Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C46S Lakartidningen.se 2014-10-03

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen, men har också invändningar. Hon har redan fått en inbjudan från den nye ministern, som vill höra vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

Marie Ström

Valet av ministrar bjöd på en del överraskningar, erkänner Heidi Stensmyren. 29-årige Gabriel Wikström, som får ansvaret för folkhälsa, sjukvård och idrott, är ett relativt okänt kort för många inom hälso- och sjukvården.

– Det blir en stor post, men folkhälsa och sjukvård är ju nära förknippade områden. Det var ett intressant grepp att kombinera dem, säger Heidi Stensmyren.

I samma ögonblick som den nya regeringen presenterades på fredagsmorgonen fick hon ett mejl med en inbjudan från den nye ministern, som skrev att han ville träffas och lyssna på vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

– Gabriel hörde av sig till mig när utnämningen tillkännagavs och vi ser fram emot ett nära samarbete, säger hon.

Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen. Hon tycker det är bra att regeringen vill värna om kollektivavtalen, stärka professionernas ställning i offentlig sektor och införa en ökad nationell styrning. 
– En annan positiv sak är att regeringen vill se nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Men hon har även invändningar mot en del förslag. Ett är förslaget om att ta bort den tvingande lagen om vårdval i primärvården.

– Det blir en avskaffning av en lagstiftning som först genomförts och sedan etablerat sig. En rad vårdcentraler har startats. Det innebär ett väldigt tvärt kast, säger Heidi Stensmyren som ser en motsättning i att regeringen vill avskaffa vårdval inom primärvården samtidigt som de propagerar för en mångfald i vården.

– Det vore bättre om de i stället satsade på att förbättra eller utveckla systemen. Principen att det finns en mångfald, en möjlighet att etablera sig och möjlighet att som medarbetare vara med och driva sin egen vårdcentral är värdefull.

Ett annat förslag som hon tycker är motsägelsefullt, är idén om att lagstifta om att begränsa vinster – men samtidigt ha kvar mångfalden.
– När det kommer skarpa förslag om detta tror jag att vi får titta noga på dem. Det är viktigt att de småskaliga professionsstyrda verksamheterna får vara kvar.

Hon lägger också in en brasklapp när det gäller förslaget om att dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska. Hon tror det blir svårt att lyckas med det, eftersom riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i hälso- och sjukvården.

– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016