Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4L4 Läkartidningen 39/2014
Lakartidningen.se 2014-09-19

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in.

Michael Lövtrup

När journal på nätet infördes i Uppsala för ett par år sedan beslutades att patienterna på sikt skulle få möjlighet att lämna kommentarer i anslutning till en journalanteckning. En teknisk lösning för detta har utvecklats av landstingets IT-avdelning som var tänkt att tas i bruk inom kort.

Men nu meddelar Benny Eklund på landstingets IT-avdelning att planerna stoppas.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan.

Införandet av journaler på nätet i Uppsala har kantats av kritik från fackligt håll, framför allt från läkarföreningen, hittills utan att man fått gehör.

– Det är väldigt glädjande att någon äntligen lyssnar på oss, med tanke alla oklarheter och hur oerhört komplicerat det verkar vara, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto sammanlänkat med journalen. Patienten skulle kunna lägga till, ta bort eller ändra i kommentarer helt fritt och bestämma i fall de skulle tillgängliggöras för vårdpersonalen. Därmed bedömde landstinget att de inte skulle bli allmänna handlingar, vilket annars skulle medföra en skyldighet för landstinget att läsa varje kommentar.

Men SACO-facken menade, med hänvisning bland annat till en nyligen gjord utredning (SOU 2014:23, s. 906), att om en uppgift kan komma att användas i landstingets verksamhet, vilket är fallet med en kommentar, är den en allmän handling. Vid en samverkansförhandling den 18 september förklarade sig SACO-facken därför oeniga med arbetsgivaren.

– Om det är en allmän handling skulle arbetsbelastningen öka, och då skulle vi få dra ned på antalet patienter som behandlas eller anställa extra läkare som sitter och läser igenom kommentarer, säger Anna Rask-Andersen.

Facken var också kritiska till att landstinget satsar resurser på ett eget hälsokonto samtidigt som en nationell lösning, det så kallade »HälsaFörMig«, håller på att utvecklas och där staten gått in med 240 miljoner kronor.

Benny Eklund vill dock inte säga om det är dessa invändningar som gjort att man drar tillbaka planerna.

– Jag vill inte göra en sådan värdering, utan bara konstatera att den samverkan vi haft lett till att vi fattat detta beslut.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons