Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4L4 Läkartidningen 39/2014
Lakartidningen.se 2014-09-19

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in.

Michael Lövtrup

När journal på nätet infördes i Uppsala för ett par år sedan beslutades att patienterna på sikt skulle få möjlighet att lämna kommentarer i anslutning till en journalanteckning. En teknisk lösning för detta har utvecklats av landstingets IT-avdelning som var tänkt att tas i bruk inom kort.

Men nu meddelar Benny Eklund på landstingets IT-avdelning att planerna stoppas.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan.

Införandet av journaler på nätet i Uppsala har kantats av kritik från fackligt håll, framför allt från läkarföreningen, hittills utan att man fått gehör.

– Det är väldigt glädjande att någon äntligen lyssnar på oss, med tanke alla oklarheter och hur oerhört komplicerat det verkar vara, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto sammanlänkat med journalen. Patienten skulle kunna lägga till, ta bort eller ändra i kommentarer helt fritt och bestämma i fall de skulle tillgängliggöras för vårdpersonalen. Därmed bedömde landstinget att de inte skulle bli allmänna handlingar, vilket annars skulle medföra en skyldighet för landstinget att läsa varje kommentar.

Men SACO-facken menade, med hänvisning bland annat till en nyligen gjord utredning (SOU 2014:23, s. 906), att om en uppgift kan komma att användas i landstingets verksamhet, vilket är fallet med en kommentar, är den en allmän handling. Vid en samverkansförhandling den 18 september förklarade sig SACO-facken därför oeniga med arbetsgivaren.

– Om det är en allmän handling skulle arbetsbelastningen öka, och då skulle vi få dra ned på antalet patienter som behandlas eller anställa extra läkare som sitter och läser igenom kommentarer, säger Anna Rask-Andersen.

Facken var också kritiska till att landstinget satsar resurser på ett eget hälsokonto samtidigt som en nationell lösning, det så kallade »HälsaFörMig«, håller på att utvecklas och där staten gått in med 240 miljoner kronor.

Benny Eklund vill dock inte säga om det är dessa invändningar som gjort att man drar tillbaka planerna.

– Jag vill inte göra en sådan värdering, utan bara konstatera att den samverkan vi haft lett till att vi fattat detta beslut.

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Annons Annons

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (14 kommentarer) 25 AUG 2016

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons