Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9A3 Läkartidningen 48/2014
Lakartidningen.se 2014-11-20

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren

»Man har gjort en höna av en fjäder«. Det säger Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, om mejlet som han och fyra andra ledande politiker skickade till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Marie Ström

Två dagar efter att ST-läkaren uttalade sig i lokalradion om en planerad omorganisation i Landstinget i Jönköpings län, fick hon ett mejl från fem ledande landstingspolitiker.

I brevet – som är riktat till ST-läkaren – nämns radiointervjun och politikerna skriver angående den: »Vi tar gärna emot frågor och synpunkter från invånare och medarbetare, men ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information«.

Enligt landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M) var mejlet ett svar på en skrivelse med synpunkter på omorganisationen som en grupp läkare på Höglandssjukhuset, där ST-läkaren ingår, tidigare hade skickat.

– Hon ville ha svar på ett antal frågor om omorganisationen. Och då är vi så jädrans hyggliga att vi bestämmer oss för att det där ska vi svara på. Vi har svarat på ett mycket snyggt och prydligt sätt. Hur man kan tolka det som någon form av censur eller hot är för mig fullständigt främmande.

Hur ska man tolka det ni skriver då, menar du? 

– Att man ska ha saklig grund i sin kritik. Vi tycker att läkaren blandar ihop en utredning om opererande verksamheter och en om länsgemensamma kliniker.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har läst det ni har skrivit och säger i Sveriges Radio P4 Jönköping att han anser att ni har gått över gränsen för vad man i egenskap av myndighetsföreträdare får säga.

– Vi är fem gruppledare för politiska partier som har skrivit detta. Är vi myndighetspersoner? Vi är ju politiker, vi är inte ens anställda av landstinget. Vi har bara undertecknat brevet med våra namn, det står inte ens att vi är landstingsråd.

Men ni är ju det även om ni inte skriver det i brevet. Ni tillhör landstingets högsta politiska ledning.

– Det skulle aldrig föresväva den här landstingsledningen att sätta munkavle på någon. Men har man som politiker inte rätt att överhuvudtaget ifrågasätta vad som sägs eller görs? Är det bara de ena parterna som har rätt till det? Om du säger »jorden är fyrkantig«, måste väl jag få säga «nej, den är rund».

Det här handlar ju inte om att ni inte får bemöta kritik, utan om att det – som ni formulerat er i ert mejl – kan tolkas som att ni vill hindra landstingsanställda som inte delar era åsikter från att uttala sig i medierna?

– Jag trodde inte att en sådan här sak skulle kunna få så stora konsekvenser. Jag tycker att man har gjort en höna av en fjäder. Ni i medierna är ute och fiskar i väl djupa vatten. Vi har låtit många utomstående läsa brevet, och ingen av dem ser hotet.

Tycker du att ni har gjort något fel?

– Nej. Jag tycker att det har blivit väldigt mycket övertoner här. Läkarföreningens ordförande säger att det här är det värsta han sett på 20 år – ja säger man så har man väl haft ett ganska innehållslöst liv.

Kommer ni att be ST-läkaren om ursäkt?

– Jag beklagar att hon missförstått detta och ska ta ett resonemang med henne. Men för mig är det fullständigt obegripligt hur människan i fråga har tolkat det så här. 

Läs mer:

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren

Kommentarer (2)

 • Häpnadsväckande brist på kunskaper om grundlagar och myndighetsutövning

  2014-11-21 06:36 | Att en toppolitiker i en landstingskommun inte vet att han är en myndighetsperson är ju rent häpnadsväckande! Att dessutom inte känna till en av Sveriges viktigaste grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagen och vad som står i 1 kap. §§1- 4 i denna lag är lika förvånande.

  Ulf Brettstam, Överläkare, Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö klinikerna

  Jäv: Haft ansvar för delar av flera kollegors utbildning och handledning under deras AT tjänstgöring. Anställd i samma landsting.

 • Yttrandefriheten är helig

  2014-11-21 16:18 | Att politiska ledningen i Jönköping yttrar sig och tar direkt kontakt med en läkare som uttalat sig i radion är långt bort om det acceptabla. Vi offentligt anställda måste till det yttersta försvara vår rätt att debattera sjukvården och fritt ifrågasätta landstingspolitiker.
  Erik Campbell, överläkare. Region Skåne

  Erik Campbell, överläkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016