Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C9A3 Läkartidningen 48/2014
Lakartidningen.se 2014-11-20

Toppolitikern i Jönköping ser inget fel i mejlet till ST-läkaren

»Man har gjort en höna av en fjäder«. Det säger Håkan Jansson (M), landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping, om mejlet som han och fyra andra ledande politiker skickade till en ST-läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Marie Ström

Två dagar efter att ST-läkaren uttalade sig i lokalradion om en planerad omorganisation i Landstinget i Jönköpings län, fick hon ett mejl från fem ledande landstingspolitiker.

I brevet – som är riktat till ST-läkaren – nämns radiointervjun och politikerna skriver angående den: »Vi tar gärna emot frågor och synpunkter från invånare och medarbetare, men ser allvarligt på när enskilda medarbetare sprider vilseledande och osaklig information«.

Enligt landstingsstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M) var mejlet ett svar på en skrivelse med synpunkter på omorganisationen som en grupp läkare på Höglandssjukhuset, där ST-läkaren ingår, tidigare hade skickat.

– Hon ville ha svar på ett antal frågor om omorganisationen. Och då är vi så jädrans hyggliga att vi bestämmer oss för att det där ska vi svara på. Vi har svarat på ett mycket snyggt och prydligt sätt. Hur man kan tolka det som någon form av censur eller hot är för mig fullständigt främmande.

Hur ska man tolka det ni skriver då, menar du? 

– Att man ska ha saklig grund i sin kritik. Vi tycker att läkaren blandar ihop en utredning om opererande verksamheter och en om länsgemensamma kliniker.

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har läst det ni har skrivit och säger i Sveriges Radio P4 Jönköping att han anser att ni har gått över gränsen för vad man i egenskap av myndighetsföreträdare får säga.

– Vi är fem gruppledare för politiska partier som har skrivit detta. Är vi myndighetspersoner? Vi är ju politiker, vi är inte ens anställda av landstinget. Vi har bara undertecknat brevet med våra namn, det står inte ens att vi är landstingsråd.

Men ni är ju det även om ni inte skriver det i brevet. Ni tillhör landstingets högsta politiska ledning.

– Det skulle aldrig föresväva den här landstingsledningen att sätta munkavle på någon. Men har man som politiker inte rätt att överhuvudtaget ifrågasätta vad som sägs eller görs? Är det bara de ena parterna som har rätt till det? Om du säger »jorden är fyrkantig«, måste väl jag få säga «nej, den är rund».

Det här handlar ju inte om att ni inte får bemöta kritik, utan om att det – som ni formulerat er i ert mejl – kan tolkas som att ni vill hindra landstingsanställda som inte delar era åsikter från att uttala sig i medierna?

– Jag trodde inte att en sådan här sak skulle kunna få så stora konsekvenser. Jag tycker att man har gjort en höna av en fjäder. Ni i medierna är ute och fiskar i väl djupa vatten. Vi har låtit många utomstående läsa brevet, och ingen av dem ser hotet.

Tycker du att ni har gjort något fel?

– Nej. Jag tycker att det har blivit väldigt mycket övertoner här. Läkarföreningens ordförande säger att det här är det värsta han sett på 20 år – ja säger man så har man väl haft ett ganska innehållslöst liv.

Kommer ni att be ST-läkaren om ursäkt?

– Jag beklagar att hon missförstått detta och ska ta ett resonemang med henne. Men för mig är det fullständigt obegripligt hur människan i fråga har tolkat det så här. 

Läs mer:

Läkare uttalade sig i media – varnades av landstingspolitikerna

ST-läkaren: »Jag blev väldigt skakad«

Läkarföreningen i Jönköping riktar hård kritik mot politikermejl

Politikernas brev till ST-läkaren

Kommentarer (2)

 • Häpnadsväckande brist på kunskaper om grundlagar och myndighetsutövning

  2014-11-21 06:36 | Att en toppolitiker i en landstingskommun inte vet att han är en myndighetsperson är ju rent häpnadsväckande! Att dessutom inte känna till en av Sveriges viktigaste grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagen och vad som står i 1 kap. §§1- 4 i denna lag är lika förvånande.

  Ulf Brettstam, Överläkare, Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö klinikerna

  Jäv: Haft ansvar för delar av flera kollegors utbildning och handledning under deras AT tjänstgöring. Anställd i samma landsting.

 • Yttrandefriheten är helig

  2014-11-21 16:18 | Att politiska ledningen i Jönköping yttrar sig och tar direkt kontakt med en läkare som uttalat sig i radion är långt bort om det acceptabla. Vi offentligt anställda måste till det yttersta försvara vår rätt att debattera sjukvården och fritt ifrågasätta landstingspolitiker.
  Erik Campbell, överläkare. Region Skåne

  Erik Campbell, överläkare, Helsingborgs lasarett

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. (1 kommentar) 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  (1 kommentar) 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons