Bemötande, utredning och behandling av ME har i stort har »lyst med sin frånvaro från nästan alla våra sjukvårdshuvudmäns omsorger. Detta måste ändras på!« skriver de fem riksdagspolitikerna Finn Bengtsson (M), Sven Britton (S), Barbro Westerholm (FP), Agneta Luttropp (MP) och Eva Olofsson (V) varav de tre första också är läkare.

Sjukdomen beräknas förekomma hos mellan 0,2 och 0,4 procent eller 20 000–40 000 personer i Sverige, enligt Vårdguiden 1177. Enligt debattörerna handlar det om 40 000 svenskar och det ska vara lågt räknat.

Någon botande behandling finns inte för sjukdomen som också ofta har kallats kroniskt trötthetssyndrom. Men mycket finns att göra vad gäller symtomlindring, stöd för självhjälp och förbättrad livskvalitet, enligt debattörerna, som bildat ett nätverk som tillsammans med patientföreningen för ME för att nå ut med upplysning kring sjukdomen. Debattörerna vill också påverka regering och myndigheter att skapa ett nationellt kompetenscentrum till stöd för diagnos, behandling och forskning kring ME.