Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZC9 Läkartidningen 29-31/2014
Lakartidningen.se 2014-07-11

Striden om FaR:»Mer än bara ett recept«

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har satts upp på en lista över onödiga eller skadliga åtgärder. Bakom listan står en arbetsgrupp inom SFAM, Svensk förening för allmänmedicin. Men Lena Kallings, som sedan många år forskar på FaR, anser att kritiken bygger på missförstånd.

Miki Agerberg

I slutet av juni släpptes listan, där en arbetsgrupp inom SFAM räknar upp sju »onödiga eller skadliga åtgärder i svensk allmänmedicin«. Tanken är att dessa åtgärder ska undvikas. Flera av punkterna är kontroversiella, och mest omdebatterat är att FaR, fysisk aktivitet på recept, finns med på listan.

»Visst vore det fantastiskt om vi kunde få nästan hela befolkningen frisk genom en ändrad livsstil. Men vi ser i de studier som gjorts att man inte har lyckats med det«, sa arbetsgruppens ordförande Göran Sjönell till Läkartidningen när listan presenterades (se LT nr 27-28/2014).

SFAM:s styrelse understryker att listan bara ska ses som ett diskussionsunderlag. Och i ett debattinlägg i Läkartidningen hävdade professor Mai-Lis Hellénius med flera att det finns god evidens för FaR.

Så vad är FaR egentligen och hur används det? Den som har bäst överblick över det är sannolikt Lena Kallings, som är medicine doktor och lektor i fysisk aktivitet och hälsa vid GIH. Hon disputerade 2008 på en avhandling om fysisk aktivitet på recept, och fortsätter att följa området.

För några år sedan gjorde hon en inventering av hur FaR har utvecklat sig i Sverige fram till 2010 (se LT nr 51-52/2012). Hon konstaterade då att användningen hade ökat snabbt. År 2007 skrevs det ut cirka 17 000 FaR i Sverige, år 2010 nära 50 000.

Några samlade data för senare år finns inte, men Lena Kallings uppskattar att det nu skrivs ut omkring 100 000 FaR per år i Sverige. Vad är målet?

– Det går inte att sätta någon siffra på det, säger hon. Men minst halva befolkningen rör sig för lite. Cirka 10 procent rör sig knappt något alls och är därmed en verklig högriskgrupp. Och vi vet, bland annat från olika patientenkäter, att många fler än vad som i dag får det önskar och förväntar sig rådgivning och stöd av vårdpersonal. Så flera hundratusen FaR per år vore rimligt.

I dag används FaR i alla landsting i Sverige, men i mycket olika omfattning. De flesta landsting, men inte alla, har nu integrerat FaR som en del av sitt elektroniska journalsystem. Vid besöket skrivs receptet också ut på ett papper som patienten får med sig. Det är viktigt att patienten får ett recept på papper, säger Lena Kallings:

– Jag ser receptet som ett avtal mellan vårdgivaren och patienten. För patienten fungerar receptet som en påminnelse om vad man har kommit överens om. En del sätter upp det på kylskåpsdörren.

– För många ger den skriftliga ordinationen också stöd för att prioritera sin egen hälsa, trots en stressig vardag som exempelvis småbarnsförälder.

FaR får skrivas ut av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har rätt kompetens. Grunden är ett samtal, där man kommer överens om vilken fysisk aktivitet som passar patientens behov och förutsättningar. Den vanligaste ordinationen är aktivitet som patienten själv kan utföra i sin vardag – till exempel att ta trapporna upp eller att promenera till jobbet varje dag, om det ligger på lämpligt avstånd.

Dessutom kan man lägga till exempelvis styrketräning eller jympa. Kostnaden för detta subventioneras inte av landstingen, men många gym, simhallar och så vidare erbjuder rabatter till kunder som har FaR.

Även om receptet är viktigt, anser Lena Kallings att det är ett stort missförstånd om man tror att FaR bara är en receptblankett. I själva verket är FaR en metod som består av fem delar:

 • Ett patientcentrerat samtal. »Det är det viktigaste«.
 • Välja lämplig aktivitet med hjälp av Fyss, den fysiska aktivitetens motsvarighet till Fass.
 • Skriva receptet.
 • Uppföljning av såväl förändring i fysisk aktivitet som effekt på hälsoutfall. »Där brister det mest«.
 • Samarbeta med det omgivande samhället, exempelvis med gym eller Korpen.

Ska man uttala sig om FaR-metodens effektivitet är det i första hand detta man bör studera, anser Lena Kallings. SFAM-gruppen stödjer sig främst på studier gjorda i Danmark och England. Flertalet handlar om tre månaders förutbestämd gruppträning och är inte särskilt relevanta för svenska förhållanden, där vi betonar den individuella anpassningen, säger hon:

– Däremot finns det flera svenska studier som visar att FaR har effekt. Både SBU och Socialstyrelsen har också konstaterat detta, och rekommenderar rådgivande samtal kompletterat med skriftlig ordination och uppföljning. Hur kan man då säga att det inte finns evidens?

Kommentarer (7)

 • Mer kunskap behövs

  2014-07-11 18:14 | Fibromyalgi-patienter kan bli sämre av normal fysisk träning, vilket är otillräckligt känt.

