Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4XD Lakartidningen.se 2014-09-29

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör.

Michael Lövtrup

Norra Stockholms psykiatri, som har sina lokaler på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm, har sedan ett antal år ett avtal med Capio S:t Görans Sjukhus som innebär att patienter som ordinerats ECT rullas över till operationssal på Capio S:t Göran, där psykiatrins personal ger behandlingen. Det gäller både patienter som vårdas frivilligt och patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– På Capio S:t Göran finns det narkospersonal som kan bevaka postoperativt. Det är för att öka patientsäkerheten, förklarar Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri.

I samband med att Justitieombudsmannen, JO, 2013 inspekterade psykiatrin i ett annat ärende blev man varse detta och ifrågasatte om rutinen är förenlig med LPT. Tvångsvård får ju normalt bara ges av landstingsdrivna enheter. JO bad därför Socialstyrelsen om ett yttrande.

Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande att ECT är ett led i den psykiatriska vården, vilket innebär att när behandlingen ges med tvång gäller LPT:s bestämmelse om att tvångsvård enbart får ges på landstingsdrivna vårdinrättningar. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bestämma att tvångsåtgärder även kan ges på annan vårdinrättning. Enligt det underlag som Socialstyrelsen tagit del av finns inget sådant regeringsbeslut gällande Capio S:t Göran.

Göran Rydén säger att man är mycket förvånad över Socialstyrelsens bedömning.

– Vi har tagit för givet att det inte varit något problem eftersom det är vi som ger behandlingen. Vi stöttar ju ofta den somatiska vården med LPT-vård, till exempel vid intoxikation. 

För Göran Rydén handlar LPT:s bestämmelse i grunden om att myndighetsutövning bara får utföras av det offentliga. Och i detta fall både beslutas och ges behandlingen av landstingsanställd personal. Men enligt Kristina Swiech, jurist på Socialstyrelsen, utgår lagstiftningen inte från vem som utför behandlingen, utan i vilken typ av vårdinrättning tvångsvården bedrivs.

– Man resonerade i förarbetena om att det är viktigt att det finns tillräckligt hög kvalitet och säkerhet på sjuhuset, och för att garantera det ska vården ges på ett landstinsgdrivet sjukhus.

Från landstinget förbereder man nu ett svar till JO. I väntan på JO:s beslut kommer man att fortsätta att ge ECT på Capio S:t Göran, säger Göran Rydén, som menar att det skulle få stora konsekvenser om JO skulle komma fram till samma sak som Socialstyrelsen.

– Om det bara gäller ECT får vi ta den kostnad som det innebär att anpassa våra lokaler. Men om det skulle gälla all tvångsvård får vi jättestora problem i hela Stockholmsområdet. Det betyder att vi inte kan ge den tvångsvård som behövs i den somatiska vården på Södersjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus som alla är bolag.

Kristina Swiech framhåller dock att LPT-bestämmelsen inte hindrar att man med tvång exempelvis magpumpar en person som försökt ta sitt liv.

– Är det en nödsituation där någons liv eller hälsa hotas finns det ett utrymme att ingripa enligt brottsbalken och då spelar det inte någon roll vem som driver vårdinrättningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning.

Brottsbalken 24 kap 4 § 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Kommentera

Kommentera
bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: »Nu är det tid för socialmedicinen att komma tillbaka«

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (8 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

bild

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

En medicinsk uppgörelse med funktionalismen

Recension | En bok som lyfter fram en rad frågeställningar om arkitekturens effekter på de boendes hälsa. Enligt anmälaren finns här ingångar för undersökningar och forskning inom miljömedicin – samtidigt som läsaren får en bra bakgrundsförståelse för den extra ohälsobörda som människor bär på i stadsmiljöer präglade av miljonprogrammet. (3 kommentarer) 22 AUG 2016

Den akuta kirurgin i Sollefteå ska förbli stängd under hösten

Nyheter | Akutkirurgin i Sollefteå kommer att fortsätta att vara stängd under hösten. Skälet är problem att rekrytera sjuksköterskor. (1 kommentar) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons