Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYIP Lakartidningen.se 2014-06-16

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Michael Lövtrup

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

I avhandlingen ingår också en enkätstudie med 7 000 patienter och en journalgranskning av 5 000 journaler. Enligt den förstnämnda studien uppgår kostnaden för den läkemedelsrelaterade sjukligheten till 12 miljarder kronor, enligt den sistnämnda till 19 miljarder kronor.

Apotekaren Hanna Gyllensten, författare till avhandlingen, nämner i ett pressmeddelande rutinmässiga läkemedelsgenomgångar och utbildningsinsatser mot patienterna som exempel på åtgärder som skulle kunna minska lidandet och samhällskostnaderna kopplade till läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Kommentarer (2)

 • Läkemedelslista

  2014-06-16 20:28 | Kanske ska man börja med det självklara. Dvs se till att ordna en läkemedelslista som automatiskt synkroniseras mellan olika vårdgivare-apotek-patient. Man kan slänga hur mycket pengar som helst på utbildning och genomgångar men om man inte fixar grunden kommer det aldrig att ge någonting i längden! Tänk om och gör rätt!

  Håkan Olsson, Dr, Skåne

  Jäv:

 • Generisk ordination nödvändigt steg

  2014-06-16 22:22 | Idag går det till såhär:

  1
  Det som händer är att gamlingarna som tar 7 mediciner plötsligt sitter där med nya kartonger, nya namn på 3 st billigare mediciner (synonymer). De har då 10 mediciner plötsligt.

  Vad var det nu doktorn sa???
  Hmmm Minns inte. Påmedicinlistan doktorn skrev ut saknas tre mediciner.
  Jo! Doktorn sa ju att det är viktigt Du tar alla Dina mediciner.
  Bäst att ta allihop.

  2
  Jag föreslår att mediciner alltid skall namnas generiskt som Antingen, Ex

  SIMVASTATIN - Pfizer
  SIMVASTATIN - AstraZeneca etc
  - eller tar vi fasta på att varumärkesskyddet för namnet går ut samtidigt med patentskyddet för kemin, Ex
  VIAGRA - Pfizer
  VIAGRA - Pfizer - AstraZeneca
  METFORMIN - Abcdef - Sandoz

  Första efternamnet är det företag som kom på preparatet. Nr 2 tillverkaren idag. Det verkar som om upptäckaren av Metformin inte längre säljer sitt preparat i Sverige.

  Jag tycker det vore värdefullt för industrin att de alltid får behålla "äran" av att ha upptäckt ett läkemedel. Exempel är självförklarande. Jag föreslår också att texten på förpackningarna skall färgkodas

  Tabletter och drageer: SVART text på förpackningen
  Suppar BRUN :-))
  Injektionspreparat BLÅTT om ej vanebildande
  RÖTT om vanebildande

  Eventuellt skulla man kunna färgkoda alla vanebildande preparat med ett ROSA kors som går tvärs över förpackningarnas fram o baksida men som låter texten med preparatnamnet synas

  Kommentarer
  Klarar Apotekets ordinationslista denna krångliga situation idag? Svar Nej!
  Den medicinska journalen hänger bara med i sin ordinationslista om generisk ordination införs.

  När man sitter som läkare med en patient från Apoteket har Apoteket producerat en lång lista med preparat han fått utskrivna. Det som behövs är en lista som fokuserar på de läkemedel våra patienter skall ta.

  Läkare brukar ju säga att "Det är viktigt att Ni tar alla era mediciner som ordinerat fru Karlsson". Läkarna har ansvaret. Apoteket tvingar oss då att göra eller strunta i behovet av en sådan fokuslista på de mediciner som skall tas. Vi vet ju inte säkert vilka askar som finns - om det är det eller det preparatet Apoteket lämnar ut.

  Ännu svårare måste det vara för patienterna.

  3
  Dagens bidrag till risken för felmedicinering:
  På receptet står det Losarstan Comp, ingen styrka anges men det innehåller losartan 100 mg+ hydroklortiazid 25 mg. Vid föregående uttag blev det Losartan/Hydrochlortiazide Bluefish (ingen styrka anges på förpackningen) och vid dagens uttag heter det Tanlozid, ingen styrka anges nu heller på förpackningen.

  Det borde vara förbjudet med andra namn än de generiska namnen!
  Ca 30% av alla akuta sjukhusintagningar sägs det, beror på läkemedelsproblem.
  Nu förstår man varför.

  Göran Svensson, Allmänläkare, VC

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons