Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4L4 Läkartidningen 39/2014
Lakartidningen.se 2014-09-19

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in.

Michael Lövtrup

När journal på nätet infördes i Uppsala för ett par år sedan beslutades att patienterna på sikt skulle få möjlighet att lämna kommentarer i anslutning till en journalanteckning. En teknisk lösning för detta har utvecklats av landstingets IT-avdelning som var tänkt att tas i bruk inom kort.

Men nu meddelar Benny Eklund på landstingets IT-avdelning att planerna stoppas.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan.

Införandet av journaler på nätet i Uppsala har kantats av kritik från fackligt håll, framför allt från läkarföreningen, hittills utan att man fått gehör.

– Det är väldigt glädjande att någon äntligen lyssnar på oss, med tanke alla oklarheter och hur oerhört komplicerat det verkar vara, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto sammanlänkat med journalen. Patienten skulle kunna lägga till, ta bort eller ändra i kommentarer helt fritt och bestämma i fall de skulle tillgängliggöras för vårdpersonalen. Därmed bedömde landstinget att de inte skulle bli allmänna handlingar, vilket annars skulle medföra en skyldighet för landstinget att läsa varje kommentar.

Men SACO-facken menade, med hänvisning bland annat till en nyligen gjord utredning (SOU 2014:23, s. 906), att om en uppgift kan komma att användas i landstingets verksamhet, vilket är fallet med en kommentar, är den en allmän handling. Vid en samverkansförhandling den 18 september förklarade sig SACO-facken därför oeniga med arbetsgivaren.

– Om det är en allmän handling skulle arbetsbelastningen öka, och då skulle vi få dra ned på antalet patienter som behandlas eller anställa extra läkare som sitter och läser igenom kommentarer, säger Anna Rask-Andersen.

Facken var också kritiska till att landstinget satsar resurser på ett eget hälsokonto samtidigt som en nationell lösning, det så kallade »HälsaFörMig«, håller på att utvecklas och där staten gått in med 240 miljoner kronor.

Benny Eklund vill dock inte säga om det är dessa invändningar som gjort att man drar tillbaka planerna.

– Jag vill inte göra en sådan värdering, utan bara konstatera att den samverkan vi haft lett till att vi fattat detta beslut.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons