Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C7ID Lakartidningen.se 2014-11-03

Ny femte rapport från FN:s klimatpanel»Allt vi behöver är viljan till förändring«

Om vi inte lyckas stoppa de snabba globala klimatförändringarna kommer ohälsan i världen att öka. Det skriver FN:s klimatpanel i sin stora klimatrapport som nu lämnats till politikerna.

Marie Ström

I går, söndagen den 2 november, släpptes FN:s klimatpanel, IPCC, sin femte rapport om de globala klimatförändringarna. Rapporten är ett destillat av tre tidigare delrapporter och sammanfattar den vetenskapliga grunden för klimatförändringarna, dess påverkan på miljön och vår hälsa – och vad vi kan göra åt problemen.

Ett gediget arbete ligger bakom den. Under flera år har 850 forskare från mer än 80 länder sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar. De är enade i sitt budskap: De snabba klimatförändringarna som observerats sedan mitten av 1900-talet är extrema och unika. Och det är med mycket stor sannolikhet vi människor som har orsakat merparten av dem, framför allt genom att släppa ut växthusgaser. Effekterna av det förändrade klimatet syns redan över hela jorden – bland annat i form av höjd vattennivå, smältande isar, varmare atmosfär, hav och landytor. Perioden mellan 1983 och 2012 är troligen den varmaste 30-årsperioden under de senaste 800 åren, skriver IPCC i rapporten.

Forskarna varnar för att klimatförändringarna kommer att få svåra konsekvenser. Fortsatta utsläpp av växthusgaser ökar »sannolikheten för allvarlig, genomgripande och bestående påverkan på människa och ekosystem«, skriver klimatpanelen i ett pressmeddelande

Fram till mitten av århundrandet kommer framför allt befinliga hälsoproblem förvärras. Under 2100-talet förutspås ohälsan öka i många regioner. Befolkningen i fattiga utvecklingsländer är de stora förlorarna. Jordbruket kommer att drabbas, vilket riskerar att leda till en global brist på mat. I en del områden kommer människor varken kunna odla eller arbeta utomhus på grund av de höga temperaturerna och den höga luftfuktigheten.
I städerna får befolkningen tampas med mer stormar, översvämningar, högre temperaturer och mer luftföroreningar. Klimatförändringarna riskerar även att leda till minskad global tillväxt och fler väpnade konflikter, enligt IPCC.

Men det finns hopp. Den globala tillväxten skulle visserligen minska om vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle – men bara lite grann. Med förnybar energi och en effektivare energianvändning skulle tillväxten gå ned med 0,06 procent per år, enligt rapporten. Samtidigt skulle de samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre miljö och hälsa sannolikt bli stora.

»Vi har medlen för att begränsa klimatförändringen. Allt vi behöver är viljan till förändring, som vi hoppas kan motiveras av kunskap och en förståelse för vetenskapen om klimatförändring«, sa IPCC:s ordförande R. K. Pachauri.

Nu har rapporten lämnats över till politikerna. Den är tänkt att fungera som grund när världens ledare ska förhandla om ett nytt globalt klimatavtal i Paris 2015. Enligt IPCC krävs ett kraftfullt och snabbt agerande. Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande.

– Ledare måste agera. Tiden är inte på vår sida, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på en presskonferens på söndagen.

Läs mer:
Läkarförbundet inrättar en arbetsgrupp för klimat och hälsa

Tidigare artiklar:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Femte rapporten

Rapporten är den femte som kommer från FN:s klimatpanel, IPCC. De tidigare rapporterna kom 1990, 1995, 2001 och 2007. Den aktuella rapporten är en sammanfattning av tre delrapporter: den vetenskapliga grunden, effekter, anpassning och sårbarhet samt åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Bakom rapporten står 850 forskare från mer än 80 länder som under flera års tid har sammanfattat drygt 30 000 vetenskapliga artiklar.

Kommentarer (1)

  • "Summary for Policymakers" (SPM) - ett stort glapp mot WG1(den vetenskapliga bakgrunden) i samma rapport från IPCC

    2014-11-12 16:46 | "Om inget görs kommer jordklotet att vara 3–8 grader varmare vid slutet av detta århundrande." Detta är rent trams och härrör från modellkörningar med "business as usual" som utgångspunkt. Under snart 18 år har inte Jordens temperatur ökat statistiskt signifikant, trots en extrem ökning av CO2-utsläppen under samma tid. Modellerna, som ligger till grund för alla drastiska slutsatser, har inte kunnat återskapa denna uppvärmningspaus. Alla ligger långt över observerade data. Någon signifikant värmeökning i djuphaven som skulle kunna förklara den uteblivna uppvärmningen har heller inte hittats. Det saknas helt enkelt en fysikalisk förklaring till varför temperaturen plötsligt skulle börja ticka uppåt med en hastighet som aldrig har registrerats tidigare för s.a.s hinna upp till 3-8 grader vid år 2100. Inte ens IPCC själva tror på detta utan har i tysthet reviderat den s.k klimatkänsligheten i den senaste rapporten, där man sänkt det lägre, troligaste värdet, till 1.5 C. Man anger samtidigt att sannolikheten för scenarion över 4 C som obefintliga. Samtidigt strömmar det in peer-review artiklar som pekar på ännu lägre klimatkänslighet om man använder sig av OBSERVATIONER (och inte modeller som inte är validerade). I själva verket har den senaste IPCC-rapporten inte kunna komma med något nytt utom det glädjande faktum att det INTE går att fastställa någon global trend för: orkaner, översvämningar, torka och/eller nederbörd. Den "pågående" klimatförändringen manifesterar sig dåligt och inga katastrofer kan kopplas till den. Så av vilken anledning "måste" vi agera? Det luktar politik och kontrollbehov lång väg. Att klimatet skulle vara en dominerande faktor för sjukdomsspridningar och ohälsa är också rent nonsens. Det är sjukvårdens infrastruktur och standard i ett land som är helt avgörande för en sjukdoms spridning eller inte. Vi har t.ex alla förutsättningar för Malaria i Sverige. Hört talas om någon Malariaepidemi här?

    Jan Lindström, Sjukhusfysiker, Karolinska

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons