Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ3C Lakartidningen.se 2014-08-12

Experter stödjer WHO

»Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.«
Det säger SMER:s ordförande Kjell Asplund om WHO:s beslut.

Marie Ström

WHO:s expertgrupp var enig när den tidigare i dag offentliggjorde sitt ställningstagande. WHO bör tillåta oprövade ebolaläkemedel. Ett riktigt beslut, tycker både Ingemar Engström, ordförande i Svenska läkaresällskapets, SLS, etikdelegation och Kjell Asplund som är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER.

– Jag tycker att de kom till en rimlig slutsats när de beslutade sig för att göra avkall på reglerna i en så här prekär situation. Det är en sjukdom med stor smittsamhet och hög dödlighet och utbrottet är svårt för de drabbade samhällena att hantera, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund, som är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och tidigare har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, är också positiv.

– Det finns vissa oerhört allvarliga sjukdomar där det kan vara berättigat med experimentell behandling. Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.

Men både han och Ingemar Engström ser också flera problem.

– Vi vet egentligen inte särskilt mycket om behandlingen som använts mot ebola. Vi vet till exempel inte vilka biverkningar som kan komma vid ett storskaligt införande, säger Ingemar Engström.

Uppföljningen av dem som får behandlingen är oerhört viktig, påpekar Kjell Asplund.

– Går dödligheten bara ner med ett tiotal procent måste man göra randomiserade prövningar. Men säg att man halverar dödligheten, då är frågan om det är etiskt att göra randomiserade prövningar där hälften får en icke-verksam behandling.

Han ger mycket stora hjärninfarkter som ett exempel. Där är dödligheten ungefär lika hög som vid ebola. En operationsmetod har införts – trots bristfälligt vetenskapligt underlag från randomiserade prövningar – som innebär att skallbenet lyfts bort så att hjärnan får svälla. Tack vare metoden överlever 75 procent i stället för 30 procent.

– Där är det oetiskt att göra ytterligare prövningar.

Informationen till de drabbade är en annan viktig fråga. Enligt WHO ska icke godkända läkemedel bara ges om patienten har gett sitt samtycke.

– Patienten måste vara väl informerad om att behandlingen är experimentell och innebär ett risktagande. Men erfarenhetsmässigt så vet man att de allra flesta är beredda att ta den risken med en så allvarlig sjukdom, säger Kjell Asplund.

Ingemar Engström tror att de kulturella skillnaderna kan ställa till svårigheter. I de drabbade länderna i Västafrika har det rapporteras om en omfattande ryktesspridning. Det finns en misstro gentemot sjukvården, myndigheter och västvärlden.

– Man måste vara medveten om det kulturella kapitalet – det här är inget som man kan tvinga på befolkningen. I Sverige talar vi om informerat samtycke, men det är inte säkert att det går att anpassa det begreppet rakt av till en annan kultur.

En mycket nära dialog mellan lokalsamhället och sjukvården är nödvändig för att det ska fungera, enligt Ingemar Engström.

Ett annat problem är att tillgången är mycket begränsad. Den oprövade medicinen Zmapp, som två amerikaner och en spanjor har fått, finns bara i ytterst små doser och är dyr att tillverka. 

– Det blir ett delikat dilemma att bestämma vilka som ska få det, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund håller med.

– Det är nästan ett olösligt dilemma.

Bägge drar en parallell till svininfluensan. Vaccinet var inte tillräckligt noggrant testat, och det fanns till en början för få doser för att räcka till hela svenska befolkningen. Då prioriterades medicinska riskgrupper och personer på viktiga samhällsfunktioner. Senare visade det sig att ett antal personer drabbats av narkolepsi. 

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

WHO: Ja till otestad behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons