Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ3C Lakartidningen.se 2014-08-12

Experter stödjer WHO

»Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.«
Det säger SMER:s ordförande Kjell Asplund om WHO:s beslut.

Marie Ström

WHO:s expertgrupp var enig när den tidigare i dag offentliggjorde sitt ställningstagande. WHO bör tillåta oprövade ebolaläkemedel. Ett riktigt beslut, tycker både Ingemar Engström, ordförande i Svenska läkaresällskapets, SLS, etikdelegation och Kjell Asplund som är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER.

– Jag tycker att de kom till en rimlig slutsats när de beslutade sig för att göra avkall på reglerna i en så här prekär situation. Det är en sjukdom med stor smittsamhet och hög dödlighet och utbrottet är svårt för de drabbade samhällena att hantera, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund, som är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och tidigare har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, är också positiv.

– Det finns vissa oerhört allvarliga sjukdomar där det kan vara berättigat med experimentell behandling. Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.

Men både han och Ingemar Engström ser också flera problem.

– Vi vet egentligen inte särskilt mycket om behandlingen som använts mot ebola. Vi vet till exempel inte vilka biverkningar som kan komma vid ett storskaligt införande, säger Ingemar Engström.

Uppföljningen av dem som får behandlingen är oerhört viktig, påpekar Kjell Asplund.

– Går dödligheten bara ner med ett tiotal procent måste man göra randomiserade prövningar. Men säg att man halverar dödligheten, då är frågan om det är etiskt att göra randomiserade prövningar där hälften får en icke-verksam behandling.

Han ger mycket stora hjärninfarkter som ett exempel. Där är dödligheten ungefär lika hög som vid ebola. En operationsmetod har införts – trots bristfälligt vetenskapligt underlag från randomiserade prövningar – som innebär att skallbenet lyfts bort så att hjärnan får svälla. Tack vare metoden överlever 75 procent i stället för 30 procent.

– Där är det oetiskt att göra ytterligare prövningar.

Informationen till de drabbade är en annan viktig fråga. Enligt WHO ska icke godkända läkemedel bara ges om patienten har gett sitt samtycke.

– Patienten måste vara väl informerad om att behandlingen är experimentell och innebär ett risktagande. Men erfarenhetsmässigt så vet man att de allra flesta är beredda att ta den risken med en så allvarlig sjukdom, säger Kjell Asplund.

Ingemar Engström tror att de kulturella skillnaderna kan ställa till svårigheter. I de drabbade länderna i Västafrika har det rapporteras om en omfattande ryktesspridning. Det finns en misstro gentemot sjukvården, myndigheter och västvärlden.

– Man måste vara medveten om det kulturella kapitalet – det här är inget som man kan tvinga på befolkningen. I Sverige talar vi om informerat samtycke, men det är inte säkert att det går att anpassa det begreppet rakt av till en annan kultur.

En mycket nära dialog mellan lokalsamhället och sjukvården är nödvändig för att det ska fungera, enligt Ingemar Engström.

Ett annat problem är att tillgången är mycket begränsad. Den oprövade medicinen Zmapp, som två amerikaner och en spanjor har fått, finns bara i ytterst små doser och är dyr att tillverka. 

– Det blir ett delikat dilemma att bestämma vilka som ska få det, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund håller med.

– Det är nästan ett olösligt dilemma.

Bägge drar en parallell till svininfluensan. Vaccinet var inte tillräckligt noggrant testat, och det fanns till en början för få doser för att räcka till hela svenska befolkningen. Då prioriterades medicinska riskgrupper och personer på viktiga samhällsfunktioner. Senare visade det sig att ett antal personer drabbats av narkolepsi. 

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

WHO: Ja till otestad behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons