bauer, ST, KK Skaraborg

  Jäv:

 • Problemet var dålig planering

  2014-03-15 02:19 | Som jag förstod det utifrån artikeln var problemet att de inte blivit informerade förrän samma morgon och därför inte hunnit organisera och informera all personal i god tid. Läkaren gjorde helt rätt. Han är ansvarig för patienternas säkerhet och om han anser att ett oplanerat besök äventyrar det så är det hans ansvar att hindra det. Bra gjort!

  Josefin Norén, , student

  Jäv:

 • Demokratiskt vald, inte allmänt accepterad

  2014-03-20 06:56 | Passi Bauer - Du tolkar det som jag har uttryckt om min rädsla för att bli behandlad av en läkare som blandar sina åsikter med sin roll som läkare som den Svarte läser Bibeln. Jag undanber mig att du tar mitt namn i din mun i samband med politiska partier som du nämner i din insändare. Det har du inte rätt till.

  Jana Lund, leg. arbetsterapeut, pensionerad

  Jäv:

 • Du blir associerad med de åsikter du försvarar

  2014-03-28 22:43 | Janna Lundi - att som partiledare kliva in på en sjukhusavdelning är i sig en politisk handling, och det besöket kan aldrig vara neutralt. Med sig i besöket tar alltid politikern sina värderingar. Jag förstår inte riktigt vad du menar med svarta män och bibeln, men att du tror att en läkare skulle behandla dig illa på operationsbordet för att hon står upp för en mänsklig värdegrund, ja det har jag svårt att se logiken i ... Men du menar så klart egentligen att Åkesson skulle drabbas av ett "missöde" under operation, och det argumentet förvånar mig än mer då Åkesson inte besökte sjukhuset i egenskap av patient. Därav är jämförelsen löjlig. Hur många gånger tror du inte nämnd läkare har stött på senildementa rasister i sitt yrke? Har han förvägrat dem vård? Så klart inte ... I övrigt tycker jag att du skall bemöta mitt argument i stället - anser du (ni) att vilka åsikter som helst skall välkomnas inom vården, bara för att vi har åsiktsfrihet i samhället i allmänhet? (Märk väl att jag faktiskt undvikit att kommentera det aktuella partiet i fråga.)

  Pasi Bauer, läkare, KK Skaraborg

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016