Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYI6 Lakartidningen.se 2014-06-16

Vårdprofessioner går före:»Nu avskaffar vi diskrimineringen«

Nu tar vårdens professioner strid mot begränsningarna i möjligheten att ge vård till asylsökande och papperslösa. I ett gemensamt uttalande slår de fast att alla vårdsökande i fortsättningen ska behandlas lika.

Miki Agerberg

De nuvarande bestämmelserna för vård av papperslösa gäller från den 1 juli förra året och är resultatet av en kompromiss mellan regeringen och Miljöpartiet. Den viktigaste förändringen var att vuxna papperslösa nu fick rätt till subventionerad sjukvård i Sverige – men bara »vård som inte kan anstå«. Det är samma regler som sedan tidigare gällde för asylsökande.

För de papperslösa innebar detta en viss förbättring jämfört med tidigare. Men sjukvårdens professioner är ändå starkt kritiska. Framför allt vänder de sig mot begreppet »vård som inte kan anstå«.

– Det är ett oklart begrepp som skapar godtycklighet, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Begreppet är en skrivbordsprodukt som inte går att använda i sjukvårdens vardag.

Socialstyrelsen, som fått i uppdrag av regeringen att förtydliga begreppet, konstaterade i februari i år att detta inte är möjligt. Det är upp till varje enskild läkare att ta ställning till vilken vård patienten behöver.

Så vad ska läkare och annan vårdpersonal förhålla sig till? Nu har vårdprofessionernas organisationer enats om ett gemensamt uttalande som kan fungera som riktlinje. Bakom uttalandet står 23 organisationer, bland andra Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Vision, Psykologförbundet och Akademikerförbundet SSR.

Uttalandet tar avstånd från varje form av diskriminering av asylsökande och papperslösa i vården. Prioriteringen ska ske enligt samma principer för alla: det vill säga att vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om detta blir verklighet, innebär det att regeln »vård som inte kan anstå« sätts ur spel. Den innebär ju, om den tillämpas, att man mäter människor med olika måttstockar.

– I praktiken innebär vårt uttalande att vi avskaffar diskrimineringen i svensk sjukvård, sade Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, när uttalandet offentliggjordes den 16 juni.

– Jag hoppas att uttalandet snart ligger ute på alla landstings webbplatser. Det ska bli spännande att se om någon kommer att argumentera emot oss. Jag har svårt att se att något seriöst riksdagsparti tar ställning mot detta.

Vad kommer att hända med de mottagningar som i dag ger vård till gömda och papperslösa, i ett slags parallellt sjukvårdssystem? Sjuksköterskan Anne Sjögren arbetar med Rosengrenska stiftelsen i Göteborg och är sammankallande i Rätt till vård-initiativet, en bredare sammanslutning där också många ideella organisationer är med.

– Det bästa vore om våra mottagningar kunde försvinna, säger hon. Men jag tror inte vi kommer att kunna avskaffa oss själva helt. Inom framför allt psykiatri och tandvård är behoven så stora att jag har svårt att de dem täckta inom rimlig tid. Men när det gäller sjukdomar som till exempel diabetes och astma tror jag det kommer att bli lättare att få behandling i den vanliga sjukvården.

Johannes Mosskin, generalsekreterare för Läkare i världen, ser en delvis ny roll för frivilligorganisationerna:

– Vi behöver informera de papperslösa om deras rättigheter, och vi behöver följa upp hur lagen och tillämpningen fungerar i praktiken. Det är bara vi i frivilligorganisationerna som kan följa upp de här patienterna, se om det finns brister i vården och föra det vidare till landstingen.

Kommentarer (3)

 • På tiden

  2014-06-16 18:25 | På tiden att ta initiativet.
  Menartikeln bör korrigeras på e punkt (och dessa rader tas bort samtidigt. "...vetenskap och beprövad vetenskap", skal naturligtvis vara "vetenskap och beprövad erfarenhet".

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Papperslös?

  2014-06-16 19:18 | eufemism (grekiska euphēmismo´s, av eu- och grekiska phē´mē 'tal'), förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord. Bruket av eufemismer för företeelser som i ett visst samhälle upplevs som obehagliga, äckliga eller skrämmande, t.ex. döden, naturbehoven eller de onda makterna, är allmänt utbrett, men under vissa tidsperioder utvidgas användningsområdet betydligt.(nationalencyklopedin)

  Bengt Eriksson, leg läk, egen

  Jäv:

 • Korrigerat!

  2014-06-16 22:00 | Tack, Sten Dreborg för ditt påpekande. Vi rättar direkt. Naturligtvis ska det stå så.

  Redaktionen , Läkartidningen,

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons