Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9LL Läkartidningen 49-50/2014
Lakartidningen.se 2014-11-27

Värdebaserad vårdKvalitetsregister ger Sverige försprång

De svenska kvalitetsregistren och en positiv inställning hos beslutsfattare. Det är faktorer som gör att Sverige kan ta ledningen i införandet av värdebaserad vård, tror Michael Porter.

Miki Agerberg

I Sverige pågår redan ett omfattande arbete med att utveckla och testa modeller för värdebaserad vård. Mycket av arbetet sker inom ramen för Sveus, ett samarbete mellan sju landsting eller regioner – bland dem de tre största i Sverige – och finansierat med pengar från Socialdepartementet. Även specialitetsföreningar och patientföreningar deltar, liksom kvalitetsregister, hälsoekonomer och statistiker.

I det första skedet koncentrerar man sig på åtta patientgrupper, och försöker komma fram till vad som är bra utfallsmått och uppföljningssystem. Man vill även utveckla värdebaserade ersättningssystem. Projektarbetet startade förra året och ska pågå till och med 2015. Tanken är att det sedan ska övergå i förvaltningsfas.

Förutom denna satsning noterar Michael Porter också att Sverige ligger långt framme med kvalitetsregister, vilket är viktigt när man vill mäta utfallet för enskilda patienter.

Under konferensen i slutet av november redovisades en rad exempel på hur man arbetar med de här frågorna på olika håll i Sverige. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg bestämde redan förra året att ha värdebaserad sjukvård som grund, och började med fyra patientgrupper. En av dem är bipolär sjukdom.

– I början var vi tveksamma, berättar verksamhetschefen Tobias Nordin. Gick det verkligen att använda värdebaserad vård inom psykiatrin? Var det inte bara ett nytt NPM?

– Men metodiken passade oss bra. Vi hade med patientrepresentanter från början, och det fanns ett kvalitetsregister. Så småningom kom vi fram till bra utfallsmått, och resultatet blev att medelvårdtiden har sjunkit, och patientföreningens representanter är nöjda.

Det råder dock delade meningar om vilka patientgrupper som passar för värdebaserad vård. Från i stort sett alla, som Michael Porter själv anser, till bara en mindre grupp klart avgränsade sjukdomstillstånd. Ska modellen användas brett krävs mer arbete, betonar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren:

– Vi måste inse att det behövs ytterligare steg. Modellen måste utvecklas så att vi kan ta in kroniker, multisjuka och så vidare.

En annan fråga är om värdebaserad vård ska vara kopplad till ekonomisk ersättning. Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne, varnade för det på konferensen:

– Det är viktigt att inte knyta projektarbetet alltför hårt till ersättningsmodeller. Börja med att utveckla den värdebaserade vården, så kan vi ta ersättningen senare.

Läs mer:

Michael Porter, mannen bakom värdebaserad vård: Mät värdet för varje patient

Kommentarer (2)

 • Kejsarens nya kläder?

  2014-11-27 19:28 | NPM är urvattnat. Konsulterna/profeterna letar en ny frälsare som banar väg i gammal terräng. Lättledda lärljungar sjunger nu åter lovsong och prisar kejsarens nya kläder. Skattebetalarna står och tittar på när belackarna/kritikerna stenas av självutnämnda profeter.
  Ack ja. Ack ja.

  jan-olof svärd, Leg.läkare, Egen

  Jäv:

 • Felaktig slutsats!

  2014-12-08 15:03 | Som brukarrepresentant kan jag bara konstatera att personalen visar ett stort engagemang i förändringsprocessen. Men att därmed tro att Tobias Nordin lyckats skapa förändringar på mindre än ett år vore att ta liknelsen med att bromsa ett containerfartyg på 50 meter. Det finns idag inga tecken som tyder på att någon patientnytta har uppnåtts. Kom igen om 3-4 år.

  Robert Ekman, medlem, IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom)

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons