Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7W6 Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-12

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar.

Marie Ström

Den rödgröna regeringen vill, som Läkartidningen tidigare skrivit, avskaffa den tvingande lagen om vårdval i primärvården. Något Läkarförbundet är kritiskt till.

I sitt remissvar räknar förbundet upp flera positiva effekter som man anser att vårdvalet har haft för primärvården: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi. Enligt Riksrevisionens granskning överväger dock de negativa effekterna.

Men resultatet av granskningen påverkar inte förbundets åsikt om att obligatoriet bör vara kvar.

– Tvärtom. Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och fortsätter.

– De måste utvecklas. De är inte färdiga i dag. Det viktiga är att man styr mot ett mer jämlikt vårdutbud så att de som har större behov får en större del av vården.

Läkarförbundet stödjer Riksrevisionens förslag på åtgärder. En är att myndigheternas uppföljningsuppdrag bör bli tydligare. En annan är att skapa ett enhetligt ersättningsystem. Riksrevisionen tycker även att primärvårdens uppdrag är för brett formulerat i dag.

– Mycket talar för att man ska renodla uppdragen – satsa mer på riktade insatser och det som primärvården ska erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Konkurrensverket granskar för närvarande hur ersättningsystemen i primärvården är utformade. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem. I mitten av december ska rapporten presenteras. 

Läs mer:

Läkarförbundet: »Slopa inte vårdvalet – förbättra det« (debattartikel av Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle)

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet - högerns ständigt lydiga supporter

  2014-11-12 16:45 | Läkarförbundet har konstant profilerat sig som en politiskt konservativ stödtrupp för nyliberala strukturer i sjukvården och förnekar sig inte heller denna gång. Riksrevisionens slutsats att det är vårdvalet i sig som framkallar de negativa konsekvenserna viftas bort på sedvanligt sätt. Det är obegripligt att Läkarförbundet framhärdar i att man bör ha en lag som tvingar sjukvården att organiseras efter principer som den oberoende riksrevisionen finner vara skadliga för patienterna. Läkarförbundet har ingen högre kompetens för utvärderingen att åberopa utan reagerar reflexmässigt och arrogant som vanligt utifrån politiskt ideologiskt låsta positioner. Hur vore det om Läkarförbundet skulle ställa upp för patienterna i stället för ideologin?

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Är vårdvalet förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

  2014-11-14 13:43 | Man måste instämma i Gunnar Birgegårds kommentar. Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren i bl.a. en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna med Vårdvalet, som främjat privatisering. Läkarförbundets ordförande skriver idag "Slopa inte vårdvalet". Några hållbara argument i sakfrågan har hon inte. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laekarfoerbundet-slopa-inte-vardvalet-foerbaettra-det-11946). Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren, bl.a. i en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna:
  1. Ökad ojämlikhet, tvärtemot intentionerna i vården.
  2. Vård efter efterfrågan i stället för efter behov kommer i förgrunden.
  3. De svåraste sjuka åsidosätts i alltför tydlig omfattning.
  4.  Vårdval med ett ersättningssystem som i Stockholms läns landsting har visar att man nu tenderar att behandla en (1) sjukdom idag – förut hade vi helhetssyn. Detta förhållande innebär i sig sämre vård.
  5. Vårdvalssystemet har visat sig medföra att man nu låter läkare ta sig an hälsoproblem som tidigare skötts av sjuksköterskor – man frångår LEON-principen och får onödigt höga kostnader för skattebetalarna.
  6. Vårdvalet är för många en chimär då adekvat, tillförlitlig information om kompetens etc. hos vårdgivarna knappast finns. Därför kan informerat val ofta inte ske. Gäller inte minst multisjuka och äldre. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, säger i Sveriges Radio ”Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.” (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015159)
  7. Vårdvalet har möjligen/sannolikt ökat sjukskrivningarna. Detta behandlas vid ett seminarium på ABF, Stockholm 17/11 med med dr. Jan Halldin som moderator och med Gemensam Välfärd, Stockholms vårdnätverk och PRO Kultur som arrangörer.
  8. DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av ­skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds­bolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ­kronor i skatt.” http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/). http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/ Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %. Vill Läkarförbundet och läkarkåren förknippas med sådan verksamhet?"

  Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. (1 kommentar) 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons