Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C46S Lakartidningen.se 2014-10-03

Heidi Stensmyren ger både ros och ris till regeringens förslag

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen, men har också invändningar. Hon har redan fått en inbjudan från den nye ministern, som vill höra vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

Marie Ström

Valet av ministrar bjöd på en del överraskningar, erkänner Heidi Stensmyren. 29-årige Gabriel Wikström, som får ansvaret för folkhälsa, sjukvård och idrott, är ett relativt okänt kort för många inom hälso- och sjukvården.

– Det blir en stor post, men folkhälsa och sjukvård är ju nära förknippade områden. Det var ett intressant grepp att kombinera dem, säger Heidi Stensmyren.

I samma ögonblick som den nya regeringen presenterades på fredagsmorgonen fick hon ett mejl med en inbjudan från den nye ministern, som skrev att han ville träffas och lyssna på vad Läkarförbundet har för tankar om vad regeringen bör prioritera.

– Gabriel hörde av sig till mig när utnämningen tillkännagavs och vi ser fram emot ett nära samarbete, säger hon.

Heidi Stensmyren ser flera ljuspunkter bland förslagen i regeringsförklaringen. Hon tycker det är bra att regeringen vill värna om kollektivavtalen, stärka professionernas ställning i offentlig sektor och införa en ökad nationell styrning. 
– En annan positiv sak är att regeringen vill se nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna inom hälso- och sjukvården.

Men hon har även invändningar mot en del förslag. Ett är förslaget om att ta bort den tvingande lagen om vårdval i primärvården.

– Det blir en avskaffning av en lagstiftning som först genomförts och sedan etablerat sig. En rad vårdcentraler har startats. Det innebär ett väldigt tvärt kast, säger Heidi Stensmyren som ser en motsättning i att regeringen vill avskaffa vårdval inom primärvården samtidigt som de propagerar för en mångfald i vården.

– Det vore bättre om de i stället satsade på att förbättra eller utveckla systemen. Principen att det finns en mångfald, en möjlighet att etablera sig och möjlighet att som medarbetare vara med och driva sin egen vårdcentral är värdefull.

Ett annat förslag som hon tycker är motsägelsefullt, är idén om att lagstifta om att begränsa vinster – men samtidigt ha kvar mångfalden.
– När det kommer skarpa förslag om detta tror jag att vi får titta noga på dem. Det är viktigt att de småskaliga professionsstyrda verksamheterna får vara kvar.

Hon lägger också in en brasklapp när det gäller förslaget om att dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska. Hon tror det blir svårt att lyckas med det, eftersom riktlinjerna inte är tillräckligt implementerade i hälso- och sjukvården.

– Det man borde göra är att använda sig av de vårdprogram och behandlingsrekommendationer som vårdprofessionerna tar fram. Det är de som får genomslag i hälso- och sjukvården.

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons