Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7W6 Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-12

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar.

Marie Ström

Den rödgröna regeringen vill, som Läkartidningen tidigare skrivit, avskaffa den tvingande lagen om vårdval i primärvården. Något Läkarförbundet är kritiskt till.

I sitt remissvar räknar förbundet upp flera positiva effekter som man anser att vårdvalet har haft för primärvården: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi. Enligt Riksrevisionens granskning överväger dock de negativa effekterna.

Men resultatet av granskningen påverkar inte förbundets åsikt om att obligatoriet bör vara kvar.

– Tvärtom. Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och fortsätter.

– De måste utvecklas. De är inte färdiga i dag. Det viktiga är att man styr mot ett mer jämlikt vårdutbud så att de som har större behov får en större del av vården.

Läkarförbundet stödjer Riksrevisionens förslag på åtgärder. En är att myndigheternas uppföljningsuppdrag bör bli tydligare. En annan är att skapa ett enhetligt ersättningsystem. Riksrevisionen tycker även att primärvårdens uppdrag är för brett formulerat i dag.

– Mycket talar för att man ska renodla uppdragen – satsa mer på riktade insatser och det som primärvården ska erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Konkurrensverket granskar för närvarande hur ersättningsystemen i primärvården är utformade. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem. I mitten av december ska rapporten presenteras. 

Läs mer:

Läkarförbundet: »Slopa inte vårdvalet – förbättra det« (debattartikel av Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle)

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet - högerns ständigt lydiga supporter

  2014-11-12 16:45 | Läkarförbundet har konstant profilerat sig som en politiskt konservativ stödtrupp för nyliberala strukturer i sjukvården och förnekar sig inte heller denna gång. Riksrevisionens slutsats att det är vårdvalet i sig som framkallar de negativa konsekvenserna viftas bort på sedvanligt sätt. Det är obegripligt att Läkarförbundet framhärdar i att man bör ha en lag som tvingar sjukvården att organiseras efter principer som den oberoende riksrevisionen finner vara skadliga för patienterna. Läkarförbundet har ingen högre kompetens för utvärderingen att åberopa utan reagerar reflexmässigt och arrogant som vanligt utifrån politiskt ideologiskt låsta positioner. Hur vore det om Läkarförbundet skulle ställa upp för patienterna i stället för ideologin?

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Är vårdvalet förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

  2014-11-14 13:43 | Man måste instämma i Gunnar Birgegårds kommentar. Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren i bl.a. en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna med Vårdvalet, som främjat privatisering. Läkarförbundets ordförande skriver idag "Slopa inte vårdvalet". Några hållbara argument i sakfrågan har hon inte. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laekarfoerbundet-slopa-inte-vardvalet-foerbaettra-det-11946). Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren, bl.a. i en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna:
  1. Ökad ojämlikhet, tvärtemot intentionerna i vården.
  2. Vård efter efterfrågan i stället för efter behov kommer i förgrunden.
  3. De svåraste sjuka åsidosätts i alltför tydlig omfattning.
  4.  Vårdval med ett ersättningssystem som i Stockholms läns landsting har visar att man nu tenderar att behandla en (1) sjukdom idag – förut hade vi helhetssyn. Detta förhållande innebär i sig sämre vård.
  5. Vårdvalssystemet har visat sig medföra att man nu låter läkare ta sig an hälsoproblem som tidigare skötts av sjuksköterskor – man frångår LEON-principen och får onödigt höga kostnader för skattebetalarna.
  6. Vårdvalet är för många en chimär då adekvat, tillförlitlig information om kompetens etc. hos vårdgivarna knappast finns. Därför kan informerat val ofta inte ske. Gäller inte minst multisjuka och äldre. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, säger i Sveriges Radio ”Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.” (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015159)
  7. Vårdvalet har möjligen/sannolikt ökat sjukskrivningarna. Detta behandlas vid ett seminarium på ABF, Stockholm 17/11 med med dr. Jan Halldin som moderator och med Gemensam Välfärd, Stockholms vårdnätverk och PRO Kultur som arrangörer.
  8. DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av ­skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds­bolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ­kronor i skatt.” http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/). http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/ Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %. Vill Läkarförbundet och läkarkåren förknippas med sådan verksamhet?"

  Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016