Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C46S Lakartidningen.se 2014-10-03

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen, men har också invändningar. Hon har redan fått en inbjudan från den nye ministern, som vill höra vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

Marie Ström

Valet av ministrar bjöd på en del överraskningar, erkänner Heidi Stensmyren. 29-årige Gabriel Wikström, som får ansvaret för folkhälsa, sjukvård och idrott, är ett relativt okänt kort för många inom hälso- och sjukvården.

– Det blir en stor post, men folkhälsa och sjukvård är ju nära förknippade områden. Det var ett intressant grepp att kombinera dem, säger Heidi Stensmyren.

I samma ögonblick som den nya regeringen presenterades på fredagsmorgonen fick hon ett mejl med en inbjudan från den nye ministern, som skrev att han ville träffas och lyssna på vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

– Gabriel hörde av sig till mig när utnämningen tillkännagavs och vi ser fram emot ett nära samarbete, säger hon.

Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen. Hon tycker det är bra att regeringen vill värna om kollektivavtalen, stärka professionernas ställning i offentlig sektor och införa en ökad nationell styrning. 
– En annan positiv sak är att regeringen vill se nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Men hon har även invändningar mot en del förslag. Ett är förslaget om att ta bort den tvingande lagen om vårdval i primärvården.

– Det blir en avskaffning av en lagstiftning som först genomförts och sedan etablerat sig. En rad vårdcentraler har startats. Det innebär ett väldigt tvärt kast, säger Heidi Stensmyren som ser en motsättning i att regeringen vill avskaffa vårdval inom primärvården samtidigt som de propagerar för en mångfald i vården.

– Det vore bättre om de i stället satsade på att förbättra eller utveckla systemen. Principen att det finns en mångfald, en möjlighet att etablera sig och möjlighet att som medarbetare vara med och driva sin egen vårdcentral är värdefull.

Ett annat förslag som hon tycker är motsägelsefullt, är idén om att lagstifta om att begränsa vinster – men samtidigt ha kvar mångfalden.
– När det kommer skarpa förslag om detta tror jag att vi får titta noga på dem. Det är viktigt att de småskaliga professionsstyrda verksamheterna får vara kvar.

Hon lägger också in en brasklapp när det gäller förslaget om att dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska. Hon tror det blir svårt att lyckas med det, eftersom riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i hälso- och sjukvården.

– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons