Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C4XD Lakartidningen.se 2014-09-29

Nej till ECT utanför landstingets lokaler

Socialstyrelsen ifrågasätter i ett JO-ärende att patienter som tvångsvårdas ges ECT på privata S:t Görans sjukhus. Enligt verksamhetschefen på Norra Stockholms psykiatri kan det ställa till stora problem för tvångsvården i hela Stockholmsområdet om Socialstyrelsens tolkning vinner gehör.

Michael Lövtrup

Norra Stockholms psykiatri, som har sina lokaler på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm, har sedan ett antal år ett avtal med Capio S:t Görans Sjukhus som innebär att patienter som ordinerats ECT rullas över till operationssal på Capio S:t Göran, där psykiatrins personal ger behandlingen. Det gäller både patienter som vårdas frivilligt och patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

– På Capio S:t Göran finns det narkospersonal som kan bevaka postoperativt. Det är för att öka patientsäkerheten, förklarar Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri.

I samband med att Justitieombudsmannen, JO, 2013 inspekterade psykiatrin i ett annat ärende blev man varse detta och ifrågasatte om rutinen är förenlig med LPT. Tvångsvård får ju normalt bara ges av landstingsdrivna enheter. JO bad därför Socialstyrelsen om ett yttrande.

Socialstyrelsen skriver i sitt yttrande att ECT är ett led i den psykiatriska vården, vilket innebär att när behandlingen ges med tvång gäller LPT:s bestämmelse om att tvångsvård enbart får ges på landstingsdrivna vårdinrättningar. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen bestämma att tvångsåtgärder även kan ges på annan vårdinrättning. Enligt det underlag som Socialstyrelsen tagit del av finns inget sådant regeringsbeslut gällande Capio S:t Göran.

Göran Rydén säger att man är mycket förvånad över Socialstyrelsens bedömning.

– Vi har tagit för givet att det inte varit något problem eftersom det är vi som ger behandlingen. Vi stöttar ju ofta den somatiska vården med LPT-vård, till exempel vid intoxikation. 

För Göran Rydén handlar LPT:s bestämmelse i grunden om att myndighetsutövning bara får utföras av det offentliga. Och i detta fall både beslutas och ges behandlingen av landstingsanställd personal. Men enligt Kristina Swiech, jurist på Socialstyrelsen, utgår lagstiftningen inte från vem som utför behandlingen, utan i vilken typ av vårdinrättning tvångsvården bedrivs.

– Man resonerade i förarbetena om att det är viktigt att det finns tillräckligt hög kvalitet och säkerhet på sjuhuset, och för att garantera det ska vården ges på ett landstinsgdrivet sjukhus.

Från landstinget förbereder man nu ett svar till JO. I väntan på JO:s beslut kommer man att fortsätta att ge ECT på Capio S:t Göran, säger Göran Rydén, som menar att det skulle få stora konsekvenser om JO skulle komma fram till samma sak som Socialstyrelsen.

– Om det bara gäller ECT får vi ta den kostnad som det innebär att anpassa våra lokaler. Men om det skulle gälla all tvångsvård får vi jättestora problem i hela Stockholmsområdet. Det betyder att vi inte kan ge den tvångsvård som behövs i den somatiska vården på Södersjukhuset, Danderyd och Södertälje sjukhus som alla är bolag.

Kristina Swiech framhåller dock att LPT-bestämmelsen inte hindrar att man med tvång exempelvis magpumpar en person som försökt ta sitt liv.

– Är det en nödsituation där någons liv eller hälsa hotas finns det ett utrymme att ingripa enligt brottsbalken och då spelar det inte någon roll vem som driver vårdinrättningen.

SÅ SÄGER LAGEN

Lagen om psykiatrisk tvångsvård 15 §

Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning.

Brottsbalken 24 kap 4 § 

En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse.

Kommentera

Kommentera

Tillverkaren överger Macchiarini-metoden

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

bild

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

bild

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

bild

Nu kommer patienten via video

Nyheter | På avtalad tid klockan nio dyker en man upp i fönstret på min datorskärm och läkarbesöket börjar. Jag sitter hemma i soffan och träffar verksamhetschef Kjell Andersson på Råcksta Vällingby vårdcentral via videolänk. Allt fler vårdcentraler erbjuder virtuella besök. Men det är bara en av flera möjligheter som »andra generationens telemedicin« öppnar, menar primärvårdsläkare som Läkartidningen har talat med. (1 kommentar) 28 JUN 2016

Cancervård koncentreras mer

Nyheter | Samtliga inblandade landsting och regioner väljer att följa RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till ett fåtal platser i landet. (1 kommentar) 28 JUN 2016

bild

»Jag älskar landstingskaffe
i farten, sparkcykelfärder genom kulvertar...«

Krönika | Man älskar sitt jobb, sjukhusen, patienterna, och allt som läkaryrket bjuder på. Man jobbar konstant för att lära sig mer. Men att lära sig konsten att ta ledigt ibland är ändå den viktigaste kompetensutveckling man kan ägna sig åt. Nyblivna underläkaren Ulrika Nettelblads krönika förklarar. () 28 JUN 2016

ABC om Smärtlindring vid förlossning

Medicinens ABC | Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. () 28 JUN 2016

bild

Fem frågor till Maria Lengquist

Författarintervjun | Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. () 28 JUN 2016

Viktigast inom global hälsa är att göra något – även om det är litet

Människor & möten | Huvudsaken är att göra någonting, om än aldrig så litet – och att göra det nu. Den inställningen har barnläkaren Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Han är med i planeringskommittén för höstens konferens i global hälsa den 26–27 oktober i Umeå. () 28 JUN 2016

Kvalitet i forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). (3 kommentarer) 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (6 kommentarer) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Jobb i fokus

146 lediga jobb på

Annons
Annons Annons
Annons Annons Annons Annons