Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7W6 Läkartidningen 47/2014
Lakartidningen.se 2014-11-12

Läkarförbundets ordförande försvarar vårdvalet

Riksrevisionens granskning rubbar inte Läkarförbundets tro på vårdvalet – däremot håller Heidi Stensmyren med om att det krävs förändringar.

Marie Ström

Den rödgröna regeringen vill, som Läkartidningen tidigare skrivit, avskaffa den tvingande lagen om vårdval i primärvården. Något Läkarförbundet är kritiskt till.

I sitt remissvar räknar förbundet upp flera positiva effekter som man anser att vårdvalet har haft för primärvården: bättre tillgänglighet, ökad valfrihet och mångfald, lättare att rekrytera personal och nya möjligheter att driva verksamhet i egen regi. Enligt Riksrevisionens granskning överväger dock de negativa effekterna.

Men resultatet av granskningen påverkar inte förbundets åsikt om att obligatoriet bör vara kvar.

– Tvärtom. Det är inte vårdvalet och patienters möjlighet att välja som är fel utan hur systemen är utformade, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och fortsätter.

– De måste utvecklas. De är inte färdiga i dag. Det viktiga är att man styr mot ett mer jämlikt vårdutbud så att de som har större behov får en större del av vården.

Läkarförbundet stödjer Riksrevisionens förslag på åtgärder. En är att myndigheternas uppföljningsuppdrag bör bli tydligare. En annan är att skapa ett enhetligt ersättningsystem. Riksrevisionen tycker även att primärvårdens uppdrag är för brett formulerat i dag.

– Mycket talar för att man ska renodla uppdragen – satsa mer på riktade insatser och det som primärvården ska erbjuda, säger Heidi Stensmyren.

Konkurrensverket granskar för närvarande hur ersättningsystemen i primärvården är utformade. I uppdraget ingår också att beskriva hur ersättningssystemen påverkar vad utförarna i primärvården erbjuder de patienter som väljer att lista sig hos dem. I mitten av december ska rapporten presenteras. 

Läs mer:

Läkarförbundet: »Slopa inte vårdvalet – förbättra det« (debattartikel av Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle)

Riksrevisionen riktar kritik mot vårdvalet: »Vårdkrävande patienter missgynnas«

Kommentarer (2)

 • Läkarförbundet - högerns ständigt lydiga supporter

  2014-11-12 16:45 | Läkarförbundet har konstant profilerat sig som en politiskt konservativ stödtrupp för nyliberala strukturer i sjukvården och förnekar sig inte heller denna gång. Riksrevisionens slutsats att det är vårdvalet i sig som framkallar de negativa konsekvenserna viftas bort på sedvanligt sätt. Det är obegripligt att Läkarförbundet framhärdar i att man bör ha en lag som tvingar sjukvården att organiseras efter principer som den oberoende riksrevisionen finner vara skadliga för patienterna. Läkarförbundet har ingen högre kompetens för utvärderingen att åberopa utan reagerar reflexmässigt och arrogant som vanligt utifrån politiskt ideologiskt låsta positioner. Hur vore det om Läkarförbundet skulle ställa upp för patienterna i stället för ideologin?

  Gunnar Birgegård, Prof em, Akademiska sjukhuset

  Jäv:

 • Är vårdvalet förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

  2014-11-14 13:43 | Man måste instämma i Gunnar Birgegårds kommentar. Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren i bl.a. en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna med Vårdvalet, som främjat privatisering. Läkarförbundets ordförande skriver idag "Slopa inte vårdvalet". Några hållbara argument i sakfrågan har hon inte. (http://www.dagenssamhalle.se/debatt/laekarfoerbundet-slopa-inte-vardvalet-foerbaettra-det-11946). Läkare ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning, som sammanställts av professor Göran Dahlgren, bl.a. i en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift för 3 år sedan, visar entydigt att privat vård generellt inte har fördelar. Studier från Sverige, inklusive Riksrevisionens aktuella rapport, visar tämligen entydigt på nackdelarna:
  1. Ökad ojämlikhet, tvärtemot intentionerna i vården.
  2. Vård efter efterfrågan i stället för efter behov kommer i förgrunden.
  3. De svåraste sjuka åsidosätts i alltför tydlig omfattning.
  4.  Vårdval med ett ersättningssystem som i Stockholms läns landsting har visar att man nu tenderar att behandla en (1) sjukdom idag – förut hade vi helhetssyn. Detta förhållande innebär i sig sämre vård.
  5. Vårdvalssystemet har visat sig medföra att man nu låter läkare ta sig an hälsoproblem som tidigare skötts av sjuksköterskor – man frångår LEON-principen och får onödigt höga kostnader för skattebetalarna.
  6. Vårdvalet är för många en chimär då adekvat, tillförlitlig information om kompetens etc. hos vårdgivarna knappast finns. Därför kan informerat val ofta inte ske. Gäller inte minst multisjuka och äldre. Stina-Clara Hjulström, ordförande för Demensförbundet, säger i Sveriges Radio ”Det är nästan en fars att de sitter med en katalog med 120 företag som de ska välja mellan. De är så sjuka att de inte ens kan hålla en färdtjänstkupong i handen. Vårdvalet är till för friska som kan välja och vraka.” (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6015159)
  7. Vårdvalet har möjligen/sannolikt ökat sjukskrivningarna. Detta behandlas vid ett seminarium på ABF, Stockholm 17/11 med med dr. Jan Halldin som moderator och med Gemensam Välfärd, Stockholms vårdnätverk och PRO Kultur som arrangörer.
  8. DN skrev tidigare i år att ”Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av ­skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala skatt är låg. De fem största välfärds­bolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner ­kronor i skatt.” http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/). http://www.dn.se/ekonomi/enkelt-for-valfardsbolag-undvika-skatt/ Detta blir en skatt på c:a 2 %, medan bolagsskatten egentligen är 22,3 %. Vill Läkarförbundet och läkarkåren förknippas med sådan verksamhet?"

  Anders Romelsjö, professor emeritus, Karolinska Institutet

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons