Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYIP Lakartidningen.se 2014-06-16

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Michael Lövtrup

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

I avhandlingen ingår också en enkätstudie med 7 000 patienter och en journalgranskning av 5 000 journaler. Enligt den förstnämnda studien uppgår kostnaden för den läkemedelsrelaterade sjukligheten till 12 miljarder kronor, enligt den sistnämnda till 19 miljarder kronor.

Apotekaren Hanna Gyllensten, författare till avhandlingen, nämner i ett pressmeddelande rutinmässiga läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser mot patienterna som exempel på åtgärder som skulle kunna minska lidandet och samhällskostnaderna kopplade till läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Kommentarer (2)

 • Läkemedelslista

  2014-06-16 20:28 | Kanske ska man börja med det självklara. Dvs se till att ordna en läkemedelslista som automatiskt synkroniseras mellan olika vårdgivare-apotek-patient. Man kan slänga hur mycket pengar som helst på utbildning och genomgångar men om man inte fixar grunden kommer det aldrig att ge någonting i längden! Tänk om och gör rätt!

  Håkan Olsson, Dr, Skåne

  Jäv:

 • Generisk ordination nödvändigt steg

  2014-06-16 22:22 | Idag går det till såhär:

  1
  Det som händer är att gamlingarna som tar 7 mediciner plötsligt sitter där med nya kartonger, nya namn på 3 st billigare mediciner (synonymer). De har då 10 mediciner plötsligt.

  Vad var det nu doktorn sa???
  Hmmm Minns inte. Påmedicinlistan doktorn skrev ut saknas tre mediciner.
  Jo! Doktorn sa ju att det är viktigt Du tar alla Dina mediciner.
  Bäst att ta allihop.

  2
  Jag föreslår att mediciner alltid skall namnas generiskt som Antingen, Ex

  SIMVASTATIN - Pfizer
  SIMVASTATIN - AstraZeneca etc
  - eller tar vi fasta på att varumärkesskyddet för namnet går ut samtidigt med patentskyddet för kemin, Ex
  VIAGRA - Pfizer
  VIAGRA - Pfizer - AstraZeneca
  METFORMIN - Abcdef - Sandoz

  Första efternamnet är det företag som kom på preparatet. Nr 2 tillverkaren idag. Det verkar som om upptäckaren av Metformin inte längre säljer sitt preparat i Sverige.

  Jag tycker det vore värdefullt för industrin att de alltid får behålla "äran" av att ha upptäckt ett läkemedel. Exempel är självförklarande. Jag föreslår också att texten på förpackningarna skall färgkodas

  Tabletter och drageer: SVART text på förpackningen
  Suppar BRUN :-))
  Injektionspreparat BLÅTT om ej vanebildande
  RÖTT om vanebildande

  Eventuellt skulla man kunna färgkoda alla vanebildande preparat med ett ROSA kors som går tvärs över förpackningarnas fram o baksida men som låter texten med preparatnamnet synas

  Kommentarer
  Klarar Apotekets ordinationslista denna krångliga situation idag? Svar Nej!
  Den medicinska journalen hänger bara med i sin ordinationslista om generisk ordination införs.

  När man sitter som läkare med en patient från Apoteket har Apoteket producerat en lång lista med preparat han fått utskrivna. Det som behövs är en lista som fokuserar på de läkemedel våra patienter skall ta.

  Läkare brukar ju säga att "Det är viktigt att Ni tar alla era mediciner som ordinerat fru Karlsson". Läkarna har ansvaret. Apoteket tvingar oss då att göra eller strunta i behovet av en sådan fokuslista på de mediciner som skall tas. Vi vet ju inte säkert vilka askar som finns - om det är det eller det preparatet Apoteket lämnar ut.

  Ännu svårare måste det vara för patienterna.

  3
  Dagens bidrag till risken för felmedicinering:
  På receptet står det Losarstan Comp, ingen styrka anges men det innehåller losartan 100 mg+ hydroklortiazid 25 mg. Vid föregående uttag blev det Losartan/Hydrochlortiazide Bluefish (ingen styrka anges på förpackningen) och vid dagens uttag heter det Tanlozid, ingen styrka anges nu heller på förpackningen.

  Det borde vara förbjudet med andra namn än de generiska namnen!
  Ca 30% av alla akuta sjukhusintagningar sägs det, beror på läkemedelsproblem.
  Nu förstår man varför.

  Göran Svensson, Allmänläkare, VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons