Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CYI6 Lakartidningen.se 2014-06-16

Vårdprofessioner går före:»Nu avskaffar vi diskrimineringen«

Nu tar vårdens professioner strid mot begränsningarna i möjligheten att ge vård till asylsökande och papperslösa. I ett gemensamt uttalande slår de fast att alla vårdsökande i fortsättningen ska behandlas lika.

Miki Agerberg

De nuvarande bestämmelserna för vård av papperslösa gäller från den 1 juli förra året och är resultatet av en kompromiss mellan regeringen och Miljöpartiet. Den viktigaste förändringen var att vuxna papperslösa nu fick rätt till subventionerad sjukvård i Sverige – men bara »vård som inte kan anstå«. Det är samma regler som sedan tidigare gällde för asylsökande.

För de papperslösa innebar detta en viss förbättring jämfört med tidigare. Men sjukvårdens professioner är ändå starkt kritiska. Framför allt vänder de sig mot begreppet »vård som inte kan anstå«.

– Det är ett oklart begrepp som skapar godtycklighet, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Begreppet är en skrivbordsprodukt som inte går att använda i sjukvårdens vardag.

Socialstyrelsen, som fått i uppdrag av regeringen att förtydliga begreppet, konstaterade i februari i år att detta inte är möjligt. Det är upp till varje enskild läkare att ta ställning till vilken vård patienten behöver.

Så vad ska läkare och annan vårdpersonal förhålla sig till? Nu har vårdprofessionernas organisationer enats om ett gemensamt uttalande som kan fungera som riktlinje. Bakom uttalandet står 23 organisationer, bland andra Läkarförbundet, Läkaresällskapet, Vårdförbundet, Vision, Psykologförbundet och Akademikerförbundet SSR.

Uttalandet tar avstånd från varje form av diskriminering av asylsökande och papperslösa i vården. Prioriteringen ska ske enligt samma principer för alla: det vill säga att vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Om detta blir verklighet, innebär det att regeln »vård som inte kan anstå« sätts ur spel. Den innebär ju, om den tillämpas, att man mäter människor med olika måttstockar.

– I praktiken innebär vårt uttalande att vi avskaffar diskrimineringen i svensk sjukvård, sade Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, när uttalandet offentliggjordes den 16 juni.

– Jag hoppas att uttalandet snart ligger ute på alla landstings webbplatser. Det ska bli spännande att se om någon kommer att argumentera emot oss. Jag har svårt att se att något seriöst riksdagsparti tar ställning mot detta.

Vad kommer att hända med de mottagningar som i dag ger vård till gömda och papperslösa, i ett slags parallellt sjukvårdssystem? Sjuksköterskan Anne Sjögren arbetar med Rosengrenska stiftelsen i Göteborg och är sammankallande i Rätt till vård-initiativet, en bredare sammanslutning där också många ideella organisationer är med.

– Det bästa vore om våra mottagningar kunde försvinna, säger hon. Men jag tror inte vi kommer att kunna avskaffa oss själva helt. Inom framför allt psykiatri och tandvård är behoven så stora att jag har svårt att de dem täckta inom rimlig tid. Men när det gäller sjukdomar som till exempel diabetes och astma tror jag det kommer att bli lättare att få behandling i den vanliga sjukvården.

Johannes Mosskin, generalsekreterare för Läkare i världen, ser en delvis ny roll för frivilligorganisationerna:

– Vi behöver informera de papperslösa om deras rättigheter, och vi behöver följa upp hur lagen och tillämpningen fungerar i praktiken. Det är bara vi i frivilligorganisationerna som kan följa upp de här patienterna, se om det finns brister i vården och föra det vidare till landstingen.

Kommentarer (3)

 • På tiden

  2014-06-16 18:25 | På tiden att ta initiativet.
  Menartikeln bör korrigeras på e punkt (och dessa rader tas bort samtidigt. "...vetenskap och beprövad vetenskap", skal naturligtvis vara "vetenskap och beprövad erfarenhet".

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

 • Papperslös?

  2014-06-16 19:18 | eufemism (grekiska euphēmismo´s, av eu- och grekiska phē´mē 'tal'), förskönande eller beslöjande omskrivning för ett anstötligt eller oangenämt ord; jämför noaord. Bruket av eufemismer för företeelser som i ett visst samhälle upplevs som obehagliga, äckliga eller skrämmande, t.ex. döden, naturbehoven eller de onda makterna, är allmänt utbrett, men under vissa tidsperioder utvidgas användningsområdet betydligt.(nationalencyklopedin)

  Bengt Eriksson, leg läk, egen

  Jäv:

 • Korrigerat!

  2014-06-16 22:00 | Tack, Sten Dreborg för ditt påpekande. Vi rättar direkt. Naturligtvis ska det stå så.

  Redaktionen , Läkartidningen,

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons