Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C96F Läkartidningen 51-52/2014
Lakartidningen.se 2014-12-16

Stockholms sjukhem:All vinst går tillbaka in i vården

Stiftelseägda Stockholms sjukhem är känt som föregångare inom palliativ vård. En av de drivande i denna utveckling är överläkaren Staffan Lundström. Friheten i arbetet är större här än på ett vinstdrivet eller ett landstingsägt sjukhus, anser han.

 

Miki Agerberg

Staffan Lundström kom till Stockholms sjukhem första gången 1995. Efter ett år som underläkare på den palliativa slutenvårdsavdelningen hade han bestämt sig:

– Jag var helt övertygad om att det var detta jag ville ägna mitt liv åt – palliativ medicin och svårt sjuka, säger han. Mest för att det finns så fantastiskt mycket att göra och utveckla. Men jag kände också en personlig kallelse att göra detta, och jag tror jag är duktig på det.

Han utbildade sig till onkolog på Radiumhemmet, och kom tillbaka till Stockholms sjukhem 1999 som specialist. I dag arbetar han huvudsakligen med forskning och utbildning. Bland annat har han lagt upp en femveckors studentvald kurs i palliativ medicin för termin 11 i läkarprogrammet. Kursen är fullsatt och har fått mycket positiv feedback, säger han:

– Många säger att det här borde vara obligatoriskt. Det är ingen annan som talar om smärta och död, fast alla läkare kommer att möta detta.

Stockholms sjukhem har satsat på en förhållandevis stor enhet för forskning, utveckling och utbildning, där man bland annat bedriver mycket forskning i samarbete med Karolinska institutet. Staffan Lundström ser ett samband mellan denna satsning och att Stockholms sjukhem inte är vinstdrivet:

– Vi ska inte ge vinst till någon ägare, utan all vinst som genereras går in i vårdverksamheten. Till exempel avsätter stiftelsen en bra summa pengar till forskningsavdelningen, där vi har relativt stor frihet att arbeta utan att någon övervakar oss. Vi har frihet att ta initiativ och att nappa på frågor och anbud.

– För ett år sedan skapade till exempel jag och mina kollegor en palliativ körkortsutbildning för alla stadens onkologer. Vi hade 140 onkologer här på utbildning. Det hade jag aldrig kunnat göra om jag var anställd på Karolinska universitetssjukhuset.

– Frågan kommer inte, och det finns inte resurser att ta hand om den. Här finns resurser, lokaler och personal – och en vilja. Det där lilla extra tror jag inte finns i en vinstdriven privat verksamhet heller.

Stockholms sjukhem drivs av en stiftelse som grundades 1867 av den kände Stockholmsläkaren Magnus Huss. Huss startade en insamling där han så småningom fick ihop över 250 000 kronor, och det nya sjukhuset kunde börja byggas på Kungsholmen i Stockholm.

Syftet med sjukhuset och stiftelsen var att erbjuda vård för långvarigt eller obotligt sjuka. Även om både sjukdomspanoramat och behandlingsmetoderna har förändrats radikalt, så är syftet fortfarande detsamma. I dagens sjukhusvärld innebär det att Stockholms sjukhem, förutom att vara ledande inom palliativ medicin, har särskild kompetens i allmänmedicin, geriatrik, rehabilitering och vård- och omsorgsboende.

I dag har Stockholms sjukhem drygt 200 sjukhusplatser på Kungsholmen och i Bromma, nära 200 platser för avancerad sjukvård i hemmet, öppenvårdsmottagningar och cirka 100 platser i vård- och omsorgsboende. Totalt har man cirka 750 anställda.

– Storleksmässigt är vi som ett mindre landsortssjukhus, säger sjukhusdirektören Elisabet Wennlund. Hon är specialist i geriatrik och kom till Stockholms sjukhem 2008 från privata Capio S:t Göran. Tidigare har hon också arbetat i landstingsdriven sjukvård, och hon tycker det är intressant att jämföra de tre driftsformerna.

I stiftelsens grundregler står det ända sedan starten att arbetet ska grunda sig på professionalism och personligt engagemang. Tre värderingar ska stå i centrum: omtanke, respekt och kunskap.

– De här värderingarna är en drivkraft som delas av hela organisationen, framhåller Elisabet Wennlund. Vi utgår från dem i alla våra processer och styrdokument, och vi har en bemötandeutbildning för alla nyanställda.

– Vi som arbetar i vården, oavsett driftsform, har liknande drivkrafter. Men det som är unikt för vår stiftelse är våra värderingar. Vi arbetar med värderingsfrågor hela tiden. Då blir det en otrolig genomförandekraft.

Stockholms sjukhem har 13 vårdavtal med landstinget, och driver på så sätt sjukvård på samma villkor som andra vårdgivare i Stockholms län. Men pengarna som Magnus Huss samlade in har förvaltats väl, och ger lite extra rörelsefrihet.

Stiftelsens avkastning används till fastigheter – där man har gjort omfattande arbeten med nybyggnader och renoveringar de senaste åren – parken, eget kök och FoUU-enheten.

– Naturligtvis måste vi klara oss inom vårdavtalen, säger Elisabet Wennlund. Men därutöver satsar stiftelsen på den här extra kvaliteten.

Kommentarer (1)

 • All vinst tillbaka i vården?

  2014-12-17 11:04 | Detta är ett utdrag ur er förvaltningsberättelse.
  Av den framgår att vården såväl i koncernen som i moderstiftelsen går med underskott. Ni har inte gått med vinst i vården i något av dom senast fem åren. Överskottet genereras i finansförvaltningen.Inkomsterna kommer från pengar som ni tjänar på att förvalta pengar. Vinsten täcker förlusterna i vården och överskottet fyller på det egna kapitalet med 88 miljoner 2013.
  Det är ganska få vårdgivare som har 2 miljarder i eget kapital.Man önskade sig den avkastning som ni fick på ert kapital 2013. 15,07%.

  Femårsöversikt, koncernen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 503 496 464 444 400

  Resultat, vårdverksamheten -70 -36 -41 -49 -59
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - 1 1 7
  Resultat, finansförvaltning 167 181 258 598 33
  Årets resultat 96 145 218 550 -19
  Eget kapital 2 369 2 272 2 128 1 909 1 358
  Medelantal anställda 726 710 681 661 642

  Femårsöversikt, moderstiftelsen
  Mkr 2013 2012 2011 2010 2009
  Externa vårdintäkter 290 217 214 207 172

  Resultat, vårdverksamheten -77 -66 -53 -60 -65
  Resultat, fastighetsförvaltning -1 - -1 - 2
  Resultat, finansförvaltning 165 317 258 398 35
  Årets resultat 88 251 204 338 -28
  Eget kapital 2 296 2 208 1 957 1 754 1 415
  Medelantal anställda 417 349 340 343 330

  Mats Heidvall, Ortoped, Ortho Center Stockholm

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016