Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7ID Lakartidningen.se 2014-11-03

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel»Allt vi behöver är viljan till förändring«

Om vi inte lyckas stoppa de snabba globala klimatförändringarna kommer ohälsan i världen att öka. Det skriver FN:s klimatpanel i sin stora klimatrapport som nu lämnats till politikerna.

Marie Ström

I går, söndagen den 2 november, släpptes FN:s klimatpanel, IPCC, sin femte rapport om de globala klimatförändringarna. Rapporten är ett destillat av tre tidigare delrapporter och sammanfattar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, dess påverkan på miljön och vår hälsa – och vad vi kan göra åt problemen.

Ett gediget arbete ligger bakom den. Under flera år har 850 forskare från mer än 80 länder sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar. De är enade i sitt budskap: De snabba klimatförändringarna som observerats sedan mitten av 1900-talet är extrema och unika. Och det är med mycket stor sannolikhet vi människor som har orsakat merparten av dem, framför allt genom att släppa ut växthusgaser. Effekterna av det förändrade klimatet syns redan över hela jorden – bland annat i form av höjd vattennivå, smältande isar, varmare atmosfär, hav och landytor. Perioden mellan 1983 och 2012 är troligen den varmaste 30-årsperioden under de senaste 800 åren, skriver IPCC i rapporten.

Forskarna varnar för att klimatförändringarna kommer att få svåra konsekvenser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser ökar »sannolikheten för allvarlig, genomgripande och bestående påverkan på människa och ekosystem«, skriver klimatpanelen i ett pressmeddelande

Fram till mitten av århundrandet kommer framför allt befinliga hälsoproblem förvärras. Under 2100-talet förutspås ohälsan öka i många regioner. Befolkningen i fattiga utvecklingsländer är de stora förlorarna. Jordbruket kommer att drabbas, vilket riskerar att leda till en global brist på mat. I en del områden kommer människor varken kunna odla eller arbeta utomhus på grund av de höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten.
I städerna får befolkningen tampas med mer stormar, översvämningar, högre temperaturer och mer luftföroreningar. Klimatförändringarna riskerar även att leda till minskad global tillväxt och fler väpnade konflikter, enligt IPCC.

Men det finns hopp. Den globala tillväxten skulle visserligen minska om vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle – men bara lite grann. Med förnybar energi och en effektivare energianvändning skulle tillväxten gå ned med 0,06 procent per år, enligt rapporten. Samtidigt skulle de samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre miljö och hälsa sannolikt bli stora.

»Vi har medlen för att begränsa klimatförändringen. Allt vi behöver är viljan till förändring, som vi hoppas kan motiveras av kunskap och en förståelse för vetenskapen om klimatförändring«, sa IPCC:s ordförande R. K. Pachauri.

Nu har rapporten lämnats över till politikerna. Den är tänkt att fungera som grund när världens ledare ska förhandla om ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015. Enligt IPCC krävs ett kraftfullt och snabbt agerande. Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande.

– Ledare måste agera. Tiden är inte på vår sida, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på en presskonferens på söndagen.

Läs mer:
Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimat och hälsa

Tidigare artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Femte rapporten

Rapporten är den femte som kommer från FN:s klimatpanel, IPCC. De tidigare rapporterna kom 1990, 1995, 2001 och 2007. Den aktuella rapporten är en sammanfattning av tre delrapporter: den vetenskapliga grunden, effekter, anpassning och sårbarhet samt åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Bakom rapporten står 850 forskare från mer än 80 länder som under flera års tid har sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar.

Kommentarer (1)

  • "Summary for Policymakers" (SPM) - ett stort glapp mot WG1(den vetenskapliga bakgrunden) i samma rapport från IPCC

    2014-11-12 16:46 | "Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande." Detta är rent trams och härrör från modellkörningar med "business as usual" som utgångspunkt. Under snart 18 år har inte Jordens temperatur ökat statistiskt signifikant, trots en extrem ökning av CO2-utsläppen under samma tid. Modellerna, som ligger till grund för alla drastiska slutsatser, har inte kunnat återskapa denna uppvärmningspaus. Alla ligger långt över observerade data. Någon signifikant värmeökning i djuphaven som skulle kunna förklara den uteblivna uppvärmningen har heller inte hittats. Det saknas helt enkelt en fysikalisk förklaring till varför temperaturen plötsligt skulle börja ticka uppåt med en hastighet som aldrig har registrerats tidigare för s.a.s hinna upp till 3-8 grader vid år 2100. Inte ens IPCC själva tror på detta utan har i tysthet reviderat den s.k klimatkänsligheten i den senaste rapporten, där man sänkt det lägre, troligaste värdet, till 1.5 C. Man anger samtidigt att sannolikheten för scenarion över 4 C som obefintliga. Samtidigt strömmar det in peer-review artiklar som pekar på ännu lägre klimatkänslighet om man använder sig av OBSERVATIONER (och inte modeller som inte är validerade). I själva verket har den senaste IPCC-rapporten inte kunna komma med något nytt utom det glädjande faktum att det INTE går att fastställa någon global trend för: orkaner, översvämningar, torka och/eller nederbörd. Den "pågående" klimatförändringen manifesterar sig dåligt och inga katastrofer kan kopplas till den. Så av vilken anledning "måste" vi agera? Det luktar politik och kontrollbehov lång väg. Att klimatet skulle vara en dominerande faktor för sjukdomsspridningar och ohälsa är också rent nonsens. Det är sjukvårdens infrastruktur och standard i ett land som är helt avgörande för en sjukdoms spridning eller inte. Vi har t.ex alla förutsättningar för Malaria i Sverige. Hört talas om någon Malariaepidemi här?

    Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Stark facklig oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skåne psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. () 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

bild

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång Genomslaget för detta traumavårdskoncept förbluffande stort, trots att mycket talade emot

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

bild

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

bild

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (9 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Utred möjligheten till självvalt livsslut

Debatt | Möjligheten till självvalt livsslut bör utredas. Det finns en bred acceptans hos den svenska befolkningen och motståndet i läkargruppen är inte så stort att det skulle hindra en diskussion om patienters rättigheter i livets slut, skriver Staffan Bergström och medförfattare. (2 kommentarer) 23 AUG 2016

Familjär medelhavs-feber viktig sjukdom i en globaliserad värld

Översikt | Familjär medelhavsfeber är i typfallet en autosomalt recessiv sjukdom som karakteriseras av återkommande självbegränsande feberattacker med en duration på 12–72 timmar. Sjukdomen bör misstänkas framför allt hos individer med ursprung i östra Medelhavsområdet. Kolkicin ger effektiv behandling. Utan behandling är risken att utveckla amyloidos betydande. () 22 AUG 2016

Landsting fick falsk information om »välrenommerad« hyrläkare

Nyheter | SVT Nyheter avslöjade i går att bemanningsföretaget Proffice sålt in en hyrläkare med falsk information. I dag meddelade landstinget där läkaren arbetat att han får sluta omedelbart. (1 kommentar) 22 AUG 2016

Kritik efter dödsfall vid operation

Patientsäkerhet | En patient avled till följd av perforation i samband med en dilation av matstrupen. Vårdgivaren kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att man inte reagerade snabbare på patientens symtom. () 22 AUG 2016

Uppmärksamma fixering vid våld

Debatt | Fixeringar vid våld och skjutvapen hos individer med autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom måste uppmärksammas, skriver Elisabeth Fernell och Magnus Landgren, som refererar till en ny studie som pekar på vikten av intervention och prevention. () 22 AUG 2016

Jobb i fokus

166 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons