Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C96F Läkartidningen 51-52/2014
Lakartidningen.se 2014-12-16

Stockholms sjukhem:All vinst går tillbaka in i vården

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.

 

Miki Agerberg

Staffan Lundström kom till Stockholms sjukhem första gången 1995. Efter ett år som underläkare på den palliativa slutenvårdsavdelningen hade han bestämt sig:

– Jag var helt övertygad om att det var detta jag ville ägna mitt liv åt – palliativ medicin och svårt sjuka, säger han. Mest för att det finns så fantastiskt mycket att göra och utveckla. Men jag kände också en personlig kallelse att göra detta, och jag tror jag är duktig på det.

Han utbildade sig till onkolog på Radiumhemmet, och kom tillbaka till Stockholms sjukhem 1999 som specialist. I dag arbetar han huvudsakligen med forskning och utbildning. Bland annat har han lagt upp en femveckors studentvald kurs i palliativ medicin för termin 11 i läkarprogrammet. Kursen är fullsatt och har fått mycket positiv feedback, säger han:

– Många säger att det här borde vara obligatoriskt. Det är ingen annan som talar om smärta och död, fast alla läkare kommer att möta detta.

Stockholms sjukhem har satsat på en förhållandevis stor enhet för forskning, utveckling och utbildning, där man bland annat bedriver mycket forskning i samarbete med Karolinska institutet. Staffan Lundström ser ett samband mellan denna satsning och att Stockholms sjukhem inte är vinstdrivet:

– Vi ska inte ge vinst till någon ägare, utan all vinst som genereras går in i vårdverksamheten. Till exempel avsätter stiftelsen en bra summa pengar till forskningsavdelningen, där vi har relativt stor frihet att arbeta utan att någon övervakar oss. Vi har frihet att ta initiativ och att nappa på frågor och anbud.

– För ett år sedan skapade till exempel jag och mina kollegor en palliativ körkortsutbildning för alla stadens onkologer. Vi hade 140 onkologer här på utbildning. Det hade jag aldrig kunnat göra om jag var anställd på Karolinska universitetssjukhuset.

– Frågan kommer inte, och det finns inte resurser att ta hand om den. Här finns resurser, lokaler och personal – och en vilja. Det där lilla extra tror jag inte finns i en vinstdriven privat verksamhet heller.

Stockholms sjukhem drivs av en stiftelse som grundades 1867 av den kände Stockholmsläkaren Magnus Huss. Huss startade en insamling där han så småningom fick ihop över 250 000 kronor, och det nya sjukhuset kunde börja byggas på Kungsholmen i Stockholm.

Syftet med sjukhuset och stiftelsen var att erbjuda vård för långvarigt eller obotligt sjuka. Även om både sjukdomspanoramat och behandlingsmetoderna har förändrats radikalt, så är syftet fortfarande detsamma. I dagens sjukhusvärld innebär det att Stockholms sjukhem, förutom att vara ledande inom palliativ medicin, har särskild kompetens i allmänmedicin, geriatrik, rehabilitering och vård- och omsorgsboende.

I dag har Stockholms sjukhem drygt 200 sjukhusplatser på Kungsholmen och i Bromma, nära 200 platser för avancerad sjukvård i hemmet, öppenvårdsmottagningar och cirka 100 platser i vård- och omsorgsboende. Totalt har man cirka 750 anställda.

– Storleksmässigt är vi som ett mindre landsortssjukhus, säger sjukhusdirektören Elisabet Wennlund. Hon är specialist i geriatrik och kom till Stockholms sjukhem 2008 från privata Capio S:t Göran. Tidigare har hon också arbetat i landstingsdriven sjukvård, och hon tycker det är intressant att jämföra de tre driftsformerna.

I stiftelsens grundregler står det ända sedan starten att arbetet ska grunda sig på professionalism och personligt engagemang. Tre värderingar ska stå i centrum: omtanke, respekt och kunskap.

– De här värderingarna är en drivkraft som delas av hela organisationen, framhåller Elisabet Wennlund. Vi utgår från dem i alla våra processer och styrdokument, och vi har en bemötandeutbildning för alla nyanställda.

– Vi som arbetar i vården, oavsett driftsform, har liknande drivkrafter. Men det som är unikt för vår stiftelse är våra värderingar. Vi arbetar med värderingsfrågor hela tiden. Då blir det en otrolig genomförandekraft.

Stockholms sjukhem har 13 vårdavtal med landstinget, och driver på så sätt sjukvård på samma villkor som andra vårdgivare i Stockholms län. Men pengarna som Magnus Huss samlade in har förvaltats väl, och ger lite extra rörelsefrihet.

Stiftelsens avkastning används till fastigheter – där man har gjort omfattande arbeten med nybyggnader och renoveringar de senaste åren – parken, eget kök och FoUU-enheten.

– Naturligtvis måste vi klara oss inom vårdavtalen, säger Elisabet Wennlund. Men därutöver satsar stiftelsen på den här extra kvaliteten.

Kommentarer (1)

 • All vinst tillbaka i vården?

  2014-12-17 11:04 | Detta är ett utdrag ur er förvaltningsberättelse.
  Av den framgår att vården såväl i koncernen som i moderstiftelsen går med underskott. Ni har inte gått med vinst i vården i något av dom senast fem åren. Överskottet genereras i finansförvaltningen.Inkomsterna kommer från pengar som ni tjänar på att förvalta pengar. Vinsten täcker förlusterna i vården och överskottet fyller på det egna kapitalet med 88 miljoner 2013.
  Det är ganska få vårdgivare som har 2 miljarder i eget kapital.Man önskade sig den avkastning som ni fick på ert kapital 2013. 15,07%.

  Femårsöversikt, koncernen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 503 496 464 444 400

  Resultat, vårdverksamheten -70 -36 -41 -49 -59
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - 1 1 7
  Resultat, finansförvaltning 167 181 258 598 33
  Årets resultat 96 145 218 550 -19
  Eget kapital 2 369 2 272 2 128 1 909 1 358
  Medelantal anställda 726 710 681 661 642

  Femårsöversikt, moderstiftelsen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 290 217 214 207 172

  Resultat, vårdverksamheten -77 -66 -53 -60 -65
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - -1 - 2
  Resultat, finansförvaltning 165 317 258 398 35
  Årets resultat 88 251 204 338 -28
  Eget kapital 2 296 2 208 1 957 1 754 1 415
  Medelantal anställda 417 349 340 343 330

  Mats Heidvall, Ortoped, Ortho Center Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons