Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYIP Lakartidningen.se 2014-06-16

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Michael Lövtrup

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

I avhandlingen ingår också en enkätstudie med 7 000 patienter och en journalgranskning av 5 000 journaler. Enligt den förstnämnda studien uppgår kostnaden för den läkemedelsrelaterade sjukligheten till 12 miljarder kronor, enligt den sistnämnda till 19 miljarder kronor.

Apotekaren Hanna Gyllensten, författare till avhandlingen, nämner i ett pressmeddelande rutinmässiga läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser mot patienterna som exempel på åtgärder som skulle kunna minska lidandet och samhällskostnaderna kopplade till läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Kommentarer (2)

 • Läkemedelslista

  2014-06-16 20:28 | Kanske ska man börja med det självklara. Dvs se till att ordna en läkemedelslista som automatiskt synkroniseras mellan olika vårdgivare-apotek-patient. Man kan slänga hur mycket pengar som helst på utbildning och genomgångar men om man inte fixar grunden kommer det aldrig att ge någonting i längden! Tänk om och gör rätt!

  Håkan Olsson, Dr, Skåne

  Jäv:

 • Generisk ordination nödvändigt steg

  2014-06-16 22:22 | Idag går det till såhär:

  1
  Det som händer är att gamlingarna som tar 7 mediciner plötsligt sitter där med nya kartonger, nya namn på 3 st billigare mediciner (synonymer). De har då 10 mediciner plötsligt.

  Vad var det nu doktorn sa???
  Hmmm Minns inte. Påmedicinlistan doktorn skrev ut saknas tre mediciner.
  Jo! Doktorn sa ju att det är viktigt Du tar alla Dina mediciner.
  Bäst att ta allihop.

  2
  Jag föreslår att mediciner alltid skall namnas generiskt som Antingen, Ex

  SIMVASTATIN - Pfizer
  SIMVASTATIN - AstraZeneca etc
  - eller tar vi fasta på att varumärkesskyddet för namnet går ut samtidigt med patentskyddet för kemin, Ex
  VIAGRA - Pfizer
  VIAGRA - Pfizer - AstraZeneca
  METFORMIN - Abcdef - Sandoz

  Första efternamnet är det företag som kom på preparatet. Nr 2 tillverkaren idag. Det verkar som om upptäckaren av Metformin inte längre säljer sitt preparat i Sverige.

  Jag tycker det vore värdefullt för industrin att de alltid får behålla "äran" av att ha upptäckt ett läkemedel. Exempel är självförklarande. Jag föreslår också att texten på förpackningarna skall färgkodas

  Tabletter och drageer: SVART text på förpackningen
  Suppar BRUN :-))
  Injektionspreparat BLÅTT om ej vanebildande
  RÖTT om vanebildande

  Eventuellt skulla man kunna färgkoda alla vanebildande preparat med ett ROSA kors som går tvärs över förpackningarnas fram o baksida men som låter texten med preparatnamnet synas

  Kommentarer
  Klarar Apotekets ordinationslista denna krångliga situation idag? Svar Nej!
  Den medicinska journalen hänger bara med i sin ordinationslista om generisk ordination införs.

  När man sitter som läkare med en patient från Apoteket har Apoteket producerat en lång lista med preparat han fått utskrivna. Det som behövs är en lista som fokuserar på de läkemedel våra patienter skall ta.

  Läkare brukar ju säga att "Det är viktigt att Ni tar alla era mediciner som ordinerat fru Karlsson". Läkarna har ansvaret. Apoteket tvingar oss då att göra eller strunta i behovet av en sådan fokuslista på de mediciner som skall tas. Vi vet ju inte säkert vilka askar som finns - om det är det eller det preparatet Apoteket lämnar ut.

  Ännu svårare måste det vara för patienterna.

  3
  Dagens bidrag till risken för felmedicinering:
  På receptet står det Losarstan Comp, ingen styrka anges men det innehåller losartan 100 mg+ hydroklortiazid 25 mg. Vid föregående uttag blev det Losartan/Hydrochlortiazide Bluefish (ingen styrka anges på förpackningen) och vid dagens uttag heter det Tanlozid, ingen styrka anges nu heller på förpackningen.

  Det borde vara förbjudet med andra namn än de generiska namnen!
  Ca 30% av alla akuta sjukhusintagningar sägs det, beror på läkemedelsproblem.
  Nu förstår man varför.

  Göran Svensson, Allmänläkare, VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons