Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CZ3C Lakartidningen.se 2014-08-12

Experter stödjer WHO

»Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.«
Det säger SMER:s ordförande Kjell Asplund om WHO:s beslut.

Marie Ström

WHO:s expertgrupp var enig när den tidigare i dag offentliggjorde sitt ställningstagande. WHO bör tillåta oprövade ebolaläkemedel. Ett riktigt beslut, tycker både Ingemar Engström, ordförande i Svenska läkaresällskapets, SLS, etikdelegation och Kjell Asplund som är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, SMER.

– Jag tycker att de kom till en rimlig slutsats när de beslutade sig för att göra avkall på reglerna i en så här prekär situation. Det är en sjukdom med stor smittsamhet och hög dödlighet och utbrottet är svårt för de drabbade samhällena att hantera, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund, som är professor emeritus i medicin vid Umeå universitet och tidigare har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, är också positiv.

– Det finns vissa oerhört allvarliga sjukdomar där det kan vara berättigat med experimentell behandling. Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.

Men både han och Ingemar Engström ser också flera problem.

– Vi vet egentligen inte särskilt mycket om behandlingen som använts mot ebola. Vi vet till exempel inte vilka biverkningar som kan komma vid ett storskaligt införande, säger Ingemar Engström.

Uppföljningen av dem som får behandlingen är oerhört viktig, påpekar Kjell Asplund.

– Går dödligheten bara ner med ett tiotal procent måste man göra randomiserade prövningar. Men säg att man halverar dödligheten, då är frågan om det är etiskt att göra randomiserade prövningar där hälften får en icke-verksam behandling.

Han ger mycket stora hjärninfarkter som ett exempel. Där är dödligheten ungefär lika hög som vid ebola. En operationsmetod har införts – trots bristfälligt vetenskapligt underlag från randomiserade prövningar – som innebär att skallbenet lyfts bort så att hjärnan får svälla. Tack vare metoden överlever 75 procent i stället för 30 procent.

– Där är det oetiskt att göra ytterligare prövningar.

Informationen till de drabbade är en annan viktig fråga. Enligt WHO ska icke godkända läkemedel bara ges om patienten har gett sitt samtycke.

– Patienten måste vara väl informerad om att behandlingen är experimentell och innebär ett risktagande. Men erfarenhetsmässigt så vet man att de allra flesta är beredda att ta den risken med en så allvarlig sjukdom, säger Kjell Asplund.

Ingemar Engström tror att de kulturella skillnaderna kan ställa till svårigheter. I de drabbade länderna i Västafrika har det rapporteras om en omfattande ryktesspridning. Det finns en misstro gentemot sjukvården, myndigheter och västvärlden.

– Man måste vara medveten om det kulturella kapitalet – det här är inget som man kan tvinga på befolkningen. I Sverige talar vi om informerat samtycke, men det är inte säkert att det går att anpassa det begreppet rakt av till en annan kultur.

En mycket nära dialog mellan lokalsamhället och sjukvården är nödvändig för att det ska fungera, enligt Ingemar Engström.

Ett annat problem är att tillgången är mycket begränsad. Den oprövade medicinen Zmapp, som två amerikaner och en spanjor har fått, finns bara i ytterst små doser och är dyr att tillverka. 

– Det blir ett delikat dilemma att bestämma vilka som ska få det, säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund håller med.

– Det är nästan ett olösligt dilemma.

Bägge drar en parallell till svininfluensan. Vaccinet var inte tillräckligt noggrant testat, och det fanns till en början för få doser för att räcka till hela svenska befolkningen. Då prioriterades medicinska riskgrupper och personer på viktiga samhällsfunktioner. Senare visade det sig att ett antal personer drabbats av narkolepsi. 

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen:

WHO: Ja till otestad behandling

Liberia får ej godkänt läkemedel

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

WHO utlyser internationellt nödläge

Så ska svensk sjukvård agera vid misstänkt ebola

Oprövat läkemedel kan ha hjälpt ebolasmittad läkare

Ebolasmittad läkare vårdas i USA

Svensk läkare reser till ebolacentrum

Största utbrottet sedan viruset identifierades

Ebolavaccin- och behandling finns men har inte prövats på människor

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016