Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7W6 Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-12

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar.

Marie Ström

Den rödgröna regeringen vill, som Läkartidningen tidigare skrivit, avskaffa den tvingande lagen om vårdval i primärvården. Något Läkarförbundet är kritiskt till.

I sitt remissvar räknar förbundet upp flera positiva effekter som man anser att vårdvalet har haft för primärvården: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi. Enligt Riksrevisionens granskning överväger dock de negativa effekterna.

Men resultatet av granskningen påverkar inte förbundets åsikt om att obligatoriet bör vara kvar.

– Tvärtom. Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och fortsätter.

– De måste utvecklas. De är inte färdiga i dag. Det viktiga är att man styr mot ett mer jämlikt vårdutbud så att de som har större behov får en större del av vården.

Läkarförbundet stödjer Riksrevisionens förslag på åtgärder. En är att myndigheternas uppföljningsuppdrag bör bli tydligare. En annan är att skapa ett enhetligt ersättningsystem. Riksrevisionen tycker även att primärvårdens uppdrag är för brett formulerat i dag.

– Mycket talar för att man ska renodla uppdragen – satsa mer på riktade insatser och det som primärvården ska erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Konkurrensverket granskar för närvarande hur ersättningsystemen i primärvården är utformade. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem. I mitten av december ska rapporten presenteras. 

Läs mer:

Läkarförbundet: »Slopa inte vårdvalet – förbättra det« (debattartikel av Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle)

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet - högerns ständigt lydiga supporter

  2014-11-12 16:45 | Läkarförbundet har konstant profilerat sig som en politiskt konservativ stödtrupp för nyliberala strukturer i sjukvården och förnekar sig inte heller denna gång. Riksrevisionens slutsats att det är vårdvalet i sig som framkallar de negativa konsekvenserna viftas bort på sedvanligt sätt. Det är obegripligt att Läkarförbundet framhärdar i att man bör ha en lag som tvingar sjukvården att organiseras efter principer som den oberoende riksrevisionen finner vara skadliga för patienterna. Läkarförbundet har ingen högre kompetens för utvärderingen att åberopa utan reagerar reflexmässigt och arrogant som vanligt utifrån politiskt ideologiskt låsta positioner. Hur vore det om Läkarförbundet skulle ställa upp för patienterna i stället för ideologin?

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Är vårdvalet förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

  2014-11-14 13:43 | Man måste instämma i Gunnar Birgegårds kommentar. Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren i bl.a. en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna med Vårdvalet, som främjat privatisering. Läkarförbundets ordförande skriver idag "Slopa inte vårdvalet". Några hållbara argument i sakfrågan har hon inte. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laekarfoerbundet-slopa-inte-vardvalet-foerbaettra-det-11946). Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren, bl.a. i en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna:
  1. Ökad ojämlikhet, tvärtemot intentionerna i vården.
  2. Vård efter efterfrågan i stället för efter behov kommer i förgrunden.
  3. De svåraste sjuka åsidosätts i alltför tydlig omfattning.
  4.  Vårdval med ett ersättningssystem som i Stockholms läns landsting har visar att man nu tenderar att behandla en (1) sjukdom idag – förut hade vi helhetssyn. Detta förhållande innebär i sig sämre vård.
  5. Vårdvalssystemet har visat sig medföra att man nu låter läkare ta sig an hälsoproblem som tidigare skötts av sjuksköterskor – man frångår LEON-principen och får onödigt höga kostnader för skattebetalarna.
  6. Vårdvalet är för många en chimär då adekvat, tillförlitlig information om kompetens etc. hos vårdgivarna knappast finns. Därför kan informerat val ofta inte ske. Gäller inte minst multisjuka och äldre. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, säger i Sveriges Radio ”Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.” (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015159)
  7. Vårdvalet har möjligen/sannolikt ökat sjukskrivningarna. Detta behandlas vid ett seminarium på ABF, Stockholm 17/11 med med dr. Jan Halldin som moderator och med Gemensam Välfärd, Stockholms vårdnätverk och PRO Kultur som arrangörer.
  8. DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av ­skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds­bolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ­kronor i skatt.” http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/). http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/ Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %. Vill Läkarförbundet och läkarkåren förknippas med sådan verksamhet?"

  Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Sjukdomar sprids i takt med globaliseringen Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (2 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

bild

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Mycket för många att vinna på multidisciplinär handläggning

Debatt | Multidisciplinärt arbete är en förutsättning för att nå bästa behandlingsresultat vid flera komplicerade sjukdomstillstånd, skriver Börje Åkerlund och medförfattare. () 20 MAJ 2016

Låg recidivrisk hos kvinnor efter första venösa tromboembolismen

Nya rön | Kvinnor mellan 18 och 64 år med venös tromboembolism för första gången har generellt låg risk för recidiv, visar en ny avhandling. Förekomst av riskalleler kan vara användbara för att bedöma recidivrisken. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons