Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ3C Lakartidningen.se 2014-08-12

Experter stödjer WHO

»Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.«
Det säger SMER:s ordförande Kjell Asplund om WHO:s beslut.

Marie Ström

WHO:s expertgrupp var enig när den tidigare i dag offentliggjorde sitt ställningstagande. WHO bör tillåta oprövade ebolaläkemedel. Ett riktigt beslut, tycker både Ingemar Engström, ordförande i Svenska läkaresällskapets, SLS, etikdelegation och Kjell Asplund som är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER.

– Jag tycker att de kom till en rimlig slutsats när de beslutade sig för att göra avkall på reglerna i en så här prekär situation. Det är en sjukdom med stor smittsamhet och hög dödlighet och utbrottet är svårt för de drabbade samhällena att hantera, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund, som är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och tidigare har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, är också positiv.

– Det finns vissa oerhört allvarliga sjukdomar där det kan vara berättigat med experimentell behandling. Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.

Men både han och Ingemar Engström ser också flera problem.

– Vi vet egentligen inte särskilt mycket om behandlingen som använts mot ebola. Vi vet till exempel inte vilka biverkningar som kan komma vid ett storskaligt införande, säger Ingemar Engström.

Uppföljningen av dem som får behandlingen är oerhört viktig, påpekar Kjell Asplund.

– Går dödligheten bara ner med ett tiotal procent måste man göra randomiserade prövningar. Men säg att man halverar dödligheten, då är frågan om det är etiskt att göra randomiserade prövningar där hälften får en icke-verksam behandling.

Han ger mycket stora hjärninfarkter som ett exempel. Där är dödligheten ungefär lika hög som vid ebola. En operationsmetod har införts – trots bristfälligt vetenskapligt underlag från randomiserade prövningar – som innebär att skallbenet lyfts bort så att hjärnan får svälla. Tack vare metoden överlever 75 procent i stället för 30 procent.

– Där är det oetiskt att göra ytterligare prövningar.

Informationen till de drabbade är en annan viktig fråga. Enligt WHO ska icke godkända läkemedel bara ges om patienten har gett sitt samtycke.

– Patienten måste vara väl informerad om att behandlingen är experimentell och innebär ett risktagande. Men erfarenhetsmässigt så vet man att de allra flesta är beredda att ta den risken med en så allvarlig sjukdom, säger Kjell Asplund.

Ingemar Engström tror att de kulturella skillnaderna kan ställa till svårigheter. I de drabbade länderna i Västafrika har det rapporteras om en omfattande ryktesspridning. Det finns en misstro gentemot sjukvården, myndigheter och västvärlden.

– Man måste vara medveten om det kulturella kapitalet – det här är inget som man kan tvinga på befolkningen. I Sverige talar vi om informerat samtycke, men det är inte säkert att det går att anpassa det begreppet rakt av till en annan kultur.

En mycket nära dialog mellan lokalsamhället och sjukvården är nödvändig för att det ska fungera, enligt Ingemar Engström.

Ett annat problem är att tillgången är mycket begränsad. Den oprövade medicinen Zmapp, som två amerikaner och en spanjor har fått, finns bara i ytterst små doser och är dyr att tillverka. 

– Det blir ett delikat dilemma att bestämma vilka som ska få det, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund håller med.

– Det är nästan ett olösligt dilemma.

Bägge drar en parallell till svininfluensan. Vaccinet var inte tillräckligt noggrant testat, och det fanns till en början för få doser för att räcka till hela svenska befolkningen. Då prioriterades medicinska riskgrupper och personer på viktiga samhällsfunktioner. Senare visade det sig att ett antal personer drabbats av narkolepsi. 

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

WHO: Ja till otestad behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons