Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C6ZS Läkartidningen 44-45/2014
Lakartidningen.se 2014-10-22

Göran Stiernstedt, samordnare för ökat resursutnyttjande:»Jag är orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer«

Göran Stiernstedt känner en oro inför den nya regeringens förslag om att göra de nationella riktlinjerna obligatoriska.
– Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Marie Ström

»Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård«. Det var en av punkterna som statsminister Stefan Löfven presenterade i regeringsförklaringen. Något som Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren reagerade på. I en tidigare intervju med Läkartidningen sa hon att hon tror det är svårt eftersom de nationella riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i dagens hälso- och sjukvård.
– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården, föreslog hon i stället.

Nu instämmer även infektionsläkaren Göran Stiernstedt, som för ett år sedan utsågs till nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, i kritiken. På ett möte med Läkarförbundets specialitetsföreningar kommenterade han förslaget.

– Jag ska vara tydlig. Jag är rätt orolig över signalerna om att lagstifta om nationella riktlinjer. Jag undrar vad det innebär i realiteten, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att man sätter sig in i hur det fungerar i patientmötet. Vi läkare vet ju att det ibland är oerhört viktigt att bryta mot en riktlinje.

Om de nationella riktlinjerna blir obligatoriska, påpekar Göran Stiernstedt att det finns risk för att ett nytt uppföljningssystem även införs. Han tycker att ansvarsrollerna när det gäller kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården är för oklara och att frågan därför bör utredas ordentligt.

– Man måste sätta sig ned och reda ut rollerna. Jag ser en risk att man i stället för att vara inne och skruva i ekonomistyrningen plötsligt går in och skruvar i kunskapsstyrningen. Det skickar samma signaler: Vi litar inte på er därute utan måste lagstifta och skapa uppföljningssystem.

Förra året kom Riksrevisionen med en rapport med budskapet att staten kan använda de nationella riktlinjerna mer effektivt som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård. Med anledning av den fick Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att följa upp de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. Utredningen ska redovisas i november 2015.

I rollen som nationell samordnare ska Göran Stiernstedt bland annat komma med förslag på hur den administrativa bördan kan minskas och hur mer tid kan frigöras till patientmöten. Senare kom även ett tilläggsuppdrag: att göra en översyn av betalningsansvarslagen. Syftet är att korta ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende för utskrivningsklara patienter.

I februari/mars ska det sistnämda uppdraget redovisas. Resten ska vara klart i december 2015. Göran Stiernstedt vet ännu inte om det blir några förändringar för utredningens del med anledning av regeringsskiftet.

Styrsystem inom vården är att av tre problemområden som utredningen pekar ut. De andra två är patientens väg genom vården och IT/verksamhetsstöd. 

Göran Stiernstedt anser att det finns för många överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting, SKL. En kritik som även Riksrevisionen framförde nyligen. Han vill i stället se ett mindre antal överenskommelser, färre indikatorer och tydligare styrsignaler.


Läs mer:

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Arbetet med att minska vårdens administration tar form

Vem ska göra vad?

Kommentarer (5)

 • Brott mot riktlinjer en källa till kunskap i sig

  2014-10-22 19:58 | Vi ska få stöd i att göra bra ifrån oss, men brott mot riktlinjer behöver inte vara av ondo. Riktlinjebrott kan samlas in och analyseras för att kunna återkopplas och uppdatera riktlinjerna. Den samlade läkarkåren har alltid en större förmåga att fånga upp nya behandlingsmöjligheter än en enskild expertgrupp, oavsett var den gruppen är.

  Rikard Lövström, leg läkare, Institutionen för medicinsk teknik, Linköpings universitet

  Jäv:

 • En farlig väg att gå

  2014-10-22 22:22 | Jag instämmer i Göran Stiernstedts oro. Obligatoriska, nationella riktlinjer omöjliggör en individuell anpassning av vården. En situation som får allvarligare följder för patienterna, ju svagare kunskapsbasen inom det aktuella vårdområdet är. I psykiatrin kan det t.ex. få direkt katastrofala konsekvenser.

  Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningen RSMH-Livet, Göteborg

  Jäv:

 • Riktlinjerna är ofta föråldrade

  2014-10-23 09:54 | Det går ibland flera år mellan uppdateringar av nationella riktlinjer. Under denna tid så gör den vetenskapliga utvecklingen ibland stora framsteg. Om man tvingas följa riktlinjer som är föråldrade istället för att gå på de senaste rönen så innebär det en risk att patienterna inte får tillgång till den mest effektiva behandlingen.

  Daniel Victor, överläkare, Medicinkliniken, Halmstad

  Jäv:

 • Riktlinjer och inte laglinjer

  2014-10-26 07:54 | Instämmer med övr kommentarer att det är en farlig väg att gå. När man utreder för politiker måste man tydliggöra med patientexempel varför det inte ska bli lag, dvs tilltvingande riktlinjer. Jag känner till flera fall där man hade skadat mer än hjälpt om man slaviskt hade följt riktlinjerna. Det är så många individuella faktorer som spelar roll.

  Yvonne Eklund, Spec.läk, Hudkliniken Lund - Malmö

  Jäv:

 • Vissa lagstadgade riktlinjer behövs

  2014-10-28 10:08 | Detta är en mycket större och mer komplex fråga än vad många anar. Min kommentar är dock ur en specifik synvinkel.
  När det gäller riks-sjukvård i Sverige måste vårdgivaren få ”licens” från SoS och kunna visa upp tillräckliga resurser, kompetens och korrekt organisation etc. och få klartecken, innan öppning.
  Något sådant finns inte inom den vanliga sjukvården, utan där kan enskilda landsting ge klartecken till enskilda vårdgivare, utan övergripande kontroll av centrala organ.
  Motsvarande ”licensförfarande” finns dock i exempelvis Storbritannien, där tillstånd och ansvar vad gäller t.ex. anestesi på privata sjukhus (och sannolikt även offentliga) är strikt reglerat, enligt rutiner som är lagstiftade.
  Enligt min mening är det orimligt att en vårdgivare får starta verksamhet som traditionellt utförts på akutsjukhus, utan någon slags officiell oberoende myndighetsgranskning och godkännande av den totala medicinska verksamheten.
  Jag tycker att det är dags att införa ett licensförfarande där nya vårdenheter granskas kvalitetsmässigt av oberoende statlig myndighet, och får godkänt avseende medicinsk kvalitet och resurser INNAN öppning.
  För att detta skulle fungera måste det finnas lagstiftade riktlinjer som utgör en korrekt nationell definition, som vårdgivare och landsting har att rätta sig efter.

  Susanne Ledin Eriksson, överläkare, PhD, DEAA, Anestesikliniken

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Karolinska institutet ber patienter om ursäkt

Nyheter | Karin Dahlman-Wright, rektor vid Karolinska institutet, KI, beklagar nu om Karolinska institutet utövat påtryckningar i rekryteringen av Paolo Macchiarini och framför en ursäkt till patienter och anhöriga. () 31 AUG 2016

Två verksamhetschefer
på Karolinska tar timeout

Nyheter | Som en följd av den kritik som Kjell Asplund riktat mot operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset har två chefer på sjukhuset nu tagit timeout. Det meddelade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid en pressträff på onsdagen. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Annons Annons

Sjukhusdirektören: »Det som
har inträffat är helt oacceptabelt«

Nyheter | »Vi tar utredningens resultat på största allvar.« Det säger Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom i en kommentar till den svidande kritik som sjukhuset får i Kjell Asplunds utredning av Macchiarini-fallet. (3 kommentarer) 31 AUG 2016

bild

Sjukhuset får svidande kritik i Asplunds Macchiarini-utredning

Nyheter | Karolinska universitetssjukhusets utredning av Macchiarini-fallet, som letts av professor emeritus Kjell Asplund, visar på en lång rad brister. (1 kommentar) 31 AUG 2016

Fel att psykiatrer »jagas bort«

Debatt | Är IVO:s förfarande etiskt och rimligt, undrar Anders Elverfors, utifrån egna erfarenheter av myndighetens sätt att handlägga ärenden.  (1 kommentar) 31 AUG 2016

Vinsttak på 8 procent förs fram

Nyheter | Nu diskuteras ett tak på 8 procent för vinster i välfärden, uppger SVT Nyheter. Regeringens utredare, det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, ska presentera sitt förslag senaste den 1 november. (1 kommentar) 31 AUG 2016

bild

HPV-vaccin ökade inte förekomst av ännu en autoimmun sjukdom

Nya rön | HPV-vaccination av svenska flickor och kvinnor med befintlig autoimmun sjukdom ökade inte förekomsten av ny autoimmun sjukdom, enligt en svensk kohortstudie. () 31 AUG 2016

Läkare får göra kort konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. (2 kommentarer) 30 AUG 2016

bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. (1 kommentar) 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (3 kommentarer) 29 AUG 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons