Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C96F Läkartidningen 51-52/2014
Lakartidningen.se 2014-12-16

Stockholms sjukhem:All vinst går tillbaka in i vården

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.

 

Miki Agerberg

Staffan Lundström kom till Stockholms sjukhem första gången 1995. Efter ett år som underläkare på den palliativa slutenvårdsavdelningen hade han bestämt sig:

– Jag var helt övertygad om att det var detta jag ville ägna mitt liv åt – palliativ medicin och svårt sjuka, säger han. Mest för att det finns så fantastiskt mycket att göra och utveckla. Men jag kände också en personlig kallelse att göra detta, och jag tror jag är duktig på det.

Han utbildade sig till onkolog på Radiumhemmet, och kom tillbaka till Stockholms sjukhem 1999 som specialist. I dag arbetar han huvudsakligen med forskning och utbildning. Bland annat har han lagt upp en femveckors studentvald kurs i palliativ medicin för termin 11 i läkarprogrammet. Kursen är fullsatt och har fått mycket positiv feedback, säger han:

– Många säger att det här borde vara obligatoriskt. Det är ingen annan som talar om smärta och död, fast alla läkare kommer att möta detta.

Stockholms sjukhem har satsat på en förhållandevis stor enhet för forskning, utveckling och utbildning, där man bland annat bedriver mycket forskning i samarbete med Karolinska institutet. Staffan Lundström ser ett samband mellan denna satsning och att Stockholms sjukhem inte är vinstdrivet:

– Vi ska inte ge vinst till någon ägare, utan all vinst som genereras går in i vårdverksamheten. Till exempel avsätter stiftelsen en bra summa pengar till forskningsavdelningen, där vi har relativt stor frihet att arbeta utan att någon övervakar oss. Vi har frihet att ta initiativ och att nappa på frågor och anbud.

– För ett år sedan skapade till exempel jag och mina kollegor en palliativ körkortsutbildning för alla stadens onkologer. Vi hade 140 onkologer här på utbildning. Det hade jag aldrig kunnat göra om jag var anställd på Karolinska universitetssjukhuset.

– Frågan kommer inte, och det finns inte resurser att ta hand om den. Här finns resurser, lokaler och personal – och en vilja. Det där lilla extra tror jag inte finns i en vinstdriven privat verksamhet heller.

Stockholms sjukhem drivs av en stiftelse som grundades 1867 av den kände Stockholmsläkaren Magnus Huss. Huss startade en insamling där han så småningom fick ihop över 250 000 kronor, och det nya sjukhuset kunde börja byggas på Kungsholmen i Stockholm.

Syftet med sjukhuset och stiftelsen var att erbjuda vård för långvarigt eller obotligt sjuka. Även om både sjukdomspanoramat och behandlingsmetoderna har förändrats radikalt, så är syftet fortfarande detsamma. I dagens sjukhusvärld innebär det att Stockholms sjukhem, förutom att vara ledande inom palliativ medicin, har särskild kompetens i allmänmedicin, geriatrik, rehabilitering och vård- och omsorgsboende.

I dag har Stockholms sjukhem drygt 200 sjukhusplatser på Kungsholmen och i Bromma, nära 200 platser för avancerad sjukvård i hemmet, öppenvårdsmottagningar och cirka 100 platser i vård- och omsorgsboende. Totalt har man cirka 750 anställda.

– Storleksmässigt är vi som ett mindre landsortssjukhus, säger sjukhusdirektören Elisabet Wennlund. Hon är specialist i geriatrik och kom till Stockholms sjukhem 2008 från privata Capio S:t Göran. Tidigare har hon också arbetat i landstingsdriven sjukvård, och hon tycker det är intressant att jämföra de tre driftsformerna.

I stiftelsens grundregler står det ända sedan starten att arbetet ska grunda sig på professionalism och personligt engagemang. Tre värderingar ska stå i centrum: omtanke, respekt och kunskap.

– De här värderingarna är en drivkraft som delas av hela organisationen, framhåller Elisabet Wennlund. Vi utgår från dem i alla våra processer och styrdokument, och vi har en bemötandeutbildning för alla nyanställda.

– Vi som arbetar i vården, oavsett driftsform, har liknande drivkrafter. Men det som är unikt för vår stiftelse är våra värderingar. Vi arbetar med värderingsfrågor hela tiden. Då blir det en otrolig genomförandekraft.

Stockholms sjukhem har 13 vårdavtal med landstinget, och driver på så sätt sjukvård på samma villkor som andra vårdgivare i Stockholms län. Men pengarna som Magnus Huss samlade in har förvaltats väl, och ger lite extra rörelsefrihet.

Stiftelsens avkastning används till fastigheter – där man har gjort omfattande arbeten med nybyggnader och renoveringar de senaste åren – parken, eget kök och FoUU-enheten.

– Naturligtvis måste vi klara oss inom vårdavtalen, säger Elisabet Wennlund. Men därutöver satsar stiftelsen på den här extra kvaliteten.

Kommentarer (1)

 • All vinst tillbaka i vården?

  2014-12-17 11:04 | Detta är ett utdrag ur er förvaltningsberättelse.
  Av den framgår att vården såväl i koncernen som i moderstiftelsen går med underskott. Ni har inte gått med vinst i vården i något av dom senast fem åren. Överskottet genereras i finansförvaltningen.Inkomsterna kommer från pengar som ni tjänar på att förvalta pengar. Vinsten täcker förlusterna i vården och överskottet fyller på det egna kapitalet med 88 miljoner 2013.
  Det är ganska få vårdgivare som har 2 miljarder i eget kapital.Man önskade sig den avkastning som ni fick på ert kapital 2013. 15,07%.

  Femårsöversikt, koncernen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 503 496 464 444 400

  Resultat, vårdverksamheten -70 -36 -41 -49 -59
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - 1 1 7
  Resultat, finansförvaltning 167 181 258 598 33
  Årets resultat 96 145 218 550 -19
  Eget kapital 2 369 2 272 2 128 1 909 1 358
  Medelantal anställda 726 710 681 661 642

  Femårsöversikt, moderstiftelsen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 290 217 214 207 172

  Resultat, vårdverksamheten -77 -66 -53 -60 -65
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - -1 - 2
  Resultat, finansförvaltning 165 317 258 398 35
  Årets resultat 88 251 204 338 -28
  Eget kapital 2 296 2 208 1 957 1 754 1 415
  Medelantal anställda 417 349 340 343 330

  Mats Heidvall, Ortoped, Ortho Center Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons