Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYIP Lakartidningen.se 2014-06-16

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Michael Lövtrup

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

I avhandlingen ingår också en enkätstudie med 7 000 patienter och en journalgranskning av 5 000 journaler. Enligt den förstnämnda studien uppgår kostnaden för den läkemedelsrelaterade sjukligheten till 12 miljarder kronor, enligt den sistnämnda till 19 miljarder kronor.

Apotekaren Hanna Gyllensten, författare till avhandlingen, nämner i ett pressmeddelande rutinmässiga läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser mot patienterna som exempel på åtgärder som skulle kunna minska lidandet och samhällskostnaderna kopplade till läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Kommentarer (2)

 • Läkemedelslista

  2014-06-16 20:28 | Kanske ska man börja med det självklara. Dvs se till att ordna en läkemedelslista som automatiskt synkroniseras mellan olika vårdgivare-apotek-patient. Man kan slänga hur mycket pengar som helst på utbildning och genomgångar men om man inte fixar grunden kommer det aldrig att ge någonting i längden! Tänk om och gör rätt!

  Håkan Olsson, Dr, Skåne

  Jäv:

 • Generisk ordination nödvändigt steg

  2014-06-16 22:22 | Idag går det till såhär:

  1
  Det som händer är att gamlingarna som tar 7 mediciner plötsligt sitter där med nya kartonger, nya namn på 3 st billigare mediciner (synonymer). De har då 10 mediciner plötsligt.

  Vad var det nu doktorn sa???
  Hmmm Minns inte. Påmedicinlistan doktorn skrev ut saknas tre mediciner.
  Jo! Doktorn sa ju att det är viktigt Du tar alla Dina mediciner.
  Bäst att ta allihop.

  2
  Jag föreslår att mediciner alltid skall namnas generiskt som Antingen, Ex

  SIMVASTATIN - Pfizer
  SIMVASTATIN - AstraZeneca etc
  - eller tar vi fasta på att varumärkesskyddet för namnet går ut samtidigt med patentskyddet för kemin, Ex
  VIAGRA - Pfizer
  VIAGRA - Pfizer - AstraZeneca
  METFORMIN - Abcdef - Sandoz

  Första efternamnet är det företag som kom på preparatet. Nr 2 tillverkaren idag. Det verkar som om upptäckaren av Metformin inte längre säljer sitt preparat i Sverige.

  Jag tycker det vore värdefullt för industrin att de alltid får behålla "äran" av att ha upptäckt ett läkemedel. Exempel är självförklarande. Jag föreslår också att texten på förpackningarna skall färgkodas

  Tabletter och drageer: SVART text på förpackningen
  Suppar BRUN :-))
  Injektionspreparat BLÅTT om ej vanebildande
  RÖTT om vanebildande

  Eventuellt skulla man kunna färgkoda alla vanebildande preparat med ett ROSA kors som går tvärs över förpackningarnas fram o baksida men som låter texten med preparatnamnet synas

  Kommentarer
  Klarar Apotekets ordinationslista denna krångliga situation idag? Svar Nej!
  Den medicinska journalen hänger bara med i sin ordinationslista om generisk ordination införs.

  När man sitter som läkare med en patient från Apoteket har Apoteket producerat en lång lista med preparat han fått utskrivna. Det som behövs är en lista som fokuserar på de läkemedel våra patienter skall ta.

  Läkare brukar ju säga att "Det är viktigt att Ni tar alla era mediciner som ordinerat fru Karlsson". Läkarna har ansvaret. Apoteket tvingar oss då att göra eller strunta i behovet av en sådan fokuslista på de mediciner som skall tas. Vi vet ju inte säkert vilka askar som finns - om det är det eller det preparatet Apoteket lämnar ut.

  Ännu svårare måste det vara för patienterna.

  3
  Dagens bidrag till risken för felmedicinering:
  På receptet står det Losarstan Comp, ingen styrka anges men det innehåller losartan 100 mg+ hydroklortiazid 25 mg. Vid föregående uttag blev det Losartan/Hydrochlortiazide Bluefish (ingen styrka anges på förpackningen) och vid dagens uttag heter det Tanlozid, ingen styrka anges nu heller på förpackningen.

  Det borde vara förbjudet med andra namn än de generiska namnen!
  Ca 30% av alla akuta sjukhusintagningar sägs det, beror på läkemedelsproblem.
  Nu förstår man varför.

  Göran Svensson, Allmänläkare, VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016