Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4L4 Läkartidningen 39/2014
Lakartidningen.se 2014-09-19

Patientkommentarer i nätjournaler stoppade efter facklig kritik

Om några veckor var det tänkt att patienterna i Uppsala län skulle bli de första i landet att kunna lämna kommentarer i nätjournalerna. Men efter starka invändningar från läkarföreningen och de övriga SACO-facken ställs planerna in.

Michael Lövtrup

När journal på nätet infördes i Uppsala för ett par år sedan beslutades att patienterna på sikt skulle få möjlighet att lämna kommentarer i anslutning till en journalanteckning. En teknisk lösning för detta har utvecklats av landstingets IT-avdelning som var tänkt att tas i bruk inom kort.

Men nu meddelar Benny Eklund på landstingets IT-avdelning att planerna stoppas.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan.

Införandet av journaler på nätet i Uppsala har kantats av kritik från fackligt håll, framför allt från läkarföreningen, hittills utan att man fått gehör.

– Det är väldigt glädjande att någon äntligen lyssnar på oss, med tanke alla oklarheter och hur oerhört komplicerat det verkar vara, säger Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto sammanlänkat med journalen. Patienten skulle kunna lägga till, ta bort eller ändra i kommentarer helt fritt och bestämma i fall de skulle tillgängliggöras för vårdpersonalen. Därmed bedömde landstinget att de inte skulle bli allmänna handlingar, vilket annars skulle medföra en skyldighet för landstinget att läsa varje kommentar.

Men SACO-facken menade, med hänvisning bland annat till en nyligen gjord utredning (SOU 2014:23, s. 906), att om en uppgift kan komma att användas i landstingets verksamhet, vilket är fallet med en kommentar, är den en allmän handling. Vid en samverkansförhandling den 18 september förklarade sig SACO-facken därför oeniga med arbetsgivaren.

– Om det är en allmän handling skulle arbetsbelastningen öka, och då skulle vi få dra ned på antalet patienter som behandlas eller anställa extra läkare som sitter och läser igenom kommentarer, säger Anna Rask-Andersen.

Facken var också kritiska till att landstinget satsar resurser på ett eget hälsokonto samtidigt som en nationell lösning, det så kallade »HälsaFörMig«, håller på att utvecklas och där staten gått in med 240 miljoner kronor.

Benny Eklund vill dock inte säga om det är dessa invändningar som gjort att man drar tillbaka planerna.

– Jag vill inte göra en sådan värdering, utan bara konstatera att den samverkan vi haft lett till att vi fattat detta beslut.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016