Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C3SY Läkartidningen 37/2014
Lakartidningen.se 2014-09-02

Mer än hälften av nya legitimationer till utlandsutbildade

Förra året fanns drygt 56 500 personer med svensk läkarlegitimation. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Mer än hälften av de nya legitimationer som utfärdades under året gick till personer med läkarutbildning från andra länder.

Miki Agerberg

När det gäller läkare pekar de flesta kurvor uppåt i Socialstyrelsens årliga statistik om hälso- och sjukvårdspersonal, som utkom i början av september. Antalet personer med svensk läkarlegitimation 2013 var visserligen ett par hundra färre än året innan, men den dippen föregicks av flera år av stadig ökning.

Cirka 44 000 av de legitimerade läkarna var under 65 år, och det är en kraftig ökning med över 2 000 jämfört med året innan.

Under 2013 utfärdades 2 246 nya läkarlegitimationer i Sverige. Statistiken visar att tendensen från de senaste tio åren håller i sig. Mer än hälften av de nya legitimationerna gick till personer som gjort sin läkarutbildning utanför Sverige: 991 personer var utbildade i Sverige, 1 052 personer i övriga EU/EES och 203 personer i andra länder (se LT nr 34-35/2013).

Statistiken över specialistbevis visar i stora drag en långsam men stadig ökning under de senaste åren i de flesta specialiteter. De största specialitetsgrupperna var opererande specialiteter (cirka 15 400 specialistbevis), invärtesmedicinska specialiteter (cirka 11 900), allmänmedicin (cirka 10 500), psykiatri (cirka 4 200) och barnmedicin (cirka 3 150).

Socialstyrelsen redovisar också hur många av de legitimerade läkarna som verkligen arbetar i Sverige – när man räknat bort bland annat pensionärer och personer som inte är folkbokförda i Sverige. Den statistiken är gjord på ett annat sätt, och de nya siffrorna visar hur situationen var i november 2012.

Antalet sysselsatta läkare var då cirka 38 200. Nära 90 procent av dem arbetade inom hälso- och sjukvården. År 2008 var cirka 34 800 läkare sysselsatta, och antalet har ökat varje år.

Av de sysselsatta läkarna 2012 var cirka 17 100 kvinnor och cirka 21 100 män. Tar man med alla de legitimerade läkarna blir övervikten för män något större. Bland de som fick nya läkarlegitimationer förra året var det däremot cirka hundra fler kvinnor än män.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016