  Michael Matousek , öl, Gottfrieskliniken

  Jäv:

 • FaR och SFAM

  2014-07-11 21:49 | Lena Kallings ger en balanserad bild av FaR, medan Göran Sjönells grupp tyvärr presenterat ett hastverk, där man missuppfattat metoden FaRs olika komponenter. Förskrivningen av FaR ska grunda sig på ett patientcentrerat samtal, och är ett bra redskap inom allmänmedicinen.

  Lars Jerdén, Allmänläkare, Jakobsgårdarnas vårdcentral

  Jäv: SFAM-representant i prioriteringsgruppen för de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder; forskar kring implementering av FaR med bl.a Lena Kallings

 • FaR är onödigt!

  2014-07-12 01:24 | Även utan FaR kommer läkare och patient överens om vilka aktiviteter som är lämpliga för patienten och hur mycket tid som patienten bör ägna åt dem. FaR fyller då ingen funktion utan påminner mest om när man som liten själv fick klistra in en guldstjärna i ett litet häfte varje gång man borstat tänderna. Det är för övrigt inte konstigt att någon som FORSKAT UNDER FLERA ÅR PÅ FaR - och då får antas ha uppburit inkomst för detta - inte tycker att FaR är onödigt.

  Dan Landewall, Distriktsläkare, Vårdcentralen Söderköping

  Jäv:

 • Du motsäger dig själv Dr. Landewall

  2014-07-14 10:22 | Du skriver att FaR inte fyller någon funktion samtidigt som du skriver att FaR mest påminner "om när man som liten själv fick klistra in en guldstjärna i ett litet häfte varje gång man borstat tänderna." Just detta är en funktion, att ha ett formellt dokument, en överenskommelse ökar sannolikheten för att patienten förändrar sitt beteende. Märkligt att du som distriktsläkare inte är mer insatt i beteendepsykologi.
  Om du så inbitet är övertygad om att FaR inte fyller någon funktion, genomför då en studie i din verksamhet på era patienter där FaR antingen används eller inte på annars jämförbara patienter. Publicera dina resultat, och därefter kan vi ha en givande diskussion.
  Det är för övrigt inte konstigt att någon som forskat flera på FaR också har mest att säga om FaR och har mest kredabilitet på området. Jag tror mer på Lena Kallings när det kommer till FaR än valfri internetkommentatör.

  Mikael Kakeeto, med. kand., Karolinska Institutet

  Jäv:

 • FaR vid depression

  2014-07-14 22:45 | Klokt skrivet Mikael.
  Har själv mycket goda erfarenheter av FaR som metod. Fysisk aktivitet är numera en del i det rikstäckande vårdprogrammet för behandling av depression hos barn och ungdomar, taget av Barn- och Ungdomspsykiatriska föreningen. För att åstadkomma en sådan livsstilsförändring räcker det dock inte med samtalet. Som Lena Kallings påpekar krävs en metod av typen FaR.

  Lennart Eriksson, Överläkare, BUV Örebro

  Jäv:

 • Skall läkare sköta detta?

  2014-07-14 23:53 | Enligt den SBU-rapport som utkom 2007 kunde man läsa i konklusionen att endast ett resultat erhöll evidensgrad 1, det rörde de som efter information om motion ökat sin aktivitet med mellan 12 och 50% under de nästkommande 6 månaderna. Vad säger detta i verklig aktivtet? Vad får det för långsiktiga konsekvenser när det kommer till sjuklighet och död i relation till insatsen från läkaren?
  Jag är inte säker på att ansvaret för att få vuxna, tänkande människor att inse det farliga med inaktivitet/övervikt skall ligga hos oss doktorer. Vore det inte lämpligare att vi ägnade oss åt det vi utbildat oss till nämligen patientarbete utan ytterligare administrativa krav i form av blanketter etc, prevention går mycket väl att få in i ett välformulerat patientsamtal. När man då lägger ekonomiska incitament på vårdcentralerna för att skriva FaR har det gått alldeles för långt, särskilt i ljuset av den dåliga evidens receptet besitter. Det är farligt att röka, det är farligt att vara fet, vem känner inte till dessa faktum? Skall man lägga lök på laxen hos den redan väl medvetne överviktige patienten genom ännu en påminnelse i pappersform? Bättre då med att uppmuntra patienten till de sysslor man tycker om och då öka dessa successivt.
  Jag är väldigt positivt inställd till fysisk aktivitet och tycker den bör förmedlas av te x Korpen el liknande.

  Per O Andersson, Spec läk / klinisk adjunkt, Linköpings universitetssjukhus

  Jäv:

 • Missförstånden haglar - all apratar förbi varandra

  2014-07-15 10:55 | Tack Per O! Att skriva FaR ger oftast pengar, ibland ger det pengar att fråga hur det gick också. Tacka för att A/ många läkare protesterar, B/ att det blir svårt att utvärdera.
  Beteendepsykologi kräver att två parter kommer överens, ingår en allians, och det är ju DÄR problemen ligger egentligen. Den orörliga patienten har ingen allianspartner och ingen lämplig aktivitet. Det går inte enkelt att mäta/betala/utvärdera. Låt oss slippa denna typ av meningslös registrering och ekonomisk "stimulans". Ge patiententern i stället stimulans och möjlighet att röra sig - även om fysisk träning också har biverkningar eller kan vara utan effekt.

  Robert Svartholm, Allmänläkare, Boden

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stockholm kan avsluta avtal med Vidarkliniken

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Annons Annons

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (2 kommentarer) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

143 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons