Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9LL Läkartidningen 49-50/2014
Lakartidningen.se 2014-11-27

Värdebaserad vårdKvalitetsregister ger Sverige försprång

De svenska kvalitetsregistren och en positiv inställning hos beslutsfattare. Det är faktorer som gör att Sverige kan ta ledningen i införandet av värdebaserad vård, tror Michael Porter.

Miki Agerberg

I Sverige pågår redan ett omfattande arbete med att utveckla och testa modeller för värdebaserad vård. Mycket av arbetet sker inom ramen för Sveus, ett samarbete mellan sju landsting eller regioner – bland dem de tre största i Sverige – och finansierat med pengar från Socialdepartementet. Även specialitetsföreningar och patientföreningar deltar, liksom kvalitetsregister, hälsoekonomer och statistiker.

I det första skedet koncentrerar man sig på åtta patientgrupper, och försöker komma fram till vad som är bra utfallsmått och uppföljningssystem. Man vill även utveckla värdebaserade ersättningssystem. Projektarbetet startade förra året och ska pågå till och med 2015. Tanken är att det sedan ska övergå i förvaltningsfas.

Förutom denna satsning noterar Michael Porter också att Sverige ligger långt framme med kvalitetsregister, vilket är viktigt när man vill mäta utfallet för enskilda patienter.

Under konferensen i slutet av november redovisades en rad exempel på hur man arbetar med de här frågorna på olika håll i Sverige. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg bestämde redan förra året att ha värdebaserad sjukvård som grund, och började med fyra patientgrupper. En av dem är bipolär sjukdom.

– I början var vi tveksamma, berättar verksamhetschefen Tobias Nordin. Gick det verkligen att använda värdebaserad vård inom psykiatrin? Var det inte bara ett nytt NPM?

– Men metodiken passade oss bra. Vi hade med patientrepresentanter från början, och det fanns ett kvalitetsregister. Så småningom kom vi fram till bra utfallsmått, och resultatet blev att medelvårdtiden har sjunkit, och patientföreningens representanter är nöjda.

Det råder dock delade meningar om vilka patientgrupper som passar för värdebaserad vård. Från i stort sett alla, som Michael Porter själv anser, till bara en mindre grupp klart avgränsade sjukdomstillstånd. Ska modellen användas brett krävs mer arbete, betonar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren:

– Vi måste inse att det behövs ytterligare steg. Modellen måste utvecklas så att vi kan ta in kroniker, multisjuka och så vidare.

En annan fråga är om värdebaserad vård ska vara kopplad till ekonomisk ersättning. Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne, varnade för det på konferensen:

– Det är viktigt att inte knyta projektarbetet alltför hårt till ersättningsmodeller. Börja med att utveckla den värdebaserade vården, så kan vi ta ersättningen senare.

Läs mer:

Michael Porter, mannen bakom värdebaserad vård: Mät värdet för varje patient

Kommentarer (2)

 • Kejsarens nya kläder?

  2014-11-27 19:28 | NPM är urvattnat. Konsulterna/profeterna letar en ny frälsare som banar väg i gammal terräng. Lättledda lärljungar sjunger nu åter lovsong och prisar kejsarens nya kläder. Skattebetalarna står och tittar på när belackarna/kritikerna stenas av självutnämnda profeter.
  Ack ja. Ack ja.

  jan-olof svärd, Leg.läkare, Egen

  Jäv:

 • Felaktig slutsats!

  2014-12-08 15:03 | Som brukarrepresentant kan jag bara konstatera att personalen visar ett stort engagemang i förändringsprocessen. Men att därmed tro att Tobias Nordin lyckats skapa förändringar på mindre än ett år vore att ta liknelsen med att bromsa ett containerfartyg på 50 meter. Det finns idag inga tecken som tyder på att någon patientnytta har uppnåtts. Kom igen om 3-4 år.

  Robert Ekman, medlem, IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom)

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons